Идет загрузка документа (53 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка привлечения советников для подготовки проекта, осуществляемого на условиях концессии

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок от 09.10.2020 № 950
редакция действует с 07.02.2022

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 9 жовтня 2020 р. N 950

Київ

Про затвердження Порядку залучення радників для підготовки проекту, що здійснюється на умовах концесії

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 2 лютого 2022 року N 87

Відповідно до частин другої та четвертої статті 23 Закону України "Про концесію" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок залучення радників для підготовки проекту, що здійснюється на умовах концесії, що додається.

2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування, крім пунктів 12 - 15 і 20 Порядку, затвердженого цією постановою, які набирають чинності через шість місяців з дня її опублікування.

 

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 25

 

ПОРЯДОК
залучення радників для підготовки проекту, що здійснюється на умовах концесії

Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм залучення на конкурсних засадах радників для надання послуг з підготовки проекту, що здійснюється на умовах концесії, критерії відбору та механізм оплати послуг радників (виплати винагороди).

2. Залучення радників для надання послуг з підготовки проектів, що здійснюються на умовах державно-приватного партнерства в іншій формі ніж концесія, проводиться відповідно до цього Порядку з урахуванням норм, визначених Порядком проведення конкурсу з визначення приватного партнера для здійснення державно-приватного партнерства щодо об'єктів державної, комунальної власності та об'єктів, які належать Автономній Республіці Крим, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2011 р. N 384 "Деякі питання організації здійснення державно-приватного партнерства" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 28, ст. 1168).

3. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

1) договір про надання послуг радника - договір, що укладається між замовником та переможцем процедури відбору, в якому визначаються зобов'язання сторін у процесі підготовки та структурування проекту, що здійснюється на умовах державно-приватного партнерства, у тому числі концесії (далі - проект), механізм та строки оплати послуг радника;

2) замовник - державний партнер/концесієдавець та/або юридична особа - платник (державне, комунальне підприємство, установа, організація, господарське товариство, 100 відсотків акцій (часток) якого належать державі, Автономній Республіці Крим, територіальній громаді або іншому господарському товариству, 100 відсотків акцій (часток) якого належать державі, Національна академія наук, національні галузеві академії наук, які не є державним партнером/концесієдавцем, виступають стороною договору про надання послуг радника та здійснюють оплату послуг радника);

3) процедура відбору - порядок визначення радника для надання послуг з підготовки проекту шляхом проведення закупівель відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі" (далі - Закон);

4) учасник процедури відбору - фізична особа та/або юридична особа - резидент або нерезидент, у тому числі об'єднання учасників, яка подала тендерну пропозицію або взяла участь у переговорах у разі застосування переговорної процедури закупівлі.

Інші терміни, які використовуються в цьому Порядку, вживаються у значенні, наведеному в Законах України "Про концесію", "Про державно-приватне партнерство" та Законі.

4. Радниками не можуть бути:

1) особи, визначені пунктами 1 - 9 частини четвертої статті 12 Закону України "Про концесію";

2) незалежні експерти, що залучені до роботи конкурсної комісії в рамках проекту, щодо якого здійснюється відбір радників;

3) особи, залучені юридичними особами приватного права (резидентами та/або нерезидентами) або об'єднаннями таких юридичних осіб (резидентів та/або нерезидентів) для підготовки пропозицій щодо здійснення державно-приватного партнерства, зокрема у формі концесії, у рамках проекту, щодо якого здійснюється відбір радників;

4) фізичні особи, які перебувають у трудових чи інших договірних відносинах з юридичною особою, яка подала заявку на участь у концесійному конкурсі.

(підпункт 4 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 02.02.2022 р. N 87)

Радники, залучені для підготовки проекту, не можуть бути концесіонерами.

Радники, залучені для підготовки проекту, не можуть надавати консультаційні послуги заявнику та/або учаснику концесійного конкурсу щодо питань, пов'язаних з підготовкою та участю такого заявника та/або учасника в такому концесійному конкурсі.

(пункт 4 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 02.02.2022 р. N 87)

5. Основні завдання радників визначені у частині третій статті 23 Закону України "Про концесію".

Порядок відбору радників

6. Відбір радників для надання послуг з підготовки проекту проводиться із застосуванням конкурентних процедур закупівель шляхом використання електронної системи закупівель або переговорної процедури у випадках, визначених Законом.

7. У разі проведення торгів з обмеженою участю:

1) замовник застосовує всі кваліфікаційні критерії, встановлені частиною другою статті 16 Закону;

2) мінімально допустиме значення за кожним кваліфікаційним критерієм для обрання у кваліфікаційному відборі учасників процедури закупівлі, яких передбачається запросити подати свої тендерні пропозиції до участі у другому етапі торгів з обмеженою участю, не може становити менш як 50 відсотків.

8. У разі проведення відкритих торгів:

1) замовник застосовує один або декілька кваліфікаційних критеріїв, установлених частиною другою статті 16 Закону;

2) відповідність учасників процедури закупівлі кваліфікаційним критеріям, визначеним пунктами 2 і 3 частини другої статті 16 Закону, підтверджується шляхом подання учасниками документально підтвердженої інформації згідно з підпунктами 1 і 2 пункту 12 цього Порядку;

3) замовник застосовує, крім ціни, критерій якості надання послуг відповідно до положень цього Порядку.

Оцінка тендерних пропозицій

9. Оцінка тендерних пропозицій учасників процедури відбору проводиться на основі критеріїв ціни та якості надання послуг.

10. Оцінка тендерних пропозицій учасників відкритих торгів, торгів з обмеженою участю проводиться за таким розподілом питомої ваги критеріїв:

1) критерій ціни - 70 відсотків;

2) критерій якості надання послуг - 30 відсотків.

11. Оцінка тендерних пропозицій учасників конкурентного діалогу проводиться за таким розподілом питомої ваги критеріїв:

1) критерій ціни - 30 відсотків;

2) критерій якості надання послуг - 70 відсотків.

12. Учасник для підтвердження своєї відповідності критерію якості надання послуг може залучити інших суб'єктів господарювання як субпідрядників/співвиконавців. За критерієм якості надання послуг у тендерній пропозиції учасника оцінюється:

1) наявність документально підтвердженого досвіду учасника у виконанні аналогічних за предметом договорів, що з урахуванням предмета закупівлі може включати:

документально підтверджений досвід учасника, його працівників або субпідрядників/співвиконавців, яких має намір залучити учасник, надання послуг з підготовки проектів в Україні або в інших країнах світу, що забезпечило укладення договорів у рамках державно-приватного партнерства, зокрема концесійних договорів (далі - договори);

документально підтверджений досвід учасника, його працівників або субпідрядників/співвиконавців, яких має намір залучити учасник, у розробленні концептуальної записки та/або техніко-економічного обґрунтування здійснення державно-приватного партнерства, зокрема у формі концесії, на підставі яких за результатами аналізу ефективності здійснення державно-приватного партнерства було складено висновок про доцільність прийняття рішення про здійснення державно-приватного партнерства щодо об'єктів комунальної власності та майна, що належить Автономній Республіці Крим, або щодо яких у випадках, передбачених законодавством України, Мінекономіки було погоджено висновок про доцільність прийняття рішення про здійснення державно-приватного партнерства, або на підставі аналогічних документів компетентним органом іноземної держави прийнято аналогічне рішення про здійснення державно-приватного партнерства або концесії згідно із законодавством такої іноземної держави;

документально підтверджений досвід учасника, його працівників або субпідрядників/співвиконавців, яких має намір залучити учасник, у розробленні конкурсної документації щодо проекту (в тому числі проекту договору), на підставі якої було прийнято рішення про проведення конкурсу з визначення приватного партнера або концесійного конкурсу в Україні, або інше аналогічне рішення компетентного органу іноземної держави згідно із законодавством такої іноземної держави;

документально підтверджений досвід співпраці (консалтингове, юридичне супроводження, здійснення аудиту) учасника, його працівників або субпідрядників/співвиконавців, яких має намір залучити учасник, з компаніями/міжнародними фінансовими організаціями, що провадять діяльність з надання послуг з підготовки проектів в Україні або інших країнах світу, що забезпечило успішне укладення договорів;

документально підтверджений досвід учасника, його працівників або субпідрядників/співвиконавців, яких має намір залучити учасник, у наданні послуг радника щодо приватизації об'єктів державної власності в Україні, які забезпечили приватизацію таких об'єктів.

Оцінка за зазначеним критерієм проводиться шляхом надання вищої оцінки учаснику, що підтвердив досвід у підготовці більшої кількості проектів, у яких учасник, його працівники або субпідрядники/ співвиконавці, яких має намір залучити учасник, брали участь у виконанні завдань, подібних тим, що містяться у технічній специфікації до предмета закупівлі. У разі коли учасник підтвердив досвід у підготовці проектів, що були реалізовані в Україні, до таких проектів застосовується підвищений коефіцієнт до оцінки за таким критерієм, який зазначається в тендерній документації, але не може перевищувати 2.

Максимальна питома вага зазначеного критерію не може перевищувати 30 відсотків сумарної питомої ваги критеріїв якості надання послуг;

2) наявність та відповідний рівень професійної і технічної кваліфікації працівників учасника, що з урахуванням предмета закупівлі може включати:

наявність в учасника та/або його субпідрядників/співвиконавців, яких має намір залучити учасник, працівників, які мають відповідний досвід надання послуг з підготовки проектів в Україні або інших країнах світу (в тому числі з підготовки концептуальної записки та техніко-економічного обґрунтування здійснення державно-приватного партнерства, зокрема у формі концесії);

наявність в учасника та/або його субпідрядників/співвиконавців, яких має намір залучити учасник, працівників, які мають відповідний досвід надання консультаційних послуг з підготовки та/або супроводу проектів (у тому числі з підготовки конкурсної документації та проектів договорів), в Україні або інших країнах світу;

наявність в учасника та/або його субпідрядників/співвиконавців працівників, які мають досвід надання послуг з фінансового моделювання проектів в Україні або інших країнах світу.

Оцінка за зазначеним критерієм проводиться виключно щодо працівників учасника та його субпідрядників/співвиконавців, яких має намір залучити учасник, які будуть задіяні у наданні послуг за договором про надання послуг радника. Оцінка за зазначеним критерієм, яку отримує учасник, може залежати від рівня кваліфікації кожного працівника (наприклад, кількості років професійного досвіду, кількості років досвіду роботи в галузі, в якій реалізується проект, наявності сертифікатів та дипломів, що підтверджують проходження відповідного навчання) та кількості днів, які відповідний працівник витратить на виконання договору про надання послуг радника. Вищу оцінку за таким критерієм отримує учасник, який залучає до виконання договору про надання послуг радника працівників вищої кваліфікації, які витрачають більшу кількість часу на виконання договору про надання послуг радника.

Замовник в тендерній документації визначає коефіцієнт оцінки кожного працівника, який не може бути меншим 10 відсотків та більшим 35 відсотків. Сума коефіцієнтів оцінки всіх працівників повинна становити 100 відсотків.

Оцінка за зазначеним критерієм проводиться щодо досвіду працівників окремої кваліфікації (юристів, економістів, фінансистів, менеджерів, технічних спеціалістів тощо), яких передбачається залучити до виконання договору про надання послуг радника.

Оцінка досвіду відповідного працівника учасника та/або його субпідрядників/співвиконавців окремої кваліфікації, якого передбачається залучити до виконання договору про надання послуг радника відповідно до пропозиції учасника, може проводитися за такими підкритеріями:

загальна кількість успішно реалізованих проектів (відбулось укладення договорів) у відповідній галузі в Україні або інших країнах світу;

кількість успішно реалізованих проектів (відбулось укладення договорів) у відповідній галузі в Україні;

кількість успішно реалізованих проектів (відбулось укладення договорів) у відповідній галузі в інших країнах світу;

кількість років досвіду надання послуг з підготовки пропозицій здійснення державно-приватного партнерства, зокрема у формі концесії, та концептуальної записки здійснення державно-приватного партнерства в Україні або інших країнах світу (обов'язковий підкритерій за наявності відповідних послуг в технічних вимогах для надання послуг радника);

кількість успішно реалізованих проектів у відповідній галузі в Україні або інших країнах світу, в яких працівник був залучений в частині підготовки пропозицій здійснення державно-приватного партнерства (в тому числі з підготовки концептуальної записки здійснення державно-приватного партнерства, зокрема у формі концесії, на підставі якої за результатами аналізу було прийнято рішення про доцільність підготовки техніко-економічного обґрунтування здійснення державно-приватного партнерства, або на підставі аналогічних документів компетентним органом іноземної держави прийнято аналогічне рішення про доцільність підготовки техніко-економічного обґрунтування здійснення державно-приватного партнерства або концесії згідно із законодавством такої іноземної держави) (обов'язковий підкритерій за наявності відповідних послуг в технічних вимогах для надання послуг радника);

кількість успішно реалізованих проектів у відповідній галузі в Україні або інших країнах світу, в яких працівник був залучений в частині підготовки пропозицій здійснення державно-приватного партнерства (в тому числі з підготовки техніко-економічного обґрунтування здійснення державно-приватного партнерства (та/або його частин) (крім фінансової моделі), зокрема у формі концесії, на підставі якого за результатами аналізу ефективності здійснення державно-приватного партнерства було складено висновок про доцільність прийняття рішення про здійснення державно-приватного партнерства, або щодо яких у випадках, передбачених законодавством, Мінекономіки було погоджено висновок про доцільність прийняття рішення про здійснення державно-приватного партнерства, або на підставі аналогічних документів компетентним органом іноземної держави прийнято аналогічне рішення про здійснення державно-приватного партнерства або концесії згідно із законодавством такої іноземної держави) (обов'язковий підкритерій за наявності відповідних послуг в технічних вимогах для надання послуг радника);

кількість років досвіду у наданні послуг з фінансового моделювання проектів в Україні або інших країнах світу (обов'язковий підкритерій за наявності відповідних послуг в технічних вимогах для надання послуг радника);

кількість успішно реалізованих проектів у відповідній галузі в Україні або інших країнах світу, в яких працівник був залучений в частині фінансового моделювання, як невід'ємної частини техніко-економічного обґрунтування здійснення державно-приватного партнерства, зокрема у формі концесії, на підставі якого за результатами аналізу ефективності здійснення державно-приватного партнерства було складено висновок про доцільність прийняття рішення про здійснення державно-приватного партнерства, або щодо яких у випадках, передбачених законодавством, Мінекономіки було погоджено висновок про доцільність прийняття рішення про здійснення державно-приватного партнерства, або на підставі аналогічних документів компетентним органом іноземної держави прийнято аналогічне рішення про здійснення державно-приватного партнерства або концесії згідно із законодавством такої іноземної держави (обов'язковий підкритерій за наявності відповідних послуг в технічних вимогах для надання послуг радника);

кількість років досвіду надання консультаційних послуг з підготовки конкурсної документації та/або організації, та/або проведення конкурсу з визначення приватного партнера або концесійного конкурсу в Україні або інших країнах світу (обов'язковий підкритерій за наявності відповідних послуг в технічних вимогах для надання послуг радника);

кількість успішно реалізованих проектів у відповідній галузі в Україні або інших країнах світу, в яких працівник був залучений в частині підготовки конкурсної документації, на підставі якої було прийнято рішення про проведення конкурсу з визначення приватного партнера або концесійного конкурсу в Україні, або інше аналогічне рішення компетентного органу іноземної держави згідно із законодавством такої іноземної держави та/або організації, та/або проведення конкурсу з визначення приватного партнера для здійснення державно-приватного партнерства, на підставі якого був затверджений відповідний протокол про визначення переможця конкурсу (обов'язковий підкритерій за наявності відповідних послуг в технічних вимогах для надання послуг радника);

кількість сертифікатів, що підтверджують успішне проходження навчальних курсів, організованих акредитованими організаціями, у тому числі міжнародними, які стосуються підготовки та/або управління проектами.

Загальна кількість підкритеріїв, обраних для оцінки досвіду відповідного працівника учасника та/або його субпідрядників/співвиконавців окремої кваліфікації, якого передбачається залучити до виконання договору про надання послуг радника відповідно до пропозиції учасника, не може бути менше п'яти.

Замовник в тендерній документації зазначає обрані підкритерії, вагу кожного підкритерію та мінімальні вимоги за підкритеріями до кожного експерта.

Значення тендерної пропозиції учасника, яка оцінюється за зазначеним критерієм, визначається за такою формулою:

,

де R2 - тендерна пропозиція учасника, яка оцінюється (значення тендерної пропозиції учасника за критерієм якості надання послуг, а саме наявності відповідного рівня професійної і технічної кваліфікації працівників учасника у відсотках як частка питомої ваги критерію);

h - працівник окремої кваліфікації, якого передбачається залучити до виконання договору про надання послуг радника відповідно до тендерної документації замовника;

k - кількість працівників окремої кваліфікації, яких передбачається залучити до виконання договору про надання послуг радника, яких оцінює замовник відповідно до переліку, визначеного у його тендерній документації;

Vh - сумарна оцінка досвіду відповідного працівника окремої кваліфікації, якого передбачається залучити до виконання договору про надання послуг радника відповідно до пропозиції учасника;

Th - кількість днів, які відповідний працівник витратить на виконання договору про надання послуг радника відповідно до пропозиції учасника;

Wh - коефіцієнт оцінки кожного працівника відповідно до тендерної документації замовника.

Значення сумарної оцінки досвіду відповідного працівника окремої кваліфікації, якого передбачається залучити до виконання договору, визначається за такою формулою:

,

де Vh - сумарна оцінка досвіду відповідного працівника окремої кваліфікації, якого передбачається залучити до виконання договору про надання послуг радника відповідно до пропозиції учасника, за всіма підкритеріями, які визначив замовник в тендерній документації;

Qhp - кваліфікація відповідного працівника за відповідним підкритерієм;

Qhp min - мінімальні вимоги щодо кваліфікації відповідного працівника за відповідним підкритерієм, що встановлені замовником в тендерній документації;

Wp - питома вага відповідного підкритерію;

p - підкритерій.

Учасник під час подання тендерної пропозиції надає розрахунок значення Vh за наведеним критерієм відповідно до методології, визначеної замовником у складі тендерної документації.

Оцінка кожного обраного підкритерію проводиться шляхом застосування такої формули:

,

де Vhn - оцінка досвіду відповідного працівника окремої кваліфікації за підкритерієм, якого передбачається залучити до виконання договору про надання послуг радника відповідно до пропозиції учасника;

Qhp - кваліфікація відповідного працівника за відповідним підкритерієм;

Qhp min - мінімальні вимоги щодо кваліфікації відповідного працівника за відповідним підкритерієм, що встановлені замовником в тендерній документації;

Wp - питома вага відповідного підкритерію;

p - підкритерій.

Максимальна питома вага зазначеного критерію не може перевищувати 50 відсотків сумарної питомої ваги критеріїв якості надання послуг;

(абзаци п'ятнадцятий і шістнадцятий пункту 12 замінено абзацами
 згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 02.02.2022 р. N 87,
у зв'язку з цим абзаци сімнадцятий - двадцять дев'ятий
 вважати відповідно абзацами п'ятдесят другим - шістдесят четвертим)

3) запропоновані учасником підходи до підготовки проекту та стратегії роботи з потенційними інвесторами, що з урахуванням предмета закупівлі може включати:

наявність власної методики підготовки проектів;

наявність власної стратегії роботи з потенційними інвесторами;

наявність в учасника та/або його субпідрядників/співвиконавців власного плану організації роботи з підготовки проектів.

Оцінка за зазначеним критерієм може проводитися на підставі поданих учасником копій рекомендаційних листів стосовно надання ним послуг щодо підготовки та реалізації проектів та/або вчинення правочинів стосовно злиття суб'єктів господарювання або приєднання одного суб'єкта господарювання до іншого та/або залучення фінансування для реалізації інвестиційних проектів. Вищу оцінку за таким критерієм отримує учасник, який подав більшу кількість копій рекомендаційних листів від різних юридичних осіб.

У разі коли учасник подав копії рекомендаційних листів стосовно надання ним послуг щодо підготовки та реалізації проектів, до таких копій рекомендаційних листів застосовується підвищений коефіцієнт до оцінки за таким критерієм, який зазначається в тендерній документації, але не може перевищувати 2.

Максимальна питома вага зазначеного критерію не може перевищувати 20 відсотків сумарної питомої ваги критеріїв якості надання послуг;

4) запропоновані учасником строки підготовки проекту.

Оцінка за зазначеним критерієм проводиться на підставі запропонованого у тендерній пропозиції учасника строку виконання договору про надання послуг радника у календарних днях. Вищу оцінку за таким критерієм отримує учасник, який запропонував найкоротший строк.

Максимальна питома вага зазначеного критерію не може перевищувати 10 відсотків сумарної питомої ваги критеріїв якості надання послуг;

5) наявність представництва в Україні або залучення інших радників-резидентів (для нерезидентів).

Оцінка за зазначеним критерієм проводиться на підставі наведеної у тендерній пропозиції учасника інформації про наявність представництв в Україні. Найвищу оцінку отримують учасники, які є резидентами України або мають представництво в Україні (для нерезидентів) та/або договірні відносини з експертами, консультантами, які є резидентами України, та мають досвід підготовки проектів та забезпечення укладення договорів в Україні або в інших країнах світу. Інші учасники отримують мінімальну оцінку за таким критерієм.

(абзац шістдесят третій пункту 12 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 02.02.2022 р. N 87)

Максимальна питома вага зазначеного критерію не може перевищувати 10 відсотків сумарної питомої ваги критеріїв якості надання послуг.

13. Методика оцінки критеріїв якості надання послуг визначається тендерною документацією відповідно до Закону та цього Порядку. Оцінка критеріїв якості надання послуг проводиться шляхом надання учаснику за кожним критерієм частки питомої ваги відповідного критерію пропорційно до найкращої пропозиції за відповідним критерієм за формулами, зазначеними у пункті 15 цього Порядку. Сума максимальних значень питомої ваги за критеріями ціни та критеріями якості надання послуг повинна становити 100 відсотків.

(пункт 13 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 02.02.2022 р. N 87)

14. Пункт 14 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 02.02.2022 р. N 87)

15. Оцінка тендерних пропозицій учасників за критеріями якості надання послуг, зазначеними в підпунктах 1 - 4 пункту 12 цього Порядку, визначається за такою формулою:

Fn = Fnмакс х Pn

,

де Fn - оцінка тендерної пропозиції учасника за відповідним критерієм у відсотках як частка питомої ваги критерію;

Pn - оцінка критерію якості надання послуг;

n - критерії якості надання послуг, зазначені в підпунктах 1 - 4 пункту 12 цього Порядку;

Fn макс - максимальна питома вага критерію у відсотках.

Оцінка критерію якості надання послуг визначається за такою формулою:

Pn = K1 х V1 + K2 х V2 +... Kn х Vn

,

де K1... Kn - коефіцієнти окремих підкритеріїв;

V1... Vn - нормалізовані значення відповідей на підкритерій.

Нормалізовані значення відповідей на підкритерій визначаються за такою формулою:

V1 = (R1 - Rmin) / (Rmax - Rmin)

,

де R1 - відповідь учасника на вимогу критерія;

Rmax - максимальна відповідь серед учасників або максимальне значення, наведене замовником;

Rmin - мінімальна відповідь серед учасників або мінімальне значення, наведене замовником.

Під час оцінки тендерних пропозицій за критерієм, що визначений в підпункті 4 пункту 12 цього Порядку, після визначення V4 значення необхідно інвертувати.

(пункт 15 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 02.02.2022 р. N 87)

16. Оцінка за критерієм ціни проводиться відповідно до цінової пропозиції учасника. Умови оплати визначаються замовником в тендерній документації та не можуть бути критерієм оцінки тендерних пропозицій. Тендерна пропозиція учасника, пропозиція якого має найменше значення приведеної ціни, визнається найбільш економічно вигідною.

Визначення переможця процедури відбору

17. Переможцем процедури відбору визнається учасник, який відповідає усім критеріям, за якими здійснюється відбір радників, тендерна пропозиція якого відповідає усім критеріям та умовам, що визначені у тендерній документації, і визнана найбільш економічно вигідною та якому замовник повідомив про намір укласти договір про надання послуг радника, або учасник, якому замовник повідомив про намір укласти договір про надання послуг радника за результатами застосування переговорної процедури закупівлі у випадках, визначених Законом.

18. Електронний аукціон полягає у повторюваному процесі пониження приведених цін відповідно до Закону з урахуванням особливостей, визначених цим Порядком.

19. Для проведення електронного аукціону приведені ціни всіх пропозицій розташовуються в електронній системі закупівель у порядку від найвищої до найнижчої без зазначення найменувань учасників. Стартовою ціною визначається найвища приведена ціна. Перед початком кожного наступного етапу аукціону визначається нова стартова ціна за результатами попереднього етапу аукціону.

20. Приведена ціна - ціна, визначена учасником у тендерній пропозиції та перерахована з урахуванням показників інших критеріїв оцінки за такою формулою:

Приведена ціна = ЦП х (1 + (F1 + F2 + F3 + F4 + F5) х PV

де ЦП - ціна пропозиції;

PV - коефіцієнт впливу критеріїв якості надання послуг (PV = -0,3 під час проведення процедур закупівлі, що зазначені в пункті 10 цього Порядку, PV = -0,7 під час проведення конкурентного діалогу);

F1... F5 - значення окремих критеріїв, отриманих за результатами оцінки.

(пункт 20 у редакції постанови Кабінету
Міністрів України від 02.02.2022 р. N 87)

Оплата послуг радників

21. Оплата послуг радників може здійснюватися за рахунок коштів державного та/або місцевого бюджетів, коштів державного, комунального підприємства, установи, організації, господарського товариства, 100 відсотків акцій (часток) якого належать державі, Автономній Республіці Крим, територіальній громаді або іншому господарському товариству, 100 відсотків акцій (часток) якого належать державі, Національної академії наук, національних галузевих академій наук, коштів міжнародних фінансових організацій або інших джерел, не заборонених законодавством.

У разі коли оплата послуг радників здійснюється з державного бюджету, винагорода радникам повинна виплачуватися в межах коштів, передбачених у державному бюджеті.

22. Оплата послуг радників здійснюється шляхом виплати раднику частини винагороди у фіксованому розмірі, передбаченому договором про надання послуг радника, за умови виконання у повному обсязі радником умов такого договору, в тому числі поетапного виконання, визначеного таким договором, та змінної частини винагороди, що виплачується приватним партнером/концесіонером за умови укладення договору, що визначається в договорі про надання послуг радника.

(пункт 22 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 02.02.2022 р. N 87)

23. Якщо до завдань радників включено здійснення заходів щодо пошуку потенційних інвесторів, змінна частина винагороди визначається замовником, її розмір фіксується у договорі та не може перевищувати:

(абзац перший пункту 23 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 02.02.2022 р. N 87)

1) 2 відсотків обсягу всіх інвестицій приватного партнера/концесіонера протягом строку дії договору відповідно до фінансової моделі проекту, що відображається в техніко-економічному обґрунтуванні проекту; або

(підпункт 1 пункту 23 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 02.02.2022 р. N 87)

2) розміру одноразової фіксованої плати; або

3) 100 відсотків розміру концесійного платежу за перший рік концесії.

В інших випадках розмір змінної частини винагороди дорівнює нулю.

24. Виплата раднику змінної частини винагороди здійснюється приватним партнером/концесіонером у порядку та строк, що передбачені договором про надання послуг радника, але не пізніше 6 місяців з дня укладення договору.

(пункт 24 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 02.02.2022 р. N 87)

25. Загальний розмір винагороди, визначеної відповідно до пункту 22 цього Порядку, для оплати послуг радників, залучених до виконання усіх видів завдань, визначених у частині третій статті 23 Закону України "Про концесію", в рамках одного проекту, сумарно не може становити більше 5 відсотків обсягу всіх інвестицій приватного партнера/концесіонера протягом строку дії договору відповідно до фінансової моделі проекту, що відображається в техніко-економічному обґрунтуванні проекту та зазначається в договорі про надання послуг радника.

(пункт 25 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 02.02.2022 р. N 87)

Укладення договору про надання послуг радника

26. Договір про надання послуг радника укладається замовником з переможцем процедури відбору.

27. Сторонами договору про надання послуг радника є державний партнер/концесієдавець та радник. У разі коли оплату послуг радника здійснює інша особа, ніж державний партнер/концесієдавець, стороною договору про надання послуг радника може виступати юридична особа - платник.

Особливості залучення міжнародних фінансових організацій

28. Для цілей, визначених частиною третьою статті 23 Закону України "Про концесію", державним партнером/концесієдавцем або за його дорученням державним, комунальним підприємством, установою, організацією, господарським товариством, 100 відсотків акцій (часток) якого належать державі, Автономній Республіці Крим, територіальній громаді або іншому господарському товариству, 100 відсотків акцій (часток) якого належать державі, Національною академією наук, національними галузевими академіями наук можуть залучатися міжнародні фінансові організації, з якими зазначені особи можуть укласти цивільно-правовий договір, яким регулюються питання взаємодії сторін у процесі підготовки та структурування проекту.

29. Договір з міжнародною фінансовою організацією, зокрема, може містити положення, визначені частиною п'ятою статті 23 Закону України "Про концесію". Підписання такого договору здійснюється шляхом проведення переговорів без застосування процедур, передбачених Законом.

____________

  

Опрос