Идет загрузка документа (17 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка возвращения концессиедателю объекта концессии после прекращения действия концессионного договора

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок от 22.07.2020 № 621
действует с 23.07.2020

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 22 липня 2020 р. N 621

Київ

Про затвердження Порядку повернення концесієдавцю об'єкта концесії після припинення дії концесійного договору

Відповідно до частини восьмої статті 30 Закону України "Про концесію" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок повернення концесієдавцю об'єкта концесії після припинення дії концесійного договору, що додається.

2. Абзац четвертий пункту 5 Методики проведення інвентаризації об'єктів державної власності, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2005 р. N 1121 (Офіційний вісник України, 2005 р., N 48, ст. 2998), викласти в такій редакції:

"передачі державного майна в концесію та його повернення з концесії відповідно до визначеного Кабінетом Міністрів України Порядку повернення концесієдавцю об'єкта концесії після припинення дії концесійного договору;".

3. Міністерству фінансів за участю Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства у тримісячний строк з дня набрання чинності цією постановою привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цією постановою.

 

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 25

 

ПОРЯДОК
повернення концесієдавцю об'єкта концесії після припинення дії концесійного договору

1. Цей Порядок визначає процедуру повернення концесієдавцю об'єкта концесії після припинення дії концесійного договору у зв'язку із закінченням строку його дії або достроковим припиненням концесійного договору. Порядок та умови повернення об'єкта концесії визначається цим Порядком з урахуванням положень концесійного договору.

2. У цьому Порядку терміни вживаються в значенні, наведеному в Законі України "Про концесію".

Повернення концесієдавцю об'єкта концесії у зв'язку із закінченням строку дії концесійного договору

3. Після закінчення строку дії концесійного договору концесіонер зобов'язаний повернути об'єкт концесії у відповідному технічному стані, визначеному концесійним договором.

4. Концесіонер, якщо інше не визначено концесійним договором, зобов'язаний:

за два роки до закінчення строку дії концесійного договору, якщо інший строк не визначено концесійним договором:

- письмово повідомити концесієдавцю про всі обтяження об'єкта концесії та майнових прав, що випливають із концесійного договору, а також про план дій щодо їх припинення до закінчення строку дії концесійного договору;

- розпочати дії, спрямовані на припинення будь-яких обтяжень об'єкта концесії та майнових прав, що випливають із концесійного договору, і письмово повідомляти з періодичністю, визначеною концесійним договором, концесієдавцю про поточний стан наявних обтяжень шляхом надсилання актуальних інформаційних довідок разом з наданням/надсиланням актуальних відомостей з відповідних державних реєстрів згідно із законодавством;

- письмово повідомити концесієдавцю про майно, що входить до складу об'єкта концесії, та відповідно до умов концесійного договору тимчасово передане в оренду, а також надати копії договорів оренди;

за один рік до закінчення строку дії концесійного договору, якщо інший строк не визначено концесійним договором, погоджувати із концесієдавцем:

- внесення змін або припинення будь-яких договорів, права та обов'язки за якими можуть бути передані концесієдавцю чи іншій особі, визначеній концесієдавцем;

- вчинення будь-яких правочинів, внаслідок яких може відбутися відчуження майнових прав, що випливають із концесійного договору.

5. Не пізніше ніж за шість місяців до закінчення строку дії концесійного договору, якщо інший строк не визначено концесійним договором, розпочинається обстеження стану об'єкта концесії (далі - обстеження).

Для проведення обстеження концесієдавець утворює комісію для обстеження стану об'єкта концесії, до якої входять представники концесієдавця та концесіонера (далі - комісія), або залучає за погодженням із концесіонером спеціалізовану організацію.

Кваліфікаційні вимоги до спеціалізованої організації, порядок її вибору, а також сторона, яка має забезпечити оплату послуг, що надаватимуться такою спеціалізованою організацією, визначаються концесійним договором.

Концесієдавець може включати до складу комісії представників державного/комунального підприємства, установи, організації, господарського товариства, 100 відсотків акцій (часток) якого належать державі, Автономній Республіці Крим, територіальній громаді чи іншому господарському товариству, 100 відсотків акцій (часток) якого належать державі, яке за рішенням концесієдавця буде балансоутримувачем майна, що повертається з концесії (далі - уповноважена особа).

Уповноваженою особою може бути існуюче або новоутворене державне/комунальне підприємство, установа, організація, господарське товариство, 100 відсотків акцій (часток) якого належать державі, Автономній Республіці Крим, територіальній громаді чи іншому господарському товариству, 100 відсотків акцій (часток) якого належать державі. Організаційно-правова форма новоутвореної уповноваженої особи визначається концесієдавцем.

У разі відмови концесіонера від проведення обстеження або неможливості проведення обстеження у зв'язку з ненаданням концесіонером представників до складу комісії чи непогодження концесіонером залучення спеціалізованої організації обстеження проводиться без залучення концесіонера самостійно концесієдавцем або уповноваженою особою.

6. Під час обстеження комісія/спеціалізована організація, якщо інше не визначено концесійним договором:

проводить інвентаризацію всіх активів та зобов'язань концесіонера;

забезпечує проведення незалежної оцінки майна, яке відповідно до законодавства визначається як інші необоротні матеріальні активи та запаси (у разі коли відповідно до положень концесійного договору таке майно підлягає викупу концесієдавцем або уповноваженою особою);

здійснює розподіл майна, що входить до складу об'єкта концесії, та майна, що належить концесіонеру (у разі коли для цілей реалізації проекту, що здійснюється на умовах концесії, не утворювалася спеціальна юридична особа, яка провадить виключно концесійну діяльність);

визначає технічний стан об'єкта концесії та його відповідність вимогам, визначеним концесійним договором;

визначає перелік документів (договори, технічні паспорти, програмне забезпечення, проектна документація, внутрішні інструкції, відповідні звіти про оцінку майна тощо), які використовуються концесіонером для провадження концесійної діяльності відповідно до концесійного договору;

визначає обсяг правонаступництва концесієдавця або уповноваженої особи за договорами, укладеними концесіонером;

здійснює інші заходи відповідно до концесійного договору.

Під час проведення інвентаризації комісія/спеціалізована організація керується порядком проведення інвентаризації активів і зобов'язань, який затверджується Мінфіном.

За даними інвентаризації складаються акт інвентаризації та в разі, коли для цілей реалізації проекту, що здійснюється на умовах концесії, не утворювалася спеціальна юридична особа, яка провадить виключно концесійну діяльність, протокол розподілу майна, що входить до складу об'єкта концесії, та майна, що належить концесіонеру.

У разі коли для цілей реалізації проекту, що здійснюється на умовах концесії, не утворювалася спеціальна юридична особа, яка провадить виключно концесійну діяльність, на основі протоколу складаються передавальний і розподільчий баланси з виділенням по кожному рядку часток концесіонера та концесієдавця.

7. Якщо інше не визначено концесійним договором, за результатами обстеження комісією/спеціалізованою організацією готується звіт про обстеження об'єкта концесії (далі - звіт), який повинен містити:

перелік рухомого та нерухомого майна, що входить до складу об'єкта концесії та відповідно до положень концесійного договору підлягає поверненню концесієдавцю, характеристика його технічного стану на момент проведення обстеження та відповідність його умовам, визначеним концесійним договором, а також перелік робіт з його ремонту та поліпшення, які необхідно виконати перед передачею концесієдавцю, з оцінкою вартості таких робіт;

перелік та вартість майна, яке відповідно до законодавства визначається як інші необоротні матеріальні активи та запаси, за результатами проведеної оцінки (у разі коли відповідно до положень концесійного договору таке майно підлягає викупу концесієдавцем або уповноваженою особою);

перелік майна, що входить до складу об'єкта концесії та перебуває в оренді, а також копії договорів оренди;

перелік договорів, права та обов'язки за якими за рішенням концесієдавця не передаватимуться від концесіонера до концесієдавця або уповноваженої особи в порядку правонаступництва та які підлягають припиненню до передачі об'єкта концесієдавцю;

перелік договорів, які є чинними на дату проведення обстеження і права та обов'язки за якими за рішенням концесієдавця передаватимуться від концесіонера до концесієдавця або уповноваженої особи в порядку правонаступництва з метою забезпечення безперебійного, надійного та якісного надання послуг, передбачених концесійним договором, після припинення його дії;

перелік документів, які стосуються провадження концесійної діяльності (зокрема, але не виключно технічні паспорти, програмне забезпечення, проектна документація, внутрішні інструкції, відповідні звіти про оцінку майна) відповідно до концесійного договору;

перелік дозвільних документів, які відповідно до законодавства необхідні для провадження діяльності, передбаченої концесійним договором, та експлуатації об'єкта концесії, що мають бути отримані чи відновлені концесієдавцем або уповноваженою особою для надання послуг, визначених концесійним договором, після припинення його дії;

рекомендації до заходів, які мають бути здійснені сторонами концесійного договору до підписання акта приймання-передачі об'єкта концесії (далі - акт передачі) з метою забезпечення безперебійного, надійного та якісного надання послуг, визначених концесійним договором, після припинення його дії;

розподіл майна, що входить до складу об'єкта концесії, та майна, що належить концесіонеру (у разі коли для цілей реалізації проекту, що здійснюється на умовах концесії, не утворювалася спеціальна юридична особа, яка провадить виключно концесійну діяльність), передавальний і розподільчий баланси з виділенням по кожному рядку часток концесіонера та концесієдавця;

іншу інформацію, визначену концесійним договором.

Звіт підписується всіма членами комісії чи керівником спеціалізованої організації (у разі залучення), а також затверджується концесієдавцем та концесіонером.

У разі самостійного проведення обстеження концесієдавцем або уповноваженою особою відповідно до пункту 5 цього Порядку звіт не підлягає затвердженню концесіонером.

8. Концесієдавець та концесіонер у строк, що не перевищує трьох місяців після затвердження звіту, мають визначитися з відповідальними особами сторін для підготовки об'єкта концесії до передачі від концесіонера до концесієдавця та узгодити план заходів з передачі об'єкта концесії.

9. Передача об'єкта концесії оформлюється актом передачі, який підписується концесіонером, концесієдавцем та уповноваженою особою, якщо її було визначено концесієдавцем, у строк, визначений концесійним договором.

10. У разі необґрунтованої відмови концесіонера/концесієдавця від затвердження звіту або підписання акта передачі чи фактичної непередачі концесіонером у визначений строк об'єкта концесії настають правові наслідки, визначені концесійним договором.

Повернення концесієдавцю об'єкта концесії в разі дострокового припинення концесійного договору

11. У разі дострокового припинення концесійного договору у випадках, передбачених Законом України "Про концесію" та/або концесійним договором, у тому числі за рішенням суду або арбітражу, концесієдавець разом із концесіонером не пізніше ніж протягом одного місяця з дати прийняття рішення про розірвання договору або в інший строк, визначений концесійним договором або рішенням суду/арбітражу, проводять обстеження відповідно до пунктів 5 - 9 цього Порядку з урахуванням положень концесійного договору та/або рішення суду/арбітражу.

12. За результатами обстеження готуються такі документи, якщо інше не визначено концесійним договором:

звіт відповідно до вимог, визначених пунктом 7 цього Порядку;

акт передачі;

план заходів з передачі об'єкта концесії, який повинен містити інформацію про відповідальних за це осіб з боку концесіонера та концесієдавця і включати положення щодо:

- порядку відшкодування концесіонеру інвестицій, внесених ним на виконання умов концесійного договору, у частині, що не була відшкодована протягом дії концесійного договору, а також збитків (включаючи упущену вигоду), завданих достроковим припиненням такого договору (у разі коли концесійний договір припинено достроково у зв'язку з порушенням концесієдавцем зобов'язань за таким договором). Розмір компенсації, порядок та строки її виплати визначаються концесійним договором;

- порядку відшкодовування концесієдавцю збитків, завданих достроковим припиненням концесійного договору (у разі коли компенсація передбачена таким договором). Розмір компенсації, порядок та строки її виплати визначаються концесійним договором.

Концесієдавець та концесіонер протягом п'яти робочих днів з дня затвердження звіту, якщо інший строк не визначено концесійним договором або рішенням суду/арбітражу, погоджують план заходів з передачі об'єкта концесії.

13. Акт передачі підписується концесіонером, концесієдавцем та уповноваженою особою, якщо її було визначено концесієдавцем, у строк, визначений планом заходів з передачі об'єкта концесії.

14. До моменту підписання акта передачі концесіонер виконує свої зобов'язання за концесійним договором відповідно до його умов, якщо інше не визначено концесійним договором або рішенням суду/арбітражу.

15. У разі необґрунтованої відмови концесіонера/концесієдавця від погодження плану заходів з передачі об'єкта концесії або підписання акта передачі чи фактичної непередачі концесіонером об'єкта концесії у строк, передбачений планом заходів про передачу об'єкта концесії, настають правові наслідки, визначені концесійним договором.

____________

Опрос