Идет загрузка документа (14 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины

КМ Украины
Постановление КМ от 08.07.2020 № 569
действует с 11.07.2020

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 8 липня 2020 р. N 569

Київ

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

2. Установити, що реалізація активів, щодо яких на день набрання чинності цією постановою здійснюються заходи з підготовки до проведення електронних торгів, продовжується згідно з порядком, що діяв до набрання чинності цією постановою, до закінчення електронних торгів (завершення подання цінових пропозицій).

 

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 29

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. В абзаці першому пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 р. N 685 "Про Примірний перелік майна, в тому числі у вигляді предметів чи великих партій товарів, зберігання якого через громіздкість або з інших причин неможливе без зайвих труднощів, або витрати на забезпечення спеціальних умов зберігання якого чи управління яким співмірні з його вартістю, або яке швидко втрачає свою вартість, а також майна у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню, що підлягає реалізації" (Офіційний вісник України, 2017 р., N 76, ст. 2326) слово "витребування" замінити словами "стягнення в дохід держави".

2. У Порядку реалізації арештованих активів на електронних торгах, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2017 р. N 719 (Офіційний вісник України, 2017 р., N 80, ст. 2448; 2018 р., N 55, ст. 1918, N 76, ст. 2533):

1) в абзаці першому пункту 2 слово "витребування" замінити словами "стягнення в дохід держави";

2) пункт 4 після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:

"Перші електронні торги проводяться без можливості зниження початкової вартості лота, повторні (другі, треті) електронні торги - з можливістю зниження початкової вартості лота.".

У зв'язку з цим абзаци третій і четвертий вважати відповідно абзацами четвертим і п'ятим;

3) пункт 8 викласти в такій редакції:

"8. Електронні торги проводяться за лотами. Розподіл активу (активів) на лоти здійснює Національне агентство.

Ринкова вартість активу визначається на підставі звіту про оцінку активу, що діє не більш як шість місяців з дати її проведення, якщо інше не встановлено законодавством.

Якщо строк дії звіту про оцінку майна закінчився після передачі майна на реалізацію, повторна оцінка такого майна не проводиться.

У разі нереалізації активів на електронних торгах (перших і повторних) та прийняття Національним агентством рішення про їх передачу для реалізації на нових електронних торгах вартість таких активів визначається на підставі нового звіту про оцінку активу.";

4) пункт 10 викласти в такій редакції:

"10. Електронні торги розпочинаються у визначений в інформаційному повідомленні про електронні торги день. Електронні торги проводяться протягом одного робочого дня з 9-ї до 18-ї години.

Якщо остання цінова пропозиція надійшла за 5 хвилин до завершення строку, визначеного в абзаці першому цього пункту, електронні торги автоматично продовжуються на 10 хвилин від часу подання останньої цінової пропозиції, але не пізніше 22-ї години.

Електронні торги продовжуються також у випадку, якщо остання цінова пропозиція надійшла за 5 хвилин до закінчення десятихвилинного часу їх продовження, але не довше часу, встановленого в абзаці другому цього пункту.

Перші електронні торги проводяться шляхом подання учасниками цінових пропозицій за лотом. Перша цінова пропозиція може бути рівною або вищою стартової ціни лота. Крок підвищення стартової та кожної наступної ціни лота (крок електронних торгів) становить 1 відсоток стартової ціни лота.

Якщо до часу завершення електронних торгів не надійшла жодна цінова пропозиція, електронні торги вважаються такими, що не відбулися.";

5) абзац другий пункту 12 після слів "електронних торгів" доповнити словами і цифрою "у разі реалізації активу, визначеного абзацом третім пункту 2 цього Порядку";

6) абзац другий пункту 15 виключити;

7) пункти 16 і 17 викласти в такій редакції:

"16. Стартова ціна лота на перших електронних торгах дорівнює ринковій вартості активу, який становить відповідний лот, за звітом про оцінку.

Нереалізовані на перших електронних торгах активи виставляються організатором на повторні електронні торги із стартовою ціною, що становить 90 відсотків вартості таких активів, визначеної на перших електронних торгах, з можливістю автоматичного покрокового зниження такої ціни лота до 70 відсотків його початкової вартості для нерухомого майна та 50 відсотків - для рухомого майна.

У разі повторної нереалізації арештованих активів вони виставляються організатором на повторні (треті) електронні торги із стартовою ціною, що становить 80 відсотків вартості таких активів, визначеної на перших електронних торгах, з можливістю автоматичного покрокового зниження такої ціни лота до 40 відсотків його початкової вартості для нерухомого майна та 30 відсотків - для рухомого майна.

Протягом строку проведення повторних електронних торгів відбувається автоматичне зниження стартової та кожної наступної ціни лота відповідно до встановленого в правилах електронних торгів кроку зниження ціни лота.

Зниження ціни відбувається до тих пір, поки не з'явиться учасник, бажаючий придбати лот за ціною, не нижче граничної вартості. Такий учасник повинен зробити цінову пропозицію, рівну стартовій актуальній ціні лота. Після цього торги переходять у режим аукціону з підвищенням ціни без можливості зниження початкової вартості лота і подальше зменшення актуальної ціни припиняється.

17. Строк підготовки до проведення електронних торгів визначається правилами електронних торгів та встановлюється у заявці, але не може бути меншим:

для нерухомого майна у разі проведення перших електронних торгів - п'ятнадцяти календарних днів та у разі проведення повторних (других, третіх) електронних торгів - п'яти календарних днів;

для рухомого майна у разі проведення перших електронних торгів - десяти календарних днів та у разі проведення повторних (других, третіх) електронних торгів - п'яти календарних днів;

для майна у вигляді товарів або продукції, що піддається швидкому псуванню, - п'яти календарних днів.

Нереалізовані на перших електронних торгах, повторних електронних торгах активи протягом двох робочих днів з дня, що настає за днем відповідних торгів, виставляються організатором на повторні електронні торги.";

8) пункт 19 виключити;

9) у пункті 20:

абзац другий викласти в такій редакції:

"Якщо один із учасників запропонував придбати лот за стартовою ціною і пропозицій щодо його купівлі від інших учасників не надійшло, лот продається за стартовою ціною.";

абзац третій виключити;

10) пункт 22 викласти в такій редакції:

"22. Переможець торгів у визначений правилами електронних торгів строк зобов'язаний підписати протокол електронних торгів та протягом п'яти банківських днів, а щодо майна у вигляді товарів або продукції, яке піддається швидкому псуванню, - протягом одного банківського дня із дня, наступного за днем підписання протоколу електронних торгів, зобов'язаний перерахувати кошти за придбаний актив на рахунок Національного агентства, зазначений в протоколі електронних торгів.

Після надходження коштів за придбаний лот на рахунок Національного агентства, зазначений в протоколі електронних торгів, протягом трьох робочих днів Національним агентством складається акт про реалізацію активів на електронних торгах, який підписується керівником самостійного структурного підрозділу, що забезпечує організацію реалізації державної політики у сфері управління активами, та Головою Національного агентства або його заступником відповідно до розподілу обов'язків.

В акті про реалізацію активів на електронних торгах зазначається, зокрема, така інформація:

ким, коли і де проводилися електронні торги;

номер лота;

назва та опис лота;

прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - переможця електронних торгів, серія та номер/номер документа, що посвідчує її особу (у разі коли переможцем електронних торгів є юридична особа, зазначаються її найменування, місцезнаходження та код згідно з ЄДРПОУ);

сума, внесена переможцем електронних торгів за придбані активи.

Підписання акта про реалізацію активів на електронних торгах, укладення договору купівлі-продажу щодо активів, визначених абзацом третім пункту 2 цього Порядку, є підставою для вжиття визначених законом заходів із скасування арешту таких активів з підстав, що в арешті таких активів відпала потреба.

Право власності на актив переходить до переможця електронних торгів з моменту підписання акта про реалізацію активів на електронних торгах, укладення договору купівлі-продажу щодо активів, визначених абзацом третім пункту 2 цього Порядку, за винятком активів, виникнення (перехід) прав власності на які підлягають державній реєстрації.".

3. У Положенні про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2018 р. N 613 (Офіційний вісник України, 2018 р., N 68, ст. 2272; 2019 р., N 49, ст. 1664):

1) абзац перший пункту 1 викласти в такій редакції:

"1. Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (Агентство з розшуку та менеджменту активів, АРМА), є центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, та/або з управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави або які конфісковано у кримінальному провадженні чи стягнено за рішенням суду в дохід держави внаслідок визнання їх необґрунтованими.";

2) у підпункті 1 пункту 3:

абзац другий після слів "у кримінальному провадженні" доповнити словами "чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави";

абзац третій викласти в такій редакції:

"управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави або які конфісковано у кримінальному провадженні чи стягнено за рішенням суду в дохід держави внаслідок визнання їх необґрунтованими;";

3) підпункт 5 пункту 4 викласти в такій редакції:

"5) взаємодіє з органами досудового розслідування, органами прокуратури та судом з питань, що стосуються передачі в управління АРМА активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, а також сприяє зазначеним суб'єктам у розшуку належних приміщень, майданчиків для зберігання активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави і щодо яких управління АРМА не здійснюється;";

4) у тексті Положення слово "витребування" замінити словами "стягнення в дохід держави".

____________

Опрос