Идет загрузка документа (681 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Некоторые вопросы функционирования авторизованных экономических операторов

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок, Заключение, Отчет, Заявление от 29.07.2020 № 665
действует с 01.08.2020

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 29 липня 2020 р. N 665

Київ

Деякі питання функціонування авторизованих економічних операторів

Відповідно до частини дев'ятої статті 12, пункту 3 частини третьої та абзацу п'ятого частини четвертої статті 14 Митного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити такі, що додаються:

1) форму заяви підприємства про надання авторизації авторизованого економічного оператора;

2) форму анкети самооцінки підприємства;

3) Порядок проведення митними органами оцінки (повторної оцінки) відповідності підприємства критеріям авторизованого економічного оператора;

4) Порядок підтвердження кваліфікації працівника підприємства, відповідального за митні питання;

5) нормативні значення розрахункових показників (коефіцієнтів) платоспроможності (фінансової стійкості) та ліквідності підприємства за даними річної (проміжної) фінансової звітності;

6) форму звіту про результати оцінки (повторної оцінки) дотримання підприємством умов відповідності критерію авторизованого економічного оператора;

7) форму висновку про відповідність (невідповідність) підприємства критеріям авторизованого економічного оператора.

2. Установити, що до 7 листопада 2022 р. у разі подання заяви про надання авторизації авторизованого економічного оператора:

1) рішення про відмову в проведенні оцінки відповідності підприємства критеріям авторизованого економічного оператора надається у разі подання заяви про надання авторизації авторизованого економічного оператора типу "про надання права на застосування спеціальних спрощень" підприємством, що не є одночасно виробником та експортером (імпортером) у значенні, наведеному в частині першій статті 12 Митного кодексу України;

2) рішення про проведення оцінки відповідності підприємства критеріям авторизованого економічного оператора або про відмову в проведенні оцінки відповідності підприємства критеріям авторизованого економічного оператора видається (реєструється) на 30-й день з дня реєстрації в Державній митній службі поданих заявником документів, визначених частиною другою статті 15 Митного кодексу України;

3) Державна митна служба одночасно здійснює попередній розгляд не більше 10, 20 та 30 заяв підприємств про надання авторизації авторизованого економічного оператора протягом відповідно першого, другого та третього років з дня набрання чинності Законом України від 2 жовтня 2019 р. N 141-IX "Про внесення змін до Митного кодексу України щодо деяких питань функціонування авторизованих економічних операторів".

У разі коли за результатами попереднього розгляду заяв підприємств про надання авторизації авторизованого економічного оператора Державною митною службою протягом першого, другого та третього років з дня набрання чинності Законом України "Про внесення змін до Митного кодексу України щодо деяких питань функціонування авторизованих економічних операторів" розпочато проведення оцінки відповідності критеріям авторизованого економічного оператора відповідно 10, 20 та 30 підприємств, прийняття до попереднього розгляду наступної заяви підприємств про надання авторизації авторизованого економічного оператора здійснюється після прийняття рішення про надання авторизації авторизованого економічного оператора або рішення про відмову в наданні авторизації авторизованого економічного оператора по одній із заяв про надання авторизації авторизованого економічного оператора, щодо яких проводилася оцінка відповідності підприємства критеріям авторизованого економічного оператора;

4) оцінка відповідності проводиться у строк, що становить 120 днів з дня прийняття рішення про її проведення. Строк проведення оцінки відповідності може бути продовжений у випадках та порядку, встановлених Митним кодексом України;

5) Державна митна служба здійснює оприлюднення на своєму офіційному веб-сайті актуальної знеособленої інформації про стан проведення оцінки відповідності та кількість зареєстрованих заяв підприємств про надання авторизації авторизованого економічного оператора. Зазначена інформація містить порядковий номер заяви про надання авторизації авторизованого економічного оператора, який присвоюється у хронологічному порядку з урахуванням послідовності реєстрації таких документів в Державній митній службі, дату реєстрації та реєстраційний номер, присвоєний заяві, відомості про стан її розгляду (очікування попереднього розгляду, попередній розгляд, проведення оцінки відповідності / відмову в проведенні оцінки відповідності).

3. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 р. N 447 "Про затвердження Порядку застосування спеціальних спрощень, що надаються уповноваженому економічному оператору" (Офіційний вісник України, 2012 р., N 40, ст. 1542);

пункт 7 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2012 р. N 1081 (Офіційний вісник України, 2012 р., N 91, ст. 3674).

4. Державній митній службі забезпечити доопрацювання відповідного програмного забезпечення протягом 120 днів з дня опублікування цієї постанови.

5. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування.

 

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 67

 

 

Голові
Державної митної служби
________________________________
(ініціали, прізвище)
________________________________
(прізвище, власне ім'я керівника підприємства)
________________________________
(місцезнаходження підприємства)

ЗАЯВА
підприємства про надання авторизації авторизованого економічного оператора*

1. Прошу провести оцінку відповідності підприємства критеріям авторизованого економічного оператора (далі - АЕО) та надати авторизацію типу:

 

  про надання права на застосування спеціальних спрощень (АЕО-С)

 

  про підтвердження безпеки та надійності (АЕО-Б)


 

2. Найменування підприємства

3. Місцезнаходження підприємства

4. Адреса електронної пошти

5. Організаційно-правова форма підприємства

6. Дата реєстрації підприємства

7. Реєстраційний номер облікової картки платника податків  / код згідно з ЄДРПОУ

8. Індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість

9. Обліковий номер

10. Місцезнаходження бухгалтерської, комерційної та транспортної документації підприємства

11. Місцезнаходження митної документації підприємства

12. Відомості про працівника, визначеного підприємством відповідальним за надання інформації посадовим особам митних органів, які будуть проводити оцінку відповідності підприємства критеріям АЕО

13. Згода підприємства на обмін інформацією щодо авторизації АЕО з метою забезпечення виконання міжнародних договорів України:

  так

  ні

Найменування підприємства ______________________________________________________________

Місцезнаходження підприємства __________________________________________________________

Адреса електронної пошти підприємства ____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

14. Керівник підприємства

________________________
(власне ім'я, прізвище)

____________________
(підпис)

___ ____________ 20__ р.


 

____________
* Пояснення до заповнення заяви підприємства про надання авторизації АЕО наведено в додатку.

 

ПОЯСНЕННЯ
до заповнення заяви підприємства про надання авторизації авторизованого економічного оператора

1. Тип авторизації авторизованого економічного оператора (далі - АЕО)

Робиться позначка у відповідному полі типу авторизації АЕО, для отримання якого подається заява.

Якщо заява про надання авторизації АЕО подається підприємством для отримання двох типів авторизації АЕО, необхідно зробити позначку у двох полях типів авторизації АЕО.

2. Найменування підприємства

Зазначається повне найменування підприємства відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

3. Місцезнаходження підприємства

Зазначається місцезнаходження підприємства відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

4. Адреса електронної пошти

Адреса електронної пошти підприємства складається з ідентифікатора, позначки "@" та доменного імені, що використовується підприємством для листування з державними, у тому числі контролюючими, органами.

5. Організаційно-правова форма підприємства

Зазначається організаційно-правова форма підприємства відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

6. Дата реєстрації підприємства

Зазначається дата державної реєстрації підприємства відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

7. Реєстраційний номер облікової картки платника податків / код згідно з ЄДРПОУ

У графі зазначається:

для фізичних осіб - підприємців - реєстраційний номер облікової картки платника податків;

для фізичних осіб - підприємців, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта, - відповідні серія та номер паспорта;

для юридичних осіб та відокремлених підрозділів іноземних компаній, організацій - код згідно з ЄДРПОУ.

8. Індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість

Зазначається індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість (за наявності).

9. Обліковий номер

Зазначається обліковий номер особи, наданий згідно із статтею 455 Митного кодексу України.

10. Місцезнаходження бухгалтерської, комерційної та транспортної документації підприємства

Зазначається місцезнаходження бухгалтерської, комерційної та транспортної документації підприємства або місцезнаходження відповідних об'єктів/приміщень підприємства, де така документація зберігається.

11. Місцезнаходження митної документації підприємства

Зазначається місцезнаходження документів та відомостей, у тому числі в електронній формі, що надавалися митним органам підприємством для здійснення митних формальностей, або місцезнаходження відповідних об'єктів/приміщень підприємства, де такі документи та відомості зберігаються.

12. Відомості про працівника, визначеного підприємством відповідальним за надання інформації посадовим особам митних органів, які будуть проводити оцінку відповідності підприємства критеріям АЕО

Зазначається прізвище, власне ім'я, номер телефону/телефаксу, адреса електронної пошти працівника, визначеного підприємством відповідальним за надання інформації посадовим особам митних органів, які будуть проводити оцінку відповідності підприємства критеріям АЕО.

13. Згода підприємства на обмін інформацією щодо авторизації АЕО з метою забезпечення виконання міжнародних договорів України

Робиться позначка у відповідному полі ("так" або "ні") про те, чи надає підприємство згоду на обмін інформацією про надану йому авторизацію АЕО з метою забезпечення виконання міжнародних договорів України щодо взаємного визнання авторизації АЕО та заходів з безпеки та надійності.

У разі зазначення позначки у полі "так" підприємство має надати у графі повне та скорочене найменування підприємства англійською мовою відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а в разі відсутності такої інформації в зазначеному Реєстрі - шляхом транслітерації українського алфавіту латиницею. Відомості про місцезнаходження підприємства зазначаються шляхом транслітерації українського алфавіту латиницею.

14. Керівник підприємства

Зазначається прізвище, власне ім'я керівника підприємства.

 

АНКЕТА
самооцінки підприємства*

0.1.

Які підрозділи підприємства були залучені до процесу підготовки документів для отримання авторизації авторизованого економічного оператора (далі - АЕО)? Чи залучалися треті сторони до зазначеного процесу (наприклад, інші суб'єкти господарювання, що надають консультаційні послуги)?

Відповідь:

1.

Інформація про підприємство

1.1.

Загальна інформація про підприємство

1.1.1.

Зазначте найменування, місцезнаходження, дату утворення, організаційно-правову форму підприємства, код згідно з ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи - підприємця / індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість представництва, обліковий номер особи, наданий підприємству згідно із статтею 455 Митного кодексу України.
Зазначте веб-сайт підприємства (за наявності).
Якщо підприємство є частиною групи компаній, стисло опишіть групу та зазначте, чи інші її учасники:
а) мають авторизацію АЕО;
б) подавали заяву підприємства про надання авторизації АЕО і на цей момент проходять оцінку відповідності для отримання авторизації АЕО, що проводиться Держмитслужбою.
Якщо підприємство було утворене менше ніж три роки тому, зазначте, чи не є це результатом реорганізації підприємства, що існувало до цього (наприклад, злиття підприємств, включення одного підприємства до складу іншого, продаж підприємства). Якщо так, надайте відомості про кількість повних календарних місяців від дати утворення підприємства до дати подання заяви про надання авторизації АЕО, а також детальну інформацію про реорганізацію.

Відповідь:

1.1.2.

Надайте інформацію про таких осіб, які мають відношення до підприємства:
а) кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) підприємства;
б) власників істотної участі (за наявності) (у тому числі відсоток їх володіння акціями підприємства);
в) членів правління чи іншого виконавчого органу підприємства (за наявності);
г) членів наглядової ради (за наявності);
ґ) керівника, головного бухгалтера, керівника підрозділу з роботи із митницею, уповноважених осіб підприємства, відомості про яких внесені до облікової картки осіб, які під час провадження своєї діяльності є учасниками відносин, що регулюються законодавством України з питань митної справи.
Необхідно зазначити прізвище, власне ім'я, адресу реєстрації, дату народження, громадянство, паспортні дані та номер картки платника податків (для нерезидентів - відповідний національний ідентифікаційний номер: номер картки платника податків, номер соціального страхування тощо).

Відповідь:

1.1.3.

Надайте інформацію щодо:
а) працівника, відповідального за митні питання (наявність якого передбачена критерієм АЕО "забезпечення практичних стандартів компетенції або професійної кваліфікації відповідальної посадової особи підприємства");
б) працівника, на якого покладено обов'язок щодо взаємодії з митними органами з питань безпеки та надійності (наявність якого передбачена критерієм АЕО "дотримання стандартів безпеки та надійності").
Необхідно зазначити прізвище, власне ім'я, дату народження, паспортні дані та номер картки платника податків (для нерезидентів - відповідний національний ідентифікаційний номер: номер картки платника податків, номер соціального страхування тощо).

Відповідь:

1.1.4.

Стисло опишіть господарську діяльність підприємства та зазначте його роль у міжнародному ланцюзі постачання товарів (виробник, експортер, імпортер, митний представник, перевізник, експедитор, утримувач складу). Якщо підприємство виконує декілька ролей, зазначте їх.

Відповідь:

1.1.5.

Зазначте об'єкти, що використовуються підприємством під час операцій з товарами, які є чи будуть частиною міжнародного ланцюга постачання товарів, вказуючи місцезнаходження, імена контактних осіб, номери телефонів та адреси електронних поштових скриньок, найменування митниці, у зоні діяльності якої розташований об'єкт, а також дайте стислий опис операцій із товарами, що здійснюються на підприємстві в розрізі:
а) об'єктів, утримувачем яких є підприємство;
б) об'єктів, зазначених у підпункті "а" цього пункту, на які підприємство залучає інших суб'єктів господарювання для надання послуг, виконання робіт на замовлення;
в) об'єктів, зазначених у підпункті "а" цього пункту, які плануються для отримання підприємством спеціального спрощення "процедура випуску за місцезнаходженням".
Також для кожного з об'єктів зазначте, чи функціонує на ньому зона митного контролю (митний склад, склад тимчасового зберігання, місце прибуття, вільна митна зона, магазин безмитної торгівлі тощо) і реквізити документа, яким така зона створена.

Відповідь:

1.1.6.

Чи здійснює підприємство торгівлю товарами з пов'язаними особами? Так/Ні.

Відповідь:

1.1.7.

Опишіть внутрішню організаційну структуру підприємства із зазначенням:
а) підрозділів, які задіяні/забезпечують участь підприємства в міжнародному ланцюзі постачання товарів;
б) підрозділів або окремих працівників, на яких покладено (буде покладено) функції (обов'язки) з контролю за дотриманням умов спеціальних спрощень.

Відповідь:

1.1.8.

Надайте інформацію про осіб, які виконують обов'язки працівника (працівників), зазначеного (зазначених) у пункті 1.1.3 анкети самооцінки підприємства, під час його (їх) тимчасової відсутності, та яким документом це встановлено.

Відповідь:

1.1.9.

Дайте відповіді на такі питання:
а) скільки працівників на підприємстві?
б) до якої категорії (мікропідприємство, мале підприємство, середнє підприємство, велике підприємство) згідно з частиною другою статті 2 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" належить підприємство?

Відповідь:

1.2.

Обсяг господарських операцій

1.2.1.

Надайте інформацію щодо:
а) розміру чистого доходу підприємства від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) згідно з даними проміжної фінансової звітності, поданої протягом календарного року, в якому подається заява підприємства про надання авторизації АЕО, та річної фінансової звітності за попередні три календарних роки;
б) розміру чистого фінансового результату (чистий прибуток або збитки) згідно з даними проміжної фінансової звітності, поданої протягом календарного року, в якому подається заява підприємства про надання авторизації АЕО, та річної фінансової звітності за попередні три календарних роки.

Відповідь:

1.2.2.

У разі використання об'єктів, які не належать підприємству і використовуються в операціях з товарами, які є чи будуть частиною міжнародного ланцюга постачання товарів, зазначте:
а) фактичне місцезнаходження таких об'єктів;
б) найменування інших суб'єктів господарювання, яким належать такі об'єкти;
в) дату закінчення строку використання таких об'єктів згідно з відповідними договорами.

Відповідь:

1.2.3.

Зазначте кількість оформлених митних декларацій і задекларовану за ними фактурну вартість протягом календарного року, в якому подається заява підприємства про надання авторизації АЕО, та попередніх трьох календарних років у розрізі таких груп митних режимів:
імпорт (випуск для вільного обігу);
експорт/реекспорт;
інші митні режими.

Відповідь:

1.2.4.

Зазначте суму сплачених митних платежів за митними деклараціями протягом календарного року, в якому подається заява підприємства про надання авторизації АЕО, та попередніх трьох календарних років.

Відповідь:

1.2.5.

Чи заплановані такі зміни на підприємстві:
а) будь-які структурні зміни протягом наступних двох років? Якщо так, надайте стислий опис таких змін;
б) будь-які значні зміни в міжнародному ланцюзі постачання товарів, в який на цей момент залучено підприємство, протягом наступних двох років? Якщо так, надайте стислий опис таких змін.

Відповідь:

1.3.

Інформація з митних питань та митна статистика

1.3.1.

Дайте відповіді на такі питання:
а) чи виконує підприємство митні формальності самостійно (тобто, без залучення митного представника)?
б) чи виконує митний представник митні формальності на замовлення підприємства? Якщо так, зазначте, ким виступає такий представник (митний брокер, комісіонер, агент, консигнатор тощо), найменування, місцезнаходження та обліковий номер особи, наданий згідно із статтею 455 Митного кодексу України;
в) чи виконує підприємство митні формальності як митний представник? Якщо так, зазначте, ким виступає підприємство (митний брокер, комісіонер, агент, консигнатор тощо)? Зазначте найбільш значних клієнтів підприємства за календарний рік, в якому подається заява підприємства про надання авторизації АЕО, та попередні три календарних роки з урахуванням кількості митних декларацій, митних формальностей, що здійснюються під час митного контролю та митного оформлення, та суми коштів, отриманих підприємством за надані послуги.

Відповідь:

1.3.2.

Дайте відповіді на такі питання:
а) на якого працівника покладено обов'язки з визначення класифікаційних кодів товарів згідно з УКТЗЕД, у який спосіб здійснюється їх визначення?
б) чи вживаються на підприємстві заходи для забезпечення правильного визначення класифікаційних кодів товарів згідно з УКТЗЕД і які саме?
в) чи має підприємство організовану систему фіксування здійснення таких заходів? Якщо так, надайте її стислий опис;
г) чи проводиться підприємством регулярний моніторинг ефективності таких заходів?
ґ) які джерела інформації використовуються підприємством для класифікації товарів згідно з УКТЗЕД?

Відповідь:

1.3.3.

Дайте відповіді на такі питання:
а) на якого працівника покладено обов'язки з визначення митної вартості, у який спосіб здійснюється її визначення?
б) чи вживаються на підприємстві заходи для забезпечення правильного визначення митної вартості і які саме?
в) чи має підприємство організовану систему фіксування здійснення таких заходів? Якщо так, надайте її стислий опис;
г) чи проводиться підприємством регулярний моніторинг ефективності таких заходів?

Відповідь:

1.3.4.

Надайте інформацію та дайте відповіді на такі питання:
а) надайте загальні відомості про походження товарів, що імпортуються підприємством (у межах укладених і чинних для України угод про вільну торгівлю або поза межами таких угод);
б) які заходи вживаються для забезпечення перевірки достовірності декларування країни походження товарів, що імпортуються підприємством?
в) опишіть процедури видачі підприємством документів, які підтверджують походження товарів для їх експорту.

Відповідь:

1.3.5.

Чи здійснює підприємство імпорт товарів, які підлягають оподаткуванню особливими видами мита? Якщо так, надайте інформацію про країни походження зазначених товарів та їх виробників (за наявності).

Відповідь:

2.

Дотримання вимог митного та податкового законодавства України, а також відсутність фактів притягнення до кримінальної відповідальності

2.1.

Відсутність фактів притягнення до кримінальної відповідальності та накладення адміністративних стягнень за порушення митних правил

2.1.1.

Чи мають особи підприємства, зазначені в пункті 1 частини першої статті 14 Митного кодексу України, не погашену або не зняту в установленому порядку судимість за вчинення:
а) контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів (так/ні);
б) злочинів у сфері господарської діяльності (так/ні);
в) злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної із наданням публічних послуг (так/ні).
Якщо так, надайте відомості про осіб підприємства (прізвище, власне ім'я, найменування посади на підприємстві або роль на підприємстві (кінцевий бенефіціарний власник, власник істотної участі тощо), які мають не погашену або не зняту в установленому порядку судимість, і реквізити відповідних рішень суду.

Відповідь:

2.1.2.

Чи були виявлені в діяльності підприємства (у тому числі самостійно) порушення митних правил або сплата митних платежів та інших податків не в повному обсязі протягом календарного року, в якому подається заява підприємства про надання авторизації АЕО, та попередніх трьох календарних років? Так/Ні.
Якщо так, надайте стислий опис таких порушень та інформацію, коли вони були вчинені, а також зазначте реквізити рішення суду чи інших документів, що підтверджують притягнення до такої відповідальності.
Крім того, дайте відповіді на такі питання:
а) як підприємство повідомляло відповідним органам (митним або податковим) про виявлені випадки?
б) які заходи були вжиті, щоб не допустити таких випадків у майбутньому?
в) чи здійснюється облік таких випадків та заходів на підприємстві?

Відповідь:

2.2.

Відомості про авторизації та/або дозволи, для отримання яких зверталося підприємство

2.2.1.

Дайте відповіді на такі питання:
а) чи планує підприємство подати або вже подавало заяву про надання іншої авторизації АЕО та/або дозволів митних органів? Так/Ні.
Якщо так, надайте детальну інформацію про таку авторизацію та/або дозволи митних органів;
б) чи отримувало підприємство відмову в отриманні будь-яких авторизацій АЕО та/або дозволів митних органів чи рішення про зупинення, відкликання чи анулювання дії існуючих авторизацій АЕО та/або дозволів митних органів через порушення митних правил протягом календарного року, в якому подається заява підприємства про надання авторизації АЕО, та попередніх трьох календарних років? Так/Ні.
Якщо так, зазначте кількість таких випадків із найменуванням відповідних авторизацій АЕО та/або дозволів митних органів, а також причини відмови (зупинення, відкликання чи анулювання).

Відповідь:

3.

Належна система ведення бухгалтерського обліку, комерційної та транспортної документації

3.1.

Запис аудиту (аудиторський слід)

3.1.1.

Чи забезпечує система ведення бухгалтерського обліку, комерційної та транспортної документації підприємства формування та збереження повноцінного запису аудиту? Так/Ні.
Якщо так, опишіть, у який спосіб забезпечується формування та збереження зазначеного запису аудиту.

Відповідь:

3.2.

Система ведення бухгалтерського обліку, комерційної та транспортної документації

3.2.1.

Які комп'ютерні системи (обладнання, програмне забезпечення) використовуються підприємством для автоматизації ведення господарської діяльності підприємства в цілому та для митних питань зокрема? Чи інтегровані ці системи?
Надайте таку інформацію про зазначені системи:
наявність окремого середовища для розроблення, тестування та промислового використання систем;
підтримка розподілення функцій між користувачами;
управління правами доступу користувачів до системи (який рівень доступу кому надається);
механізми інтеграції між системою автоматизації господарської діяльності та системою автоматизації митних питань.

Відповідь:

3.2.2.

Чи може система ведення бухгалтерського обліку, комерційної та транспортної документації виокремлювати інформацію про товари з різним митним статусом та місце їх зберігання? Так/Ні.
Якщо так, надайте детальну інформацію.

Відповідь:

3.2.3.

Надайте інформацію та дайте відповіді на такі питання:
а) зазначте місця, в яких здійснюються операції з оброблення та збереження комп'ютерних даних системи ведення бухгалтерського обліку, комерційної та транспортної документації підприємства;
б) чи використовує підприємство комп'ютерні програми та системи, які постачаються (підтримуються) іншими суб'єктами господарювання? Якщо так, зазначте найменування, місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ таких суб'єктів, а також те, у який спосіб забезпечується управління правами доступу користувачів під час роботи з цими програмами.

Відповідь:

3.3.

Система внутрішнього контролю

3.3.1.

Чи впроваджено на підприємстві систему внутрішнього контролю за діяльністю підрозділів, відповідальних за питання фінансів, закупівель, виробництва, ведення бухгалтерського обліку, комерційної та транспортної документації, продажів, логістики, митні питання? Так/Ні.
Якщо так, надайте стислий опис процедур, що використовуються під час здійснення контролю, із посиланням на документи, якими встановлено зазначені процедури (інструкції, порядки, настанови, інформаційні листи тощо), а також зазначте, у який спосіб такі документи доводяться до відома працівників підприємства та з якою періодичністю вони переглядаються та оновлюються.

Відповідь:

3.3.2.

Чи проводилися перевірки процедур внутрішнього контролю на підприємстві? Так/Ні.
Якщо так, зазначте, чи включали вони перевірку процесів, що стосуються митних питань? Так/Ні.
Якщо процеси, що стосуються митних питань, перевірялися, надайте копію останнього звіту чи іншого аналогічного документа з проведення такої перевірки.

Відповідь:

3.3.3.

Стисло опишіть порядок перевірки базової та довідкової інформації, що використовується в системі ведення бухгалтерського обліку, комерційної та транспортної документації? Як зазначені процедури мінімізують такі ризики:
а) неправильне та/або неповне документування операцій у системі ведення бухгалтерського обліку;
б) використання неправильних або застарілих даних;
в) недостатній контроль процесів господарської діяльності підприємства.

Відповідь:

3.4.

Товарні потоки

3.4.1.

Стисло опишіть процедури реєстрації товарних потоків від моменту надходження товарів (їх зберігання, рух запасів у процесі виробництва (за наявності) до відвантаження товарів у частині їх фізичної перевірки та внесення облікових записів.
На якого працівника покладено обов'язки з проведення фізичної перевірки, внесення облікових записів, а також у який спосіб організовано зберігання зазначених записів?

Відповідь:

3.4.2.

Надайте стислий опис впроваджених на підприємстві процедур для здійснення контролю обліку запасів, у тому числі інформацію про періодичність здійснення контрольних заходів (наприклад, переоблік, інвентаризація) та способи усунення виявлених невідповідностей.

Відповідь:

3.5.

Митні формальності

3.5.1.

Чи є на підприємстві задокументовані процедури для перевірки правильності заповнення митних декларацій, які подаються підприємством або від імені підприємства? Так/Ні.
Якщо так, зазначте, у який спосіб задокументовано такі процедури (у вигляді інструкцій, порядків, настанов, інформаційних листів тощо).

Відповідь:

3.5.2.

Дайте відповіді на такі питання:
а) чи є на підприємстві задокументовані процедури щодо повідомлення митним органам про виявлені працівниками підприємства ознаки порушень, що можуть мати вплив на дотримання вимог податкового законодавства та законодавства з питань митної справи (підозра щодо крадіжки, незаконного проникнення на об'єкти підприємства, переміщення товарів із порушенням митних правил тощо)? Так/Ні;
б) чи виявляли працівники підприємства за останній рік якісь ознаки порушень або імовірних порушень, що можуть мати вплив на дотримання вимог податкового законодавства та законодавства з питань митної справи, та чи повідомлялося про це митним органам? Так/Ні.

Відповідь:

3.5.3.

Чи здійснювалися підприємством експортні та/або імпортні операції з товарами, що підлягають ліцензуванню відповідно до статті 16 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" протягом останнього року, який передує даті подання заяви підприємства про надання авторизації АЕО? Так/Ні.
Якщо так, зазначте, які це товари, та стисло опишіть порядок адміністрування на підприємстві ліцензій на імпорт та/або експорт таких товарів.

Відповідь:

3.5.4.

Надайте інформацію та дайте відповіді на такі питання:
а) чи здійснювалися підприємством експортні та/або імпортні операції з товарами військового призначення або подвійного використання протягом останнього року, який передує даті подання заяви підприємства про надання авторизації АЕО? Так/Ні;
б) чи зареєстроване підприємство як суб'єкт здійснення міжнародних передач товарів центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного експортного контролю? Так/Ні.
Якщо так, опишіть систему внутрішньофірмового експортного контролю, яка застосовується на підприємстві.

Відповідь:

3.5.5.

Чи здійснювалися підприємством експортні та/або імпортні операції з товарами, пропуск яких через митний кордон України та/або митне оформлення залежно від вимог відповідного закону проводиться митними органами на підставі отриманих від державних органів, інших установ та організацій, уповноважених на здійснення дозвільних або контрольних функцій щодо переміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України, з використанням механізму "єдиного вікна" відповідних дозвільних документів, які відрізняються від документів, зазначених у пунктах 3.5.3, 3.5.4 цієї анкети, та/або відомостей про включення (виключення) товару до/з відповідного реєстру, протягом останнього року, який передує даті подання заяви підприємства про надання авторизації АЕО? Так/Ні.
Якщо так, зазначте, які це товари, і стисло опишіть порядок адміністрування відповідних документів на підприємстві, пов'язаних з імпортом та/або експортом таких товарів.

Відповідь:

3.6.

Процедури створення резервних копій, відновлення та архівування

3.6.1.

Стисло опишіть процедури створення резервних копій, відновлення та архівування облікових записів, документів та інформації щодо провадження господарської діяльності підприємства.

Відповідь:

3.6.2.

Зазначте строки зберігання таких документів / даних у системі обліку / документообігу та в архівованому вигляді.

Відповідь:

3.6.3.

Чи впроваджено на підприємстві план забезпечення безперервності діяльності та відновлення документів/даних на випадок збою (відмови, пошкодження) системи обліку/документообігу? Так/Ні.

Відповідь:

3.7.

Захист інформаційно-телекомунікаційних та комп'ютерних систем

3.7.1.

Надайте інформацію та дайте відповіді на такі питання:
а) надайте стислий опис заходів, запроваджених з метою захисту інформаційно-телекомунікаційних та комп'ютерних систем підприємства від несанкціонованого доступу або проникнення (наприклад, мережевий екран (файєрвол), антивірусна програма, захист за допомогою пароля чи інших способів ідентифікації користувача);
б) чи проводиться тестування на можливість несанкціонованого проникнення в інформаційно-телекомунікаційні та комп'ютерні системи підприємства? Так/Ні.
Якщо так, з якою періодичністю, а також коли проводилося таке останнє тестування, які були його результати і чи було вжито коригувальних заходів (за потреби)?
в) чи були виявлені на підприємстві інциденти щодо інформаційної безпеки інформаційно-телекомунікаційних та комп'ютерних систем протягом останнього року? Так/Ні.
Якщо так, зазначте, яких заходів було вжито за результатами виявлення інцидентів.

Відповідь:

3.7.2.

Надайте інформацію та дайте відповіді на такі питання:
а) стисло опишіть, у який спосіб надаються права доступу до інформаційно-телекомунікаційних та комп'ютерних систем підприємства;
б) на якого працівника підприємства покладено обов'язок щодо забезпечення функціонування та захисту інформаційно-телекомунікаційних та комп'ютерних систем?
в) чи є на підприємстві настанови або інструкції у сфері інформаційної безпеки для працівників підприємства?
г) у який спосіб на підприємстві контролюється здійснення заходів з інформаційної безпеки?

Відповідь:

3.7.3.

Надайте таку інформацію:
а) місце розташування головного сервера підприємства;
б) у який спосіб забезпечується захист головного сервера.

Відповідь:

3.8.

Захист первинних та інших документів, регістрів бухгалтерського та складського обліку

3.8.1.

Стисло опишіть, які заходи вживаються на підприємстві для захисту первинних та інших документів, регістрів бухгалтерського та складського обліку від несанкціонованого доступу, навмисного знищення або втрати (наприклад, обмеження права доступу, створення електронних резервних копій).

Відповідь:

3.8.2.

Чи були виявлені на підприємстві випадки несанкціонованого доступу та/або внесення виправлень до первинних та інших документів, регістрів бухгалтерського та складського обліку за останній рік? Так/Ні.
Якщо так, зазначте, яких заходів було вжито для запобігання таким випадкам у майбутньому?

Відповідь:

3.8.3.

Дайте стислі відповіді на такі питання:
а) які категорії працівників мають доступ до інформації про рух товарних потоків на підприємстві?
б) які категорії працівників мають право вносити зміни до цієї інформації?
в) у разі внесення змін чи зберігається повна інформація про такі зміни? Так/Ні.

Відповідь:

3.8.4.

Стисло опишіть, які вимоги щодо захисту та збереження інформації про рух товарних потоків підприємство висуває до своїх ділових партнерів з метою недопущення виникнення загрози для міжнародного ланцюга постачання товарів через несанкціоновану передачу такої інформації.

Відповідь:

4.

Стійкий фінансовий стан

4.1.

Справи про банкрутство або процедури санації боржника

4.1.1

Дайте відповіді на такі питання:
а) чи перебуває підприємство у процедурі санації боржника до відкриття провадження у справі про банкрутство? Так/Ні.
Якщо так, надайте детальну інформацію;
б) чи відкрито щодо підприємства провадження у справі про банкрутство? Так/Ні.
Якщо так, надайте детальну інформацію.

Відповідь:

4.2.

Виконання обов'язків із сплати митних платежів та відсутність податкового боргу із сплати інших податків

4.2.1.

Чи мало підприємство податковий борг із сплати митних платежів протягом календарного року, в якому подається заява підприємства про надання авторизації АЕО, та попередніх трьох календарних років? Так/Ні.
Якщо так, надайте детальну інформацію.

Відповідь:

4.2.2.

Чи має підприємство податковий борг із сплати інших податків, що не належать до митних платежів, на дату подання заяви підприємства про надання авторизації АЕО? Так/Ні.
Якщо так, надайте детальну інформацію.

Відповідь:

4.3.

Розрахункові показники (коефіцієнти) платоспроможності (фінансової стійкості) та ліквідності

4.3.1.

Зазначте такі показники фінансового стану підприємства:
а) коефіцієнт покриття (Кпокр);
б) коефіцієнт платоспроможності (автономії) (Кплат);
в) коефіцієнт фінансування (Кфін).

Відповідь:

4.4.

Чисті активи

4.4.1.

Зазначте розмір чистих активів (ЧА) підприємства.

Відповідь:

4.5.

Інші фактори

4.5.1

Чи відомі фактори та заплановані операції, що можуть вплинути на погіршення фінансового стану підприємства у найближчому майбутньому? Так/Ні.
Якщо так, надайте детальну інформацію.

Відповідь:

5.

Забезпечення практичних стандартів компетенції або професійної кваліфікації відповідальної посадової особи підприємства

5.1.

Досвід практичної роботи

5.1.1.

Дайте відповіді на такі питання:
а) чи має підприємство досвід провадження діяльності в межах міжнародного ланцюга постачання товарів протягом календарного року, в якому подається заява про надання авторизації АЕО, та попередніх трьох календарних років? Так/Ні;
б) чи має підприємство працівника, відповідального за митні питання? Так/Ні;
в) чи має працівник, відповідальний за митні питання, досвід практичної роботи за напрямом здійснення митних формальностей протягом останніх трьох років? Так/Ні.
Якщо так, надайте інформацію, що підтверджує такий досвід.
Крім того, зазначте, прізвище, власне ім'я, паспортні дані та номер картки платника податків (для нерезидентів - відповідний національний ідентифікаційний номер: номер картки платника податків, номер соціального страхування тощо).

Відповідь:

5.2.

Підтвердження кваліфікації працівника, відповідального за митні питання, та його обов'язки

5.2.1.

Чи підтверджував працівник, відповідальний на підприємстві за митні питання, свою кваліфікацію? Так/Ні.

Відповідь:

5.2.2.

Чи покладено на працівника, відповідального за митні питання, такі обов'язки:
а) взаємодія з митними органами з питань відповідності підприємства критеріям АЕО? Так/Ні;
б) проведення самостійного контролю за дотриманням підприємством відповідності критеріям АЕО та дотриманням умов, визначених наданими підприємству дозволами на застосування спеціальних спрощень? Так/Ні;
в) інформування митних органів про зміни щодо діяльності підприємства, що мають значення для проведення оцінки відповідності, у тому числі щодо втрати або передання іншій особі права користування відповідним об'єктом (будівлею, спорудою, відкритим або закритим майданчиком тощо), виникнення подій та/або обставин, що можуть мати вплив на дотримання підприємством відповідності критеріям АЕО та/або умов, визначених наданими підприємству дозволами на застосування спеціальних спрощень? Так/Ні.
Якщо так, надайте інформацію, якими документами зазначені обов'язки покладені на працівника, відповідального за митні питання на підприємстві.

Відповідь:

6.

Дотримання стандартів безпеки та надійності

6.1.

Загальна інформація про безпеку та надійність

6.1.1.

Зазначте інформацію про працівника, на якого покладено обов'язок із взаємодії з митними органами з питань безпеки та надійності, тобто, вкажіть прізвище, власне ім'я, паспортні дані та номер картки платника податків (для нерезидентів - відповідний національний ідентифікаційний номер: номер картки платника податків, номер соціального страхування тощо).

Відповідь:

6.1.2.

Дайте відповіді на такі питання:
а) чи проводилася оцінка ризиків та загроз для підприємства? Так/Ні.
Якщо так, зазначте реквізити звіту з оцінки ризиків та загроз для підприємства;
б) чи передбачено план безпеки об'єктів та приміщень підприємства? Так/Ні.
Якщо так, зазначте реквізити плану безпеки об'єктів та приміщень підприємства і з якою періодичністю проводиться оцінка ризиків та загроз для підприємства і переглядається план безпеки?

Відповідь:

6.1.3.

Стисло опишіть ризики та загрози з питань безпеки та надійності, які були визначені в процесі самооцінки щодо виконання підприємством умов зазначеного критерію АЕО для отримання авторизації АЕО-Б (наприклад, на об'єктах підприємства, у стосунках з діловими партнерами або іншими суб'єктами господарювання).

Відповідь:

6.1.4.

У який спосіб на підприємстві встановлюються та координуються заходи з безпеки та надійності і на кого покладено відповідальність за здійснення таких заходів?

Відповідь:

6.1.5.

Чи є здійснення заходів з безпеки однаковим/подібним для всіх об'єктів та приміщень підприємства? Так/Ні.

Відповідь:

6.1.6.

Дайте відповіді на такі питання:
а) чи передбачені на підприємстві інструкції щодо дотримання заходів з безпеки та надійності працівниками і відвідувачами об'єктів та приміщень підприємства? Так/Ні.
Якщо так, у який спосіб вони доводяться до відома працівників і відвідувачів?
б) у який спосіб зазначені інструкції задокументовано (у вигляді порядків, настанов, інформаційних листів тощо)?

Відповідь:

6.1.7.

Дайте відповіді на такі питання:
а) чи виявлялися порушення заходів з безпеки та надійності на підприємстві за останній рік? Так/Ні.
Якщо так, стисло опишіть випадки та заходи, що були вжиті для зведення до мінімуму таких порушень у майбутньому;
б) чи документуються на підприємстві випадки порушення заходів з безпеки та надійності, а також заходи, що вживаються з метою недопущення таких порушень у майбутньому? Так/Ні.

Відповідь:

6.1.8.

Надайте інформацію та дайте відповіді на такі питання:
а) чи проходило підприємство процедури сертифікації, акредитації тощо уповноваженими органами (у тому числі державними органами, підприємствами, міжнародними організаціями) щодо безпеки та надійності? Так/Ні.
Якщо так, надайте копії сертифікатів, дозволів тощо, а також детальну інформацію про об'єкти (приміщення), на які поширюється дія відповідних сертифікатів (дозволів);
б) надайте (за наявності) перелік інших сертифікатів або акредитацій, вимог яких дотримується підприємство у своїй діяльності, із зазначенням, яким видам перевірки (контролю) зазначені сертифікати та акредитації підлягають;
в) чи заплановано або подано підприємством заяву на отримання сертифіката, дозволу, акредитації тощо з питань безпеки та надійності (наприклад, "відомий вантажовідправник")? Так/Ні.
Якщо так, надайте детальну інформацію.

Відповідь:

6.1.9.

Чи застосовуються підприємством спеціальні заходи з безпеки та надійності щодо товарів, які підприємство використовує у власній господарській діяльності (імпортує, експортує тощо)?

Відповідь:

6.1.10.

Надайте інформацію та дайте відповіді на такі питання:
а) чи користується підприємство послугами інших суб'єктів господарювання, що надають послуги з питань безпеки? Так/Ні.
Якщо так, надайте детальну інформацію про таких суб'єктів (найменування, код згідно з ЄДРПОУ, місцезнаходження, перелік та обсяг робіт, які вони виконують для підприємства, а також скільки років підприємство користується такими послугами);
б) чи проводили зазначені суб'єкти господарювання оцінку ризиків та загроз щодо безпеки та надійності на підприємстві? Так/Ні.
Якщо так, стисло опишіть, які з ризиків, виявлених зазначеними суб'єктами господарювання, мають відношення до забезпечення підприємством відповідності критерію АЕО "дотримання стандартів безпеки та надійності".

Відповідь:

6.1.11.

Чи висувають підприємству ділові партнери або страхові компанії вимоги щодо безпеки та надійності? Так/Ні.
Якщо так, надайте детальну інформацію про зазначені вимоги.

Відповідь:

6.2.

Безпека об'єктів підприємства

6.2.1.

Надайте інформацію та дайте відповіді на такі питання:
а) стисло опишіть, у який спосіб охороняється зовнішня обмежувальна лінія об'єктів підприємства, перевіряється дотримання заходів з охорони?
б) як, ким і з якою періодичністю проводяться перевірки стану парканів і будівель? У який спосіб документуються такі перевірки та їх результати?
в) у який спосіб здійснюється інформування про виявлені порушення щодо безпеки та надійності, кому саме надається така інформація, а також які подальші заходи вживаються?
г) чи виявлялися порушення заходів з безпеки та надійності об'єктів підприємства за останній рік? Так/Ні.
Якщо так, стисло опишіть випадки та заходи, що були вжиті для зведення до мінімуму таких порушень у майбутньому.

Відповідь:

6.2.2.

Надайте інформацію та дайте відповіді на такі питання:
а) які способи контролю точок доступу до об'єктів підприємства в зовнішній обмежувальній лінії використовуються підприємством (наприклад, паспортний або інший ідентифікаційний контроль, магнітні ключі, вільний доступ, охорона)? Опишіть, у який спосіб забезпечується їх реалізація;
б) чи запроваджено обмеження доступу до об'єктів за часом доби або днем тижня?

Відповідь:

6.2.3.

Чи достатньо освітлені зовнішня обмежувальна лінія та об'єкти підприємства? Так/Ні.
Стисло опишіть, які засоби освітлення використовуються на підприємстві (наприклад, безперервне освітлення, датчики руху для вмикання світла, сутінковий вимикач).

Відповідь:

6.2.4.

У який спосіб організовано систему зберігання та контролю доступу до ключів об'єктів підприємства?
Чи передбачено з цією метою систему документування (у паперовому чи електронному вигляді)? Так/Ні.

Відповідь:

6.2.5.

Дайте відповіді на такі питання:
а) чи дозволяється паркування приватних транспортних засобів на території об'єктів підприємства? Так/Ні;
б) перелік осіб, чиї приватні транспортні засоби дозволено паркувати?
в) який працівник (підрозділ) підприємства видає дозвіл на паркування?
г) чи перевіряються транспортні засоби (на в'їзді/виїзді до/з об'єктів або до/з майданчика для паркування)? Так/Ні;
ґ) чи є на підприємстві задокументовані інструкції, порядки, настанови, інформаційні листи тощо з питань, зазначених у цьому пункті? Так/Ні.

Відповідь:

6.3.

Доступ до об'єктів підприємства

6.3.1.

Надайте інформацію та дайте відповіді на такі питання:
а) опишіть стисло, у який спосіб організовано процес доступу працівників, відвідувачів і транспортних засобів до об'єктів підприємства;
б) на кого з працівників підприємства покладено обов'язок щодо здійснення контролю за дотриманням процесу доступу працівників, відвідувачів і транспортних засобів до об'єктів підприємства?

Відповідь:

6.3.2.

Надайте інформацію та дайте відповіді на такі питання:
а) опишіть процедури, які необхідно виконувати, якщо на об'єктах підприємства виявляють сторонню особу або сторонній транспортний засіб;
б) у який спосіб до відома працівників підприємства доводиться інформація про такі процедури (наприклад, шляхом ознайомлення з інструкціями, порядками, настановами, інформаційними листами, проведення тренінгів тощо)?
в) чи виявлялися порушення заходів з безпеки та надійності в частині доступу до об'єктів підприємства за останній рік? Так/Ні.
Якщо так, стисло опишіть випадки та заходи, що були вжиті для зведення до мінімуму таких порушень у майбутньому.

Відповідь:

6.3.3.

Чи відображено на схемах (планах) підприємства всі об'єкти, що використовуються в операціях з товарами, які є чи будуть частиною міжнародного ланцюга постачання товарів, із зазначенням меж таких об'єктів, точок доступу до них, розміщених будівель тощо? Так/Ні.

Відповідь:

6.3.4.

Надайте інформацію (за наявності) про інших суб'єктів господарювання, які здійснюють господарські операції на/у тих самих спорудах, будівлях, майданчиках тощо (або їх частинах), на/у яких розміщені об'єкти підприємства.

Відповідь:

6.4.

Транспортні одиниці

6.4.1.

Чи регулюється доступ до транспортних одиниць правилами або обмеженнями? Так/Ні.
Якщо так, у який спосіб забезпечується виконання зазначених правил або обмежень?

Відповідь:

6.4.2.

Стисло опишіть, вжиття яких заходів передбачено на підприємстві в разі виявлення несанкціонованого доступу до транспортних одиниць або порушення їх цілісності.
Чи виявлялися порушення заходів з безпеки та надійності в частині несанкціонованого доступу до транспортних одиниць або порушення їх цілісності за останній рік? Так/Ні.
Якщо так, стисло опишіть випадки та заходи, що були вжиті для зведення до мінімуму таких порушень у майбутньому.

Відповідь:

6.4.3.

Дайте відповіді на такі питання:
а) чи використовує підприємство запірно-пломбувальні пристрої, пломби чи інші засоби для виявлення або протидії несанкціонованому доступу до транспортних одиниць і товарів? Якщо так, надайте детальну інформацію, які саме? Чи відповідають такі засоби конкретним стандартам (наприклад, ISO);
б) у разі коли запірно-пломбувальні пристрої, пломби чи інші засоби для виявлення або протидії несанкціонованому доступу до транспортних одиниць і товарів не використовуються, у який спосіб на підприємстві здійснюється виявлення несанкціонованого доступу до транспортних одиниць і товарів?

Відповідь:

6.4.4.

Які заходи контролю здійснюються на підприємстві для перевірки транспортних одиниць (наприклад, огляд основних контрольних точок: передня сторона, ліва сторона, права сторона, покриття (дах), підлога, внутрішня та зовнішня частина дверей, шасі, нижня частина ззовні тощо)?
Чи виявлялися порушення заходів з безпеки та надійності під час проведення перевірок транспортних одиниць за останній рік? Так/Ні.
Якщо так, стисло опишіть випадки та заходи, що були вжиті для зведення до мінімуму таких порушень у майбутньому.

Відповідь:

6.4.5.

Дайте відповіді на такі питання:
а) який суб'єкт господарювання є власником (оператором) транспортних одиниць?
б) який суб'єкт господарювання проводить експлуатацію та ремонт транспортних одиниць?
в) чи здійснюється технічне обслуговування транспортних одиниць, у тому числі регулярне? Так/Ні;
г) чи перевіряються роботи з технічного обслуговування (у тому числі проведені із залученням інших суб'єктів господарювання)? Так/Ні.

Відповідь:

6.5.

Перевезення товарів

6.5.1.

Надайте інформацію та дайте відповіді на такі питання:
а) який вид транспорту зазвичай використовується підприємством з метою перевезення товарів?
б) чи використовується підприємством з метою здійснення перевезень виключно власний транспорт або використовуються послуги інших суб'єктів господарювання (наприклад, експедиторів, перевізників)?
в) у разі використання послуг інших суб'єктів господарювання у який спосіб на підприємстві пересвідчуються, що такий суб'єкт господарювання відповідає вимогам щодо безпеки та надійності (наприклад, шляхом включення певних вимог до договору на організацію (здійснення) перевезення)?
г) чи вживаються на підприємстві інші заходи із забезпечення безпеки та надійності щодо транспортних операцій, які здійснюються іншими суб'єктами господарювання? Так/Ні.
Якщо так, опишіть характер і суть таких заходів.

Відповідь:

6.6.

Товари, що надходять

6.6.1.

Надайте таку інформацію:
а) стисло опишіть процедури із забезпечення безпеки та надійності щодо товарів, які надходять на підприємство, і зазначте, у який спосіб такі процедури задокументовано;
б) стисло опишіть, у який спосіб перевіряється дотримання процедур, і зазначте, у який спосіб такі процедури та результати їх перевірок задокументовано.

Відповідь:

6.6.2.

Чи встановлено підприємством вимоги щодо безпеки та надійності до постачальників? Так/Ні.
Якщо так, надайте інформацію, чи поінформовані відповідні працівники підприємства про такі вимоги, встановлені між підприємством та постачальниками, у який спосіб забезпечується контроль за дотриманням зазначених вимог?

Відповідь:

6.6.3.

Надайте інформацію та дайте відповіді на такі питання:
а) чи передбачено перевірку цілісності запірно-пломбувальних пристроїв, пломб чи інших засобів для виявлення або протидії несанкціонованому доступу до транспортних одиниць і товарів під час надходження товарів? Так/Ні.
Якщо так, стисло опишіть, у який спосіб перевіряється цілісність;
Чи виявлялися порушення заходів з безпеки та надійності в частині втрати або порушень цілісності запірно-пломбувальних пристроїв, пломб чи інших засобів для виявлення або протидії несанкціонованому доступу до транспортних одиниць і товарів під час надходження товарів на підприємство за останній рік? Так/Ні.
Якщо так, стисло опишіть випадки та заходи, що були вжиті для зведення до мінімуму таких порушень у майбутньому;
б) чи пов'язана господарська діяльність підприємства із переміщенням товарів, що потребують спеціальних заходів безпеки та надійності (наприклад, вантажі, які перевозяться повітряним транспортом)? Так/Ні.
Якщо так, надайте інформацію, які заходи впроваджено та опишіть їх.

Відповідь:

6.6.4.

Чи передбачено спеціальні вимоги до маркування товарів, що надходять на підприємство (у тому числі вимоги, впроваджені підприємством та узгоджені з постачальником товарів)? Так/Ні.
Якщо так, опишіть, у який спосіб маркуються товари?

Відповідь:

6.6.5.

Стисло опишіть процес перевірки кількості та ваги товарів, що надходять на підприємство.

Відповідь:

6.6.6.

Надайте стислий опис такої інформації:
а) як, коли та ким перевіряється відповідність товарів, що надходять на підприємство, відомостям, зазначеним у товаросупровідних документах, акті відвантаження та замовленні на закупівлю та/або постачання (інших аналогічних документах);
б) процедури оприбуткування товарів та/або внесення інформації про такі товари до облікових записів.

Відповідь:

6.6.7.

Дайте відповіді на такі питання:
а) чи передбачено на підприємстві чітке розмежування функцій та обов'язків між працівниками/підрозділами, що відповідають за напрями замовлення (закупівлі) товарів, отримання товарів та управління товарними потоками? Так/Ні;
б) чи запроваджено на підприємстві процедури, які забезпечують перехресний контроль між напрямами, зазначеними в підпункті "а" цього пункту? Так/Ні.
Якщо так, у який спосіб здійснюються зазначені процедури?

Відповідь:

6.7.

Зберігання товарів

6.7.1.

Зазначте, на яких об'єктах підприємства здійснюється зберігання товарів.

Відповідь:

6.7.2.

Надайте інформацію та дайте відповіді на такі питання:
а) стисло опишіть процедури визначення об'єкта або конкретного місця на такому об'єкті для зберігання товарів, що надходять на підприємство;
б) чи є на підприємстві об'єкти, які являють собою відкриті майданчики для зберігання? Так/Ні.
Якщо так, надайте стислий опис таких об'єктів.

Відповідь:

6.7.3.

Чи є на підприємстві задокументовані процедури проведення інвентаризації та усунення невідповідностей, виявлених під час її проведення? Так/Ні.
Якщо так, надайте стислий опис зазначених процедур.
Чи виявлялися невідповідності під час проведення останньої інвентаризації товарів, що зберігаються? Так/Ні.
Якщо так, стисло опишіть, які заходи були вжиті для усунення причин, що призвели до невідповідностей.

Відповідь:

6.7.4.

Надайте інформацію та дайте відповіді на такі питання:
а) чи здійснюється на підприємстві роздільне зберігання окремих видів товарів? Так/Ні.
Якщо так, опишіть критерії для роздільного зберігання;
б) стисло опишіть, у який спосіб на підприємстві здійснюється контроль своєчасного обліку окремих видів товарів, які передаються для зберігання, із зазначенням конкретного місця зберігання.

Відповідь:

6.7.5.

Надайте стислий опис такої інформації:
а) як забезпечується захист товарів від несанкціонованого доступу до місць їх зберігання?
б) у який спосіб перевіряється дотримання зазначених процедур?
в) чи виявлялися випадки порушень процедур зберігання, невідповідностей, втрат або крадіжок товарів за останній рік? Так/Ні.
Якщо так, стисло опишіть випадки та заходи, що були вжиті для зведення до мінімуму таких порушень у майбутньому.

Відповідь:

6.7.6.

Якщо зберігання товарів здійснюється іншим суб'єктом господарювання, стисло опишіть, як і де товари зберігаються, а також зазначте, які процедури застосовуються на підприємстві для дотримання таким суб'єктом умов зберігання товарів.

Відповідь:

6.8.

Виробництво товарів

6.8.1.

Надайте інформацію та дайте відповіді на такі питання:
а) які об'єкти та конкретні місця на таких об'єктах призначені для виробництва товарів на підприємстві (виробничі об'єкти), а також які операції здійснюються на таких об'єктах та місцях?
б) якщо виробництво частково здійснюється іншим суб'єктом господарювання (наприклад, за замовленням на підставі договору підряду), надайте інформацію про такого суб'єкта та стисло опишіть, у який спосіб забезпечується цілісність і схоронність товарів (наприклад, через встановлення певних умов у договорі).

Відповідь:

6.8.2.

Чи запроваджено на підприємстві процедури з безпеки та надійності, що перешкоджають або запобігають несанкціонованому доступу до виробничих об'єктів і товарів на таких об'єктах? Так/Ні.
Якщо так, стисло опишіть процедури, а також зазначте, у який спосіб вони задокументовані (інструкції, порядки, настанови, інформаційні листи тощо)? Також стисло опишіть, у який спосіб перевіряється відповідність і дотримання зазначених процедур.
Чи виявлялися випадки несанкціонованого доступу до виробничих об'єктів, порушення цілісності таких об'єктів, сировини або готової продукції за останній рік? Так/Ні.
Якщо так, стисло опишіть випадки та заходи, що були вжиті для зведення до мінімуму таких порушень у майбутньому.

Відповідь:

6.8.3.

Стисло опишіть вимоги щодо безпеки та надійності до пакування вироблених товарів, а також у який спосіб зазначені вимоги задокументовано?

Відповідь:

6.8.4.

Якщо пакування вироблених товарів здійснюється іншим суб'єктом господарювання, стисло опишіть, у який спосіб забезпечується цілісність і схоронність таких товарів.

Відповідь:

6.9.

Відвантаження товарів

6.9.1.

Надайте інформацію та дайте відповіді на такі питання:
а) стисло опишіть процедуру відвантаження товарів на підприємстві (розподіл обов'язків між працівниками під час відвантаження, процедури перевірки товарів та транспортних одиниць, внесення облікових записів про відвантаження тощо);
б) чи є на підприємстві задокументовані інструкції, порядки, настанови, інформаційні листи тощо стосовно організації процесу відвантаження? Так/Ні;
в) чи пов'язана господарська діяльність підприємства із відвантаженням товарів, що потребують спеціальних заходів з безпеки та надійності (наприклад, вантажі, які перевозяться повітряним транспортом)? Так/Ні.
Якщо так, надайте інформацію, які заходи для таких товарів впроваджено.

Відповідь:

6.9.2.

Дайте відповіді на такі питання:
а) чи передбачено використання запірно-пломбувальних пристроїв, пломб чи інших засобів для виявлення або протидії несанкціонованому доступу до товарів або транспортних одиниць під час відвантаження товарів? Так/Ні.
Якщо так, ким та які саме засоби здійснюються;
б) чи зазначаються номери запірно-пломбувальних пристроїв, пломб чи інших засобів для виявлення або протидії несанкціонованому доступу до товарів або транспортних одиниць у товаросупровідних документах? Так/Ні;
в) у який спосіб здійснюється облік запірно-пломбувальних пристроїв, пломб чи інших засобів для виявлення або протидії несанкціонованому доступу до товарів або транспортних одиниць?

Відповідь:

6.9.3.

Стисло опишіть, у який спосіб забезпечується дотримання підприємством вимог щодо безпеки та надійності під час відвантаження товарів, що встановлені замовниками.

Відповідь:

6.9.4.

Стисло опишіть, у який спосіб забезпечується нагляд за процесом завантаження товарів.

Відповідь:

6.9.5.

Чи здійснюється контроль обсягу завантаження товарів (наприклад, їх кількості, ваги)? Так/Ні.
Якщо так, яким працівником підприємства та у який спосіб здійснюються такі контрольні процедури?

Відповідь:

6.9.6.

Стисло опишіть, як, коли та ким перевіряється відповідність товарів, що відвантажуються, відомостям, зазначеним у товаросупровідних документах, акті відвантаження та замовленні на закупівлю та/або постачання (інших аналогічних документах), а також процедури внесення відповідної інформації про такі товари до облікових записів.

Відповідь:

6.9.7.

Стисло опишіть, які механізми контролю застосовуються на підприємстві для виявлення порушень та/або невідповідностей під час відвантаження товарів.
Чи виявлялися випадки порушень та/або невідповідностей під час або після відвантаження товарів за останній рік? Так/Ні.
Якщо так, стисло опишіть випадки та заходи, що були вжиті для зведення до мінімуму таких порушень у майбутньому.

Відповідь:

6.10.

Вимоги щодо безпеки та надійності до ділових партнерів

6.10.1.

Стисло опишіть, у який спосіб на підприємстві здійснюється ідентифікація ділових партнерів з метою забезпечення безпеки та надійності в міжнародному ланцюзі постачання товарів (тобто, у який спосіб здійснюються пошук, аналіз та оцінка інформації про потенційного ділового партнера перед початком співпраці з ним).

Відповідь:

6.10.2.

Надайте інформацію та дайте відповіді на такі питання:
а) які заходи і процедури застосовуються на підприємстві з метою забезпечення дотримання діловими партнерами підприємства вимог щодо безпеки та надійності у своїй частині міжнародного ланцюга постачання товарів (наприклад, включення відповідних вимог до умов договорів (контрактів), положень щодо забезпечення діловими партнерами безпеки в міжнародному ланцюзі постачання товарів)?
б) стисло опишіть, у який спосіб перевіряється виконання зазначених заходів і процедур.

Відповідь:

6.10.3.

Чи виявлялися на підприємстві за останній рік порушення вимог щодо безпеки та надійності, встановлених між підприємством та діловими партнерами? Так/Ні.
Якщо так, опишіть заходи, що були вжиті на підприємстві в зазначених випадках?

Відповідь:

6.11.

Вимоги щодо безпеки та надійності до працівників підприємства

6.11.1.

Надайте інформацію та дайте відповіді на такі питання:
а) стисло опишіть, у який спосіб процедури з безпеки та надійності реалізовано в кадровій політиці підприємства. На якого працівника підприємства покладено обов'язок з реалізації таких процедур?
б) чи задокументовано на підприємстві такі процедури? Так/Ні.

Відповідь:

6.11.2.

Опишіть, у який спосіб перевіряються наведені категорії працівників на відповідність вимогам щодо безпеки та надійності:
а) кандидати, які будуть прийняті на посади або залучені до виконання робіт, що є ризиковими з питань безпеки та надійності;
б) працівники перед переміщенням на посади або залученням до виконання робіт, що є ризиковими з питань безпеки та надійності, а також працівники, які обіймають такі посади.
У який спосіб забезпечується позбавлення можливості фізичного доступу до об'єктів, а також доступу до комп'ютерних систем і даних підприємства працівників, які звільняються з підприємства або переміщуються на посади, що не передбачають доступу до таких об'єктів, комп'ютерних систем і даних?
Опишіть стисло, у який спосіб контролюється виконання зазначених процедур.

Відповідь:

6.11.3.

Чи проводиться підготовка працівників з питань безпеки та надійності? Так/Ні.
Якщо так, дайте відповіді на такі питання:
а) яка періодичність проведення підготовки?
б) чи практикуються на підприємстві щорічні тренінги з оновлення знань щодо раніше пройденого матеріалу? Так/Ні;
в) чи проводиться підготовка спеціально визначеними працівниками підприємства або підприємством залучаються з цією метою інші суб'єкти господарювання?
г) чи документується проведення підготовки? Так/Ні.

Відповідь:

6.11.4.

Дайте відповідь на такі питання:
а) зазначте операції, що є ризиковими з питань безпеки та надійності, до виконання яких підприємство залучає тимчасових працівників;
б) чи проходять тимчасові працівники перевірку на відповідність вимогам щодо безпеки та надійності перед допуском до виконання таких операцій? Так/Ні.
Якщо так, як і ким вони перевіряються?
в) чи існують інструкції з питань безпеки та надійності для тимчасових працівників, що залучаються до виконання операцій, що є ризиковими з питань безпеки та надійності? Так/Ні.

Відповідь:

6.12.

Послуги інших суб'єктів господарювання

6.12.1

Чи користується підприємство послугами, що надаються іншими суб'єктами господарювання на договірній основі (наприклад, послуги з перевезення або постачання товарів, які не є частиною міжнародного ланцюга постачання товарів, охорони, прибирання, ремонту)? Так/Ні.
Якщо так, надайте інформацію та дайте відповіді на такі питання:
а) стисло опишіть, якими послугами користується підприємство та в якому обсязі (стосується послуг, які не були описані в попередніх розділах);
б) чи існують письмові домовленості з постачальниками зазначених послуг, в яких містяться вимоги щодо безпеки та надійності? Так/Ні;
в) стисло опишіть, у який спосіб перевіряється дотримання вимог щодо безпеки та надійності.

Відповідь:

____________
* Пояснення щодо заповнення анкети самооцінки підприємства наведено в додатку до цієї анкети.

 

ПОЯСНЕННЯ
щодо заповнення анкети самооцінки підприємства

Загальні положення

1. Метою анкети самооцінки підприємства є надання підприємству допомоги щодо розуміння вимог, пов'язаних з отриманням авторизації авторизованого економічного оператора (далі - АЕО). Заповнена анкета самооцінки підприємства, що додається до заяви підприємства про надання авторизації АЕО (далі - заява), надає комісії з оцінки відповідності підприємства критеріям АЕО (далі - комісія з оцінки відповідності) можливість ознайомитися з детальною інформацією про підприємство.

Ці пояснення містять рекомендації з надання відповідей на питання анкети самооцінки підприємства, а також інформацію про інструкції та процедури, які мають бути запроваджені на підприємстві для отримання авторизації АЕО.

2. Для цілей анкети самооцінки підприємства та цих пояснень терміни вживаються в такому значенні:

запис аудиту (аудиторський слід) - наявність посилання будь-якого облікового запису підприємства на його джерело, що забезпечує можливість відстеження всього ланцюга реєстрації господарської операції у відповідних облікових та звітних документах підприємства від її початку до завершення;

внутрішній аудит - самостійна перевірка підприємством власної діяльності з метою покращення системи внутрішнього контролю, удосконалення системи управління, запобігання фактам незаконного та/або неефективного використання ресурсів підприємства, що здійснюється відокремленим підрозділом підприємства або спеціально призначеним працівником, підпорядкованим та підзвітним виключно керівництву підприємства;

митна декларація - митна декларація на бланку єдиного адміністративного документа, форма якої затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 р. N 450 "Питання, пов'язані із застосуванням митних декларацій" (Офіційний вісник України, 2012 р., N 40, ст. 1545), що подається відповідно до положень Митного кодексу України;

обліковий запис - інформація про здійснення господарської операції, а також внутрішнє переміщення товарів шляхом фіксування даних у первинних документах, регістрах і реєстрах бухгалтерського та складського обліку;

облікова картка товару - інформація про товар, що використовується в господарській діяльності підприємства, яка містить опис, характеристику, код товару згідно з УКТЗЕД, його артикул тощо, а також місце зберігання або використання товару в господарській діяльності такого підприємства;

податковий номер - реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи або серія та номер паспорта фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомила про це відповідному контролюючому органу і має відповідну відмітку в паспорті.

Інші терміни вживаються в значенні, наведеному в Митному кодексі України та Порядку проведення митними органами оцінки (повторної оцінки) відповідності підприємства критеріям авторизованого економічного оператора, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2020 р. N 665 (далі - Порядок оцінки).

3. Під час заповнення анкети самооцінки підприємства необхідно внести інформацію, що запитується, у поле "Відповідь:" до відповідного питання зазначеної анкети.

Належне заповнення анкети самооцінки підприємства та надання достовірних і всебічних відповідей на питання дасть можливість підприємству оптимізувати процес підготовки до проведення оцінки та отримання авторизації АЕО.

До початку заповнення анкети самооцінки підприємства рекомендується ознайомитися з відповідними положеннями Митного кодексу України та Порядку оцінки. До анкети самооцінки підприємства повинна вноситися достовірна інформація про підприємство та його діяльність.

4. Деякі питання в анкеті самооцінки підприємства можуть стосуватися лише підприємств, які провадять певну діяльність відповідно до їх ролі в міжнародному ланцюзі постачання товарів: виробник, експортер, імпортер, митний представник, перевізник, експедитор, утримувач складу (більш детальну інформацію про розподіл ролей залежно від виду діяльності наведено в поясненнях до пункту 1.1.4 анкети самооцінки підприємства).

Крім того, необхідність надання відповіді на деякі питання залежить від типу авторизації АЕО, для отримання якого заповнюється анкета самооцінки підприємства, а саме: "про надання права на застосування спеціальних спрощень" (далі - АЕО-С) та/або "про підтвердження безпеки та надійності" (далі - АЕО-Б).

У разі коли питання не стосується ролі підприємства в міжнародному ланцюзі постачання товарів та/або типу авторизації АЕО, для отримання якого заповнюється анкета самооцінки підприємства, у відповіді на такі питання необхідно зазначити "не застосовується".

5. Якщо підприємство проходило міжнародну сертифікацію, аудит, експертну оцінку тощо, підтверджені відповідними документами (зокрема сертифікатами, висновками, звітами), відомості про такі документи зазначаються у відповідних розділах анкети самооцінки підприємства. Надання зазначених відомостей не є обов'язковим, але інформація про їх наявність буде використовуватися комісією з оцінки відповідності під час перевірки відповідних питань.

6. Відповіді на питання анкети самооцінки підприємства в межах певного критерію для надання авторизації АЕО розглядаються комісією з оцінки відповідності не окремо одна від одної, а сукупно - для оцінки відповідності такому критерію в цілому.

7. Критерії для отримання авторизації АЕО певного типу є однаковими для всіх підприємств. При цьому Порядком оцінки передбачено врахування під час оцінки ролі підприємства в міжнародному ланцюзі постачання товарів відповідності організаційно-штатної структури категорії підприємства, що передбачена частиною другою статті 2 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні".

8. Підприємство під час проведення оцінки відповідності підприємства критеріям АЕО повинно продемонструвати наявність процедур управління та контролю за митними питаннями та/або питаннями щодо безпеки та надійності. Такі процедури повинні бути задокументовані (у вигляді інструкцій, порядків, настанов, інформаційних листів тощо), доведені до відома працівників та виконуватися, а також регулярно переглядатися та оновлюватися.

Під час надання відповідей на питання анкети самооцінки підприємства необхідно робити посилання на зазначені документи та бути готовими надати їх комісії з оцінки відповідності.

9. Якщо під час проведення оцінки відповідності підприємства критеріям АЕО відомості, зазначені в заяві та/або анкеті самооцінки підприємства, необхідно змінити та/або доповнити, підприємство письмово повідомляє про це комісії з оцінки відповідності та надає відповідні відомості. Скановані копії повідомлень додаються комісією з оцінки відповідності до звіту про результати оцінки (повторної оцінки) дотримання підприємством умов відповідності критерію АЕО.

Сам факт надання підприємством змінених та/або доповнених відомостей під час проведення оцінки відповідності підприємства критеріям АЕО не є підставою для складення висновку про невідповідність підприємства критеріям АЕО.

10. Інформація, надана митним органам в анкеті самооцінки підприємства, а також комісії з оцінки відповідності під час перевірки відповідності підприємства критеріям АЕО, не може без дозволу особи, яка її подала, розголошуватися чи передаватися третім особам, включаючи інші органи державної влади, крім випадків передачі інформації в порядку, визначеному Митним кодексом України та іншими законами України.

Пояснення щодо заповнення відповідних розділів, підрозділів та пунктів анкети самооцінки підприємства

Розділ 1. Інформація про підприємство

Цей розділ надає комісії з оцінки відповідності загальну інформацію про підприємство та його діяльність на момент подання заяви.

Підрозділ 1.1. Загальна інформація про підприємство

Пункт 1.1.1

У підпунктах "а" і "б" зазначаються відомості про авторизацію АЕО та заяву (найменування, обліковий номер особи, наданий згідно із статтею 455 Митного кодексу України, EORI або інший реєстраційний номер, що використовується митними органами країни реєстрації такого підприємства, митний орган, який видав документ).

Відомості в підпункті "а" про наявність авторизацій АЕО в інших компаній групи, що є нерезидентами, надаються підприємством за бажанням.

Необхідно зазначити, що об'єднує підприємство з учасниками групи компаній (наприклад, користування спільною комп'ютерною системою, спільними приміщеннями, здійснення спільних стандартних заходів з безпеки та надійності, документальних процедур тощо).

Якщо підприємство не входить до групи компаній, у відповіді необхідно зазначити "дані відсутні".

Пункт 1.1.3

Відомості про працівників надаються залежно від типу авторизації АЕО, для отримання якого підприємством подано заяву.

Пункт 1.1.4

Надається стислий опис господарської діяльності підприємства та зазначаються відповідні коди згідно з Класифікатором видів економічної діяльності України.

Також необхідно зазначити роль підприємства в міжнародному ланцюзі постачання товарів і код ролі з урахуванням таких пояснень:

виробник (MF);

експортер (EX).

Якщо підприємство виконує функцію митного брокера, комісіонера, агента, консигнатора тощо під час вивезення товарів, до нього необхідно застосовувати код для "митного представника";

імпортер (ІМ).

Якщо підприємство виконує функцію митного брокера, комісіонера, агента, консигнатора тощо під час ввезення товарів, до нього необхідно застосовувати код для "митного представника";

митний представник (CB);

перевізник (CA);

експедитор (FW);

утримувач складу (WH).

У разі виконання підприємством більше ніж однієї ролі в міжнародному ланцюзі постачання товарів зазначаються всі відповідні коди для позначення таких ролей.

Пункт 1.1.5

Інформація зазначається лише в тому разі, коли підприємство виконує роль виробника, імпортера, експортера чи утримувача складу.

Якщо підприємство має декілька об'єктів, необхідно надати інформацію не більше ніж про п'ять об'єктів, на яких здійснюється найбільша кількість господарських операцій, а для решти - зазначити лише місцезнаходження.

Питання підпункту "в" застосовується для надання інформації про об'єкти, які плануються для застосування спеціального спрощення "процедура випуску за місцезнаходженням", якщо підприємство подає заяву про надання авторизації АЕО-С.

Пункт 1.1.6

Необхідно зазначити, чи здійснює підприємство торгівлю товарами з пов'язаними особами. Для цілей цього пункту особи вважаються пов'язаними між собою у випадках, визначених у статті 15 Угоди про застосування статті VII Генеральної угоди з тарифів і торгівлі 1994 року.

Пункт 1.1.7

Необхідно буде зазначити:

перелік усіх підрозділів підприємства;

опис функціональних обов'язків лише тих підрозділів, які задіяні/забезпечують участь підприємства в міжнародному ланцюзі постачання товарів;

найменування підрозділів або прізвища та власні імена, найменування посад осіб, на яких покладено (буде покладено) функції (обов'язки) з контролю за дотриманням умов спеціальних спрощень.

Під час перевірки комісії з оцінки відповідності повинні бути надані копії документів, які підтверджують покладення обов'язків, зазначених у підпункті 3 цього пункту (інструкції, порядки, настанови, інформаційні листи тощо).

Пункт 1.1.9

У підпункті "а" необхідно зазначити середню кількість працівників підприємства.

У підпункті "б" зазначається, до якої категорії належить підприємство з урахуванням його відповідності щонайменше двом із таких критеріїв:

Підприємство

Середня кількість працівників за звітний період (X), осіб

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (Y), млн. євро

Балансова вартість активів (Z), млн. євро

Велике

X і 250

Y і 40

Z і 20

Середнє

50 Ј X < 250

8 Ј Y < 40

4 Ј Z < 20

Мале

10 Ј X < 50

0,7 Ј Y < 8

0,35 Ј Z < 4

Мікро

X < 10

Y < 0,7

Z < 0,35

Підрозділ 1.2. Обсяг господарських операцій

Пункт 1.2.1

Необхідно зазначити окремо дані за календарний рік, в якому подається заява, та кожен із попередніх трьох календарних років, що передують календарному року, в якому подається заява.

Якщо підприємство було утворене менше ніж три роки тому, за попередні періоди, в яких фінансова звітність не подавалася, у відповіді необхідно зазначити "дані відсутні".

Пункт 1.2.2

Інформація зазначається лише в тому разі, коли підприємство виконує роль виробника, імпортера, експортера чи утримувача складу.

Якщо об'єкти не належать підприємству, зазначається найменування підприємств або осіб, у яких такі об'єкти орендуються/винаймаються. Під час перевірки комісії з оцінки відповідності повинні бути надані копії договорів, на підставі яких орендуються/винаймаються зазначені об'єкти.

Пункт 1.2.3

Якщо специфіка діяльності підприємства не передбачає самостійного або із залученням митного представника складення та подання митних декларацій, у відповідях на питання цього пункту необхідно зазначити "не застосовується".

Дані про оформлені митні декларації та задекларовану за ними фактурну вартість необхідно зазначити окремо в розрізі таких періодів:

за період протягом календарного року, в якому подається заява, з початку такого року та до закінчення календарного кварталу, який передує календарному кварталу, в якому подається заява;

окремо за кожен із попередніх трьох календарних років, що передують календарному року, в якому подається заява, з урахуванням дати утворення підприємства.

Якщо заява подається в першому календарному кварталі календарного року, дані про оформлені митні декларації та задекларовану за ними фактурну вартість зазначаються тільки за попередні три календарних роки.

Якщо підприємство було утворене менше ніж три роки тому, дані про оформлені митні декларації та задекларовану за ними фактурну вартість надаються за період, коли підприємство існувало, за інші періоди необхідно зазначити "дані відсутні".

Інформація зазначається за такою формою:

Рік

Імпорт

Експорт/реекспорт

Інші митні режими

кількість декларацій, штук

фактурна вартість, тис. гривень

кількість декларацій, штук

фактурна вартість, тис. гривень

кількість декларацій, штук

фактурна вартість, тис. гривень

Пункт 1.2.4

Якщо специфіка діяльності підприємства не передбачає сплати митних платежів за рахунок власних коштів (наприклад, якщо підприємство виконує роль перевізника, експедитора, митного брокера), у відповідях на питання цього пункту необхідно зазначити "не застосовується".

У цьому пункті суми фактично сплачених митних платежів за рахунок власних коштів за митними деклараціями зазначаються в такому розрізі:

ввізне мито;

вивізне мито;

особливі види мита;

акцизний податок;

податок на додану вартість.

Під час зазначення суми фактично сплачених митних платежів за рахунок власних коштів за митними деклараціями враховуються також суми доплати або повернення митних платежів у разі складання відповідного аркуша коригування.

Дані про суми сплачених митних платежів за митними деклараціями необхідно зазначити окремо в розрізі таких періодів:

за період протягом календарного року, в якому подається заява, з початку такого року та до закінчення календарного кварталу, який передує календарному кварталу, в якому подається заява;

окремо за кожен із попередніх трьох календарних років, що передують календарному року, в якому подається заява, з урахуванням дати утворення підприємства.

Якщо заява подається в першому календарному кварталі календарного року, дані про оформлені митні декларації та задекларовану за ними фактурну вартість зазначаються тільки за попередні три календарних роки.

У разі коли підприємство не існувало в будь-якому із зазначених періодів, у відповідному періоді необхідно зазначити "дані відсутні".

Інформація зазначається за такою формою:

Рік

Ввізне мито, тис. гривень

Вивізне мито, тис. гривень

Особливі види мита, тис. гривень

Акцизний податок,
тис. гривень

Податок на додану вартість,
тис. гривень

Пункт 1.2.5

Під "запланованими змінами" розуміють зміни, які можуть вплинути на організаційні процеси підприємства або виконання критеріїв АЕО чи оцінку ризиків у міжнародному ланцюзі постачання товарів. До зазначених змін можуть належати, наприклад, звільнення та/або прийняття на роботу працівників, що мають ключове значення для зовнішньоекономічної діяльності підприємства або процесів, важливих для виконання критеріїв АЕО; зміни в системі бухгалтерського або складського обліку; заплановане використання нових об'єктів; підписання договорів з новими учасниками міжнародного ланцюга постачання товарів.

Підрозділ 1.3. Інформація з митних питань та митна статистика

Якщо специфіка діяльності підприємства не передбачає самостійне або із залученням митного представника виконання митних формальностей, зокрема визначення класифікаційних кодів товарів згідно з УКТЗЕД, митної вартості, країни походження, сплати мита (наприклад, якщо підприємство виконує роль перевізника, експедитора), у відповідях на питання цього підрозділу необхідно зазначити "не застосовується".

Пункт 1.3.1

У разі одночасної відповіді "так" на питання підпунктів "а" і "б", надається роз'яснення, за яким принципом здійснюється розподіл між самостійним виконанням митних формальностей та виконанням митних формальностей із залученням митного представника.

Якщо суб'єктом господарювання, який виступає митним представником для підприємства або для якого підприємство виступає митним представником, подано заяву про надання авторизації АЕО або вже отримано авторизацію АЕО, у відповідях на питання підпунктів "б" і "в" зазначаються реквізити такої заяви та/або авторизації АЕО, а також найменування підприємства та його код згідно з ЄДРПОУ.

Пункт 1.3.2

У підпункті "а" зазначаються прізвище, власне ім'я, найменування посади працівника, який відповідає за визначення класифікаційних кодів товарів згідно з УКТЗЕД, або якщо для виконання цієї роботи підприємством залучаються інші суб'єкти господарювання, зазначаються їх найменування та коди згідно з ЄДРПОУ.

У підпункті "б" зазначається інформація про те, чи вносяться в облікові картки товарів їх коди згідно з УКТЗЕД, ставки мита, акцизного податку та податку на додану вартість, а також в який спосіб підприємством здійснюється контроль за правильністю визначення класифікаційних кодів товарів згідно з УКТЗЕД відповідною особою (наприклад, перевірка достовірності зазначення хімічного/фізичного складу товарів у документах, внесення відповідних обов'язків до посадових інструкцій, регулярне навчання відповідних працівників).

У підпункті "в" у разі вживання заходів, визначених у підпункті "б", комісії з оцінки відповідності необхідно буде надати докази щодо регулярного та комплексного перегляду таких заходів, документального оформлення будь-яких змін у них та інформування про такі зміни відповідних осіб, які відповідають за визначення класифікаційних кодів товарів згідно з УКТЗЕД.

У підпункті "г" необхідно зазначити хто, у який спосіб та з якою періодичністю переглядає правильність класифікації товарів згідно з УКТЗЕД, вносить (уточнює) відповідні відомості до записів облікових карток товарів та інші відповідні записи, а також інформує осіб, яких це може стосуватися (наприклад, митного представника, спеціалістів із закупівель, ведення бухгалтерського та складського обліку).

У підпунктах "б" і "г" у разі залучення інших суб'єктів господарювання для здійснення таких заходів описується, у який спосіб підприємством забезпечується контроль за правильністю та повнотою здійснення суб'єктами господарювання заходів та їх відповідністю потребам підприємства.

У підпункті "ґ" зазначаються джерела інформації, які використовуються підприємством для класифікації товарів згідно з УКТЗЕД (наприклад, внутрішня база даних щодо класифікації товарів, інформація про прийняті класифікаційні рішення, опублікована на офіційних сайтах державних органів). Під час перевірки комісії з оцінки відповідності необхідно буде продемонструвати:

дані про товари з відповідними кодами згідно з УКТЗЕД, ставки мита, акцизного податку, податку на додану вартість, зафіксовані в облікових картках або в інший спосіб;

джерела інформації, наприклад, чинні ставки мита, технічну інформацію, що використовується для класифікації товарів.

Пункт 1.3.3

У підпункті "а" зазначаються прізвище, власне ім'я, найменування посади працівника, який відповідає за визначення митної вартості товарів, або якщо для виконання цієї роботи залучаються інші суб'єкти господарювання, зазначаються їх найменування та коди згідно з ЄДРПОУ.

У підпунктах "б" і "в" у разі залучення інших суб'єктів господарювання для здійснення таких заходів описується, у який спосіб підприємством забезпечується контроль за правильністю та повнотою здійснення суб'єктами господарювання заходів та їх відповідністю потребам підприємства.

У підпункті "б" зазначаються заходи для забезпечення правильного визначення митної вартості (наприклад, перевірка наявності договорів/зобов'язань щодо сплати роялті, страхових платежів тощо, повнота декларування складових митної вартості, внесення відповідних обов'язків до посадових інструкцій, регулярне навчання відповідних працівників).

Опис заходів для забезпечення правильного визначення митної вартості повинен включати інформацію про:

метод (методи) визначення митної вартості, що використовується (використовуються);

заповнення та надання відомостей про визначення складових митної вартості (у разі необхідності їх надання);

визначення митної вартості товарів;

урахування вартості витрат на транспортування та страхування;

забезпечення інформування працівника, відповідального за митні питання на підприємстві, або митного представника про необхідність включення роялті та/або ліцензійних платежів до митної вартості оцінюваних товарів;

забезпечення інформування працівника, відповідального за митні питання на підприємстві, або митного представника про необхідність включення частини виручки від будь-якого подальшого перепродажу оцінюваних товарів, їх використання або розпорядження ними на митній території України, що прямо чи опосередковано сплачується на користь продавця-нерезидента;

забезпечення інформування працівника, відповідального за митні питання на підприємстві, або митного представника про необхідність включення витрат, пов'язаних з комісіями або брокерськими винагородами (крім комісійних витрат за закупівлю), які понесені імпортером;

забезпечення інформування працівника, відповідального за митні питання на підприємстві, або митного представника про необхідність включення витрат, пов'язаних з вартістю упаковки, що для митних цілей вважаються єдиним цілим з відповідними товарами, а також вартості інших пакувальних матеріалів та робіт, пов'язаних із пакуванням.

У підпункті "г" під час перевірки комісії з оцінки відповідності необхідно продемонструвати, хто, у який спосіб та з якою періодичністю переглядає правильність декларування митної вартості товарів, вносить (уточнює) відповідні відомості до облікових записів, а також інформує осіб, яких це може стосуватися (наприклад, митного представника, спеціалістів із закупівель, ведення бухгалтерського та складського обліку).

Пункт 1.3.4

У підпункті "б" заходи для забезпечення перевірки достовірного декларування країни походження товарів повинні включати контроль щодо:

права експортера надавати документи, що підтверджують преференційне походження товарів, які імпортуються підприємством;

виконання правил "прямого транспортування", "прямого контракту" тощо (за наявності таких вимог у відповідній міжнародній угоді);

наявності дійсного та оригінального сертифіката про походження або декларації про походження (декларації-інвойса) під час застосування преференцій;

відповідності сертифіката про походження або декларації про походження (декларації-інвойса) конкретній партії товарів, а також виконання правил визначення країни походження;

відсутності можливості повторного використання сертифіката про походження або декларації про походження (декларації-інвойса) для інших партій товарів;

застосування преференції під час імпорту в межах періоду дії сертифіката про походження або декларації про походження (декларації-інвойса);

надійного зберігання оригіналів сертифікатів про походження або декларацій про походження (декларації-інвойса) як елементу аудиторського сліду.

У підпункті "в" процедури щодо видачі підприємством документів, що підтверджують походження товарів для їх експорту, передбачають можливість забезпечувати:

відповідність товарів для отримання експортних преференцій, наприклад, відповідність правилам визначення країни походження;

надійне зберігання як елементу аудиторського сліду всіх необхідних документів, розрахунків, відомостей, описів процесів, що підтверджують преференційне походження та дозволяють отримати/видати сертифікат про походження / декларацію про походження (декларацію-інвойс);

вчасне підписання та видачу уповноваженим працівником підприємства відповідних документів, наприклад, декларації про походження (декларації-інвойса) або документів, необхідних для отримання сертифіката про походження;

вчасне отримання статусу уповноваженого (схваленого) експортера від митного органу для складення декларації про походження (декларації-інвойса) на партії товарів, якщо їх вартість перевищує суму, встановлену відповідною міжнародною угодою;

надійне зберігання сертифікатів про походження, що ще не були використані;

надання сертифікатів про походження на вимогу митного органу під час експорту.

Пункт 1.3.5

Зазначається найменування країн походження, найменування та місцезнаходження виробників (за наявності), найменування товарів та їх коди згідно з УКТЗЕД, щодо яких установлено особливі види мита.

Розділ 2. Дотримання вимог митного та податкового законодавства України, а також відсутність фактів притягнення до кримінальної відповідальності

Підрозділ 2.1. Відсутність фактів притягнення до кримінальної відповідальності та накладення адміністративних стягнень за порушення митних правил

Пункт 2.1.1

На вимогу комісії з оцінки відповідності підприємство повинно надати довідки про притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості або обмежень, передбачених кримінально-процесуальним законодавством України, щодо відповідних осіб підприємства.

Пункт 2.1.2

Якщо підприємство було утворено менше ніж три роки тому, необхідно надати інформацію за період фактичного існування підприємства.

Заходи, передбачені в підпункті "б", які були вжиті з метою недопущення випадків порушення вимог митного та/або податкового законодавства в майбутньому, зокрема, можуть включати:

призначення особи на підприємстві, відповідальної за проведення моніторингу з метою виявлення порушень/помилок, у тому числі таких, що можуть свідчити про можливе вчинення кримінальних порушень, та повідомлення про виявлені порушення/помилки митним та іншим державним органам;

встановлення вимог до здійснення контролю з питань правильності, повноти та своєчасності ведення обліку та сплати митних платежів, збереження облікових документів та матеріалів (наприклад, митних декларацій, заяв на повернення помилково або надміру сплачених митних платежів тощо), дотримання умов дозволів, що надаються митними органами, а також періодичності такого контролю;

проведення аудиту підприємства для забезпечення якості внутрішніх процесів шляхом запровадження внутрішнього аудиту або залучення для виконання цієї роботи інших суб'єктів господарювання;

визначення способів інформування працівників підприємства про вимоги до процесів/зміни у процесах;

проведення самостійного моніторингу підприємством щодо дотримання вимог податкового та митного законодавства;

залучення до контролю за дотриманням процедур керівного складу підприємства.

Підрозділ 2.2. Відомості про авторизації та/або дозволи, для отримання яких зверталося підприємство

Пункт 2.2.1

У цьому пункті необхідно зазначити інформацію про отримання (наявність), відмову в отриманні, зупинення, відкликання чи анулювання будь-яких авторизацій та/або дозволів, що надаються митним органом (авторизації АЕО, дозволи на застосування спеціальних транзитних спрощень, дозволи на відкриття та експлуатацію складу тимчасового зберігання, митного складу, поміщення товарів у митний режим переробки тощо), для отримання яких зверталося підприємство.

Розділ 3. Належна система ведення бухгалтерського обліку, комерційної та транспортної документації

Система ведення бухгалтерського обліку, комерційної та транспортної документації включає, зокрема, обробку та відслідковування обліку клієнтів та постачальників, замовлень клієнтів, замовлень на закупівлю товарів у постачальників, рух запасів у процесі виробництва, інвентаризацію залишків запасів, звіти про результати інвентаризації запасів на різних етапах господарської діяльності та періодичність її проведення, ідентифікацію запасів, готових для транспортування, переміщення між етапами господарської діяльності та відвантаження.

З метою забезпечення відповідності критерію АЕО "належна система ведення бухгалтерського обліку, комерційної та транспортної документації" підприємство має підтримувати таку систему бухгалтерського обліку, яка давала б можливість проведення документальних перевірок.

Щоб забезпечити митним органам можливість застосовувати необхідні контрольні заходи, підприємство повинно надати їм доступ до облікових записів у будь-який з наведених способів за погодженням із митним органом або комісією з оцінки відповідності:

з робочого місця на території підприємства (незалежно від способу ведення облікових записів (в електронному вигляді чи на паперових носіях та в тому вигляді, в якому вони ведуться); та/або

з робочого місця посадової особи митного органу із застосуванням інформаційно-телекомунікаційних технологій (наприклад, через організацію віддаленого доступу); та/або

шляхом надання витягів із системи обліку узгодженого змісту та в узгодженому форматі.

Підрозділ 3.1. Запис аудиту (аудиторський слід)

Запис аудиту надає можливість відслідковувати операції, пов'язані з товарними потоками: від надходження товарів на підприємство, під час їх руху у процесі господарської діяльності (наприклад, обробка, зберігання тощо) і до відвантаження з підприємства. Запис аудиту передбачає збереження облікових записів за попередні періоди та дає можливість відслідковувати одиницю даних від моменту її внесення до одного облікового реєстру до моменту переміщення цієї одиниці даних до іншого облікового реєстру.

Поняття "запису аудиту" є ширшим за поняття "подвійного запису" в бухгалтерському обліку, оскільки передбачає перехресне посилання не лише між рахунками бухгалтерського обліку, але і між будь-якими обліковими записами та їх джерелами (зокрема документами).

Для цілей отримання авторизації АЕО облікова система підприємства повинна відповідати принципам бухгалтерського обліку та фінансової звітності, національним положенням (стандартам) бухгалтерського обліку або міжнародним стандартам фінансової звітності та забезпечувати повноцінний запис аудиту. Облікова система включає, зокрема, регістри та журнали з обліку руху грошових коштів, активів, запасів, розрахунків із контрагентами / діловими партнерами за придбані / продані товари (роботи, послуги), фінансову та управлінську звітність.

З метою забезпечення відповідності критерію АЕО "належна система ведення бухгалтерського обліку, комерційної та транспортної документації" аудиторський слід включає можливість відслідковування зазначених операцій шляхом посилання облікових записів на їх джерело:

замовлення товарів;

продаж, передача товарів у використання (наприклад, оренда, дарування);

закупівля, отримання товарів у використання (наприклад, оренда, дарування);

здійснення інвентаризації;

зберігання (з можливістю відслідковування місця зберігання конкретного товару);

виробництво (з можливістю відслідковування переміщення запасів між різними підрозділами, залученими у процесі виробництва, якщо здійснюється приймання-передача запасів між підрозділами);

виконання митних формальностей (оформлені митні декларації та інша документація);

прийом та відвантаження товару;

транспортування (наприклад, товари в дорозі);

облік розрахунків з постачальниками та клієнтами.

Підрозділ 3.2. Система ведення бухгалтерського обліку, комерційної та транспортної документації

Пункт 3.2.1

Зазначається, яке саме комп'ютерне обладнання та програмне забезпечення використовується підприємством:

обладнання (окремі персональні комп'ютери, не об'єднані в мережу, персональні комп'ютери, об'єднані в мережу, інше);

операційні системи (Windows, UNIX тощо);

комп'ютерні системи та програми (при цьому зазначається найменування постачальника/розробника): інтегрована система управління підприємством (ERP), системи ведення бухгалтерського обліку, комерційної та транспортної документації, системи та програми для автоматизації діяльності малих та середніх підприємств, системи та програми, створені самостійно або на замовлення підприємства.

Необхідно буде також продемонструвати комісії з оцінки відповідності процеси/процедури, які можуть бути пов'язані з:

рівнем автоматизації, у тому числі інтеграцією та взаємним доступом / обміном інформацією між основною комп'ютерною системою та системою, що використовується для митних цілей;

апаратним обладнанням (локальна мережа, сервер тощо) та операційними системами, що використовуються підприємством;

наявністю окремого середовища для розроблення, тестування та продуктивної роботи системи;

розділенням функцій між користувачами;

здійсненням управління правами доступу користувачів до різних компонентів / функцій комп'ютерної системи (зокрема, у який спосіб здійснюється управління);

здійсненням контролю за змінами в інформаційних системах;

проведенням будь-яких доопрацювань стандартних версій програмного забезпечення для потреб підприємства;

забезпеченням безпеки та надійності інформаційних систем;

планом рахунків, що використовується підприємством, інтегрованим у систему ведення бухгалтерського обліку, комерційної та транспортної документації;

відображенням у системі ведення бухгалтерського обліку, комерційної та транспортної документації зобов'язання щодо мита, акцизного податку, податку на додану вартість та інших платежів, які адмініструються митними органами;

використанням підприємством пакетної обробки даних (якщо так, необхідно надати інформацію, для яких операцій вона використовується та через які проміжки часу обробляється така інформація);

обліком товарних запасів та обліковими записами про здійснення розрахунків;

здійсненням контролю даних в разі, коли їх обробка здійснюється іншим суб'єктом господарювання (провайдером таких послуг).

Пункт 3.2.2

Якщо підприємство не здійснює операцій з іноземними товарами, у відповіді необхідно зазначити "дані відсутні".

У разі коли підприємство подає заяву про надання авторизації АЕО-Б, у відповіді на питання цього пункту необхідно зазначити "не застосовується".

Пункт 3.2.3

У разі коли операції з обробки та збереження комп'ютерних даних системи ведення бухгалтерського обліку, комерційної та транспортної документації розподілені між декількома місцями, зазначається інформація, які саме дії виконуються в кожному з місць.

Підрозділ 3.3. Система внутрішнього контролю

З метою забезпечення відповідності критерію АЕО "належна система ведення бухгалтерського обліку, комерційної та транспортної документації" на підприємстві повинні бути впроваджені такі організаційна структура та процедури, пов'язані із прийняттям і виконанням управлінських рішень, що відповідають змісту та масштабам його діяльності, забезпечують ефективне управління та контроль за операціями з товарами, а також виявлення несанкціонованих дій і правопорушень.

Пункт 3.3.1

Система внутрішнього контролю включає, наприклад, розроблені робочі інструкції, інструкції з виявлення помилок, механізми контрольних перевірок, результати проведення перевірок, інструктажі та тренінги, заходи з підвищення кваліфікації, сертифікації тощо.

Комісії з оцінки відповідності необхідно надати докази проведення періодичного перегляду системи внутрішнього контролю, у тому числі відповідних інструкцій, оформлення в установленому на підприємстві порядку будь-яких змін до них та інформування відповідних працівників про зазначені зміни.

Пункт 3.3.2

До перевірок процедур внутрішнього контролю можуть належати:

внутрішні перевірки (зокрема в межах компаній групи);

перевірки із залученням аудиторів, суб'єктів аудиторської діяльності чи інших суб'єктів господарювання (за власною ініціативою або на замовлення інших суб'єктів господарювання, наприклад, клієнтів);

перевірки митними або іншими державними органами.

Комісії з оцінки відповідності необхідно надати наявні звіти з проведення перевірок чи інші аналогічні документи, а також інформацію про заходи, вжиті з метою виправлення виявлених недоліків.

Пункт 3.3.3

Базова та довідкова інформація - ключова інформація, що використовується в господарській діяльності підприємства, наприклад, найменування та місцезнаходження клієнтів, постачальників, облікові картки товарів тощо.

Підрозділ 3.4. Товарні потоки

Якщо специфіка діяльності підприємства не передбачає здійснення певних операцій щодо товарних потоків (наприклад, через відсутність товарних запасів у митного представника, перевізника, експедитора), у відповідях на питання цього підрозділу необхідно зазначити "не застосовується".

Пункт 3.4.1

Процедури реєстрації товарних потоків, що стосуються надходження товарів, можуть охоплювати:

замовлення товарів;

підтвердження замовлення;

відправлення товарів їх постачальником;

вимоги до супровідної документації;

транспортування товарів до підприємства або безпосередньо до клієнтів підприємства;

отримання товарів підприємством або клієнтами підприємства, а також здійснення контролю за відповідністю таких товарів замовленню, цілісністю їх пакування тощо;

здійснення розрахунків за товари;

проведення обліку запасів.

Процедури реєстрації товарних потоків, що стосуються зберігання товарів, можуть охоплювати:

чітке визначення місць, призначених для зберігання товарів;

способи зберігання для небезпечних/шкідливих товарів;

методику реєстрації запасів (за вартістю та/або кількістю);

періодичність проведення інвентаризації;

звірку відповідності облікових даних підприємства з даними інших суб'єктів господарювання в разі використання приміщень таких суб'єктів для зберігання товарів підприємства;

облік товарів у тимчасових місцях їх зберігання (за наявності).

Процедури реєстрації товарних потоків, що стосуються виробництва товарів, можуть охоплювати:

складення замовлення на виробництво;

вилучення та доставку запасів із місць їх зберігання на виробництво;

виробництво, визначення відповідальних працівників, ведення облікових записів;

наявність технологічних схем виробництва та їх дотримання;

облік виготовленої продукції та невикористаних запасів.

Процедури реєстрації товарних потоків, що стосуються відвантаження товарів, можуть охоплювати:

отримання замовлення від клієнтів підприємства та організацію виробництва;

підготовку замовлення на відвантаження;

інформування складу про замовлення на придбання/відвантаження товарів;

інструкції для іншого суб'єкта господарювання, якщо товари підприємства зберігаються на його складі та/або транспортуються ним;

сортування, комплектування, пакування товарів;

контроль отримання розрахунку за товари;

оновлення облікових даних щодо запасів.

Пункт 3.4.2

Процедури перевірки та контролю обліку запасів під час надходження можуть охоплювати:

контроль відповідності між даними замовлення та фактично отриманими запасами;

процедури повернення/відмови від товарів, які надійшли, а також спосіб узгодження внутрішніх процедур підприємства з постачальниками;

облік та повідомлення про виявлені надлишки або нестачу запасів;

ідентифікацію та виправлення помилкових облікових записів про запаси;

ідентифікацію в системі обліку іноземних товарів за їх митним статусом (зазначена вимога не застосовується для отримання авторизації АЕО-Б).

Процедури перевірки та контролю обліку запасів під час зберігання можуть охоплювати:

облік та контроль залишків;

виокремлення відомостей про товари з різним митним статусом та визначення місця їх зберігання (зазначені вимоги не застосовуються для отримання авторизації АЕО-Б);

облік переміщення запасів між різними місцями їх зберігання/місцями здійснення операцій із запасами в межах одного приміщення або між різними об'єктами та приміщеннями;

процедури в разі пошкодження або руйнування (знищення, втрати тощо) запасів, виявлення надлишків або нестач щодо їх наявної кількості.

Процедури перевірки та контролю обліку товарів під час виробництва можуть охоплювати:

моніторинг і контроль за процесом виробництва (зокрема за обсягом виходу готової продукції);

порядок дій у разі виявлення невідповідностей, відхилень, порушень технологічних схем виробництва, наявних процедур тощо;

порядок дій у разі виявлення відхилень щодо утворення відходів, побічних продуктів, втрат під час процесу виробництва;

контроль якості готової продукції та облік його результатів;

процедури утилізації/видалення відходів (зокрема небезпечних).

Процедури перевірки та контролю обліку запасів під час відвантаження можуть охоплювати:

повідомлення про видачу та відправлення запасів;

транспортування товарів до клієнта підприємства або до кордону;

випуск рахунків та інших необхідних для продажу платіжних документів;

надання необхідних інструкцій перевізнику, експедитору тощо;

випуск/перевірку наявності необхідних супровідних документів;

отримання підтвердження щодо відправлення товарів;

повернення товарів (наприклад, огляд, контроль кількості та якості, облік);

порядок дій у разі виявлення невідповідностей, нестачі під час відвантаження тощо.

Підрозділ 3.5. Митні формальності

Цей підрозділ не заповнюється, якщо підприємство в міжнародному ланцюзі постачання товарів виконує роль виробника.

Пункт 3.5.1

Для підприємств, які виконують роль імпортера, експортера чи утримувача складу в міжнародному ланцюзі постачання товарів, перевірки правильності заповнення митної декларації мають охоплювати:

забезпечення правильності заповнення та своєчасності подання митних декларацій, які готуються безпосередньо підприємством, включаючи процедури управління перевірками таких декларацій;

актуалізацію даних (найменування, місцезнаходження тощо) щодо митних представників, перевізників, експедиторів та інших суб'єктів господарювання, які залучаються;

обрання митних представників, перевізників, експедиторів (наприклад, здійснення перед їх обранням перевірок на надійність і відповідність іншим вимогам, встановленим підприємством);

умови, за яких залучаються митні представники;

умови договорів, які визначають межі відповідальності сторін, включаючи митного представника;

надання підприємством митному представнику чітких та однозначних інструкцій;

перевірку та надання митному представнику підприємства, експедитору, перевізнику тощо супровідних та дозвільних документів;

перевірку підприємством правильності та дотримання строків виконання робіт митним представником підприємства, перевізником, експедитором;

інформування митного представника підприємства про будь-які помилки/зміни, що стосуються необхідності внесення змін до митних декларацій;

порядок дій у разі виявлення невідповідностей, помилок тощо;

добровільне інформування митних органів про виявлені невідповідності, помилки тощо.

Для підприємств, які виконують роль митного представника, перевізника або експедитора в міжнародному ланцюзі постачання товарів, процедури мають охоплювати:

умови договорів, які визначають межі відповідальності сторін;

забезпечення правильності заповнення та своєчасності подання митних декларацій, які готуються безпосередньо підприємством, включаючи процедури управління перевірками таких декларацій (застосовується лише до митних представників);

своєчасне надання або перевірку наявності супровідної та дозвільної документації;

ознайомлення працівників підприємства з вимогами клієнтів та умовами договорів;

порядок дій у разі отримання від клієнтів нечітких інструкцій або недостовірної інформації;

порядок дій у разі виявлення будь-яких помилок/змін, які стосуються необхідності внесення змін до митних декларацій;

добровільне інформування митних органів про виявлені невідповідності, помилки тощо.

Комісії з оцінки відповідності необхідно буде надати документи, якими регламентуються такі процедури.

Пункт 3.5.2

У разі коли процедури задокументовані (у вигляді інструкцій, порядків, настанов, інформаційних листів тощо), комісії з оцінки відповідності необхідно надати документи, якими регламентуються зазначені процедури, та докази їх періодичного перегляду, документального оформлення будь-яких змін до них та інформування відповідних працівників про зазначені зміни.

Якщо протягом останнього року працівниками підприємства були виявлені ознаки порушень, що можуть мати вплив на дотримання підприємством вимог податкового законодавства та законодавства з питань митної справи, комісії з оцінки відповідності необхідно надати документи, що підтверджують факти повідомлення митним органам про це.

Пункт 3.5.3

Якщо підприємством здійснювалися експортні/імпортні операції з товарами, що підлягають ліцензуванню відповідно до статті 16 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (незалежно від митного режиму, в який поміщалися такі товари), комісії з оцінки відповідності необхідно надати докази впровадження та документального оформлення процедур адміністрування відповідних ліцензій. Такі процедури адміністрування повинні також включати механізми виокремлення товарів, які підпадають під ліцензування, від інших товарів, а також заходи із забезпечення дотримання вимог ліцензування. Також необхідно буде надати докази щодо періодичного перегляду зазначених процедур та інформування відповідних працівників про запроваджені зміни.

Пункт 3.5.4

Якщо підприємством здійснювалися експортні та/або імпортні операції з товарами військового призначення чи подвійного використання (незалежно від митного режиму, в який поміщалися такі товари), комісії з оцінки відповідності необхідно надати інформацію про запроваджену на підприємстві систему внутрішньофірмового експортного контролю.

Пункт 3.5.5

Якщо підприємством здійснювалися експортні та/або імпортні операції з товарами, пропуск яких через митний кордон України та/або митне оформлення залежно від вимог відповідного закону проводиться митними органами на підставі отриманих від державних органів, інших установ та організацій, уповноважених на виконання дозвільних або контрольних функцій щодо переміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України, відповідних дозвільних документів, які відрізняються від документів, зазначених у підпунктах 3.5.3, 3.5.4 анкети самооцінки підприємства, та/або відомостей про включення (виключення) товару до/з відповідного реєстру, на підприємстві повинні бути запроваджені процедури адміністрування таких дозвільних документів. Зазначені процедури адміністрування повинні також включати механізми виокремлення товарів, які підпадають під такі заборони та/або обмеження, від інших товарів, а також заходи із забезпечення дотримання встановлених заборон та обмежень.

Підрозділ 3.6. Процедури створення резервних копій, відновлення та архівування

Пункт 3.6.1

Процедурами, впровадженими на підприємстві, встановлюються вимоги до носіїв інформації, на яких зберігаються резервні копії, форматів зберігання, а також періодичність створення резервних копій, порядку та місця їх зберігання.

Якщо підприємство користується для збереження даних послугами інших суб'єктів господарювання, додатково до наведеного зазначається, на яких умовах такий суб'єкт господарювання надає свої послуги та хто має доступ до такої інформації.

Підрозділ 3.7. Захист інформаційно-телекомунікаційних і комп'ютерних систем

Пункт 3.7.1

У підпункті "а" зазначається інформація про:

наявність процедур (інструкцій, порядків, настанов, інформаційних листів тощо) з інформаційної безпеки, спрямованих на захист інформаційно-телекомунікаційних і комп'ютерних систем підприємства від несанкціонованого доступу/проникнення, умисного знищення чи втрати інформації, а також заходи з реагування на інциденти, локалізацію та відновлення в разі порушення інформаційно-телекомунікаційної безпеки та/або кібератаки;

використання багаторівневої системи захисту;

визначення осіб, відповідальних за роботу та захист інформаційно-телекомунікаційних і комп'ютерних систем підприємства (коло таких відповідальних осіб не обмежується однією особою, а складається з декількох осіб, здатних відслідковувати та контролювати дії одна одної);

встановлені мережеві екрани (файєрволи), антивірусні та інші програми для захисту від шкідливого програмного забезпечення та спроб несанкціонованого проникнення в систему;

наявність плану для забезпечення безперебійної роботи та/або відновлення після збоїв або виходу з ладу інформаційно-телекомунікаційних і комп'ютерних систем підприємства в разі порушення їх безпеки, зокрема внаслідок інцидентів інформаційної безпеки;

наявність процедури резервного копіювання, зокрема процес відновлення всіх необхідних програм та даних у разі їх втрати внаслідок несанкціонованого доступу/проникнення до таких систем;

наявність електронних журналів/реєстрів із записами про ідентифікацію кожного користувача та його дії в системі;

наявність програми підвищення обізнаності працівників з питань інформаційної безпеки, програми підвищення кваліфікації/ навчання працівників, відповідальних за питання інформаційної безпеки;

впровадження на підприємстві процесів управління та контролю за інформаційними технологіями та інформаційною безпекою згідно з міжнародними стандартами (наприклад, ISO-27001, NIST, Cobit, ITIL), проведення періодичного незалежного аудиту зазначених процесів.

У підпункті "б" зазначається періодичність проведення тестування на можливість несанкціонованого проникнення в інформаційно-телекомунікаційні і комп'ютерні системи підприємства, їх зламу чи ураження (наприклад, через недотримання процедур безпеки користувачами), їх результати, а також заходи, вжиті за результатами виявлення таких інцидентів.

Також зазначається, чи проводиться тестування самостійно підприємством або із залученням інших суб'єктів господарювання, які спеціалізуються на зазначених питаннях.

Пункт 3.7.2

Процедури надання права доступу користувачам охоплюють:

спосіб визначення та надання права і відповідного рівня доступу до інформаційно-телекомунікаційних і комп'ютерних систем підприємства (зокрема доступ до особливо важливої комерційної інформації мають виключно працівники, які наділені відповідним правом доступу, а порядок надання доступу чітко регламентований із визначенням, кому, за якими критеріями та в якому обсязі надається такий доступ);

інформацію про вимоги до встановлення паролів, складність, періодичність їх зміни та осіб, які надають їх користувачам;

порядок та спосіб внесення, оновлення, видалення даних про користувачів.

Підрозділ 3.8. Захист первинних та інших документів, регістрів бухгалтерського та складського обліку

Пункт 3.8.1

У цьому пункті зазначаються заходи, які включають:

обмеження права доступу до первинних та інших документів, регістрів бухгалтерського та складського обліку;

процедури (інструкції, порядки, настанови, інформаційні листи тощо) інформаційної безпеки, що містять вимоги до резервного копіювання первинних та інших документів, створення резервних копій електронних документів або їх витягів;

визначення осіб, відповідальних за збереження первинних та інших документів, регістрів бухгалтерського та складського обліку;

контроль за дотриманням вимог до збереження первинних та інших документів, регістрів бухгалтерського та складського обліку.

Пункт 3.8.3

Під час перевірки комісії з оцінки відповідності необхідно продемонструвати конкретні приклади внесених змін до інформації про рух товарних потоків (на двох - трьох етапах руху потоків) та відображення збереженої інформації про такі зміни (дані про працівника, яким внесено відповідну зміну, дату, час та підставу для її внесення).

Розділ 4. Стійкий фінансовий стан

Стійкий фінансовий стан - фінансовий стан, який є достатнім для виконання зобов'язань підприємства з урахуванням особливостей виду його діяльності.

Підрозділ 4.1. Справи про банкрутство або процедури санації боржника

Пункт 4.1.1

У разі коли підприємство перебуває у процедурі санації боржника до відкриття провадження у справі про банкрутство або коли щодо підприємства відкрито провадження у справі про банкрутство, надається детальна інформація про процедуру санації або провадження у справі про банкрутство.

Підрозділ 4.2. Виконання обов'язків із сплати митних платежів та відсутність податкового боргу із сплати інших податків

Пункт 4.2.1

У разі наявності податкового боргу із сплати митних платежів протягом календарного року, в якому подається заява, та попередніх трьох календарних років, що передують року, в якому подається заява, необхідно зазначити детальну інформацію про суми такого податкового боргу із сплати митних платежів, а саме:

1) мита:

а) вивізного мита;

б) ввізного мита;

в) сезонного мита;

г) спеціального мита;

ґ) антидемпінгового мита;

д) компенсаційного мита;

е) додаткового імпортного збору;

2) акцизного податку із ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції);

3) податку на додану вартість із ввезених на митну територію України товарів (продукції).

До відомостей, які зазначаються в цьому пункті, не належить інформація про сплату митних платежів та відповідних штрафних санкцій, визначених в результаті самостійного виявлення помилок, а також неузгоджені грошові зобов'язання, визначені митними або податковими органами.

У разі коли підприємство зареєстровано менше трьох років, інформація про наявність податкового боргу із сплати митних платежів надається на дату подання заяви за період протягом календарного року, в якому подається заява, та за кожен календарний рік діяльності підприємства.

Пункт 4.2.2

У разі наявності податкового боргу із сплати інших податків, що не належать до митних платежів, на дату подання заяви необхідно зазначити детальну інформацію про суми такого податкового боргу, а саме:

1) загальнодержавних податків:

а) податку на прибуток підприємств;

б) податку на доходи фізичних осіб;

в) податку на додану вартість;

г) акцизного податку;

ґ) екологічного податку;

д) рентної плати;

2) місцевих податків:

а) податку на майно;

б) єдиного податку;

3) місцевих зборів:

а) збору за місця для паркування транспортних засобів;

б) туристичного збору.

До відомостей, які зазначаються в цьому пункті, не належить інформація про сплату інших податків, що не є митними платежами, та відповідних штрафних санкцій, визначених в результаті самостійного виявлення помилок, а також неузгоджені грошові зобов'язання, визначені податковими органами.

Підрозділ 4.3. Розрахункові показники (коефіцієнти) платоспроможності (фінансової стійкості) та ліквідності

Пункт 4.3.1

У цьому пункті показники фінансового стану підприємства розраховуються відповідно до формул, наведених у нормативних значеннях розрахункових показників (коефіцієнтів) платоспроможності (фінансової стійкості) та ліквідності підприємства за даними річної (проміжної) фінансової звітності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2020 р. N 665.

Для підтвердження показників фінансового стану підприємства під час перевірки комісії з оцінки відповідності необхідно подати форму N 1 "Баланс (звіт про фінансовий стан)", форму N 1-м (для малих підприємств) або форму N 1-мс (для мікропідприємств), складену відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

Підрозділ 4.4. Чисті активи

Пункт 4.4.1

У цьому пункті необхідно навести розмір чистих активів, зазначивши дані відповідного рядка 1495 форми N 1 "Баланс (звіт про фінансовий стан)", форми N 1-м (для малих підприємств) або форми N 1-мс (для мікропідприємств), складеної відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

Підрозділ 4.5. Інші фактори

Пункт 4.5.1

Комісії з оцінки відповідності необхідно подати наявну інформацію про фактори та заплановані операції, що можуть вплинути на погіршення платоспроможності підприємства в найближчому майбутньому.

Розділ 5. Забезпечення практичних стандартів компетенції або професійної кваліфікації відповідальної посадової особи підприємства

Цей розділ не заповнюється в тому разі, коли підприємство звернулося із заявою про надання авторизації АЕО-Б.

Працівник, відповідальний за митні питання, - особа, зазначена в підпункті "а" пункту 1.1.3 анкети самооцінки підприємства.

Підрозділ 5.1. Досвід практичної роботи

Пункт 5.1.1

У підпункті "а" цього пункту для підприємства, що виконує роль виробника в міжнародному ланцюзі постачання товарів, необхідно підтверджувати інформацію про досвід провадження діяльності в межах міжнародного ланцюга постачання товарів лише в разі поєднання цієї ролі з іншою роллю в міжнародному ланцюзі постачання товарів (наприклад, експортера/імпортера).

Досвід провадження підприємством діяльності в межах міжнародного ланцюга постачання товарів може підтверджуватися:

інформацією про підприємство у відповідних графах митних декларацій;

наявністю зовнішньоекономічних договорів постачання товарів (зокрема договорів комісії, консигнації), надання послуг з митного оформлення, міжнародного перевезення, транспортно-експедиційних послуг тощо, а також документів, що підтверджують виконання зобов'язань за такими договорами.

У разі коли підприємство провадило діяльність у межах міжнародного ланцюга постачання товарів менше трьох років, зазначається, скільки повних місяців підприємство провадило таку діяльність.

У підпункті "в" цього пункту з метою визначення строку практичної роботи за напрямом здійснення митних формальностей працівника, відповідального за митні питання на підприємстві, враховується сукупний строк такої роботи як на підприємстві, так і в інтересах інших суб'єктів господарювання починаючи з 1 червня 2012 року.

Досвід практичної роботи за напрямом здійснення митних формальностей працівника, відповідального за митні питання, може підтверджуватися:

витягом із трудової книжки особи;

інформацією про особу у відповідних графах митних декларацій (за наявності);

копією посадової інструкції, якою на таку особу покладено обов'язки із здійснення митних формальностей або контролю за їх виконанням;

рекомендаціями з попереднього (попередніх) місця (місць) роботи, які підтверджують виконання обов'язків із здійснення митних формальностей або контролю за їх виконанням (за наявності).

Підрозділ 5.2. Підтвердження кваліфікації працівника, відповідального за митні питання, та його обов'язки

Пункт 5.2.1

У цьому пункті необхідно зазначити, чи є на підприємстві задокументовані (у вигляді інструкцій, порядків, настанов, інформаційних листів тощо) процедури щодо періодичного підвищення кваліфікації працівником, відповідальним на підприємстві за митні питання (наприклад, проходження курсів з теоретичних знань і навичок, необхідних для роботи у сфері зовнішньоекономічної діяльності та митної справи).

Також для надання відповіді на питання в цьому пункті необхідно зазначити, чи підтверджував працівник, відповідальний за митні питання, протягом останнього року свою кваліфікацію відповідно до Порядку підтвердження кваліфікації працівника підприємства, відповідального за митні питання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2020 р. N 665.

Розділ 6. Дотримання стандартів безпеки та надійності

Цей розділ не заповнюється в тому разі, коли підприємство звернулося із заявою про надання авторизації АЕО-С.

Самооцінка щодо критерію АЕО "дотримання стандартів безпеки та надійності" має охоплювати всі об'єкти підприємства з урахуванням таких пояснень до підрозділів.

Підприємство повинно продемонструвати високий рівень обізнаності працівників з питань безпеки та надійності як у внутрішніх процесах підприємства, так і в господарських відносинах з клієнтами, постачальниками товарів або послуг, ураховуючи роль підприємства в міжнародному ланцюзі постачання товарів.

Під час надання відповідей на питання цього розділу підприємству слід враховувати, що критерій АЕО "дотримання стандартів безпеки та надійності" та питання щодо нього не стосуються вимог законодавства про охорону праці та техніку безпеки. Питання цього розділу пов'язані виключно з питаннями безпеки та надійності в міжнародному ланцюзі постачання товарів.

Усі процедури, зазначені в цьому розділі, повинні бути задокументовані (у вигляді інструкцій, порядків, настанов, інформаційних листів тощо) на підприємстві та надавати можливість чітко визначати особу, відповідальну за запровадження та координацію заходів з питань безпеки та надійності за кожною з таких процедур (наприклад, щодо об'єктів та приміщень підприємства, працівників підприємства, ділових партнерів, зовнішніх послуг), та особу, яка може тимчасово виконувати обов'язки відповідальної особи на період її відсутності.

Такі процедури мають бути доступними для перевірки комісією з оцінки відповідності.

Під час перевірки комісії з оцінки відповідності необхідно надати документи, що відображають можливі ризики та загрози, характерні для ролі підприємства в міжнародному ланцюзі постачання товарів та виду його діяльності.

Підрозділ 6.1. Загальна інформація про безпеку та надійність

З метою забезпечення відповідності критерію АЕО "дотримання стандартів безпеки та надійності" на підприємстві повинен бути призначений працівник, на якого покладено обов'язок із взаємодії з митними органами з питань безпеки та надійності.

Пункт 6.1.1

Працівник, на якого покладено обов'язок із взаємодії з митними органами з питань безпеки та надійності, - особа, зазначена в підпункті "б" пункту 1.1.3 анкети самооцінки підприємства.

До обов'язків такого працівника, зокрема, належить комунікація з митними органами з будь-яких питань, що мають або можуть мати вплив на відповідність підприємства критерію АЕО "дотримання стандартів безпеки та надійності".

З метою здійснення ефективної та своєчасної комунікації такий працівник повинен:

отримувати інформацію про безпеку та надійність, зокрема, яка може містити комерційну таємницю, від осіб, відповідальних за запровадження заходів з безпеки та надійності, і надавати таку інформацію митним органам на їх обґрунтовану вимогу;

доводити інформацію про ризики та загрози щодо безпеки та надійності особам, відповідальним за запровадження та координацію заходів на підприємстві з питань безпеки та надійності за кожною з таких процедур (наприклад, щодо безпеки об'єктів підприємства, працівників підприємства, ділових партнерів, зовнішніх послуг);

інформувати митні органи про реалізацію впроваджених процедур з безпеки та надійності, внесення змін до них, усунення недоліків тощо.

Пункт 6.1.2

У підпункті "а" комісії з оцінки відповідності необхідно надати звіт з оцінки ризиків та загроз. Такий звіт може бути підготовлений безпосередньо підприємством або іншим суб'єктом господарювання, що спеціалізуються на питаннях безпеки та надійності.

Метою такої оцінки є визначення всіх ризиків та загроз, які можуть виникнути залежно від ролі підприємства в міжнародному ланцюзі постачання товарів, а також заходів для їх мінімізації.

Ненадання звіту з оцінки ризиків та загроз під час оцінки відповідності є свідченням невиконання критерію АЕО "дотримання стандартів безпеки та надійності".

Звіт з оцінки ризиків та загроз, зокрема, повинен містити:

оцінку загроз для товарів та операцій, які здійснюються підприємством відповідно до його ролі в міжнародному ланцюзі постачання товарів (наприклад, загрози під час планування постачання товарів, фізичні загрози під час надходження або відправлення товарів, загрози несанкціонованих операцій з товарами з вини працівників підприємства або постачальників/покупців);

оцінку ризику втрати інформації або документів;

оцінку фізичних загроз для об'єктів та приміщень підприємства (зокрема несанкціонованого доступу до них);

оцінку ризиків, пов'язаних із діловими та особистими якостями працівників підприємства;

аналіз умов договорів з метою виявлення загроз, які можуть мати вплив на забезпечення дотримання діловими партнерами підприємства вимог щодо безпеки та надійності відповідно до їх ролі в міжнародному ланцюзі постачання товарів.

Така оцінка повинна проводитися щодо:

товарів, з якими підприємство здійснює операції відповідно до його ролі в міжнародному ланцюзі постачання товарів;

процесів транспортування товарів, навантаження та розвантаження, доступу до таких товарів, їх оброблення, зберігання тощо;

об'єктів та приміщень підприємства;

працівників підприємства (включаючи процедури їх добору та прийняття на роботу, зокрема тимчасових працівників);

комп'ютерних систем, документів, облікових записів, регістрів і реєстрів;

випадків порушення безпеки щодо зазначеного.

Також необхідно навести інформацію про періодичність проведення такої оцінки.

Ненадання плану безпеки об'єктів та приміщень підприємства, зазначеного в підпункті "б", під час оцінки відповідності є свідченням невиконання критерію АЕО "дотримання стандартів безпеки та надійності".

План безпеки об'єктів та приміщень підприємства має, зокрема, визначати процедури безпеки та надійності, а також порядок інформування про виявлені порушення. Комісії з оцінки відповідності необхідно надати інформацію про порядок та періодичність інформування працівників підприємства, відвідувачів тощо про процедури безпеки та надійності, які застосовуються на підприємстві.

На підприємстві повинна бути визначена та зафіксована (у вигляді інструкцій, порядків, настанов, інформаційних листів тощо) періодичність перегляду планів безпеки об'єктів та приміщень підприємства, а також спосіб документування інформації (у формі записів, відміток тощо) про здійснені заходи на підставі плану безпеки об'єктів та приміщень підприємства, а також про осіб, які здійснювали такі заходи.

Пункт 6.1.3

Необхідно надати опис щонайменше п'яти основних ризиків, визначених підприємством. Ці ризики також включаються до звіту з оцінки ризиків та загроз, зазначеного в пункті 6.1.2 анкети самооцінки підприємства, разом із зазначенням їх вірогідності, можливих наслідків і заходів для їх недопущення та мінімізації наслідків. Прикладами таких ризиків можуть бути такі:

надходження або відвантаження товарів, які не відповідають замовленню підприємства або його клієнтів;

надходження або відвантаження вантажів, що можуть спричинити загрозу безпеці громадян, їх здоров'ю та життю або безпеці навколишнього природного середовища;

порушення умов зберігання товарів на складі;

несанкціонований доступ до товарів на об'єктах підприємства тощо.

Пункт 6.1.4

У цьому пункті необхідно описати процеси запровадження заходів з безпеки та надійності, порядок їх координації, моніторингу та перегляду. На підприємстві повинно бути визначено одну або кілька осіб з відповідними повноваженнями, на яких покладено обов'язки щодо запровадження та координації заходів з безпеки та надійності.

Зазначається прізвище, власне ім'я, паспортні дані та номер картки платника податків (для нерезидентів - відповідний національний ідентифікаційний номер: номер картки платника податків, номер соціального страхування тощо) такої відповідальної особи або осіб, а також особи, яка тимчасово виконує обов'язки відповідальної особи на період її відсутності.

Якщо до здійснення заходів з безпеки та надійності підприємством залучаються інші суб'єкти господарювання, визначена на підприємстві відповідальна особа здійснює контроль за дотриманням вимог щодо безпеки та надійності такими суб'єктами.

Відповідальна особа повинна надати комісії з оцінки відповідності пояснення щодо здійснення тих чи інших заходів з безпеки та надійності, а також мати у своєму розпорядженні певні процедури та інструменти для розроблення нових заходів або перегляду та оновлення існуючих.

Пункт 6.1.5

Не зважаючи на те, що заходи з безпеки та надійності можуть відрізнятися залежно від специфіки об'єктів/приміщень підприємства, порядок їх запровадження, координації, моніторингу та перегляду може бути однаковим. У разі коли такий порядок різний для різних об'єктів підприємства, комісії з оцінки відповідності необхідно надати можливість пересвідчитися, що зазначений порядок забезпечує виконання умов критерію АЕО "дотримання стандартів безпеки та надійності".

Пункт 6.1.6

На підприємстві повинні бути задокументовані (у вигляді інструкцій, порядків, настанов, інформаційних листів тощо) процедури, що зобов'язують працівників і відвідувачів (за необхідності) підприємства повідомляти про виявлені порушення заходів з безпеки та надійності на об'єктах та в приміщеннях підприємства (наприклад, можливість або випадки несанкціонованого доступу до приміщень, крадіжки). У таких інструкціях також зазначаються спосіб інформування про виявлені порушення та особи, яких необхідно поінформувати.

Необхідно зазначити, у який спосіб такі інструкції доводяться до відома працівників і відвідувачів підприємства.

Також на підприємстві повинно бути визначено порядок з'ясування обставин, що призвели до виявлених порушень заходів з безпеки та надійності, осіб, відповідальних за з'ясування обставин зазначених порушень, а також порядок подальшого реагування.

Під час відповіді на питання пункту 6.3.2 анкети самооцінки підприємства можна надати посилання на відповідь, надану в цьому пункті.

Пункт 6.1.7

Прикладами випадків порушення заходів з безпеки та надійності можуть бути:

втрата товарів на складі;

пошкодження запірно-пломбувальних пристроїв, пломб;

пошкодження інших засобів для виявлення або протидії несанкціонованому доступу до товарів, транспортних одиниць, об'єктів підприємства.

Якщо на підприємстві мали місце випадки порушення заходів з безпеки та надійності, необхідно зазначити інформацію про перегляд та зміни (за потреби) підприємством зазначених заходів з метою протидії та недопущення таких випадків у майбутньому.

З цією метою комісії з оцінки відповідності необхідно надати докази, які підтверджують, що необхідні зміни були внесені до відповідних інструкцій (із зазначенням їх суті, дати прийняття) та доведені до відома працівників підприємства, а також що вони доводяться до відома відвідувачів підприємства.

Пункт 6.1.8

Комісії з оцінки відповідності необхідно надати оригінали заявлених підприємством сертифікатів, документів, що підтверджують проходження акредитацій тощо (наприклад, у сфері безпеки на транспорті, цивільній авіації), зокрема звіти про проведення перевірки (якщо такі існують), оформлені в процесі отримання зазначених сертифікатів/документів. Наявність таких сертифікатів буде прийнято до уваги комісією з оцінки відповідності під час перевірки відповідності підприємства критерію АЕО "дотримання стандартів безпеки та надійності".

Прикладами зазначених сертифікатів можуть бути: IATA (наприклад, сертифікат "зареєстрованого агента", "відомого вантажовідправника"), TAPA, ISO, ISPS.

Пункт 6.1.9

Відповідь може, зокрема, включати спеціальні заходи з безпеки та надійності під час переміщення, зберігання (наприклад, небезпечних хімічних речовин, товарів із високою вартістю, підакцизних товарів) із зазначенням характеру та умов їх застосування (на постійній, регулярній, вибірковій основі).

Прикладом зазначених заходів також можуть бути спеціальні вимоги до пакування, умов зберігання тощо.

Для перевізників наявність ліцензії на перевезення небезпечних вантажів може бути підтвердженням дотримання таких заходів.

Під час відповіді на питання пункту 6.5.1 анкети самооцінки підприємства можна зазначити посилання на відповідь у цьому пункті.

Пункт 6.1.10

Якщо суб'єкт господарювання, зазначений у відповіді на питання підпункту "а", проводив оцінку ризиків та загроз щодо безпеки та надійності на замовлення підприємства, відповідь має також підтвердити, що всі виявлені ризики включені до звіту з оцінки ризиків та загроз, зазначеного в пункті 6.1.2 анкети самооцінки підприємства.

Документи, що підтверджують проведення суб'єктом господарювання такої оцінки та виконання підприємством отриманих рекомендацій, надаються комісії з оцінки відповідності.

Пункт 6.1.11

У відповіді зазначаються вимоги щодо безпеки та надійності, що висуваються до підприємства діловими партнерами або страховими компаніями, а також перелік товарів, яких такі вимоги стосуються (наприклад, вимоги щодо умов пакування, зберігання, транспортування).

Якщо такі вимоги стосуються значної кількості найменувань товарів, для цілей заповнення анкети самооцінки підприємства необхідно надати узагальнену інформацію. Більш детальна інформація надається комісії з оцінки відповідності під час перевірки.

Підрозділ 6.2. Безпека об'єктів підприємства

Для цілей цього підрозділу під об'єктами підприємства розуміються як об'єкти, так і окремі приміщення, що використовуються ним для провадження своєї діяльності.

Пункт 6.2.1

Зовнішня обмежувальна лінія включає паркани, огорожі, інші інженерні конструкції, ворота, шлагбауми, встановлені по периметру території підприємства.

У підпункті "а" необхідно навести інформацію про встановлені зовнішні обмеження навколо об'єктів підприємства (наприклад, огорожі та ворота).

Якщо територія підприємства обмежена територією об'єкта (будівля у міській зоні, приміщення в будівлі тощо), що не передбачає можливості встановлення паркану, огорожі тощо, під зовнішньою обмежувальною лінією розуміються обмежувальні конструкції по периметру такого об'єкта (стіни, стеля, вікна, двері, ворота, підлога, дах тощо).

У деяких випадках зовнішня обмежувальна лінія може належати іншому суб'єкту господарювання, на території якого розміщені об'єкти підприємства (наприклад, у разі оренди складського приміщення на території логістичного комплексу, офісного приміщення в багатоповерховій будівлі). У таких випадках забезпечення таким суб'єктом належної охорони його зовнішньої обмежувальної лінії є одним із показників відповідності підприємства критерію АЕО "дотримання стандартів безпеки та надійності" у частині безпеки та охорони зовнішньої обмежувальної лінії об'єктів.

Підприємство повинно забезпечити надійність усіх зовнішніх і внутрішніх вікон, воріт, огорожі тощо, наприклад, шляхом використання систем сигналізації, відеоспостереження, замків та інших пристроїв для замикання.

У підпункті "б" необхідно навести детальну інформацію про те, у який спосіб перевіряється дотримання заходів з охорони, як часто проводяться перевірки елементів зовнішньої обмежувальної лінії та документуються процес перевірки та їх результати.

У підпункті "в" необхідно навести детальну інформацію про те, у який спосіб здійснюється інформування про виявлені порушення, кому саме надається така інформація та які подальші заходи вживаються.

Також необхідно зазначити, чи відображені перелічені заходи в документах, зазначених у пункті 6.1.2 анкети самооцінки підприємства, та де саме.

Пункт 6.2.2

У підпункті "а" комісії з оцінки відповідності необхідно надати інформацію про всі точки доступу до об'єктів підприємства в зовнішній обмежувальній лінії (у вигляді плану, карти території об'єктів тощо), зокрема:

аварійні/пожежні виходи;

точки доступу до об'єктів, призначених для завантаження/розвантаження товарів, відпочинку водіїв, загального користування;

місця розташування кімнат або приміщень охорони.

Опис системи контролю за доступом до об'єктів, зокрема, включає:

тип системи відеоспостереження, яка використовується на підприємстві (наприклад, статичні камери або камери з функціями повороту та наближення зображень);

інформацію про те, як такі системи/камери контролюються та в який спосіб використовуються зображення з них (на упередження порушень або для реагування на вже вчинені дії).

У підпункті "б" необхідно навести інформацію про режим роботи об'єктів підприємства (наприклад, цілодобовий, змінний, тільки у робочі години).

Пункт 6.2.3

У цьому пункті необхідно навести детальну інформацію про наявність резервних генераторів або інших пристроїв для забезпечення безперебійного освітлення на випадок відключення основної системи електропостачання, а також про те, через який час після її відключення резервна система починає забезпечувати освітлення об'єктів підприємства та прилеглої до них території.

Пункт 6.2.4

У цьому пункті необхідно навести детальну інформацію про те, у який спосіб організована система маркування та ідентифікації ключів від об'єктів підприємства, їх видачі та контролю за доступом до ключів. У разі застосування спеціальних пристроїв контролю доступу (електронні або дистанційні ключі, які можуть використовуватися, наприклад, для підіймання шлагбаумів на паркувальному майданчику) також зазначається інформація про такі пристрої.

Наявні на підприємстві процедури, що застосовуються для недопущення зловживань або неправомірного використання ключів, повинні забезпечувати доступ лише уповноважених працівників до ключів від будівель, майданчиків, приміщень, спеціальних зон безпеки, шаф з документами, сейфів, транспортних засобів, устаткування тощо. Зазначені процедури також повинні визначати:

спеціально відведене місце для зберігання ключів та осіб, відповідальних за їх зберігання;

систему документування видачі ключів, у тому числі електронних або магнітних карток, із зазначенням коли, ким, кому був виданий відповідний ключ, коли, ким і кому повернений;

порядок дій у разі втрати або неповернення ключів;

особу, відповідальну за загальний контроль за зберіганням (видачею, відновленням) ключів.

Необхідно також надати детальну інформацію про процедури контролю зачинення та доступу до об'єктів після завершення робочого дня (робочої зміни).

Пункт 6.2.5

Процедури (інструкції, порядки, настанови, інформаційні листи тощо) включають:

спосіб контролю/документування транспортних засобів відвідувачів об'єктів підприємства;

спосіб контролю за приватними транспортними засобами працівників підприємства;

визначення спеціальних місць для паркування транспортних засобів відвідувачів і працівників підприємства, які розташовані поза зонами, що охороняються (наприклад, від місць завантаження/розвантаження товарів), щоб уникнути можливих крадіжок, утворення перешкод;

спосіб ідентифікації приватних транспортних засобів працівників і відвідувачів підприємства (наприклад, за допомогою відповідних перепусток);

перевірку дотримання вимог до паркування.

У цьому пункті необхідно навести детальну інформацію про:

наявність можливості та вимог до паркування транспортних засобів відвідувачів окремо від приватних транспортних засобів працівників підприємства. Крім того, необхідно зазначити аналогічну інформацію про доступ та паркування будь-яких інших транспортних засобів, які мають тимчасовий доступ до об'єктів підприємства (наприклад, таксі, сервісні служби);

наявність вимог щодо забезпечення ідентифікації приватних транспортних засобів працівників підприємства та відповідне оновлення дозволів/пропусків на їх в'їзд у разі зміни таких транспортних засобів. Також необхідно зазначити, чи видаються/виписуються працівникам дозволи на паркування, та надати інформацію, як організовано в'їзд/виїзд до/з паркувального майданчика (наприклад, встановлено шлагбаум, що відкривається за допомогою магнітної картки або дистанційного ключа);

усі процеси та процедури, які використовуються для забезпечення контролю за всіма транспортними засобами (наприклад, наявність служби безпеки на шлагбаумах та в'їздах до об'єктів для забезпечення перевірки всіх транспортних засобів, у тому числі тих, які заїжджають із маленькою дистанцією один від одного);

усі письмові правила та розпорядження, що стосуються паркування транспортних засобів, а також в який спосіб вони доводяться до відома працівників підприємства. Крім того, необхідно надати інформацію, чи такі правила та розпорядження були включені до документів, зазначених у пункті 6.1.2 анкети самооцінки підприємства, і де саме.

Підрозділ 6.3. Доступ до об'єктів підприємства

Інформація про запроваджені заходи також наводиться у відповідях на питання підрозділу 6.6.

Для цілей цього підрозділу під об'єктами підприємства, яке виконує роль митного представника, експедитора або перевізника, розуміються як об'єкти, так і окремі приміщення, що використовуються ним для провадження своєї діяльності.

Пункт 6.3.1

У цьому пункті також необхідно навести детальну інформацію про те, у який спосіб організовано процес доступу до кожного з об'єктів підприємства, та чітко зазначити специфічні процеси (якщо такі існують) для контролю за доступом до кожного конкретного об'єкта.

У процесах та процедурах повинно бути задокументовано, хто має доступ і до яких об'єктів підприємства, а також в який спосіб такий доступ контролюється (наприклад, за допомогою магнітних карток або ключів). Під час визначення рівня доступу для окремих працівників підприємства враховуються рекомендації, зазначені у звіті з оцінки ризиків та загроз, зазначеному в пункті 6.1.2 анкети самооцінки підприємства.

Запроваджені на підприємстві процеси та процедури повинні забезпечувати можливість виявлення і відслідковування спроб несанкціонованого доступу до об'єктів.

Також необхідно описати процедури, які використовуються для ідентифікації працівників підприємства та інших відвідувачів (наприклад, за допомогою відповідних перепусток, посвідчень).

Пункт 6.3.2

Впроваджені заходи повинні враховувати рекомендації, наведені в документах, зазначених у пункті 6.1.2 анкети самооцінки підприємства. Також необхідно надати інформацію про наявність будь-яких форм співробітництва з іншими суб'єктами господарювання чи правоохоронними органами з питань охорони та безпеки.

Під час відповіді на зазначене питання необхідно врахувати відповідь на питання пункту 6.1.6 анкети самооцінки підприємства.

Пункт 6.3.3

Якщо специфіка діяльності підприємства не передбачає використання об'єктів для здійснення операцій з товарами (наприклад, митний представник, експедитор), у відповіді на це питання необхідно зазначити "не застосовується".

Комісії з оцінки відповідності необхідно надати схему (план) розміщення всіх об'єктів та місць, що використовуються в операціях з товарами, які є або будуть частиною міжнародного ланцюга постачання товарів, із зазначенням меж таких об'єктів, точок доступу до них, розміщених будівель тощо. Така схема (план) може бути виготовлена із використанням зображень об'єктів, отриманих через супутник або Інтернет, і має бути зазначена дата її створення.

Пункт 6.3.4

Питання безпеки потребують особливої уваги в тому разі, коли інші суб'єкти господарювання здійснюють господарські операції в тих самих спорудах, будівлях, на майданчиках тощо (або їх частинах), на яких розміщені об'єкти підприємства, незалежно від того, чи задіяні такі суб'єкти в господарській діяльності підприємства чи ні.

Такі суб'єкти господарювання можуть мати окремий доступ до споруд, будівель, майданчиків тощо (або їх частини), які використовуються підприємством, під час здійснення власних операцій у межах об'єктів. У такому разі необхідно надати інформацію про угоди чи умови розмежування доступу до зазначених об'єктів.

Під час відповіді необхідно враховувати відповідь на питання підрозділу 6.12.

Підрозділ 6.4. Транспортні одиниці

На підприємстві мають бути встановлені відповідні процедури для запобігання несанкціонованому доступу до транспортних одиниць та пошкодженню їх цілісності перед завантаженням/вивантаженням товарів до/з них. Така перевірка включає, наприклад, контроль за доступом до місць утримання транспортних одиниць, контроль наявності/відсутності спеціально виготовлених сховищ (тайників), неопломбованих отворів, інших конструктивних особливостей, які дозволяють несанкціоноване завантаження/вивантаження/підміну товарів без залишення видимих слідів. Комісії з оцінки відповідності необхідно надати інформацію про власників/постачальників транспортних одиниць.

Якщо специфіка діяльності підприємства не передбачає здійснення фізичних операцій з транспортними одиницями на об'єктах підприємства (навантаження, вивантаження тощо, наприклад, якщо підприємство виконує роль митного представника або експедитора), у відповідях на питання цього підрозділу необхідно зазначити "не застосовується".

Крім того, деякі питання цього підрозділу також можуть не належати до діяльності підприємства (наприклад, забезпечення контролю та проведення перевірок транспортних одиниць після проходження технічного огляду/обслуговування, якщо такі транспортні засоби не належать/утримуються на підставі договорів оренди/найму підприємством). У таких випадках у відповідях на питання також необхідно зазначити "не застосовується" та надати відповідні пояснення.

Пункт 6.4.1

Регламентація доступу до транспортних одиниць може включати, наприклад, постійний нагляд за ними, утримання їх у безпечному закритому/огородженому місці або огляд перед використанням. Доступ до транспортних одиниць повинні мати лише визначені та уповноважені особи.

Така регламентація може передбачати:

надання доступу до транспортних одиниць лише уповноваженим на це особам;

визначення осіб, якими здійснюється нагляд за доступом до транспортних одиниць та місцями їх утримання;

організація безперервного нагляду за транспортними одиницями та місцями їх утримання (наприклад, шляхом призначення відповідальних осіб та осіб, які можуть їх заміщувати в разі відсутності відповідальних осіб);

інструктаж та інформування працівників підприємства про встановлені процедури.

Також необхідно зазначити, чи відображені перелічені у відповіді на питання цього пункту заходи в документах, відомості про які наведено у відповідях на підпункти "а" і "б" пункту 6.1.2 анкети самооцінки підприємства.

Пункт 6.4.2

У разі виявлення несанкціонованого доступу до транспортних одиниць або порушення їх цілісності процедурами підприємства може бути визначено:

відповідальну особу, якій необхідно повідомляти в разі виявлення порушень;

спосіб повідомлення такої відповідальної особи та документування порушень;

дії, які необхідно вжити в разі виявлення порушень, включаючи інформування правоохоронних органів, керівників відповідних підрозділів підприємства тощо;

проведення моніторингу, перегляду та оновлення існуючих процедур;

інструктаж працівників підприємства про впровадження відповідних процедур;

інформування працівників підприємства про запроваджені зміни у процедурах.

Комісії з оцінки відповідності необхідно буде надати докази проведення перевірок у рамках зазначених процедур.

Також необхідно зазначити, чи відображені перелічені у відповіді на питання цього пункту заходи в документах, відомості про які наведено у відповідях на підпункти "а" і "б" пункту 6.1.2 анкети самооцінки підприємства.

Пункт 6.4.3

У деяких випадках використання запірно-пломбувальних пристроїв, пломб чи інших засобів для виявлення або протидії несанкціонованому доступу до товарів чи транспортних одиниць є неможливим або недоцільним, наприклад через:

специфічні характеристики вантажу (великогабаритні, насипні вантажі тощо);

конструкторські або технічні особливості транспортних одиниць (вагон-платформа);

роль підприємства в міжнародному ланцюзі постачання товарів (наприклад, імпортер не вимагає накладення запірно-пломбувальних пристроїв, пломб, але при цьому провадить фактичну перевірку та ідентифікацію товарів, що надходять);

умови договорів з постачання/перевезення товарів (наприклад, через окремі домовленості та для усунення дублювання накладення запірно-пломбувальних пристроїв, пломб здійснюється одноразово виробником, експортером або перевізником).

У таких випадках у відповіді на питання цього пункту необхідно зазначити "не застосовується" та навести відповідні пояснення.

Крім того, необхідно описати типи запірно-пломбувальних пристроїв, пломб чи інших засобів для виявлення або протидії несанкціонованому доступу до товарів чи транспортних одиниць, якими користується підприємство, а також зазначити стандарти (технічні вимоги), яким відповідають конкретні типи таких засобів. Також зазначається найменування їх виробників, описується процедура видачі засобів, документування інформації про видані, використані та вилучені засоби.

На підприємстві документально оформлюється процедура щодо порядку дій із запірно-пломбувальними пристроями, пломбами чи іншими засобами для виявлення або протидії несанкціонованому доступу до товарів чи транспортних одиниць, що браковані або пошкоджені внаслідок несанкціонованого доступу.

Також необхідно зазначити, чи відображено використання запірно-пломбувальних пристроїв, пломб чи інших засобів для виявлення або протидії несанкціонованому доступу до товарів чи транспортних одиниць у документах, відомості про які наведено у відповідях на підпункти "а" і "б" пункту 6.1.2 анкети самооцінки підприємства.

Пункт 6.4.4

Залежно від виду транспортної одиниці проводиться перевірка її основних елементів: передня сторона, ліва сторона, права сторона, покриття/дах, підлога, внутрішня/зовнішня частина дверей, шасі, нижня частина ззовні тощо. Це питання стосується всіх транспортних одиниць, які використовуються підприємством або в інтересах підприємства під час надходження, відправлення, перевантаження, перевезення товарів відповідно до ролі підприємства в міжнародному ланцюзі постачання товарів, наприклад:

імпортер під час надходження товарів;

експортер під час відправлення товарів;

перевізник під час подачі транспортної одиниці замовнику в рамках відповідного договору перевезення тощо.

При цьому перевірка проводиться незалежно від того, чи транспортні одиниці належать або утримуються підприємством на підставі договорів оренди/найму, чи належать іншому суб'єкту господарювання, який використовує їх для надання послуг підприємству.

Також необхідно зазначити, чи відображено перелічені у відповіді на питання цього пункту заходи в документах, відомості про які наведено у відповідях на підпункти "а" і "б" пункту 6.1.2 анкети самооцінки підприємства.

Пункт 6.4.5

Технічне обслуговування/огляд повинен проводитися на регулярній основі, а не лише в разі пошкоджень або виявлення порушення цілісності транспортних одиниць. Якщо таке обслуговування проводиться за межами підприємства із залученням інших суб'єктів господарювання, коли працівники не мають можливості контролювати такий процес, під час повернення такої транспортної одиниці після обслуговування проводиться перевірка з метою запобігання створенню умов для несанкціонованого доступу та виявлення пошкоджень цілісності транспортної одиниці.

Процедури підприємства повинні включати:

встановлення вимоги до проведення обов'язкової перевірки транспортної одиниці, обслуговування якої здійснювалося за межами підприємства, у найкоротший строк після її повернення, але до початку її експлуатації;

визначення переліку заходів контролю та осіб, які мають їх здійснювати;

інструктаж працівників підприємства про встановлені вимоги та заходи контролю;

контроль за проведенням такої перевірки з боку керівників відповідних підрозділів і повнотою її проведення.

Також необхідно зазначити, чи відображено перелічені у відповіді на питання цього пункту заходи в документах, відомості про які наведено у відповідях на підпункти "а" і "б" пункту 6.1.2 анкети самооцінки підприємства.

Підрозділ 6.5. Перевезення товарів

Пункт 6.5.1

Якщо специфіка діяльності підприємства не передбачає перевезення товарів, зокрема замовлення послуг з перевезення в інтересах підприємства або клієнтів підприємства (наприклад, якщо підприємство виконує роль митного брокера), у відповідях на питання цього підрозділу необхідно зазначити "не застосовується".

Цей пункт стосується переміщення товарів у міжнародному ланцюзі постачання товарів митною територією України від об'єктів підприємства до кордону або від кордону до об'єктів підприємства, або між різними об'єктами підприємства.

Необхідно зазначити всі види транспорту, якими здійснюється перевезення товарів від/до об'єктів підприємства.

Якщо послуги з перевезення надаються підприємству іншими суб'єктами господарювання, враховується відповідь на питання підрозділу 6.10.

Підрозділ 6.6. Товари, що надходять

Якщо специфіка діяльності підприємства не передбачає надходження товарів на об'єкти підприємства (наприклад, якщо підприємство виконує роль експортера, митного представника, експедитора), у відповідях на питання цього підрозділу необхідно зазначити "не застосовується".

Пункт 6.6.1

Процедури дотримання вимог щодо безпеки та надійності стосовно товарів, що надходять на підприємство, мають охоплювати процеси від розміщення замовлення до доставки таких товарів на підприємство, включаючи їх переміщення в міжнародному ланцюзі постачання товарів.

Процедури підприємства повинні охоплювати заходи з безпеки та надійності під час переміщення товарів, відображення відповідних операцій з переміщення товарів у товаросупровідних, облікових та інших документах, а також вимоги до інших залучених суб'єктів господарювання (постачальників, пакувальників, перевізників тощо). Такі процедури мають бути оформлені документально (у вигляді інструкцій, порядків, настанов, інформаційних листів тощо).

Пункт 6.6.2

Якщо між підприємством та постачальниками встановлені та погоджені вимоги щодо безпеки та надійності, працівники підприємства повинні бути поінформовані про зазначені вимоги та відповідні процедури, що використовуються для контролю за дотриманням таких вимог.

Для відповіді на це питання необхідно описати процес отримання працівниками підприємства інформації про такі вимоги та процедури, періодичність інформування працівників підприємства про них. Комісії з оцінки відповідності необхідно надати відповідні докази цього.

Вимоги щодо безпеки та надійності, встановлені між підприємством та постачальниками, залежно від особливостей товарів, що переміщуються, і можливих ризиків можуть включати:

товари повинні надходити в тому самому стані, в якому вони були відвантажені;

обов'язкове використання запірно-пломбувальних пристроїв, пломб чи інших засобів для виявлення або протидії несанкціонованому доступу до товарів чи транспортних одиниць на всьому шляху переміщення таких товарів або транспортних одиниць (у разі можливості використання зазначених засобів з урахуванням специфіки товарів/транспортних одиниць, що надходять на об'єкт підприємства);

внесення відомостей/інформації про незаплановані дії з товарами або події, які мали місце під час переміщення товарів у міжнародному ланцюзі постачання товарів, до відповідних товаросупровідних документів.

Процедури контролю за дотриманням вимог охоплюють:

визначення працівників (найменування їх посад або підрозділів), відповідальних за приймання транспортних одиниць і товарів під час їх надходження на підприємство, у тому числі за процедури, наведені нижче;

складення графіка очікуваних надходжень товарів;

порядок дій у разі надходження товарів, непередбачених графіком;

реєстрацію товаросупровідних і митних (за наявності) документів на товари, що надходять до підприємства;

перевірку цілісності запірно-пломбувальних пристроїв, пломб чи інших засобів для виявлення або протидії несанкціонованому доступу до товарів чи транспортних одиниць;

перевірку відповідності товарів, що надходять, відомостям, зазначеним у товаросупровідних і митних (за наявності) документах на ці товари;

документування здійснення зазначених контрольних заходів та їх результатів;

інформування митних органів про надходження товарів з метою виконання необхідних митних формальностей;

зважування/перерахування товарів та перевірку на відповідність відомостям, зазначеним в акті відвантаження та замовленні на закупівлю/поставку (інших аналогічних документах);

перевірку якості товарів;

перевірку наявності належного маркування на товарах (у разі необхідності/можливості його застосування) з метою забезпечення їх ідентифікації перед переданням таких товарів для зберігання, використання тощо;

інформування про виявлені невідповідності;

інформування підрозділів, що відповідають за замовлення/закупівлю товарів та управління товарними потоками, про отримання товарів та виконані процедури;

оприбуткування товарів/внесення інформації про такі товари до облікових записів.

Контроль за виконанням зазначених вимог і процедур має забезпечуватися на підприємстві шляхом здійснення таких заходів:

перегляд та оновлення вимог і процедур на регулярній основі;

проведення регулярних перевірок з метою контролю дотримання працівниками підприємства зазначених вимог і процедур.

Пункт 6.6.3

У підпункті "а", якщо специфіка діяльності підприємства не передбачає надходження товарів (наприклад, якщо підприємство виконує роль експортера, митного представника, експедитора) або використання запірно-пломбувальних пристроїв, пломб чи інших засобів для виявлення або протидії несанкціонованому доступу до товарів чи транспортних одиниць через специфічні характеристики вантажу (великогабаритні, насипні вантажі тощо), конструкторські або технічні особливості транспортних одиниць, у відповіді на це питання необхідно зазначити "не застосовується".

Після прибуття опломбованої транспортної одиниці вживаються відповідні контрольні заходи. Такі заходи повинні включати візуальний огляд з метою встановлення того, що:

пломба перебуває на належному місці;

відсутні сліди порушення її цілісності.

У разі задовільних результатів візуального огляду уповноваженому працівнику підприємства необхідно перевірити пломбу шляхом прикладення до неї фізичних зусиль/впливу, для того щоб упевнитися, що пломба дійсно перебуває на своєму місці.

У підпункті "б" треба зазначити, якщо господарська діяльність підприємства пов'язана із переміщенням товарів, що потребують спеціальних заходів з безпеки та надійності (наприклад, вантажі, які перевозяться повітряним транспортом), що процеси та процедури підприємства повинні передбачати, у який спосіб застосовуються зазначені заходи та як контролюється їх належне здійснення.

Якщо підприємство має статус "зареєстрований агент" треба зазначити, чи проводиться перевірка "декларації перевізника" та в який спосіб, а також чи проводяться підприємством ідентифікація перевізника для транспортування повітряного вантажу від "відомого вантажовідправника".

Наявність таких процесів і процедур є одним з показників відповідності підприємства критерію АЕО "дотримання стандартів безпеки та надійності" у частині відповідних питань, які перевіряються.

Пункт 6.6.5

Залежно від особливостей товарів (наприклад, насипні, дрібні, великогабаритні) їх зважування або перевірка кількості можуть бути неможливими для застосування в момент надходження на підприємство. Для таких товарів необхідно зазначити альтернативний спосіб перевірки їх кількості/ваги, забезпечення обліку, а також у який спосіб документується здійснення зазначених заходів.

Пункт 6.6.6

Процедури підприємства можуть включати:

перевірку товарів на відповідність даним, зазначеним у товаросупровідних документах, акті відвантаження та замовленні на закупівлю/поставку (інших аналогічних документах);

внесення товарів у регістри обліку запасів у найкоротші строки з моменту їх надходження;

спосіб та документи, на підставі яких інформація про товари, що надходять на підприємство, вноситься до облікових записів, а також визначення часу, місця та відповідальної за це особи.

Пункт 6.6.7

На підприємстві має бути встановлено чітке розмежування функцій та обов'язків між підрозділами, відповідальними за напрями замовлення/закупівлі товарів, отримання товарів та управління товарними потоками. Необхідність утворення окремих підрозділів для кожного з таких напрямів визначається залежно від специфіки діяльності підприємства.

Підрозділ 6.7. Зберігання товарів

Якщо специфіка діяльності підприємства не передбачає зберігання товарів на об'єктах підприємства (наприклад, якщо підприємство виконує роль митного представника, експедитора), у відповідях на питання цього підрозділу необхідно зазначити "не застосовується".

Пункти 6.7.1 - 6.7.5

Процедури підприємства можуть включати:

визначення місць для зберігання товарів, що є безпечними та добре охороняються;

інформування, інструктаж та проведення тренінгів для працівників, які здійснюють контрольні заходи, зокрема щодо особливостей місць зберігання таких товарів і схем їх розміщення;

надання доступу до місць зберігання товарів лише уповноваженим працівникам;

проведення періодичної інвентаризації;

здійснення контролю за надходженням товарів, їх переміщенням до інших об'єктів, видачею товарів із місць зберігання;

порядок дій у разі виявлення порушень, невідповідностей, втрат або крадіжок;

визначення умов поводження з товарами, їх оброблення, повернення товарів на зберігання;

розмежування зберігання окремих видів товарів у разі виникнення такої необхідності (наприклад, товари з особливими умовами зберігання; товари, що можуть спричинити загрозу безпеці громадян, їх здоров'ю та життю або безпеці навколишнього природного середовища; товари із високою вартістю; зброя; вантажі, які перевозяться повітряним транспортом тощо);

своєчасне ведення та оновлення облікових записів, включаючи зазначення в них конкретного місця перебування товарів;

охорона об'єктів, на яких зберігаються товари.

Пункт 6.7.6

Якщо зберігання товарів здійснюється іншим суб'єктом господарювання, необхідно зазначити його найменування, місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ.

Підрозділ 6.8. Виробництво товарів

Якщо специфіка діяльності підприємства не передбачає виробництва товарів (наприклад, якщо підприємство виконує роль митного представника, перевізника, експедитора), у відповідях на питання цього підрозділу необхідно зазначити "не застосовується".

Пункт 6.8.1

У підпункті "а" слід зазначити відомості про розташування об'єктів, залучених у виробничий процес (у тому числі шляхом позначення їх на схемі (плані) розміщення об'єктів та конкретних місць на таких об'єктах, що використовуються в операціях з товарами, зазначеній у пункті 6.3.3 анкети самооцінки підприємства), а також стисло описати, які операції з товарами здійснюються на кожному з таких об'єктів.

У підпункті "б", якщо виробництво товарів здійснюється іншим суб'єктом господарювання, зазначається його найменування, місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ.

Пункт 6.8.2

У відповіді наводяться посилання на заходи, відображені у документах, відомості про які наведено у відповідях на підпункти "а" і "б" пункту 6.1.2 анкети самооцінки підприємства.

Перевірки відповідності та дотримання процедур з безпеки та надійності мають бути задокументовані із зазначенням дати та підпису осіб, що їх проводили.

Пункт 6.8.3

У відповіді на питання цього пункту слід надати інформацію про процедури забезпечення цілісності та схоронності упаковки, що використовуються підприємством (наприклад, відеоспостереження, перевірка ваги). Також необхідно описати процедури забезпечення цілісності первинної упаковки товарів, цілісності упаковки під час подальшого пакування товарів (наприклад, у коробки) та формування товарних партій (наприклад, розміщення на палеті).

Також слід надати інформацію, на якому етапі та в який спосіб визначається отримувач виробленої партії товарів, як наноситься інформація про такого отримувача на упаковку (у тому числі адреса, країна призначення тощо), а також в який спосіб контролюється цей процес.

Пункт 6.8.4

У разі коли пакування вироблених товарів здійснює інший суб'єкт господарювання, відповідь також має включати посилання на договори про надання послуг із фасування/пакування, укладені підприємством з іншими суб'єктами господарювання. Крім того, відповідь повинна містити інформацію про включені підприємством до таких договорів вимоги щодо забезпечення цілісності та схоронності товарів іншими суб'єктами господарювання, заходи, здійснювані підприємством для перевірки виконання такими суб'єктами господарювання відповідних вимог.

На вимогу комісії з оцінки відповідності підприємство надає відповідні договори та документи.

До операцій з пакування вироблених товарів також належать операції з подальшого пакування товарів (наприклад, у коробки) та формування товарних партій (наприклад, розміщення на палеті).

Підрозділ 6.9. Відвантаження товарів

Якщо специфіка діяльності підприємства не передбачає відвантаження товарів з об'єктів підприємства (наприклад, якщо підприємство виконує роль імпортера, митного представника, експедитора), у відповідях на питання цього підрозділу необхідно зазначити "не застосовується".

Підпункти "а" і "б" пункту 6.9.1, пункт 6.9.2

На підприємстві визначаються працівники, відповідальні за контроль за процесом відвантаження з метою забезпечення нагляду за товарами та переконання в повноті, правильності та відповідності завантаження товарів.

Процедури контролю за дотриманням вимог щодо безпеки та надійності мають охоплювати:

призначення працівників, відповідальних за приймання транспортних одиниць для завантаження та товарів під час їх відвантаження з підприємства;

забезпечення постійної присутності призначених працівників на місцях відвантаження протягом усього часу здійснення процесу відвантаження;

порядок заміщення таких працівників на період їх тимчасової відсутності;

зважування, перевірку кількості товарів під час завантаження, нанесення або перевірку наявності ярликів та маркування (за необхідності/можливості);

порядок усунення порушень та невідповідностей, виявлених під час відвантаження, інформування про них;

застосування запірно-пломбувальних пристроїв, пломб чи інших засобів для виявлення або протидії несанкціонованому доступу до товарів чи транспортних одиниць і документування їх застосування з метою забезпечення того, що зазначені засоби використовуються із відповідними категоріями товарів та відповідають встановленим вимогам (у разі можливості їх застосування);

зазначення реквізитів товаросупровідних та митних (за наявності) документів в облікових записах підприємства;

перевірку товарів, що відвантажуються, на відповідність відомостям, зазначеним у товаросупровідних та митних (за наявності) документах;

документування здійснення зазначених контрольних заходів та їх результатів;

інформування митних органів про відвантаження товарів з метою виконання необхідних митних формальностей;

інформування підрозділів, що відповідають за продаж/відвантаження товарів та управління товарними потоками, про факт відправлення товарів;

визначення, коли та на підставі яких документів вносяться дані про відвантажені товари до облікових записів підприємства, а також призначення відповідальних за це працівників;

перевірку товарів на відповідність відомостям, зазначеним в акті відвантаження та замовленні на закупівлю/поставку (інших аналогічних документах);

відображення відвантаження товарів у регістрах обліку запасів у найкоротші строки з моменту їх відправлення;

отримання підтвердження щодо надходження товарів від замовників і порядок погодження виявлених ними порушень або невідповідностей;

отримання підтвердження відомостей про вивезення товарів за межі митної території України.

Пункт 6.9.1

У підпункті "в" треба зазначити, якщо господарська діяльність підприємства пов'язана із переміщенням товарів, що потребують спеціальних заходів безпеки та надійності (наприклад, вантажі, які перевозяться повітряним транспортом), що процеси та процедури підприємства передбачають, у який спосіб здійснюються зазначені заходи та як контролюється їх належне здійснення.

Якщо підприємство має статус "зареєстрований агент" або "відомий вантажовідправник" треба зазначити, чи проводиться перевірка "декларації перевізника" та в який спосіб.

Наявність таких процесів і процедур є одним з показників відповідності підприємства критерію АЕО "дотримання стандартів безпеки та надійності" у частині відповідних питань, які перевіряються.

Пункт 6.9.3

До встановлених замовниками підприємства вимог щодо безпеки та надійності можуть належати, наприклад, вимоги щодо пломбування всіх товарів, спеціальні вимоги до пакування та маркування з метою можливості застосування спеціальних технічних засобів контролю тощо.

У разі наявності таких вимог працівники підприємства ознайомлюються з ними, а керівники відповідних підрозділів перевіряють дотримання зазначених вимог. Процедури з дотримання та перевірки таких вимог регулярно переглядаються та оновлюються.

Відповідь на питання цього пункту має узгоджуватися із відповіддю на питання в пункті 6.1.11 анкети самооцінки підприємства.

Пункт 6.9.7

У відповіді також наводяться посилання на заходи, відображені в документах, відомості про які наведені в пункті 6.1.2 анкети самооцінки підприємства.

Прикладами порушень та невідповідностей можуть бути відмова у прийнятті товарів замовниками/клієнтами підприємства та їх повернення, перевезення відвантажених товарів водіями без відповідних повноважень, пошкодження засобів захисту від несанкціонованого доступу тощо.

Підрозділ 6.10. Вимоги щодо безпеки та надійності до ділових партнерів

До ділових партнерів належать інші суб'єкти господарювання - учасники міжнародного ланцюга постачання товарів, які є постачальниками чи замовниками товарів або послугу підприємства.

Пункт 6.10.1

Комісії з оцінки відповідності необхідно надати документальні підтвердження, які містять дані про здійснені заходи з ідентифікації ділових партнерів підприємства.

Пункт 6.10.2

Підприємство є відповідальним за свою частину міжнародного ланцюга постачання товарів, а також за товари, що перебувають під його контролем, та об'єкти, що використовуються підприємством у процесі його діяльності. Водночас безпека міжнародного ланцюга постачання товарів залежить також від дотримання вимог щодо безпеки та надійності діловими партнерами підприємства. І підприємство повинно забезпечити включення до текстів договорів (контрактів) положень про забезпечення дотримання іншими суб'єктами господарювання (діловими партнерами) вимог щодо безпеки та надійності (наприклад, положень про спеціальні заходи, спрямовані на забезпечення цілісності, схоронності товарів, та інших положень про поводження з товарами під час їх виробництва, пакування, передачі, повернення, перевезення тощо, пріоритетності співпраці з іншими суб'єктами господарювання, які отримали авторизацію АЕО).

Пункт 6.10.3

У разі виявлення порушень вимог щодо безпеки та надійності, встановлених між підприємством та його діловими партнерами, комісії з оцінки відповідності необхідно буде надати документи, що підтверджують виявлення зазначених порушень, а також інформацію про заходи, які було вжито у зв'язку з виявленням таких порушень.

Відповідні заходи мають бути відображені в документах, відомості про які наведено в пункті 6.1.2 анкети самооцінки підприємства.

Підрозділ 6.11. Вимоги щодо безпеки та надійності до працівників підприємства

З метою забезпечення відповідності критерію АЕО "дотримання стандартів безпеки та надійності" на підприємстві мають бути запроваджені задокументовані (у вигляді інструкцій, порядків, настанов, інформаційних листів тощо) процедури з кадрового відбору та прийому на роботу, які передбачають перевірку в межах, дозволених законодавством України, ділових та особистих якостей, доброчесності кандидатів, які будуть прийняті/переміщені на посади або залучені до виконання робіт, що є ризиковими з питань безпеки та надійності, а також процедури, спрямовані на забезпечення участі працівників підприємства у здійсненні заходів з питань безпеки та надійності.

Такі процедури щодо ризикових з точки зору безпеки та надійності категорій працівників мають включати:

перевірки кандидатів на їх відповідність впровадженим на підприємстві процедурам з безпеки та надійності;

періодичні, а також викликані певними виявленими обставинами перевірки даних щодо працівників, які працюють;

забезпечення регулярної участі працівників підприємства у програмах підготовки з питань безпеки та надійності.

Пункт 6.11.1

Вимоги щодо безпеки та надійності мають бути відображені в кадровій політиці підприємства. Процедури кадрової політики мають включати:

визначення переліку категорій працівників, залучених до виконання робіт, ризикових з точки зору безпеки та надійності;

проведення перевірок ділових та особистих якостей, доброчесності кандидатів та працівників, які працюють, що будуть прийняті/переміщені на посади або для виконання робіт, ризикових з точки зору безпеки та надійності (перевірка фактів притягнення до кримінальної відповідальності та наявності судимостей, біографічних даних, професійної історії, рекомендацій з попереднього місця роботи, стану здоров'я, іншої додаткової інформації);

у разі залучення інших суб'єктів господарювання, що спеціалізуються на наданні послуг з працевлаштування, підприємство може залучати їх до проведення зазначених перевірок. У такому разі угоди з такими суб'єктами також мають передбачати вимоги щодо надання підприємству документальних доказів про проведення перевірок під час працевлаштування кандидатів на посади або залучення до виконання робіт, що є ризиковими з питань безпеки та надійності;

встановлення обов'язку працівників інформувати своє керівництво про порушення кримінальної справи, отримання повідомлення про підозру, звільнення під заставу, винесені обвинувачення, присуджені судимості, погашені судимості тощо;

позбавлення фізичного доступу до об'єктів, доступу до комп'ютерних систем та даних підприємства працівників, які, наприклад, звільняються з підприємства, ідуть у відпустку або переміщуються на посади, що не передбачають доступу до таких об'єктів, комп'ютерних систем та даних;

встановлення обов'язку працівників інформувати про виконання робіт/надання послуг в інтересах інших суб'єктів господарювання (наприклад, за сумісництвом, за цивільно-правовими договорами).

Відомості про проведення перевірки в рамках зазначених процедур повинні бути задокументовані із зазначенням дати та прізвища, власного імені особи, яка провела таку перевірку.

Пункт 6.11.2

Процедури кадрової політики щодо перевірки працівників мають бути розроблені з урахуванням ризиків та рекомендацій, відображених у документах, зазначених у пункті 6.1.2 анкети самооцінки підприємства. Такі процедури мають визначати способи перевірки кандидатів, які будуть прийняті на посади/залучені до виконання робіт, що є ризиковими з питань безпеки та надійності, проведення вступного інструктажу та підготовки нового працівника, які мають включати доведення до його відома вимог підприємства щодо безпеки та надійності (із фіксацією ним результатів ознайомлення під підпис або в інший спосіб). Процедури також мають визначати, які заходи вживаються в разі переведення на посади/залучення до виконання робіт, що є ризиковими з питань безпеки та надійності, працівників, які працюють.

Пункт 6.11.3

Усі працівники мають проходити відповідну підготовку з питань безпеки та надійності (наприклад, ознайомлення з інструкціями з питань безпеки та надійності; з питань виявлення випадків несанкціонованого доступу, проникнення до об'єктів, пошкодження огороджувальних засобів, об'єктів, транспортних одиниць тощо, а також порядку інформування керівництва та реагування на такі випадки; з питань виявлення та інформування про ризики, пов'язані з міжнародним ланцюгом постачання товарів). Проведення такої підготовки може здійснюватися окремим підрозділом/спеціально призначеними працівниками підприємства або іншими суб'єктами господарювання. У разі внесення змін до інструкцій, порядків, настанов, інформаційних листів тощо, що регламентують питання з безпеки та надійності, програма підготовки має оновлюватися. Здійснення заходів щодо підготовки питань з безпеки та надійності повинно документуватися.

У разі залучення інших суб'єктів господарювання (постачальників послуг з підготовки питань з безпеки та надійності) з ними має бути укладена угода, якою мають визначатися перелік та обсяг послуг, що надаються, а також перелік знань, умінь та навичок, які мають бути набуті працівниками підприємства після проведення підготовки. Під час відповіді на зазначений пункт слід враховувати також відповідь на пункт 6.12 анкети самооцінки підприємства.

Пункт 6.11.4

Для цілей цього пункту під тимчасовими працівниками слід розуміти осіб, що тимчасово залучаються підприємством до виконання робіт на підставі строкового трудового договору, а також інших видів договорів (цивільно-правового, лізингу працівників - аутсорсингу, аутстаффінгу тощо).

Підприємство повинно мати процедури з питань безпеки та надійності стосовно залучення тимчасових працівників для виконання робіт, що є ризиковими з питань безпеки та надійності. Такі процедури мають включати застосування заходів з безпеки та надійності до тимчасових працівників, зазначених у поясненнях до пункту 6.11.1 анкети самооцінки підприємства.

Підприємство повинно застосовувати однакові процедури з безпеки та надійності як для постійно працюючих працівників, так і для тимчасових (незалежно від того, наймалися такі працівники самостійно підприємством чи із залученням інших суб'єктів господарювання, які спеціалізуються на наданні послуг із працевлаштування).

Підрозділ 6.12. Послуги інших суб'єктів господарювання

Пункт 6.12.1

У підпунктах "а" і "б" необхідно надати перелік таких суб'єктів господарювання із зазначенням послуг, які надає відповідний суб'єкт. Комісії з оцінки відповідності необхідно надати всі угоди про отримання послуг від таких суб'єктів господарювання.

У підпункті "в" слід описати, у який спосіб проводиться перевірка дотримання вимог щодо безпеки та надійності стосовно таких суб'єктів господарювання, перегляд умов договорів (за необхідності) та процедур контролю за їх виконанням. Відповідь може бути підтверджена посиланням на відповідні положення документів, зазначених у пункті 6.1.2 анкети самооцінки підприємства.

Відомості про проведення перевірок стосовно дотримання вимог щодо безпеки та надійності мають бути задокументовані із зазначенням дати та прізвища, власного імені особи, яка провела таку перевірку.

 

ПОРЯДОК
проведення митними органами оцінки (повторної оцінки) відповідності підприємства критеріям авторизованого економічного оператора

Загальні питання

1. Цей Порядок розроблений відповідно до частини дев'ятої статті 12 Митного кодексу України та визначає процедури проведення митними органами оцінки (повторної оцінки) відповідності підприємства критеріям авторизованого економічного оператора (далі - АЕО).

2. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

міжнародний ланцюг постачання товарів - сукупність підприємств, які виконують відповідну роль (ролі) (виробник, експортер, імпортер, митний представник, перевізник, експедитор, утримувач складу) в процесі транскордонного руху товарів від місця їх виробництва до місця кінцевого призначення;

об'єкт - будівля, споруда, відкритий або закритий майданчик, які використовуються підприємством для здійснення операцій з товарами і засобами транспортування, що є складовими міжнародного ланцюга постачання товарів;

працівник - будь-яка фізична особа, яка бере участь у діяльності підприємства на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини особи з підприємством. До працівників відносяться, зокрема, штатні, позаштатні, тимчасові, сезонні працівники, а також особи, які проходять стажування на підприємстві;

приміщення - кімната, офіс та інші місця, в яких здійснюються операції з введення, обробки та збереження облікових записів, документів та інформації щодо господарської діяльності підприємства;

транспортна одиниця - транспортний засіб комерційного призначення та/або контейнер.

Інші терміни вживаються в значенні, визначеному Митним кодексом України.

Попередній розгляд документів про надання авторизації АЕО

3. Для отримання авторизації АЕО підприємство подає до Держмитслужби заяву про надання авторизації АЕО та анкету самооцінки підприємства у формі електронних документів, на які керівником підприємства накладено кваліфікований електронний підпис (далі - КЕП).

4. Попередній розгляд поданих підприємством документів, визначених частиною другою статті 15 Митного кодексу України, здійснюється протягом 30 днів з дати реєстрації таких документів у Держмитслужбі.

5. Послідовність прийняття для попереднього розгляду поданих підприємствами документів визначається відповідно до послідовності їх реєстрації у Держмитслужбі.

6. Попередній розгляд поданих підприємством документів здійснюється структурним підрозділом Держмитслужби, на який покладено функції з проведення оцінки (повторної оцінки) відповідності підприємства критеріям АЕО.

7. Під час попереднього розгляду проводиться перевірка наявності підстав для відмови підприємству в проведенні оцінки відповідності підприємства критеріям АЕО (далі - оцінка відповідності), визначених частиною четвертою статті 15 Митного кодексу України, а також перевірка відомостей відповідно до розділу 1 алгоритму оцінки відповідності підприємства критеріям АЕО (далі - алгоритм оцінки відповідності) згідно з додатком 1.

8. За результатами попереднього розгляду керівником структурного підрозділу Держмитслужби, на який покладено функції з проведення оцінки (повторної оцінки) відповідності підприємства критеріям АЕО, з дотриманням строків, установлених Митним кодексом України, подається на розгляд керівнику Держмитслужби або уповноваженій ним особі:

проект наказу про проведення оцінки відповідності, в якому визначаються перелік критеріїв АЕО для проведення оцінки відповідності з урахуванням обраного підприємством типу авторизації АЕО, персональний склад комісії з оцінки відповідності, до якого включаються посадові особи митних органів, визначені відповідальними за організацію та проведення оцінки (повторної оцінки) відповідності підприємства критеріям АЕО; або

проект рішення про відмову в проведенні оцінки відповідності у формі листа, в якому зазначаються з посиланням на відповідний пункт (пункти) частини четвертої статті 15 Митного кодексу України підстави для відмови в проведенні оцінки відповідності, строк і порядок оскарження такого рішення.

9. У строк, що не перевищує 30 днів з дати реєстрації в Держмитслужбі поданих підприємством документів, визначених частиною другою статті 15 Митного кодексу України:

видається наказ про проведення оцінки відповідності; або

реєструється лист про відмову в проведенні оцінки відповідності.

Копія наказу про проведення оцінки відповідності або лист про відмову в проведенні оцінки відповідності надсилається підприємству невідкладно, але не пізніше ніж на наступний робочий день після дня його видання (реєстрації) в електронній формі з накладенням КЕП.

Організація проведення оцінки відповідності

10. До складу комісії з оцінки відповідності включаються посадові особи митних органів, які успішно пройшли спеціальний курс з оцінки відповідності підприємств відповідному критерію АЕО.

У разі відсутності посадових осіб митних органів, які успішно пройшли спеціальний курс з оцінки відповідності підприємств відповідному критерію АЕО, до складу комісії з оцінки відповідності включаються посадові особи структурних підрозділів Держмитслужби, на які покладено здійснення таких функцій:

проведення оцінки (повторної оцінки) відповідності підприємств критеріям АЕО;

організації та здійснення контролю за своєчасністю сплати митних платежів;

проведення заходів із запобігання та протидії контрабанді, боротьби з порушеннями митних правил на митній території України;

координації та здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства з питань митної справи шляхом організації та проведення документальних перевірок платників податків.

11. Головою комісії з оцінки відповідності призначається посадова особа структурного підрозділу Держмитслужби, на який покладено функції з проведення оцінки (повторної оцінки) відповідності підприємств критеріям АЕО.

12. Для проведення оцінки відповідності підприємства кожному окремому критерію АЕО до складу комісії з оцінки відповідності включаються по одній посадовій особі митного органу, крім критеріїв АЕО "належна система ведення бухгалтерського обліку, комерційної та транспортної документації" та "дотримання стандартів безпеки та надійності". З огляду на категорію, до якої належить підприємство, та/або специфіку його діяльності для проведення оцінки відповідності такого підприємства критеріям АЕО "належна система ведення бухгалтерського обліку, комерційної та транспортної документації" та/або "дотримання стандартів безпеки та надійності" до складу комісії з оцінки відповідності можуть включатися більше ніж по одній посадовій особі митного органу.

13. Обов'язки з проведення оцінки відповідності розподіляються між членами комісії з оцінки відповідності згідно з кваліфікацією, отриманою за результатами проходження спеціального курсу з оцінки відповідності підприємств відповідному критерію АЕО.

У разі відсутності посадових осіб митних органів, які успішно пройшли спеціальний курс з оцінки відповідності підприємств відповідному критерію АЕО, для проведення оцінки відповідності підприємства такому критерію АЕО до складу комісії з оцінки відповідності включаються:

посадова особа структурного підрозділу Держмитслужби, на який покладено функції з проведення заходів щодо запобігання та протидії контрабанді, боротьби з порушеннями митних правил на митній території України, - для проведення оцінки відповідності критерію АЕО "дотримання вимог митного та податкового законодавства України, а також відсутність фактів притягнення до кримінальної відповідальності";

посадова особа структурного підрозділу Держмитслужби, на який покладено функції з організації та проведення відповідно до законодавства документальних перевірок дотримання вимог законодавства з питань митної справи, - для проведення оцінки відповідності критерію АЕО "належна система ведення бухгалтерського обліку, комерційної та транспортної документації";

посадова особа структурного підрозділу Держмитслужби, на який покладено функції з організації та здійснення контролю за своєчасністю сплати митних платежів, - для проведення оцінки відповідності критерію АЕО "стійкий фінансовий стан";

посадова особа структурного підрозділу Держмитслужби, на який покладено функції з організації та проведення оцінки (повторної оцінки) відповідності підприємств критеріям АЕО, - для проведення оцінки відповідності критерію АЕО "забезпечення практичних стандартів компетенції або професійної кваліфікації відповідальної посадової особи підприємства";

посадова особа структурного підрозділу Держмитслужби, на який покладено функції з проведення оцінки (повторної оцінки) відповідності підприємств критеріям АЕО, - для проведення оцінки відповідності критерію АЕО "дотримання стандартів безпеки та надійності".

14. З урахуванням обсягів операцій з товарами, що здійснюються підприємством, та географічного розташування об'єктів, що використовуються ним для здійснення таких операцій, головою комісії з оцінки відповідності розробляється та затверджується графік роботи комісії, яким у межах строків, визначених Митним кодексом України для проведення оцінки відповідності, передбачаються:

строки проведення необхідних заходів комісією з оцінки відповідності на робочих місцях без відвідування приміщень і об'єктів, що використовуються підприємством;

строки проведення необхідних заходів комісією з оцінки відповідності з відвідуванням приміщень і об'єктів, що використовуються підприємством;

строк подання керівнику Держмитслужби або уповноваженій ним особі відповідних документів про відповідність чи невідповідність підприємства критеріям АЕО, визначений з урахуванням 120-денного строку проведення оцінки відповідності відповідно до частини п'ятої статті 15 Митного кодексу України.

15. У разі необхідності проведення окремих заходів з оцінки відповідності під час відвідування комісією з оцінки відповідності приміщень і об'єктів, що використовуються підприємством, можуть брати участь посадові особи митниць, які залучаються до проведення заходів з оцінки відповідності керівником структурного підрозділу Держмитслужби, на який покладено функції з проведення оцінки (повторної оцінки) відповідності підприємств критеріям АЕО, за поданням голови комісії з оцінки відповідності.

16. Оцінка відповідності підприємства критеріям АЕО "належна система ведення бухгалтерського обліку, комерційної та транспортної документації" та "дотримання стандартів безпеки та надійності" проводиться з обов'язковим відвідуванням відповідними членами комісії з оцінки відповідності приміщень і об'єктів, що використовуються підприємством, на яких, зокрема, здійснюється зберігання первинних документів і регістрів бухгалтерського та складського обліку та/або які використовуються підприємством та мають значення для проведення оцінки відповідності.

17. Заходи, що передбачають відвідування комісією з оцінки відповідності та посадовими особами митниць (у разі їх залучення) приміщень і об'єктів, що використовуються підприємством, проводяться з урахуванням таких вимог:

строк проведення таких заходів не повинен перевищувати 30 днів;

у разі залучення посадових осіб митниць - перелік таких осіб повинен бути повідомлений головою комісії з оцінки відповідності керівнику підприємства або уповноваженій ним особі до початку проведення таких заходів;

члени комісії з оцінки відповідності та посадові особи митниць (у разі їх залучення) повинні пред'явити керівнику підприємства або уповноваженій ним особі свої службові посвідчення;

графік проведення таких заходів повинен бути узгоджений з керівником підприємства або уповноваженою ним особою.

18. Оцінка відповідності підприємства критеріям АЕО проводиться відповідно до розділів 2 - 6 алгоритму оцінки відповідності.

19. У випадках, передбачених алгоритмом оцінки відповідності, для отримання інформації, необхідної для проведення оцінки відповідності підприємства певному критерію АЕО, комісією з оцінки відповідності та посадовими особами митниць (у разі їх залучення) може проводитися опитування працівників підприємства.

Опитування проводиться членом комісії з оцінки відповідності, відповідальним за проведення оцінки відповідності за таким критерієм АЕО. Під час опитування повинна бути присутня особа, призначена відповідальною на підприємстві за взаємодію з комісією з оцінки відповідності, а також можуть бути присутні голова та/або інші члени комісії, посадові особи митниць (у разі їх залучення).

На початку опитування член комісії з оцінки відповідності, який проводить опитування, повинен перевірити документи особи опитуваного, коротко роз'яснити мету опитування, вимоги цього пункту та чітко сформулювати питання до опитуваної особи.

Після цього опитувана особа повинна у формі вільної розповіді повідомити про те, чи належить поставлене питання до її компетенції, та надати відому їй інформацію з поставленого питання.

Якщо опитувана особа надала відповідь на поставлене питання недостатньо повно і конкретно, членом комісії з оцінки відповідності можуть бути поставлені уточнюючі питання.

Для фіксації інформації, отриманої під час опитування, використовується аркуш опитування за формою згідно з додатком 2.

Аркуш опитування заповнюється членом комісії з оцінки відповідності, який проводить опитування.

Член комісії з оцінки відповідності, який проводить опитування, вносить поставлені питання та відповіді опитуваної особи до аркуша опитування. Після закінчення опитування заповнений аркуш опитування підписується членом комісії з оцінки відповідності, який його проводив, та надається опитуваній особі для ознайомлення та підписання.

Опитувана особа має право підписати аркуш опитування із зауваженнями або запереченнями щодо викладених відповідей, зазначивши правильні відповіді на питання, а також надати додаткові пояснення щодо поставлених питань.

Якщо опитувана особа відмовляється надавати відповіді на поставлені питання та/або підписувати аркуш опитування, членом комісії з оцінки відповідності вноситься відповідний запис до аркуша опитування, який підписується усіма присутніми членами комісії з оцінки відповідності та посадовими особами митниць, які присутні під час проведення опитування.

Аркуш опитування додається до звіту про результати оцінки (повторної оцінки) дотримання підприємством умов відповідності критерію АЕО (далі - звіт про результати оцінки) та використовується для надання відповіді на питання, визначені алгоритмом оцінки відповідності, щодо яких проводилося опитування.

20. Для оцінювання відповідності підприємства певному критерію АЕО використовується оцінка "відповідає", "не відповідає".

21. Оцінювання відповідності підприємства певному критерію АЕО проводиться на основі сукупності відповідей на контрольні питання, що включені до відповідного розділу алгоритму оцінки відповідності.

Оцінка "відповідає" за певним критерієм АЕО виставляється у разі, коли на всі контрольні питання, визначені відповідним розділом алгоритму оцінки відповідності, надано відповідь "так" та/або "не застосовується" (з огляду на роль підприємства в міжнародному ланцюзі постачання товарів та специфіку діяльності підприємства).

У всіх інших випадках за таким критерієм АЕО виставляється оцінка "не відповідає".

22. У разі коли під час проведення оцінки відповідності на контрольне питання, визначене алгоритмом оцінки відповідності, надано відповідь "ні", член комісії з оцінки відповідності підприємства відповідному критерію АЕО в письмовому вигляді інформує про виявлену невідповідність голову такої комісії з описом виявленої невідповідності.

Голова комісії з оцінки відповідності надсилає підприємству копію повідомлення про виявлену невідповідність в електронній формі з накладенням КЕП у строк, що не перевищує трьох робочих днів з дня отримання такого повідомлення від члена комісії з оцінки відповідності.

Підприємство має право усунути виявлену невідповідність та повідомити про це голові комісії з оцінки відповідності до завершення строку проведення оцінки відповідності шляхом надіслання повідомлення в електронній формі з накладенням КЕП.

Голова комісії з оцінки відповідності в письмовому вигляді невідкладно інформує про усунення підприємством виявленої невідповідності члена такої комісії, яким виявлено невідповідність.

У строк, що не перевищує 30 днів з дня отримання від підприємства повідомлення про усунення виявленої невідповідності, член комісії з оцінки відповідності, яким виявлено невідповідність, зобов'язаний пересвідчитися, що підприємством усунуто таку невідповідність. У разі коли строк, необхідний для проведення перевірки усунення підприємством виявленої невідповідності, перевищує попередньо встановлений строк проведення оцінки відповідності, член комісії з оцінки відповідності повідомляє голові такої комісії про необхідність продовження строку проведення оцінки відповідності на підставі пункту 2 частини п'ятої статті 15 Митного кодексу України.

23. Не пізніше ніж за 10 календарних днів до завершення строку проведення оцінки відповідності кожний член комісії з оцінки відповідності завершує оцінювання відповідності підприємства відповідному критерію АЕО з виставленням оцінки "відповідає", "не відповідає" та особисто складає проект звіту про результати оцінки і передає його голові комісії з оцінки відповідності.

У разі коли згідно з проектом звіту про результати оцінки підприємство відповідає такому критерію АЕО, голова комісії з оцінки відповідності повертає проект звіту члену комісії для його підписання.

У разі коли згідно з проектом звіту про результати оцінки підприємство не відповідає критерію АЕО, голова комісії з оцінки відповідності надсилає підприємству копію такого проекту звіту в електронному вигляді з накладенням КЕП у строк, що не перевищує трьох робочих днів з дня його отримання від члена комісії з оцінки відповідності.

Підприємство має право у строк, що не перевищує 30 днів з дня отримання проекту звіту про результати оцінки, подати письмові заперечення та відповідні документи щодо їх обґрунтування голові комісії з оцінки відповідності.

Посадові особи митних органів зобов'язані розглянути подані підприємством письмові заперечення у строк, що не перевищує 30 днів з дня їх отримання, та внести зміни до проекту звіту про результати оцінки, якщо заперечення підприємства є обґрунтованими. Участь голови комісії з оцінки відповідності та члена такої комісії, яким складено відповідний проект звіту про результати оцінки, у розгляді наданих підприємством письмових заперечень є обов'язковою.

Якщо підприємством протягом строку, що не перевищує 30 днів з дня отримання проекту звіту про результати оцінки, не подано письмових заперечень до такого проекту звіту або за результатами їх розгляду посадовими особами митних органів встановлено, що такі заперечення є необґрунтованими, членом комісії з оцінки відповідності, яким складено проект звіту про результати оцінки, такий звіт підписується та надається голові комісії. У разі коли заперечення підприємства визнаються необґрунтованими, у звіті про результати оцінки членом комісії з оцінки відповідності, яким складено такий звіт, додатково зазначаються причини необґрунтованості заперечень підприємства.

Відомості, внесені до звіту про результати оцінки, також вносяться членом комісії з оцінки відповідності, яким складено такий звіт, до відповідних розділів Єдиної автоматизованої інформаційної системи митних органів (далі - ЄАІС).

24. Голова комісії з оцінки відповідності після отримання від членів такої комісії усіх звітів про результати оцінки складає на їх основі висновок про відповідність (невідповідність) підприємства критеріям АЕО.

Під час складання висновку про відповідність (невідповідність) підприємства критеріям АЕО голова комісії з оцінки відповідності здійснює звірку інформації, зазначеної у відповідних розділах звіту про результати оцінки, з відомостями, внесеними до ЄАІС згідно з таким звітом, та у разі виявлення розбіжностей надає члену комісії з оцінки відповідності доручення усунути такі розбіжності.

Висновок про відповідність (невідповідність) підприємства критеріям АЕО складається до завершення строку проведення оцінки відповідності.

Після підписання висновку про відповідність (невідповідність) підприємства критеріям АЕО такий висновок та проект наказу про надання або відмову в наданні авторизації АЕО подається на розгляд керівнику Держмитслужби або уповноваженій ним особі.

У строк, що не перевищує семи робочих днів з дня підписання висновку про відповідність (невідповідність) підприємства критеріям АЕО, Держмитслужбою видається наказ про надання авторизації АЕО або про відмову в наданні авторизації АЕО.

У наказі про відмову в наданні авторизації АЕО обов'язково зазначаються підстави для відмови з посиланням на норми законодавства, а також строк і порядок оскарження такого рішення.

Копія наказу Держмитслужби про надання авторизації АЕО або про відмову в наданні авторизації АЕО надсилається підприємству невідкладно, але не пізніше ніж на наступний робочий день після дня його прийняття в електронному вигляді з накладенням КЕП.

Разом з наказом Держмитслужби про відмову в наданні авторизації АЕО підприємству надсилаються копії висновку про відповідність (невідповідність) підприємства критеріям АЕО та звіту про результати оцінки, згідно з яким підприємство не відповідає умовам відповідності критерію АЕО.

25. Відомості про надання підприємству авторизації АЕО вносяться до ЄАІС та Єдиного державного реєстру авторизованих економічних операторів невідкладно, але не пізніше ніж на наступний робочий день з дня видання відповідного наказу Держмитслужби.

Організація повторної оцінки відповідності підприємства критеріям АЕО

26. Повторна оцінка відповідності підприємства критеріям АЕО (далі - повторна оцінка відповідності) проводиться у випадках та строки, визначені статтею 16 Митного кодексу України.

27. У строки, визначені частиною восьмою статті 16 Митного кодексу України, керівником структурного підрозділу Держмитслужби, на який покладено функції з проведення оцінки (повторної оцінки) відповідності підприємств критеріям АЕО, подається на розгляд керівнику Держмитслужби або уповноваженій ним особі проект наказу про проведення повторної оцінки відповідності. У проекті наказу відповідно до частини дев'ятої статті 16 Митного кодексу України зазначаються перелік умов відповідності критеріям АЕО, щодо яких буде проводитися повторна оцінки відповідності, підстави для її проведення, персональний склад комісії з оцінки відповідності та дата початку проведення такої оцінки.

28. Персональний склад комісії з оцінки відповідності формується з урахуванням критеріїв АЕО, умови дотримання яких підлягають повторній оцінці відповідності.

29. Під час проведення повторної оцінки відповідності посадові особи митних органів керуються пунктами 15 - 21 і 23 цього Порядку з урахуванням особливостей, встановлених пунктами 30 - 32 цього Порядку.

30. Оцінювання відповідності підприємства певному критерію АЕО проводиться виключно на основі сукупності відповідей на контрольні питання, що визначені відповідним розділом алгоритму оцінки відповідності та є необхідними для підтвердження виконання підприємством умов відповідності критерію АЕО, щодо яких проводиться повторна оцінка відповідності.

31. Не пізніше ніж за три календарних дні до завершення строку проведення повторної оцінки відповідності кожний член комісії з оцінки відповідності завершує оцінювання відповідності підприємства відповідному критерію АЕО з виставленням оцінки "відповідає", "не відповідає" та особисто складає проект звіту про результати оцінки і передає його голові комісії з оцінки відповідності.

Під час проведення повторної оцінки відповідності оцінка "відповідає" за певним критерієм АЕО виставляється у разі, коли на всі питання, що визначені відповідним розділом алгоритму оцінки відповідності та є необхідними для підтвердження виконання підприємством умов відповідності критерію АЕО, щодо яких проводиться така оцінка, надано відповідь "так" або "не застосовується". У всіх інших випадках за таким критерієм виставляється оцінка "не відповідає".

32. Під час складання висновку про відповідність (невідповідність) підприємства критеріям АЕО голова комісії з оцінки відповідності здійснює звірку інформації, зазначеної у відповідних розділах звіту про результати оцінки, з відомостями, внесеними до ЄАІС згідно з таким звітом, та у разі виявлення розбіжностей надає члену комісії з оцінки відповідності доручення усунути такі розбіжності.

У разі коли згідно з висновком про відповідність (невідповідність) підприємства критеріям АЕО підприємство відповідає критеріям АЕО, Держмитслужба надсилає підприємству копію такого висновку в електронній формі з накладенням КЕП у строк, що не перевищує трьох робочих днів з дня підписання такого висновку.

У разі коли згідно з висновком про відповідність (невідповідність) підприємства критеріям АЕО підприємство не відповідає хоча б одному з критеріїв АЕО, у строк, що не перевищує семи робочих днів з дня підписання такого висновку, Держмитслужбою видається наказ про зупинення дії авторизації АЕО.

Разом з наказом Держмитслужби про зупинення дії авторизації АЕО підприємству надсилаються копії висновку про відповідність (невідповідність) підприємства критеріям АЕО та звіту про результати оцінки, згідно з яким підприємство не відповідає умовам відповідності критерію АЕО.

Відомості про зупинення дії авторизації АЕО вносяться до ЄАІС невідкладно, але не пізніше ніж на наступний робочий день з дня видання відповідного наказу Держмитслужби.

33. Дія авторизації АЕО може бути поновлена або авторизація АЕО може бути анульована в порядку, визначеному частиною шостою статті 12, статтями 17 і 18 Митного кодексу України.

 

АЛГОРИТМ
оцінки відповідності підприємства критеріям авторизованого економічного оператора

I. Загальні питання

1. Під час попереднього розгляду документів про надання авторизації авторизованого економічного оператора (далі - АЕО) та для проведення оцінки (повторної оцінки) відповідності підприємства критеріям АЕО використовують наведені контрольні питання щодо оцінки відомостей, зазначених в анкеті самооцінки підприємства.

2. Сукупність контрольних питань та відповідей на них, що дають змогу перевірити зазначену в анкеті самооцінки підприємства інформацію щодо підприємства та оцінити відповідність (невідповідність) підприємства критеріям АЕО, становлять алгоритм оцінки відповідності.

3. Нумерація розділів, підрозділів та контрольних питань алгоритму оцінки відповідності відповідає нумерації розділів, підрозділів та пунктів анкети самооцінки підприємства.

4. Для цілей цього алгоритму оцінки відповідності у разі, коли контрольне питання містить пункти, відповідь "так" на таке контрольне питання надається за сукупністю відповідей на пункти такого контрольного питання, наведених в таблиці до такого контрольного питання, з урахуванням примітки до них.

5. У разі коли пункт контрольного питання містить підпункти, відповідь на такий пункт, наведена в таблиці до такого контрольного питання, надається за сукупністю відповідей на підпункти такого пункту, наведених в таблиці до такого контрольного питання, з урахуванням примітки до них.

II. Контрольні питання

Розділ 1. Інформація про підприємство

Підрозділ 1.1. Загальна інформація про підприємство

Контрольне питання 1.1.1. Чи наведено та чи підтверджується інформація про підприємство, зазначена у пункті 1.1.1 анкети самооцінки підприємства?

Варіанти відповіді на контрольне питання 1.1.1: так/ні.

Для надання відповіді на контрольне питання структурний підрозділ Держмитслужби, на який покладено функції з організації та проведення оцінки (повторної оцінки) відповідності підприємств критеріям АЕО, повинен перевірити:

1) чи підтверджується така інформація, зазначена підприємством в анкеті самооцінки підприємства, а саме:

а) найменування.

Варіанти відповіді на підпункт: так/ні;

б) місцезнаходження.

Варіанти відповіді на підпункт: так/ні;

в) дата утворення.

Варіанти відповіді на підпункт: так/ні;

г) організаційно-правова форма підприємства.

Варіанти відповіді на підпункт: так/ні;

ґ) код згідно з ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи - підприємця, індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість представництва).

Варіанти відповіді на підпункт: так/ні;

д) обліковий номер особи, присвоєний згідно із статтею 455 Митного кодексу України?

Варіанти відповіді на підпункт: так/ні.

Варіанти відповіді на пункт 1: так/ні;

2) чи підтверджується інформація про кількість повних календарних місяців з дати заснування підприємства до дати подання заяви підприємства про надання авторизації АЕО.

Варіанти відповіді на пункт 2: так/ні

Відповідь "так" на контрольне питання надається у разі:

Пункт контрольного питання 1.1.1

Відповідь на пункт

Підпункт пункту контрольного питання

Відповідь на підпункт

Примітка

1

Так

а

так

 

б

так

в

так

г

так

ґ

так

д

так

2

Так

 

 

 

Контрольне питання 1.1.2. Чи підтверджується інформація про підприємство, зазначена у пункті 1.1.2 анкети самооцінки підприємства, зокрема відомостями, розміщеними в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань?

Варіанти відповіді на контрольне питання 1.1.2: так/ні.

Контрольне питання 1.1.3. Чи надано інформацію про наявність на підприємстві працівника, відповідального за митні питання, та/або працівника, на якого покладений обов'язок із взаємодії з митними органами з питань безпеки та надійності?

Варіанти відповіді на контрольне питання 1.1.3: так/ні.

Контрольне питання 1.1.4. Чи підтверджується інформація про підприємство, зазначена у пункті 1.1.4 анкети самооцінки підприємства?

Варіанти відповіді на контрольне питання 1.1.4: так/ні.

Для надання відповіді на контрольне питання структурний підрозділ Держмитслужби, на який покладено функції з організації та проведення оцінки (повторної оцінки) відповідності підприємств критеріям АЕО, повинен перевірити, чи відповідає зазначена інформація щодо заявленої ролі підприємства у міжнародному ланцюзі постачання товарів.

Для перевірки інформації залежно від кожної із зазначених підприємством ролей структурний підрозділ Держмитслужби, на який покладено функції з організації та проведення оцінки (повторної оцінки) відповідності підприємств критеріям АЕО, на вибірковій основі перевіряє:

для виробника - наявність інформації про підприємство як виробника товарів, що експортуються у відповідних митних деклараціях;

для експортера - наявність інформації про підприємство як особи, відповідальної за фінансове врегулювання, та/або відправника у відповідних митних деклараціях;

для імпортера - наявність інформації про підприємство як особи, відповідальної за фінансове врегулювання, та/або отримувача у відповідних митних деклараціях;

для митного представника - наявність у відповідних митних деклараціях інформації про підприємство як особи:

- яка надає послуги з декларування товарів, транспортних засобів комерційного призначення, які переміщуються через митний кордон України, - для митного брокера;

- яка виступає посередником під час виконання зовнішньоекономічного договору (контракту), - для комісіонера, агента, консигнатора тощо;

для перевізника:

- наявність інформації про підприємство як перевізника на транспортних документах або принципала у відповідних митних деклараціях;

- наявність допуску до перевезень за системою МДП - для автомобільних перевізників;

для експедитора - наявність коду виду економічної діяльності 52.29 згідно з Класифікатором видів економічної діяльності ДК 009:2010 у відомостях про підприємство в Єдиному державному реєстрів юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців і громадських формувань;

для утримувача митного складу - наявність відомостей у відповідних реєстрах, що ведуться Держмитслужбою, про надання підприємству дозволу на відкриття та експлуатацію митного складу, складу тимчасового зберігання або вільної митної зони комерційного типу.

Контрольне питання 1.1.5. Чи наведено в пункті 1.1.5 анкети самооцінки підприємства інформацію щодо об'єктів, які використовуються підприємством в операціях з товарами, які переміщуються або плануються для переміщення у міжнародному ланцюзі постачання товарів?

Варіанти відповіді на контрольне питання 1.1.5: так/ні/не застосовується.

Відповідь "не застосовується" на контрольне питання надається у разі, коли підприємство у міжнародному ланцюзі постачання товарів виконує роль митного представника, перевізника або експедитора.

Контрольне питання 1.1.6. Чи підтверджується інформація, зазначена у пункті 1.1.6 анкети самооцінки підприємства, щодо торгівлі товарами з пов'язаними особами?

Варіанти відповіді на контрольне питання 1.1.6: так/ні.

Для надання відповіді на контрольне питання структурний підрозділ Держмитслужби, на який покладено функції з організації та проведення оцінки (повторної оцінки) відповідності підприємств критеріям АЕО, повинен перевірити, чи заявлялася підприємством пов'язаність осіб у деклараціях митної вартості, а також чи виносилися рішення про коригування митної вартості з огляду на пов'язаність осіб.

Контрольне питання 1.1.7. Чи наведено в пункті 1.1.7 анкети самооцінки підприємства інформацію щодо підрозділів підприємства та опис функціональних обов'язків тих підрозділів, що задіяні (забезпечують участь) підприємства у міжнародному ланцюзі постачання товарів?

Варіанти відповіді на контрольне питання 1.1.7: так/ні.

Контрольне питання 1.1.8. Чи наведено інформацію про осіб, які виконують обов'язки працівників, зазначених у підпунктах "а" та/або "б" пункту 1.1.3 анкети самооцінки підприємства, під час їх тимчасової відсутності, та яким документом це встановлено?

Варіанти відповіді на контрольне питання 1.1.8: так/ні.

Контрольне питання 1.1.9. Чи наведено в пункті 1.1.9 анкети самооцінки підприємства інформацію про категорію підприємства та середню кількість працівників підприємства?

Варіанти відповіді на контрольне питання 1.1.9: так/ні.

Підрозділ 1.2. Обсяг господарських операцій

Контрольне питання 1.2.1. Чи наведено в пункті 1.2.1 анкети самооцінки підприємства інформацію про розмір чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) та чистий фінансовий результат (чистий прибуток або збиток)?

Варіанти відповіді на контрольне питання 1.2.1: так/ні.

Контрольне питання 1.2.2. Чи наведено в пункті 1.2.2 анкети самооцінки підприємства інформацію щодо об'єктів, які не належать підприємству та використовуються в операціях з товарами, що є або будуть частиною міжнародного ланцюга постачання товарів?

Варіанти відповіді на контрольне питання 1.2.2: так/ні/не застосовується.

Відповідь "не застосовується" на контрольне питання надається у разі, коли підприємство не використовує об'єкти, які йому не належать, в операціях з товарами, що є або будуть частиною міжнародного ланцюга постачання товарів.

Контрольне питання 1.2.3. Чи відповідає наведена в пункті 1.2.3 анкети самооцінки підприємства інформація щодо кількості оформлених митних декларацій та фактурної вартості товарів даним митної статистики?

Варіанти відповіді на контрольне питання 1.2.3: так/ні.

Відповідь "так" на контрольне питання надається, якщо різниця між даними, зазначеними підприємством, та даними митної статистики становить не більше ніж 5 відсотків.

Контрольне питання 1.2.4. Чи відповідає наведена в пункті 1.2.4 анкети самооцінки підприємства інформація щодо сум сплачених митних платежів даним митної статистики?

Варіанти відповіді на контрольне питання 1.2.4: так/ні.

Відповідь "так" на контрольне питання надається, якщо різниця між даними, зазначеними підприємством, та даними митної статистики становить не більше ніж 5 відсотків.

Підрозділ 1.3. Інформація з митних питань та митна статистика

Контрольне питання 1.3.1. Чи наведено у пункті 1.3.1 анкети самооцінки підприємства запитувану інформацію?

Варіанти відповіді на контрольне питання 1.3.1: так/ні/не застосовується.

Відповідь "не застосовується" на контрольне питання надається у разі, коли підприємство виконує роль виробника, перевізника або експедитора.

Контрольне питання 1.3.2. Чи наведено в пункті 1.3.2 анкети самооцінки підприємства запитувану інформацію щодо заходів для забезпечення правильного визначення класифікаційних кодів товарів згідно з УКТЗЕД?

Варіанти відповіді на контрольне питання 1.3.2: так/ні/не застосовується.

Відповідь "не застосовується" на контрольне питання надається у разі, коли підприємство виконує роль лише виробника у міжнародному ланцюзі постачання товарів або специфіка діяльності підприємства не потребує здійснення заходів для забезпечення правильного визначення класифікаційних кодів товарів згідно з УКТЗЕД (наприклад, діяльність перевізника, експедитора).

Контрольне питання 1.3.3. Чи наведено в пункті 1.3.3 анкети самооцінки підприємства запитувану інформацію щодо заходів для забезпечення правильного визначення митної вартості товарів?

Варіанти відповіді на контрольне питання 1.3.3: так/ні/не застосовується.

Відповідь "не застосовується" на контрольне питання надається у разі, коли підприємство виконує роль лише виробника у міжнародному ланцюзі постачання товарів або специфіка діяльності підприємства не потребує здійснення заходів для забезпечення правильного визначення митної вартості товарів (наприклад, діяльність перевізника, експедитора).

Контрольне питання 1.3.4. Чи наведено в пункті 1.3.4 анкети самооцінки підприємства запитувану інформацію щодо заходів для забезпечення правильного визначення країни походження товарів?

Варіанти відповіді на контрольне питання 1.3.4: так/ні/не застосовується.

Відповідь "не застосовується" на контрольне питання надається у разі, коли підприємство виконує роль лише виробника у міжнародному ланцюзі постачання товарів або специфіка діяльності підприємства не потребує здійснення заходів для забезпечення правильного визначення країни походження товарів (наприклад, діяльність перевізника, експедитора).

Контрольне питання 1.3.5. Чи наведено в пункті 1.3.5 анкети самооцінки підприємства запитувану інформацію щодо здійснення імпорту товарів, які підлягають оподаткуванню особливими видами мита, та чи підтверджується така інформація?

Варіанти відповіді на контрольне питання 1.3.5: так/ні/не застосовується.

Відповідь "не застосовується" на контрольне питання надається у разі, коли підприємство не здійснює торгівлю товарами, що підлягають оподаткуванню особливими видами мита.

Розділ 2. Дотримання вимог митного та податкового законодавства України, а також відсутність фактів притягнення до кримінальної відповідальності

Підрозділ 2.1. Відсутність фактів притягнення до кримінальної відповідальності та накладення адміністративних стягнень за порушення митних правил

Контрольне питання 2.1.1. Чи забезпечується відповідність критерію АЕО "дотримання вимог митного та податкового законодавства України, а також відсутність фактів притягнення до кримінальної відповідальності" в частині відсутності не погашеної або не знятої в установленому законом порядку судимості за вчинення контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів, злочинів у сфері господарської діяльності та злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг, в осіб підприємства, зазначених у пункті 1 частини першої статті 14 Митного кодексу України?

Варіанти відповіді на контрольне питання 2.1.1: так/ні.

Для надання відповіді на контрольне питання комісія з оцінки відповідності повинна переконатися у відсутності не погашеної або не знятої в установленому законом порядку судимості за відповідні злочини у таких осіб підприємства:

1) кінцевих бенефіціарних власників (контролерів).

Варіанти відповіді на пункт 1: так/ні/не застосовується;

2) власників істотної участі.

Варіанти відповіді на пункт 2: так/ні/не застосовується;

3) членів правління або іншого виконавчого органу підприємства, членів наглядової ради.

Варіанти відповіді на пункт 3: так/ні/не застосовується;

4) керівника підприємства.

Варіанти відповіді на пункт 4: так/ні/не застосовується;

5) головного бухгалтера.

Варіанти відповіді на пункт 5: так/ні/не застосовується;

6) керівника підрозділу з роботи з митницею.

Варіанти відповіді на пункт 6: так/ні/не застосовується;

7) уповноважених осіб підприємства, відомості про яких внесені до облікової картки осіб, які під час провадження своєї діяльності є учасниками відносин, що регулюються законодавством з питань митної справи.

Варіанти відповіді на пункт 7: так/ні/не застосовується.

До звіту про результати оцінки (повторної оцінки) дотримання підприємством умов відповідності критерію авторизованого економічного оператора (далі - звіт про результати оцінки) додаються довідки про притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості або обмежень, передбачених кримінально-процесуальним законодавством, щодо відповідних осіб підприємства, надані підприємством, або відповідні відомості, отримані Держмитслужбою на підставі міжвідомчих угод про інформаційний обмін.

Відповідь "так" на контрольне питання надається у разі:

Пункт контрольного питання 2.1.1

Відповідь на пункт

Підпункт пункту контрольного питання

Відповідь на підпункт

Примітка

1

Так або не застосовується

 

 

відповідь "не застосовується" на будь-який з пунктів 1 - 7 контрольного питання надається у разі відсутності на підприємстві відповідних осіб

2

Так або не застосовується

 

 

3

Так або не застосовується

 

 

4

Так або не застосовується

 

 

5

Так або не застосовується

 

 

6

Так або не застосовується

 

 

7

Так або не застосовується

 

 

Контрольне питання 2.1.2. Чи забезпечується відповідність критерію АЕО "дотримання вимог митного та податкового законодавства України, а також відсутність фактів притягнення до кримінальної відповідальності" у частині відсутності протягом календарного року, в якому проводиться оцінка відповідності підприємства та будь-якого з попередніх трьох календарних років накладення адміністративних стягнень за порушення митних правил, що належать до систематичних або серйозних порушень митних правил відповідно до пункту 2 частини першої статті 14 Митного кодексу України, на осіб підприємства, зазначених у пункті 2 частини першої статті 14 Митного кодексу України?

Варіанти відповіді на контрольне питання 2.1.2: так/ні.

Для надання відповіді на контрольне питання комісія з оцінки відповідності повинна переконатися у відсутності накладення адміністративних стягнень за порушення митних правил, що належать до систематичних або серйозних порушень митних правил відповідно до пункту 2 частини першої статті 14 Митного кодексу України, на таких осіб підприємства:

1) кінцевих бенефіціарних власників (контролерів).

Варіанти відповіді на пункт 1: так/ні/не застосовується;

2) власників істотної участі.

Варіанти відповіді на пункт 2: так/ні/не застосовується;

3) членів правління або іншого виконавчого органу підприємства, членів наглядової ради.

Варіанти відповіді на пункт 3: так/ні/не застосовується;

4) керівника підприємства.

Варіанти відповіді на пункт 4: так/ні/не застосовується;

5) головного бухгалтера.

Варіанти відповіді на пункт 5: так/ні/не застосовується;

6) керівника підрозділу з роботи з митницею.

Варіанти відповіді на пункт 6: так/ні/не застосовується;

7) уповноважених осіб підприємства, відомості про яких внесені до облікової картки осіб, які під час провадження своєї діяльності є учасниками відносин, що регулюються законодавством з питань митної справи.

Варіанти відповіді на пункт 7: так/ні/не застосовується;

8) агентів з митного оформлення інших підприємств (митних брокерів), а також посадових осіб інших підприємств у зв'язку з виконанням ними дій, пов'язаних із здійсненням митних формальностей щодо товарів, транспортних засобів комерційного призначення в інтересах підприємства.

Варіанти відповіді на пункт 8: так/ні/не застосовується.

Відповідь "так" на контрольне питання надається у разі:

Пункт контрольного питання 2.1.2

Відповідь на пункт

Підпункт пункту контрольного питання

Відповідь на підпункт

Примітка

1

Так або не застосовується

 

 

відповідь "не застосовується" на будь-який з пунктів 1 - 8 контрольного питання надається у разі відсутності на підприємстві відповідних осіб

2

Так або не застосовується

 

 

3

Так або не застосовується

 

 

4

Так або не застосовується

 

 

5

Так або не застосовується

 

 

6

Так або не застосовується

 

 

7

Так або не застосовується

 

 

8

Так або не застосовується

 

 

Розділ 3. Належна система ведення бухгалтерського обліку, комерційної та транспортної документації

Підрозділ 3.1. Запис аудиту (аудиторський слід)

Контрольне питання 3.1.1. Чи забезпечується відповідність критерію АЕО "належна система ведення бухгалтерського обліку, комерційної та транспортної документації" в частині формування та збереження запису аудиту?

Варіанти відповіді на контрольне питання 3.1.1: так/ні.

Для надання відповіді на контрольне питання комісія з оцінки відповідності повинна перевірити:

1) чи наявні у розпорядчому документі про облікову політику підприємства положення, які визначають, що система обліку підприємства:

а) відповідає основним принципам бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні.

Варіанти відповіді на підпункт: так/ні;

б) забезпечує фіксування у хронологічному порядку всіх господарських операцій, що дає змогу митним органам прослідкувати факт реєстрації господарської операції від відомостей про неї в первинному обліковому документі до внесення відомостей про таку операцію до відповідних облікових та/або звітних документів, а також перевірити правильність та достовірність облікових записів шляхом вивчення послідовності зафіксованих фактів здійснення господарських операцій.

Варіанти відповіді на підпункт: так/ні;

в) забезпечує можливість виокремлення відомостей про товари з різним митним статусом?

Варіанти відповіді на підпункт: так/ні/ не застосовується.

У разі відповіді "так" на будь-який з підпунктів "а" - "в" цього пункту у звіті про результати оцінки необхідно зазначити найменування, номер та дату відповідного розпорядчого документа про облікову політику підприємства та додати його копію.

Варіанти відповіді на пункт 1: так/ні;

2) чи забезпечується можливість відслідковування таких операцій шляхом посилання облікових записів на їх джерело:

а) замовлення товарів.

Варіанти відповіді на підпункт: так/ні/ не застосовується;

б) продаж, передача товарів у використання (наприклад, оренда, дарування).

Варіанти відповіді на підпункт: так/ні/ не застосовується;

в) закупівля, отримання товарів у використання (наприклад, оренда, дарування).

Варіанти відповіді на підпункт: так/ні/ не застосовується;

г) здійснення інвентаризації.

Варіанти відповіді на підпункт: так/ні/ не застосовується;

ґ) зберігання (з можливістю відслідковування місця зберігання конкретного товару).

Варіанти відповіді на підпункт: так/ні/ не застосовується;

д) виробництво (з можливістю відслідковування переміщення запасів між різними підрозділами, залученими у процесі виробництва, якщо здійснюється приймання-передача запасів між підрозділами).

Варіанти відповіді на підпункт: так/ні/не застосовується;

е) виконання митних формальностей (оформлені митні декларації та інша документація).

Варіанти відповіді на підпункт: так/ні/не застосовується;

є) прийом та відвантаження товару.

Варіанти відповіді на підпункт: так/ні/не застосовується;

ж) транспортування (наприклад, товари в дорозі).

Варіанти відповіді на підпункт: так/ні/не застосовується;

з) облік розрахунків з постачальниками та клієнтами.

Варіанти відповіді на підпункт: так/ні/не застосовується.

Для надання відповіді на підпункти "а" - "з" цього пункту перевірка проводиться на вибірковій основі з урахуванням наявності зазначених у цих підпунктах операцій у діяльності підприємства (не більше трьох тестових перевірок на операцію).

Варіанти відповіді на пункт 2: так/ні.

Відповідь "так" на контрольне питання надається у разі:

Пункт контрольного питання 3.1.1

Відповідь на пункт

Підпункт пункту контрольного питання

Відповідь на підпункт

Примітка

1

Так

а

так

відповідь "не застосовується" на підпункт "в" надається у разі, коли підприємство подало заяву про надання авторизації АЕО-Б

б

так

в

так або не застосовується

2

Так

а

так або не застосовується

відповідь "не застосовується" на будь-який з підпунктів "а" -"з" надається у разі відсутності відповідних операцій, зазначених у такому підпункті, у діяльності підприємства

б

так або не застосовується

в

так або не застосовується

г

так або не застосовується

ґ

так або не застосовується

д

так або не застосовується

е

так або не застосовується

є

так або не застосовується

ж

так або не застосовується

з

так або не застосовується

Підрозділ 3.2. Система ведення бухгалтерського обліку, комерційної та транспортної документації

Контрольне питання 3.2.1. Чи забезпечується відповідність критерію АЕО "належна система ведення бухгалтерського обліку, комерційної та транспортної документації" в частині застосування комп'ютерних систем для автоматизації провадження господарської діяльності підприємства?

Варіанти відповіді на контрольне питання 3.2.1: так/ні.

Для надання відповіді на контрольне питання комісія з оцінки відповідності повинна перевірити:

1) чи налагоджений обмін інформацією між основною комп'ютерною системою та системою, що використовується для митних цілей?

Варіанти відповіді на пункт 1: так/ні.

У разі відповіді "так" на цей пункт у звіті про результати оцінки необхідно зазначити, яким чином налагоджений такий обмін (використання єдиної системи, автоматична передача інформації між системами, передача інформації в іншому узгодженому форматі (наприклад, періодична передача даних на електронних носіях інформації з їх наступним завантаженням до комп'ютерної системи);

2) чи задокументовано на підприємстві (у вигляді інструкцій, порядків, настанов, інформаційних листів тощо) надання доступу користувачам до різних компонентів (функцій) комп'ютерної системи?

Варіанти відповіді на пункт 2: так/ні;

3) чи відрізняється план рахунків у комп'ютерній системі ведення комерційної та транспортної документації від того, який затверджений обліковою політикою підприємства?

Варіанти відповіді на пункт 3: так/ні;

4) чи пов'язані бухгалтерський та складський облік товарних запасів з обліковими записами в комп'ютерній системі підприємства?

Варіанти відповіді на пункт 4: так/ні.

Відповідь "так" на контрольне питання надається у разі:

Пункт контрольного питання 3.2.1

Відповідь на пункт

Підпункт пункту контрольного питання

Відповідь на підпункт

Примітка

1

Так

 

 

 

2

Так

 

 

 

3

Ні

 

 

 

4

Так

 

 

 

Контрольне питання 3.2.2. Чи забезпечується відповідність критерію АЕО "належна система ведення бухгалтерського обліку, комерційної та транспортної документації" в частині виокремлення відомостей про товари з різним митним статусом та визначення місця їх зберігання?

Варіанти відповіді на контрольне питання 3.2.2: так/ні/не застосовується.

Відповідь "не застосовується" на контрольне питання надається у разі, коли підприємство подало заяву про надання авторизації АЕО-Б.

Для надання відповіді на контрольне питання комісія з оцінки відповідності повинна перевірити:

1) чи забезпечує система ведення комерційної та транспортної документації можливість виокремлення відомостей про товари з різним митним статусом?

Варіанти відповіді на пункт 1: так/ні;

2) чи забезпечує система ведення комерційної та транспортної документації можливість визначення місць зберігання товарів з різним митним статусом?

Варіанти відповіді на пункт 2: так/ні.

Відповідь "так" на контрольне питання надається у разі:

Пункт контрольного питання 3.2.2

Відповідь на пункт

Підпункт пункту контрольного питання

Відповідь на підпункт

Примітка

1

Так

 

 

 

2

Так

 

 

 

Підрозділ 3.3. Система внутрішнього контролю

Контрольне питання 3.3.1. Чи забезпечується відповідність критерію АЕО "належна система ведення бухгалтерського обліку, комерційної та транспортної документації" в частині наявності системи внутрішнього контролю?

Варіанти відповіді на контрольне питання 3.3.1: так/ні.

Для надання відповіді на контрольне питання комісія з оцінки відповідності повинна перевірити:

1) чи підтверджується інформація про систему внутрішнього контролю, заявлена в анкеті самооцінки підприємства, документами, якими встановлені процедури такої системи?

Варіанти відповіді на пункт 1: так/ні;

2) чи охоплює система внутрішнього контролю діяльність підрозділів підприємства, відповідальних за такі операції/питання:

а) фінанси.

Варіанти відповіді на підпункт: так/ні/не застосовується;

б) закупівлі.

Варіанти відповіді на підпункт: так/ні/не застосовується;

в) виробництво.

Варіанти відповіді на підпункт: так/ні/не застосовується;

г) продажі.

Варіанти відповіді на підпункт: так/ні/не застосовується;

ґ) ведення комерційної та транспортної документації.

Варіанти відповіді на підпункт: так/ні/не застосовується;

д) ведення бухгалтерського обліку.

Варіанти відповіді на підпункт: так/ні/не застосовується;

е) здійснення митних формальностей та взаємодії з митницею.

Варіанти відповіді на підпункт: так/ні/не застосовується.

Для надання відповіді на підпункти "а" - "е" цього пункту перевірка проводиться з урахуванням наявності зазначених у цих підпунктах операцій у діяльності підприємства.

Варіанти відповіді на пункт 2: так/ні;

3) чи переглядаються та оновлюються процедури системи внутрішнього контролю на періодичній основі?

Варіанти відповіді на пункт 3: так/ні.

У разі відповіді "так" на цей пункт у звіті про результати оцінки необхідно зазначити, з якою періодичністю та які процедури оновлюються, а також чим це підтверджується та чи інформується персонал про такі оновлення.

Відповідь "так" на контрольне питання надається у разі:

Пункт контрольного питання 3.3.1

Відповідь на пункт

Підпункт пункту контрольного питання

Відповідь на підпункт

Примітка

1

Так

 

 

 

2

Так

а

так або не застосовується

відповідь "не застосовується"

б

так або не застосовується

на будь-який з підпунктів "а" - "е"

в

так або не застосовується

надається у разі відсутності відповідних операцій,

г

так або не застосовується

зазначених у такому

ґ

так або не застосовується

підпункті, у діяльності підприємства

д

так або не застосовується

 

е

так або не застосовується

 

3

Так

 

 

 

Контрольне питання 3.3.2. Чи забезпечується відповідність критерію АЕО "належна система ведення бухгалтерського обліку, комерційної та транспортної документації" в частині проведення перевірок процедур внутрішнього контролю?

Варіанти відповіді на контрольне питання 3.3.2: так/ні.

Для надання відповіді на контрольне питання комісія з оцінки відповідності повинна перевірити:

1) чи підтверджується відповідь підприємства щодо проведення перевірок процедур внутрішнього контролю?

Варіанти відповіді на пункт 1: так/ні.

У разі відповіді "так" на цей пункт у звіті про результати оцінки необхідно зазначити найменування, номер та дату документа, який підтверджує відповідь;

2) чи підтверджується відповідь підприємства щодо проведення перевірок процедур внутрішнього контролю, що стосуються митних питань?

Варіанти відповіді на пункт 2: так/ні.

У разі відповіді "так" на цей пункт у звіті про результати оцінки необхідно зазначити найменування, номер та дату документа, який підтверджує відповідь.

Відповідь "так" на контрольне питання надається у разі:

Пункт контрольного питання 3.3.2

Відповідь на пункт

Підпункт пункту контрольного питання

Відповідь на підпункт

Примітка

1

Так

 

 

 

2

Так

 

 

 

Контрольне питання 3.3.3. Чи забезпечується відповідність критерію АЕО "належна система ведення бухгалтерського обліку, комерційної та транспортної документації" в частині перевірки та актуалізації базової та довідкової інформації, що використовується в системі ведення бухгалтерського обліку, комерційної та транспортної документації?

Варіанти відповіді на контрольне питання 3.3.3: так/ні.

Для надання відповіді на контрольне питання комісія з оцінки відповідності повинна перевірити, чи визначені на підприємстві працівники, на яких покладено обов'язки з перевірки та актуалізації базової та довідкової інформації, що використовується в системі ведення бухгалтерського обліку, комерційної та транспортної документації на підприємстві.

Підрозділ 3.4. Товарні потоки

Контрольне питання 3.4.1. Чи забезпечується відповідність критерію АЕО "належна система ведення бухгалтерського обліку, комерційної та транспортної документації" в частині забезпечення реєстрації товарних потоків?

Варіанти відповіді на контрольне питання 3.4.1: так/ні/не застосовується.

Відповідь "не застосовується" надається у разі, коли специфіка діяльності підприємства не потребує реєстрації товарних потоків.

Для надання відповіді на контрольне питання комісія з оцінки відповідності повинна перевірити:

1) чи охоплюють процедури реєстрації товарних потоків щодо надходження товарів такі операції:

а) замовлення товарів.

Варіанти відповіді на підпункт: так/ні;

б) підтвердження замовлення.

Варіанти відповіді на підпункт: так/ні;

в) відправлення товарів їх постачальником.

Варіанти відповіді на підпункт: так/ні;

г) контроль за дотриманням вимог щодо супровідної документації.

Варіанти відповіді на підпункт: так/ні;

ґ) транспортування товарів до підприємства або до клієнтів підприємства.

Варіанти відповіді на підпункт: так/ні;

д) отримання товарів підприємством або клієнтами підприємства, а також здійснення контролю за відповідністю таких товарів замовленню, цілісності їх пакування тощо.

Варіанти відповіді на підпункт: так/ні;

е) здійснення розрахунків за товари.

Варіанти відповіді на підпункт: так/ні;

є) ведення обліку запасів.

Варіанти відповіді на підпункт: так/ні.

Для надання відповіді на підпункти "а" - "є" цього пункту перевірка проводиться за кожною з операцій, зазначених у цих підпунктах (з урахуванням їх наявності у діяльності підприємства), на вибірковій основі.

Варіанти відповіді на пункт 1: так/ні/не застосовується;

2) чи охоплюють процедури реєстрації товарних потоків щодо зберігання товарів:

а) чітке визначення місць, призначених для зберігання товарів.

Варіанти відповіді на підпункт: так/ні;

б) способи зберігання для небезпечних/шкідливих товарів.

Варіанти відповіді на підпункт: так/ні;

в) методику реєстрації запасів (за вартістю та/або кількістю).

Варіанти відповіді на підпункт: так/ні;

г) періодичність проведення інвентаризації.

Варіанти відповіді на підпункт: так/ні;

ґ) звірку відповідності облікових даних підприємства з даними інших суб'єктів господарювання у разі використання приміщень таких суб'єктів для зберігання товарів підприємства.

Варіанти відповіді на підпункт: так/ні;

д) ведення обліку товарів у тимчасових місцях їх зберігання (за наявності).

Варіанти відповіді на підпункт: так/ні.

Для надання відповіді на підпункти "а" - "д" цього пункту перевірка проводиться за кожною з операцій, зазначених у цих підпунктах (з урахуванням їх наявності у діяльності підприємства), на вибірковій основі.

Варіанти відповіді на пункт 2: так/ні/не застосовується;

3) чи охоплюють процедури реєстрації товарних потоків щодо виробництва товарів такі операції:

а) складення замовлення на виробництво.

Варіанти відповіді на підпункт: так/ні;

б) вилучення та доставка запасів з місць їх зберігання на виробництво.

Варіанти відповіді на підпункт: так/ні;

в) виробництво, визначення відповідальних співробітників, ведення облікових записів.

Варіанти відповіді на підпункт: так/ні;

г) наявність технологічних схем виробництва та їх дотримання.

Варіанти відповіді на підпункт: так/ні;

ґ) облік виготовленої продукції та невикористаних запасів.

Варіанти відповіді на підпункт: так/ні.

Для надання відповіді на підпункти "а" - "ґ" цього пункту перевірка проводиться за кожною з операцій, зазначених у цих підпунктах (з урахуванням їх наявності у діяльності підприємства), на вибірковій основі.

Варіанти відповіді на пункт 3: так/ні/не застосовується;

4) чи охоплюють процедури реєстрації товарних потоків щодо відвантаження товарів такі операції:

а) отримання замовлення від клієнтів підприємства та організація виробництва.

Варіанти відповіді на підпункт: так/ні;

б) підготовка замовлення на відвантаження.

Варіанти відповіді на підпункт: так/ні;

в) інформування складу про замовлення на придбання та/або відвантаження товарів.

Варіанти відповіді на підпункт: так/ні;

г) інструкції для іншого суб'єкта господарювання, якщо товари підприємства зберігаються на його складі та/або транспортуються ним.

Варіанти відповіді на підпункт: так/ні;

ґ) сортування, комплектування, пакування товарів.

Варіанти відповіді на підпункт: так/ні;

д) здійснення контролю за отриманням розрахунку за товари.

Варіанти відповіді на підпункт: так/ні;

е) оновлення облікових даних щодо запасів.

Варіанти відповіді на підпункт: так/ні.

Для надання відповіді на підпункти "а" - "е" цього пункту перевірка проводиться за кожною з операцій, зазначених у цих підпунктах (з урахуванням їх наявності у діяльності підприємства), на вибірковій основі.

Варіанти відповіді на пункт 4: так/ні/не застосовується.

Відповідь "так" на контрольне питання надається у разі:

Пункт контрольного питання 3.4.1

Відповідь на пункт

Підпункт пункту контрольного питання

Відповідь на підпункт

Примітка

1

Так або не застосовується

а

так або ні

відповідь "не застосовується" на пункт 1 надається у разі, коли специфіка діяльності підприємства не передбачає операцій з надходження товарів
відповідь "так" на пункт 1 надається у разі отримання відповідей "так" щонайменше на 50 відсотків операцій, зазначених у підпунктах "а" - "є" цього пункту

б

так або ні

в

так або ні

г

так або ні

ґ

так або ні

д

так або ні

е

так або ні

є

так або ні

2

Так або не застосовується

а

так або ні

відповідь "не застосовується" на пункт 2 надається у разі, коли специфіка діяльності підприємства не передбачає операцій із зберігання товарів
відповідь "так" на пункт 2 надається у разі отримання відповідей "так" щонайменше на 50 відсотків операцій, зазначених у підпунктах "а" - "д" цього пункту

б

так або ні

в

так або ні

г

так або ні

ґ

так або ні

д

так або ні

3

Так або не застосовується

а

так або ні

відповідь "не застосовується" на пункт 3 надається у разі, коли специфіка діяльності підприємства не передбачає операцій з виробництва товарів
відповідь "так" на пункт 3 надається у разі отримання відповідей "так" щонайменше на 50 відсотків операцій, зазначених у підпунктах "а" - "ґ" цього пункту

б

так або ні

в

так або ні

г

так або ні

ґ

так або ні

4

Так або не застосовується

а

так або ні

відповідь "не застосовується" на пункт 4 надається у разі, коли специфіка діяльності підприємства не передбачає операцій з відвантаження товарів
відповідь "так" на пункт 4 надається у разі отримання відповідей "так" щонайменше на 50 відсотків операцій, зазначених у підпунктах "а" - "е" цього пункту

б

так або ні

в

так або ні

г

так або ні

ґ

так або ні

д

так або ні

е

так або ні

Контрольне питання 3.4.2. Чи забезпечується відповідність критерію АЕО "належна система ведення бухгалтерського обліку, комерційної та транспортної документації" в частині здійснення контролю за обліком запасів?

Варіанти відповіді на контрольне питання 3.4.2: так/ні/не застосовується.

Відповідь "не застосовується" на контрольне питання надається у разі, коли специфіка діяльності підприємства не потребує ведення обліку запасів.

Для надання відповіді на контрольне питання комісія з оцінки відповідності повинна перевірити:

1) чи охоплюють процедури здійснення контролю за обліком запасів такі операції щодо надходження запасів:

а) здійснення контролю за відповідністю між даними замовлення та фактично отриманими запасами.

Варіанти відповіді на підпункт: так/ні;

б) процедури повернення/відмови від товарів, які надійшли, а також яким чином внутрішні процедури підприємства узгоджуються з постачальниками.

Варіанти відповіді на підпункт: так/ні;

в) ведення обліку та повідомлення про виявлені надлишки або нестачу запасів.

Варіанти відповіді на підпункт: так/ні;

г) ідентифікація та виправлення помилкових облікових записів щодо запасів.

Варіанти відповіді на підпункт: так/ні;

ґ) ідентифікація у системі обліку іноземних товарів за їх митним статусом (ця вимога не застосовується для отримання та користування авторизацією АЕО-Б).

Варіанти відповіді на підпункт: так/ні/не застосовується.

Для надання відповіді на підпункти "а" - "ґ" цього пункту перевірка проводиться за кожною з операцій, зазначених у цих підпунктах (з урахуванням їх наявності у діяльності підприємства), на вибірковій основі.

Варіанти відповіді на пункт 1: так/ні/не застосовується;

2) чи охоплюють процедури здійснення контролю за веденням обліку запасів такі операції щодо зберігання запасів:

а) ведення обліку та здійснення контролю за залишками.

Варіанти відповіді на підпункт: так/ні;

б) виокремлення відомостей про товари з різним митним статусом та визначення місця їх зберігання (ці вимоги не застосовуються для отримання та користування авторизацією АЕО-Б).

Варіанти відповіді на підпункт: так/ні/не застосовується;

в) ведення обліку переміщення запасів між різними місцями їх зберігання та/або місцями здійснення операцій з такими запасами в межах одного приміщення або між різними об'єктами та приміщеннями.

Варіанти відповіді на підпункт: так/ні;

г) процедури у разі пошкодження або руйнування (знищення, втрати тощо) запасів, виявлення надлишків або нестачі у їх фактичній наявній кількості.

Варіанти відповіді на підпункт: так/ні.

Для надання відповіді на підпункти "а" - "г" цього пункту перевірка проводиться за кожною з операцій, зазначених у цих підпунктах (з урахуванням їх наявності у діяльності підприємства), на вибірковій основі.

Варіанти відповіді на пункт 2: так/ні/не застосовується;

3) чи охоплюють процедури здійснення контролю за веденням обліку запасів такі операції щодо виробництва товарів:

а) здійснення моніторингу і контролю за процесом виробництва (у тому числі за обсягом виходу готової продукції).

Варіанти відповіді на підпункт: так/ні;

б) порядок дій у разі виявлення невідповідностей, відхилень, порушень технологічних схем виробництва, наявних процедур тощо.

Варіанти відповіді на підпункт: так/ні;

в) порядок дій у разі виявлення відхилень щодо утворення відходів, побічних продуктів, втрат під час процесу виробництва.

Варіанти відповіді на підпункт: так/ні;

г) здійснення контролю за якістю готової продукції та ведення обліку його результатів.

Варіанти відповіді на підпункт: так/ні;

ґ) процедури утилізації (видалення відходів) (у тому числі небезпечних).

Варіанти відповіді на підпункт: так/ні.

Для надання відповіді на підпункти "а" - "ґ" цього пункту перевірка проводиться за кожною з операцій, зазначених у цих підпунктах (з урахуванням їх наявності у діяльності підприємства), на вибірковій основі.

Варіанти відповіді на пункт 3: так/ні/не застосовується;

4) чи охоплюють процедури здійснення контролю за веденням обліку запасів такі операції щодо відвантаження запасів:

а) повідомлення про видачу та відправлення запасів.

Варіанти відповіді на підпункт: так/ні;

б) транспортування товарів до клієнта підприємства або до кордону.

Варіанти відповіді на підпункт: так/ні;

в) випуск рахунків та інших необхідних для продажу платіжних документів.

Варіанти відповіді на підпункт: так/ні;

г) надання необхідних інструкцій перевізнику, експедитору тощо.

Варіанти відповіді на підпункт: так/ні;

ґ) випуск та/або перевірка наявності необхідних супровідних документів.

Варіанти відповіді на підпункт: так/ні;

д) отримання доказів щодо відправлення товарів.

Варіанти відповіді на підпункт: так/ні;

е) повернення товарів (наприклад, огляд, контроль кількості та якості, облік).

Варіанти відповіді на підпункт: так/ні;

є) порядок дій у разі виявлення невідповідностей, нестачі під час відвантаження.

Варіанти відповіді на підпункт: так/ні;

ж) інші операції, що застосовуються замовником (у разі наявності комісія з оцінки відповідності повинна зазначити такі операції).

Варіанти відповіді на підпункт: так/ні.

Варіанти відповіді на пункт 4: так/ні/не застосовується.

Для надання відповіді на підпункти "а" - "ж" цього пункту перевірка проводиться за кожною з операцій, зазначених у цих підпунктах (з урахуванням їх наявності у діяльності підприємства), на вибірковій основі.

Відповідь "так" на контрольне питання надається у разі:

Пункт контрольного питання 3.4.2

Відповідь на пункт

Підпункт пункту контрольного питання

Відповідь на підпункт

Примітка

1

Так або не застосовується

а

так або ні

відповідь "не застосовується" на пункт 1 надається у разі, коли специфіка діяльності підприємства не передбачає операцій з надходження запасів
відповідь "так" на пункт 1 надається у разі отримання відповідей "так" щонайменше на 50 відсотків операцій, зазначених у підпунктах "а" - "г" цього пункту, а також відповіді "так" на підпункт "ґ" для отримання авторизації АЕО-С, або відповіді "не застосовується" для отримання авторизації АЕО-Б

б

так або ні

в

так або ні

г

так або ні

ґ

так або ні,
або не застосовується

2

Так або не застосовується

а

так або ні

відповідь "не застосовується" на пункт 2 надається у разі, коли специфіка діяльності підприємства не передбачає операцій із зберігання запасів
відповідь "так" на пункт 2 надається у разі отримання відповідей "так" щонайменше на 50 відсотків операцій, зазначених у підпунктах "а", "в", "г" цього пункту, а також відповіді "так" на підпункт "б" для отримання авторизації АЕО-С, або відповіді "не застосовується" для отримання авторизації АЕО-Б

б

так або ні,
або не застосовується

в

так або ні

г

так або ні

3

Так або не застосовується

а

так або ні

відповідь "не застосовується" на пункт 3 надається у разі, коли специфіка діяльності підприємства не передбачає операцій з виробництва товарів
відповідь "так" на пункт 3 надається у разі отримання відповідей "так" щонайменше на 50 відсотків операцій, зазначених у підпунктах "а" - "ґ" цього пункту

б

так або ні

в

так або ні

г

так або ні

ґ

так або ні

4

Так або не застосовується

а

так або ні

відповідь "не застосовується" на пункт 4 надається у разі, коли специфіка діяльності підприємства не передбачає операцій з відвантаження запасів
відповідь "так" на пункт 4 надається у разі отримання відповідей "так" щонайменше на 50 відсотків операцій, зазначених у підпунктах "а" - "ж" цього пункту

б

так або ні

в

так або ні

г

так або ні

ґ

так або ні

д

так або ні

е

так або ні

є

так або ні

ж

так або ні

Підрозділ 3.5. Митні формальності

Контрольне питання 3.5.1. Чи забезпечується відповідність критерію АЕО "належна система ведення бухгалтерського обліку, комерційної та транспортної документації" в частині контролю за правильністю заповнення митних декларацій?

Варіанти відповіді на контрольне питання 3.5.1: так/ні/не застосовується.

Відповідь "не застосовується" на контрольне питання надається у разі, коли підприємство виконує роль лише виробника у міжнародному ланцюзі постачання товарів.

Для надання відповіді на контрольне питання комісія з оцінки відповідності повинна перевірити:

1) чи є у підприємства задокументовані процедури для перевірки правильності заповнення митних декларацій, які подаються ним або від його імені?

Варіанти відповіді на пункт 1: так/ні/не застосовується;

2) чи охоплюють процедури для проведення перевірки правильності заповнення митних декларацій для підприємства, яке виконує роль імпортера, експортера та/або утримувача митного складу в міжнародному ланцюзі постачання товарів, такі операції:

а) процедури забезпечення правильності заповнення та своєчасності подання митних декларацій, які готує підприємство, включаючи процедури управління перевірками таких декларацій.

Варіанти відповіді на підпункт: так/ні/не застосовується;

б) процедури актуалізації даних (найменування, адреси тощо) щодо митних представників, які залучаються підприємством.

Варіанти відповіді на підпункт: так/ні/не застосовується;

в) процедури обрання митних представників (наприклад, перевірки щодо надійності і відповідності іншим вимогам, які проводяться підприємством перед їх обранням).

Варіанти відповіді на підпункт: так/ні/не застосовується;

г) умови, за яких залучаються митні представники.

Варіанти відповіді на підпункт: так/ні/не застосовується;

ґ) умови договорів, які визначають межі відповідальності сторін, включаючи митного представника.

Варіанти відповіді на підпункт: так/ні/не застосовується;

д) процедури надання митному представнику підприємства чітких та однозначних інструкцій.

Варіанти відповіді на підпункт: так/ні/не застосовується;

е) процедури перевірки та надання митному представнику підприємства, його перевізнику, експедитору тощо супровідних та дозвільних документів, включаючи їх відкликання, повернення.

Варіанти відповіді на підпункт: так/ні/не застосовується;

є) процедури перевірки підприємством правильності і дотримання строків виконання робіт митним представником.

Варіанти відповіді на підпункт: так/ні/не застосовується;

ж) процедури інформування митного представника підприємства щодо будь-яких помилок (змін), які стосуються необхідності внесення змін до митних декларацій.

Варіанти відповіді на підпункт: так/ні/не застосовується;

з) порядок дій підприємства у разі виявлення невідповідностей, помилок тощо.

Варіанти відповіді на підпункт: так/ні/не застосовується;

и) процедури добровільного інформування митних органів про виявлені невідповідності, помилки тощо.

Варіанти відповіді на підпункт: так/ні/не застосовується.

У разі відповіді "так" на будь-який з підпунктів "а" - "и" цього пункту у звіті про результати оцінки необхідно зазначити найменування, номер та дату відповідних документів, що підтверджують наявність таких процедур та додати їх копію.

Варіанти відповіді на пункт 2: так/ні/не застосовується;

3) чи охоплюють процедури для перевірки правильності заповнення митних декларацій для підприємства, яке виконує роль митного представника, перевізника та/або експедитора в міжнародному ланцюзі постачання товарів:

а) умови договорів, які визначають межі відповідальності сторін.

Варіанти відповіді на підпункт: так/ні/не застосовується;

б) процедури забезпечення правильності заповнення і своєчасності подання митних декларацій, які готує підприємство, включаючи процедури управління перевірками таких декларацій (застосовується лише до митних представників).

Варіанти відповіді на підпункт: так/ні/не застосовується;

в) своєчасне надання або перевірку наявності супровідної та дозвільної документації.

Варіанти відповіді на підпункт: так/ні/не застосовується;

г) процедури ознайомлення працівників підприємства з вимогами клієнтів і умовами договорів.

Варіанти відповіді на підпункт: так/ні/не застосовується;

ґ) порядок дій у разі отримання від клієнтів нечітких інструкцій або недостовірної інформації.

Варіанти відповіді на підпункт: так/ні/не застосовується;

д) порядок дії у разі виявлення будь-яких помилок (змін), які стосуються необхідності внесення змін до митних декларацій.

Варіанти відповіді на підпункт: так/ні/не застосовується;

е) процедури добровільного інформування митних органів про виявлені невідповідності, помилки тощо.

Варіанти відповіді на підпункт: так/ні/не застосовується.

У разі відповіді "так" на будь-який з підпунктів "а" - "е" цього пункту у звіті про результати оцінки необхідно зазначити найменування, номер та дату відповідних документів, що підтверджують наявність таких процедур, та додати їх копію.

Варіанти відповіді на пункт 3: так/ні/не застосовується;

4) чи підтверджується інформація щодо заходів для забезпечення правильного визначення класифікаційних кодів товарів згідно з УКТЗЕД, зазначена підприємством у пункті 1.3.2 анкети самооцінки підприємства, а саме:

а) чи визначено на підприємстві особу, відповідальну за класифікацію товарів згідно з УКТЗЕД.

Варіанти відповіді на підпункт: так/ні;

б) чи підтверджується документально здійснення заходів для забезпечення правильного визначення класифікаційних кодів товарів згідно з УКТЗЕД.

Варіанти відповіді на підпункт: так/ні.

У разі відповіді "так" на підпункт "а" цього пункту у звіті про результати оцінки необхідно зазначити:

у разі, коли особа, відповідальна на підприємстві за класифікацію товарів згідно з УКТЗЕД, є працівником підприємства, - найменування, номер та дату документа, яким визначено відповідні обов'язки такої особи;

у разі, коли особа, відповідальна на підприємстві за класифікацію товарів згідно з УКТЗЕД, є працівником іншого суб'єкта господарювання, - найменування, номери та дати відповідних договорів, згідно з якими така особа здійснює класифікацію товарів згідно з УКТЗЕД на такому підприємстві.

Варіанти відповіді на пункт 4: так/ні/не застосовується;

5) чи підтверджується інформація щодо заходів для забезпечення правильного визначення митної вартості товарів, зазначена підприємством у пункті 1.3.3 анкети самооцінки підприємства, а саме:

а) чи визначено на підприємстві особу, відповідальну за визначення митної вартості товарів.

Варіанти відповіді на підпункт: так/ні;

б) чи підтверджується документально здійснення заходів для забезпечення правильного визначення митної вартості товарів.

Варіанти відповіді на підпункт: так/ні.

У разі відповіді "так" на підпункт "а" цього пункту у звіті про результати оцінки необхідно зазначити:

у разі, коли особа, відповідальна на підприємстві за визначення митної вартості, є працівником підприємства, - найменування, номер та дату документа, яким визначено відповідні обов'язки такої особи;

у разі, коли особа, відповідальна на підприємстві за визначення митної вартості, є працівником іншого суб'єкта господарювання, - найменування, номери та дати відповідних договорів, згідно з якими така особа здійснює визначення митної вартості товарів для такого підприємства.

Варіанти відповіді на пункт 5: так/ні/не застосовується;

6) чи підтверджується інформація щодо заходів для забезпечення правильного визначення країни походження товарів, зазначена підприємством у пункті 1.3.4 анкети самооцінки підприємства, а саме:

а) чи визначено на підприємстві особу, відповідальну за визначення країни походження товарів.

Варіанти відповіді на підпункт: так/ні;

б) чи підтверджується документально здійснення заходів для забезпечення правильного визначення країни походження товарів.

Варіанти відповіді на підпункт: так/ні.

У разі відповіді "так" на підпункт "а" цього пункту у звіті про результати оцінки необхідно зазначити:

у разі, коли особа, відповідальна на підприємстві за визначення країни походження товарів, є працівником підприємства, - найменування, номер та дату документа, яким визначено відповідні обов'язки такої особи;

у разі, коли особа, відповідальна на підприємстві за визначення країни походження товарів, є працівником іншого суб'єкта господарювання, - найменування, номери та дати відповідних договорів, згідно з якими така особа здійснює визначення країни походження товарів для такого підприємства.

Варіанти відповіді на пункт 6: так/ні/не застосовується.

Відповідь "так" на контрольне питання надається у разі:

Пункт контрольного питання 3.5.1

Відповідь на пункт

Підпункт пункту контрольного питання

Відповідь на підпункт

Примітка

1

Так або не застосовується

 

 

відповідь "не застосовується" на пункт 1 надається, якщо специфіка діяльності підприємства не передбачає самостійне або від його імені подання митних декларацій

2

Так або не застосовується

а

так або не застосовується

відповідь "не застосовується"

б

так або не застосовується

на пункт 2 надається у разі,

в

так або не застосовується

коли підприємство не

г

так або не застосовується

виконує роль імпортера,

ґ

так або не застосовується

експортера та/або

д

так або не застосовується

утримувача митного складу

е

так або не застосовується

в міжнародному ланцюзі

є

так або не застосовується

постачання товарів

ж

так або не застосовується

відповідь "так" на пункт 2

з

так або не застосовується

надається у разі отримання

и

так або не застосовується

відповіді "так" або "не застосовується" на підпункти "а"-"и"
відповідь "не застосовується" на будь-який з підпунктів
"а" - "и" надається, якщо специфіка діяльності підприємства не передбачає виконання відповідних операцій, зазначених у такому підпункті

3

Так або не застосовується

а

так або не застосовується

відповідь "не застосовується" на пункт 3 надається у разі, коли підприємство не виконує ролі митного представника, перевізника та/або експедитора в міжнародному ланцюзі постачання товарів
відповідь "так" на пункт 3 надається у разі отримання відповіді "так" або "не застосовується" на підпункти "а" - "е"
відповідь "не застосовується" на будь-який з підпунктів
"а" - "е" надається, якщо специфіка діяльності підприємства не передбачає виконання відповідних операцій, зазначених у такому підпункті

б

так або не застосовується

в

так або не застосовується

г

так або не застосовується

ґ

так або не застосовується

д

так або не застосовується

е

так або не застосовується

4

Так або не застосовується

а

так

відповідь "не застосовується" на пункт 4 надається у разі, коли специфіка діяльності підприємства не потребує здійснення заходів для забезпечення правильного визначення класифікаційних кодів товарів згідно з УКТЗЕД (наприклад, діяльність перевізника, експедитора)
відповідь "так" на пункт 4 надається у разі отримання відповіді "так" на підпункти "а" і "б" цього пункту

б

так

5

Так або не застосовується

а

так

відповідь "не застосовується" на пункт 5 надається у разі, коли специфіка діяльності підприємства не потребує здійснення заходів для забезпечення правильного визначення митної вартості товарів (наприклад, діяльність перевізника, експедитора)
відповідь "так" на пункт 5 надається у разі отримання відповіді "так" на підпункти "а" і "б" цього пункту

б

так

6

Так або не застосовується

а

так

відповідь "не застосовується" на пункт 6 надається у разі, коли специфіка діяльності підприємства не потребує здійснення заходів для забезпечення правильного визначення країни походження товарів (наприклад, діяльність перевізника, експедитора)
відповідь "так" на пункт 6 надається у разі отримання відповіді "так" на підпункти "а" і "б" цього пункту

б

так

Контрольне питання 3.5.2. Чи забезпечується відповідність критерію АЕО "належна система ведення бухгалтерського обліку, комерційної та транспортної документації" в частині організації інформування митних органів про ознаки порушень, що можуть мати вплив на дотримання вимог законодавства з питань митної справи, виявлені підприємством?

Варіанти відповіді на контрольне питання 3.5.2: так/ні/не застосовується.

Відповідь "не застосовується" на контрольне питання надається у разі, коли підприємство виконує роль лише виробника у міжнародному ланцюзі постачання товарів.

Для надання відповіді на контрольне питання комісія з оцінки відповідності повинна перевірити:

1) чи є у підприємства задокументовані процедури з повідомлення митних органів про виявлені ознаки порушень, що можуть мати вплив на дотримання вимог законодавства з питань митної справи?

Варіанти відповіді на пункт 1: так/ні.

У разі відповіді "так" на цей пункт у звіті про результати оцінки необхідно зазначити найменування, номер та дату відповідних документів, що підтверджують наявність таких процедур, та додати їх копію;

2) якщо за останній рік виявлені ознаки порушень, що можуть мати вплив на дотримання вимог законодавства з питань митної справи, чи задокументовані факти повідомлення митним органам про такі порушення?

Варіанти відповіді на пункт 2: так/ні/не застосовується.

Відповідь "так" на контрольне питання надається у разі:

Пункт контрольного питання 3.5.2

Відповідь на пункт

Підпункт пункту контрольного питання

Відповідь на підпункт

Примітка

1

Так

 

 

 

2

Так або не застосовується

 

 

відповідь "не застосовується" на пункт 2 надається у разі, коли підприємством не виявлялися порушення, що можуть мати вплив на дотримання вимог законодавства з питань митної справи

Контрольне питання 3.5.3. Чи забезпечується відповідність критерію АЕО "належна система ведення бухгалтерського обліку, комерційної та транспортної документації" в частині забезпечення контролю за товарами, експорт або імпорт яких підлягають ліцензуванню відповідно до статті 16 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність"?

Варіанти відповіді на контрольне питання 3.5.3: так/ні/не застосовується.

Відповідь "не застосовується" на контрольне питання надається у разі, коли підприємство виконує роль лише виробника у міжнародному ланцюзі постачання товарів.

Для надання відповіді на контрольне питання комісія з оцінки відповідності повинна перевірити:

1) чи здійснювало підприємство експортні (імпортні) операції з товарами, що підлягають ліцензуванню відповідно до статті 16 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність"?

Варіанти відповіді на пункт 1: так/ні;

2) якщо так, чи підтверджується надана підприємством інформація щодо запровадження процедур адміністрування ліцензій?

Варіанти відповіді на пункт 2: так/ні/не застосовується;

3) чи були факти складення протоколів про порушення митних правил протягом останнього року, який передує даті подання підприємством заяви про надання авторизації АЕО, у зв'язку з неподанням митному органу відповідної ліцензії?

Варіанти відповіді на пункт 3: так/ні/не застосовується.

Відповідь "так" на контрольне питання надається у разі:

Пункт контрольного питання 3.5.3

Відповідь на пункт

Підпункт пункту контрольного питання

Відповідь на підпункт

Примітка

1

Так або ні

 

 

 

2

Так або не застосовується

 

 

відповідь "не застосовується" на пункт 2 надається у разі отримання відповіді "ні" на пункт 1

3

Ні або не застосовується

 

 

відповідь "не застосовується" на пункт 3 надається у разі отримання відповіді "ні" на пункт 1

Контрольне питання 3.5.4. Чи забезпечується відповідність критерію АЕО "належна система ведення бухгалтерського обліку, комерційної та транспортної документації" в частині забезпечення контролю за товарами військового призначення або подвійного використання?

Варіанти відповіді на контрольне питання 3.5.4: так/ні/не застосовується.

Відповідь "не застосовується" на контрольне питання надається у разі, коли підприємство виконує роль лише виробника у міжнародному ланцюзі постачання товарів.

Для надання відповіді на контрольне питання комісія з оцінки відповідності повинна перевірити:

1) чи здійснює підприємство експортні (імпортні) операції з товарами військового призначення або подвійного використання?

Варіанти відповіді на пункт 1: так/ні;

2) якщо так, чи підтверджується надана підприємством інформація щодо запровадження системи внутрішньофірмового експортного контролю?

Варіанти відповіді на пункт 2: так/ні/не застосовується;

3) чи були факти складення протоколів про порушення митних правил протягом останнього року, який передує даті подання заяви підприємства про надання авторизації АЕО, у зв'язку з неподанням митному органу дозвільних документів, необхідних для здійснення міжнародної передачі товарів військового призначення або подвійного використання?

Варіанти відповіді на пункт 3: так/ні/не застосовується.

Відповідь "так" на контрольне питання надається у разі:

Пункт контрольного питання 3.5.4

Відповідь на пункт

Підпункт пункту контрольного питання

Відповідь на підпункт

Примітка

1

Так або ні

 

 

 

2

Так або не застосовується

 

 

відповідь "не застосовується" на пункт 2 надається у разі отримання відповіді "ні" на пункт 1

3

Ні або не застосовується

 

 

відповідь "не застосовується" на пункт 3 надається у разі отримання відповіді "ні" на пункт 1

Контрольне питання 3.5.5. Чи забезпечується відповідність критерію АЕО "належна система ведення бухгалтерського обліку, комерційної та транспортної документації" в частині забезпечення ефективного контролю за товарами, експорт або імпорт яких підлягає заборонам та/або обмеженням шляхом отримання спеціальних дозвільних документів тощо?

Варіанти відповіді на контрольне питання 3.5.5: так/ні/не застосовується.

Відповідь "не застосовується" на контрольне питання надається у разі, коли підприємство виконує роль лише виробника у міжнародному ланцюзі постачання товарів.

Для надання відповіді на контрольне питання комісія з оцінки відповідності повинна перевірити:

1) чи здійснювало підприємство експортні (імпортні) операції з товарами, для пропуску яких через митний кордон України та митного оформлення згідно із статтею 197 Митного кодексу України вимагається подання митним органам документів, що підтверджують дотримання встановлених обмежень, які відрізняються від документів, зазначених у пунктах 3.5.3 і 3.5.4 анкети самооцінки підприємства?

Варіанти відповіді на пункт 1: так/ні;

2) якщо так, чи підтверджується надана підприємством інформація щодо запровадження процедур адміністрування документів, подання яких вимагається згідно із статтею 197 Митного кодексу України, які відрізняються від документів, зазначених у пунктах 3.5.3 і 3.5.4 анкети самооцінки підприємства?

Варіанти відповіді на пункт 2: так/ні/не застосовується;

3) чи були факти складення протоколів про порушення митних правил протягом останнього року, який передує даті подання підприємством заяви про надання авторизації АЕО, у зв'язку з неподанням митному органу таких документів.

Варіанти відповіді на пункт 3: так/ні/не застосовується.

Відповідь "так" на контрольне питання надається у разі:

Пункт контрольного питання 3.5.5

Відповідь на пункт

Підпункт пункту контрольного питання

Відповідь на підпункт

Примітка

1

Так або ні

 

 

 

2

Так або не застосовується

 

 

відповідь "не застосовується" на пункт 2 надається у разі отримання відповіді "ні" на пункт 1

3

Ні або не застосовується

 

 

відповідь "не застосовується" на пункт 3 надається у разі отримання відповіді "ні" на пункт 1

Підрозділ 3.6. Процедури створення резервних копій, відновлення та архівування

Контрольне питання 3.6.1. Чи забезпечується відповідність критерію АЕО "належна система ведення бухгалтерського обліку, комерційної та транспортної документації" в частині забезпечення належного зберігання, попередження втрати та захисту облікових записів, документів та інформації щодо господарської діяльності підприємства?

Варіанти відповіді на контрольне питання 3.6.1: так/ні.

Для надання відповіді на контрольне питання комісія з оцінки відповідності повинна перевірити:

1) чи задокументовані на підприємстві такі процедури:

а) створення резервних копій (у тому числі періодичність такого створення), відновлення та архівування облікових записів, документів та інформації щодо господарської діяльності.

Варіанти відповіді на підпункт: так/ні;

б) визначення порядку та місця збереження таких облікових записів, документів та інформації.

Варіанти відповіді на підпункт: так/ні;

в) наявність вимог до носіїв інформації, на яких зберігаються резервні копії, форматів їх зберігання та програмного забезпечення, яке використовується для створення резервних копій (відновлення, архівування облікових записів).

Варіанти відповіді на підпункт: так/ні.

У разі відповіді "так" на будь-який з підпунктів "а" - "в" цього пункту у звіті про результати оцінки необхідно зазначити найменування відповідного документа (інструкції, порядку, настанови, інформаційного листа тощо) та додати його копію.

Варіанти відповіді на пункт 1: так/ні;

2) у разі залучення підприємством інших суб'єктів господарювання (провайдерів відповідних послуг) для створення (зберігання) резервних копій (відновлення та/або архівування) облікових записів, документів та інформації щодо діяльності підприємства, чи забезпечується можливість відслідковування внесення змін до таких резервних копій (архівної інформації)?

Варіанти відповіді на пункт 2: так/ні/не застосовується.

У разі відповіді "так" на цей пункт у звіті про результати оцінки необхідно зазначити спосіб забезпечення такої можливості.

Відповідь "так" на контрольне питання надається у разі:

Пункт контрольного питання 3.6.1

Відповідь на пункт

Підпункт пункту контрольного питання

Відповідь на підпункт

Примітка

1

Так

а

так

 

б

так

в

так

2

Так або не застосовується

 

 

відповідь "не застосовується" на пункт 2 надається, якщо підприємство не залучає інших суб'єктів господарювання (провайдерів відповідних послуг)

Контрольне питання 3.6.2. Чи забезпечується відповідність критерію АЕО "належна система ведення бухгалтерського обліку, комерційної та транспортної документації" в частині встановленого строку зберігання облікових записів, документів та інформації щодо господарської діяльності підприємства?

Варіанти відповіді на контрольне питання 3.6.2: так/ні.

Для надання відповіді на контрольне питання комісія з оцінки відповідності повинна перевірити, чи відповідає строк зберігання облікових записів, документів та інформації щодо господарської діяльності підприємства в інформаційній системі обліку та/або документообігу (у тому числі в архівованому вигляді) строку, визначеному частиною тринадцятою статті 264 Митного кодексу України.

Контрольне питання 3.6.3. Чи забезпечується відповідність критерію АЕО "належна система ведення бухгалтерського обліку, комерційної та транспортної документації" в частині наявності плану забезпечення неперервності діяльності та відновлення на випадок збою (відмови, пошкодження) системи обліку та/або документообігу?

Варіанти відповіді на контрольне питання 3.6.3: так/ні.

Для надання відповіді на контрольне питання комісія з оцінки відповідності повинна перевірити, чи є на підприємстві задокументований план дій на випадок збою (відмови, пошкодження) системи обліку та/або документообігу.

У разі відповіді "так" у звіті про результати оцінки необхідно зазначити найменування, номер та дату документа, що містить такий план.

Підрозділ 3.7. Захист інформаційно-телекомунікаційних і комп'ютерних систем

Контрольне питання 3.7.1. Чи забезпечується відповідність критерію АЕО "належна система ведення бухгалтерського обліку, комерційної та транспортної документації" в частині запровадження заходів, спрямованих на захист інформаційно-телекомунікаційних і комп'ютерних систем від несанкціонованого доступу?

Варіанти відповіді на контрольне питання 3.7.1: так/ні.

Для надання відповіді на контрольне питання комісія з оцінки відповідності повинна перевірити:

1) чи охоплюють заходи, запроваджені з метою захисту інформаційно-телекомунікаційних і комп'ютерних систем підприємства від несанкціонованого доступу (проникнення):

а) наявність процедур з інформаційної безпеки, спрямованих на захист інформаційно-телекомунікаційних і комп'ютерних систем підприємства від несанкціонованого доступу (проникнення), умисного знищення чи втрати інформації, а також заходи з реагування на інциденти, локалізацію та відновлення в разі порушення інформаційно-телекомунікаційної безпеки та/або кібератаки.

Варіанти відповіді на підпункт: так/ні;

б) використання багаторівневої системи захисту.

Варіанти відповіді на підпункт: так/ні;

в) визначення осіб, відповідальних за роботу і захист інформаційно-телекомунікаційних і комп'ютерних систем підприємства.

Варіанти відповіді на підпункт: так/ні;

г) встановлення мережевих екранів (файєрволів), антивірусних та інших програм для захисту від шкідливого програмного забезпечення та спроб несанкціонованого проникнення в системи.

Варіанти відповіді на підпункт: так/ні;

ґ) наявність плану для забезпечення безперебійної роботи та/або відновлення після збоїв чи виходу з ладу інформаційно-телекомунікаційних і комп'ютерних систем підприємства у разі порушення їх безпеки, в тому числі за результатами інцидентів інформаційної безпеки.

Варіанти відповіді на підпункт: так/ні;

д) наявність процедури резервного копіювання, включаючи процес відновлення всіх необхідних програм та даних у разі їх втрати внаслідок несанкціонованого доступу (проникнення) до таких систем.

Варіанти відповіді на підпункт: так/ні;

е) наявність електронних журналів (реєстрів) із записами про ідентифікацію кожного користувача та його дії в системі.

Варіанти відповіді на підпункт: так/ні;

є) наявність програми підвищення обізнаності працівників стосовно питань інформаційної безпеки, програми підвищення кваліфікації (навчання) співробітників, відповідальних за питання інформаційної безпеки.

Варіанти відповіді на підпункт: так/ні;

ж) впровадження на підприємстві процесів управління та контролю інформаційних технологій та інформаційної безпеки згідно з міжнародними стандартами та кращими практиками (наприклад, ISO-27001, NIST, Cobit, ITIL), проведення періодичного незалежного аудиту таких процесів.

Варіанти відповіді на підпункт: так/ні.

Варіанти відповіді на пункт 1: так/ні.

У разі відповіді "так" на будь-який з підпунктів "а" - "ж" цього пункту у звіті про результати оцінки необхідно зазначити найменування, номери та дати документів, що підтверджують наявність таких процедур та процесів (наприклад, посадова інструкція, порядок, настанова, інформаційний лист тощо);

2) чи проводиться підприємством тестування щодо проникнення в систему?

Варіанти відповіді на пункт 2: так/ні.

Відповідь "так" на контрольне питання надається у разі:

Пункт контрольного питання 3.7.1

Відповідь на пункт

Підпункт пункту контрольного питання

Відповідь на підпункт

Примітка

1

Так

а

так або ні

відповідь "так" на пункт 1 надається у разі отримання відповіді "так" на 66 відсотків заходів, зазначених у підпунктах "а" - "ж" цього пункту

б

так або ні

в

так або ні

г

так або ні

ґ

так або ні

д

так або ні

е

так або ні

є

так або ні

ж

так або ні

2

Так

 

 

 

Контрольне питання 3.7.2. Чи забезпечується відповідність критерію АЕО "належна система ведення бухгалтерського обліку, комерційної та транспортної документації" в частині запровадження заходів, спрямованих на захист інформаційно-телекомунікаційних і комп'ютерних систем від несанкціонованого доступу, в тому числі управління доступом?

Варіанти відповіді на контрольне питання 3.7.2: так/ні.

Для надання відповіді на контрольне питання комісія з оцінки відповідності повинна перевірити:

1) чи задокументовані на підприємстві процедури надання прав доступу до інформаційно-телекомунікаційних і комп'ютерних систем, в тому числі визначення працівників з відповідними правами, критерії та обсяги надання прав доступу тощо?

Варіанти відповіді на пункт 1: так/ні;

2) чи визначений на підприємстві окремий підрозділ або особа, відповідальні за роботу та захист інформаційно-телекомунікаційних і комп'ютерних систем?

Варіанти відповіді на пункт 2: так/ні;

3) чи є на підприємстві письмові настанови або внутрішні інструкції у сфері інформаційної безпеки для працівників?

Варіанти відповіді на пункт 3: так/ні;

4) чи задокументовані на підприємстві процедури щодо встановлення паролів, у тому числі їх складності, періодичності зміни?

Варіанти відповіді на пункт 4: так/ні.

Відповідь "так" на контрольне питання надається у разі:

Пункт контрольного питання 3.7.2

Відповідь на пункт

Підпункт пункту контрольного питання

Відповідь на підпункт

Примітка

1

Так

 

 

 

2

Так

 

 

 

3

Так

 

 

 

4

Так

 

 

 

Підрозділ 3.8. Захист первинних та інших документів, регістрів бухгалтерського та складського обліку

Контрольне питання 3.8.1. Чи забезпечується відповідність критерію АЕО "належна система ведення бухгалтерського обліку, комерційної та транспортної документації" в частині забезпечення захисту та збереження первинних та інших документів, регістрів бухгалтерського та складського обліку?

Варіанти відповіді на контрольне питання 3.8.1: так/ні.

Для надання відповіді на контрольне питання комісія з оцінки відповідності повинна перевірити:

1) чи задокументовані на підприємстві процедури для забезпечення захисту та збереження первинних та інших документів, регістрів бухгалтерського та складського обліку від несанкціонованого доступу, навмисного знищення або втрати, які регламентують:

а) обмеження прав доступу до первинних та інших документів, регістрів бухгалтерського та складського обліку.

Варіанти відповіді на підпункт: так/ні;

б) резервне копіювання первинних та інших документів, створення резервних копій електронних документів або їх витягів.

Варіанти відповіді на підпункт: так/ні;

в) визначення осіб, відповідальних за збереження первинних та інших документів, регістрів бухгалтерського та складського обліку.

Варіанти відповіді на підпункт: так/ні;

г) здійснення контролю за дотриманням вимог щодо збереження первинних та інших документів, регістрів бухгалтерського та складського обліку.

Варіанти відповіді на підпункт: так/ні.

У разі відповіді "так" на будь-який з підпунктів "а" - "г" цього пункту у звіті про результати оцінки необхідно зазначити найменування відповідного документа (інструкції, порядку, настанови, інформаційного листа тощо), що підтверджує наявність процедур, зазначених у такому підпункті, та додати його копії.

Варіанти відповіді на пункт 1: так/ні;

2) чи підтверджується наявність на підприємстві процедур для забезпечення захисту та збереження первинних та інших документів, регістрів бухгалтерського та складського обліку від несанкціонованого доступу, навмисного знищення або втрати?

Варіанти відповіді на пункт 2: так/ні.

Для відповіді на цей пункт необхідно провести опитування особи, відповідальної на підприємстві за збереження первинних та інших документів, регістрів бухгалтерського та складського обліку, щодо відомостей, зазначених у підпунктах "а", "б" та "г" пункту 1.

Відповідь "так" на контрольне питання надається у разі:

Пункт контрольного питання 3.8.1

Відповідь на пункт

Підпункт пункту контрольного питання

Відповідь на підпункт

Примітка

1

Так

а

так

 

б

так

в

так

г

так

2

Так

 

 

 

Контрольне питання 3.8.2. Чи забезпечується відповідність критерію АЕО "належна система ведення бухгалтерського обліку, комерційної та транспортної документації" в частині вжиття заходів для запобігання випадкам несанкціонованого доступу та/або внесення виправлень до первинних та інших документів, регістрів бухгалтерського та складського обліку.

Варіанти відповіді на контрольне питання 3.8.2: так/ні.

Для надання відповіді на контрольне питання комісія з оцінки відповідності повинна перевірити:

1) чи задокументовані на підприємстві такі процедури:

а) визначення відповідальної особи, якій необхідно повідомляти у разі виявлення несанкціонованого доступу та/або внесення виправлень до первинних та інших документів, регістрів бухгалтерського та складського обліку.

Варіанти відповіді на підпункт: так/ні;

б) спосіб повідомлення такій відповідальній особі у разі виявлення фактів несанкціонованого доступу та/або внесення виправлень.

Варіанти відповіді на підпункт: так/ні;

в) визначення порядку подальших дій (документування порушень, з'ясування обставин, що призвели до порушень, тощо), які необхідно вжити у разі виявлення таких фактів несанкціонованого доступу та/або внесення виправлень до первинних та інших документів, регістрів бухгалтерського та складського обліку.

Варіанти відповіді на підпункт: так/ні;

г) порядки моніторингу, перегляду та оновлення процедур, зазначених у підпунктах "а" - "в" цього пункту.

Варіанти відповіді на підпункт: так/ні;

ґ) проведення інструктажу працівників щодо запровадження (зміни) процедур із забезпечення недопущення несанкціонованого доступу та/або внесення виправлень до первинних та інших документів, регістрів бухгалтерського та складського обліку.

Варіанти відповіді на підпункт: так/ні;

У разі відповіді "так" на будь-який з підпунктів "а" - "ґ" цього пункту у звіті про результати оцінки необхідно зазначити найменування, номери та дати документів, якими запроваджені такі процедури.

Варіанти відповіді на пункт 1: так/ні;

2) у разі, коли на підприємстві виявлені випадки несанкціонованого доступу та/або внесення виправлень до первинних документів, регістрів бухгалтерського та складського обліку, чи підтверджується відповідь на пункт 1 фактично вжитими заходами, відомості про які наведені у пункті 3.3.2 анкети самооцінки підприємства?

Варіанти відповіді на пункт 2: так/ні/не застосовується.

Відповідь "так" на контрольне питання надається у разі:

Пункт контрольного питання 3.8.2

Відповідь на пункт

Підпункт пункту контрольного питання

Відповідь на підпункт

Примітка

1

Так

а

так

 

Так

б

так

 

Так

в

так

 

Так

г

так

 

Так

ґ

так

 

2

Так або не застосовується

 

 

відповідь "не застосовується" на пункт 2 надається у разі відсутності виявлених випадків несанкціонованого доступу та/або внесення виправлень до первинних документів, регістрів бухгалтерського та складського обліку

Контрольне питання 3.8.3. Чи забезпечується відповідність критерію АЕО "належна система ведення бухгалтерського обліку, комерційної та транспортної документації" в частині забезпечення контролю за внесенням змін до інформації щодо руху товарних потоків?

Варіанти відповіді на контрольне питання 3.8.3: так/ні/не застосовується.

Відповідь "не застосовується" на контрольне питання надається у разі, коли специфіка діяльності підприємства не потребує реєстрації товарних потоків.

Для надання відповіді на контрольне питання комісія з оцінки відповідності повинна перевірити:

1) чи визначені документально категорії працівників, які мають доступ до інформації про рух товарних потоків?

Варіанти відповіді на пункт 1: так/ні;

2) чи визначені документально категорії працівників, які мають право вносити зміни до такої інформації?

Варіанти відповіді на пункт 2: так/ні.

У разі відповіді "так" на цей пункт у звіті про результати оцінки необхідно зазначити найменування, номер та дату такого документа та додати його копію;

3) чи зберігається інформація про внесення змін до інформації про рух товарних потоків?

Варіанти відповіді на пункт 3: так/ні.

Для відповіді на цей пункт необхідно перевірити, чи відображається у відповідній електронній системі (програмному забезпеченні) інформація про працівника, дату, час та підставу для внесення відповідної зміни.

Відповідь "так" на контрольне питання надається у разі:

Пункт контрольного питання 3.8.3

Відповідь на пункт

Підпункт пункту контрольного питання

Відповідь на підпункт

Примітка

1

Так

 

 

 

2

Так

 

 

 

3

Так

 

 

 

Контрольне питання 3.8.4. Чи забезпечується відповідність критерію АЕО "належна система ведення бухгалтерського обліку, комерційної та транспортної документації" в частині наявності вимог до інших суб'єктів господарювання щодо захисту та збереження інформації щодо руху товарних потоків?

Варіанти відповіді на контрольне питання 3.8.4: так/ні/не застосовується.

Відповідь "не застосовується" на контрольне питання надається у разі, коли специфіка діяльності підприємства не потребує реєстрації товарних потоків.

Для надання відповіді на контрольне питання комісія з оцінки відповідності повинна перевірити, чи підтверджується інформація про встановлення підприємством вимог до інших суб'єктів господарювання щодо захисту та збереження інформації щодо руху товарних потоків (наприклад, у договорах з такими суб'єктами господарювання).

У разі відповіді "так" у звіті про результати оцінки необхідно зазначити, якими документами такі вимоги встановлюються, та додати їх копії (не більше двох документів).

Розділ 4. Стійкий фінансовий стан

Підрозділ 4.1. Справи про банкрутство або процедури санації боржника

Контрольне питання 4.1.1. Чи забезпечується відповідність критерію АЕО "стійкий фінансовий стан" у частині відсутності перебування підприємства у процедурі санації боржника до відкриття провадження у справі про банкрутство, а також відсутності відкритого провадження у справі про банкрутство щодо підприємства?

Варіанти відповіді на контрольне питання 4.1.1: так/ні.

Для надання відповіді на контрольне питання комісія з оцінки відповідності повинна перевірити:

1) чи перебуває підприємство у процедурі санації боржника до відкриття провадження у справі про банкрутство?

Варіанти відповіді на пункт 1: так/ні.

У разі відповіді "так" на цей пункт у звіті про результати оцінки необхідно зазначити номери та дату ухвали суду, якою прийнято рішення про проведення санації;

2) чи відкрито щодо підприємства провадження у справі про банкрутство?

Варіанти відповіді на пункт 2: так/ні.

У разі відповіді "так" на цей пункт у звіті про результати оцінки необхідно зазначити номер та дату ухвали суду про відкриття провадження у справі про банкрутство.

Відповідь "так" на контрольне питання надається у разі:

Пункт контрольного питання 4.1.1

Відповідь на пункт

Підпункт пункту контрольного питання

Відповідь на підпункт

Примітка

1

Ні

 

 

 

2

Ні

 

 

 

Підрозділ 4.2. Виконання обов'язків із сплати митних платежів та відсутність податкового боргу із сплати інших податків

Контрольне питання 4.2.1. Чи забезпечується відповідність критерію АЕО "стійкий фінансовий стан" у частині відсутності у підприємства податкового боргу із сплати митних платежів протягом календарного року, в якому проводиться оцінка відповідності, та попередніх трьох календарних років?

Варіанти відповіді на контрольне питання 4.2.1: так/ні.

Для надання відповіді на контрольне питання комісія з оцінки відповідності повинна перевірити:

1) чи мало або має підприємство податковий борг із сплати таких видів мита протягом календарного року, в якому проводиться оцінка відповідності, та попередніх трьох календарних років:

а) вивізного мита.

Варіанти відповіді на підпункт: так/ні;

б) ввізного мита.

Варіанти відповіді на підпункт: так/ні;

в) сезонного мита.

Варіанти відповіді на підпункт: так/ні;

г) спеціального мита.

Варіанти відповіді на підпункт: так/ні;

ґ) антидемпінгового мита.

Варіанти відповіді на підпункт: так/ні;

д) компенсаційного мита.

Варіанти відповіді на підпункт: так/ні;

е) додаткового імпортного збору.

Варіанти відповіді на підпункт: так/ні.

Варіанти відповіді на пункт 1: так/ні;

2) чи мало або має підприємство податковий борг із сплати акцизного податку із ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) протягом календарного року, в якому проводиться оцінка відповідності, та попередніх трьох календарних років?

Варіанти відповіді на пункт 2: так/ні;

3) чи мало або має підприємство податковий борг із сплати податку на додану вартість із ввезених на митну територію України товарів (продукції) протягом календарного року, в якому проводиться оцінка відповідності, та попередніх трьох календарних років?

Варіанти відповіді на пункт 3: так/ні.

Відповідь "так" на контрольне питання надається у разі:

Пункт контрольного питання 4.2.1

Відповідь на пункт

Підпункт пункту контрольного питання

Відповідь на підпункт

Примітка

1

Ні

а

ні

 

б

ні

в

ні

г

ні

ґ

ні

д

ні

е

ні

2

Ні

 

 

 

3

Ні

 

 

 

Контрольне питання 4.2.2. Чи забезпечується відповідність критерію АЕО "стійкий фінансовий стан" у частині відсутності у підприємства податкового боргу із сплати інших податків, що не належать до митних платежів?

Варіанти відповіді на контрольне питання 4.2.2: так/ні.

Для надання відповіді на контрольне питання комісія з оцінки відповідності повинна перевірити:

1) чи має підприємство податковий борг із сплати таких загальнодержавних податків:

а) податку на прибуток підприємств.

Варіанти відповіді на підпункт: так/ні;

б) податку на доходи фізичних осіб.

Варіанти відповіді на підпункт: так/ні;

в) податку на додану вартість.

Варіанти відповіді на підпункт: так/ні;

г) акцизного податку.

Варіанти відповіді на підпункт: так/ні;

ґ) екологічного податку

Варіанти відповіді на підпункт: так/ні;

д) рентної плати.

Варіанти відповіді на підпункт: так/ні.

Варіанти відповіді на пункт 1: так/ні;

2) чи має підприємство податковий борг із сплати таких місцевих податків:

а) податку на майно.

Варіанти відповіді на підпункт: так/ні;

б) єдиного податку.

Варіанти відповіді на підпункт: так/ні.

Варіанти відповіді на пункт 2: так/ні;

3) чи має підприємство податковий борг із сплати таких місцевих зборів:

а) збору за місця для паркування транспортних засобів.

Варіанти відповіді на підпункт: так/ні;

б) туристичного збору.

Варіанти відповіді на підпункт: так/ні.

Варіанти відповіді на пункт 3: так/ні.

Відповідь "так" на контрольне питання надається у разі:

Пункт контрольного питання 4.2.2

Відповідь на пункт

Підпункт пункту контрольного питання

Відповідь на підпункт

Примітка

1

Ні

а

ні

 

б

ні

в

ні

г

ні

ґ

ні

д

ні

2

Ні

а

ні

 

б

ні

3

Ні

а

ні

 

б

ні

Підрозділ 4.3. Розрахункові показники (коефіцієнти) платоспроможності (фінансової стійкості) та ліквідності

Контрольне питання 4.3.1. Чи забезпечується відповідність критерію АЕО "стійкий фінансовий стан" у частині відповідності розрахункових показників (коефіцієнтів) платоспроможності (фінансової стійкості) та ліквідності підприємства нормативним значенням, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2020 р. N 665.

Варіанти відповіді на контрольне питання 4.3.1: так/ні.

Для надання відповіді на контрольне питання комісія з оцінки відповідності повинна перевірити, чи відповідають такі розрахункові показники (коефіцієнти) платоспроможності (фінансової стійкості) та ліквідності підприємства за даними річної (проміжної) фінансової звітності нормативним значенням, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2020 р. N 665:

1) коефіцієнт покриття (Кпокр)?

Варіанти відповіді на пункт 1: так/ні;

2) коефіцієнт платоспроможності (Кплат)?

Варіанти відповіді на пункт 2: так/ні;

3) коефіцієнт фінансування (Кфін)?

Варіанти відповіді на пункт 3: так/ні.

Відповідь "так" на контрольне питання надається у разі:

Пункт контрольного питання 4.3.1

Відповідь на пункт

Підпункт пункту контрольного питання

Відповідь на підпункт

Примітка

1

Так

 

 

 

2

Так

 

 

 

3

Так

 

 

 

Підрозділ 4.4. Чисті активи

Контрольне питання 4.4.1. Чи забезпечується відповідність критерію АЕО "стійкий фінансовий стан" у частині відсутності від'ємних чистих активів?

Варіанти відповіді на контрольне питання 4.4.1: так/ні.

Для надання відповіді на контрольне питання комісія з оцінки відповідності повинна перевірити числове значення чистих активів підприємства за даними річної (проміжної) фінансової звітності (рядок 1495 форми N 1 "Баланс (Звіт про фінансовий стан)", форми N 1-м (для малих підприємств) або форми N 1-мс (для мікропідприємств), складеної відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

Відповідь "так" на контрольне питання надається, якщо числове значення чистих активів підприємства за даними річної (проміжної) фінансової звітності підприємства становить і 0.

Розділ 5. Забезпечення практичних стандартів компетенції або професійної кваліфікації відповідальної посадової особи підприємства

Підрозділ 5.1. Досвід практичної роботи

Контрольне питання 5.1.1. Чи забезпечується відповідність критерію АЕО "забезпечення практичних стандартів компетенції або професійної кваліфікації відповідальної посадової особи підприємства" в частині наявності у підприємства досвіду провадження діяльності в межах міжнародного ланцюга постачання товарів та/або призначення на підприємстві працівника, відповідального за митні питання, який має досвід практичної роботи за напрямом здійснення митних формальностей?

Варіанти відповіді на контрольне питання 5.1.1: так/ні.

Для надання відповіді на контрольне питання комісія з оцінки відповідності повинна перевірити:

1) чи підтверджується інформація про наявність у підприємства досвіду провадження діяльності в межах міжнародного ланцюга постачання товарів протягом календарного року, в якому проводиться оцінка відповідності підприємства, та попередніх трьох календарних років?

Варіанти відповіді на пункт 1: так/ні.

Для надання відповіді на цей пункт комісією з оцінки відповідності враховується інформація, зазначена підприємством у пунктах 1.1.1, 1.1.4 і 1.2.3 (якщо застосовується) анкети самооцінки підприємства;

2) чи підтверджується інформація щодо призначення на підприємстві працівника, відповідального за митні питання, відомості про якого зазначені в підпункті "а" пункту 1.1.3 анкети самооцінки підприємства?

Варіанти відповіді на пункт 2: так/ні.

Для надання відповіді на цей пункт комісія з оцінки відповідності перевіряє наявність документа, що підтверджує призначення на підприємстві працівника, відповідального за митні питання (наприклад, наказ про прийняття на роботу, наказ про призначення на посаду тощо).

Також необхідно зазначити найменування, номери та дати документів, які підтверджують інформацію про визначення осіб, відомості про яких наведено в пункті 1.1.8 анкети самооцінки підприємства, які виконуватимуть обов'язки працівника, відповідального за митні питання, на час його тимчасової відсутності;

3) чи підтверджується інформація щодо досвіду практичної роботи за напрямом здійснення митних формальностей не менше трьох років у працівника, відповідального за митні питання, а саме:

а) чи наявна інформація в трудовій книжці про призначення на посади, що пов'язані із здійсненням митних формальностей (наприклад спеціаліст з імпорту (експорту), менеджер зовнішньо-економічної діяльності, агент з митного оформлення, декларант, логіст тощо, або керівник такого відповідного підрозділу).

Варіанти відповіді на підпункт: так/ні;

б) чи внесені обов'язки із здійснення митних формальностей або контролю за їх виконанням до посадової інструкції особи, відповідальної за митні питання.

Варіанти відповіді на підпункт: так/ні;

в) чи наявна інформація про особу, відповідальну за митні питання, у графі 54 митної декларації (застосовується лише до митного брокера, утримувача митного складу, а також експортера або імпортера, які здійснюють декларування самостійно).

Варіанти відповіді на підпункт: так/ні/не застосовується.

Варіанти відповіді на пункт 3: так/ні.

Відповідь "так" на контрольне питання надається у разі отримання сукупності відповідей на пункти 1 і 2 та/або 2 і 3 контрольного питання з урахуванням примітки:

Пункт контрольного питання 5.1.1

Відповідь на пункт

Підпункт пункту контрольного питання

Відповідь на підпункт

Примітка

1

Так

 

 

 

2

Так

 

 

 

3

Так

а

так або ні

відповідь "так" на пункт 3 надається у разі отримання відповіді "так" на будь-який з підпунктів "а" - "в" цього пункту

б

так або ні

в

так або ні,
або не застосовується

Підрозділ 5.2. Підтвердження кваліфікації працівника, відповідального за митні питання, та його обов'язки

Контрольне питання 5.2.1. Чи забезпечується відповідність критерію АЕО "забезпечення практичних стандартів компетенції або професійної кваліфікації відповідальної посадової особи підприємства" в частині підтвердження кваліфікації працівника, відповідального за митні питання, в Порядку підтвердження кваліфікації працівника підприємства, відповідального за митні питання, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2020 р. N 665.

Варіанти відповіді на контрольне питання 5.2.1: так/ні.

Для підтвердження відповіді на це контрольне питання комісією з оцінки відповідності:

перевіряються відомості, внесені до Єдиної інформаційної системи митних органів (далі - ЄАІС), стосовно звіту про результати тестування працівника, відповідального за митні питання, проведеного відповідно до зазначеного Порядку; або

проводиться тестування працівника підприємства, відповідального за митні питання, відповідно до зазначеного Порядку.

Контрольне питання 5.2.2. Чи забезпечується відповідність критерію АЕО "забезпечення практичних стандартів компетенції або професійної кваліфікації відповідальної посадової особи підприємства" в частині покладення на працівника, відповідального за митні питання, обов'язків, необхідних для виконання такого критерію?

Варіанти відповіді на контрольне питання 5.2.2: так/ні.

Для надання відповіді на контрольне питання комісія з оцінки відповідності повинна перевірити:

1) чи покладено на працівника, відповідального за митні питання, обов'язки з взаємодії з митними органами з питань відповідності підприємства критеріям АЕО?

Варіанти відповіді на пункт 1: так/ні.

У разі відповіді "так" на цей пункт у звіті про результати оцінки необхідно зазначити найменування, номери та дати документів, якими такі обов'язки покладені на працівника, відповідального за митні питання, а також додати їх копію;

2) чи покладено на працівника, відповідального за митні питання, обов'язки із здійснення самостійно контролю за дотриманням підприємством відповідності критеріям АЕО та умов, визначених наданими підприємству дозволами на застосування спеціальних спрощень?

Варіанти відповіді на пункт 2: так/ні.

У разі відповіді "так" на цей пункт у звіті про результати оцінки необхідно зазначити найменування, номери та дати документів, якими такі обов'язки покладені на працівника, відповідального за митні питання, а також додати їх копію;

3) чи покладено на працівника, відповідального за митні питання, обов'язки невідкладного інформування митних органів про зміни в діяльності підприємства, що мають значення для проведення оцінки відповідності, у тому числі щодо втрати або передачі іншій особі права користування відповідним об'єктом (будівлею, спорудою, відкритим або закритим майданчиком тощо), виникнення подій та/або обставин, що можуть мати вплив на дотримання підприємством відповідності критеріям АЕО та умов, визначених наданими підприємству дозволами на застосування спеціальних спрощень?

Варіанти відповіді на пункт 3: так/ні.

У разі відповіді "так" на цей пункт у звіті про результати оцінки необхідно зазначити найменування, номери та дати документів, якими такі обов'язки покладені на працівника, відповідального за митні питання, а також додати їх копію.

Відповідь "так" на контрольне питання надається у разі:

Пункт

контрольного питання 5.2.2

Відповідь на пункт

Підпункт пункту контрольного питання

Відповідь на підпункт

Примітка

1

Так

 

 

 

2

Так

 

 

 

3

Так

 

 

 

Розділ 6. Дотримання стандартів безпеки та надійності

Підрозділ 6.1. Загальна інформація про безпеку та надійність

Контрольне питання 6.1.1. Чи забезпечується відповідність критерію АЕО "дотримання стандартів безпеки та надійності" в частині призначення на підприємстві працівника, на якого покладений обов'язок із взаємодії з митними органами з питань безпеки та надійності?

Варіанти відповіді на контрольне питання 6.1.1: так/ні.

Для надання відповіді на контрольне питання комісія з оцінки відповідності повинна перевірити:

1) чи підтверджується інформація щодо призначення на підприємстві працівника, на якого покладений обов'язок із взаємодії з митними органами з питань безпеки та надійності, відомості про якого зазначено у підпункті "б" пункту 1.1.3 анкети самооцінки підприємства?

Варіанти відповіді на пункт 1: так/ні.

Для надання відповіді на цей пункт комісія з оцінки відповідності перевіряє наявність документа, що підтверджує призначення на підприємстві працівника, на якого покладений обов'язок із взаємодії з митними органами з питань безпеки та надійності (наприклад, наказ про прийняття на роботу, наказ про призначення на посаду тощо). Також необхідно зазначити найменування, номери та дати документів, які підтверджують інформацію про визначення осіб, відомості про яких наведено в пункті 1.1.8 анкети самооцінки підприємства, які виконуватимуть обов'язки працівника, відповідального за взаємодію з митними органами з питань безпеки та надійності, на час його тимчасової відсутності. До звіту про результати оцінки також додаються копії таких документів;

2) чи покладено на працівника, відомості про якого зазначено в підпункті "б" пункту 1.1.3 анкети самооцінки підприємства, зокрема, такі права та обов'язки:

а) отримання інформації, що має відношення до безпеки та надійності, від осіб, відповідальних за запровадження та координацію заходів щодо безпеки та надійності, та її передача митним органам на їх обґрунтовану вимогу.

Варіанти відповіді на підпункт: так/ні;

б) доведення інформації про ризики та загрози щодо безпеки та надійності керівництву підприємства та/або працівникам підприємства, відповідальним за запровадження та координацію заходів за напрямами функціонування підприємства, які є ризиковими з точки зору безпеки та надійності (наприклад, щодо безпеки об'єктів підприємства, персоналу підприємства, інших суб'єктів господарювання, зовнішніх послуг тощо).

Варіанти відповіді на підпункт: так/ні;

в) інформування митних органів про реалізацію впроваджених процедур з безпеки та надійності, внесення змін до них, усунення недоліків тощо.

Варіанти відповіді на підпункт: так/ні.

У разі відповіді "так" на будь-який з підпунктів "а" - "в" цього пункту у звіті про результати оцінки необхідно зазначити найменування, номер та дату документа, яким відповідні права та обов'язки покладені на особу, яка відповідає за взаємодію з митними органами з питань безпеки та надійності підприємства, а також додати його копію.

Варіанти відповіді на пункт 2: так/ні.

Відповідь "так" на контрольне питання надається у разі:

Пункт контрольного питання 6.1.1

Відповідь на пункт

Підпункт пункту контрольного питання

Відповідь на підпункт

Примітка

1

Так

 

 

 

2

Так

а

так

 

б

так

 

в

так

 

Контрольне питання 6.1.2. Чи забезпечується відповідність критерію АЕО "дотримання стандартів безпеки та надійності" в частині проведення оцінки ризиків та загроз та складення плану безпеки на підприємстві?

Варіанти відповіді на контрольне питання 6.1.2: так/ні.

Для надання відповіді на контрольне питання комісія з оцінки відповідності повинна перевірити:

1) чи надано підприємством звіт з оцінки ризиків та загроз та план безпеки об'єктів та приміщень підприємства?

Варіанти відповіді на пункт 1: так/ні.

У разі відповіді "так" на цей пункт у звіті про результати оцінки необхідно зазначити, ким (безпосередньо підприємством або іншим суб'єктом господарювання) підготовлені звіт з оцінки ризиків та загроз та план безпеки об'єктів та приміщень підприємства, номер та дату їх підготовки, а також додати їх копії;

2) чи покриває звіт з оцінки ризиків та загроз такі складові діяльності підприємства:

а) оцінку загроз для товарів та операцій, які здійснює підприємство відповідно до його ролі у міжнародному ланцюзі постачання товарів (наприклад, загрози під час планування постачання товарів, фізичні загрози під час надходження або відвантаження товарів, загрози несанкціонованих операцій з товарами з вини працівників підприємства або постачальників (покупців) тощо).

Варіанти відповіді на підпункт: так/ні;

б) оцінку ризиків не здійснення розрахунків або несвоєчасного здійснення розрахунків за поставлені товари або надані послуги.

Варіанти відповіді на підпункт: так/ні;

в) оцінку ризику втрати інформації або документів.

Варіанти відповіді на підпункт: так/ні;

г) оцінку фізичних загроз для об'єктів та приміщень підприємства (у тому числі несанкціонованого доступу до них).

Варіанти відповіді на підпункт: так/ні;

ґ) оцінку ризиків, пов'язаних з працівниками підприємства.

Варіанти відповіді на підпункт: так/ні;

д) аналіз умов договорів щодо включення до договорів (контрактів) положень щодо забезпечення діловими партнерами безпеки у міжнародному ланцюзі постачання товарів.

Варіанти відповіді на підпункт: так/ні.

Варіанти відповіді на пункт 2: так/ні;

3) чи надано підприємством інформацію щодо:

а) періодичності проведення оцінки ризиків та загроз?

Варіанти відповіді на підпункт: так/ні;

б) періодичності перегляду плану безпеки об'єктів та приміщень підприємства?

Варіанти відповіді на підпункт: так/ні.

У разі відповіді "так" на підпункт "а" чи "б" цього пункту у звіті про результати оцінки необхідно зазначити періодичність здійснення перегляду звіту з оцінки ризиків та загроз та/або плану безпеки об'єктів та приміщень підприємства, а також реквізити відповідних документів за останніх три роки (якщо підприємство утворене менше ніж три роки, за фактичний період функціонування підприємства).

Варіанти відповіді на пункт 3: так/ні;

4) чи визначають процедури підприємства щодо безпеки та надійності:

а) порядок інформування відповідальних осіб підприємства про виявлені порушення?

Варіанти відповіді на підпункт: так/ні;

б) порядок інформування персоналу, відвідувачів про процедури щодо безпеки та надійності, які застосовуються на підприємстві?

Варіанти відповіді на підпункт: так/ні;

в) заходи, які проводяться на підставі плану безпеки об'єктів та приміщень підприємства, та осіб, які їх здійснюють?

Варіанти відповіді на підпункт: так/ні.

У разі відповіді "так" на підпункт "а" чи "в" цього пункту у звіті про результати оцінки необхідно зазначити найменування, номери та дати документів, які підтверджують відповідь (наприклад, звіту з оцінки ризиків та загроз, плану безпеки, інших записів тощо).

Варіанти відповіді на пункт 4: так/ні.

Відповідь "так" на контрольне питання надається у разі:

Пункт контрольного питання 6.1.2

Відповідь на пункт

Підпункт пункту контрольного питання

Відповідь на підпункт

Примітка

1

Так

 

 

 

2

Так

а

так

 

б

так

в

так

г

так

ґ

так

д

так

3

Так

а

так

 

б

так

4

Так

а

так

 

б

так

в

так

Контрольне питання 6.1.3. Чи забезпечується відповідність критерію АЕО "дотримання стандартів безпеки та надійності" в частині визначення основних ризиків та загроз в анкеті самооцінки підприємства?

Варіанти відповіді на контрольне питання 6.1.3: так/ні.

Для надання відповіді на контрольне питання комісія з оцінки відповідності повинна перевірити факт надання підприємством опису щонайменше п'яти основних ризиків та загроз з питань безпеки та надійності.

Контрольне питання 6.1.4. Чи забезпечується відповідність критерію АЕО "дотримання стандартів безпеки та надійності" в частині запровадження та координації заходів з безпеки та надійності?

Варіанти відповіді на контрольне питання 6.1.4: так/ні.

Для надання відповіді на контрольне питання комісія з оцінки відповідності повинна перевірити:

1) чи визначено на підприємстві особу (осіб) з відповідним рівнем повноважень, відповідальну за запровадження та координацію заходів з безпеки та надійності за відповідними напрямами?

Варіанти відповіді на пункт 1: так/ні.

У разі відповіді "так" на цей пункт у звіті про результати оцінки необхідно зазначити:

а) найменування, номери та дати документів (наприклад, посадова інструкція, порядок, настанова, інформаційний лист тощо), що підтверджують повноваження такої особи щодо запровадження відповідних заходів та контролю їх виконання працівниками підприємства;

б) прізвище, власне ім'я, паспортні дані та номер картки платника податків такої особи (для нерезидента - відповідний національний ідентифікаційний номер: номер картки платника податків, номер соціального страхування тощо);

2) чи залучає підприємство для здійснення заходів з питань безпеки та надійності інших суб'єктів господарювання у відповідній сфері?

Варіанти відповіді на пункт 2: так/ні.

У разі відповіді "так" на цей пункт у звіті про результати оцінки необхідно зазначити чи забезпечує особа, яка відповідає за запровадження та координацію заходів з безпеки та надійності на підприємстві за відповідним напрямом, контроль за дотриманням вимог щодо безпеки та надійності, встановлених підприємством;

3) чи передбачена на підприємстві процедура заміщення особи (осіб), відповідальної за запровадження та координацію заходів з безпеки та надійності на підприємстві, на період її тимчасової відсутності?

Варіанти відповіді на пункт 3: так/ні.

У разі відповіді "так" на цей пункт у звіті про результати оцінки необхідно зазначити найменування, номери та дати документів, що підтверджують наявність таких процедур (наприклад, посадова інструкція, порядок, настанова, інформаційний лист).

Відповідь "так" на контрольне питання надається у разі:

Пункт контрольного питання 6.1.4

Відповідь на пункт

Підпункт пункту контрольного питання

Відповідь на підпункт

Примітка

1

Так

 

 

 

2

Так або ні

 

 

 

3

Так

 

 

 

Контрольне питання 6.1.5. Чи забезпечується відповідність критерію АЕО "дотримання стандартів безпеки та надійності" в частині здійснення однакових (подібних) заходів безпеки для усіх об'єктів (приміщень) підприємства?

Варіанти відповіді на контрольне питання 6.1.5: так/не застосовується.

Для надання відповіді на контрольне питання комісія з оцінки відповідності повинна перевірити, чи підтверджується інформація, зазначена у пункті 6.1.5 анкети самооцінки підприємства, задокументованим на підприємстві єдиним порядком запровадження, координації, моніторингу та перегляду заходів з безпеки та надійності для різних об'єктів (приміщень) підприємства.

Відповідь "не застосовується" надається у разі, коли підприємством у пункті 6.1.5 анкети самооцінки підприємства зазначено, що для різних об'єктів (приміщень) підприємства встановлено різні порядки запровадження, координації, моніторингу та перегляду заходів з безпеки та надійності.

Контрольне питання 6.1.6. Чи забезпечується відповідність критерію АЕО "дотримання стандартів безпеки та надійності" в частині забезпечення інформування працівників та відвідувачів підприємства щодо заходів безпеки та надійності?

Варіанти відповіді на контрольне питання 6.1.6: так/ні.

Для надання відповіді на контрольне питання комісія з оцінки відповідності повинна перевірити:

1) чи наявні на підприємстві інструкції щодо дотримання заходів безпеки та надійності працівниками та відвідувачами об'єктів підприємства?

Варіанти відповіді на пункт 1: так/ні;

2) чи задокументовані процедури щодо порядку дій працівників у разі виявлення порушень безпеки та надійності (наприклад, порядок інформування працівників, відповідальних за запровадження та координацію заходів з безпеки та надійності за відповідними напрямами, взаємодію з митними органами з питань безпеки та надійності підприємства, з'ясування обставин, що призвели до таких порушень тощо)?

Варіанти відповіді на пункт 2: так/ні;

3) чи визначено на підприємстві:

а) порядок з'ясування обставин, що призвели до порушень заходів з безпеки та надійності.

Варіанти відповіді на підпункт: так/ні;

б) відповідальних осіб за з'ясування обставин, що призвели до порушень заходів з безпеки та надійності.

Варіанти відповіді на підпункт: так/ні;

в) порядок подальшого реагування за результатами з'ясування обставин, що призвели до порушень заходів з безпеки та надійності.

Варіанти відповіді на підпункт: так/ні;

Варіанти відповіді на пункт 3: так/ні.

Відповідь "так" на контрольне питання надається у разі:

Пункт контрольного питання 6.1.6

Відповідь на пункт

Підпункт пункту контрольного питання

Відповідь на підпункт

Примітка

1

Так

 

 

 

2

Так

 

 

 

3

Так

а

так

 

б

так

 

в

так

 

Контрольне питання 6.1.7. Чи забезпечується відповідність критерію АЕО "дотримання стандартів безпеки та надійності" в частині запровадження контрольних заходів для зведення до мінімуму порушень заходів з безпеки та надійності, а також документування таких порушень?

Варіанти відповіді на контрольне питання 6.1.7: так/ні.

Для надання відповіді на контрольне питання комісія з оцінки відповідності повинна перевірити:

1) чи задокументовані на підприємстві виявлені порушення заходів з безпеки та надійності (за наявності, підпункт "а" пункту 6.1.7 анкети самооцінки підприємства)?

Варіанти відповіді на пункт 1: так/ні/не застосовується;

2) чи вжиті заходи до виявлених порушень з метою зведення до мінімуму таких порушень у майбутньому, а також чи задокументовані вжиті заходи?

Варіанти відповіді на пункт 2: так/ні/не застосовується.

Відповідь "так" на контрольне питання надається у разі:

Пункт контрольного питання 6.1.7

Відповідь на пункт

Підпункт пункту контрольного питання

Відповідь на підпункт

Примітка

1

Так або не застосовується

 

 

відповідь "не застосовується" надається, якщо порушення заходів з безпеки та надійності на підприємстві не виявлялися

2

Так або не застосовується

 

 

Контрольне питання 6.1.8. Чи забезпечується відповідність критерію АЕО "дотримання стандартів безпеки та надійності" в частині проходження інших процедур щодо безпеки та надійності (зокрема, сертифікації, акредитації уповноваженими органами, в тому числі державними органами, підприємствами, міжнародними організаціями)?

Варіанти відповіді на контрольне питання 6.1.8: так/не застосовується.

Для надання відповіді на контрольне питання комісія з оцінки відповідності повинна перевірити, чи підтверджується інформація, зазначена у пункті 6.1.8 анкети самооцінки підприємства, наданими підприємством оригіналами, зокрема, сертифікатів, документів, що підтверджують проходження акредитацій.

У разі відповіді "так" на контрольне питання до звіту про результати оцінки додаються копії таких документів, що підтверджують проходження процедур щодо безпеки та надійності.

Відповідь "не застосовується" на контрольне питання надається, якщо підприємство не проходило процедур щодо безпеки та надійності (наприклад, сертифікації, акредитації уповноваженими органами, в тому числі державними органами, підприємствами, міжнародними організаціями).

Контрольне питання 6.1.9. Чи забезпечується відповідність критерію АЕО "дотримання стандартів безпеки та надійності" в частині запровадження спеціальних заходів з безпеки та надійності стосовно товарів, які підприємство використовує у своїй господарській діяльності?

Варіанти відповіді на контрольне питання 6.1.9: так/ні/не застосовується.

Для надання відповіді на контрольне питання комісія з оцінки відповідності повинна перевірити, чи відповідає інформація, зазначена у пункті 6.1.9 анкети самооцінки підприємства, фактичним даним на підприємстві.

Відповідь "не застосовується" на контрольне питання надається у разі, коли підприємство не використовує у своїй діяльності товари, які потребують застосування будь-яких спеціальних заходів з безпеки та надійності (наприклад, небезпечні хімічні речовини, підакцизні товари тощо).

Контрольне питання 6.1.10. Чи забезпечується відповідність критерію АЕО "дотримання стандартів безпеки та надійності" в частині співпраці з іншими суб'єктами господарювання, які надають послуги з питань безпеки?

Варіанти відповіді на контрольне питання 6.1.10: так/ні/не застосовується.

Відповідь "не застосовується" на контрольне питання надається у разі, коли підприємство не користується послугами інших суб'єктів господарювання, що надають послуги з питань безпеки.

Для надання відповіді на контрольне питання комісія з оцінки відповідності повинна перевірити:

1) чи підтверджується інформація, надана підприємством, щодо користування послугами інших суб'єктів господарювання, що надають послуги з питань безпеки?

Варіанти відповіді на пункт 1: так/ні;

2) у разі, коли суб'єктом господарювання, зазначеним у підпункті "а" пункту 6.1.10 анкети самооцінки підприємства, проводилася оцінка ризиків та загроз щодо безпеки та надійності на підприємстві, чи включені виявлені таким суб'єктом господарювання ризики та загрози до звіту підприємства, відомості про який наведені у підпункті "а" пункту 6.1.2 анкети самооцінки підприємства?

Варіанти відповіді на пункт 2: так/ні/не застосовується.

Відповідь "так" на контрольне питання надається у разі:

Пункт контрольного питання 6.1.10

Відповідь на пункт

Підпункт пункту контрольного питання

Відповідь на підпункт

Примітка

1

Так

 

 

 

2

Так або не застосовується

 

 

відповідь "не застосовується" на пункт 2 надається у разі, коли іншим суб'єктом господарювання оцінка ризиків та загроз щодо безпеки та надійності на підприємстві не проводилася

Контрольне питання 6.1.11. Чи забезпечується відповідність критерію АЕО "дотримання стандартів безпеки та надійності" в частині встановлення вимог безпеки та надійності іншими суб'єктами господарювання?

Варіанти відповіді на контрольне питання 6.1.11: так/не застосовується.

Відповідь "не застосовується" на контрольне питання надається у разі, коли іншими суб'єктами господарювання (наприклад, страховими компаніями, гарантами) не встановлюються до підприємства вимоги щодо безпеки та надійності.

Для надання відповіді "так" на контрольне питання комісія з оцінки відповідності повинна перевірити, чи підтверджується інформація про встановлення іншими суб'єктами господарювання вимог до підприємства щодо безпеки та надійності.

Підрозділ 6.2. Безпека об'єктів підприємства

Контрольне питання 6.2.1. Чи забезпечується відповідність критерію АЕО "дотримання стандартів безпеки та надійності" в частині безпеки та охорони зовнішньої обмежувальної лінії?

Варіанти відповіді на контрольне питання 6.2.1: так/ні.

Для надання відповіді на контрольне питання комісія з оцінки відповідності повинна перевірити:

1) чи підтверджується заявлена підприємством інформація щодо охорони зовнішньої обмежувальної лінії об'єктів підприємства?

Варіанти відповіді на пункт 1: так/ні;

2) чи визначено документально осіб, відповідальних за проведення перевірки парканів, будівель, іншої зовнішньої огорожі?

Варіанти відповіді на пункт 2: так/ні;

3) чи підтверджується заявлена підприємством інформація щодо способу та періодичності перевірки парканів, будівель, іншої зовнішньої огорожі, а також документування її результатів?

Варіанти відповіді на пункт 3: так/ні;

4) чи існує можливість несанкціонованого проникнення через зовнішню обмежувальну лінію внаслідок не забезпечення заходів з її охорони (наприклад, наявність лазів, пошкоджені огорожі, відсутність замків на дверях, запірних пристроїв на воротах або вікнах, цілодобової охорони неогороджених ділянок обмежувальної лінії)?

Варіанти відповіді на пункт 4: так/ні.

У разі відповіді "так" на цей пункт у звіті про результати оцінки необхідно зазначити (описати) відповідні докази такої можливості;

5) чи підтверджується інформація щодо порядку дій працівників у разі виявлення порушень заходів з безпеки та надійності в частині охорони зовнішньої обмежувальної лінії об'єктів, а саме:

а) заявлена підприємством інформація щодо того, кого необхідно проінформувати та які подальші заходи повинні бути вжиті у разі виявлення порушень, зокрема інструкціями, зазначеними у пункті 6.1.6 анкети самооцінки підприємства.

Варіанти відповіді на підпункт: так/ні;

б) відповідність порядку дій працівників фактично вжитим заходам, зазначеним у пункті 6.1.7 анкети самооцінки підприємства, у разі виявлення на підприємстві випадків порушення заходів з безпеки та надійності об'єктів підприємства.

Варіанти відповіді на підпункт: так/ні/не застосовується.

Варіанти відповіді на пункт 5: так/ні.

Відповідь "так" на контрольне питання надається у разі:

Пункт контрольного питання 6.2.1

Відповідь на пункт

Підпункт пункту контрольного питання

Відповідь на підпункт

Примітка

1

Так

 

 

 

2

Так

 

 

 

3

Так

 

 

 

4

Ні

 

 

 

5

Так

а

так

 

б

так або не застосовується

відповідь "не застосовується" на підпункт "а" надається у разі відсутності виявлених на підприємстві випадків порушення заходів з безпеки та надійності об'єктів підприємства

Контрольне питання 6.2.2. Чи забезпечується відповідність критерію АЕО "дотримання стандартів безпеки та надійності" в частині забезпечення контролю за точками доступу до об'єктів підприємства у зовнішній обмежувальній лінії?

Варіанти відповіді на контрольне питання 6.2.2: так/ні.

Для надання відповіді на контрольне питання комісія з оцінки відповідності повинна перевірити:

1) чи підтверджується заявлена підприємством інформація щодо точок доступу до об'єктів у зовнішній обмежувальній лінії та їх контролю?

Варіанти відповіді на пункт 1: так/ні;

2) чи підтверджується заявлена підприємством інформація щодо наявності (відсутності) обмеження доступу до об'єктів за часом доби або днем тижня?

Варіанти відповіді на пункт 2: так/ні;

3) чи існує можливість несанкціонованого проникнення через точки доступу у зовнішній обмежувальній лінії до об'єктів підприємства внаслідок не забезпечення заходів з її охорони (наприклад, несправність замків на дверях, відсутність охорони, паспортного або іншого ідентифікаційного контролю у точках доступу)?

Варіанти відповіді на пункт 3: так/ні.

У разі відповіді "так" на цей пункт у звіті про результати оцінки необхідно зазначити відповідні докази щодо такої можливості.

Відповідь "так" на контрольне питання надається у разі:

Пункт контрольного питання 6.2.2

Відповідь на пункт

Підпункт пункту контрольного питання

Відповідь на підпункт

Примітка

1

Так

 

 

 

2

Так

 

 

 

3

Ні

 

 

 

Контрольне питання 6.2.3. Чи забезпечується відповідність критерію АЕО "дотримання стандартів безпеки та надійності" в частині забезпечення достатнього освітлення зовнішньої обмежувальної лінії та об'єктів підприємства?

Варіанти відповіді на контрольне питання 6.2.3: так/ні.

Для надання відповіді на контрольне питання комісія з оцінки відповідності повинна перевірити:

1) чи відповідає інформація щодо достатності освітлення та засобів освітлення, що використовуються підприємством, зазначена у пункті 6.2.3 анкети самооцінки підприємства, фактичним даним на підприємстві?

Варіанти відповіді на пункт 1: так/ні.

Для перевірки цього питання комісії з оцінки відповідності необхідно провести тестові відеозаписи обмежувальної лінії та об'єктів підприємства у темну пору доби.

Для отримання відповіді "так" цей пункт комісія з оцінки відповідності повинна пересвідчитися, що на відеозаписі обмежувальна лінія та об'єкти є достатньо видимі;

2) чи існує можливість непоміченого несанкціонованого проникнення до об'єктів підприємства через точки доступу у зовнішній обмежувальній лінії або до об'єктів внаслідок не забезпечення заходів з їх освітлення (наприклад, відсутність охорони на неосвітлених ділянках, систем сигналізації тощо)?

Варіанти відповіді на пункт 2: так/ні.

У разі відповіді "так" на цей пункт у звіті про результати оцінки необхідно зазначити відповідні докази щодо такої можливості.

Відповідь "так" на контрольне питання надається у разі:

Пункт контрольного питання 6.2.3

Відповідь на пункт

Підпункт пункту контрольного питання

Відповідь на підпункт

Примітка

1

Так

 

 

 

2

Ні

 

 

 

Контрольне питання 6.2.4. Чи забезпечується відповідність критерію АЕО "дотримання стандартів безпеки та надійності" в частині забезпечення зберігання та контролю за доступом до ключів?

Варіанти відповіді на контрольне питання 6.2.4: так/ні.

Для надання відповіді на контрольне питання комісія з оцінки відповідності повинна перевірити:

1) чи визначають процедури підприємства щодо безпеки та надійності для системи зберігання та контролю за доступом до ключів від об'єктів підприємства:

а) засоби маркування та ідентифікації ключів.

Варіанти відповіді на підпункт: так/ні;

б) спеціальне місце для зберігання ключів або осіб, відповідальних за їх зберігання (у разі відсутності такого місця).

Варіанти відповіді на підпункт: так/ні;

в) систему документування (відслідковування) видачі ключів.

Варіанти відповіді на підпункт: так/ні;

г) порядок дій у разі втрати або неповернення ключів.

Варіанти відповіді на підпункт: так/ні.

Варіанти відповіді на пункт 1: так/ні.

У разі відповіді "так" на цей пункт у звіті про результати оцінки необхідно зазначити найменування, номери та дати документів, що підтверджують наявність таких процедур;

2) чи визначено документально перелік уповноважених осіб, які мають доступ до ключів відповідних об'єктів, спеціальних зон безпеки, шаф з документами, сейфів, транспортних одиниць, устатковання?

Варіанти відповіді на пункт 2: так/ні.

У разі відповіді "так" на цей пункт у звіті про результати оцінки необхідно зазначити найменування, номери та дати документів, якими визначено перелік таких осіб;

3) чи визначено документально осіб, відповідальних за перевірку та зачинення об'єктів після завершення робочого дня (робочої зміни) та їх відчинення наступного робочого дня (робочої зміни)?

Варіанти відповіді на пункт 3: так/ні.

У разі відповіді "так" на цей пункт у звіті про результати оцінки необхідно зазначити найменування, номери та дати документів, якими визначено таких осіб.

Відповідь "так" на контрольне питання надається у разі:

Пункт контрольного питання 6.2.4

Відповідь на пункт

Підпункт пункту контрольного питання

Відповідь на підпункт

Примітка

1

Так

а

так

 

б

так

в

так

г

так

2

Так

 

 

відповідь "так" на пункт 2 надається, якщо такі особи визначені знеособлено (наприклад, доступ до ключа від приміщення певного підрозділу підприємства мають всі працівники такого підрозділу), але при цьому застосовуються відповідні заходи ідентифікації особи, яка користується ключом

3

Так

 

 

 

Контрольне питання 6.2.5. Чи забезпечується відповідність критерію АЕО "дотримання стандартів безпеки та надійності" в частині забезпечення заходів безпеки та надійності щодо паркування приватних транспортних засобів?

Варіанти відповіді на контрольне питання 6.2.5: так/ні/не застосовується.

Відповідь "не застосовується" на контрольне питання надається у разі, коли паркування приватних транспортних засобів працівників або відвідувачів на території об'єктів підприємства не дозволяється.

Для надання відповіді на контрольне питання у разі, коли паркування приватних транспортних засобів працівників або відвідувачів на території об'єктів підприємства дозволяється, комісія з оцінки відповідності повинна перевірити:

1) чи наявні на підприємстві письмові правила та розпорядження щодо дотримання заходів з безпеки та надійності під час паркування?

Варіанти відповіді на пункт 1: так/ні;

2) чи наявні на підприємстві інструкції щодо паркування приватних транспортних засобів працівників підприємства?

Варіанти відповіді на пункт 2: так/ні;

3) чи визначений на підприємстві спосіб контролю (документування) транспортних засобів працівників або відвідувачів підприємства?

Варіанти відповіді на пункт 3: так/ні;

4) чи розташовані спеціальні місця для паркування транспортних засобів відвідувачів і працівників поза зонами місць завантаження (розвантаження) товарів для уникнення можливих крадіжок, перешкод іншим транспортним засобам?

Варіанти відповіді на пункт 4: так/ні;

5) чи визначений спосіб ідентифікації приватних транспортних засобів працівників та відвідувачів підприємства (наприклад, за допомогою відповідних перепусток)?

Варіанти відповіді на пункт 5: так/ні;

6) чи здійснюється оновлення дозволів (пропусків) на в'їзд у разі зміни приватних транспортних засобів (або номерних знаків), якими користуються працівники підприємства?

Варіанти відповіді на пункт 6: так/ні;

7) чи перевіряється дотримання вимог щодо паркування?

Варіанти відповіді на пункт 7: так/ні.

У разі відповіді "так" на будь-який з пунктів 1-7 у звіті про результати оцінки необхідно зазначити найменування, номери та дати відповідних документів, які підтверджують відповідь на такий пункт (за наявності).

Відповідь "так" на контрольне питання надається у разі:

Пункт контрольного питання 6.2.5

Відповідь на пункт

Підпункт пункту контрольного питання

Відповідь на підпункт

Примітка

1

Так

 

 

 

2

Так

 

 

 

3

Так

 

 

 

4

Так

 

 

 

5

Так

 

 

 

6

Так

 

 

 

7

Так

 

 

 

Підрозділ 6.3. Доступ до об'єктів підприємства

Контрольне питання 6.3.1. Чи забезпечується відповідність критерію АЕО "дотримання стандартів безпеки та надійності" в частині забезпечення контролю за доступом до об'єктів підприємства?

Варіанти відповіді на контрольне питання 6.3.1: так/ні.

Для надання відповіді на контрольне питання комісія з оцінки відповідності повинна перевірити:

1) чи визначено документально перелік осіб, які мають доступ до об'єктів підприємства, що мають значення для оцінки відповідності, та їх рівень доступу?

Варіанти відповіді на пункт 1: так/ні.

У разі відповіді "так" на цей пункт у звіті про результати оцінки необхідно зазначити найменування, дату та номер документів, якими визначено таких осіб;

2) чи визначено документально, яким чином контролюється доступ працівників, відвідувачів та транспортних засобів до об'єктів підприємства, що мають значення для оцінки відповідності?

Варіанти відповіді на пункт 2: так/ні.

У разі відповіді "так" на цей пункт у звіті про результати оцінки необхідно зазначити найменування, дату та номер документів, якими визначено такий спосіб;

3) чи запроваджені на підприємстві процедури, що забезпечують можливість виявлення та відслідковування спроб несанкціонованого доступу до об'єктів підприємства, що мають значення для оцінки відповідності?

Варіанти відповіді на пункт 3: так/ні.

У разі відповіді "так" на цей пункт у звіті про результати оцінки необхідно зазначити найменування, дату та номер документів, якими встановлені такі процедури;

4) чи запроваджені на підприємстві процедури ідентифікації працівників підприємства від інших відвідувачів?

Варіанти відповіді на пункт 4: так/ні.

У разі відповіді "так" на цей пункт у звіті про результати оцінки необхідно зазначити найменування, дату та номер документів, якими встановлено її проведення.

Відповідь "так" на контрольне питання надається у разі:

Пункт контрольного питання 6.3.1

Відповідь на пункт

Підпункт пункту контрольного питання

Відповідь на підпункт

Примітка

1

Так

 

 

 

2

Так

 

 

 

3

Так

 

 

 

4

Так

 

 

 

Контрольне питання 6.3.2. Чи забезпечується відповідність критерію АЕО "дотримання стандартів безпеки та надійності" в частині наявності процедур у разі виявлення сторонніх осіб або транспортних засобів на об'єктах підприємства?

Варіанти відповіді на контрольне питання 6.3.2: так/ні.

Для надання відповіді на контрольне питання комісія з оцінки відповідності повинна перевірити:

1) чи підтверджується інформація щодо встановленого порядку дій працівників у разі виявлення сторонньої особи або стороннього транспортного засобу на об'єктах підприємства, а саме:

а) чи підтверджується заявлена підприємством інформація щодо того, кого необхідно проінформувати та які подальші заходи повинні бути вжиті у разі виявлення порушень, зокрема інструкціями, зазначеними у пункті 6.1.6 анкети самооцінки підприємства?

Варіанти відповіді на підпункт: так/ні;

б) чи підтверджується дотримання встановленого порядку дій фактично вжитими заходами, зазначеними у пункті 6.1.7 анкети самооцінки підприємства, у разі виявлення на підприємстві випадків порушення заходів з безпеки та надійності об'єктів підприємства?

Варіанти відповіді на підпункт: так/ні/не застосовується.

Варіанти відповіді на пункт 1: так/ні;

2) у разі, коли у звіті з оцінки ризиків і загроз або плані безпеки, зазначеному в пункті 6.1.2 анкети самооцінки підприємства, наявні рекомендації щодо необхідних процедур у разі виявлення сторонньої особи або стороннього транспортного засобу, чи враховані вони в інструкціях, зазначених у пункті 6.1.6 анкети самооцінки підприємства?

Варіанти відповіді на пункт 2: так/ні/не застосовується.

Відповідь "так" на контрольне питання надається у разі:

Пункт контрольного питання 6.3.2

Відповідь на пункт

Підпункт пункту контрольного питання

Відповідь на підпункт

Примітка

1

Так

а

так

 

б

так або
не застосовується

відповідь "не застосовується" на підпункт "б" надається у разі відсутності виявлених на підприємстві випадків порушення заходів з безпеки та надійності об'єктів підприємства

2

Так або не застосовується

 

 

відповідь "не застосовується" на пункт 2 надається у разі, коли у звіті з оцінки ризиків і загроз або у плані безпеки відповідні рекомендації не наведено

Контрольне питання 6.3.3. Чи забезпечується відповідність критерію АЕО "дотримання стандартів безпеки та надійності" в частині надання інформації щодо всіх об'єктів, що використовуються в операціях з товарами, які є або будуть частиною міжнародного ланцюга постачання товарів?

Варіанти відповіді на контрольне питання 6.3.3: так/ні.

Для надання відповіді на контрольне питання комісія з оцінки відповідності повинна перевірити:

1) чи відповідає інформація щодо розміщення об'єктів, що використовуються в операціях з товарами, які є або будуть частиною міжнародного ланцюга постачання товарів, відображена на схемі (плані) підприємства, їх фактичному розміщенню?

Варіанти відповіді на пункт 1: так/ні;

2) чи виявлено в процесі перевірки об'єкти, що фактично використовуються в операціях з товарами, які є або будуть частиною міжнародного ланцюга постачання товарів, але не позначені на схемі (плані), зазначеній у пункті 1 цього контрольного питання?

Варіанти відповіді на пункт 2: так/ні.

Відповідь "так" на контрольне питання надається у разі:

Пункт контрольного питання 6.3.3

Відповідь на пункт

Підпункт пункту контрольного питання

Відповідь на підпункт

Примітка

1

Так

 

 

 

2

Ні

 

 

 

Контрольне питання 6.3.4. Чи забезпечується відповідність критерію АЕО "дотримання стандартів безпеки та надійності" в частині розмежування доступу до об'єктів, на яких також здійснюють господарські операції інші суб'єкти господарювання?

Варіанти відповіді на контрольне питання 6.3.4: так/ні/не застосовується.

Відповідь "не застосовується" на контрольне питання надається у разі, коли інші суб'єкти господарювання не здійснюють господарських операцій на тих самих спорудах, будівлях, майданчиках тощо (або їх частинах), на яких розташовані об'єкти підприємства.

Для надання відповіді на контрольне питання у разі, коли інші суб'єкти господарювання здійснюють господарські операції на тих самих спорудах, будівлях, майданчиках тощо (або їх частинах), на яких розташовані об'єкти підприємства, комісія з оцінки відповідності повинна перевірити:

1) чи визначено документально умови розмежування доступу до таких об'єктів?

Варіанти відповіді на пункт 1: так/ні;

2) чи відображені ризики та загрози, пов'язані з використанням тих самих споруд, будівель, майданчиків тощо (або їх частин), на яких розташовані об'єкти підприємства, іншими суб'єкти господарювання, у звіті з оцінки ризиків і загроз та плані безпеки, зазначених у пункті 6.1.2 анкети самооцінки підприємства?

Варіанти відповіді на пункт 2: так/ні.

У разі відповіді "так" на будь-який з пунктів 1-2 у звіті про результати оцінки необхідно зазначити найменування, номери та дати документів, які підтверджують відповідь.

Відповідь "так" на контрольне питання надається у разі:

Пункт контрольного питання 6.3.4

Відповідь на пункт

Підпункт пункту контрольного питання

Відповідь на підпункт

Примітка

1

Так

 

 

 

2

Так

 

 

 

Підрозділ 6.4. Транспортні одиниці

Контрольне питання 6.4.1. Чи забезпечується відповідність критерію АЕО "дотримання стандартів безпеки та надійності" в частині забезпечення контролю за доступом до транспортних одиниць?

Варіанти відповіді на контрольне питання 6.4.1: так/ні/не застосовується.

Відповідь "не застосовується" на контрольне питання надається у разі, якщо специфіка діяльності підприємства не передбачає здійснення фізичних операцій з транспортними одиницями (навантаження, вивантаження тощо, наприклад, якщо підприємство виконує роль митного представника або експедитора).

Для надання відповіді на контрольне питання комісія з оцінки відповідності повинна перевірити:

1) чи визначено документально перелік уповноважених осіб, які мають доступ до транспортних одиниць?

Варіанти відповіді на пункт 1: так/ні.

У разі відповіді "так" на цей пункт у звіті про результати оцінки необхідно зазначити найменування, номери та дати документів, якими визначено таких осіб;

2) чи визначено документально осіб, які здійснюють нагляд за доступом до транспортних одиниць та місцями їх утримання?

Варіанти відповіді на пункт 2: так/ні.

У разі відповіді "так" на цей пункт у звіті про результати оцінки необхідно зазначити найменування, номери та дати документів, якими визначено таких осіб;

3) чи забезпечується безперервний нагляд за транспортними одиницями та місцями їх утримання?

Варіанти відповіді на пункт 3: так/ні.

У разі відповіді "так" на цей пункт у звіті про результати оцінки необхідно зазначити, яким чином забезпечується такий нагляд (утримання у закритому (огородженому) місці, забезпечення відеоспостереження, здійснення огляду тощо);

4) чи здійснюється інструктаж та інформування персоналу про встановлені внутрішні процедури щодо:

а) визначення уповноважених осіб, які мають доступ до транспортних одиниць.

Варіанти відповіді на підпункт: так/ні;

б) визначення осіб, які здійснюють нагляд за доступом до транспортних одиниць та місцями їх утримання.

Варіанти відповіді на підпункт: так/ні;

в) забезпечення безперервного нагляду за транспортними одиницями та місцями їх утримання?

Варіанти відповіді на підпункт: так/ні.

Варіанти відповіді на пункт 4: так/ні.

У разі відповіді "так" на цей пункт у звіті про результати оцінки необхідно зазначити, чи здійснюється документування проведення такого інструктажу або інформування та яким чином.

Відповідь "так" на контрольне питання надається у разі отримання відповіді "так" на 75 відсотків відповідей на пункти 1 - 4 з урахуванням примітки:

Пункт контрольного питання 6.4.1

Відповідь на пункт

Підпункт пункту контрольного питання

Відповідь на підпункт

Примітка

1

Так або ні

 

 

 

2

Так або ні

 

 

 

3

Так або ні

 

 

 

4

Так або ні

а

так

відповідь "так" на пункт 4 надається у разі, коли отримано відповідь "так" на підпункти "а" - "в" цього пункту

б

так

в

так

Контрольне питання 6.4.2. Чи забезпечується відповідність критерію АЕО "дотримання стандартів безпеки та надійності" в частині реагування на випадки несанкціонованого доступу до транспортних одиниць або порушення їх цілісності?

Варіанти відповіді на контрольне питання 6.4.2: так/ні/не застосовується.

Відповідь "не застосовується" на контрольне питання надається у разі, коли специфіка діяльності підприємства не передбачає здійснення фізичних операцій з транспортними одиницями (навантаження, вивантаження тощо, наприклад, якщо підприємство виконує роль митного представника або експедитора).

Для надання відповіді на контрольне питання комісія з оцінки відповідності повинна перевірити:

1) чи задокументовано на підприємстві:

а) визначення відповідальної особи, якій необхідно повідомляти у разі виявлення несанкціонованого доступу до транспортних одиниць або порушення їх цілісності.

Варіанти відповіді на підпункт: так/ні;

б) спосіб повідомлення такої відповідальної особи у разі виявлення фактів несанкціонованого доступу до транспортних одиниць або порушення їх цілісності.

Варіанти відповіді на підпункт: так/ні;

в) порядок подальших дій (документування порушень, з'ясування обставин, що призвели до порушень, тощо), які необхідно вжити у разі виявлення таких фактів несанкціонованого доступу до транспортних одиниць або порушення їх цілісності.

Варіанти відповіді на підпункт: так/ні;

г) порядок проведення моніторингу, перегляду та оновлення процедур, зазначених у підпунктах "а" - "в" пункту 1.

Варіанти відповіді на підпункт: так/ні;

ґ) проведення інструктажу працівників щодо запровадження (зміни) процедур із забезпечення недопущення несанкціонованого доступу до транспортних одиниць або порушення їх цілісності?

Варіанти відповіді на підпункт: так/ні.

У разі відповіді "так" на будь-який з підпунктів "а" - "ґ" цього пункту у звіті про результати оцінки необхідно зазначити найменування, номери та дати документів, якими запроваджені відповідні процедури.

Варіанти відповіді на пункт 1: так/ні;

2) чи відповідають задокументовані процедури щодо порядку дій працівників підприємства у разі виявлення несанкціонованого доступу до транспортних одиниць або порушення їх цілісності змісту інструкцій, зазначених у пункті 6.1.6 анкети самооцінки підприємства?

Варіанти відповіді на пункт 2: так/ні;

3) чи підтверджується застосування таких процедур фактично вжитими заходами, зазначеними у пункті 6.1.7 анкети самооцінки підприємства, у разі виявлення на підприємстві випадків порушення безпеки та надійності (несанкціонованого доступу до транспортних одиниць або порушення їх цілісності)?

Варіанти відповіді на пункт 3: так/ні/не застосовується.

Відповідь "так" на контрольне питання надається у разі:

Пункт контрольного питання 6.4.2

Відповідь на пункт

Підпункт пункту контрольного питання

Відповідь на підпункт

Примітка

1

Так

а

так

 

б

так

в

так

г

так

ґ

так

2

Так

 

 

 

3

Так або не застосовується

 

 

відповідь "не застосовується"
на пункт 3 надається у разі, коли випадки порушення безпеки та надійності (несанкціонованого доступу до транспортних одиниць або порушення їх цілісності) на підприємстві не виявлялися

Контрольне питання 6.4.3. Чи забезпечується відповідність критерію АЕО "дотримання стандартів безпеки та надійності" в частині використання запірно-пломбувальних пристроїв, пломб або інших засобів для виявлення або протидії несанкціонованому доступу до транспортних одиниць та товарів?

Варіанти відповіді на контрольне питання 6.4.3: так/ні/не застосовується.

Відповідь "не застосовується" на контрольне питання надається у разі, коли специфіка діяльності підприємства не передбачає здійснення фізичних операцій з транспортними одиницями на об'єктах підприємства (навантаження, вивантаження тощо, наприклад, якщо підприємство виконує роль митного представника або експедитора).

Для надання відповіді на контрольне питання комісія з оцінки відповідності повинна перевірити:

1) чи використовує підприємство запірно-пломбувальні пристрої, пломби або інші засоби для виявлення або протидії несанкціонованому доступу до транспортних одиниць та товарів?

Варіанти відповіді на пункт 1: так/ні/не застосовується;

2) у разі застосування запірно-пломбувальних пристроїв, пломб або інших засобів для виявлення або протидії несанкціонованому доступу до транспортних одиниць та товарів, чи підтверджується інформація, надана підприємством, фактичній (щодо виробника, типів запірно-пломбувальних пристроїв, пломб, порядку дій із такими пристроями, пломбами тощо).

Варіанти відповіді на пункт 2: так/ні/не застосовується;

3) у разі застосування запірно-пломбувальних пристроїв, пломб або інших засобів для виявлення або протидії несанкціонованому доступу до транспортних одиниць та товарів, чи залишається можливість проникнення/несанкціонованого доступу до транспортних одиниць та товарів?

Варіанти відповіді на пункт 3: так/ні/не застосовується.

У разі відповіді "так" на цей пункт необхідно зазначити докази такої можливості.

Відповідь "так" на контрольне питання надається у разі:

Пункт контрольного питання 6.4.3

Відповідь на пункт

Підпункт пункту контрольного питання

Відповідь на підпункт

Примітка

1

Так або не застосовується

 

 

відповідь "не застосовується" на пункт 1 надається у разі неможливості (недоцільності) використання запірно-пломбувальних пристроїв, пломб або інших засобів для виявлення або протидії несанкціонованому доступу до товарів або транспортних одиниць через специфічні характеристики вантажу (великогабаритні, насипні вантажі тощо), конструкторські або технічні особливості транспортних одиниць

2

Так або не застосовується

 

 

відповідь "не застосовується" на пункти 2 - 3 надається у разі отримання відповіді "не застосовується" на пункт 1

3

Ні або не застосовується

 

 

Контрольне питання 6.4.4. Чи забезпечується відповідність критерію АЕО "дотримання стандартів безпеки та надійності" в частині проведення перевірок транспортних одиниць?

Варіанти відповіді на контрольне питання 6.4.4: так/ні/не застосовується.

Відповідь "не застосовується" на контрольне питання надається у разі, коли специфіка діяльності підприємства не передбачає здійснення фізичних операцій з транспортними одиницями на об'єктах підприємства (навантаження, вивантаження тощо, наприклад, якщо підприємство виконує роль митного представника або експедитора).

Для надання відповіді на контрольне питання комісія з оцінки відповідності повинна перевірити:

1) чи задокументовані на підприємстві процедури контролю та перевірки транспортних одиниць, а також порядок дій у разі виявлення можливих порушень безпеки та надійності під час такої перевірки?

Варіанти відповіді на пункт 1: так/ні.

У разі відповіді "так" на цей пункт у звіті про результати оцінки необхідно зазначити найменування, номер та дату документа, яким визначаються такі процедури;

2) чи підтверджується застосування задокументованих процедур фактично вжитими заходами, зазначеними у пункті 6.1.7 анкети самооцінки підприємства, у разі виявлення на підприємстві випадків порушення безпеки та надійності (порушення цілісності транспортної одиниці, наявність тайників тощо)?

Варіанти відповіді на пункт 2: так/ні/не застосовується.

Відповідь "так" на контрольне питання надається у разі:

Пункт контрольного питання 6.4.4

Відповідь на пункт

Підпункт пункту контрольного питання

Відповідь на підпункт

Примітка

1

Так

 

 

 

2

Так або не застосовується

 

 

відповідь "не застосовується" на пункт 2 надається у разі відсутності виявлених на підприємстві випадків порушення заходів безпеки та надійності під час проведення перевірок транспортних одиниць

Контрольне питання 6.4.5. Чи забезпечується відповідність критерію АЕО "дотримання стандартів безпеки та надійності" в частині наявності процедур безпеки та надійності під час технічного обслуговування (ремонту) транспортних одиниць?

Варіанти відповіді на контрольне питання 6.4.5: так/ні/не застосовується.

Відповідь "не застосовується" на контрольне питання надається у разі, коли специфіка діяльності підприємства не передбачає здійснення фізичних операцій з транспортними одиницями на об'єктах підприємства (навантаження, вивантаження тощо, наприклад, якщо підприємство виконує роль митного представника або експедитора).

Для надання відповіді на контрольне питання комісія з оцінки відповідності повинна перевірити:

1) чи задокументовані на підприємстві вимоги щодо огляду або перевірки здійснення технічного обслуговування власних транспортних одиниць підприємства, обслуговування (ремонт) яких здійснюється підприємством самостійно?

Варіанти відповіді на пункт 1: так/ні/не застосовується;

2) чи задокументовані на підприємстві вимоги щодо проведення обов'язкової перевірки здійснення технічного обслуговування транспортних одиниць, обслуговування (ремонт) яких здійснюється за межами підприємства із залученням інших суб'єктів господарювання?

Варіанти відповіді на пункт 2: так/ні/не застосовується;

3) у разі, коли вимоги, зазначені у пункті 1 та/або 2 цього контрольного питання, задокументовані, чи передбачається:

а) визначення переліку заходів щодо контролю та осіб, які повинні їх здійснювати.

Варіанти відповіді на підпункт: так/ні;

б) здійснення інструктажу працівників підприємства про встановлені вимоги та заходи щодо контролю.

Варіанти відповіді на підпункт: так/ні;

в) забезпечення контролю за проведенням таких перевірок керівниками відповідних підрозділів.

Варіанти відповіді на підпункт: так/ні;

г) вимога щодо проведення перевірок у найкоротший строк після повернення транспортних одиниць, обслуговування (ремонт) яких здійснювалося за межами підприємства, але до початку їх експлуатації?

Варіанти відповіді на підпункт: так/ні/не застосовується.

Варіанти відповіді на пункт 3: так/ні.

Відповідь "так" на контрольне питання надається у разі:

Пункт контрольного питання 6.4.5

Відповідь на пункт

Підпункт пункту контрольного питання

Відповідь на підпункт

Примітка

1

Так або не застосовується

 

 

відповідь "не застосовується" на пункт 1 надається у разі, коли обслуговування (ремонт) транспортних одиниць підприємства здійснюється за межами підприємства із залученням інших суб'єктів господарювання

2

Так або не застосовується

 

 

відповідь "не застосовується" на пункт 2 надається у разі, коли обслуговування (ремонт) транспортних одиниць підприємства здійснюється підприємством самостійно

3

Так

а

так

 

б

так

 

в

так

 

г

так або
не застосовується

відповідь "не застосовується" на підпункт "г" надається, якщо на пункт 2 цього контрольного питання надано відповідь "не застосовується"

Підрозділ 6.5. Перевезення товарів

Контрольне питання 6.5.1. Чи забезпечується відповідність критерію АЕО "дотримання стандартів безпеки та надійності" в частині наявності вимог безпеки та надійності під час перевезення товарів?

Варіанти відповіді на контрольне питання 6.5.1: так/ні/не застосовується.

Відповідь "не застосовується" на контрольне питання надається у разі, коли специфіка діяльності підприємства не передбачає здійснення перевезення товарів, у тому числі замовлення послуг з перевезення в інтересах підприємства або його клієнтів (наприклад, якщо підприємство виконує роль митного представника).

Для надання відповіді на контрольне питання комісія з оцінки відповідності повинна перевірити:

1) чи підтверджується інформація, зазначена підприємством в анкеті самооцінки підприємства, щодо:

а) видів транспорту, які використовуються (даними відповідних граф митних декларацій, договорами на перевезення, відповідними заявками тощо).

Варіанти відповіді на підпункт: так/ні;

б) використання власного або наданого іншими суб'єктами господарювання транспорту для виконання операцій з перевезення?

Варіанти відповіді на підпункт: так/ні;

Для надання відповіді на цей пункт перевірка інформації, зазначеної підприємством у відповідях на підпункти "а" і "б" пункту 6.5.1 анкети самооцінки підприємства, проводиться на вибірковій основі

Варіанти відповіді на пункт 1: так/ні;

2) у разі залучення інших суб'єктів господарювання для здійснення перевезень, чи задокументовані на підприємстві такі процедури:

а) проведення перевірки таких суб'єктів господарювання щодо безпеки та надійності перед початком співпраці.

Варіанти відповіді на підпункт: так/ні;

б) включення у тексти договорів (контрактів), на підставі яких здійснюється перевезення товарів підприємства, обов'язків інших суб'єктів господарювання щодо забезпечення безпеки у міжнародному ланцюзі постачання товарів.

Варіанти відповіді на підпункт: так/ні;

в) здійснення заходів щодо забезпечення виконання процедур, передбачених підпунктами "а" та "б" цього пункту?

Варіанти відповіді на підпункт: так/ні.

Для надання відповіді на цей пункт перевірка інформації, зазначеної підприємством у відповідях на підпункти "в" та "г" пункту 6.5.1 анкети самооцінки підприємства, проводиться на вибірковій основі.

У разі відповіді "так" на будь-який з підпунктів "а" - "в" цього пункту у звіті про результати оцінки необхідно додатково зазначити найменування, номери та дати документів (не більше двох документів для кожного з підпунктів "а" - "в"), що підтверджують відповідь на них.

Варіанти відповіді на пункт 2: так/ні/не застосовується.

Відповідь "так" на контрольне питання надається у разі:

Пункт контрольного питання 6.5.1

Відповідь на пункт

Підпункт пункту контрольного питання

Відповідь на підпункт

Примітка

1

Так

а

так

 

б

так

 

2

Так або не застосовується

а

так

відповідь "не застосовується" на пункт 2 надається у разі, коли підприємство не залучає інших суб'єктів господарювання для здійснення перевезень
відповідь "так" на пункт 2 надається у разі отримання відповідей "так" на підпункти
"а" - "в" цього пункту

б

так

в

так

Підрозділ 6.6. Товари, що надходять

Контрольне питання 6.6.1. Чи забезпечується відповідність критерію АЕО "дотримання стандартів безпеки та надійності" в частині наявності та перевірки дотримання вимог щодо безпеки та надійності стосовно товарів, що надходять?

Варіанти відповіді на контрольне питання 6.6.1: так/ні/не застосовується.

Відповідь "не застосовується" на контрольне питання надається у разі, коли специфіка діяльності підприємства не передбачає надходження товарів на його об'єкти (наприклад, якщо підприємство виконує роль митного представника, перевізника, експедитора).

Для надання відповіді на контрольне питання комісія з оцінки відповідності повинна перевірити:

1) чи встановлені на підприємстві вимоги, якими передбачено включення до текстів договорів (контрактів), на підставі яких здійснюється постачання товарів, обов'язків інших суб'єктів господарювання щодо забезпечення безпеки під час постачання товарів?

Варіанти відповіді на пункт 1: так/ні.

Для отримання відповіді на цей пункт проводиться вибіркова перевірка документів, що містять такі вимоги (інструкції, порядки, настанови, інформаційні листи, договори з постачальниками тощо).

У разі відповіді "так" цей пункт у звіті про результати оцінки необхідно зазначити найменування документів, які містять такі вимоги та підтверджують відповідь;

2) чи задокументовані на підприємстві такі процедури контролю за дотриманням вимог щодо забезпечення безпеки та надійності товарів під час їх надходження до підприємства:

а) призначення працівників (посад або підрозділів), відповідальних за здійснення контролю та організацію процесів щодо надходження товарів, а також за приймання транспортних засобів та товарів під час їх надходження до підприємства.

Варіанти відповіді на підпункт: так/ні;

б) складення графіка очікуваних надходжень товарів.

Варіанти відповіді на підпункт: так/ні;

в) порядок дій у разі надходження товарів, не передбачених графіком.

Варіанти відповіді на підпункт: так/ні;

г) реєстрація товаросупровідних та митних (за наявності) документів на товари, що надходять до підприємства.

Варіанти відповіді на підпункт: так/ні;

ґ) перевірка цілісності запірно-пломбувальних пристроїв, пломб або інших засобів для виявлення або протидії несанкціонованому доступу до транспортних одиниць та товарів.

Варіанти відповіді на підпункт: так/ні;

д) інформування митних органів про надходження товарів з метою виконання необхідних митних формальностей.

Варіанти відповіді на підпункт: так/ні;

е) перевірка відповідності товарів, що надходять, відомостям, зазначеним у товаросупровідних та митних (за наявності) документах на такі товари.

Варіанти відповіді на підпункт: так/ні;

є) зважування (перерахування) товарів та перевірка щодо відповідності відомостям, зазначеним в акті відвантаження та замовленні на закупівлю та/або поставку (інших аналогічних документах).

Варіанти відповіді на підпункт: так/ні;

ж) перевірка якості товарів.

Варіанти відповіді на підпункт: так/ні/не застосовується;

з) перевірка наявності належного маркування на товарах з метою забезпечення їх ідентифікації перед передачею таких товарів для зберігання, використання тощо.

Варіанти відповіді на підпункт: так/ні/не застосовується;

и) інформування про виявлені невідповідності.

Варіанти відповіді на підпункт: так/ні;

і) інформування підрозділів, що відповідають за замовлення (закупівлю) товарів та управління товарними потоками, про отримання товарів та виконані процедури.

Варіанти відповіді на підпункт: так/ні;

ї) оприбуткування товарів та/або внесення інформації про такі товари до облікових записів.

Варіанти відповіді на підпункт: так/ні;

й) документування здійснення зазначених контрольних заходів та їх результатів?

Варіанти відповіді на підпункт: так/ні.

Варіанти відповіді на пункт 2: так/ні.

У разі відповіді "так" на будь-який з підпунктів "а" - "й" цього пункту у звіті про результати оцінки необхідно зазначити найменування, номери та дати відповідних документів, що підтверджують відповідь;

3) чи підтверджується виконання вимог щодо забезпечення безпеки та надійності товарів під час їх надходження до підприємства та контроль за їх дотриманням?

Варіанти відповіді на пункт 3: так/ні.

У разі відповіді "так" на цей пункт у звіті про результати оцінки необхідно зазначити найменування документів (чек-лист, акти приймання, інші документи, засвідчені відповідальним працівником або керівником відповідного підрозділу тощо, які свідчать про проходження таких процедур), що підтверджують відповідь, та надати їх короткий опис.

У разі відсутності таких документів для відповіді на цей пункт необхідно провести опитування особи, відповідальної за здійснення контролю та організацію процесів щодо надходження товарів до підприємства, стосовно відомостей, зазначених у підпунктах "б" - "й" пункту 2 цього контрольного питання. У такому разі до звіту про результати оцінки додається аркуш опитування.

Відповідь "так" на контрольне питання надається у разі:

Пункт контрольного питання 6.6.1

Відповідь на пункт

Підпункт пункту контрольного питання

Відповідь на підпункт

Примітка

1

Так

 

 

 

2

Так

а

так

 

б

так

 

в

так

 

г

так

 

ґ

так

 

д

так

 

е

так

 

є

так

 

ж

так або не застосовується

відповідь "не застосовується" на підпункт "ж" надається, якщо на підприємстві не проводиться перевірка якості товарів під час їх надходження

з

так або не застосовується

відповідь "не застосовується" на підпункт "з" надається, якщо на підприємстві не проводиться перевірка наявності належного маркування на товарах під час їх надходження

и

так

 

і

так

 

ї

так

 

й

так

 

3

Так

 

 

 

Контрольне питання 6.6.2. Чи забезпечується відповідність критерію АЕО "дотримання стандартів безпеки та надійності" в частині ознайомлення працівників, відповідальних за організацію та здійснення контролю за процесами щодо надходження товарів до підприємства, із запровадженими на підприємстві процедурами контролю за дотриманням вимог щодо забезпечення безпеки та надійності товарів під час їх надходження до підприємства.

Варіанти відповіді на контрольне питання 6.6.2: так/ні/не застосовується.

Відповідь "не застосовується" на контрольне питання надається у разі, коли специфіка діяльності підприємства не передбачає надходження товарів на його об'єкти (наприклад, якщо підприємство виконує роль митного представника, перевізника, експедитора).

Для надання відповіді "так" на контрольне питання комісія з оцінки відповідності повинна перевірити, чи підтверджується відповідь, надана підприємством у пункті 6.6.2 анкети самооцінки підприємства, відповідними документами (наприклад, інструкціями, порядками, настановами, інформаційними листами).

Контрольне питання 6.6.3. Чи забезпечується відповідність критерію АЕО "дотримання стандартів безпеки та надійності" в частині перевірки цілісності запірно-пломбувальних пристроїв, пломб або інших засобів для виявлення або протидії несанкціонованому доступу до транспортних одиниць та товарів?

Варіанти відповіді на контрольне питання 6.6.3: так/ні/не застосовується.

Відповідь "не застосовується" на контрольне питання надається у разі, коли специфіка діяльності підприємства не передбачає надходження товарів на його об'єкти (наприклад, якщо підприємство виконує роль митного представника, перевізника, експедитора).

Для надання відповіді на контрольне питання комісія з оцінки відповідності повинна перевірити:

1) чи задокументовані на підприємстві процедури щодо перевірки цілісності запірно-пломбувальних пристроїв, пломб або інших засобів для виявлення або протидії несанкціонованому доступу до транспортних одиниць та товарів під час надходження товарів (контроль за наявністю запірно-пломбувальних пристроїв, пломб на належному місці, перевірка відсутності слідів порушення їх цілісності тощо), а також порядок дій у разі виявлення випадків порушення їх цілісності або їх втрати під час здійснення таких заходів?

Варіанти відповіді на пункт 1: так/ні/не застосовується.

У разі відповіді "так" у звіті про результати оцінки необхідно додатково зазначити найменування, номери та дати документів, що підтверджують відповідь;

2) у разі, коли на підприємстві виявлені випадки втрати або порушення цілісності запірно-пломбувальних пристроїв, пломб або інших засобів для виявлення або протидії несанкціонованому доступу до транспортних одиниць та товарів під час надходження товарів, чи підтверджується відповідь на пункт 1 фактично вжитими заходами, відомості про які наведені у пункті 6.1.7 анкети самооцінки підприємства?

Варіанти відповіді на пункт 2: так/ні/не застосовується.

Відповідь "так" на контрольне питання надається у разі:

Пункт контрольного питання 6.6.3

Відповідь на пункт

Підпункт пункту контрольного питання

Відповідь на підпункт

Примітка

1

Так або не застосовується

 

 

відповідь "не застосовується" на пункт 1 надається у разі, коли специфіка діяльності підприємства не передбачає використання запірно-пломбувальних пристроїв, пломб або інших засобів для виявлення або протидії несанкціонованому доступу до товарів або транспортних одиниць через специфічні характеристики вантажу (великогабаритні, насипні вантажі тощо), конструкторські або технічні особливості транспортних одиниць

2

Так або не застосовується

 

 

відповідь "не застосовується" на пункт 2 надається у разі, коли на пункт 1 цього контрольного питання отримано відповідь "не застосовується", або у разі відсутності виявлених на підприємстві випадків втрати або порушень цілісності запірно-пломбувальних пристроїв, пломб або інших засобів для виявлення або протидії несанкціонованому доступу до транспортних одиниць та товарів під час надходження товарів

Контрольне питання 6.6.4. Чи забезпечується відповідність критерію АЕО "дотримання стандартів безпеки та надійності" в частині застосування спеціальних вимог щодо маркування товарів, які надходять на підприємство?

Варіанти відповіді на контрольне питання 6.6.4: так/ні/не застосовується.

Відповідь "не застосовується" на контрольне питання надається у разі, коли специфіка діяльності підприємства не передбачає надходження товарів на його об'єкти (наприклад, якщо підприємство виконує роль митного представника, перевізника, експедитора).

Для надання відповіді на контрольне питання комісія з оцінки відповідності повинна перевірити:

1) чи встановлені спеціальні вимоги щодо маркування товарів, які надходять на підприємство, відповідними документами (наприклад, вимогами законодавства, умовами договорів з постачальниками та клієнтами)?

Варіанти відповіді на пункт 1: так/ні/не застосовується.

У разі відповіді "так" на цей пункт у звіті про результати оцінки необхідно додатково зазначити найменування, номери та дати документів, що підтверджують відповідь;

2) чи передбачена на підприємстві процедура перевірки застосування спеціальних вимог щодо маркування товарів під час їх надходження на підприємство?

Варіанти відповіді на пункт 2: так/ні/не застосовується.

У разі відповіді "так" на цей пункт у звіті про результати оцінки необхідно зазначити найменування, номери та дати документів, що підтверджують наявність таких процедур (наприклад, посадова інструкція, порядок, настанова, інформаційний лист тощо).

Відповідь "так" на контрольне питання надається у разі:

Пункт контрольного питання 6.6.4

Відповідь на пункт

Підпункт пункту контрольного питання

Відповідь на підпункт

Примітка

1

Так або не застосовується

 

 

відповідь "не застосовується" на пункти 1 - 2 надається у разі, коли підприємство не встановлює спеціальних вимог щодо маркування товарів

2

Так або не застосовується

 

 

Контрольне питання 6.6.5. Чи забезпечується відповідність критерію АЕО "дотримання стандартів безпеки та надійності" в частині застосування зважування або перевірки кількості товарів, які надходять на підприємство?

Варіанти відповіді на контрольне питання 6.6.5: так/ні/не застосовується.

Відповідь "не застосовується" на контрольне питання надається у разі, коли специфіка діяльності підприємства не передбачає надходження товарів на його об'єкти (наприклад, якщо підприємство виконує роль експортера, митного представника, експедитора).

Відповідь "так" на контрольне питання надається у разі підтвердження застосування зважування або перевірки кількості товарів, які надходять на підприємство, відповідними документами (наприклад, інструкціями, порядками, настановами, інформаційними листами тощо) та підтвердження такими документами процесу перевірки кількості та ваги таких товарів, описаного підприємством у пункті 6.6.5 анкети самооцінки підприємства.

У разі відповіді "так" у звіті про результати оцінки необхідно зазначити найменування, номери та дати документів, що підтверджують наявність таких процедур (наприклад, інструкція, порядок, настанова, інформаційний лист тощо).

Контрольне питання 6.6.6. Чи забезпечується відповідність критерію АЕО "дотримання стандартів безпеки та надійності" в частині проведення перевірки відповідності товарів, що надходять на підприємство, відомостям, зазначеним у товаросупровідних документах, актах відвантаження та/або замовлення на закупівлю та/або поставку (або інших аналогічних документах), а також внесення інформації про такі товари до облікових записів?

Варіанти відповіді на контрольне питання 6.6.6: так/ні/не застосовується.

Відповідь "не застосовується" на контрольне питання надається у разі, коли специфіка діяльності підприємства не передбачає надходження товарів на його об'єкти (наприклад, якщо підприємство виконує роль експортера, митного представника, експедитора).

Відповідь "так" на контрольне питання надається у разі підтвердження запровадження на підприємстві процедур, зазначених у пункті 6.6.6 анкети самооцінки підприємства, відповідними документами (наприклад, інструкціями, порядками, настановами, інформаційними листами тощо).

У разі відповіді "так" у звіті про результати оцінки необхідно зазначити найменування, номери та дати документів, що підтверджують наявність таких процедур (наприклад, інструкція, порядок, настанова, інформаційний лист тощо).

Контрольне питання 6.6.7. Чи забезпечується відповідність критерію АЕО "дотримання стандартів безпеки та надійності" в частині забезпечення розмежування функцій та обов'язків між підрозділами (працівниками), відповідальними за напрями замовлення/закупівлі товарів, отримання товарів та управління товарними потоками?

Варіанти відповіді на контрольне питання 6.6.7: так/ні/не застосовується.

Відповідь "не застосовується" на контрольне питання надається у разі, коли специфіка діяльності підприємства не передбачає надходження товарів на його об'єкти (наприклад, якщо підприємство виконує роль експортера, митного представника, експедитора).

Відповідь "так" на контрольне питання надається у разі підтвердження запровадження на підприємстві процедур, зазначених у пункті 6.6.7 анкети самооцінки підприємства, відповідними документами (наприклад, інструкціями, порядками, настановами, інформаційними листами тощо).

У разі відповіді "так" у звіті про результати оцінки необхідно зазначити найменування, номери та дати документів, що підтверджують наявність таких процедур (наприклад, інструкція, порядок, настанова, інформаційний лист тощо).

Підрозділ 6.7. Зберігання товарів

Контрольне питання 6.7.1. Чи забезпечується відповідність критерію АЕО "дотримання стандартів безпеки та надійності" в частині наявності місць для зберігання товарів?

Варіанти відповіді на контрольне питання 6.7.1: так/ні/не застосовується.

Відповідь "не застосовується" на контрольне питання надається у разі, коли специфіка діяльності підприємства не передбачає зберігання товарів (наприклад, якщо підприємство виконує роль митного представника, перевізника, експедитора).

Відповідь "так" на контрольне питання надається у разі підтвердження, що інформація про місця зберігання товарів, зазначена підприємством у пункті 6.7.1 анкети самооцінки підприємства, відповідає фактичній.

Контрольне питання 6.7.2. Чи забезпечується відповідність критерію АЕО "дотримання стандартів безпеки та надійності" в частині визначення місць зберігання товарів?

Варіанти відповіді на контрольне питання 6.7.2: так/ні/не застосовується.

Відповідь "не застосовується" на контрольне питання надається у разі, коли специфіка діяльності підприємства не передбачає зберігання товарів (наприклад, якщо підприємство виконує роль митного представника, перевізника, експедитора).

Відповідь "так" на контрольне питання надається у разі підтвердження, що інформація про процедури визначення місць зберігання товарів, зазначена підприємством у пункті 6.7.2 анкети самооцінки підприємства, відповідає фактичній.

Контрольне питання 6.7.3. Чи забезпечується відповідність критерію АЕО "дотримання стандартів безпеки та надійності" в частині забезпечення здійснення інвентаризації товарів, що зберігаються?

Варіанти відповіді на контрольне питання 6.7.3: так/ні/не застосовується.

Відповідь "не застосовується" на контрольне питання надається у разі, коли специфіка діяльності підприємства не передбачає зберігання товарів (наприклад, якщо підприємство виконує роль митного представника, перевізника, експедитора).

Для надання відповіді на контрольне питання комісія з оцінки відповідності повинна перевірити:

1) чи задокументовані на підприємстві процедури щодо проведення інвентаризації товарів, що зберігаються?

Варіанти відповіді на пункт 1: так/ні.

У разі відповіді "так" на цей пункт у звіті про результати оцінки необхідно додатково зазначити найменування, номери та дати документів (наприклад, інструкція, порядок, настанова, інформаційний лист тощо), що підтверджують відповідь;

2) чи вживалися підприємством заходи для усунення причин, що призвели до невідповідностей, виявлених під час проведення інвентаризації товарів, що зберігаються?

Варіанти відповіді на пункт 2: так/ні/не застосовується.

У разі відповіді "так" на цей пункт у звіті про результати оцінки необхідно додатково зазначити найменування, номери та дати документів (наприклад, інструкція, порядок, настанова, інформаційний лист тощо), що підтверджують відповідь.

Відповідь "так" на контрольне питання надається у разі:

Пункт контрольного питання 6.7.3

Відповідь на пункт

Підпункт пункту контрольного питання

Відповідь на підпункт

Примітка

1

Так

 

 

 

2

Так або не застосовується

 

 

відповідь "не застосовується" на пункт 2 надається у разі відсутності виявлених невідповідностей під час проведення інвентаризацій товарів, що зберігаються

Контрольне питання 6.7.4. Чи забезпечується відповідність критерію АЕО "дотримання стандартів безпеки та надійності" в частині забезпечення роздільного зберігання окремих видів товарів, а також здійснення контролю за своєчасністю обліку товарів, які передаються для зберігання?

Варіанти відповіді на контрольне питання 6.7.4: так/ні/не застосовується.

Відповідь "не застосовується" на контрольне питання надається у разі, коли специфіка діяльності підприємства не передбачає зберігання товарів (наприклад, якщо підприємство виконує роль митного представника, перевізника, експедитора).

Для надання відповіді на контрольне питання комісія з оцінки відповідності повинна перевірити:

1) чи забезпечується підприємством роздільне зберігання товарів з особливими умовами або вимогами щодо зберігання, встановлені законодавством або іншими нормативними документами?

Варіанти відповіді на пункт 1: так/ні/не застосовується.

У разі відповіді "так" на цей пункт у звіті про результати оцінки необхідно додатково зазначити найменування, номери та дати документів (наприклад, інструкція, порядок, настанова, інформаційний лист тощо), яким запроваджено роздільне зберігання товарів з особливими умовами або вимогами щодо зберігання, встановлені законодавством або іншими нормативними документами;

2) чи забезпечується підприємством роздільне зберігання товарів, що можуть спричинити загрозу безпеці громадян, їх здоров'ю та життю або безпеці навколишнього природного середовища?

Варіанти відповіді на пункт 2: так/ні/не застосовується.

У разі відповіді "так" у звіті про результати оцінки необхідно додатково зазначити найменування, номери та дати документів (наприклад, інструкція, порядок, настанова, інформаційний лист тощо), яким запроваджено роздільне зберігання товарів, що можуть спричинити загрозу безпеці громадян, їх здоров'ю та життю або безпеці навколишнього природного середовища;

3) чи задокументовані на підприємстві процедури контролю, відомості про які наведено в підпункті "б" пункту 6.7.4 анкети самооцінки підприємства, відповідними документами (наприклад, інструкціями, порядками, настановами, інформаційними листами тощо)?

Варіанти відповіді на пункт 3: так/ні/не застосовується.

У разі відповіді "так" на цей пункт у звіті про результати оцінки необхідно зазначити найменування, номери та дати документів (наприклад, інструкція, порядок, настанова, інформаційний лист тощо), що підтверджують відповідь.

Відповідь "так" на контрольне питання надається у разі:

Пункт контрольного питання 6.7.4

Відповідь на пункт

Підпункт пункту контрольного питання

Відповідь на підпункт

Примітка

1

Так або не застосовується

 

 

відповідь "не застосовується" на пункт 1 надається у разі, коли підприємством не здійснюється зберігання товарів з особливими умовами або вимогами щодо зберігання

2

Так або не застосовується

 

 

відповідь "не застосовується" на пункт 2 надається у разі, коли підприємством не здійснюється зберігання товарів, що можуть спричинити загрозу безпеці громадян, їх здоров'ю та життю або безпеці навколишнього природного середовища

3

Так або не застосовується

 

 

відповідь "не застосовується" на пункт 3 надається у разі отримання відповідей "не застосовується" на пункти 1 і 2

Контрольне питання 6.7.5. Чи забезпечується відповідність критерію АЕО "дотримання стандартів безпеки та надійності" в частині наявності процедур безпеки та надійності щодо зберігання товарів, а також їх захисту від несанкціонованого доступу під час зберігання?

Варіанти відповіді на контрольне питання 6.7.5: так/ні/не застосовується.

Відповідь "не застосовується" на контрольне питання надається у разі, коли специфіка діяльності підприємства не передбачає зберігання товарів (наприклад, якщо підприємство виконує роль митного представника, перевізника, експедитора).

Для надання відповіді на контрольне питання комісія з оцінки відповідності повинна перевірити:

1) чи задокументовані на підприємстві такі процедури щодо зберігання товарів та їх захисту від несанкціонованого доступу під час зберігання:

а) призначення працівників (посад або підрозділів), відповідальних за зберігання та здійснення контролю за організацією зберігання товарів, а також інших осіб, які мають доступ до місць зберігання товарів.

Варіанти відповіді на підпункт: так/ні;

б) здійснення контролю за надходженням товарів, їх переміщенням до інших об'єктів, видачею товарів з місць зберігання.

Варіанти відповіді на підпункт: так/ні;

в) визначення умов поводження з товарами, їх обробки, повернення товарів на зберігання.

Варіанти відповіді на підпункт: так/ні;

г) забезпечення охорони об'єктів, на яких зберігаються товари.

Варіанти відповіді на підпункт: так/ні;

ґ) порядок дій у разі виявлення порушень, невідповідностей, втрат або крадіжок.

Варіанти відповіді на підпункт: так/ні.

У разі відповіді "так" на будь-який з підпунктів "а" - "ґ" цього пункту у звіті про результати оцінки необхідно додатково зазначити найменування, номери та дати відповідних документів, що підтверджують відповідь.

Варіанти відповіді на пункт 1: так/ні;

2) у разі, коли на підприємстві виявлені випадки порушень процедур зберігання, невідповідностей, втрат або крадіжок товарів, чи підтверджується відповідь на підпункт "ґ" пункту 1 цього контрольного питання фактично вжитими заходами, відомості про які наведені у пункті 6.1.7 анкети самооцінки підприємства?

Варіанти відповіді на пункт 2: так/ні/не застосовується.

Відповідь "так" на контрольне питання надається у разі:

Пункт контрольного питання 6.7.5

Відповідь на пункт

Підпункт пункту контрольного питання

Відповідь на підпункт

Примітка

1

Так

а

так

 

б

так

в

так

г

так

ґ

так

2

Так або не застосовується

 

 

відповідь "не застосовується" на пункт 2 надається у разі відсутності виявлених на підприємстві випадків порушень процедур зберігання, невідповідностей, втрат або крадіжок товарів

Контрольне питання 6.7.6. Чи забезпечується відповідність критерію АЕО "дотримання стандартів безпеки та надійності" в частині наявності процедур безпеки та надійності щодо інших суб'єктів господарювання, які зберігають товари підприємства?

Варіанти відповіді на контрольне питання 6.7.6: так/ні/не застосовується.

Відповідь "не застосовується" на контрольне питання надається у разі, коли специфіка діяльності підприємства не передбачає зберігання товарів (наприклад, якщо підприємство виконує роль митного представника, перевізника, експедитора).

У разі залучення інших суб'єктів господарювання для зберігання товарів для надання відповіді на контрольне питання комісія з оцінки відповідності повинна перевірити:

1) чи задокументовані на підприємстві процедури щодо перевірки таких суб'єктів господарювання стосовно безпеки та надійності перед початком співпраці?

Варіанти відповіді на пункт 1: так/ні/не застосовується;

2) чи задокументовані на підприємстві процедури щодо включення до текстів договорів (контрактів), на підставі яких здійснюється зберігання товарів підприємства, обов'язків таких суб'єктів господарювання щодо забезпечення безпеки товарів?

Варіанти відповіді на пункт 2: так/ні/не застосовується;

3) чи задокументовані на підприємстві заходи із забезпечення дотримання таких вимог?

Варіанти відповіді на пункт 3: так/ні/не застосовується.

Для отримання відповіді на пункти контрольного питання необхідно на вибірковій основі перевірити договори (контракти) або інші документи, на підставі яких здійснюється зберігання товарів іншими суб'єктами господарювання, а також документи, що підтверджують проведення перевірки таких суб'єктів господарювання щодо безпеки та надійності.

У звіті про результати оцінки необхідно зазначити найменування, номери та дати перевірених документів, що підтверджують відповіді на пункти 1 - 3 цього контрольного питання щодо наявності відповідних процедур стосовно співпраці з не більше ніж двома суб'єктами господарювання.

Відповідь "так" на контрольне питання надається у разі:

Пункт контрольного питання 6.7.6

Відповідь на пункт

Підпункт пункту контрольного питання

Відповідь на підпункт

Примітка

1

Так або не застосовується

 

 

відповідь "не застосовується" на пункти 1 - 3 надається у разі, коли підприємство не залучає інших суб'єктів господарювання до зберігання товарів

2

Так або не застосовується

 

 

3

Так або не застосовується

 

 

Підрозділ 6.8. Виробництво товарів

Контрольне питання 6.8.1. Чи забезпечується відповідність критерію АЕО "дотримання стандартів безпеки та надійності" в частині наявності виробничих об'єктів, а також процедур безпеки та надійності щодо інших суб'єктів господарювання, які частково задіяні у виробництві товарів підприємства?

Варіанти відповіді на контрольне питання 6.8.1: так/ні/не застосовується.

Відповідь "не застосовується" на контрольне питання надається у разі, коли специфіка діяльності підприємства не передбачає виробництва товарів (наприклад, якщо підприємство виконує роль митного представника, перевізника, експедитора).

Для надання відповіді на контрольне питання комісія з оцінки відповідності повинна перевірити:

1) чи відповідає інформація щодо виробничих об'єктів, зазначена у пункті 6.8.1 анкети самооцінки підприємства, фактичній?

Варіанти відповіді на пункт 1: так/ні;

2) у разі залучення інших суб'єктів господарювання для часткового виробництва товарів, чи задокументовані на підприємстві:

а) процедури щодо перевірки таких суб'єктів господарювання стосовно безпеки та надійності перед початком співпраці.

Варіанти відповіді на підпункт: так/ні;

б) процедури щодо включення до текстів договорів (контрактів) обов'язків таких суб'єктів господарювання щодо забезпечення цілісності, схоронності товарів та інших вимог щодо безпеки товарів під час їх виробництва, передачі та/або повернення.

Варіанти відповіді на підпункт: так/ні;

в) заходи із забезпечення виконання таких процедур.

Варіанти відповіді на підпункт: так/ні.

Для отримання відповіді на підпункти "а" - "в" цього пункту необхідно на вибірковій основі перевірити договори (контракти) або інші документи, на підставі яких здійснюється виробництво, передача та/або повернення товарів іншими суб'єктами господарювання, а також документи, що підтверджують проведення перевірки таких суб'єктів господарювання щодо безпеки та надійності.

У разі відповіді "так" на будь-який з підпунктів "а" - "в" цього пункту у звіті про результати оцінки необхідно зазначити найменування, номери та дати перевірених документів, що підтверджують відповідь щодо наявності відповідних процедур стосовно співпраці з не більше ніж двома суб'єктами господарювання.

Варіанти відповіді на пункт 2: так/ні/не застосовується.

Відповідь "так" на контрольне питання надається у разі:

Пункт контрольного питання 6.8.1

Відповідь на пункт

Підпункт пункту контрольного питання

Відповідь на підпункт

Примітка

1

Так

 

 

 

2

Так або не застосовується

а

так

відповідь "не застосовується" на пункт 2 надається у разі, коли підприємство не залучає інших суб'єктів господарювання до виробництва товарів
відповідь "так" на пункт 2 надається у разі, коли отримано відповіді "так" на підпункти "а" -"в" цього пункту

б

так

в

так

Контрольне питання 6.8.2. Чи забезпечується відповідність критерію АЕО "дотримання стандартів безпеки та надійності" в частині наявності процедур безпеки та надійності на етапі виробництва товарів, а також заходи із захисту від несанкціонованого доступу до виробничих об'єктів та товарів на таких об'єктах?

Варіанти відповіді на контрольне питання 6.8.2: так/ні/не застосовується.

Відповідь "не застосовується" на контрольне питання надається у разі, коли специфіка діяльності підприємства не передбачає виробництва товарів (наприклад, якщо підприємство виконує роль митного представника, перевізника, експедитора).

Для надання відповіді на контрольне питання комісія з оцінки відповідності повинна перевірити:

1) чи задокументовані на підприємстві такі процедури із забезпечення безпеки та надійності на етапі виробництва товарів, а також заходи із захисту від несанкціонованого доступу до виробничих об'єктів та товарів:

а) замкнення та/або пломбування об'єктів, де здійснюється виробництво товарів, у позаробочий час.

Варіанти відповіді на підпункт: так/ні;

б) визначення відповідальної особи, якій необхідно повідомляти у разі виявлення несанкціонованого доступу до виробничих об'єктів, та способу такого повідомлення.

Варіанти відповіді на підпункт: так/ні;

в) порядок дій у разі виявлення несанкціонованого доступу до виробничих об'єктів, порушення цілісності таких об'єктів, сировини або готової продукції.

Варіанти відповіді на підпункт: так/ні.

У разі відповіді "так" на будь-який з підпунктів "а" - "в" цього пункту у звіті про результати оцінки необхідно додатково зазначити найменування, номери та дати відповідних документів, що підтверджують відповідь на такий підпункт.

Варіанти відповіді на пункт 1: так/ні;

2) чи визначено документально перелік осіб, які мають доступ до виробничих об'єктів підприємства?

Варіанти відповіді на пункт 2: так/ні;

3) у разі, коли на підприємстві виявлені випадки несанкціонованого доступу до виробничих об'єктів, порушення цілісності таких об'єктів, сировини або готової продукції, чи підтверджується відповідь на підпункт "в" пункту 1 цього контрольного питання фактично вжитими заходами, відомості про які наведені у пункті 6.1.7 анкети самооцінки підприємства?

Варіанти відповіді на пункт 3: так/ні/не застосовується.

Відповідь "так" на контрольне питання надається у разі:

Пункт контрольного питання 6.8.2

Відповідь на пункт

Підпункт пункту контрольного питання

Відповідь на підпункт

Примітка

1

Так

а

так

 

б

так

в

так

2

Так

 

 

 

3

Так або не застосовується

 

 

відповідь "не застосовується" на пункт 3 надається у разі відсутності виявлених на підприємстві випадків несанкціонованого доступу до виробничих об'єктів, порушення цілісності таких об'єктів, сировини або готової продукції

Контрольне питання 6.8.3. Чи забезпечується відповідність критерію АЕО "дотримання стандартів безпеки та надійності" в частині наявності вимог до пакування товарів?

Варіанти відповіді на контрольне питання 6.8.3: так/ні/не застосовується.

Відповідь "не застосовується" на контрольне питання надається у разі, коли специфіка діяльності підприємства не передбачає виробництва товарів (наприклад, якщо підприємство виконує роль митного представника, перевізника, експедитора).

Для надання відповіді на контрольне питання комісія з оцінки відповідності повинна перевірити:

1) чи підтверджується запровадження вимог щодо безпеки та надійності до пакування вироблених товарів, зазначених підприємством у пункті 6.8.3 анкети самооцінки підприємства, відповідними документами (наприклад, інструкціями, порядками, настановами, інформаційними листами тощо)?

Варіанти відповіді на пункт 1: так/ні/не застосовується.

У разі відповіді "так" на цей пункт у звіті про результати оцінки необхідно зазначити найменування, номери та дати відповідних документів;

2) чи відповідає інформація щодо запроваджених підприємством вимог щодо безпеки та надійності до пакування вироблених товарів фактичному застосуванню?

Варіанти відповіді на пункт 2: так/ні/не застосовується.

Відповідь "так" на контрольне питання надається у разі:

Пункт контрольного питання 6.8.3

Відповідь на пункт

Підпункт пункту контрольного питання

Відповідь на підпункт

Примітка

1

Так або не застосовується

 

 

відповідь "не застосовується" на пункти 1 - 2 надається у разі, коли пакування не
здійснюється внаслідок специфічних характеристик товарів (насипні, наливні, великогабаритні товари тощо)

2

Так або не застосовується

 

 

Контрольне питання 6.8.4. Чи забезпечується відповідність критерію АЕО "дотримання стандартів безпеки та надійності" в частині наявності вимог щодо безпеки та надійності до пакування вироблених товарів іншими суб'єктами господарювання?

Варіанти відповіді на контрольне питання 6.8.4: так/ні/не застосовується.

Відповідь "не застосовується" на контрольне питання надається у разі, коли специфіка діяльності підприємства не передбачає виробництва товарів (наприклад, якщо підприємство виконує роль митного представника, перевізника, експедитора).

У разі залучення інших суб'єктів господарювання до пакування товарів підприємства для надання відповіді на контрольне питання комісія з оцінки відповідності повинна перевірити:

1) чи задокументовані на підприємстві процедури щодо здійснення ідентифікації таких суб'єктів господарювання стосовно безпеки та надійності перед початком співпраці?

Варіанти відповіді на пункт 1: так/ні/не застосовується;

2) чи задокументовані на підприємстві процедури щодо включення до текстів договорів (контрактів) обов'язків таких суб'єктів господарювання щодо забезпечення цілісності, схоронності товарів та інших вимог щодо безпеки товарів під час їх пакування, передачі та/або повернення?

Варіанти відповіді на пункт 2: так/ні/не застосовується;

3) чи задокументовані на підприємстві заходи з проведення перевірки виконання визначених договорами (контрактами) обов'язків такими суб'єктами господарювання щодо забезпечення цілісності, схоронності товарів та інших вимог щодо безпеки товарів під час пакування, передачі та/або повернення таких товарів?

Варіанти відповіді на пункт 3: так/ні/не застосовується.

Для отримання відповіді на пункти контрольного питання необхідно на вибірковій основі перевірити договори (контракти) або інші документи, на підставі яких здійснюється пакування товарів іншими суб'єктами господарювання, а також документи, що підтверджують здійснення ідентифікації таких суб'єктів господарювання стосовно безпеки та надійності.

У звіті про результати оцінки необхідно додатково зазначити найменування, номери та дати документів (не більше двох документів для кожного пункту), що підтверджують відповідь "так" на пункти 1 - 3 цього контрольного питання.

Відповідь "так" на контрольне питання надається у разі:

Пункт контрольного питання 6.8.4

Відповідь на пункт

Підпункт пункту контрольного питання

Відповідь на підпункт

Примітка

1

Так або не застосовується

 

 

відповідь "не застосовується" на пункти 1 - 3 надається у разі, коли підприємство не залучає інших суб'єктів господарювання до пакування товарів

2

Так або не застосовується

 

 

3

Так або не застосовується

 

 

Підрозділ 6.9. Відвантаження товарів

Контрольне питання 6.9.1. Чи забезпечується відповідність критерію АЕО "дотримання стандартів безпеки та надійності" в частині наявності процедур безпеки та надійності під час відвантаження товарів?

Варіанти відповіді на контрольне питання 6.9.1: так/ні/не застосовується.

Відповідь "не застосовується" на контрольне питання надається у разі, коли специфіка діяльності підприємства не передбачає відвантаження товарів (наприклад, якщо підприємство виконує роль митного представника, перевізника, експедитора).

Для надання відповіді на контрольне питання комісія з оцінки відповідності повинна перевірити, чи задокументовані та фактично здійснюються на підприємстві такі процедури із забезпечення безпеки та надійності під час відвантаження товарів:

1) призначення працівників (посад або підрозділів), відповідальних за здійснення контролю та організацію процесів відвантаження товарів, а також за приймання транспортних одиниць для завантаження та здійснення відвантаження товарів?

Варіанти відповіді на пункт 1: так/ні;

2) забезпечення присутності призначених працівників підприємства у місцях відвантаження протягом всього часу його здійснення?

Варіанти відповіді на пункт 2: так/ні;

3) зважування, перевірка кількості товарів під час відвантаження, нанесення або перевірка наявності ярликів та маркування (у разі потреби/можливості)?

Варіанти відповіді на пункт 3: так/ні;

4) перевірка товарів щодо відповідності відомостям, зазначеним у акті відвантаження та замовленні на закупівлю та/або поставку (інших аналогічних документах)?

Варіанти відповіді на пункт 4: так/ні;

5) перевірка товарів, що відвантажуються, щодо відповідності відомостям, зазначеним у товаросупровідних та митних (за наявності) документах?

Варіанти відповіді на пункт 5: так/ні;

6) інформування митних органів про відвантаження товарів з метою здійснення необхідних митних формальностей?

Варіанти відповіді на пункт 6: так/ні;

7) внесення даних про відвантажені товари до облікових записів підприємства, а також зазначення реквізитів товаросупровідних та митних (за наявності) документів у облікових записах підприємства?

Варіанти відповіді на пункт 7: так/ні;

8) інформування підрозділів, що відповідають за продаж (відвантаження) товарів та управління товарними потоками підприємства, про факт відправлення товарів?

Варіанти відповіді на пункт 8: так/ні;

9) отримання підтвердження надходження товарів від замовників та порядок погодження виявлених ними порушень або невідповідностей?

Варіанти відповіді на пункт 9: так/ні;

10) отримання підтвердження відомостей про вивезення товарів за межі митної території України?

Варіанти відповіді на пункт 10: так/ні;

11) документування здійснення зазначених контрольних заходів та їх результатів?

Варіанти відповіді на пункт 11: так/ні.

У разі відповіді "так" на будь-який з пунктів цього контрольного питання у звіті про результати оцінки необхідно зазначити найменування відповідних документів (чек-лист, акти відвантаження, інші документи, засвідчені відповідальним працівником або керівником відповідного підрозділу тощо, які свідчать про проходження таких процедур), що підтверджують відповідь, та надати їх короткий опис.

У разі відсутності таких документів для відповіді на пункти цього контрольного питання необхідно провести опитування особи, відповідальної за здійснення контролю та організацію процесів з відвантаження товарів з підприємства, щодо відомостей, зазначених у пунктах 2 - 11 цього контрольного питання. У такому разі до звіту про результати оцінки додається аркуш опитування.

Відповідь "так" на контрольне питання надається у разі:

Пункт контрольного питання 6.9.1

Відповідь на пункт

Підпункт пункту контрольного питання

Відповідь на підпункт

Примітка

1

Так

 

 

 

2

Так

 

 

 

3

Так

 

 

 

4

Так

 

 

 

5

Так

 

 

 

6

Так

 

 

 

7

Так

 

 

 

8

Так

 

 

 

9

Так

 

 

 

10

Так

 

 

 

11

Так

 

 

 

Контрольне питання 6.9.2. Чи забезпечується відповідність критерію АЕО "дотримання стандартів безпеки та надійності" в частині застосування запірно-пломбувальних пристроїв, пломб або інших засобів для виявлення або протидії несанкціонованому доступу до транспортних одиниць та товарів під час відвантаження товарів?

Варіанти відповіді на контрольне питання 6.9.2: так/ні.

Відповідь "не застосовується" на контрольне питання надається у разі, коли специфіка діяльності підприємства не передбачає відвантаження товарів (наприклад, якщо підприємство виконує роль митного представника, перевізника, експедитора).

У разі коли підприємство застосовує запірно-пломбувальні пристрої, пломби або інші засоби для виявлення або протидії несанкціонованому доступу до транспортних одиниць та товарів, для надання відповіді на контрольне питання комісія з оцінки відповідності повинна перевірити, чи задокументовано на підприємстві:

1) вимоги щодо застосування запірно-пломбувальних пристроїв, пломб або інших засобів для виявлення або протидії несанкціонованому доступу до транспортних одиниць та товарів під час відвантаження товарів, використання таких засобів із відповідними категоріями товарів.

Варіанти відповіді на пункт 1: так/ні/не застосовується;

2) документування (облік) застосування запірно-пломбувальних пристроїв, пломб або інших засобів для виявлення або протидії несанкціонованому доступу до транспортних одиниць та товарів.

Варіанти відповіді на пункт 2: так/ні/не застосовується;

3) забезпечення можливості відслідковування, який саме запірно-пломбувальний пристрій, пломба або інших засіб для виявлення або протидії несанкціонованому доступу до транспортних одиниць та товарів використані під час відвантаження певних товарів або певної транспортної одиниці?

Варіанти відповіді на пункт 3: так/ні/не застосовується.

У разі відповіді "так" на будь-який з пунктів цього контрольного питання у звіті про результати оцінки необхідно зазначити найменування, номери та дати відповідних документів, що підтверджують відповідь.

Відповідь "так" на контрольне питання надається у разі:

Пункт контрольного питання 6.9.2

Відповідь на пункт

Підпункт пункту контрольного питання

Відповідь на підпункт

Примітка

1

Так або не застосовується

 

 

відповідь "не застосовується" на пункти 1 - 3 надається у разі, коли запірно-пломбувальні пристрої, пломби або інші засоби для виявлення або протидії несанкціонова-ному доступу до транспортних одиниць та товарів не застосовуються підприємством внаслідок специфічних характеристик товарів (насипні, наливні, великогабаритні товари тощо)

2

Так або не застосовується

 

 

3

Так або не застосовується

 

 

Контрольне питання 6.9.3. Чи забезпечується відповідність критерію АЕО "дотримання стандартів безпеки та надійності" в частині дотримання підприємством вимог інших суб'єктів господарювання щодо безпеки та надійності під час відвантаження товарів?

Варіанти відповіді на контрольне питання 6.9.3: так/ні/не застосовується.

Відповідь "не застосовується" на контрольне питання надається у разі, коли специфіка діяльності підприємства не передбачає відвантаження товарів (наприклад, якщо підприємство виконує роль митного представника, перевізника, експедитора).

Для надання відповіді на контрольне питання комісія з оцінки відповідності повинна перевірити, чи відповідає інформація, зазначена підприємством у пункті 6.9.3 анкети самооцінки підприємства, фактичній.

Перевірка проводиться комісією з оцінки відповідності шляхом огляду місць завантаження та перевірки виконання на підприємстві відповідних процедур під час відвантаження не більше двох транспортних одиниць з товарами, кожна з яких відправляється на виконання договорів або інших документів, які містять встановлені до підприємства вимоги. Такі договори (документи) повинні бути укладені з різними замовниками.

У разі відповіді "так" на контрольне питання у звіті про результати оцінки необхідно зазначити найменування, номери та дати документів, що підтверджують відповідь.

Контрольне питання 6.9.4. Чи забезпечується відповідність критерію АЕО "дотримання стандартів безпеки та надійності" в частині забезпечення контролю під час відвантаження товарів?

Варіанти відповіді на контрольне питання 6.9.4: так/ні/не застосовується.

Відповідь "не застосовується" на контрольне питання надається у разі, якщо специфіка діяльності підприємства не передбачає відвантаження товарів (наприклад, якщо підприємство виконує роль митного представника, перевізника, експедитора).

Для надання відповіді на контрольне питання комісія з оцінки відповідності повинна перевірити, чи відповідає інформація, зазначена підприємством у пункті 6.9.4 анкети самооцінки підприємства, фактичній.

Перевірка проводиться комісією з оцінки відповідності шляхом огляду місць завантаження та перевірки виконання на підприємстві відповідних процедур під час відвантаження не більше двох транспортних одиниць з товарами, кожна з яких відправляється на виконання договорів, укладених з різними замовниками.

У разі відповіді "так" на контрольне питання у звіті про результати оцінки необхідно зазначити найменування, номери та дати документів, що підтверджують відповідь.

Контрольне питання 6.9.5. Чи забезпечується відповідність критерію АЕО "дотримання стандартів безпеки та надійності" в частині забезпечення контролю обсягу завантаження товарів?

Варіанти відповіді на контрольне питання 6.9.5: так/ні/не застосовується.

Відповідь "не застосовується" на контрольне питання надається у разі, коли специфіка діяльності підприємства не передбачає відвантаження товарів (наприклад, якщо підприємство виконує роль митного представника, перевізника, експедитора).

Для надання відповіді на контрольне питання комісія з оцінки відповідності повинна перевірити, чи відповідає інформація, зазначена підприємством у пункті 6.9.5 анкети самооцінки підприємства, фактичній.

Перевірка проводиться комісією з оцінки відповідності шляхом огляду місць завантаження та перевірки виконання на підприємстві відповідних процедур під час відвантаження не більше двох транспортних одиниць з товарами, кожна з яких відправляється на виконання договорів, укладених з різними замовниками.

У разі відповіді "так" на контрольне питання у звіті про результати оцінки необхідно зазначити найменування, номери та дати документів, що підтверджують відповідь.

Контрольне питання 6.9.6. Чи забезпечується відповідність критерію АЕО "дотримання стандартів безпеки та надійності" в частині забезпечення відповідності товарів, що відвантажуються, відомостям, зазначеним у товаросупровідних документах, актах відвантаження та/або замовлення на закупівлю та/або поставку (або інших аналогічних документах), а також внесення відповідної інформації до облікових записів?

Варіанти відповіді на контрольне питання 6.9.6: так/ні/не застосовується.

Відповідь "не застосовується" на контрольне питання надається у разі, коли специфіка діяльності підприємства не передбачає відвантаження товарів (наприклад, якщо підприємство виконує роль митного представника, перевізника, експедитора).

Для надання відповіді на контрольне питання комісія з оцінки відповідності повинна перевірити, чи відповідає інформація, зазначена підприємством у пункті 6.9.6 анкети самооцінки підприємства, фактичній.

Перевірка проводиться комісією з оцінки відповідності шляхом огляду місць завантаження та перевірки виконання на підприємстві відповідних процедур під час відвантаження не більше двох транспортних одиниць з товарами, кожна з яких відправляється на виконання договорів, укладених з різними замовниками.

У разі відповіді "так" на контрольне питання у звіті про результати оцінки необхідно зазначити найменування, номери та дати документів, що підтверджують відповідь.

Контрольне питання 6.9.7. Чи забезпечується відповідність критерію АЕО "дотримання стандартів безпеки та надійності" в частині забезпечення заходів з метою виявлення порушень та/або невідповідностей під час відвантаження товарів?

Варіанти відповіді на контрольне питання 6.9.7: так/ні.

Відповідь "не застосовується" на контрольне питання надається у разі, коли специфіка діяльності підприємства не передбачає відвантаження товарів (наприклад, якщо підприємство виконує роль митного представника, перевізника, експедитора).

Для надання відповіді на контрольне питання комісія з оцінки відповідності повинна перевірити:

1) чи задокументовані на підприємстві процедури щодо інформування про виявлені порушення та невідповідності під час або після відвантаження, порядок дій у таких випадках та заходів щодо їх усунення?

Варіанти відповіді на пункт 1: так/ні.

У разі відповіді "так" на цей пункт у звіті про результати оцінки необхідно зазначити найменування, номери та дати документів, що підтверджують відповідь;

2) у разі, коли на підприємстві виявлені випадки порушень та/або невідповідностей під час або після відвантаження товарів чи підтверджується відповідь на пункт 1 цього контрольного питання фактично вжитими заходами, відомості про які наведені у пункті 6.1.7 анкети самооцінки підприємства?

Варіанти відповіді на пункт 2: так/ні/не застосовується.

Відповідь "так" на контрольне питання надається у разі:

Пункт контрольного питання 6.9.7

Відповідь на пункт

Підпункт пункту контрольного питання

Відповідь на підпункт

Примітка

1

Так

 

 

 

2

Так або не застосовується

 

 

відповідь "не застосовується" на пункт 2 надається у разі відсутності виявлених на підприємстві випадків порушень та/або невідповідностей під час або після відвантаження товарів

Підрозділ 6.10. Вимоги безпеки та надійності до ділових партнерів

Контрольне питання 6.10.1. Чи забезпечується відповідність критерію АЕО "дотримання стандартів безпеки та надійності" в частині проведення перевірок підприємством ділових партнерів, з якими укладаються договори (контракти)?

Варіанти відповіді на контрольне питання 6.10.1: так/ні.

Для надання відповіді "так" на контрольне питання комісія з оцінки відповідності повинна переконатися, що підприємством перед укладенням договору (контракту) з діловим партнером здійснюються заходи з його ідентифікації (пошук, аналіз та оцінка інформації щодо нього) та врахування їх результатів під час укладання з ним договору (контракту).

У разі відповіді "так" на контрольне питання у звіті про результати оцінки необхідно зазначити найменування, номери та дати документів, що підтверджують здійснення на підприємстві відповідних заходів ідентифікації (інструкції, порядки, настанови, інформаційні листи, якими регламентовані перевірки, а також вибірково акти, звіти, складені за результатами перевірок).

Контрольне питання 6.10.2. Чи забезпечується відповідність критерію АЕО "дотримання стандартів безпеки та надійності" в частині забезпечення дотримання діловими партнерами підприємства вимог щодо безпеки та надійності?

Варіанти відповіді на контрольне питання 6.10.2: так/ні.

Для надання відповіді на контрольне питання комісія з оцінки відповідності повинна перевірити:

1) чи задокументовані на підприємстві такі процедури забезпечення дотримання діловими партнерами вимог щодо безпеки та надійності:

а) включення до текстів договорів (контрактів) положень щодо забезпечення дотримання діловими партнерами вимог щодо безпеки та надійності (наприклад, положень щодо спеціальних заходів, спрямованих на забезпечення цілісності, схоронності товарів, та інших положень щодо поводження з товарами під час їх виробництва, пакування, передачі, повернення, перевезення, пріоритетності співпраці з іншими діловими партнерами, які отримали авторизацію АЕО).

Варіанти відповіді на підпункт: так/ні;

б) інформування працівників підприємства про наявні вимоги щодо безпеки та надійності до ділових партнерів з метою перевірки їх дотримання.

Варіанти відповіді на підпункт: так/ні;

в) перевірка керівництвом (керівниками структурних підрозділів) підприємства здійснення призначеними працівниками контролю за дотриманням таких вимог.

Варіанти відповіді на підпункт: так/ні;

г) перегляд і оновлення таких заходів та процедур на регулярній основі.

Варіанти відповіді на підпункт: так/ні;

Варіанти відповіді на пункт 1: так/ні/не застосовується.

У разі відповіді "так" на цей пункт у звіті про результати оцінки необхідно зазначити найменування, номери та дати документів, що підтверджують відповідь.

Відповідь "так" на контрольне питання надається у разі:

Пункт контрольного питання 6.10.2

Відповідь на пункт

Підпункт пункту контрольного питання

Відповідь на підпункт

Примітка

1

Так

а

так

 

б

так

в

так

г

так

Контрольне питання 6.10.3. Чи забезпечується відповідність критерію АЕО "дотримання стандартів безпеки та надійності" в частині наявності заходів з метою виявлення та усунення порушень вимог безпеки та надійності, встановлених до ділових партнерів?

Варіанти відповіді на контрольне питання 6.10.3: так/ні.

Для надання відповіді на контрольне питання комісія з оцінки відповідності повинна перевірити:

1) чи задокументовані на підприємстві процедури щодо інформування працівниками підприємства про виявлені порушення вимог щодо безпеки та надійності, встановлених до ділових партнерів, під час здійснення операцій з ними, порядок дій у таких випадках та заходів для усунення виявлених недоліків та порушень, а також чи відповідають такі процедури інформації, зазначеній у пункті 6.10.2 анкети самооцінки підприємства?

Варіанти відповіді на пункт 1: так/ні.

У разі відповіді "так" на цей пункт у звіті про результати оцінки необхідно зазначити найменування, номери та дати документів, що підтверджують відповідь;

2) у разі, коли на підприємстві виявлені випадки порушення вимог щодо безпеки та надійності, встановлених до ділових партнерів, під час здійснення операцій з ними, чи підтверджується відповідь на пункт 1 цього контрольного питання фактично вжитими заходами, відомості про які зазначені у пункті 6.1.7 анкети самооцінки підприємства?

Варіанти відповіді на пункт 2: так/ні/не застосовується.

Відповідь "так" на контрольне питання надається у разі:

Пункт контрольного питання 6.10.3

Відповідь на пункт

Підпункт пункту контрольного питання

Відповідь на підпункт

Примітка

1

Так

 

 

 

2

Так або не застосовується

 

 

відповідь "не застосовується" на пункт 2 надається у разі відсутності виявлених на підприємстві випадків порушення вимог щодо безпеки та надійності, встановлених до інших суб'єктів господарювання, під час здійснення операцій з ними

Підрозділ 6.11. Вимоги щодо безпеки та надійності до працівників підприємства

Контрольне питання 6.11.1. Чи забезпечується відповідність критерію АЕО "дотримання стандартів безпеки та надійності" в частині реалізації та застосування процедур щодо безпеки та надійності у кадровій політиці підприємства?

Варіанти відповіді на контрольне питання 6.11.1: так/ні.

Для надання відповіді на контрольне питання комісія з оцінки відповідності повинна перевірити, чи відповідає інформація, зазначена підприємством у пункті 6.11.1 анкети самооцінки підприємства, фактичній.

У разі відповіді "так" на контрольне питання у звіті про результати оцінки необхідно зазначити найменування, номери та дати документів, що підтверджують наявність таких процедур на підприємстві, та дані працівника підприємства, на якого покладено обов'язок з реалізації таких процедур.

Контрольні питання 6.11.2 і 6.11.4. Чи забезпечується відповідність критерію АЕО "дотримання стандартів безпеки та надійності" в частині реалізації та застосування процедур щодо безпеки та надійності у кадровій політиці підприємства в частині проведення перевірки окремих категорій працівників, які залучені до виконання робіт, ризикових з точки зору безпеки та надійності, у тому числі тимчасових, стосовно відповідності вимогам щодо безпеки та надійності?

Варіанти відповіді на контрольні питання 6.11.2 і 6.11.4: так/ні.

Для надання відповіді на контрольні питання комісія з оцінки відповідності повинна перевірити:

1) чи визначений на підприємстві перелік категорій працівників, ризикових з точки зору безпеки та надійності?

Варіанти відповіді на пункт 1: так/ні.

У разі відповіді "так" на цей пункт у звіті про результати оцінки необхідно зазначити найменування, номер та дату документа, яким визначено такий перелік;

2) чи задокументовані на підприємстві такі процедури щодо безпеки та надійності у кадровій політиці підприємства:

а) проведення перевірок ділових та особистих якостей, доброчесності кандидатів та працюючих працівників, які будуть прийняті та переміщені на посади або залучені для виконання робіт, ризикових з точки зору безпеки та надійності, в тому числі тимчасових (перевірка фактів притягнення до кримінальної відповідальності та наявності судимостей, біографічних даних, професійної історії, рекомендацій з попереднього місця роботи, стану здоров'я, іншої додаткової інформації).

Варіанти відповіді на підпункт: так/ні;

б) зобов'язання працівника, в тому числі тимчасового, інформувати своє керівництво про порушення кримінальної справи, отримання повідомлення про підозру, звільнення під заставу, винесені обвинувачення, присуджені судимості, погашені судимості тощо.

Варіанти відповіді на підпункт: так/ні;

в) зобов'язання працівника, в тому числі тимчасового, інформувати про виконання робіт в інтересах інших суб'єктів господарювання (наприклад, за сумісництвом, цивільно-правовими договорами).

Варіанти відповіді на підпункт: так/ні;

г) позбавлення фізичного доступу до об'єктів, доступу до комп'ютерних систем та даних працівників підприємства, в тому числі тимчасових, які, зокрема, звільняються з підприємства або припиняють працювати за цивільно-правовими договорами, ідуть у відпустку або переміщуються на посади, що не передбачають доступу до таких об'єктів, комп'ютерних систем та даних.

Варіанти відповіді на підпункт: так/ні.

Варіанти відповіді на пункт 2: так/ні;

3) чи підтверджується документально проведення перевірок, зазначених у підпункті "а" пункту 2 цих контрольних питань?

Варіанти відповіді на пункт 3: так/ні.

Для надання відповіді на цей пункт комісія з оцінки відповідності проводить перевірку на вибірковій основі.

У разі залучення інших суб'єктів господарювання, що спеціалізуються на наданні послуг з працевлаштування, до проведення перевірок даних щодо безпеки та надійності, відповідь "так" на цей пункт надається за умови наявності документів, що підтверджують проведення таких перевірок у разі працевлаштування кандидатів на посади або залучення для виконання робіт, ризикових з точки зору безпеки та надійності.

Відповідь "так" на контрольні питання надається у разі:

Пункт контрольних питань 6.11.2 і 6.11.4

Відповідь на пункт

Підпункт пункту контрольних питань

Відповідь на підпункт

Примітка

1

Так

 

 

 

2

Так

а

так

 

б

так

в

так

г

так

3

Так

 

 

 

Контрольне питання 6.11.3. Чи забезпечується відповідність критерію АЕО "дотримання стандартів безпеки та надійності" в частині здійснення підготовки працівників з питань безпеки та надійності?

Варіанти відповіді на контрольне питання 6.11.3: так/ні.

Для надання відповіді на контрольне питання комісія з оцінки відповідності повинна перевірити, чи підтверджується документально здійснення підготовки працівників підприємства з питань безпеки та надійності та інформація щодо періодичності її проведення.

У разі відповіді "так" у звіті про результати оцінки необхідно зазначити найменування, номери та дати документів, які підтверджують проведення такої підготовки.

Підрозділ 6.12. Послуги інших суб'єктів господарювання

Контрольне питання 6.12.1. Чи забезпечується відповідність критерію АЕО "дотримання стандартів безпеки та надійності" в частині забезпечення дотримання вимог щодо безпеки та надійності під час отримання послуг від інших суб'єктів господарювання, які не є частиною міжнародного ланцюга постачання товарів?

Варіанти відповіді на контрольне питання 6.12.1: так/ні/не застосовується.

Відповідь "не застосовується" на контрольне питання надається у разі, коли підприємство не отримує послуги від інших суб'єктів господарювання, які не є частиною міжнародного ланцюга постачання товарів.

У разі отримання послуг від інших суб'єктів господарювання (наприклад, охорони, прибирання, ремонту) комісія з оцінки відповідності повинна перевірити:

1) чи задокументовані на підприємстві процедури щодо встановлення вимог щодо безпеки та надійності до таких суб'єктів господарювання в інструкціях, порядках, настановах, інформаційних листах або договорах тощо?

Варіанти відповіді на пункт 1: так/ні;

2) чи задокументовані на підприємстві процедури щодо здійснення заходів із забезпечення дотримання вимог щодо безпеки та надійності, встановлених до таких суб'єктів господарювання?

Варіанти відповіді на пункт 2: так/ні.

Перевірка проводиться на вибірковій основі.

У разі відповіді "так" на пункти цього контрольного питання у звіті про результати оцінки необхідно зазначити найменування, номери та дати документів (не більше одного документа), що підтверджують відповідь на пункти 1 і 2 цього контрольного питання, за кожним з напрямів послуг. Наприклад, один договір про надання послуг з охорони, один договір про надання послуг з прибирання.

Відповідь "так" на контрольне питання надається у разі:

Пункт контрольного питання 6.12.1

Відповідь на пункт

Підпункт пункту контрольного питання

Відповідь на підпункт

Примітка

1

Так

 

 

 

2

Так

 

 

 

 

АРКУШ ОПИТУВАННЯ
під час проведення оцінки (повторної оцінки) відповідності підприємства критеріям АЕО

Опитуваний працівник _________________________________________________________________
                                                                                               (прізвище, власне ім'я,
_____________________________________________________________________________________
                                                 повне найменування посади, повне найменування юридичної особи
_____________________________________________________________________________________
                                                                   або прізвище, власне ім'я фізичної особи - підприємця)
на питання, поставлені _________________________________________________________________
                                                                                     (прізвище, власне ім'я члена комісії з оцінки відповідності,
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                          посадової особи митниці)
надав такі відповіді:

питання: _____________________________________________________________________________

відповідь: ____________________________________________________________________________

питання: _____________________________________________________________________________

відповідь: ____________________________________________________________________________

Додаток на _____ арк.

___ ____________ 20__ р.

____________
(підпис)

___________________________
(власне ім'я, прізвище члена комісії з оцінки відповідності, який проводив опитування)

___ ____________ 20__ р.

____________
(підпис)

_________________________
(власне ім'я, прізвище опитуваного працівника)

 

ПОРЯДОК
підтвердження кваліфікації працівника підприємства, відповідального за митні питання

1. Підтвердження кваліфікації працівника підприємства, відповідального за митні питання, здійснюється шляхом тестування на знання законодавства з питань митної справи та визначення результатів такого тестування за допомогою програмного забезпечення.

2. Для підтвердження кваліфікації працівника підприємства, відповідального за митні питання, в митному органі утворюється комісія з перевірки кваліфікації.

3. До складу комісії з перевірки кваліфікації входять не менше двох працівників митних органів.

4. Комісією з перевірки кваліфікації призначаються дата та час проведення тестування, про які повідомляється працівнику підприємства, який підтверджує кваліфікацію.

5. Представник підприємства, працівник якого підтверджує кваліфікацію, має право бути присутнім під час проведення тестування.

6. Перед проходженням тестування працівник підприємства, який підтверджує кваліфікацію, пред'являє паспорт громадянина України або інший документ, який посвідчує особу.

7. Перелік тестових питань на знання законодавства з питань митної справи та варіанти відповідей (із зазначенням правильної відповіді) оприлюднюються на офіційному веб-сайті Держмитслужби.

8. Під час проведення тестування питання обираються автоматично з переліку тестових питань. Одне тестове завдання включає 40 тестових питань. Кожне питання передбачає чотири варіанти відповіді, один з яких є правильним.

9. Загальний час для проведення тестування становить 60 хвилин.

10. Під час проведення тестування працівнику підприємства, який підтверджує кваліфікацію, дозволяється користуватися виключно комп'ютерною технікою, на якій такий працівник проходить тестування. Користуватися іншими електронними приладами, підручниками, навчальними посібниками, іншими матеріалами під час проведення тестування працівнику підприємства, який підтверджує кваліфікацію, забороняється. У разі порушення зазначених вимог працівник підприємства, який підтверджує кваліфікацію, вважається таким, що не пройшов тестування.

11. Після закінчення працівником підприємства, який підтверджує кваліфікацію, проходження тестування або після закінчення часу, відведеного для проведення такого тестування, здійснюється автоматичне визначення результатів тестування за допомогою програмного забезпечення.

12. За результатами тестування працівнику підприємства, який підтверджує кваліфікацію, виставляються такі бали:

1 бал - якщо надано правильні відповіді на 30 і більше питань тестового завдання;

0 балів - якщо надано правильні відповіді на 29 і менше питань тестового завдання.

13. Працівник підприємства, який за результатами тестування набрав 0 балів або не з'явився для проходження тестування, вважається таким, що тестування не пройшов та не підтвердив кваліфікації.

Працівник підприємства, який за результатами тестування набрав 1 бал, вважається таким, що пройшов тестування та підтвердив кваліфікацію.

14. За результатами тестування формується звіт про результати тестування, який роздруковується та підписується працівником підприємства, який підтверджував кваліфікацію, та членами комісії з перевірки кваліфікації. Підписаний звіт про результати тестування зберігається у працівника, який підтверджував кваліфікацію.

15. Програмне забезпечення, за допомогою якого здійснювалося тестування працівника підприємства, який підтверджував кваліфікацію, автоматично зберігає сформований звіт про результати тестування до Єдиної автоматизованої інформаційної системи митних органів України.

16. З інформацією про результати тестування та виставлений бал працівник підприємства, який підтверджував кваліфікацію, ознайомлюється під час підписання звіту про результати тестування.

17. Проведення повторного тестування не допускається, крім випадків, коли тестування було перервано або не відбулося з технічних чи інших причин, що не залежать від членів комісії з перевірки кваліфікації та/або працівника підприємства, який підтверджує кваліфікацію, про що складається акт, який підписується членами комісії з перевірки кваліфікації та таким працівником підприємства.

У такому разі комісією з перевірки кваліфікації призначається нова дата проведення тестування, про що повідомляється працівнику підприємства, який підтверджує кваліфікацію.

18. Результати тестування можуть використовуватися митними органами для підтвердження кваліфікації працівника підприємства у випадках, визначених законодавством з питань митної справи, протягом одного року з дня проходження працівником підприємства такого тестування.

 

НОРМАТИВНІ ЗНАЧЕННЯ
розрахункових показників (коефіцієнтів) платоспроможності (фінансової стійкості) та ліквідності підприємства за даними річної (проміжної) фінансової звітності

1. Для оцінки (повторної оцінки) відповідності підприємства критерію стійкий фінансовий стан застосовуються такі показники платоспроможності (фінансової стійкості) та ліквідності підприємства і їх нормативні значення:

Показник

Формула розрахунку за даними балансу (звіту про фінансовий стан)

Нормативне значення

Коефіцієнт покриття (Кпокр)

  

> 1

Коефіцієнт платоспроможності (автономії) (Кплат)

  

> 0,5

Коефіцієнт фінансування (Кфін)

  

< 1

2. Розрахунок показників платоспроможності (фінансової стійкості) та ліквідності підприємства здійснюється на підставі даних форми N 1 "Баланс (звіт про фінансовий стан)", форми N 1-м (для малих підприємств) або форми N 1-мс (для мікропідприємств), складеної відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

 

ЗВІТ
про результати оцінки (повторної оцінки) дотримання підприємством умов відповідності критерію АЕО

Я, __________________________________________________________________________________,
                                                             (найменування посади, митний орган, прізвище та власне ім'я)
відповідно до наказу Держмитслужби про проведення оцінки відповідності _____________________________________________________________________________________,
                                                                                                    (дата та номер)
провів оцінку (повторну оцінку) дотримання підприємством
_____________________________________________________________________________________
                              (повне найменування та скорочене (у разі наявності) юридичної особи/прізвище та власне ім'я
                                                                                     фізичної особи - підприємця)
_____________________________________________________________________________________
                                (місцезнаходження юридичної особи / місце проживання фізичної особи - підприємця)
_____________________________________________________________________________________
                                     (код згідно з ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків)
_____________________________________________________________________________________
                                     (обліковий номер особи, наданий згідно із статтею 455 Митного кодексу України)
умов відповідності критерію АЕО "______________________________________________________".
                                                                                                                                    (назва критерію)

Інформація про проведення оцінки (повторної оцінки):
_____________________________________________________________________________________
                                         (відповіді на контрольні питання, включені до відповідного розділу алгоритму
_____________________________________________________________________________________
                                                               оцінки відповідності підприємства критеріям АЕО)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

Відомості про об'єкти та/або приміщення підприємства, які відвід