Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Положение о Государственной казначейской службе Украины

КМ Украины
Постановление КМ от 22.07.2020 № 644
действует с 29.07.2020

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 22 липня 2020 р. N 644

Київ

Про внесення змін до Положення про Державну казначейську службу України

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до Положення про Державну казначейську службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2015 р. N 215 (Офіційний вісник України, 2015 р., N 33, ст. 964; 2016 р., N 98, ст. 3190; 2018 р., N 84, ст. 2766), зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування, крім абзаців шостого і сьомого підпункту 2 пункту 5 змін, затверджених цією постановою, які набирають чинності одночасно із Законом України від 4 жовтня 2019 р. N 190-IX "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування", та абзаців третього і четвертого підпункту 1 і підпункту 2 пункту 3 зазначених змін, які набирають чинності після прийняття рішення Кабінету Міністрів України про початок діяльності Агентства з управління державним боргом.

 

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 67

 

ЗМІНИ,
що вносяться до Положення про Державну казначейську службу України

1. Абзац перший пункту 1 після слів "казначейського обслуговування бюджетних коштів" доповнити словами ", коштів клієнтів відповідно до законодавства".

2. Підпункт 1 пункту 3 після слів "казначейського обслуговування бюджетних коштів" доповнити словами ", коштів клієнтів відповідно до законодавства".

3. У пункті 4:

1) у підпункті 2:

абзац другий після слів "бюджетних коштів" доповнити словами ", а також інших клієнтів відповідно до законодавства";

абзац шістнадцятий викласти в такій редакції:

"здійснює погашення та обслуговування державного боргу, здійснює платежі, пов'язані з виконанням гарантійних зобов'язань держави, в національній та іноземній валютах на підставі розпорядження Боргового агентства;";

абзац сімнадцятий викласти в такій редакції:

"забезпечує казначейське обслуговування бюджетних коштів під час реалізації проектів, що підтримуються іноземними державами, іноземними фінансовими установами і міжнародними фінансовими організаціями;";

2) у підпункті 7 слова "за рішенням Міністра фінансів, погодженим з Національним банком" замінити словами "за рішенням Голови Боргового агентства, погодженим з Міністром фінансів";

3) підпункт 12 викласти в такій редакції:

"12) встановлює графіки подання квартальної (проміжної) та річної бюджетної та фінансової звітності розпорядникам коштів державного, місцевих бюджетів, органам фондів загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування та головним розпорядникам бюджетних коштів;";

4) у підпункті 14 слова "державного бюджету" замінити словами "Державного бюджету України";

5) у підпункті 15:

в абзаці п'ятому слова "(у разі застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі)" виключити;

в абзаці дев'ятому слова "в частині наявності, відповідності та правильності оформлення документів" замінити словами "в частині наявності документів шляхом їх перегляду в електронній системі закупівель";

6) підпункт 201 після слова "надає" доповнити словом "кваліфіковані";

7) підпункт 202 після слів "Клієнт казначейства - Казначейство" доповнити словами ", автоматизованої системи подання електронної звітності клієнтами Казначейства";

8) доповнити пункт підпунктом 203 такого змісту:

"203) готує інформацію про платіжні транзакції на єдиному казначейському рахунку для оприлюднення на єдиному веб-порталі використання публічних коштів;";

9) підпункт 22 після слів "казначейського обслуговування бюджетних коштів" доповнити словами ", коштів клієнтів відповідно до законодавства".

4. У пункті 5:

1) підпункт 1 викласти в такій редакції:

"1) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, організацію та здійснення заходів із запобігання корупції і контроль за їх виконанням в апараті Казначейства та його територіальних органах;";

2) у підпункті 5 слова "його територіальних органах." замінити словами "його територіальних органах;".

5. У пункті 6:

1) підпункт 5 після слів "казначейського обслуговування бюджетних коштів" доповнити словами ", коштів клієнтів відповідно до законодавства";

2) у підпункті 14:

в абзаці першому слово "ДФС" замінити словом "ДПС";

абзаци другий і третій викласти в такій редакції:

"висновки для повернення платникам податків помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов'язань та пені, електронні повідомлення про повернення надміру утриманих (сплачених) сум податків на доходи фізичних осіб, інформацію про вжиті заходи щодо стягнення простроченої заборгованості, акти звірки надходжень платежів, контроль за справлянням яких покладено на ДПС для проведення звірки;

інформацію щодо очікуваних показників поденних надходжень до загального фонду державного бюджету та загального фонду місцевих бюджетів, бюджетного відшкодування податку на додану вартість;";

доповнити підпункт абзацом такого змісту:

"зведений реєстр платежів з єдиного рахунку із зазначенням платіжних реквізитів отримувачів коштів та іншої інформації відповідно до законодавства;";

3) доповнити пункт підпунктом 141 такого змісту:

"141) отримувати від Держмитслужби висновки про повернення з державного бюджету помилково та/або надміру сплачених сум митних, інших платежів та пені;".

6. Пункт 7 після слів "антитерористичної операції" доповнити словами "та/або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, що здійснюються шляхом проведення операції Об'єднаних сил".

7. Пункт 12 викласти в такій редакції:

"12. Казначейство очолює Голова, який призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України відповідно до законодавства про державну службу.".

8. У пункті 13:

1) підпункт 2 після слів "казначейського обслуговування бюджетних коштів" доповнити словами ", коштів клієнтів відповідно до законодавства";

2) підпункт 15 після слів "(якщо інше не передбачено законом)" доповнити словами ", укладає та розриває з ними контракти про проходження державної служби у порядку, передбаченому Кабінетом Міністрів України";

3) доповнити пункт підпунктом 151 такого змісту:

"151) приймає на роботу та звільняє з роботи в порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників Казначейства;".

9. Пункт 14 викласти в такій редакції:

"14. Голова Казначейства має заступників, у тому числі одного першого, які призначаються на посаду та звільняються з посади Кабінетом Міністрів України відповідно до законодавства про державну службу.".

____________

Опрос