Идет загрузка документа (51 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Некоторые вопросы, связанные с реформированием системы институционного ухода и воспитания детей

КМ Украины
Постановление КМ от 02.09.2020 № 853
действует с 24.09.2020

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 2 вересня 2020 р. N 853

Київ

Деякі питання, пов'язані з реформуванням системи інституційного догляду та виховання дітей

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Установити, що на початок 2020/2021 навчального року діти, по відношенню до яких батьки або інші законні представники виявили бажання щодо їх зарахування на цілодобове перебування до інтернатів (пансіонів) закладів загальної середньої освіти, проте з об'єктивних причин не встигли отримати рішення органу опіки та піклування, передбачене Порядком зарахування дітей на цілодобове перебування до закладів незалежно від типу, форми власності та підпорядкування, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2020 р. N 586 "Деякі питання захисту дітей в умовах боротьби з наслідками гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" (Офіційний вісник України, 2020 р., N 57, ст. 1780) (далі - Порядок), можуть тимчасово (на період навчального року) зараховуватися до закладу на цілодобове перебування відповідно до наказу керівника відповідного закладу.

Обласним, Київській міській державним адміністраціям разом з органами місцевого самоврядування до кінця 2020/2021 навчального року вжити заходів до виконання Порядку щодо зарахування дітей, які були влаштовані до закладів, відповідно до пункту 1 цієї постанови та щомісяця інформувати Міністерство соціальної політики про проведену роботу.

У разі прийняття протягом 2020/2021 навчального року органом опіки та піклування рішення про недоцільність цілодобового перебування дитини в інтернаті (пансіоні) закладу загальної середньої освіти така дитина за згодою батьків або інших законних представників може продовжувати навчання в цьому закладі до завершення навчального року.

2. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

3. Міністерству соціальної політики, Міністерству освіти і науки, Міністерству охорони здоров'я, Міністерству внутрішніх справ у тримісячний строк привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цією постановою.

4. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування та застосовується з 1 вересня 2020 року.

 

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 73

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. N 866 "Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 76, ст. 2561; 2014 р., N 93, ст. 2684; 2018 р., N 80, ст. 2674; 2020 р., N 57, ст. 1779, ст. 1780):

1) пункт 35 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов'язаної із захистом прав дитини, затвердженого зазначеною постановою, викласти в такій редакції:

"35. Після встановлення статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, районна, районна у мм. Києві та Севастополі держадміністрація, виконавчий орган міської, районної в місті (у разі утворення) ради, сільської, селищної ради об'єднаної територіальної громади за місцем походження такої дитини вживає вичерпних заходів до влаштування її в сім'ю громадян України (усиновлення, під опіку, піклування, у прийомну сім'ю, дитячий будинок сімейного типу).

До закладів охорони здоров'я, загальної середньої освіти (у тому числі спеціальної та спеціалізованої), іншого закладу або установи (незалежно від форми власності та підпорядкування), в яких проживають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, дитина може бути зарахована у разі, коли з певних причин відсутня можливість влаштування її на виховання в сім'ю.

Матеріали, підготовлені службою у справах дітей, в яких обґрунтовано викладені підстави для зарахування дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, до закладу охорони здоров'я, загальної середньої освіти (у тому числі спеціальної та спеціалізованої), іншого закладу або установи (незалежно від форми власності та підпорядкування), в яких проживають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, розглядаються на засіданні комісії з питань захисту прав дитини.

Зарахування дітей до закладу охорони здоров'я, загальної середньої освіти (у тому числі спеціальної та спеціалізованої), іншого закладу або установи (незалежно від форми власності та підпорядкування), в яких проживають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, здійснюється відповідно до направлення (путівки) служби у справах дітей за формою згідно з додатком 12.

Направлення (путівку) на зарахування дитини до закладу охорони здоров'я, загальної середньої освіти (у тому числі спеціальної та спеціалізованої), іншого закладу або установи (незалежно від форми власності та підпорядкування), в яких проживають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, районного, міського (районного в місті), сільського, селищного підпорядкування видає служба у справах дітей за місцем первинного обліку дитини за погодженням із структурним підрозділом з питань освіти, охорони здоров'я, соціального захисту населення місцевої держадміністрації або виконавчим органом сільської, селищної, міської (районної в місті) ради, у сфері управління якого перебуває заклад.

У разі коли дитина зараховується до закладу охорони здоров'я, загальної середньої освіти (у тому числі спеціальної та спеціалізованої), іншого закладу або установи (незалежно від форми власності та підпорядкування), в яких проживають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, регіонального підпорядкування, направлення (путівка) видається службою у справах дітей обласної, Київської або Севастопольської міської держадміністрації (органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим) за наявності всіх необхідних документів за погодженням із відповідним структурним підрозділом з питань освіти, охорони здоров'я, соціального захисту населення місцевої держадміністрації, у сфері управління якого перебуває заклад.

Рішення про зарахування дитини до закладу охорони здоров'я, загальної середньої освіти (у тому числі спеціальної та спеціалізованої), іншого закладу або установи (незалежно від форми власності та підпорядкування), в яких проживають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, приймається районною, районною у мм. Києві та Севастополі держадміністрацією, виконавчим органом міської, районної в місті (у разі утворення) ради, сільської, селищної ради об'єднаної територіальної громади за місцем походження або за місцем проживання (перебування) дитини. У цьому рішенні обов'язково зазначається найменування закладу або установи та строк перебування в ньому дитини, який не може перевищувати: шести місяців у разі зарахування дитини до будинку дитини (у тому числі спеціалізованого), одного року у разі зарахування дитини до дитячого будинку-інтернату, одного навчального року у разі зарахування дитини до закладу загальної середньої освіти. Продовження строку перебування дитини в закладі незалежно від типу, форми власності та підпорядкування визначається рішенням органу опіки та піклування після розгляду на засіданні комісії з питань захисту прав дитини стану виконання індивідуального плану соціального захисту дитини в частині забезпечення її права на виховання в сім'ї.

Зарахування дитини до закладу охорони здоров'я, загальної середньої освіти (у тому числі спеціальної та спеціалізованої), іншого закладу або установи (незалежно від форми власності та підпорядкування), в яких проживають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, не звільняє районну, районну у мм. Києві та Севастополі держадміністрацію, виконавчий орган міської, районної в місті (у разі утворення) ради, сільської, селищної ради об'єднаної територіальної громади за місцем походження або за місцем проживання (перебування) дитини від обов'язку продовжувати роботу з реалізації права цієї дитини на сімейне виховання.

Не допускається одночасне застосування до дитини різних форм влаштування.

Під час визначення форми влаштування в інтересах дитини мають бути враховані обставини, за яких дитина втратила батьківське піклування, її життєвий шлях, родинні зв'язки, наявність братів і сестер, контакти із соціальним оточенням, стан здоров'я, освіта, інші потреби.";

2) у підпунктах 4 і 5 пункту 4 Типового положення про комісію з питань захисту прав дитини, затвердженого зазначеною постановою, слова "закладу, який здійснює інституційний догляд і виховання дітей, незалежно від його форми власності та підпорядкування, пансіону" замінити словами "закладу охорони здоров'я, загальної середньої освіти (у тому числі спеціальної та спеціалізованої), іншого закладу або установи (незалежно від форми власності та підпорядкування), в яких проживають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування,".

2. У Типовому положенні про дитячий будинок-інтернат, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. N 978 "Деякі питання соціального захисту дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю" (Офіційний вісник України, 2017 р., N 1, ст. 7; 2020 р., N 46, ст. 1475):

1) у пункті 25:

абзац перший і підпункт 1 викласти в такій редакції:

"25. Влаштування дитини з інвалідністю до будинку-інтернату здійснюється на період, що не перевищує одного року, згідно з путівкою, виданою структурним підрозділом з питань соціального захисту населення (у разі влаштування дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, згідно з путівкою, виданою службою у справах дітей обласної, Київської або Севастопольської міської держадміністрації (органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим) за погодженням із структурним підрозділом з питань соціального захисту населення) на підставі:

1) заяви батьків, опікунів/піклувальників, інших законних представників, керівника установи, в якій перебувала дитина з інвалідністю, про прийняття дитини з інвалідністю до будинку-інтернату та рішення органу опіки та піклування, прийнятого відповідно до Порядку зарахування дітей на цілодобове перебування до закладів незалежно від типу, форми власності та підпорядкування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2020 р. N 586 (Офіційний вісник України, 2020 р., N 57, ст. 1780);";

2) абзац перший пункту 27 після слів "структурним підрозділом з питань соціального захисту населення" доповнити словами "(у разі влаштування дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, згідно з путівкою, виданою службою у справах дітей обласної, Київської або Севастопольської міської держадміністрації (органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим) за погодженням із структурним підрозділом з питань соціального захисту населення)";

3) пункт 29 після слова "структурним підрозділом з питань соціального захисту населення" доповнити словами "(у разі влаштування дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, згідно з путівкою, виданою службою у справах дітей обласної, Київської або Севастопольської міської держадміністрації (органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим) за погодженням із структурним підрозділом з питань соціального захисту населення)";

4) абзац перший пункту 33 викласти в такій редакції:

"33. Переведення вихованця до іншого будинку-інтернату здійснюється відповідно до заяви батьків, опікунів/піклувальників, інших законних представників та рішення органу опіки та піклування, прийнятого відповідно до Порядку зарахування дітей на цілодобове перебування до закладів незалежно від типу, форми власності та підпорядкування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2020 р. N 586 (Офіційний вісник України, 2020 р., N 57, ст. 1780), або рішення органу опіки та піклування за місцем походження вихованця з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, за наявності висновку лікаря будинку-інтернату про те, що переведення не зашкодить стану здоров'я вихованця, згідно з путівкою, виданою структурним підрозділом з питань соціального захисту населення (у разі зарахування дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, згідно з путівкою, виданою службою у справах дітей обласної, Київської або Севастопольської міської держадміністрації (органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим) за погодженням із структурним підрозділом з питань соціального захисту населення), та в разі переведення до будинку-інтернату іншого регіону - за погодженням із структурними підрозділами з питань соціального захисту населення за місцезнаходженням будинку-інтернату, в якому перебуває вихованець та до якого переводиться.";

5) абзац перший і підпункт 1 пункту 84 викласти в такій редакції:

"84. В особовій справі вихованця повинні міститися документи, на підставі яких структурним підрозділом з питань соціального захисту населення (у разі зарахування дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, службою у справах дітей обласної, Київської або Севастопольської міської держадміністрації (органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим) за погодженням із структурним підрозділом з питань соціального захисту населення) видано путівку, а також такі документи:

1) путівка на зарахування до будинку-інтернату, видана структурним підрозділом з питань соціального захисту населення (у разі зарахування дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, путівка, видана службою у справах дітей обласної, Київської або Севастопольської міської держадміністрації (органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим) за погодженням із структурним підрозділом з питань соціального захисту населення);".

3. Пункт 19 Положення про санаторну школу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2018 р. N 1026 (Офіційний вісник України, 2018 р., N 98, ст. 3234; 2020 р., N 57, ст. 1780), викласти в такій редакції:

"19. Учні (вихованці) можуть проживати в інтернаті (пансіоні) санаторної школи (крім вихідних, святкових днів і канікул) у разі, коли перебування в дорозі в один бік на міських, приміських і міжміських маршрутах загального користування перевищує одну годину або за протоколом лікування та/або індивідуальною програмою реабілітації дитини з інвалідністю передбачено обмеження руху та/або фізичного навантаження.

Зарахування дитини до інтернату (пансіону) санаторної школи здійснюється на підставі заяви батьків або інших законних представників учня (вихованця), рішення органу опіки та піклування, прийнятого відповідно до Порядку зарахування дітей на цілодобове перебування до закладів незалежно від типу, форми власності та підпорядкування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2020 р. N 586 (Офіційний вісник України, 2020 р., N 57, ст. 1780), та наказу директора.

Зарахування до інтернату (пансіону) санаторної школи дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, здійснюється відповідно до Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов'язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. N 866 "Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язані із захистом прав дитини" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 76, ст. 2561).

За заявою батьків або інших законних представників учня (вихованця), за погодженням із службою у справах дітей за місцем проживання (перебування) сім'ї дитини учень (вихованець) може перебувати в інтернаті (пансіоні) санаторної школи не більше ніж чотири вихідні дні та один святковий день на місяць, крім канікул.

У разі перебування учня (вихованця) в інтернаті (пансіоні) санаторної школи у вихідні та святкові дні без заяви батьків або інших законних представників і без погодження служби у справах дітей за місцем проживання (перебування) сім'ї дитини, а також після закінчення граничного строку проживання в інтернаті (пансіоні) санаторної школи директор інформує про це відповідну службу у справах дітей.

Служба у справах дітей за місцем проживання (перебування) сім'ї дитини забезпечує в разі необхідності соціальний захист дитини з урахуванням норм Порядку забезпечення соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі дітей, які постраждали від жорстокого поводження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2020 р. N 585 (Офіційний вісник України, 2020 р., N 57, ст. 1779), і Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов'язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. N 866 "Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 76, ст. 2561).

Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, можуть проживати в інтернаті (пансіоні) санаторної школи також у вихідні, святкові дні та під час канікул, крім дітей, які мають опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів.

Вихованці дошкільних груп не зараховуються до інтернату (пансіону) санаторної школи.".

4. У постанові Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 р. N 221 "Про затвердження Положення про спеціальну школу та Положення про навчально-реабілітаційний центр" (Офіційний вісник України, 2019 р., N 24, ст. 853; 2020 р., N 57, ст. 1780):

1) пункт 17 Положення про спеціальну школу, затвердженого зазначеною постановою, викласти в такій редакції:

"17. Учні (вихованці) можуть проживати в інтернаті (пансіоні) спеціальної школи (крім вихідних, святкових днів і канікул) у разі, коли перебування в дорозі в один бік на міських, приміських і міжміських маршрутах загального користування перевищує одну годину або за індивідуальною програмою реабілітації дитини з інвалідністю передбачено обмеження фізичного навантаження.

Зарахування дитини до інтернату (пансіону) спеціальної школи здійснюється на підставі заяви батьків або інших законних представників учня (вихованця), рішення органу опіки та піклування, прийнятого відповідно до Порядку зарахування дітей на цілодобове перебування до закладів незалежно від типу, форми власності та підпорядкування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2020 р. N 586 (Офіційний вісник України, 2020 р., N 57, ст. 1780), та наказу директора.

Зарахування до інтернату (пансіону) спеціальної школи дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, здійснюється відповідно до Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов'язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. N 866 "Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язані із захистом прав дитини" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 76, ст. 2561).

Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, можуть проживати в інтернаті (пансіоні) спеціальної школи також у вихідні, святкові дні та під час канікул, крім дітей, які мають опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів.

За заявою батьків або інших законних представників учня (вихованця), за погодженням із службою у справах дітей за місцем проживання (перебування) сім'ї дитини учень (вихованець) може перебувати в інтернаті (пансіоні) спеціальної школи не більше ніж чотири вихідні дні та один святковий день на місяць, крім канікул.

За заявою батьків або інших законних представників учнів (вихованців), за погодженням із службою у справах дітей за місцем проживання (перебування) сім'ї дитини діти із встановленою інвалідністю, які є учнями спеціальних шкіл, розташованих за межами регіону, де проживають (перебувають) їх батьки або інші законні представники, можуть перебувати в інтернаті (пансіоні) спеціальної школи таку кількість вихідних та святкових днів, крім канікул, яка відповідає індивідуальним потребам дітей.

У разі перебування учня (вихованця) в інтернаті (пансіоні) спеціальної школи у вихідні та святкові дні без заяви його батьків або інших законних представників і без погодження служби у справах дітей за місцем проживання (перебування) сім'ї дитини директор інформує про це відповідну службу у справах дітей.

Служба у справах дітей за місцем проживання (перебування) сім'ї дитини забезпечує в разі необхідності соціальний захист дитини з урахуванням норм Порядку забезпечення соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі дітей, які постраждали від жорстокого поводження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2020 р. N 585 (Офіційний вісник України, 2020 р., N 57, ст. 1779), і Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов'язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. N 866 "Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 76, ст. 2561).

Для перебування учнів у спеціальній школі у вихідні та святкові дні утворюються чергові групи. Рішення про утворення чергових груп затверджується наказом директора.

Вихованці дошкільних груп спеціальної школи, крім дітей із встановленою інвалідністю старшого дошкільного віку, не влаштовуються до інтернату (пансіону) спеціальної школи.";

2) пункт 5 Положення про навчально-реабілітаційний центр, затвердженого зазначеною постановою, викласти в такій редакції:

"5. Учні (вихованці) можуть проживати в інтернаті (пансіоні) центру (крім вихідних, святкових днів і канікул) у разі, коли перебування в дорозі в один бік на міських, приміських і міжміських маршрутах загального користування перевищує одну годину або за індивідуальною програмою реабілітації дитини з інвалідністю передбачено обмеження фізичного навантаження.

Зарахування дитини до інтернату (пансіону) центру здійснюється на підставі заяви батьків або інших законних представників учня (вихованця), рішення органу опіки та піклування, прийнятого відповідно до Порядку зарахування дітей на цілодобове перебування до закладів незалежно від типу, форми власності та підпорядкування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2020 р. N 586 (Офіційний вісник України, 2020 р., N 57, ст. 1780), та наказу директора.

Зарахування до інтернату (пансіону) центру дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, здійснюється відповідно до Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов'язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. N 866 "Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язані із захистом прав дитини" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 76, ст. 2561).

Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, можуть проживати в інтернаті (пансіоні) центру також у вихідні, святкові дні та під час канікул, крім дітей, які мають опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів.

За заявою батьків або інших законних представників учня (вихованця), за погодженням із службою у справах дітей за місцем проживання (перебування) сім'ї дитини учень (вихованець) може перебувати в інтернаті (пансіоні) центру не більше ніж чотири вихідні дні та один святковий день на місяць, крім канікул.

За заявою батьків або інших законних представників учня (вихованця), за погодженням із службою у справах дітей за місцем проживання (перебування) сім'ї дитини діти із встановленою інвалідністю, які є учнями (вихованцями) інтернату (пансіону) центру, розташованого за межами регіону, в якому проживають (перебувають) їх батьки або інші законні представники, можуть перебувати в інтернаті (пансіоні) центру таку кількість вихідних та святкових днів, крім канікул, яка відповідає індивідуальним потребам дітей.

У разі перебування учня (вихованця) в інтернаті (пансіоні) центру у вихідні та святкові дні без заяви його батьків або інших законних представників і без погодження служби у справах дітей за місцем проживання (перебування) сім'ї дитини директор інформує про це відповідну службу у справах дітей.

Служба у справах дітей за місцем проживання (перебування) сім'ї дитини забезпечує в разі необхідності соціальний захист дитини з урахуванням норм Порядку забезпечення соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі дітей, які постраждали від жорстокого поводження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2020 р. N 585 (Офіційний вісник України, 2020 р., N 57, ст. 1779), і Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов'язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. N 866 "Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 76, ст. 2561).

Рішення про зарахування учнів (вихованців) до інтернату (пансіону) центру затверджується наказом директора.

Вихованці дошкільних груп, крім дітей із встановленою інвалідністю старшого дошкільного віку, не влаштовуються до інтернату (пансіону) центру.".

5. У пункті 11 Порядку виплати допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 березня 2019 р. N 250 "Деякі питання надання соціальної підтримки багатодітним сім'ям" (Офіційний вісник України, 2019 р., N 28, ст. 985; 2020 р., N 43, ст. 1389, N 57, ст. 1780, N 61, ст. 1981):

1) в абзаці п'ятому слово "тимчасового" виключити;

2) доповнити пункт після абзацу п'ятого новим абзацом такого змісту:

"зарахування дитини на цілодобове перебування (від чотирьох ночівель на тиждень) до інтернату (пансіону) закладу загальної середньої освіти (за винятком спеціальних закладів освіти, закладів освіти III ступеня, ліцеїв, що забезпечують здобуття виключно профільної середньої освіти, та випадків, коли батьки сплачують повну вартість утримання дитини в закладі);".

У зв'язку з цим абзаци шостий - тринадцятий вважати відповідно абзацами сьомим - чотирнадцятим;

3) в абзаці тринадцятому слово "шостим" замінити словом "сьомим";

4) доповнити пункт абзацом такого змісту:

"Для підтвердження даних про смерть отримувача допомоги або дитини використовуються відомості з Державного реєстру актів цивільного стану громадян, які передаються до Мінсоцполітики шляхом автоматизованого обміну електронними даними між інформаційними ресурсами Мін'юсту та Мінсоцполітики через систему електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів у порядку, передбаченому законодавством. ".

6. У постанові Кабінету Міністрів України від 1 червня 2020 р. N 586 "Деякі питання захисту дітей в умовах боротьби з наслідками гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" (Офіційний вісник України, 2020 р., N 57, ст. 1780):

1) у постанові:

пункт 1 викласти в такій редакції:

"1. Затвердити Порядок зарахування дітей на цілодобове перебування до закладів незалежно від типу, форми власності та підпорядкування, що додається.";

у пункті 3 цифри і слова "1 вересня 2020 року" замінити цифрами і словами "1 січня 2021 року";

пункт 4 викласти в такій редакції:

"4. Міністерству соціальної політики до 1 грудня 2020 р. розробити методичні рекомендації щодо організаційно-технічного забезпечення тестування інформаційно-аналітичної системи моніторингу дітей, які перебувають у закладах незалежно від типу, форми власності та підпорядкування, з використанням інформаційно-цифрових технологій.";

абзац другий пункту 5 викласти в такій редакції:

"забезпечити впровадження з 1 січня 2021 р. інформаційно-аналітичної системи моніторингу дітей, які перебувають у закладах незалежно від типу, форми власності та підпорядкування, з використанням інформаційно-цифрових технологій у тестовому режимі;";

2) у Порядку зарахування дітей на цілодобове перебування до закладів, які здійснюють інституційний догляд і виховання дітей, затвердженому зазначеною постановою:

назву Порядку викласти в такій редакції:

"ПОРЯДОК
зарахування дітей на цілодобове перебування до закладів незалежно від типу, форми власності та підпорядкування
";

пункт 2 викласти в такій редакції:

"2. Дія цього Порядку поширюється на будинки дитини (у тому числі спеціалізовані), дитячі будинки-інтернати, заклади загальної середньої освіти із інтернатами (пансіонами) в їх структурі, в яких передбачено цілодобове перебування дітей (від чотирьох ночівель на тиждень), у тому числі спеціальні та спеціалізовані (за винятком ліцеїв, які забезпечують здобуття виключно профільної середньої освіти) (далі - заклад).

Терміни в цьому Порядку вживаються у значенні, наведеному в Сімейному кодексі України, Законах України "Про охорону дитинства", "Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей", "Про повну загальну середню освіту", "Про соціальні послуги", "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю".";

пункт 4 викласти в такій редакції:

"4. Зарахування дитини до закладу на цілодобове перебування здійснюється на підставі наказу керівника цього закладу та рішення органу опіки та піклування за місцем проживання (перебування) сім'ї дитини, прийнятого із дотриманням пунктів 5 - 7, 11 і 12 цього Порядку.

Керівник закладу зобов'язаний ознайомити батьків або інших законних представників дитини із порядком її зарахування на цілодобове перебування до закладу та поінформувати про їх обов'язки щодо виховання, утримання дитини та своєчасне вибуття дитини із закладу відповідно до строків, визначених цим Порядком.";

у пункті 5:

абзаци перший і другий викласти в такій редакції:

"5. Питання про доцільність зарахування дитини на цілодобове перебування до закладу розглядається комісією з питань захисту прав дитини (далі - комісія) на підставі заяви одного з батьків дитини або іншого законного представника та документів, передбачених пунктом 11 цього Порядку (за винятком висновку оцінювання потреб сім'ї/особи (дитини) для дітей із встановленою інвалідністю). У заяві зазначається причина влаштування дитини та бажаний строк її перебування в закладі.

Заява про зарахування дитини до закладу на цілодобове перебування подається одним із батьків дитини або іншим законним представником до структурного підрозділу з питань освіти, охорони здоров'я або соціального захисту населення органу опіки та піклування (залежно від типу закладу, до якого зараховується дитина на цілодобове перебування) за місцем проживання (перебування) дитини, який готує протягом трьох робочих днів подання для розгляду на засіданні комісії. У разі відсутності в органі опіки та піклування відповідного структурного підрозділу голова органу опіки та піклування визначає структурний підрозділ, відповідальний за прийом заяв та документів для зарахування дітей до закладу на цілодобове перебування.";

доповнити пункт абзацом такого змісту:

"Не підлягають розгляду на засіданні комісії питання щодо зарахування на цілодобове перебування дітей із встановленою інвалідністю.";

пункти 7, 8, 10 - 12 викласти в такій редакції:

"7. На основі рекомендації комісії орган опіки та піклування приймає рішення про доцільність цілодобового перебування дитини в закладі із зазначенням причини (підстави) для прийняття такого рішення.

У разі прийняття рішення про доцільність цілодобового перебування дитини в закладі між батьками або іншим законним представником, органом, який прийняв рішення, та закладом укладається договір про перебування дитини в закладі за формою, затвердженою Мінсоцполітики.

У разі прийняття рішення про недоцільність цілодобового перебування дитини в закладі орган опіки та піклування зобов'язаний надати рекомендації сім'ї щодо подолання обставин, через які виникла потреба в цілодобовому перебуванні дитини в закладі, та суб'єктам соціальної роботи стосовно організації підтримки сім'ї відповідно до її потреб.

Рішення про доцільність цілодобового перебування в закладі дитини із встановленою інвалідністю приймається органом опіки та піклування за місцем проживання (перебування) сім'ї дитини без рекомендацій комісії протягом п'яти робочих днів з дня подачі батьками або іншими законними представниками дитини заяви та документів, передбачених пунктом 11 цього Порядку (за винятком висновку оцінювання потреб сім'ї/особи (дитини), до структурного підрозділу з питань освіти або соціального захисту населення цього органу виключно за умови відсутності забезпечення інклюзивним навчанням зазначеної дитини в закладі загальної середньої освіти за місцем проживання, а також відсутності можливості щодо надання їй та її родині всіх соціальних послуг відповідно до їх потреб. Одночасно із прийняттям такого рішення відповідний структурний підрозділ з питань освіти або соціального захисту населення протягом п'яти робочих днів забезпечує організацію проведення оцінювання потреб сім'ї/особи (дитини).

Рішення органу опіки та піклування про доцільність цілодобового перебування дитини в закладі може бути оскаржене в установленому законодавством порядку.

8. Зарахування дитини на цілодобове перебування до інтернату (пансіону) закладу загальної середньої освіти здійснюється на період, що не перевищує одного навчального року. У разі зарахування дитини після початку навчального року час її цілодобового перебування в закладі не може перевищувати поточного навчального року.

Зарахування дитини на цілодобове перебування до будинку дитини здійснюється на період, що не перевищує шести місяців, а до дитячого будинку-інтернату - на період, що не перевищує одного року.";

"10. Не пізніш як за місяць до закінчення визначеного строку цілодобового перебування дитини в закладі керівник закладу повідомляє її батькам або іншим законним представникам, а також службі у справах дітей за місцем проживання (перебування) сім'ї дитини про закінчення строку перебування, стан виконання індивідуального плану соціального захисту дитини, яка перебувала у складних життєвих обставинах, індивідуального плану розвитку дитини, якщо вона має особливі освітні потреби, індивідуальної програми реабілітації дитини з інвалідністю та актуальні потреби дитини.

Служба у справах дітей, отримавши інформацію про закінчення строку перебування дитини в закладі, спільно із суб'єктами соціальної роботи вивчає спроможність щодо задоволення потреби дитини в територіальній громаді за місцем проживання. У разі перебування сім'ї дитини у складних життєвих обставинах вживаються заходи, передбачені Порядком забезпечення соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі дітей, які постраждали від жорстокого поводження, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2020 р. N 585 (Офіційний вісник України, 2020 р., N 57, ст. 1779).

У разі закінчення строку цілодобового перебування в закладі дитини з особливими освітніми потребами та ініціювання батьками або іншими законними представниками питання щодо його продовження можуть залучатися відповідно до законодавства спеціалісти інклюзивно-ресурсного центру для коригування індивідуального плану розвитку дитини.

У разі закінчення строку перебування в закладі дитини з інвалідністю залучаються спеціалісти лікарсько-консультаційної комісії медичного закладу охорони здоров'я за місцем перебування на обліку дитини з інвалідністю для перегляду та коригування індивідуального плану реабілітації дитини з інвалідністю.

У разі коли протягом цілодобового перебування дитини в закладі не з'явилися можливості в сім'ї щодо задоволення потреби дитини та можливості в територіальної громади щодо забезпечення надання дитині необхідних послуг за місцем проживання (перебування) сім'ї дитини, батьки або інші законні представники мають право звернутися із заявою про доцільність продовження цілодобового перебування дитини в закладі за процедурою, визначеною пунктами 5 - 7 цього Порядку.

11. Для зарахування дитини до закладу батьками дитини або іншими законними представниками подаються:

копія документа, що посвідчує особу одного з батьків або іншого законного представника дитини;

документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника дитини, крім випадків, коли законними представниками є батьки (усиновлювачі);

заява одного з батьків або іншого законного представника про зарахування дитини до закладу на цілодобове перебування із зазначенням строку та причини влаштування за формою згідно з додатком;

висновок оцінювання потреб сім'ї/особи (дитини) за формою, затвердженою Мінсоцполітики, або його копія, засвідчена надавачем соціальних послуг або відповідним структурним підрозділом (не подається батьками або іншими законними представниками для дітей із встановленою інвалідністю);

інші документи, що підтверджують стан сім'ї та причину влаштування дитини до закладу;

висновок про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини з особливими освітніми потребами, виданий фахівцями інклюзивно-ресурсного центру (у разі розгляду питання щодо доцільності продовження цілодобового перебування дитини в закладі подається за наявності потреби відповідно до законодавства);

індивідуальна програма реабілітації для дитини з інвалідністю (у разі розгляду питання щодо доцільності продовження цілодобового перебування дитини в закладі подається за наявності потреби).

12. Під час зарахування дитини до закладу батьки або інші законні представники дитини подають документи, зазначені в пункті 11 цього Порядку, разом із рішенням органу опіки та піклування за місцем проживання (перебування) сім'ї дитини про доцільність її зарахування на цілодобове перебування із зазначенням строку перебування в закладі та документи, передбачені положеннями/статутами відповідних закладів.";

у пункті 17 слова "батьків / осіб, які їх замінюють" замінити словами "батьків або інших законних представників";

3) додаток до Порядку викласти в такій редакції:

 

Голові __________________________________
                                 (повне найменування органу
________________________________________
                                           опіки та піклування)
________________________________________
                              (прізвище та ініціали керівника)
_______________________________________,
                          (прізвище, ім'я, по батькові заявника)
який (яка) проживає за адресою: ____________
                                                                                  (адреса
________________________________________
                             фактичного місця проживання)
________________________________________
                             (номер контактного телефону)
________________________________________
                                (адреса електронної пошти)

ЗАЯВА
про зарахування

до __________________________________________________
(найменування закладу)

Прошу розглянути питання про зарахування на цілодобове перебування _____________________________________________________________________________________,
                                                                       (прізвище, ім'я, по батькові, дата народження дитини)
який (яка) проживає (перебуває) за адресою: _______________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
у зв'язку із ____________________________________________________________________________
                                                      (пояснення потреби в зарахуванні дитини на цілодобове перебування)
_____________________________________________________________________________________
строком з ________________________ по ____________________________.

Підтверджую достовірність всієї інформації, зазначеної в цій заяві та в доданих до заяви документах.

Додатки*: 1.
                  2.

____________
* Перелік документів згідно з пунктом 11 Порядку зарахування дітей на цілодобове перебування до закладів незалежно від типу, форми власності та підпорядкування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2020 р. N 586.

___ ____________ 20__ р.

_________________
(підпис)".

____________

Опрос