Идет загрузка документа (89 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка проведения инвентаризации документации по землеустройству, внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Кабинета Министров Украины

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок, Перечень от 09.10.2020 № 948
действует с 20.10.2020

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 9 жовтня 2020 р. N 948

Київ

Про затвердження Порядку проведення інвентаризації документації із землеустрою, внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок проведення інвентаризації документації із землеустрою, що додається.

2. Внести до актів Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

3. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

4. Державній службі з питань геодезії, картографії та кадастру забезпечити надання доступу до відомостей Державного земельного кадастру нотаріусам, які мали такий доступ відповідно до вимог Порядку забезпечення доступу нотаріусів до Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 червня 2015 р. N 457, в автоматизованому порядку без подання відповідних заяв.
 

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 75

 

ПОРЯДОК
проведення інвентаризації документації із землеустрою

1. Цей Порядок визначає механізм проведення інвентаризації документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою, за якою здійснювалося формування земельних ділянок, складання правовстановлюючих документів, аналізу других примірників правовстановлюючих документів на земельні ділянки та складання територіальними органами Держгеокадастру (у тому числі такими, що провадять свою діяльність на районному (міському) рівні) реєстрів земельних ділянок, речові права на які (документи, що посвідчують права на них) зареєстровано згідно із законодавством, що діяло до 1 січня 2013 р., та які не припинено на час проведення інвентаризації, для подальшого вжиття заходів щодо внесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельні ділянки, речові права на які виникли до 1 січня 2013 року.

2. Інвентаризацію документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою, проводять територіальні органи Держгеокадастру (у тому числі такі, що провадять свою діяльність на районному (міському) рівні) за такими критеріями:

1) наявність документації із землеустрою, на підставі якої складався правовстановлюючий документ;

2) наявність у документації із землеустрою, на підставі якої складався правовстановлюючий документ, каталогу координат;

3) наявність у документації із землеустрою, на підставі якої складався правовстановлюючий документ, електронного документа, що містить відомості про результати робіт із землеустрою.

3. За результатами проведення інвентаризації документації із землеустрою у строк до 1 січня 2022 р. складаються реєстри земельних ділянок, речові права на які (документи, що посвідчують права на них) зареєстровано згідно із законодавством, що діяло до 1 січня 2013 р., та які не припинено на час проведення інвентаризації за формою, що додається.

4. Зазначені реєстри підлягають оприлюдненню на офіційному веб-сайті Держгеокадастру та його територіальних органів.

 

РЕЄСТР
земельних ділянок, речові права на які (документи, що посвідчують права на них) зареєстровано згідно із законодавством, що діяло до 1 січня 2013 р., та які не припинено на час проведення інвентаризації в __________ області (м. Києві)

Порядковий номер

Відомості про правовстановлюючий документ на земельну ділянку

Код документації із землеустрою (у разі її наявності)

Наявність у документації із землеустрою каталогу координат (так/ні)

Наявність електронного документа (так/ні)

прізвище, ім'я, по батькові власника, користувача або найменування юридичної особи

серія

номер

дані про реєстрацію в книзі записів реєстрації державних актів на право власності на земельну ділянку та на право постійного користування землею, договорів оренди землі

площа, гектарів

кадастровий номер (у разі його наявності)

дата

номер

 

ЗМІНИ,
що вносяться до актів Кабінету Міністрів України

1. Підпункт 1 пункту 2 додатка 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2011 р. N 835 "Деякі питання надання Державною службою з питань геодезії, картографії та кадастру та її територіальними органами адміністративних послуг" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 159, ст. 2374; 2012 р., N 65, ст. 2669; 2015 р., N 46, ст. 1472; 2019 р., N 69, ст. 2414) викласти в такій редакції:

"1) витягів з Державного земельного кадастру про:

 

землі в межах адміністративно-територіальних одиниць

 

обмеження у використанні земель

 

земельну ділянку з:

 

відомостями про речові права на земельну ділянку, їх обтяження, одержаними в порядку інформаційної взаємодії з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

Закон України "Про Державний земельний кадастр" та Закон України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень"

усіма відомостями, внесеними до Поземельної книги, крім відомостей про речові права на земельну ділянку, що виникли після 1 січня 2013 р.

Закон України "Про Державний земельний кадастр".

2. У Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. N 1051 (Офіційний вісник України, 2012 р., N 89, ст. 3598; 2015 р., N 46, ст. 1472, N 79, ст. 2650; 2016 р., N 2, ст. 102, N 25, ст. 992; 2017 р., N 59, ст. 1802; 2018 р., N 72, ст. 2429; 2019 р., N 47, ст. 1614; 2020 р., N 4, ст. 198, N 48, ст. 1516):

1) у пункті 2:

у підпункті 1:

абзац перший після слів "такі заяви та повідомлення" доповнити словами "в електронній або паперовій формі";

абзаци п'ятий, дванадцятий виключити;

у підпункті 2 слово ", нотаріус" виключити;

доповнити пункт після абзацу шістнадцятого новим абзацом такого змісту:

"3) Публічна кадастрова карта - частина програмного забезпечення Державного земельного кадастру, за допомогою якої здійснюється надання доступу до відомостей Державного земельного кадастру та оприлюднення у вигляді відкритих даних визначених Законом України "Про Державний земельний кадастр" відомостей.".

У зв'язку з цим абзац сімнадцятий вважати абзацом вісімнадцятим;

2) абзаци п'ятий, дванадцятий підпункту 2 пункту 6 виключити;

3) підпункт 1 пункту 91 викласти в такій редакції:

"1) здійснення реєстрації заяв про надання відомостей з Державного земельного кадастру;";

4) пункт 67 доповнити абзацом такого змісту:

"Документація із землеустрою, технічна документація з оцінки земель, що подаються у паперовій формі, засвідчується підписом та особистою печаткою сертифікованого інженера-землевпорядника, відповідального за якість робіт із землеустрою, в електронній формі - його кваліфікованим електронним підписом.";

5) абзаци перший, другий пункту 69 викласти в такій редакції:

"69. Внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру здійснюється за заявою (у паперовій або електронній формі) згідно з додатком 12 розробника документації із землеустрою та оцінки земель від імені замовника, якщо інше не передбачено договором на виконання відповідних робіт (далі - заявник).

Заява у паперовій формі разом з документацією із землеустрою або оцінки земель, електронним документом та іншими документами, зазначеними у пунктах 91 - 129, 135 - 137 цього Порядку, подається заявником Державному кадастровому реєстраторові особисто або надсилається рекомендованим листом з описом вкладення та повідомленням про вручення, а заява в електронній формі - надсилається засобами телекомунікаційного зв'язку через Єдиний державний веб-портал електронних послуг, у тому числі через інтегровану з ним інформаційну систему Держгеокадастру, представлену у формі Інтернет-сторінки, що забезпечує формування та подання заяви (далі - Інтернет-сторінка).";

6) абзац шостий пункту 73 викласти в такій редакції:

"Державний кадастровий реєстратор не пізніше наступного робочого дня з моменту прийняття рішення про відмову у внесенні відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру видає або надсилає рекомендованим листом з описом вкладення заявникові таке рішення в паперовій формі (у разі подання заяви у паперовій формі) або в електронній формі (у разі подання заяви в електронній формі) через Єдиний державний веб-портал електронних послуг, у тому числі через інтегровану з ним інформаційну систему Держгеокадастру, представлену у формі Інтернет-сторінки.";

7) пункт 80 викласти в такій редакції:

"80. Заява про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру може бути відкликана заявником до прийняття Державним кадастровим реєстратором рішення про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру шляхом подання йому в порядку, визначеному абзацом другим пункту 69 цього Порядку, заяви (у паперовій або електронній формі) про відкликання заяви про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру за формою згідно з додатком 17, до якої додається копія заяви, що відкликається.";

8) абзац перший пункту 85 після слів "таке рішення" доповнити словами "(у разі подання заяви у паперовій формі) або електронній формі (у разі подання заяви в електронній формі) через Єдиний державний веб-портал електронних послуг, у тому числі через інтегровану з ним інформаційну систему Держгеокадастру, представлену у формі Інтернет-сторінки";

9) абзац четвертий підпункту 10 пункту 97 після слів "нерухоме майно" доповнити словами "(у тому числі щодо розподілу земель за формами власності і видами речових прав)";

10) в абзаці першому пункту 1102 слова "портал адміністративних" замінити словами "веб-портал електронних", а слова ", що забезпечує формування та подання заяви (далі - Інтернет-сторінка)" виключити;

11) пункт 113 доповнити абзацом такого змісту:

"Відомості про речові права на земельні ділянки, що виникли до 1 січня 2013 р., вносяться Державним кадастровим реєстратором до Державного земельного кадастру з Державного реєстру земель та документів, що відповідно до законодавства, яке діяло до 1 січня 2013 р., посвідчували право власності або право користування землею (земельними ділянками), а також книг записів (реєстрації) таких документів в установленому законодавством порядку.";

12) у пункті 114:

доповнити пункт після абзацу третього новим абзацом такого змісту:

"3) ухвалення судом рішення про скасування державної реєстрації земельної ділянки, яке набрало законної сили в установленому законодавством порядку.".

У зв'язку з цим абзаци четвертий - восьмий вважати відповідно абзацами п'ятим - дев'ятим;

абзац п'ятий викласти в такій редакції:

"У разі скасування державної реєстрації з підстав, зазначених у підпунктах 2, 3 цього пункту, Державний кадастровий реєстратор у десятиденний строк повідомляє про це за формою згідно з додатком 23 особу, за заявою якої здійснено державну реєстрацію земельних ділянок, а в разі наявності зареєстрованих речових прав на неї - суб'єктів таких прав.";

13) абзац четвертий пункту 139 викласти в такій редакції:

"Повідомлення у паперовій формі разом із доданими до нього документами подається заінтересованою особою особисто або надсилається рекомендованим листом з описом вкладення та повідомленням про вручення, а в електронній формі - подається через Єдиний державний портал адміністративних послуг, у тому числі через інтегровану з ним інформаційну систему Держгеокадастру, представлену у формі Інтернет-сторінки.";

14) пункт 152 доповнити абзацами такого змісту:

"До заяви додаються:

документи (або їх посвідчені копії), що містять зазначені в повідомленні помилки, допущені у відомостях Державного земельного кадастру внаслідок помилки в документації із землеустрою та оцінки земель (у разі наявності таких документів);

погоджена документація із землеустрою та оцінки земель із виправленими відомостями, яка є підставою для виправлення відповідних помилок у Державному земельному кадастрі;

документ, що підтверджує оплату послуг із внесення до Державного земельного кадастру виправлених відомостей у документації із землеустрою та оцінки земель (крім випадків внесення відомостей про обмеження у використанні земель, безпосередньо встановлені законами або прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами).

Заява у паперовій формі разом із доданими до неї документами подається заінтересованою особою особисто або надсилається рекомендованим листом з описом вкладення та повідомленням про вручення, а в електронній формі - подається через Єдиний державний портал адміністративних послуг, у тому числі через інтегровану з ним інформаційну систему Держгеокадастру, представлену у формі Інтернет-сторінки.";

15) у пункті 162:

абзац восьмий виключити;

доповнити пункт після абзацу десятого новими абзацами такого змісту:

"Відомості Державного земельного кадастру надаються за бажанням заявника:

у паперовій формі;

в електронній формі через Публічну кадастрову карту або Єдиний державний портал адміністративних послуг, у тому числі через інтегровану з ним інформаційну систему Держгеокадастру, за умови електронної ідентифікації особи з використанням кваліфікованого електронного підпису.".

У зв'язку з цим абзац одинадцятий вважати абзацом чотирнадцятим;

16) абзац другий підпункту 1 пункту 163 після слів "програмних засобів Державного земельного кадастру" доповнити словами ", у тому числі через Публічну кадастрову карту,";

17) підпункт 4 пункту 165 доповнити абзацом такого змісту:

"ціну (вартість) земельної ділянки у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно;";

18) у пункті 167:

абзац перший після слів "надсилається через" доповнити словами "Публічну кадастрову карту або", а після слів "систему Держгеокадастру" - словами ", представлену у формі Інтернет-сторінки";

абзац другий після слів "про земельну ділянку" доповнити словами "у паперовій формі";

19) у пункті 1671:

абзаци перший, четвертий після слів "в електронній формі" доповнити словами ", у тому числі через Публічну кадастрову карту,";

доповнити пункт після абзацу четвертого новим абзацом такого змісту:

"У разі подання заяви в електронній формі через Публічну кадастрову карту витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку у формі електронного документа або мотивована відмова в наданні такого документа видаються в режимі реального часу за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру.".

У зв'язку з цим абзац п'ятий вважати абзацом шостим;

20) пункт 168 доповнити абзацом такого змісту:

"Повідомлення про відмову в наданні відомостей щодо заяв, поданих в електронній формі через Публічну кадастрову карту, надається за формою згідно з додатком 431.";

21) підпункт 7 пункту 170 викласти в такій редакції:

"7) відомості (у разі наявності) про Державного кадастрового реєстратора (адміністратора центру надання адміністративних послуг, уповноважену посадову особу виконавчого органу органу місцевого самоврядування), який прийняв заяву (запит).";

22) підпункт 4 пункту 171 викласти в такій редакції:

"4) земельну ділянку з:

відомостями про речові права на земельну ділянку, їх обтяження, одержаними в порядку інформаційної взаємодії з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, за формою згідно з додатком 47;

усіма відомостями, внесеними до Поземельної книги, крім відомостей про речові права на земельну ділянку, що виникли після 1 січня 2013 р., за формою згідно з додатком 471.";

23) у пункті 1711:

абзац дев'ятий після слів "здійснюватися через" доповнити словами "Публічну кадастрову карту або";

абзац десятий після слів "заявник на" доповнити словами "Публічній кадастровій карті або";

абзац двадцять восьмий після слів "в електронній формі" доповнити словами "за допомогою Інтернет-сторінки";

доповнити пункт після абзацу двадцять восьмого новим абзацом такого змісту:

"У разі подання заяви в електронній формі через Публічну кадастрову карту програмним забезпеченням Державного земельного кадастру в автоматизованому порядку з урахуванням вимог пунктів 168 - 170, 176 цього Порядку формується заява про надання відомостей з Державного земельного кадастру, а також витяг або повідомлення про відмову в наданні таких відомостей, які передаються в режимі реального часу у формі електронного документа технічними засобами телекомунікацій на адресу електронної пошти, зазначену в заяві. У цьому випадку формування документів у паперовому вигляді не здійснюється.".

У зв'язку з цим абзац двадцять дев'ятий вважати абзацом тридцятим;

24) пункт 176 викласти в такій редакції:

"176. Витяг з Державного земельного кадастру про об'єкт Державного земельного кадастру формується за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру. Примірник витягу в електронній формі Державний кадастровий реєстратор (адміністратор центру надання адміністративних послуг, уповноважена посадова особа виконавчого органу органу місцевого самоврядування) посвідчує власним кваліфікованим електронним підписом, а в паперовій формі - надається без використання спеціальних бланків, проставлення печатки та містить обов'язкове посилання на Державний земельний кадастр. Обов'язковим атрибутом витягу є QR-код, що містить інформацію про документ. Витяг з Державного земельного кадастру про об'єкт Державного земельного кадастру в електронній формі оформлюється відповідно до Закону України "Про електронні документи та електронний документообіг". Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку в електронній формі долучається до Поземельної книги в електронній формі.";

25) пункт 1771 викласти в такій редакції:

"1771. Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку містить усі відомості про земельну ділянку, внесені до Поземельної книги, крім відомостей про речові права на земельну ділянку, що виникли після 1 січня 2013 р., а також за бажанням заявника - відомості Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про речові права на земельну ділянку, їх обтяження, одержані в порядку інформаційної взаємодії між Державним земельним кадастром та Державним реєстром речових прав на нерухоме майно.

Складовою частиною витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку є кадастровий план земельної ділянки, сформований як викопіювання із кадастрової карти (плану) території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку надається без персональних даних, які є інформацією з обмеженим доступом та не підлягають відображенню у відкритому доступі (реєстраційний номер облікової картки платника податків, серія та номер паспорта громадянина України, місце проживання, дата народження фізичної особи), у разі подання відповідної заяви третьою особою та із персональними даними у разі подання відповідної заяви суб'єктом персональних даних.";

26) у підпункті 3 пункту 195 цифри "16" замінити цифрами "17";

27) у пункті 1951 слова і цифри "третьої статті 38" замінити словами і цифрами "другої статті 41";

28) у пункті 196:

доповнити пункт після абзацу двадцять сьомого новим абзацом такого змісту:

"17) ціну (вартість) земельної ділянки у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.".

У зв'язку з цим абзаци двадцять восьмий - тридцятий вважати відповідно абзацами двадцять дев'ятим - тридцять першим;

доповнити пункт після абзацу тридцятого новим абзацом такого змісту:

"Відомості з Державного земельного кадастру, зазначені в підпунктах 1 - 8, 13 - 17 цього пункту, оприлюднюються Держгеокадастром у вигляді відкритих даних на Публічній кадастровій карті.".

У зв'язку з цим абзац тридцять перший вважати абзацом тридцять другим;

29) пункт 223 викласти в такій редакції:

"223. Держгеокадастр розглядає скарги на рішення Державного кадастрового реєстратора про державну реєстрацію земельної ділянки (крім випадків, коли щодо земельної ділянки наявний судовий спір).";

30) у пункті 224:

у підпункті 3 слова "або про відмову у здійсненні такої дії" виключити;

доповнити пункт підпунктом 4 такого змісту:

"4) щодо надання відомостей Державного земельного кадастру.";

31) у пункті 228:

абзац четвертий викласти в такій редакції:

"скасування рішення про державну реєстрацію земельної ділянки або про відмову в державній реєстрації земельної ділянки, прийнятого з порушенням вимог законодавства, та проведення державної реєстрації земельної ділянки;";

доповнити пункт після абзацу п'ятого новим абзацом такого змісту:

"скасування рішення про відмову у внесенні відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру, прийнятого з порушенням вимог законодавства;".

У зв'язку з цим абзаци шостий - тринадцятий вважати відповідно абзацами сьомим - чотирнадцятим;

в абзаці дванадцятому слова і цифру "другим, п'ятим та шостим підпункту 2 цього пункту" замінити словами "восьмим і дев'ятим цього пункту";

32) у пункті 229:

в абзаці першому слова і цифри "другим - четвертим підпункту 2 пункту 228" замінити словами і цифрами "четвертим - сьомим пункту 228";

в абзаці другому слова і цифри "п'ятим та шостим підпункту 2 пункту 228" замінити словами і цифрами "восьмим і дев'ятим пункту 228";

33) пункт 231 доповнити підпунктом 4 такого змісту:

"4) під час розгляду та вирішення скарги буде встановлено факт дотримання вимог законодавства в рішеннях, діях або бездіяльності Державного кадастрового реєстратора або територіального органу Держгеокадастру.";

34) у тексті Порядку слова "в режимі читання" та "у режимі читання" виключити;

35) у додатку 23 до Порядку слова

" органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування прийнято рішення про відмову в наданні зареєстрованої земельної ділянки у власність (користування) та надано дозвіл на розроблення документації із землеустрою щодо формування нової земельної ділянки за рахунок зазначеної земельної ділянки або її частини.

_____________________________________________________________________________________
(Держгеокадастр або найменування його територіального органу)"

замінити словами:

" ухвалення судом рішення про скасування державної реєстрації земельної ділянки, врученого Державному кадастровому реєстратору в установленому законодавством порядку.

_____________________________________________________________________________________
(найменування територіального органу Держгеокадастру)";

36) у додатку 42 до Порядку слова

" земельну ділянку"

замінити словами і цифрами:

" земельну ділянку з:

  відомостями про речові права на земельну ділянку, їх обтяження, одержаними в порядку інформаційної взаємодії з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

  усіма відомостями, внесеними до Поземельної книги, крім відомостей про речові права на земельну ділянку, що виникли після 1 січня 2013 р.";

37) доповнити Порядок додатком 431 такого змісту:

 

________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові фізичної
________________________________________
особи / найменування юридичної особи)
________________________________________
(місце проживання фізичної
________________________________________
особи / місцезнаходження юридичної особи)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про відмову в наданні відомостей з Державного земельного кадастру

N ____________

м. ______________

За результатом розгляду заяви (запиту) про надання відомостей з Державного земельного кадастру від ___ ____________ 20__ р. за реєстраційним номером ___________________ разом із доданими до неї (нього) документами та відповідно до Закону України "Про Державний земельний кадастр", Порядку ведення Державного земельного кадастру повідомляється про відмову в наданні запитуваних відомостей з таких підстав:

  у Державному земельному кадастрі відсутні запитувані відомості;

  із заявою (запитом) звернулася неналежна особа.

___ ____________ 20__ р.

____________
Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру.";

38) у додатку 44 до Порядку:

слова

"Підпис <підпис Державного кадастрового реєстратора, який надав витяг>

М. П."

замінити словом:

"";

слова

"Державний кадастровий
реєстратор

 
______________
(підпис)

 
_____________________
(ініціали та прізвище)

М. П."

 

 

замінити словом:

"";

39) у додатку 45 до Порядку:

слова

"Підпис <підпис особи, яка надала витяг>

М. П."

замінити словом:

"";

слова

"Особа, уповноважена надавати
відомості з Державного
земельного кадастру

 
 
______________
(підпис)

 
 
______________________
(ініціали та прізвище)

М. П."

 

 

замінити словом:

"";

слова

"Підпис <підпис особи, яка надала викопіювання>

М. П."

замінити словом:

"";

40) у додатку 46 до Порядку:

слова

"Підпис <підпис особи, яка надала витяг>

М. П."

замінити словом:

"";

слова

"Особа, уповноважена надавати
відомості з Державного
земельного кадастру

 
 
_______________
(підпис)

 
 
_______________________
(ініціали та прізвище)

М. П."

 

 

замінити словом:

"";

41) додаток 47 до Порядку викласти в такій редакції:

ВИТЯГ
з Державного земельного кадастру про земельну ділянку

Номер витягу

<номер витягу>

Дата формування

<число, місяць та рік формування витягу>

Надано на заяву (запит)

<прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи / найменування юридичної особи, за заявою (запитом) якої надано витяг>

 

<дата та номер документа, на підставі якого здійснюється надання витягу>

Дані, за якими здійснювався пошук інформації у Державному земельному кадастрі

Кадастровий номер земельної ділянки

€€€€€€€€€€:€€:€€€:€€€€

 

 

Власник (користувач):

 

Прізвище, ім'я та по батькові / найменування

<прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи / найменування юридичної особи>

Податковий номер

€€€€€€€€€€

Загальні відомості про земельну ділянку

Кадастровий номер

€€€€€€€€€€:€€:€€€:€€€€

Місце розташування (адміністративно-територіальна одиниця)

<вулиця, номер домоволодіння (будинку), населений пункт, район, область>

Цільове призначення:

 

Категорія земель

<назва категорії земель>

Вид використання земельної ділянки

<вид використання земельної ділянки в межах певної категорії земель>

Обліковий номер масиву, до складу якого входить земельна ділянка

€€€:€€€€€€:€€€€€€€€€€

Форма власності

<державна/комунальна/приватна>

Площа земельної ділянки, гектарів

<значення площі>

Нормативна грошова оцінка, гривень

<значення нормативної грошової оцінки на дату формування витягу>

Дата проведення нормативної грошової оцінки

<дата проведення нормативної грошової оцінки>

Скасований кадастровий номер (номери), у разі коли земельна ділянка створена в результаті поділу/об'єднання

€€€€€€€€€€:€€:€€€:€€€€

Відомості про державну реєстрацію земельної ділянки

Інформація про документацію із землеустрою, на підставі якої здійснена державна реєстрація земельної ділянки

<назва документації із землеустрою, розробник документації із землеустрою, дата розроблення>

Орган, який зареєстрував земельну ділянку

<найменування органу, який зареєстрував земельну ділянку>

Дата державної реєстрації земельної ділянки

<число, місяць та рік державної реєстрації земельної ділянки>

Відомості про право власності / право постійного користування згідно з Державним реєстром речових прав на нерухоме майно

Вид права

<право власності / постійного користування>

Інформація про власників (користувачів) земельної ділянки

 

Прізвище, ім'я та по батькові / найменування

<прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи / найменування юридичної особи>

Громадянство

<громадянство>

Реквізити документа, що посвідчує особу

<серія, номер документа, ким, коли виданий>

Податковий номер / номер та серія паспорта фізичної особи

<податковий номер / номер та серія паспорта фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття номера>

Місце проживання / місцезнаходження

<місце проживання фізичної особи / місцезнаходження юридичної особи>

Частка у спільній власності

<частка у спільній власності>

Документ, який є підставою для виникнення права

<назва документа> <найменування органу, яким прийнято документ, на підставі якого виникло право> <число, місяць та рік прийняття/підписання документа> <номер документа>

Документ, що посвідчує право

<назва документа> <серія та номер державного акта та додатків до нього>

Відомості про оренду, суборенду згідно з Державним реєстром речових прав на нерухоме майно

Орендар:

 

Прізвище, ім'я та по батькові / найменування

<прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи / найменування юридичної особи>

Громадянство

<громадянство>

Реквізити документа, що посвідчує особу

<серія, номер документа, ким, коли виданий>

Податковий номер / номер та серія паспорта фізичної особи

<податковий номер / номер та серія паспорта фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття номера>

Місце проживання / місцезнаходження

<місце проживання фізичної особи / місцезнаходження юридичної особи>

Площа земельної ділянки, переданої в оренду

<площа земельної ділянки, що передана в оренду, гектарів>

Орган, що здійснив державну реєстрацію речового права

<найменування органу державної реєстрації прав>

Дата державної реєстрації речового права

<число, місяць та рік державної реєстрації речового права>

Строк дії речового права

<строк дії речового права>

Суборендар:

 

Прізвище, ім'я та по батькові / найменування

<прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи / найменування юридичної особи>

Громадянство

<громадянство>

Реквізити документа, що посвідчує особу

<серія, номер документа, ким, коли виданий>

Ідентифікаційний номер

€€€€€€€€€€

Податковий номер / номер та серія паспорта фізичної особи

<податковий номер / номер та серія паспорта фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття номера>

Місце проживання / місцезнаходження

<місце проживання фізичної особи / місцезнаходження юридичної особи>

Площа земельної ділянки (її частини), переданої в суборенду

<площа земельної ділянки (її частини), наданої в суборенду, гектарів>

Орган, що здійснив державну реєстрацію речового права

<найменування органу державної реєстрації прав>

Дата державної реєстрації речового права

<число, місяць та рік державної реєстрації речового права>

Строк дії речового права

<строк дії речового права>

Додаткові відомості

<додаткові відомості>

Відомості про земельний сервітут згідно з Державним реєстром речових прав на нерухоме майно

Вид сервітуту

<вид земельного сервітуту>

Площа земельної ділянки (її частини), на яку поширюється дія сервітуту

<площа земельної ділянки (її частини), гектарів>

Підстава для встановлення земельного сервітуту

<договір / закон / заповіт / рішення суду> <найменування органу, яким прийнято документ> <число, місяць та рік прийняття/підписання документа> <номер документа>

Орган, що здійснив державну реєстрацію сервітуту

<найменування органу, що здійснив державну реєстрацію сервітуту>

Дата державної реєстрації сервітуту

<число, місяць та рік державної реєстрації сервітуту>

Строк дії сервітуту

<строк дії сервітуту / безстроково>

Додаткові відомості

<додаткові відомості>

Відомості про обтяження згідно з Державним реєстром речових прав на нерухоме майно

Вид обтяження

<заборона відчуження та/або користування / арешт / іпотека / вимога нотаріального посвідчення договору, предметом якого є нерухоме майно, встановлена власником такого майна / податкова застава, предметом якої є нерухоме майно, об'єкт незавершеного будівництва / інші обтяження відповідно до закону>

Опис предмета обтяження

<земельна ділянка з кадастровим номером €€€€€€€€€€:€€:€€€:€€€€>

Дата державної реєстрації обтяження

<число, місяць та рік державної реєстрації обтяження>

Орган, що здійснив державну реєстрацію обтяження

<найменування органу державної реєстрації прав>

Документ, який є підставою для виникнення обтяження

<назва документа> <найменування органу, яким прийнято документ, на підставі якого виникло обтяження> <число, місяць та рік прийняття/підписання документа> <номер документа>

Додаткові відомості

<додаткові відомості>

Відомості про обмеження у використанні земельної ділянки

Вид обмеження у використанні земельної ділянки

<вид обмеження у використанні земельної ділянки>

Площа земельної ділянки (її частини), на яку поширюється дія обмеження

<площа земельної ділянки (її частини), гектарів>

Підстава для виникнення обмеження у використанні земельної ділянки

<закон / нормативно-правовий акт, прийнятий відповідно до закону / договір / рішення суду> <найменування органу, яким прийнято документ> <число, місяць та рік прийняття/підписання документа> <номер документа>

Орган, що здійснив державну реєстрацію обмеження

<найменування органу, який зареєстрував обмеження у використанні земельної ділянки>

Дата державної реєстрації обмеження

<число, місяць та рік державної реєстрації обмеження у використанні земельної ділянки>

Строк дії обмеження

<строк, на який встановлено обмеження у використанні земельної ділянки / безстроково>

Відомості про особу, яка уповноважена надавати відомості з Державного земельного кадастру відповідно до закону, що надала витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку (за наявності)

Витяг підготував та надав

<ініціали та прізвище особи, яка уповноважена надавати відомості з Державного земельного кадастру відповідно до закону / найменування органу, посадовою особою якого підготовлено та надано витяг>

  

 

____________
Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру.

 

Додаток до витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку
від ___ __________ 20__ р. N ______

Кадастровий план земельної ділянки

Кадастровий номер земельної ділянки ________________________

Опис меж:
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________

Масштаб 1:

Умовні позначення:

____________
Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру.

Експлікація земельних угідь:

Усього земель, гектарів

У тому числі за земельними угіддями, гектарів:

<назва угіддя>:

<назва угіддя>:

<назва угіддя>:

<назва угіддя>:

<назва угіддя>:

<назва угіддя>:

Площа земельної ділянки, гектарів: <загальна площа земельної ділянки, гектарів>

<площа угіддя, гектарів>

<площа угіддя, гектарів>

<площа угіддя, гектарів>

<площа угіддя, гектарів>

<площа угіддя, гектарів>

<площа угіддя, гектарів>

У тому числі в зоні дії обмежень, гектарів: <площа в зоні дії обмежень, гектарів>

<площа угіддя, гектарів>

<площа угіддя, гектарів>

<площа угіддя, гектарів>

<площа угіддя, гектарів>

<площа угіддя, гектарів>

<площа угіддя, гектарів>

Відомості про особу, яка склала кадастровий план земельної ділянки (за наявності)

 

Прізвище та ініціали особи, яка склала кадастровий план земельної ділянки

 

  

 

____________
Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру.";

42) доповнити Порядок додатком 471 такого змісту:

ВИТЯГ
з Державного земельного кадастру про земельну ділянку

Номер витягу

<номер витягу>

Дата формування

<число, місяць та рік формування витягу>

Надано на заяву (запит)

<прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи / найменування юридичної особи, за заявою (запитом) якої надано витяг>

 

<дата та номер документа, на підставі якого здійснюється надання витягу>

Дані, за якими здійснювався пошук інформації у Державному земельному кадастрі

Кадастровий номер земельної ділянки

€€€€€€€€€€:€€:€€€:€€€€

Власник (користувач):

 

Прізвище, ім'я та по батькові / найменування

<прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи / найменування юридичної особи>

Податковий номер

€€€€€€€€€€

Загальні відомості про земельну ділянку

Кадастровий номер

€€€€€€€€€€:€€:€€€:€€€€

Місце розташування (адміністративно-територіальна одиниця)

<вулиця, номер домоволодіння (будинку), населений пункт, район, область>

Цільове призначення:

 

Категорія земель

<назва категорії земель>

Вид використання земельної ділянки

<вид використання земельної ділянки в межах певної категорії земель>

Обліковий номер масиву, до складу якого входить земельна ділянка

€€€:€€€€€€:€€€€€€€€€€

Форма власності

<державна/комунальна/приватна>

Площа земельної ділянки, гектарів

<значення площі>

Нормативна грошова оцінка, гривень

<значення нормативної грошової оцінки на дату формування витягу>

Дата проведення нормативної грошової оцінки

<дата проведення нормативної грошової оцінки>

Скасований кадастровий номер (номери), у разі коли земельна ділянка створена в результаті поділу/об'єднання

€€€€€€€€€€:€€:€€€:€€€€

Відомості про державну реєстрацію земельної ділянки

Інформація про документацію із землеустрою, на підставі якої здійснена державна реєстрація земельної ділянки

<назва документації із землеустрою, розробник документації із землеустрою, дата розроблення>

Орган, який зареєстрував земельну ділянку

<найменування органу, який зареєстрував земельну ділянку>

Дата державної реєстрації земельної ділянки

<число, місяць та рік державної реєстрації земельної ділянки>

Відомості про право власності / право постійного користування, внесені до Поземельної книги, крім відомостей про речові права, що виникли після 1 січня 2013 р.

Вид права

<право власності / постійного користування>

Інформація про власників (користувачів) земельної ділянки

 

Прізвище, ім'я та по батькові / найменування

<прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи / найменування юридичної особи>

Громадянство

<громадянство>

Реквізити документа, що посвідчує особу

<серія, номер документа, ким, коли виданий>

Податковий номер / номер та серія паспорта фізичної особи

<податковий номер / номер та серія паспорта фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття номера>

Місце проживання / місцезнаходження

<місце проживання фізичної особи / місцезнаходження юридичної особи>

Частка у спільній власності

<частка у спільній власності>

Документ, який є підставою для виникнення права

<назва документа> <найменування органу, яким прийнято документ, на підставі якого виникло право> <число, місяць та рік прийняття/підписання документа> <номер документа>

Документ, що посвідчує право

<назва документа> <серія та номер державного акта та додатків до нього>

Відомості про оренду, суборенду згідно з Державним реєстром земель

Стан відомостей

<актуальні/не актуальні>

Орендар:

 

Прізвище, ім'я та по батькові / найменування

<прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи / найменування юридичної особи>

Громадянство

<громадянство>

Реквізити документа, що посвідчує особу

<серія, номер документа, ким, коли виданий>

Податковий номер / номер та серія паспорта фізичної особи

<податковий номер / номер та серія паспорта фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття номера>

Місце проживання / місцезнаходження

<місце проживання фізичної особи / місцезнаходження юридичної особи>

Площа земельної ділянки, переданої в оренду

<площа земельної ділянки, що передана в оренду, гектарів>

Орган, що здійснив державну реєстрацію речового права

<найменування органу державної реєстрації прав>

Дата державної реєстрації речового права

<число, місяць та рік державної реєстрації речового права>

Строк дії речового права

<строк дії речового права>

Суборендар:

 

Прізвище, ім'я та по батькові / найменування

<прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи / найменування юридичної особи>

Громадянство

<громадянство>

Реквізити документа, що посвідчує особу

<серія, номер документа, ким, коли виданий>

Ідентифікаційний номер

€€€€€€€€€€

Податковий номер / номер та серія паспорта фізичної особи

<податковий номер / номер та серія паспорта фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття номера>

Місце проживання / місцезнаходження

<місце проживання фізичної особи / місцезнаходження юридичної особи>

Площа земельної ділянки (її частини), переданої в суборенду

<площа земельної ділянки (її частини), наданої в суборенду, гектарів>

Орган, що здійснив державну реєстрацію речового права

<найменування органу державної реєстрації прав>

Дата державної реєстрації речового права

<число, місяць та рік державної реєстрації речового права>

Строк дії речового права

<строк дії речового права>

Додаткові відомості

<додаткові відомості>

Відомості про земельний сервітут згідно з Державним реєстром земель

Стан відомостей

<актуальні/не актуальні>

Вид сервітуту

<вид земельного сервітуту>

Площа земельної ділянки (її частини), на яку поширюється дія сервітуту

<площа земельної ділянки (її частини), гектарів>

Підстава для встановлення земельного сервітуту

<договір / закон / заповіт / рішення суду> <найменування органу, яким прийнято документ> <число, місяць та рік прийняття/підписання документа> <номер документа>

Орган, що здійснив державну реєстрацію сервітуту

<найменування органу, що здійснив державну реєстрацію сервітуту>

Дата державної реєстрації сервітуту

<число, місяць та рік державної реєстрації сервітуту>

Строк дії сервітуту

<строк дії сервітуту / безстроково>

Додаткові відомості

<додаткові відомості>

Відомості про обмеження у використанні земельної ділянки

Вид обмеження у використанні земельної ділянки

<вид обмеження у використанні земельної ділянки>

Площа земельної ділянки (її частини), на яку поширюється дія обмеження

<площа земельної ділянки (її частини), гектарів>

Підстава для виникнення обмеження у використанні земельної ділянки

<закон / нормативно-правовий акт, прийнятий відповідно до закону / договір / рішення суду> <найменування органу, яким прийнято документ> <число, місяць та рік прийняття/підписання документа> <номер документа>

Орган, що здійснив державну реєстрацію обмеження

<найменування органу, який зареєстрував обмеження у використанні земельної ділянки>

Дата державної реєстрації обмеження

<число, місяць та рік державної реєстрації обмеження у використанні земельної ділянки>

Строк дії обмеження

<строк, на який встановлено обмеження у використанні земельної ділянки / безстроково>

Відомості про особу, яка уповноважена надавати відомості з Державного земельного кадастру відповідно до закону, що надала витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку (за наявності)

Витяг підготував та надав

  

<ініціали та прізвище особи, яка уповноважена надавати відомості з Державного земельного кадастру відповідно до закону / найменування органу, посадовою особою якого підготовлено та надано витяг>

____________
Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру.

 

Додаток
до витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку
від ___ ____________ 20__ р. N ______

Кадастровий план земельної ділянки

Кадастровий номер земельної ділянки ________________________

Опис меж:
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________

Масштаб 1:

Умовні позначення:

____________
Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру.

Експлікація земельних угідь:

Усього земель, гектарів

У тому числі за земельними угіддями, гектарів:

<назва угіддя>:

<назва угіддя>:

<назва угіддя>:

<назва угіддя>:

<назва угіддя>:

<назва угіддя>:

Площа земельної ділянки, гектарів: <загальна площа земельної ділянки, гектарів>

<площа угіддя, гектарів>

<площа угіддя, гектарів>

<площа угіддя, гектарів>

<площа угіддя, гектарів>

<площа угіддя, гектарів>

<площа угіддя, гектарів>

У тому числі в зоні дії обмежень, гектарів: <площа в зоні дії обмежень, гектарів>

<площа угіддя, гектарів>

<площа угіддя, гектарів>

<площа угіддя, гектарів>

<площа угіддя, гектарів>

<площа угіддя, гектарів>

<площа угіддя, гектарів>

Відомості про особу, яка склала кадастровий план земельної ділянки (за наявності)

Прізвище та ініціали особи, яка склала кадастровий план земельної ділянки

 

  

 

____________
Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру.";

43) у назві додатка 54 до Порядку слова "в режимі читання" виключити.

3. У Порядку інформаційної взаємодії між Державним земельним кадастром, іншими кадастрами та інформаційними системами, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 3 червня 2013 р. N 483 (Офіційний вісник України, 2013 р., N 53, ст. 1934; 2015 р., N 46, ст. 1472; 2020 р., N 21, ст. 787):

1) абзац третій пункту 61 виключити;

2) пункт 8 викласти в такій редакції:

"8. Надання доступу до Державного земельного кадастру, пошук, перегляд, копіювання та роздрукування відомостей Державного земельного кадастру, оприлюднених на офіційному веб-сайті Держгеокадастру, а також надання викопіювань з кадастрової карти (плану) та іншої картографічної документації Державного земельного кадастру здійснюється згідно з Порядком ведення Державного земельного кадастру, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. N 1051 (Офіційний вісник України, 2012 р., N 89, ст. 3598).".

4. Підпункт 1 пункту 62 додатка до розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 р. N 523 "Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг" (Офіційний вісник України, 2014 р., N 45, ст. 1193; 2017 р., N 90, ст. 2743) викласти в такій редакції:

"1) витягу з Державного земельного кадастру про:

 

землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць

 

обмеження у використанні земель

 

земельну ділянку з:

 

відомостями про речові права на земельну ділянку, їх обтяження, одержаними в порядку інформаційної взаємодії з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

Закон України "Про Державний земельний кадастр" та Закон України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень"

усіма відомостями, внесеними до Поземельної книги, крім відомостей про речові права на земельну ділянку, що виникли після 1 січня 2013 р.

Закон України "Про Державний земельний кадастр".

 

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 24 червня 2015 р. N 457 "Деякі питання надання нотаріусам доступу до Державного земельного кадастру" (Офіційний вісник України, 2015 р., N 54, ст. 1742).

2. Пункт 1 постанови Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 р. N 509 "Про затвердження Порядку доступу державних реєстраторів прав на нерухоме майно та користування відомостями Державного земельного кадастру" (Офіційний вісник України, 2017 р., N 59, ст. 1802) та пункт 2 змін, затверджених зазначеною постановою.

3. Пункт 4 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 6 грудня 2017 р. N 925 "Деякі питання удосконалення механізмів захисту речових прав на земельні ділянки" (Офіційний вісник України, 2017 р., N 100, ст. 3069).

4. Пункт 14 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 березня 2019 р. N 367 "Деякі питання дерегуляції господарської діяльності" (Офіційний вісник України, 2019 р., N 36, ст. 1260).

5. Пункт 5 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 5 червня 2019 р. N 477 (Офіційний вісник України, 2019 р., N 47, ст. 1614).

____________

Опрос