Идет загрузка документа (28 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О реализации экспериментального проекта по внедрению первой очереди Единой государственной электронной системы в сфере строительства

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок от 01.07.2020 № 559
редакция действует с 02.07.2021

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 1 липня 2020 р. N 559

Київ

Про реалізацію експериментального проекту щодо запровадження першої черги Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановами Кабінету Міністрів України
 від 25 листопада 2020 року N 1174
,
від 31 березня 2021 року N 286
,
від 23 червня 2021 року N 681

Відповідно до підпункту 8 пункту 13 розділу I Закону України від 17 жовтня 2019 р. N 199-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку надання адміністративних послуг у сфері будівництва та створення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва" та з метою покращення якості надання адміністративних, інших послуг у сфері будівництва, зниження корупційних ризиків під час їх надання, забезпечення публічності надання таких послуг Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Погодитися з пропозицією Міністерства цифрової трансформації та Міністерства розвитку громад та територій стосовно реалізації у період з 6 липня 2020 р. по 30 листопада 2021 р. експериментального проекту щодо запровадження першої черги Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (далі - експериментальний проект).

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 25.11.2020 р. N 1174,
від 31.03.2021 р. N 286
,
від 23.06.2021 р. N 681)

2. Затвердити такі, що додаються:

Порядок проведення експериментального проекту щодо запровадження першої черги Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва.

Абзац третій пункту 2 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 23.06.2021 р. N 681)

3. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

4. Міністерству розвитку громад та територій забезпечити:

1) наповнення першої черги Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва інформацією про:

органи державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду - до 6 липня 2020 р.;

уповноважені органи містобудування та архітектури - до 10 липня 2020 р.;

відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архітектури, - до 10 липня 2020 р.;

розгляд звернень щодо погодження обгрунтованих відхилень від будівельних норм - до 10 липня 2020 р.;

суб'єктів господарювання, які отримали ліцензії на провадження господарської діяльності з будівництва об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками, - до 15 липня 2020 р.;

експертні організації, що проводять експертизу проектної документації на будівництво об'єктів, - до 15 липня 2020 р.;

саморегулівні організації у сфері архітектурної діяльності та делегування їм повноважень щодо проведення професійної атестації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архітектури, - до 15 липня 2020 р.;

2) проведення до 20 липня 2020 р. первинної автентифікації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архітектури, під час реєстрації в електронних кабінетах із залученням саморегулівних організацій у сфері архітектурної діяльності, органів із сертифікації персоналу;

3) опублікування на порталі першої черги Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва відомостей про початок використання першої черги Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва органами місцевого самоврядування, виконавцями окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архітектури, та суб'єктами господарювання.

5. Міністерству юстиції та Міністерству розвитку громад та територій забезпечити:

1) до 6 липня 2020 р. - наповнення першої черги Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва інформацією, що міститься у словниках Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, шляхом передачі Міністерству розвитку громад та територій інформації про: типи об'єктів нерухомого майна; види інших речових прав на нерухоме майно, відмінні від права власності; документи, що підтверджують факт виникнення, переходу, припинення прав на нерухоме майно; форми власності; іменовані об'єкти; вулиці населених пунктів та вулиці іменованих об'єктів, включених до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

2) до 30 липня 2020 р. - електронну інформаційну взаємодію між державними електронними інформаційними ресурсами Міністерства юстиції та першою чергою Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва для оновлення інформації, що міститься у словнику вулиць населених пунктів та вулиць іменованих об'єктів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, та регулярного отримання інформації про зміни, які вносяться до словника.

6. Міністерству культури та інформаційної політики та Міністерству розвитку громад та територій забезпечити наповнення до 15 липня 2020 р. першої черги Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва інформацією, що міститься у Державному реєстрі нерухомих пам'яток України.

7. Міністерству культури та інформаційної політики забезпечити:

до 15 липня 2020 р. - подання Міністерству розвитку громад та територій відомостей (прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті громадянина України), номер сертифіката) про осіб, яким необхідно надати доступ до першої черги Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва з метою актуалізації інформації про нерухомі пам'ятки України, яку внесено до Державного реєстру нерухомих пам'яток України;

до налагодження електронної інформаційної взаємодії між першою чергою Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва та Державним реєстром нерухомих пам'яток України - постійне оновлення першої черги Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва інформацією про нерухомі пам'ятки архітектури, містобудування та історії до запровадження такої електронної системи.

8. Державній службі з питань праці та Міністерству розвитку громад та територій забезпечити наповнення до 15 липня 2020 р. першої черги Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва інформацією, що міститься в Державному реєстрі об'єктів підвищеної небезпеки.

9. Державній службі з питань праці забезпечити:

1) до 30 липня 2020 р. - подання Міністерству розвитку громад та територій відомостей (прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті громадянина України), номер сертифіката) про осіб, яким необхідно надати доступ до першої черги Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва з метою актуалізації інформації про об'єкти підвищеної небезпеки, яку внесено до Державного реєстру об'єктів підвищеної небезпеки;

2) до налагодження електронної інформаційної взаємодії між першою чергою Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва та Державним реєстром об'єктів підвищеної небезпеки - наповнення першої черги Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва інформацією про об'єкти підвищеної небезпеки, які вносяться до Державного реєстру об'єктів підвищеної небезпеки до запровадження такої електронної системи.

10. Державній службі з питань геодезії, картографії та кадастру забезпечити до 1 серпня 2020 р.:

1) подання Міністерству розвитку громад та територій відомостей (прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності), номер сертифіката), про осіб, які в установленому законом порядку включені до Державного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників або Державного реєстру сертифікованих інженерів-геодезистів до запровадження першої черги Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва;

2) електронну інформаційну взаємодію між першою чергою Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва та Державним земельним кадастром у режимі реального часу для отримання відомостей про: обмеження у використанні земельних ділянок; координати поворотних точок меж земельних ділянок; осіб, які в установленому законом порядку включені до Державного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників або Державного реєстру сертифікованих інженерів-геодезистів.

11. Рекомендувати уповноваженим органам містобудування та архітектури забезпечити внесення до першої черги Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва містобудівних умов та обмежень, будівельних паспортів, які видані до запровадження такої електронної системи.

12. Міністерству цифрової трансформації:

подати не пізніше ніж через три місяці після завершення реалізації експериментального проекту Кабінетові Міністрів України звіт про його результати;

оприлюднити інформацію про реалізацію експериментального проекту на власному офіційному веб-сайті;

за результатами реалізації експериментального проекту подати пропозиції щодо доцільності внесення змін до актів законодавства, зокрема до Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності".

 

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 21

 

ПОРЯДОК
проведення експериментального проекту щодо запровадження першої черги Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва

(У тексті Порядку слова і цифри "по 30 листопада 2020 р." замінено словами і цифрами "2020 р. по 31 березня 2021 р." згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2020 року N 1174)

(У тексті Порядку слова і цифри "по 31 березня" замінено словами і цифрами "по 30 червня" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 31 березня 2021 року N 286)

1. Цей Порядок визначає особливості проведення експериментального проекту щодо запровадження першої черги Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (далі - експериментальний проект).

Абзац другий пункту 1 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 23.06.2021 р. N 681)

2. Пункт 2 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 23.06.2021 р. N 681)

3. Пункт 3 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 23.06.2021 р. N 681)

4. Установити, що створення та внесення відомостей про містобудівні умови та обмеження, їх зміна, відмова у їх наданні, скасування та зупинення містобудівних умов та обмежень, внесення відомостей про містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки, які видані до запровадження експериментального проекту, виключно з використанням Реєстру будівельної діяльності є обов'язковим для всіх уповноважених органів містобудування та архітектури з 1 вересня 2020 р. по 30 листопада 2021 року.

(пункт 4 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 23.06.2021 р. N 681)

 

ПОРЯДОК
ведення першої черги Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва під час реалізації експериментального проекту

Порядок виключено
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 23 червня 2021 року N 681)

 

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. N 461 "Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 32, ст. 1359; 2015 р., N 78, ст. 2599; 2019 р., N 36, ст. 1260; 2020 р., N 26, ст. 966):

1) пункт 1 доповнити абзацом такого змісту:

"Під час дії експериментального проекту щодо запровадження першої черги Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів здійснюється з урахуванням особливостей, встановлених Порядком ведення першої черги Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва під час реалізації експериментального проекту, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 1 липня 2020 р. N 559.".

2) у пункті 2:

в абзаці четвертому слова "(далі - реєстр)" замінити словами "(далі - реєстр). Під час дії експериментального проекту щодо запровадження першої черги Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва функції реєстру покладаються на Реєстр будівельної діяльності першої черги Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва;";

абзац шостий викласти в такій редакції:

"Виконання функцій електронного кабінету, які передбачені цим Порядком, забезпечує електронний кабінет користувача Єдиного державного веб-порталу електронних послуг "Портал Дія" який інтегровано з першою чергою Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва.";

абзац сьомий виключити;

3) доповнити Порядок пунктом 101 такого змісту:

"101. Під час дії експериментального проекту щодо запровадження першої черги Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва перед прийняттям в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта замовник забезпечує проведення контрольного геодезичного знімання такого об'єкта та внесення результатів такого знімання до Реєстру будівельної діяльності першої черги Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва згідно з Порядком ведення першої черги Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва під час реалізації експериментального проекту, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 1 липня 2020 р. N 559.";

4) друге речення абзацу третього пункту 18 викласти в такій редакції: "У випадках, встановлених у Порядку ведення першої черги Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва під час реалізації експериментального проекту, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 1 липня 2020 р. N 559, реєстрація декларації шляхом внесення до реєстру даних, зазначених у декларації, здійснюється автоматично у день її надходження.";

5) третє речення абзацу третього пункту 22 викласти в такій редакції: "У випадках, встановлених у Порядку ведення першої черги Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва під час реалізації експериментального проекту, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 1 липня 2020 р. N 559, реєстрація декларації, в якій враховано зміни, шляхом внесення до реєстру даних, зазначених у декларації, здійснюється автоматично у день її надходження.".

2. У Порядку виконання підготовчих та будівельних робіт, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. N 466 "Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 34, ст. 1404; 2015 р., N 78, ст. 2595; 2017 р., N 49, ст. 1525; 2019 р., N 36, ст. 1260; 2020 р., N 26, ст. 966):

1) пункт 1 доповнити абзацом такого змісту:

"Під час дії експериментального проекту щодо запровадження першої черги Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва набуття права на виконання підготовчих та будівельних робіт здійснюється з урахуванням особливостей, встановлених Порядком ведення першої черги Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва під час реалізації експериментального проекту, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 1 липня 2020 р. N 559.";

2) у пункті 2:

абзац шостий доповнити реченням такого змісту:

"Під час дії експериментального проекту щодо запровадження першої черги Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва функції реєстру покладаються на Реєстр будівельної діяльності першої черги Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва.";

абзац сьомий викласти в такій редакції:

"Виконання функцій електронного кабінету, передбачених цим Порядком, забезпечує електронний кабінет користувача Єдиного державного веб-порталу електронних послуг "Портал Дія", який інтегровано з першою чергою Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва.";

абзац восьмий виключити;

3) друге речення абзацу другого пункту 13 викласти в такій редакції: "У випадках, встановлених у Порядку ведення першої черги Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва під час реалізації експериментального проекту, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 1 липня 2020 р. N 559, у разі подання повідомлення через електронний кабінет внесення до реєстру інформації, зазначеної у повідомленні, здійснюється в день його надходження автоматично за допомогою програмних засобів ведення реєстру.";

4) третє речення абзацу третього пункту 151 викласти в такій редакції: "У випадках, встановлених у Порядку ведення першої черги Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва під час реалізації експериментального проекту, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 1 липня 2020 р. N 559, у разі подання повідомлення через електронний кабінет внесення до реєстру інформації, зазначеної у повідомленні, здійснюється автоматично за допомогою програмних засобів ведення реєстру в день його надходження.";

5) пункт 28 доповнити абзацом такого змісту:

"Під час дії експериментального проекту щодо запровадження першої черги Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва проектувальник завантажує до Реєстру будівельної діяльності першої черги Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва частину проектної документації згідно з Порядком ведення першої черги Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва під час реалізації експериментального проекту, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 1 липня 2020 р. N 559.".

3. У Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 р. N 560 (Офіційний вісник України, 2011 р., N 41, ст. 1674; 2017 р., N 49, ст. 1524):

1) доповнити Порядок пунктом 51 такого змісту:

"51. Під час дії експериментального проекту щодо запровадження першої черги Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва проектувальник після затвердження замовником проектної документації забезпечує завантаження до Реєстру будівельної діяльності першої черги Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва відомостей про координати поворотних точок меж контурів об'єктів будівництва, їх висотності (крім об'єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта) у формі електронного документа згідно з Порядком ведення першої черги Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва під час реалізації експериментального проекту, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 1 липня 2020 р. N 559.";

2) у пункті 7:

абзац перший після слова "організацій" доповнити словами ", який під час дії експериментального проекту щодо запровадження першої черги Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва ведеться з використанням першої черги Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва";

абзац другий викласти в такій редакції:

"Орган (організація), що формує перелік експертних організацій, вносить відомості про експертні організації до Реєстру будівельної діяльності першої черги Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва.";

доповнити пункт після абзацу другого новим абзацом такого змісту:

"Перелік експертних організацій оприлюднюється на порталі першої черги Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва.".

У зв'язку з цим абзаци третій - п'ятий вважати відповідно абзацами четвертим - шостим;

3) пункт 15 доповнити абзацом такого змісту:

"Звіт за результатами проведеної експертизи створюється за допомогою Реєстру будівельної діяльності першої черги Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва у порядку, визначеному в Порядку ведення першої черги Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва.".

4. Порядок проведення професійної атестації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архітектури, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2011 р. N 554 "Деякі питання професійної атестації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архітектури" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 41, ст. 1668), доповнити пунктом 24 такого змісту:

"24. Під час дії експериментального проекту щодо запровадження першої черги Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва відомості про професійну атестацію вносяться Комісією або саморегулівними організаціями у сфері архітектурної діяльності (у разі делегування ним повноважень на проведення професійної атестації відповідальних виконавців робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архітектури) до Реєстру будівельної діяльності Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва.".

____________

Опрос