Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка предоставления государственными органами, государственными регистраторами на запрос субъекта первичного финансового мониторинга информации о клиенте

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок от 21.10.2020 № 968
действует с 24.10.2020

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 21 жовтня 2020 р. N 968

Київ

Про затвердження Порядку надання державними органами, державними реєстраторами на запит суб'єкта первинного фінансового моніторингу інформації про клієнта

Відповідно до частини п'ятої статті 11 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок надання державними органами, державними реєстраторами на запит суб'єкта первинного фінансового моніторингу інформації про клієнта, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2015 р. N 693 "Про затвердження Порядку надання державними органами, державними реєстраторами на запит суб'єкта первинного фінансового моніторингу інформації про клієнта" (Офіційний вісник України, 2015 р., N 74, ст. 2442);

пункт 3 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. N 343 (Офіційний вісник України, 2018 р., N 40, ст. 1408).

 

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 67

 

ПОРЯДОК
надання державними органами, державними реєстраторами на запит суб'єкта первинного фінансового моніторингу інформації про клієнта

1. Цей Порядок визначає механізм надання державними органами, державними реєстраторами на запит суб'єкта первинного фінансового моніторингу (далі - суб'єкт) інформації, що стосується належної перевірки клієнта (далі - інформація про клієнта), у разі неможливості безоплатного отримання інформації із загальнодоступних державних електронних реєстрів.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".

3. Запит щодо надання необхідної інформації про клієнта (далі - запит) надсилається суб'єктом державному органу (за місцезнаходженням такого органу) та/або державному реєстратору (незалежно від місцезнаходження такого державного реєстратора) у письмовій формі, підписується керівником суб'єкта або особою, яка його заміщує. Суб'єкт, який провадить свою діяльність одноособово, без утворення юридичної особи, підписує запит безпосередньо. Запит може надсилатися також в електронній формі. Формат електронної взаємодії та форма надання інформації визначаються відповідними державними органами.

4. У запиті зазначаються підстави для надання державними органами, державними реєстраторами інформації про клієнта та її перелік, а також відомості, що дозволяють однозначно ідентифікувати клієнта.

Для підтвердження інформації щодо статусу суб'єкта державні органи, державні реєстратори звертаються до Держфінмоніторингу в електронній та/або паперовій формі.

Держфінмоніторинг надає інформацію протягом двох робочих днів з дня надходження звернення державного органу та/або державного реєстратора.

5. Запит суб'єкта не може стосуватися надання консультацій і роз'яснень положень законодавства.

6. Державні органи, державні реєстратори безоплатно надають протягом 10 робочих днів з дня отримання запиту суб'єкту інформацію про клієнта.

7. Обробка персональних даних клієнта, інформація про якого запитується суб'єктом, здійснюється державними органами, державними реєстраторами без отримання згоди клієнта.

8. Листи державних органів, державних реєстраторів з інформацією, що надається на запит суб'єкта, мають містити:

номер і вихідну дату запиту суб'єкта, на який надається відповідь;

інформацію, що запитується суб'єктом і належить до компетенції державного органу або міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для запитів до державних реєстраторів);

підстави для відмови у наданні інформації про клієнта (у разі ненадання такої інформації).

9. Суб'єкт веде реєстр запитів до державних органів, державних реєстраторів, який повинен містити вихідні реквізити запиту, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) фізичної особи або повне найменування юридичної особи, інформація про яких запитується, підстави для надсилання запиту та реквізити листа державного органу, державного реєстратора з інформацією, що надійшла у відповідь на запит суб'єкта.

Державні органи, державні реєстратори ведуть в установленому законодавством порядку облік запитів суб'єктів в окремому реєстрі, в якому зазначаються такі відомості про суб'єкта: прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), номер (та за наявності - серія) паспорта громадянина України (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства може бути використаний на території України для вчинення правочинів), реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті) та/або повне найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України, вхідні реквізити запиту, вихідні реквізити листа-відповіді.

10. Запит суб'єкта та інформація, що надається державними органами, державними реєстраторами згідно з вимогами цього Порядку, є інформацією з обмеженим доступом, використовується виключно з метою та в порядку виконання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення і не підлягає передачі третім особам, крім передбачених законом випадків.

11. За порушення вимог законодавства щодо зберігання інформації про клієнта, що надходить від державних органів, державних реєстраторів, та її розголошення суб'єкт несе відповідальність згідно із законом.

____________

Опрос