Идет загрузка документа (58 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Некоторые вопросы защиты детей в условиях борьбы с последствиями острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2

КМ Украины
Постановление КМ от 01.06.2020 № 586
редакция действует с 24.09.2020

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 1 червня 2020 р. N 586

Київ

Деякі питання захисту дітей в умовах боротьби з наслідками гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
від 2 вересня 2020 року N 853
(яка застосовується з
1 вересня 2020 року)

З метою удосконалення механізмів соціального захисту дітей в умовах боротьби з наслідками гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та упередження потрапляння дітей до закладів, які здійснюють інституційний догляд і виховання дітей, Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок зарахування дітей на цілодобове перебування до закладів незалежно від типу, форми власності та підпорядкування, що додається.

(пункт 1 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 02.09.2020 р. N 853,
яка застосовується з
01.09.2020 р.)

2. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

3. Міністерству соціальної політики, Міністерству освіти і науки, Міністерству охорони здоров'я до 1 січня 2021 року:

(абзац перший пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 02.09.2020 р. N 853,
яка застосовується з
01.09.2020 р.)

привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цією постановою;

забезпечити початок роботи у тестовому режимі інформаційно-аналітичної системи моніторингу дітей, які перебувають у закладах, які здійснюють інституційний догляд і виховання дітей, з використанням інформаційно-цифрових технологій та дистанційних методів управління.

4. Міністерству соціальної політики до 1 грудня 2020 р. розробити методичні рекомендації щодо організаційно-технічного забезпечення тестування інформаційно-аналітичної системи моніторингу дітей, які перебувають у закладах незалежно від типу, форми власності та підпорядкування, з використанням інформаційно-цифрових технологій.

(пункт 4 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 02.09.2020 р. N 853,
яка застосовується з
01.09.2020 р.)

5. Обласним, Київській і Севастопольській міським, районним державним адміністраціям:

забезпечити впровадження з 1 січня 2021 р. інформаційно-аналітичної системи моніторингу дітей, які перебувають у закладах незалежно від типу, форми власності та підпорядкування, з використанням інформаційно-цифрових технологій у тестовому режимі;

(абзац другий пункту 5 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 02.09.2020 р. N 853,
яка застосовується з
01.09.2020 р.)

сприяти виявленню та забезпеченню соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, потерпають від жорстокого поводження, зокрема домашнього насильства;

сприяти організації оцінювання потреб кожної дитини та її сім'ї і наданню відповідно до виявлених потреб соціальної підтримки;

забезпечити проведення аналізу та розгляду на засіданні комісії з питань захисту прав дитини результатів оцінювання потреб кожної дитини, яка внаслідок запровадження карантину у зв'язку із поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, повернулася до сім'ї із закладу, що здійснює інституційний догляд і виховання дітей, та її сім'ї із визначенням доцільності продовження перебування та навчання дитини у відповідному закладі;

сприяти забезпеченню у громадах за місцем проживання (перебування) дітей умов для їх навчання в загальноосвітніх навчальних закладах за місцем проживання (перебування), вирішенню питання довозу дітей, гарячого харчування, роботи груп подовженого дня, запровадження інклюзивного навчання для дітей з особливими освітніми потребами;

сприяти впровадженню відповідно до потреб сімей з дітьми базових соціальних послуг у громадах та посад фахівців із соціальної роботи, патронату над дитиною для упередження потрапляння дітей до закладів, що здійснюють інституційний догляд і виховання дітей;

сприяти приведенню установчих документів закладів освіти у відповідність із Законом України "Про повну загальну середню освіту" з урахуванням положень Порядку зарахування дітей на цілодобове перебування до закладів, які здійснюють інституційний догляд і виховання дітей.

6. Рекомендувати органам місцевого самоврядування здійснити заходи, визначені пунктом 5 цієї постанови.

 

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 73

 

ПОРЯДОК
зарахування дітей на цілодобове перебування до закладів незалежно від типу, форми власності та підпорядкування

(назва Порядку у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 02.09.2020 р. N 853,
яка застосовується з
01.09.2020 р.)

1. Цей Порядок визначає умови зарахування дітей на цілодобове перебування до закладу, який здійснює інституційний догляд і виховання дітей, незалежно від типу, підпорядкування та форми власності та відрахування дітей із закладу.

2. Дія цього Порядку поширюється на будинки дитини (у тому числі спеціалізовані), дитячі будинки-інтернати, заклади загальної середньої освіти із інтернатами (пансіонами) в їх структурі, в яких передбачено цілодобове перебування дітей (від чотирьох ночівель на тиждень), у тому числі спеціальні та спеціалізовані (за винятком ліцеїв, які забезпечують здобуття виключно профільної середньої освіти) (далі - заклад).

Терміни в цьому Порядку вживаються у значенні, наведеному в Сімейному кодексі України, Законах України "Про охорону дитинства", "Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей", "Про повну загальну середню освіту", "Про соціальні послуги", "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю".

(пункт 2 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 02.09.2020 р. N 853,
яка застосовується з
01.09.2020 р.)

3. Дія цього Порядку не поширюється на школи соціальної реабілітації та заклади професійної (професійно-технічної) освіти, ліцеї, які забезпечують здобуття виключно профільної середньої освіти, притулки для дітей, центри соціально-психологічної реабілітації дітей, центри соціальної підтримки дітей і сімей та влаштування дітей старше 13 років до закладів спеціалізованої освіти.

4. Зарахування дитини до закладу на цілодобове перебування здійснюється на підставі наказу керівника цього закладу та рішення органу опіки та піклування за місцем проживання (перебування) сім'ї дитини, прийнятого із дотриманням пунктів 5 - 7, 11 і 12 цього Порядку.

Керівник закладу зобов'язаний ознайомити батьків або інших законних представників дитини із порядком її зарахування на цілодобове перебування до закладу та поінформувати про їх обов'язки щодо виховання, утримання дитини та своєчасне вибуття дитини із закладу відповідно до строків, визначених цим Порядком.

(пункт 4 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 02.09.2020 р. N 853,
яка застосовується з
01.09.2020 р.)

5. Питання про доцільність зарахування дитини на цілодобове перебування до закладу розглядається комісією з питань захисту прав дитини (далі - комісія) на підставі заяви одного з батьків дитини або іншого законного представника та документів, передбачених пунктом 11 цього Порядку (за винятком висновку оцінювання потреб сім'ї/особи (дитини) для дітей із встановленою інвалідністю). У заяві зазначається причина влаштування дитини та бажаний строк її перебування в закладі.

(абзац перший пункту 5 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 02.09.2020 р. N 853,
яка застосовується з
01.09.2020 р.)

Заява про зарахування дитини до закладу на цілодобове перебування подається одним із батьків дитини або іншим законним представником до структурного підрозділу з питань освіти, охорони здоров'я або соціального захисту населення органу опіки та піклування (залежно від типу закладу, до якого зараховується дитина на цілодобове перебування) за місцем проживання (перебування) дитини, який готує протягом трьох робочих днів подання для розгляду на засіданні комісії. У разі відсутності в органі опіки та піклування відповідного структурного підрозділу голова органу опіки та піклування визначає структурний підрозділ, відповідальний за прийом заяв та документів для зарахування дітей до закладу на цілодобове перебування.

(абзац другий пункту 5 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 02.09.2020 р. N 853,
яка застосовується з
01.09.2020 р.)

Комісія під час розгляду поданих матеріалів вивчає документи та враховує умови проживання сім'ї, виховання дитини, можливості сім'ї задовольнити потреби дитини та можливості громади забезпечити надання дитині необхідних послуг за місцем проживання, зокрема інклюзивної освіти для дітей з особливими освітніми потребами, соціальних послуг, необхідних для дитини та її сім'ї.

Комісія приймає рішення про доцільність влаштування дитини до закладу на цілодобове перебування у випадку, якщо вичерпані всі можливості забезпечення її догляду і виховання в сім'ї або умовах, наближених до сімейних, з урахуванням найкращих інтересів дитини, і подає рекомендації органу опіки та піклування для прийняття відповідного рішення.

У разі розгляду питання про зарахування на цілодобове перебування до закладу дитини з особливими освітніми потребами на засідання комісії запрошується спеціаліст інклюзивно-ресурсного центру з правом дорадчого голосу.

Не підлягають розгляду на засіданні комісії питання щодо зарахування на цілодобове перебування дітей із встановленою інвалідністю.

(пункт 5 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 02.09.2020 р. N 853,
яка застосовується з
01.09.2020 р.)

6. Рішення комісії приймається не пізніше 10 робочих днів з дати прийняття секретарем комісії від відповідного структурного підрозділу подання про розгляд питання доцільності влаштування дитини до закладу разом із документами.

7. На основі рекомендації комісії орган опіки та піклування приймає рішення про доцільність цілодобового перебування дитини в закладі із зазначенням причини (підстави) для прийняття такого рішення.

У разі прийняття рішення про доцільність цілодобового перебування дитини в закладі між батьками або іншим законним представником, органом, який прийняв рішення, та закладом укладається договір про перебування дитини в закладі за формою, затвердженою Мінсоцполітики.

У разі прийняття рішення про недоцільність цілодобового перебування дитини в закладі орган опіки та піклування зобов'язаний надати рекомендації сім'ї щодо подолання обставин, через які виникла потреба в цілодобовому перебуванні дитини в закладі, та суб'єктам соціальної роботи стосовно організації підтримки сім'ї відповідно до її потреб.

Рішення про доцільність цілодобового перебування в закладі дитини із встановленою інвалідністю приймається органом опіки та піклування за місцем проживання (перебування) сім'ї дитини без рекомендацій комісії протягом п'яти робочих днів з дня подачі батьками або іншими законними представниками дитини заяви та документів, передбачених пунктом 11 цього Порядку (за винятком висновку оцінювання потреб сім'ї/особи (дитини), до структурного підрозділу з питань освіти або соціального захисту населення цього органу виключно за умови відсутності забезпечення інклюзивним навчанням зазначеної дитини в закладі загальної середньої освіти за місцем проживання, а також відсутності можливості щодо надання їй та її родині всіх соціальних послуг відповідно до їх потреб. Одночасно із прийняттям такого рішення відповідний структурний підрозділ з питань освіти або соціального захисту населення протягом п'яти робочих днів забезпечує організацію проведення оцінювання потреб сім'ї/особи (дитини).

Рішення органу опіки та піклування про доцільність цілодобового перебування дитини в закладі може бути оскаржене в установленому законодавством порядку.

(пункт 7 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 02.09.2020 р. N 853,
яка застосовується з
01.09.2020 р.)

8. Зарахування дитини на цілодобове перебування до інтернату (пансіону) закладу загальної середньої освіти здійснюється на період, що не перевищує одного навчального року. У разі зарахування дитини після початку навчального року час її цілодобового перебування в закладі не може перевищувати поточного навчального року.

Зарахування дитини на цілодобове перебування до будинку дитини здійснюється на період, що не перевищує шести місяців, а до дитячого будинку-інтернату - на період, що не перевищує одного року.

(пункт 8 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 02.09.2020 р. N 853,
яка застосовується з
01.09.2020 р.)

9. Влаштування до закладу дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, регулюється Порядком провадження органами опіки та піклування діяльності, пов'язаної із захистом прав дитини, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. N 866 "Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язані із захистом прав дитини" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 76, ст. 2561).

10. Не пізніш як за місяць до закінчення визначеного строку цілодобового перебування дитини в закладі керівник закладу повідомляє її батькам або іншим законним представникам, а також службі у справах дітей за місцем проживання (перебування) сім'ї дитини про закінчення строку перебування, стан виконання індивідуального плану соціального захисту дитини, яка перебувала у складних життєвих обставинах, індивідуального плану розвитку дитини, якщо вона має особливі освітні потреби, індивідуальної програми реабілітації дитини з інвалідністю та актуальні потреби дитини.

Служба у справах дітей, отримавши інформацію про закінчення строку перебування дитини в закладі, спільно із суб'єктами соціальної роботи вивчає спроможність щодо задоволення потреби дитини в територіальній громаді за місцем проживання. У разі перебування сім'ї дитини у складних життєвих обставинах вживаються заходи, передбачені Порядком забезпечення соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі дітей, які постраждали від жорстокого поводження, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2020 р. N 585 (Офіційний вісник України, 2020 р., N 57, ст. 1779).

У разі закінчення строку цілодобового перебування в закладі дитини з особливими освітніми потребами та ініціювання батьками або іншими законними представниками питання щодо його продовження можуть залучатися відповідно до законодавства спеціалісти інклюзивно-ресурсного центру для коригування індивідуального плану розвитку дитини.

У разі закінчення строку перебування в закладі дитини з інвалідністю залучаються спеціалісти лікарсько-консультаційної комісії медичного закладу охорони здоров'я за місцем перебування на обліку дитини з інвалідністю для перегляду та коригування індивідуального плану реабілітації дитини з інвалідністю.

У разі коли протягом цілодобового перебування дитини в закладі не з'явилися можливості в сім'ї щодо задоволення потреби дитини та можливості в територіальної громади щодо забезпечення надання дитині необхідних послуг за місцем проживання (перебування) сім'ї дитини, батьки або інші законні представники мають право звернутися із заявою про доцільність продовження цілодобового перебування дитини в закладі за процедурою, визначеною пунктами 5 - 7 цього Порядку.

(пункт 10 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 02.09.2020 р. N 853,
яка застосовується з
01.09.2020 р.)

11. Для зарахування дитини до закладу батьками дитини або іншими законними представниками подаються:

копія документа, що посвідчує особу одного з батьків або іншого законного представника дитини;

документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника дитини, крім випадків, коли законними представниками є батьки (усиновлювачі);

заява одного з батьків або іншого законного представника про зарахування дитини до закладу на цілодобове перебування із зазначенням строку та причини влаштування за формою згідно з додатком;

висновок оцінювання потреб сім'ї/особи (дитини) за формою, затвердженою Мінсоцполітики, або його копія, засвідчена надавачем соціальних послуг або відповідним структурним підрозділом (не подається батьками або іншими законними представниками для дітей із встановленою інвалідністю);

інші документи, що підтверджують стан сім'ї та причину влаштування дитини до закладу;

висновок про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини з особливими освітніми потребами, виданий фахівцями інклюзивно-ресурсного центру (у разі розгляду питання щодо доцільності продовження цілодобового перебування дитини в закладі подається за наявності потреби відповідно до законодавства);

індивідуальна програма реабілітації для дитини з інвалідністю (у разі розгляду питання щодо доцільності продовження цілодобового перебування дитини в закладі подається за наявності потреби).

(пункт 11 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 02.09.2020 р. N 853,
яка застосовується з
01.09.2020 р.)

12. Під час зарахування дитини до закладу батьки або інші законні представники дитини подають документи, зазначені в пункті 11 цього Порядку, разом із рішенням органу опіки та піклування за місцем проживання (перебування) сім'ї дитини про доцільність її зарахування на цілодобове перебування із зазначенням строку перебування в закладі та документи, передбачені положеннями/статутами відповідних закладів.

(пункт 12 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 02.09.2020 р. N 853,
яка застосовується з
01.09.2020 р.)

13. Заклад, до якого зараховується дитина, зобов'язаний вести облік дітей, влаштованих на цілодобове перебування.

14. Директор закладу несе персональну відповідальність за ведення обліку дітей, зарахованих на цілодобове перебування до закладу.

15. Відповідний структурний підрозділ здійснює моніторинг прибуття/вибуття дітей, які перебувають цілодобово у закладі, та щокварталу до 10 числа місяця, наступного за звітним, подає службі у справах дітей обласної, Київської міської держадміністрації відповідні аналітично-статистичні матеріали за формою, встановленою Мінсоцполітики.

16. Служба у справах дітей обласної, Київської міської держадміністрації узагальнює інформацію та щороку до 15 жовтня подає обласній, Київській та Севастопольській міській держадміністраціям і засновнику закладу аналітично-статистичний звіт про дітей, які цілодобово перебувають у закладі, для аналізу та удосконалення діяльності щодо надання послуг дітям.

17. Відрахування дитини з цілодобового перебування у закладі здійснюється за заявою батьків або інших законних представників, які ініціювали влаштування дитини до закладу, або з інших підстав у порядку, встановленому законодавством.

(абзац перший пункту 17 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 02.09.2020 р. N 853,
яка застосовується з
01.09.2020 р.)

У разі відсутності заяви батьків про відрахування дитини із закладу керівник закладу зобов'язаний повідомити про відсутність заяви службі у справах дітей, яка повинна з'ясувати причини неподання заяви про відрахування дитини.

У разі коли батьки не забирають дитину із закладу цілодобового перебування, служба у справах дітей вирішує питання про організацію захисту прав дитини на виховання у сім'ї, зокрема може ініціювати питання про позбавлення батьків батьківських прав.

 

 

Голові __________________________________
                                 (повне найменування органу
________________________________________
                                           опіки та піклування)
________________________________________
                              (прізвище та ініціали керівника)
_______________________________________,
                          (прізвище, ім'я, по батькові заявника)
який (яка) проживає за адресою: ____________
                                                                                  (адреса
________________________________________
                             фактичного місця проживання)
________________________________________
                             (номер контактного телефону)
________________________________________
                                (адреса електронної пошти)

ЗАЯВА
про зарахування

до __________________________________________________
(найменування закладу)

Прошу розглянути питання про зарахування на цілодобове перебування _____________________________________________________________________________________,
                                                                       (прізвище, ім'я, по батькові, дата народження дитини)
який (яка) проживає (перебуває) за адресою: _______________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
у зв'язку із ____________________________________________________________________________
                                                      (пояснення потреби в зарахуванні дитини на цілодобове перебування)
_____________________________________________________________________________________
строком з ________________________ по ____________________________.

Підтверджую достовірність всієї інформації, зазначеної в цій заяві та в доданих до заяви документах.

Додатки*: 1.
                  2.

____________
* Перелік документів згідно з пунктом 11 Порядку зарахування дітей на цілодобове перебування до закладів незалежно від типу, форми власності та підпорядкування, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2020 р. N 586.

___ ____________ 20__ р.

_________________
(підпис)

(додаток у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 02.09.2020 р. N 853,
яка застосовується з
01.09.2020 р.)

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2002 р. N 1243 "Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 35, ст. 1650; 2005 р., N 25, ст. 1446; 2016 р., N 7, ст. 349):

1) абзац п'ятий пункту 1 виключити;

2) у пункті 2:

абзац третій викласти в такій редакції:

"за утримання вихованців в інтернатах (пансіонах) спеціальних закладів освіти;";

після абзацу третього доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"за утримання вихованців в інтернатах (пансіонах) закладів спеціалізованої освіти - з батьків або осіб, які їх замінюють, із сімей, що отримують допомогу відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям"; ".

У зв'язку з цим абзаци четвертий і п'ятий вважати відповідно абзацами п'ятим і шостим;

3) абзац четвертий пункту 3 виключити.

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. N 866 "Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 76, ст. 2561; 2014 р., N 93, ст. 2684; 2018 р., N 80, ст. 2674):

1) абзаци третій - шостий пункту 35 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов'язаної із захистом прав дитини, затвердженого зазначеною постановою, викласти в такій редакції:

"Матеріали, підготовлені службою у справах дітей, в яких обґрунтовано викладені підстави для влаштування дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, до закладу, який здійснює інституційний догляд і виховання дітей, пансіону (незалежно від форми власності та підпорядкування), розглядаються на засіданні комісії з питань захисту прав дитини.

Влаштування дітей до закладу, який здійснює інституційний догляд і виховання дітей, пансіону (незалежно від форми власності та підпорядкування) здійснюється відповідно до направлення (путівки) служби у справах дітей за формою згідно з додатком 12.

Направлення (путівку) на влаштування дитини до закладу, який здійснює інституційний догляд і виховання дітей, пансіону районного, міського (районного у місті), сільського, селищного підпорядкування видає служба у справах дітей за місцем первинного обліку дитини за погодженням з відповідним органом управління освітою.

У разі коли дитина влаштовується до закладу, який здійснює інституційний догляд і виховання дітей, пансіону регіонального підпорядкування, направлення (путівка) видається службою у справах дітей обласної, Київської або Севастопольської міської держадміністрації (органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим) за наявності всіх необхідних документів. Погоджує таке направлення (путівку) структурний підрозділ освіти і науки обласної, Київської або Севастопольської міської держадміністрації (орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим).";

2) у пункті 4 Типового положення про комісію з питань захисту прав дитини, затвердженого зазначеною постановою:

в абзаці двадцять третьому слова і цифри "загальноосвітньої школи-інтернату I - III ступеня за заявою батьків із визначенням строку її перебування в школі-інтернаті" замінити словами "закладу, який здійснює інституційний догляд і виховання дітей, незалежно від його форми власності та підпорядкування, пансіону за заявою батьків із визначенням строку її перебування в закладі";

в абзаці двадцять п'ятому слова і цифри "загальноосвітньої школи-інтернату I - III ступеня" замінити словами "закладу, який здійснює інституційний догляд і виховання дітей, незалежно від його форми власності та підпорядкування, пансіону".

3. У Положенні про санаторну школу, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2018 р. N 1026 (Офіційний вісник України, 2018 р., N 98, ст. 3234):

1) абзац перший пункту 18 викласти в такій редакції:

"18. Граничний строк проживання учня (вихованця), крім дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в інтернаті (пансіоні) санаторної школи становить не більше ніж період, визначений лікувально-консультаційною комісією медичного закладу відповідного профілю.";

2) пункт 19 викласти в такій редакції:

"19. Учні (вихованці) можуть проживати в інтернаті (пансіоні) санаторної школи (крім вихідних, святкових днів і канікул) у разі, коли перебування в дорозі в один бік на міських, приміських і міжміських маршрутах загального користування перевищує одну годину або за протоколом лікування та/або реабілітації передбачено обмеження руху та/або фізичного навантаження.

За заявою батьків учня (вихованця) або інших законних його представників та за погодженням із службою у справах дітей за місцем проживання дитини учень може бути влаштований в інтернат (пансіон) санаторної школи на вихідні та святкові дні, крім канікул, але не частіше ніж один раз на два тижні. Рішення про утворення чергових груп оформляється наказом директора відповідно до статуту санаторної школи.

Погодження служби у справах дітей за місцем проживання учня (вихованця) щодо його влаштування до інтернату (пансіону) санаторної школи на вихідні та святкові дні (не більше ніж на чотири вихідні дні та один святковий день на місяць), крім канікул, надається в разі схвалення такого влаштування на засіданні комісії з питань захисту прав дитини, до участі в якому з правом дорадчого голосу запрошується представник санаторної школи. Строк дії погодження становить один місяць із дня його видачі.

У разі перебування учня (вихованця) в інтернаті (пансіоні) санаторної школи у вихідні та святкові дні без заяви його батьків або інших законних представників і без погодження служби у справах дітей за місцем проживання дитини, а також після закінчення граничного строку проживання в інтернаті (пансіоні) санаторної школи директор інформує про це відповідну службу у справах дітей.

Служба у справах дітей за місцем проживання дитини забезпечує в разі необхідності соціальний захист дитини з урахуванням норм Порядку забезпечення соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі дітей, які постраждали від жорстокого поводження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2020 р. N 585, та Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов'язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. N 866 "Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 76, ст. 2561).

Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, можуть проживати в інтернаті санаторної школи також у вихідні, святкові дні та під час канікул.

Влаштування дітей до інтернату санаторної школи оформляється наказом директора.

Вихованці дошкільних груп не влаштовуються в інтернат санаторної школи.".

4. У постанові Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 р. N 221 "Про затвердження Положення про спеціальну школу та Положення про навчально-реабілітаційний центр" (Офіційний вісник України, 2019 р., N 24, ст. 853):

1) пункт 17 Положення про спеціальну школу, затвердженого зазначеною постановою, викласти в такій редакції:

"17. Учні (вихованці) можуть проживати в інтернаті (пансіоні) спеціальної школи (крім вихідних, святкових днів і канікул) у разі, коли перебування в дорозі в один бік перевищує одну годину або за протоколом реабілітації передбачено обмеження фізичного навантаження.

Рішення про влаштування дітей до інтернату (пансіону) спеціальної школи затверджується наказом директора.

Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, можуть проживати в інтернаті (пансіоні) спеціальної школи також у вихідні, святкові дні та під час канікул, крім дітей, які мають опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів.

За заявою батьків або інших законних представників учня (вихованця) за погодженням із службою у справах дітей за місцем проживання учня (вихованця) його може бути влаштовано до інтернату (пансіону) спеціальної школи на вихідні та святкові дні, крім канікул, але не частіше ніж один раз на два тижні.

Погодження служби у справах дітей за місцем проживання учня (вихованця) щодо його влаштування до інтернату (пансіону) спеціальної школи на вихідні та святкові дні (не більше ніж на чотири вихідні дні та один святковий день на місяць), крім канікул, надається в разі схвалення такого влаштування на засіданні комісії з питань захисту прав дитини, до участі в якому з правом дорадчого голосу запрошується представник спеціальної школи. Строк дії погодження становить один місяць із дня його видачі.

У разі перебування учня (вихованця) в інтернаті (пансіоні) спеціальної школи у вихідні та святкові дні без заяви його батьків або інших законних представників і без погодження служби у справах дітей за місцем проживання дитини директор інформує про це відповідну службу у справах дітей.

Служба у справах дітей за місцем проживання дитини забезпечує в разі необхідності соціальний захист дитини з урахуванням норм Порядку забезпечення соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі дітей, які постраждали від жорстокого поводження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2020 р. N 585, та Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов'язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. N 866 "Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 76, ст. 2561).

Для перебування учнів (вихованців) у спеціальній школі на вихідні та святкові дні утворюються чергові групи. Рішення про утворення чергових груп затверджується наказом директора.

Вихованці дошкільних груп спеціальної школи, крім дітей старшого дошкільного віку, не влаштовуються до інтернату спеціальної школи.";

2) пункт 5 Положення про навчально-реабілітаційний центр, затвердженого зазначеною постановою, викласти в такій редакції:

"5. Учні (вихованці) можуть проживати в інтернаті центру (крім вихідних, святкових днів і канікул) у разі, коли перебування в дорозі в один бік перевищує одну годину або за протоколом реабілітації передбачено обмеження фізичного навантаження.

Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, можуть проживати в інтернаті центру також у вихідні, святкові дні та під час канікул, крім дітей, які мають опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів.

За заявою батьків або інших законних представників учня (вихованця) та за погодженням із службою у справах дітей за місцем проживання учня (вихованця) його може бути влаштовано до інтернату центру на вихідні та святкові дні, крім канікул, але не частіше ніж один раз на два тижні. Рішення про утворення чергових груп затверджується наказом директора відповідно до статуту центру.

Погодження служби у справах дітей за місцем проживання учня (вихованця) щодо його влаштування до інтернату центру на вихідні та святкові дні (не більше ніж на чотири вихідні дні та один святковий день на місяць), крім канікул, надається в разі схвалення такого влаштування на засіданні комісії з питань захисту прав дитини, до участі в якому з правом дорадчого голосу запрошується представник навчально-реабілітаційного центру. Строк дії погодження становить один місяць із дня його видачі.

У разі перебування учня (вихованця) в інтернаті центру у вихідні та святкові дні без заяви його батьків або інших законних представників і без погодження служби у справах дітей за місцем проживання дитини директор інформує про це відповідну службу у справах дітей.

Служба у справах дітей за місцем проживання дитини забезпечує в разі необхідності соціальний захист дитини з урахуванням норм Порядку забезпечення соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі дітей, які постраждали від жорстокого поводження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2020 р. N 585, та Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов'язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. N 866 "Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 76, ст. 2561).

Рішення про влаштування учнів (вихованців) до інтернату центру затверджується наказом директора.

Вихованці дошкільних груп, крім дітей старшого дошкільного віку, не влаштовуються до інтернату центру.".

5. У пункті 11 Порядку виплати допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 березня 2019 р. N 250 "Деякі питання надання соціальної підтримки багатодітним сім'ям" (Офіційний вісник України, 2019 р., N 28, ст. 985; 2020 р., N 43, ст. 1389):

1) в абзаці шостому слово "тимчасового" виключити;

2) після абзацу шостого доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"влаштування дитини на цілодобове перебування (від чотирьох ночівель на тиждень) до інтернату (пансіону) закладу загальної середньої освіти (за винятком спеціальних закладів освіти, закладів освіти III ступеня та випадків, коли батьки сплачують повну вартість утримання дитини в закладі);".

У зв'язку з цим абзаци сьомий - тринадцятий вважати відповідно абзацами восьмим - чотирнадцятим.

____________

Опрос