Идет загрузка документа (360 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О реализации экспериментального проекта по внедрению первой очереди Единой государственной электронной системы в сфере строительства

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок от 01.07.2020 № 559
действует с 04.07.2020

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 1 липня 2020 р. N 559

Київ

Про реалізацію експериментального проекту щодо запровадження першої черги Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва

Відповідно до підпункту 8 пункту 13 розділу I Закону України від 17 жовтня 2019 р. N 199-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку надання адміністративних послуг у сфері будівництва та створення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва" та з метою покращення якості надання адміністративних, інших послуг у сфері будівництва, зниження корупційних ризиків під час їх надання, забезпечення публічності надання таких послуг Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Погодитися з пропозицією Міністерства цифрової трансформації та Міністерства розвитку громад та територій стосовно реалізації у період з 6 липня по 30 листопада 2020 р. експериментального проекту щодо запровадження першої черги Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (далі - експериментальний проект).

2. Затвердити такі, що додаються:

Порядок проведення експериментального проекту щодо запровадження першої черги Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва;

Порядок ведення першої черги Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва під час реалізації експериментального проекту.

3. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

4. Міністерству розвитку громад та територій забезпечити:

1) наповнення першої черги Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва інформацією про:

органи державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду - до 6 липня 2020 р.;

уповноважені органи містобудування та архітектури - до 10 липня 2020 р.;

відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архітектури, - до 10 липня 2020 р.;

розгляд звернень щодо погодження обгрунтованих відхилень від будівельних норм - до 10 липня 2020 р.;

суб'єктів господарювання, які отримали ліцензії на провадження господарської діяльності з будівництва об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками, - до 15 липня 2020 р.;

експертні організації, що проводять експертизу проектної документації на будівництво об'єктів, - до 15 липня 2020 р.;

саморегулівні організації у сфері архітектурної діяльності та делегування їм повноважень щодо проведення професійної атестації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архітектури, - до 15 липня 2020 р.;

2) проведення до 20 липня 2020 р. первинної автентифікації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архітектури, під час реєстрації в електронних кабінетах із залученням саморегулівних організацій у сфері архітектурної діяльності, органів із сертифікації персоналу;

3) опублікування на порталі першої черги Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва відомостей про початок використання першої черги Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва органами місцевого самоврядування, виконавцями окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архітектури, та суб'єктами господарювання.

5. Міністерству юстиції та Міністерству розвитку громад та територій забезпечити:

1) до 6 липня 2020 р. - наповнення першої черги Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва інформацією, що міститься у словниках Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, шляхом передачі Міністерству розвитку громад та територій інформації про: типи об'єктів нерухомого майна; види інших речових прав на нерухоме майно, відмінні від права власності; документи, що підтверджують факт виникнення, переходу, припинення прав на нерухоме майно; форми власності; іменовані об'єкти; вулиці населених пунктів та вулиці іменованих об'єктів, включених до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

2) до 30 липня 2020 р. - електронну інформаційну взаємодію між державними електронними інформаційними ресурсами Міністерства юстиції та першою чергою Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва для оновлення інформації, що міститься у словнику вулиць населених пунктів та вулиць іменованих об'єктів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, та регулярного отримання інформації про зміни, які вносяться до словника.

6. Міністерству культури та інформаційної політики та Міністерству розвитку громад та територій забезпечити наповнення до 15 липня 2020 р. першої черги Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва інформацією, що міститься у Державному реєстрі нерухомих пам'яток України.

7. Міністерству культури та інформаційної політики забезпечити:

до 15 липня 2020 р. - подання Міністерству розвитку громад та територій відомостей (прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті громадянина України), номер сертифіката) про осіб, яким необхідно надати доступ до першої черги Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва з метою актуалізації інформації про нерухомі пам'ятки України, яку внесено до Державного реєстру нерухомих пам'яток України;

до налагодження електронної інформаційної взаємодії між першою чергою Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва та Державним реєстром нерухомих пам'яток України - постійне оновлення першої черги Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва інформацією про нерухомі пам'ятки архітектури, містобудування та історії до запровадження такої електронної системи.

8. Державній службі з питань праці та Міністерству розвитку громад та територій забезпечити наповнення до 15 липня 2020 р. першої черги Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва інформацією, що міститься в Державному реєстрі об'єктів підвищеної небезпеки.

9. Державній службі з питань праці забезпечити:

1) до 30 липня 2020 р. - подання Міністерству розвитку громад та територій відомостей (прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті громадянина України), номер сертифіката) про осіб, яким необхідно надати доступ до першої черги Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва з метою актуалізації інформації про об'єкти підвищеної небезпеки, яку внесено до Державного реєстру об'єктів підвищеної небезпеки;

2) до налагодження електронної інформаційної взаємодії між першою чергою Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва та Державним реєстром об'єктів підвищеної небезпеки - наповнення першої черги Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва інформацією про об'єкти підвищеної небезпеки, які вносяться до Державного реєстру об'єктів підвищеної небезпеки до запровадження такої електронної системи.

10. Державній службі з питань геодезії, картографії та кадастру забезпечити до 1 серпня 2020 р.:

1) подання Міністерству розвитку громад та територій відомостей (прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності), номер сертифіката), про осіб, які в установленому законом порядку включені до Державного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників або Державного реєстру сертифікованих інженерів-геодезистів до запровадження першої черги Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва;

2) електронну інформаційну взаємодію між першою чергою Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва та Державним земельним кадастром у режимі реального часу для отримання відомостей про: обмеження у використанні земельних ділянок; координати поворотних точок меж земельних ділянок; осіб, які в установленому законом порядку включені до Державного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників або Державного реєстру сертифікованих інженерів-геодезистів.

11. Рекомендувати уповноваженим органам містобудування та архітектури забезпечити внесення до першої черги Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва містобудівних умов та обмежень, будівельних паспортів, які видані до запровадження такої електронної системи.

12. Міністерству цифрової трансформації:

подати не пізніше ніж через три місяці після завершення реалізації експериментального проекту Кабінетові Міністрів України звіт про його результати;

оприлюднити інформацію про реалізацію експериментального проекту на власному офіційному веб-сайті;

за результатами реалізації експериментального проекту подати пропозиції щодо доцільності внесення змін до актів законодавства, зокрема до Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності".

 

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 21

 

ПОРЯДОК
проведення експериментального проекту щодо запровадження першої черги Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва

1. Цей Порядок визначає особливості проведення експериментального проекту щодо запровадження першої черги Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (далі - експериментальний проект).

Дія цього Порядку поширюється на діяльність суб'єктів господарювання лише у разі, коли вони повідомили Мінрегіону про добровільне використання першої черги Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (далі - Електронна система).

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України "Про регулювання містобудівної діяльності", "Про електронні довірчі послуги".

3. Під час реалізації експериментального проекту фізичні та юридичні особи, які є учасниками експериментального проекту відповідно до цього Порядку, керуються Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства з урахуванням особливостей, встановлених експериментальним проектом та Порядком ведення першої черги Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва під час реалізації експериментального проекту, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 1 липня 2020 р. N 559.

4. Установити, що:

1) створення та внесення відомостей про документи, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, документи, що засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, про зміну, відмову у видачі, зупинення, скасування та анулювання таких документів виключно з використанням Реєстру будівельної діяльності першої черги Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (далі - Реєстр) є обов'язковим з 6 липня по 30 листопада 2020 р.;

2) створення та внесення відомостей про містобудівні умови та обмеження, їх зміна, відмова у їх наданні, скасування та зупинення містобудівних умов та обмежень, будівельні паспорти забудови земельної ділянки, їх зміна, скасування та зупинення, внесення відомостей про містобудівні умови та обмеження, будівельні паспорти забудови земельної

ділянки, які видані до запровадження експериментального проекту, виключно з використанням Реєстру є обов'язковим:

з 10 липня по 31 серпня 2020 р. - для уповноважених органів містобудування та архітектури, які письмово повідомили Мінрегіону про інституційну та технічну спроможність забезпечити належне використання Електронної системи із зазначенням дати початку її використання;

з 1 вересня по 30 листопада 2020 р. - для всіх уповноважених органів містобудування та архітектури. До 1 вересня 2020 р. всі уповноважені органи містобудування та архітектури вживають заходів до забезпечення інституційної та технічної спроможності для належного використання Електронної системи;

3) внесення відомостей про професійну атестацію відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архітектури, та осіб, які отримали сертифікати за напрямом професійної атестації в органах із сертифікації персоналу, облік відомостей про ліцензування господарської діяльності з будівництва об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками, рішення про зупинення, відновлення дії та анулювання ліцензій, внесення відомостей про експертні організації, що здійснюють експертизу проектної документації на будівництво об'єктів, внесення відомостей про саморегулівні організації у сфері архітектурної діяльності та делегування їм повноважень на проведення професійної атестації виключно з використанням Реєстру є обов'язковим з 15 липня по 30 листопада 2020 р.;

4) внесення відомостей про проектну документацію на будівництво об'єктів та завантаження частини проектної документації згідно з переліком документів, визначеним у цьому Порядку, створення звітів про результати експертизи проектної документації на будівництво об'єктів, внесення відомостей про проведену технічну інвентаризацію об'єктів нерухомого майна, внесення відомостей про технічне обстеження у зв'язку з прийняттям в експлуатацію індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, будівель і споруд сільськогосподарського призначення, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з незначними наслідками (СС1), збудовані на земельній ділянці відповідного цільового призначення без дозвільного документа на виконання будівельних робіт та прийняття в експлуатацію у випадку визнання права власності на самочинно збудований об'єкт за рішенням суду, створення звітів про проведення технічного огляду дачного чи садового будинку з висновком про його відповідність державним будівельним нормам виключно з використанням Реєстру є обов'язковим з 20 липня по 30 листопада 2020 р. - для відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архітектури та суб'єктів господарювання, що мають у своєму складі таких відповідальних виконавців, які письмово повідомили Мінрегіону про інституційну та технічну спроможність забезпечити належне використання Електронної системи із зазначенням дати початку її використання;

5) завантаження фотокарток об'єктів житлового будівництва, які за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками, відомостей про координати поворотних точок меж контурів об'єктів будівництва, їх висотності (крім об'єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта) та завантаження результатів контрольного геодезичного знімання закінчених будівництвом об'єктів у частині координат поворотних точок меж контурів об'єктів будівництва, їх висотності (крім об'єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта) з використанням Реєстру забезпечується з 20 липня по 30 листопада 2020 р. - для проектувальників та осіб, які в установленому законом порядку включені до Державного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників або Державного реєстру сертифікованих інженерів-геодезистів, юридичних осіб та фізичних осіб - замовників об'єктів житлового будівництва, які за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками, які письмово повідомили Мінрегіону про інституційну та технічну спроможність забезпечити належну підготовку відомостей, передбачених цим підпунктом із зазначенням дати початку використання Електронної системи;

6) з 1 липня 2020 р. під час надання містобудівних умов та обмежень та будівельного паспорта забудови земельної ділянки уповноваженим органом містобудування та архітектури завантажуються до Реєстру графічні матеріали у формі витягу з містобудівної документації (основне креслення) з нанесенням контурів ділянки, яка забудовується, та викопіюванням з умовними позначеннями, що підтверджує відповідність намірів забудови функціональному призначенню територій згідно з містобудівною документацією та викопіювання з топографо-геодезичного плану масштабом 1:2000, що надавалося замовником. Вказані графічні матеріали не є складовою частиною містобудівних умов та обмежень чи будівельного паспорта забудови земельної ділянки;

7) надання адміністративних послуг з подання, внесення змін, зміни даних, реєстрації, видачі, скасування та анулювання документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і документів, що засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, може здійснюватися через Єдиний державний веб-портал електронних послуг "Портал Дія":

з 15 липня по 30 листопада 2020 р. - щодо об'єктів будівництва, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з незначними наслідками (СС1);

з 1 вересня по 30 листопада 2020 р. - щодо об'єктів будівництва, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками;

8) форми документів про надання адміністративних послуг у сфері будівництва, що подаються в електронному вигляді, документів, що оформляються за результатами надання адміністративних послуг в електронному вигляді, формуються програмними засобами Електронної системи у довільній формі, придатній для сприйняття їх змісту. Вказані документи обов'язково містять відомості, що передбачені для кожного виду документів, відповідно до затверджених законодавством форм. У разі коли до запровадження Електронної системи прийнято рішення про видачу сертифіката, у разі прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, але замовником не внесено в повному обсязі плати за його видачу, під час внесення замовником такої плати інформація про видачу сертифіката підлягає внесенню органом державного архітектурно-будівельного контролю до Реєстру протягом трьох робочих днів з дати надходження підтвердження здійснення оплати;

9) надання адміністративних послуг з подання, внесення змін, зміни даних, реєстрації, видачі, скасування та анулювання документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, і документів, що засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, замовникам будівництва в автоматичному режимі із застосуванням підсистеми управління ризиками Електронної системи та автоматичного розподілу повідомлень про початок підготовчих та будівельних робіт, присвоєння ідентифікатора об'єкта будівництва (закінченого будівництвом об'єкта) складовим частинам будинку, будівлі, споруди (квартирам, гаражним боксам, машиномісцям, іншим житловим та нежитловим приміщенням, які після прийняття об'єкта в експлуатацію є самостійними об'єктами нерухомого майна) забезпечується з 1 вересня по 30 листопада 2020 р.;

10) Електронна система виконує функції таких електронних інформаційних ресурсів:

єдиного реєстру документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів. Держархбудінспекція зобов'язана передати Мінрегіону згідно з актом приймання-передачі копію бази даних єдиного реєстру документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів станом на 6 липня 2020 р., підписану шляхом накладення кваліфікованої електронної печатки Держархбудінспекції;

електронного кабінета у сфері містобудівної діяльності;

реєстрів містобудівних умов та обмежень (крім містобудівних умов та обмежень, які видані до запровадження експериментального проекту);

реєстру атестованих осіб;

ліцензійного реєстру виданих ліцензій на будівництво об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками;

11) фінансове забезпечення вжиття заходів до запровадження Електронної системи здійснюється в межах бюджетних призначень головних розпорядників бюджетних коштів, встановлених їм законом про Державний бюджет України на відповідний рік або рішенням про місцевий бюджет на відповідний рік, а також за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством.

 

ПОРЯДОК
ведення першої черги Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва під час реалізації експериментального проекту

Загальні питання

1. Цей Порядок визначає механізми функціонування першої черги Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва з метою забезпечення створення, перегляду, надіслання, прийняття, збирання, внесення, накопичення, обробки, використання, розгляду, зберігання, захисту, обліку та надання інформації у сфері будівництва, а також механізм електронної взаємодії між фізичними та юридичними особами, державними органами, органами місцевого самоврядування з метою отримання визначених цим Порядком послуг у сфері будівництва на період реалізації експериментального проекту щодо запровадження першої черги Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва. Дія цього Порядку поширюється на діяльність суб'єктів господарювання у разі, коли вони повідомили Мінрегіону про добровільне використання Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

1) Єдина державна електронна система у сфері будівництва (далі - Електронна система) - єдина інформаційно-телекомунікаційна система у складі містобудівного кадастру, що забезпечує створення, перегляд, надіслання, прийняття, збирання, внесення, накопичення, обробку, використання, розгляд, зберігання, захист, облік та надання інформації у сфері будівництва, а також електронну взаємодію між фізичними та юридичними особами, державними органами, органами місцевого самоврядування з метою отримання визначених цим Порядком послуг у сфері будівництва;

2) електронний кабінет користувача Електронної системи (далі - електронний кабінет) - компонент Електронної системи, який забезпечує електронну взаємодію між фізичними та юридичними особами, державними органами, органами місцевого самоврядування. Функції електронного кабінету замовника у частині надання адміністративних послуг, які передбачені цим Порядком, забезпечує електронний кабінет користувача Єдиного державного веб-порталу електронних послуг "Портал Дія";

3) користувачі - фізичні та юридичні особи, яким відповідно до цього Порядку надається доступ до електронного кабінету та які пройшли процедуру ідентифікації та автентифікації;

4) методологічна помилка - невідповідність методології та/або алгоритмів роботи Електронної системи положенням містобудівного законодавства (зокрема невідповідність формам та перелікам відомостей у документах);

5) програмно-апаратна помилка - помилка, недолік або дефект у програмному забезпеченні або програмних складових, програмно-апаратному устаткуванні, каналах зв'язку, функціонуванні електронного підпису чи електронної печатки, що призводить до неправильного або неочікуваного результату або неочікуваної роботи, або унеможливлює роботу Електронної системи;

6) реєстраційний номер документа в Електронній системі - унікальне буквено-цифрове позначення, що присвоюється автоматично документу під час його реєстрації в Електронній системі та є незмінним.

Термін "замовник" вживається у значенні, наведеному у Законі України "Про архітектурну діяльність".

Функціональні можливості Електронної системи

3. Електронна система складається з:

1) Реєстру будівельної діяльності;

2) електронного кабінету;

3) порталу Електронної системи.

4. Електронна система ведеться українською мовою та функціонує цілодобово сім днів на тиждень. Перерва у роботі Електронної системи дозволяється лише у разі необхідності проведення технічного обслуговування та виправлення помилок.

Функціональними можливостями Електронної системи забезпечуються:

процедура електронної ідентифікації та автентифікації з використанням інтегрованої системи електронної ідентифікації користувачів;

авторизація користувачів;

взаємодія із засобами електронного підпису чи електронної печатки користувачів з метою накладання ними власного електронного підпису чи електронної печатки для створення електронного документа;

доступ замовників до електронних документів та відомостей про їх реєстрацію під час отримання адміністративних послуг;

оформлення та подання електронних документів через електронний кабінет;

отримання, розгляд відповідальними особами електронних документів, поданих користувачами через електронний кабінет (крім тих, що опрацьовуються автоматично), з автоматичною фіксацією часу надсилання та часу отримання, цілісність та автентичність електронних документів;

внесення відомостей (реєстрація) до Реєстру будівельної діяльності фізичними та юридичними особами, органами виконавчої влади, державними органами, органами місцевого самоврядування;

автоматичне надіслання програмними засобами повідомлення про стан розгляду електронних документів та прийняте за результатами їх розгляду рішення суб'єкту звернення на адресу його електронної пошти та електронний кабінет;

електронна інформаційна взаємодія з іншими державними електронними інформаційними ресурсами;

можливість внесення замовниками плати за надання адміністративної послуги, штрафу за правопорушення у сфері містобудівної діяльності або подання документів, що підтверджують внесення такої плати;

автоматична перевірка програмними засобами повноти даних у поданих замовниками електронних документах для отримання послуги з декларативних та дозвільних процедур у будівництві;

автоматичний контроль за наповненістю та підтвердженням цілісності електронних документів;

автоматична реєстрація і внесення відповідних відомостей (даних) до Реєстру будівельної діяльності;

проведення процедур і заходів щодо здійснення контролю та верифікації відомостей (даних), моніторингу змін індивідуальних відомостей, захисту інформації, програмного забезпечення, в тому числі від несанкціонованого доступу;

шифрування та розшифрування електронних документів під час їх передачі;

управління правами доступу до інформації (відомостей та/або даних);

захист інформації, що обробляється в Електронній системі, відповідно до вимог законодавства у сфері захисту інформації;

інтеграція з Єдиним державним порталом адміністративних послуг, іншими інформаційними системами органів виконавчої влади, державних органів, органів місцевого самоврядування (далі - інформаційні системи), електронними платіжними системами, що дають можливість сформувати платіжний документ;

інтерактивне консультування з найпоширеніших питань щодо надання адміністративних послуг та здійснення заходів щодо державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду;

доступність інформації для користувачів з порушенням зору;

формування наборів даних, що підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації".

Інформаційна взаємодія між Електронною системою та інформаційними системами та мережами

5. Електронна система забезпечує сумісність та електронну інформаційну взаємодію у режимі реального часу з інформаційними системами та мережами, що становлять інформаційний ресурс держави, а саме: Державним земельним кадастром, Державним реєстром речових прав на нерухоме майно, Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, Єдиним реєстром з оцінки впливу на довкілля.

6. Електронна інформаційна взаємодія Електронної системи з інформаційними системами та мережами здійснюється відповідно до Порядку організації електронної інформаційної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. N 357 (Офіційний вісник України, 2018 р., N 41, ст. 1450).

7. У разі відсутності реєстрації інформаційних систем та мереж у системі електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів електронна інформаційна взаємодія Електронної системи з інформаційними системами здійснюється на підставі спільного наказу держателів/розпорядників таких систем про встановлення порядку інформаційної взаємодії.

8. Структура та формат інформаційних файлів, що передаються та приймаються в порядку інформаційної взаємодії, процедури взаємодії між Електронною системою та інформаційними системами, зміни до них визначаються Мінрегіоном та відповідними держателями/розпорядниками систем шляхом прийняття спільних рішень, які оформлюються окремими протоколами, підготовленими на підставі цього Порядку.

9. До налагодження інформаційної взаємодії з реєстрами, які не мають інтеграції із системою електронної взаємодії органів виконавчої влади для цілей ведення Електронної системи можливе використання відомостей таких реєстрів у складі Електронної системи.

Вимоги до форматів електронних документів, що завантажуються до Електронної системи

10. Завантаження сканованих копій (фотокопій) документів в Електронну систему здійснюється у форматі "PDF" та з урахуванням таких вимог:

1) усі підписані документи повинні бути окремо відсканованими в остаточній редакції, не допускається після сканування вносити додаткові записи, правки, зміни;

2) кольорові скановані копії (фотокопії) документів повинні бути чіткими та повнорозмірними (без обрізань будь-яких сторін документів, у тому числі прізвища та підпису підписантів, печатки, номера тощо), глибина кольору - не менше ніж 4 біти;

3) будь-який текст на всіх відсканованих зображеннях повинен бути розбірливим, роздільна здатність - 300 точок на дюйм;

4) документи, що містять більше однієї сторінки, скануються в один файл. У разі перевищення допустимого для завантаження розміру файла такий файл розділяється на кілька файлів без пропущення сторінок та із збереженням їх послідовності відповідно до оригіналу документа;

5) розмір кожного завантаженого файла в Електронну систему повинен бути розміром не більше 49 Мб.

11. Вимоги до змісту, структури і технічних характеристик електронного документа, відомостей про координати поворотних точок меж контурів об'єкта будівництва та результатів контрольного геодезичного знімання наведено у додатку 1. В одному файлі повинна міститися інформація лише щодо одного об'єкта.

Підсистема автоматизованого управління ризиками Електронної системи

12. Перевірка документів та відомостей, які вносяться до Реєстру будівельної діяльності, проводиться шляхом здійснення формато-логічного контролю та контролю із застосуванням підсистеми управління ризиками.

13. Формато-логічний контроль здійснюється шляхом автоматизованої перевірки правильності заповнення даних форм (полів) та повернення результатів перевірки; перевірки повноти та достовірності інформації, що міститься в документах. Перевірка достовірності внесеної інформації проводиться шляхом електронної інформаційної взаємодії Електронної системи з інформаційними системами та мережами.

14. Контроль із застосуванням підсистеми управління ризиками здійснюється з метою проведення оцінки ризику з використанням програмних засобів Електронної системи шляхом аналізу поданих документів у конкретному випадку для обрання типу процедури здійснення реєстрації документів, надання адміністративних послуг, достатніх для забезпечення додержання вимог законодавства. З метою визначення рівня ризику також здійснюється автоматизоване співставлення даних про показники об'єкта будівництва, які заявляє замовник або інший користувач електронного кабінета в поданих документах, з даними сукупності аналогічних об'єктів будівництва, які містяться в документах, наявних в Електронній системі на момент оформлення документів та щодо яких вже визначено рівень ризику.

15. Підсистема автоматизованого управління ризиками використовується для визначення ймовірних порушень вимог законодавства в сфері містобудівної діяльності, а також типу процедури здійснення реєстрації документів, надання адміністративних послуг у сфері будівництва.

16. За результатами здійснення контролю із застосуванням підсистеми автоматизованого управління ризиками на підставі переліку критеріїв автоматичних перевірок згідно з додатком 2 або профілів ризику у кожному конкретному випадку визначаються рівень ризику, а також відповідні йому типи процедур здійснення реєстрації документів, надання адміністративних послуг, а саме:

1) низький рівень, за якого за результатами застосування підсистеми автоматизованого управління ризиками встановлюється можливість автоматичної реєстрації документів та внесення відомостей без участі посадових осіб органу державного архітектурно-будівельного контролю;

2) середній рівень, за якого встановлюється необхідність здійснення реєстрації документів за участю посадових осіб органу державного архітектурно-будівельного контролю. Для документів із середнім рівнем ризику цим Порядком можуть передбачатися випадки реєстрації за принципом екстериторіальності за результатами автоматичного розподілу;

3) високий рівень, за якого встановлюється необхідність проведення процедури огляду об'єкта (візуальне обстеження об'єкта, у тому числі фото- та відеофіксація) за участю посадових осіб органу державного архітектурно-будівельного контролю за територіальною ознакою. Результати фото- та відеофіксації вносяться посадовою особою органу державного архітектурно-будівельного контролю до відомостей про об'єкт в Реєстрі будівельної діяльності;

4) критичний рівень, за якого автоматично блокується можливість внесення електронного документа або відомостей до Електронної системи.

17. Профіль ризику встановлюється як опис будь-якого набору ризиків, у тому числі визначених комбінацій критеріїв із заданими параметрами, використання яких дає можливість здійснювати вибір об'єкта контролю, що становить ризик.

18. Примірна інструкція щодо проведення аналізу та оцінки ризиків, розроблення профілів ризику затверджується Мінрегіоном. Профілі ризику розробляються на основі переліку критеріїв автоматичних перевірок згідно з додатком 2.

19. В Електронній системі можлива автоматична реєстрація таких документів:

1) повідомлень про початок виконання підготовчих робіт;

2) заяви про зміну даних у повідомленні про початок виконання підготовчих робіт;

3) повідомлень про початок виконання будівельних робіт щодо об'єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта;

4) заяви про зміну даних у повідомленні про початок виконання будівельних робіт щодо об'єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта;

5) повідомлень про початок виконання будівельних робіт щодо об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з незначними наслідками (СС1);

6) заяви про внесення змін до повідомлення про початок виконання будівельних робіт щодо об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з незначними наслідками (СС1);

7) заяви про зміну даних декларації про початок виконання підготовчих та/або будівельних робіт;

8) інформації про зміну генерального підрядника чи підрядника (якщо підготовчі або будівельні роботи виконуються без залучення субпідрядників); про зміну/присвоєння адреси об'єкту будівництва під час реалізації експериментального проекту з присвоєння адрес об'єктам будівництва та об'єктам нерухомого майна;

9) заяви про внесення змін (у разі, коли право на будівництво об'єкта передано іншому замовнику або змінено генерального підрядника чи підрядника (якщо будівельні роботи виконуються без залучення субпідрядників), чи осіб, відповідальних за проведення авторського і технічного нагляду, або відповідальних виконавців робіт, а також у разі коригування проектної документації) до дозволу, анулювання дозволу;

10) декларації про готовність об'єкта до експлуатації, будівництво якого здійснено на підставі будівельного паспорта;

11) декларації про готовність до експлуатації об'єкта, що за класом наслідків (відповідальності) належить до об'єктів з незначними наслідками (СС1);

12) заяви про внесення змін до декларації про готовність до експлуатації об'єкта, що за класом наслідків (відповідальності) належить до об'єктів з незначними наслідками (СС1);

13) декларації про готовність об'єкта до експлуатації індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків загальною площею до 300 кв. метрів, а також господарських (присадибних) будівель і споруд загальною площею до 300 кв. метрів, збудованих у період з 5 серпня 1992 р. по 9 квітня 2015 р., будівель і споруд сільськогосподарського призначення, збудованих до 12 березня 2011 року.

До низького рівня ризику відносяться випадки, коли за результатами автоматичної перевірки:

в Електронній системі та електронних реєстрах наявні всі необхідні відомості та є можливість їх перевірки;

всіма задіяними учасниками будівництва внесено всі відомості за допомогою Електронної системи;

відсутні ризикоінформуючі та блокуючі критерії.

Не можуть бути віднесені до низького рівня ризику випадки:

подання документів у паперовому вигляді;

відсутності відомостей про документи в Електронній системі або в реєстрах, з якими налагоджено інформаційну взаємодію, що обумовлює необхідність внесення замовниками вручну відомостей, які відсутні;

у разі, коли строк між датами реєстрації повідомлення про початок будівельних робіт та поданням декларації про готовність об'єкта до експлуатації становить:

для нового будівництва, реконструкції, реставрації - до 60 календарних днів;

для капітального ремонту - до 30 календарних днів.

20. До високого рівня ризику відносяться випадки:

1) наявності приписів про усунення порушень вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм і правил;

2) подання документів у процесі проведення перевірки в порядку державного архітектурно-будівельного контролю, державного архітектурно-будівельного нагляду;

3) наявності скасованих містобудівних умов та обмежень/анульованих документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт на об'єкті будівництва;

4) невідповідності розрахунку класу наслідків (відповідальності) об'єкта будівництва, розрахованого Електронною системою, класу наслідків (відповідальності) об'єкта будівництва, розрахованого проектною організацією.

21. У разі непідтвердження повноти та достовірності даних, виявлення блокуючих критеріїв під час автоматичної перевірки з використанням підсистеми автоматизованого управління ризиками в електронних документах здійснюється блокування можливості внесення відомостей та реєстрації документів, що полягає у припиненні програмними засобами можливості подальшого заповнення документа користувачем та його надсилання, а також надання повідомлення (попередження) користувачам.

Блокуючими критеріями є:

1) перевищення обмежень гранично допустимої висотності будинків, будівель та споруд у метрах, максимально допустимого відсотка забудови земельної ділянки, максимально допустимої щільності населення в межах житлової забудови відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону);

2) недотримання цільового призначення земельної ділянки та функціонального призначення територій;

3) відхилення від проектних техніко-економічних показників;

4) порушення охоронних зон об'єктів транспорту, зв'язку, інженерних комунікацій та планувальних обмежень;

5) випадки, визначені в затверджених профілях ризику.

22. Усі інші випадки, які не визначені як випадки низького та високого рівня ризику, відносяться до випадків середнього рівня ризику.

Фіксація дій в Електронній системі

23. Програмними засобами Електронної системи здійснюється автоматичне внесення до журналу всіх дій (подій), що здійснюються в Електронній системі, зокрема, дати і часу створення, надіслання, отримання документів через електронний кабінет та будь-якої зміни даних, доступних в Електронній системі, за допомогою кваліфікованої електронної позначки часу.

24. Інформація про дату і час створення, завантаження, зміни, видалення, надсилання та отримання відомостей, документів, іншої інформації з ідентифікацією відправника та отримувача зберігається безстроково (крім випадків, коли законодавством встановлений інший строк зберігання даних) і може бути отримана через електронний кабінет у вигляді електронного документа.

Функції держателя Електронної системи

25. Держателем Електронної системи є Мінрегіон. Держатель Електронної системи:

1) розробляє та удосконалює нормативно-правові акти щодо функціонування Електронної системи;

2) інформує технічного адміністратора Електронної системи за зверненнями фізичних та юридичних осіб про виявлені недоліки у роботі Електронної системи та вносить пропозиції щодо усунення виявлених недоліків у роботі Електронної системи та вдосконалення її роботи;

3) забезпечує модернізацію програмного забезпечення Електронної системи шляхом розроблення та затвердження технічного завдання, відбору виконавців, оплати та прийняття виконаних робіт (надання послуг);

4) забезпечує створення комплексної системи захисту інформації Електронної системи;

5) впроваджує Електронну систему в експлуатацію, забезпечує налагодження інформаційної взаємодії між Електронною системою та електронними інформаційними ресурсами державних органів та органів місцевого самоврядування;

6) забезпечує фінансування заходів технічного адміністратора, пов'язаних з адмініструванням Електронної системи;

7) здійснює контролю за функціонуванням Електронної системи.

Використання класифікаторів, словників та баз даних

26. В Електронній системі використовуються класифікатори, словники та бази даних, які ведуться Мінрегіоном, а також державні та галузеві класифікатори, довідники, словники та бази даних, які ведуться іншими центральними органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування. Перелік класифікаторів та словників Електронної системи визначено в додатку 3.

27. Для забезпечення ідентифікації місця знаходження об'єкта будівництва в Електронній системі використовується словник вулиць населених пунктів та вулиць іменованих об'єктів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

28. Держатель Електронної системи забезпечує своєчасність оновлення словників, отримання відомостей, необхідних для актуалізації словників, від інших центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

29. Відповідальні виконавці окремих видів робіт (послуг), пов'язані із створенням об'єктів архітектури, особи, які отримали сертифікати за напрямом професійної атестації в органах із сертифікації персоналу під час реалізації експериментального проекту щодо запровадження першої черги Електронної системи залучаються до виконання відповідних видів робіт (послуг) відповідно до спеціалізацій, кваліфікаційних рівнів та класів наслідків об'єктів будівництва згідно з додатком 4.

30. Під час реалізації експериментального проекту щодо запровадження першої черги Електронної системи, визначення підсистемою автоматизованого управління ризиками можливості автоматичної реєстрації документів та внесення відомостей без участі посадових осіб у випадках, визначених цим Порядком, застосовується таблиця співставлення класифікації видів цільового призначення земель, видів функціонального призначення територій (за ДБН Б.1.1-22:2017 "Склад та зміст плану зонування території" та ДСТУ-Н Б Б 1.1-12.2011 "Настанова про склад та зміст плану зонування території (зонінг)") та Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000 згідно з додатком 5.

Реєстр будівельної діяльності

Забезпечення створення, збирання, накопичення, обробки, захисту, обліку інформації

31. Реєстр будівельної діяльності є компонентом Електронної системи, який забезпечує створення, збирання, накопичення, обробку, захист, облік такої інформації:

1) містобудівних умов та обмежень;

2) інформації про ліцензування господарської діяльності з будівництва об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками;

3) інформації про професійну атестацію виконавців окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архітектури;

4) інформації про експертні організації, що проводять експертизу проектної документації на будівництво об'єктів;

5) інформації про об'єкти будівництва та закінчені будівництвом об'єкти, у тому числі:

будівельні паспорти забудови земельної ділянки;

проектну документацію на будівництво об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками, затверджену в установленому порядку;

погодження обґрунтованих відхилень від будівельних норм згідно із частиною п'ятою статті 10 Закону України "Про будівельні норми";

результати експертизи проектної документації на будівництво об'єктів;

документи, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт;

ідентифікатори об'єктів будівництва та закінчених будівництвом об'єктів;

документи, що засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів;

результати технічної інвентаризації об'єктів будівництва та закінчених будівництвом об'єктів;

фотокартки об'єктів будівництва;

результати контрольного геодезичного знімання закінчених будівництвом об'єктів;

інформації та документів, поданих фізичними особами, фізичними особами - підприємцями та юридичними особами в електронній формі для отримання послуг у сфері будівництва;

6) відомостей про саморегулівні організації у сфері архітектурної діяльності та делегування їм повноважень щодо проведення професійної атестації.

32. З використанням Реєстру будівельної діяльності створюються такі електронні документи (крім документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю):

1) містобудівні умови та обмеження, зміни до них, відмова у їх наданні, скасування містобудівних умов та обмежень;

2) будівельний паспорт забудови земельної ділянки, зміни до нього та повідомлення про відмову в його наданні;

3) звіт про результати експертизи проектної документації на будівництво об'єктів (включаючи додаток до нього);

4) дозвіл на виконання будівельних робіт, зміни до нього, повідомлення про відмову в його наданні та анулювання дозволу, внесення відомостей про припинення права на виконання підготовчих та будівельних робіт;

5) сертифікат про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, повідомлення про відмову в його наданні.

33. Якщо для створення документа за допомогою Електронної системи необхідне завантаження графічних матеріалів або іншого документа, такі матеріали або документ завантажуються у форматі, визначеному цим Порядком.

34. Кожному документу під час створення в Реєстрі будівельної діяльності автоматично присвоюється унікальний реєстраційний номер.

35. Під час автоматичного включення до Реєстру будівельної діяльності повідомлень про початок виконання підготовчих та будівельних робіт, автоматичної реєстрації декларації про готовність об'єкта до експлуатації, проведення автоматичної реєстрації інших документів, внесенням змін до таких документів засобами Електронної системи на електронний документ накладається кваліфікована електронна печатка Держархбудінспекції. Такі дії здійснюється автоматично програмними засобами Реєстру будівельної діяльності в режимі реального часу з присвоєнням реєстраційного номера та оприлюдненням цієї інформації на порталі Електронної системи без необхідності прийняття будь-яких розпорядчих актів чи рішень посадових осіб. З дня набрання чинності актом Кабінету Міністрів України щодо можливості забезпечення здійснення Держсервісбудом повноважень та виконання функцій Держархбудінспекції на електронні документи накладається кваліфікована електронна печатка Держсервісбуду.

36. До Електронної системи не вносяться відомості, які становлять державну таємницю.

Правовий статус і використання документів та відомостей, що створюються під час функціонування Електронної системи

37. Оригіналом електронних документів, створення яких передбачено цим Порядком, вважається електронний примірник документа з обов'язковими реквізитами, виготовлений за допомогою Реєстру будівельної діяльності.

38. Створення документів та проведення дій з використанням Реєстру будівельної діяльності здійснюються особами, до повноважень яких належить прийняття рішень про видачу відповідних документів та вчинення відповідних дій.

39. Якщо документи та дії потребують погодження з відповідними посадовими особами та/або юридичними особами, таке погодження здійснюється в електронній формі за допомогою Електронної системи.

40. Документи, що створюються за допомогою Електронної системи, набирають чинності, а дії вважаються проведеними з моменту накладання кваліфікованого електронного підпису особою, яка їх створила, якщо інше не визначено цим Порядком.

41. Документи, що створюються за допомогою Електронної системи, які потребують затвердження розпорядчим документом, набирають чинності з моменту накладання кваліфікованого електронного підпису керівником відповідного органу.

42. Документи, що створюються за допомогою Електронної системи, які потребують затвердження колегіальним рішенням, засвідчуються шляхом накладання кваліфікованого електронного підпису особою, уповноваженою відповідним органом, у день видання відповідного розпорядчого документа або колегіального рішення.

43. Документи/дії, що створюються/проводяться за допомогою Електронної системи, створюються/проводяться шляхом внесення запису до Реєстру будівельної діяльності. Документи/дії, створені/проведені без використання Реєстру будівельної діяльності, є недійсними (крім документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю).

44. Документи, що містять відомості, які становлять державну таємницю, виготовляються у паперовому вигляді і з дотриманням вимог Закону України "Про державну таємницю".

45. Якщо за допомогою Реєстру будівельної діяльності створюється ідентичний за документарною інформацією та реквізитами електронний документ та документ у паперовому вигляді, кожен з таких документів є оригіналом і має однакову юридичну силу.

Переліки відомостей, які містяться у документах та заявах про їх видачу, що створюються в Електронній системі

46. Дані, які вносяться до Реєстру будівельної діяльності згруповані в уніфіковані комплексні типи відомостей згідно з додатком 6.

47. З метою формування електронного документа обираються відомостей згідно з додатком 7. Під час створення електронного документа допускається внесення необхідних додаткових відомостей, які не включені до комплексних типів відомостей, якщо такі відомості передбачені затвердженими формами документів.

48. Для внесення до Електронної системи відомостей про проведену технічну інвентаризацію в електронних документах використовуються набори відомостей згідно з додатком 8.

Подання документів для отримання адміністративних послуг в електронній формі

49. Для отримання адміністративних послуг щодо виконання підготовчих та будівельних робіт замовники можуть через електронний кабінет подати:

1) повідомлення про початок виконання підготовчих робіт;

2) заяву про зміну даних у повідомленні про початок виконання підготовчих робіт;

3) повідомлення про початок виконання будівельних робіт щодо об'єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта;

4) заяву про зміну даних у повідомленні про початок виконання будівельних робіт на об'єктах, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта;

5) повідомлення про початок виконання будівельних робіт щодо об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з незначними наслідками (СС1);

6) заяву про внесення змін до повідомлення про початок виконання будівельних робіт щодо об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з незначними наслідками (СС1);

7) заяву про зміну даних декларації про початок виконання підготовчих та/або будівельних робіт; інформацію про зміну генерального підрядника чи підрядника (якщо підготовчі або будівельні роботи виконуються без залучення субпідрядників); про зміну/присвоєння адреси об'єкту будівництва під час реалізації експериментального проекту з присвоєння адрес об'єктам будівництва та об'єктам нерухомого майна, які подаються відповідно до Порядку виконання підготовчих та будівельних робіт, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. N 466 (Офіційний вісник України, 2011 р., N 34, ст. 1404; 2015 р., N 78, ст. 2595);

8) заяву про отримання дозволу (внесення змін, анулювання) за формою, встановленою Порядком виконання підготовчих та будівельних робіт, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. N 466, та додатки до такої заяви, визначені Законом України "Про регулювання містобудівної діяльності" та Порядком виконання підготовчих та будівельних робіт, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. N 466, які подаються для отримання права на виконання будівельних робіт на об'єктах будівництва, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками.

50. Для отримання адміністративних послуг з прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів замовники можуть через електронний кабінет подати:

1) декларацію про готовність об'єкта до експлуатації, будівництво якого здійснено на підставі будівельного паспорта;

2) заяву про внесення змін у зв'язку з виявленням технічної помилки (описки, друкарської, граматичної, орфографічної, арифметичної помилки) до декларації про готовність до експлуатації об'єкта, будівництво якого здійснено на підставі будівельного паспорта;

3) декларацію про готовність до експлуатації об'єкта, що за класом наслідків (відповідальності) належить до об'єктів з незначними наслідками (СС1);

4) заяву про внесення змін до декларації про готовність до експлуатації об'єкта, що за класом наслідків (відповідальності) належить до об'єктів з незначними наслідками (СС1);

5) декларацію про готовність до експлуатації самочинно збудованого об'єкта, на який визнано право власності за рішенням суду, що набрало законної сили;

6) заяву про внесення змін до декларації про готовність до експлуатації самочинно збудованого об'єкта, на який визнано право власності за рішенням суду, що набрало законної сили;

7) заяву про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта та видачу сертифіката з додатками до такої заяви, які подаються відповідно до Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. N 461 (Офіційний вісник України, 2011 р., N 32, ст. 1359; 2015 р., N 78, ст. 2599);

8) декларацію про готовність об'єкта до експлуатації індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків загальною площею до 300 кв. метрів, а також господарських (присадибних) будівель і споруд загальною площею до 300 кв. метрів, збудованих у період з 5 серпня 1992 р. по 9 квітня 2015 р., будівель і споруд сільськогосподарського призначення, збудованих до 12 березня 2011 р., за формою та процедурою, визначеними Порядком проведення технічного обстеження і прийняття в експлуатацію індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, будівель і споруд сільськогосподарського призначення, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з незначними наслідками (СС1), збудовані на земельній ділянці відповідного цільового призначення без дозвільного документа на виконання будівельних робіт, затвердженим наказом Мінрегіону від 3 липня 2018 р. N 158.

51. Відсутність в електронних інформаційних системах, що становлять інформаційний ресурс держави, відповідної інформації у зв'язку з тим, що на момент створення (видання) відповідної інформації було чинним законодавство, що не передбачало її (його) обов'язкового внесення до відповідної інформаційної системи, не перешкоджає поданню заяви, повідомлення, декларації або іншого документа в електронній формі через електронний кабінет.

52. У разі відсутності документа в Електронній системі внесені замовником відомості про документ одночасно з формуванням заяви, повідомлення, декларації надсилаються автоматично в електронному вигляді органу чи організації за умови реєстрації в Електронній системі (правонаступнику - в разі його наявності), що видали такий документ. Орган чи організація протягом п'яти робочих днів підтверджують видачу такого документа та вносять відповідні відомості до Реєстру будівельної діяльності або повідомляють про внесення замовником недостовірних відомостей. Замовник отримує через електронний кабінет підтвердження щодо внесення відомостей до Реєстру будівельної діяльності або про внесення недостовірних відомостей. При цьому строк підтвердження органом чи організацією не зараховується до строку надання адміністративної послуги.

53. За зверненням замовника або ініціативою органу чи організації можливе внесення відомостей про документи, які видані до запровадження Електронної системи.

54. Відомості про документи, які підлягають обов'язковій реєстрації в Електронній системі і створені після запровадження Електронної системи, можуть бути використані замовниками тільки після їх внесення до Електронної системи.

55. У разі відсутності документа в Електронній системі замовник додає скановані копії (фотокопії) документів, відомості про які відсутні в Електронній системі. Документи не подаються у разі, коли отримання та підтвердження відомостей про такі документи здійснюється в порядку інформаційної взаємодії Електронної системи чи Єдиного державного веб-порталу електронних послуг "Портал Дія" з електронними інформаційними ресурсами або інформаційними системами органів державної влади під час формування заяви.

56. Замовник несе відповідальність за відповідність сканованих копій (фотокопій) поданих документів в електронній формі оригіналам таких документів у паперовій формі. Скановані копії (фотокопії) засвідчуються кваліфікованим електронним підписом замовника.

57. Документи, що подаються для отримання адміністративних послуг у сфері будівництва, повинні відповідати таким вимогам:

1) документи повинні викладатися державною мовою;

2) текст документів повинен бути розбірливим (надрукованим або написаним друкованими літерами);

3) документи не повинні містити підчищення або дописки, закреслені слова та інші виправлення, не обумовлені в них, орфографічні та арифметичні помилки, заповнюватися олівцем, а також містити пошкодження, які не дають змоги однозначно тлумачити їх зміст;

4) документи в електронній формі повинні бути оформлені згідно з вимогами, визначеними законодавством.

Подання документів з порушенням цих вимог є підставою для залишення таких документів без розгляду та повернення їх замовнику, про що повідомляється замовнику в строк, передбачений для розгляду відповідних документів.

58. Інформація та документи, надіслані замовниками в електронній формі через електронний кабінет, для отримання послуг, визначених цим Порядком, вважаються отриманими у день їх надходження, а у разі подання такої інформації та документів у неробочий час робочого дня, неробочий день, святковий або вихідний день - у перший робочий день, наступний за днем їх подання.

59. Доступ замовників до результатів адміністративних послуг, що надаються за допомогою Електронної системи, здійснюється через електронний кабінет користувача Єдиного державного веб-порталу електронних послуг "Портал Дія". Результати адміністративних послуг, що надаються з використанням Електронної системи, за зверненням замовника надаються у паперовій формі.

Використання відомостей архівної складової частини Реєстру будівельної діяльності

60. Невід'ємною архівною складовою частиною Реєстру будівельної діяльності є єдиний реєстр документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів.

61. Видалення чи внесення будь-яких змін, доповнень до архівної складової частини Реєстру будівельної діяльності забороняється.

62. Відомості архівної складової частини Реєстру будівельної діяльності використовуються з метою перевірки відомостей, що подаються користувачами.

Ідентифікатор об'єкта будівництва

63. Ідентифікатором об'єкта будівництва (закінченого будівництвом об'єкта) є унікальний набір даних (послідовність символів), що присвоюється об'єкту будівництва або закінченому будівництвом об'єкту та використовується для ідентифікації такого об'єкта.

64. Ідентифікатор об'єкта будівництва (закінченого будівництвом об'єкта) присвоюється:

1) будинку, будівлі, споруді (у тому числі в комплексі);

2) складовим частинам будинку, будівлі, споруди (квартирам, гаражним боксам, машиномісцям, іншим житловим та нежитловим приміщенням, які після прийняття об'єкта в експлуатацію є самостійними об'єктами нерухомого майна);

3) лінійному об'єкту інженерно-транспортної інфраструктури.

Ідентифікатор об'єкта будівництва (закінченого будівництвом об'єкта) не присвоюється комплексам (будовам), чергам будівництва, пусковим комплексам, відокремленим частинам будинку, будівлі, споруди (блок-секції, дільниці тощо), а також місцям загального користування та допоміжним приміщенням.

65. Для цілей цього Порядку ідентифікатором є код, генерація якого забезпечується автоматично програмними засобами Електронної системи.

66. Ідентифікатор об'єкта будівництва (закінченого будівництвом об'єкта) присвоюється об'єкту під час:

1) внесення до Реєстру будівельної діяльності інформації про документ, що дає право на виконання будівельних робіт, - для об'єкта нового будівництва та його складових частин (квартир, вбудованих чи вбудовано-прибудованих житлових та нежитлових приміщень у будинку, будівлі, споруді, гаражних боксів, машиномісць, інших житлових та нежитлових приміщень, які після прийняття об'єкта в експлуатацію є самостійними об'єктами нерухомого майна). Ідентифікатор, який присвоюється складовій частині об'єкта, повинен включати ідентифікатор об'єкта, частиною якого він є;

2) внесення інформації до Реєстру будівельної діяльності вперше для об'єкта, щодо якого набуто право на виконання будівельних робіт або який прийнято в експлуатацію до запровадження Електронної системи, або для самочинно збудованого об'єкта, про:

містобудівні умови та обмеження;

погодження обґрунтованих відхилень від будівельних норм згідно із частиною п'ятою статті 10 Закону України "Про будівельні норми";

результати експертизи проектної документації на будівництво об'єктів;

документи, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт;

документи, що засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів;

результати технічної інвентаризації об'єктів незавершеного будівництва, закінчених будівництвом об'єктів та їх частин (квартир, вбудованих чи вбудовано-прибудованих житлових та нежитлових приміщень у будинку, будівлі, споруді, гаражних боксів, машиномісць, інших житлових та нежитлових приміщень, які після прийняття об'єкта в експлуатацію є самостійними об'єктами нерухомого майна).

67. У разі внесення органом державного архітектурно-будівельного контролю до Реєстру будівельної діяльності інформації, визначеної цим Порядком, щодо частини лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури ідентифікатор об'єкта будівництва (закінченого будівництвом об'єкта) присвоюється лінійному об'єкту інженерно-транспортної інфраструктури в цілому.

68. У разі введення адреси об'єкта під час присвоєння ідентифікатора закінченим будівництвом об'єктів Електронна система повинна автоматично перевіряти наявність присвоєних ідентифікаторів за даною адресою та надавати їх перелік для уникнення дублювання ідентифікаторів.

69. Після прийняття об'єкта нового будівництва в експлуатацію ідентифікатор об'єкта будівництва вважається ідентифікатором закінченого будівництвом об'єкта та використовується для ідентифікації такого об'єкта протягом усього періоду його існування.

70. Ідентифікатор об'єкта будівництва (закінченого будівництвом об'єкта) є незмінним, крім випадків, визначених цим Порядком.

71. У разі поділу або об'єднання закінченого будівництвом об'єкта ідентифікатор закінченого будівництвом об'єкта анулюється. Закінченим будівництвом об'єктам, що утворилися внаслідок їх поділу або об'єднання, присвоюється новий ідентифікатор закінченого будівництвом об'єкта, який повинен містити посилання на ідентифікатор (ідентифікатори) об'єкта (об'єктів), з якого такі об'єкти утворилися.

72. У разі виділу частки із закінченого будівництвом об'єкта ідентифікатор об'єкта, з якого виділено частку, залишається незмінним. Закінченому будівництвом об'єкту, що утворився внаслідок виділу частки, присвоюється новий ідентифікатор закінченого будівництвом об'єкта. У відомостях про об'єкт, який утворився, зазначається посилання на ідентифікатор об'єкта, з якого такий об'єкт утворився.

73. У випадках, визначених цим Порядком, новий ідентифікатор закінченого будівництвом об'єкта присвоюється автоматично програмними засобами Реєстру будівельної діяльності під час внесення до Реєстру будівельної діяльності відомостей про технічну інвентаризацію відповідного об'єкта.

74. Ідентифікатор об'єкта будівництва або закінченого будівництвом об'єкта зазначається у таких документах:

1) технічних умовах (для закінчених будівництвом об'єктів та об'єктів нового будівництва, яким присвоєно ідентифікатор об'єкта будівництва до видачі технічних умов);

2) документі, що дає право на виконання підготовчих та будівельних робіт (крім повідомлення про початок виконання підготовчих та будівельних робіт щодо об'єкта нового будівництва);

3) рішеннях про присвоєння, зміну, коригування, анулювання адреси об'єкта будівництва та об'єкта нерухомого майна;

4) погодженні обґрунтованих відхилень від будівельних норм (для закінчених будівництвом об'єктів та об'єктів нового будівництва, яким присвоєно ідентифікатор об'єкта будівництва до отримання погодження);

5) енергетичному сертифікаті об'єкта будівництва та будівлі (для закінчених будівництвом об'єктів та об'єктів нового будівництва, яким присвоєно ідентифікатор об'єкта будівництва до видачі енергетичного сертифіката);

6) звіті про результати обстеження інженерних систем;

7) проектній документації на будівництво об'єкта та результатах її експертизи (для об'єктів, яким присвоєно ідентифікатор об'єкта будівництва до розроблення проектної документації);

8) документі, що засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта;

9) інвентаризаційній справі, матеріалах технічної інвентаризації та технічному паспорті об'єкта незавершеного будівництва, закінченого будівництвом об'єкта та його частин (квартир, вбудованих чи вбудовано-прибудованих житлових та нежитлових приміщень у будинку, будівлі, споруді, гаражних боксів, інших житлових та нежитлових приміщень, які після прийняття об'єкта в експлуатацію є самостійними об'єктами нерухомого майна);

10) результатах контрольного геодезичного знімання закінченого будівництвом об'єкта.

Реєстрація в Електронній системі відомостей про судові рішення та документи виконавчого провадження

75. Судові рішення, які тягнуть за собою зміну відомостей в Електронній системі, та рішення про заборону (скасування заборони) вчинення дій замовниками, уповноваженими органами містобудування та архітектури, органами державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду надсилаються судом поштовим відправленням або доставляються кур'єром для реєстрації органу, до повноважень якого належить здійснення відповідних дій. Відомості про такі документи підлягають внесенню до Електронної системи відповідним органом в день отримання судового рішення.

76. Документи виконавчого провадження, які тягнуть за собою зміну відомостей в Електронній системі, та документи про заборону (скасування заборони) вчинення дій замовниками, уповноваженими органами містобудування та архітектури, органами державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду надсилаються органами державної виконавчої служби (державними виконавцями) та приватними виконавцями поштовим відправленням або доставляються кур'єром для реєстрації органу, до повноважень якого належить здійснення відповідних дій. Відомості про такі документи підлягають внесенню до Електронної системи відповідним органом у день отримання документа виконавчого провадження.

Завантаження частини проектної документації на будівництво об'єктів

77. Для об'єктів, що належать до незначного класу наслідків (відповідальності) СС1 (крім об'єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта та під час виконання будівельних робіт з капітального ремонту об'єктів з незначними наслідками (СС1), пов'язаних виключно з поліпшенням експлуатаційних показників, на підставі дефектного акта), до Електронної системи проектувальником завантажується частина проектної документації у складі:

1) генерального плану на топографічній основі масштабом 1:500 або 1:1000 (нова або відкоригована) з нанесенням контурів земельних ділянок, об'єктів будівництва, існуючих будівель та споруд;

2) відомостей щодо розрахунку класу наслідків (відповідальності);

3) відомостей таблиць техніко-економічних показників об'єктів будівництва;

4) планів поверхів, фасадів масштабом 1:50, 1:100 або 1:200 (для будівель).

78. Для нового будівництва, капітального ремонту та реконструкції об'єктів, що належать до класу наслідків (відповідальності) СС2/СС3, до Електронної системи проектувальником завантажується частина проектної документації у складі:

1) містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки;

2) технічних умов щодо теплопостачання або листа розробника проекту про відсутність потреби;

3) технічних умов щодо водопостачання та водовідведення або листа розробника проекту про відсутність потреби;

4) технічних умов щодо електропостачання або листа розробника проекту про відсутність потреби;

5) технічних умов щодо газопостачання або листа розробника проекту про відсутність потреби;

6) генерального плану на топографічній основі масштабом 1:500 або 1:1000 (нова або відкоригована) з нанесенням контурів земельних ділянок, об'єктів будівництва, існуючих будівель та споруд;

7) відомостей розрахунку класу наслідків (відповідальності) будівель і споруд;

8) плану трас зовнішніх інженерних мереж та комунікацій масштабом 1:2000;

9) планів поверхів, фасадів масштабом 1:50, 1:100 або 1:200 (для будівель).

79. Для об'єктів реставрації до Електронної системи проектувальником завантажується частина проектної документації у складі:

1) реставраційного завдання;

2) технічних умов щодо теплопостачання або листа розробника проекту про відсутність потреби;

3) технічних умов щодо водопостачання та водовідведення або листа розробника проекту про відсутність потреби;

4) технічних умов щодо електропостачання або листа розробника проекту про відсутність потреби;

5) технічних умов щодо газопостачання або листа розробника проекту про відсутність потреби;

6) відомостей розрахунку класу наслідків (відповідальності) будівель і споруд;

7) ситуаційного плану розташування пам'ятки в планувальній структурі населеного пункту масштабом 1:2000, 1:5000 або 1:10000;

8) генерального плану ділянки проектування на топографічній основі масштабом 1:500 або 1:1000 (нова або відкоригована) з нанесенням контурів земельних ділянок, об'єктів будівництва, існуючих будівель і споруд;

9) схеми напрямків трас інженерних мереж на топографічній основі масштабом 1:2000 (у разі потреби);

10) схеми вертикального планування масштабом 1:200 або 1:500 (у разі потреби);

11) планів поверхів, фасадів масштабом 1:50, 1:100 або 1:200 (для будівель);

12) витягу з протоколу засідання відповідної науково-методичної або консультативної ради про узгодження принципових рішень.

80. Частина проектної документації на будівництво в електронній формі, що підлягає завантаженню до Електронної системи, повинна бути засвідчена кваліфікованим електронним підписом замовника та генерального проектувальника (проектувальника), головним архітектором та/або головним інженером проекту. Проведення експертизи проектної документації на об'єкт будівництва підтверджується кваліфікованими електронними підписами експертів, які проводили експертизу, та керівника відповідної експертної організації.

Завантаження відомостей про координати поворотних точок меж контурів об'єктів будівництва, їх висотності та результатів контрольного геодезичного знімання закінчених будівництвом об'єктів

81. Після затвердження замовником проектної документації проектувальник забезпечує завантаження до Електронної системи відомостей про координати поворотних точок меж контурів об'єктів будівництва, їх висотності (крім об'єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта) у формі електронного документа з накладанням кваліфікованого електронного підпису у форматі згідно з додатком 1.

82. Перед прийняттям в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта замовник забезпечує проведення контрольного геодезичного знімання такого об'єкта. Контрольне геодезичне знімання здійснюється особами, які в установленому законом порядку включені до Державного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників або Державного реєстру сертифікованих інженерів-геодезистів. Результати контрольного геодезичного знімання відображаються у формі електронного документа у форматі згідно з додатком 1.

83. Особа, яка здійснила контрольне геодезичне знімання об'єкта, вносить його результати з накладанням кваліфікованого електронного підпису до Реєстру будівельної діяльності з автоматичним присвоєнням реєстраційного номера документа в Електронній системі.

Завантаження фотокарток об'єктів будівництва

84. Юридичні особи та фізичні особи - замовники об'єктів житлового будівництва, які за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками, зобов'язані щокварталу не пізніше 5 числа першого місяця кварталу завантажувати за допомогою електронного кабінету фотокартки цих об'єктів у відповідний розділ у Реєстрі будівельної діяльності.

85. Завантаженню підлягає фотофіксація об'єкта з чотирьох сторін його місця розташування. Фотокартки мають виконуватися таким чином, щоб вони відображали поточний статус усього об'єкта, кількість побудованих поверхів об'єкта будівництва. Кожне зображення об'єкта повинно займати не менше ніж 70 відсотків та не більше ніж 90 відсотків розміру фотокартки.

86. Нагадування про необхідність завантаження фотокарток надходить до електронного кабінету користувача та на адресу його електронної пошти за п'ять календарних днів до кінцевої дати завантаження.

Автоматичний розподіл документів та контроль строків розгляду

87. Для реєстрації повідомлень про початок підготовчих та будівельних робіт із середнім рівнем ризику встановлюється процедура реєстрації документів незалежно від місцезнаходження об'єкта будівництва (принцип екстериторіальності).

У даному випадку Електронна система не пізніше наступного робочого дня з дня надходження документів автоматично за принципом випадковості вибирає посадову особу органу державного архітектурно-будівельного контролю, яка здійснюватиме розгляд зазначених документів.

88. Автоматичний розподіл документів здійснюється в Електронній системі в хронологічному порядку надходження документів за такими правилами:

1) із загального переліку посадових осіб органів державного архітектурно-будівельного контролю визначаються посадові особи, які мають повноваження щодо реєстрації документів на момент автоматичного розподілу;

2) для посадових осіб органів державного архітектурно-будівельного контролю, які мають повноваження щодо реєстрації документа на момент автоматичного розподілу, здійснюється розрахунок навантаження, за результатами якого визначається перелік посадових осіб з навантаженням менше ніж 70 відсотків найбільш завантаженої посадової особи;

3) із числа посадових осіб органів державного архітектурно-будівельного контролю, які мають повноваження щодо реєстрації документів на момент автоматичного розподілу з урахуванням визначеного автоматичною системою навантаження, визначається посадова особа для реєстрації конкретного документа за принципом випадковості;

4) випадковий вибір посадової особи здійснюється шляхом генерації випадкового числа в діапазоні значень від 1 до значення кількості посадових осіб з навантаженням менше ніж 70 відсотків найбільш завантаженої посадової особи. Документ розподіляється тій посадовій особі, на діапазон ймовірності якої припадає випадкове число.

89. Протоколи автоматичного розподілу підлягають автоматичній публікації на порталі Електронної системи.

90. За десять робочих днів до запланованої відсутності (строком від чотирнадцяти та більше днів) посадової особи органів державного архітектурно-будівельного контролю керівник органу державного архітектурно-будівельного контролю вносить відповідні дані до Електронної системи і автоматичний розподіл документів на таку посадову особу не здійснюється. Автоматичний розподіл поновлюється після внесення до Електронної системи відповідних відомостей керівником органу державного архітектурно-будівельного контролю.

91. Електронна система забезпечує контроль та інформування посадових осіб про строки вчинення ними необхідних дій та прийняття рішень.

Виправлення технічних помилок, виявлених під час ведення Електронної системи

92. У разі виявлення користувачем технічної помилки (описки, друкарської, граматичної, орфографічної, арифметичної помилки) у відомостях Електронної системи, допущеної іншим користувачем, який вносив відомості до Електронної системи, користувач, який виявив технічну помилку, негайно повідомляє про це письмово в паперовій або електронній формі іншому користувачу. Користувач, який вносив відомості до Електронної системи, у день отримання повідомлення перевіряє відповідність відомостей Електронної системи інформації, що міститься в документах, які стали підставою для внесення цих відомостей, та якщо факт невідповідності підтверджено, виправляє допущену технічну помилку.

93. У разі виявлення користувачем, який вносив відомості до Електронної системи, технічної помилки, допущеної у відомостях Електронної системи, зазначений користувач у одноденний строк виправляє допущену технічну помилку та повідомляє про це замовнику в паперовій або електронній формі через електронний кабінет.

94. Виправлення технічних помилок, допущених у відомостях Електронної системи внаслідок наявності технічних помилок у документах, на підставі яких були внесені такі відомості, здійснюється після виправлення технічних помилок у зазначених документах.

95. Виправлення технічних помилок у відомостях Електронної системи може здійснюватися також на підставі судового рішення. У разі коли допущена технічна помилка впливає на права третіх осіб, така помилка виправляється виключно на підставі судового рішення.

Відомості, доступ до яких обмежено

96. Електронна система ведеться з дотриманням вимог законодавства про захист персональних даних.

97. Не підлягають розголошенню відомості щодо реєстраційних номерів облікових карток платників податків, паспортних даних, місця проживання фізичної особи, договорів про надання послуг, документів, поданих фізичними та юридичними особами для отримання адміністративних послуг.

98. Державні органи, зокрема ДСА та суди, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи, державні реєстратори, нотаріуси, безоплатно отримують відомості з Електронної системи з метою здійснення ними повноважень, визначених законом, виключно в електронній формі через електронний кабінет або шляхом організації електронної інформаційної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів відповідно до Порядку організації електронної інформаційної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. N 357 (Офіційний вісник України, 2018 р., N 41, ст. 1450).

99. Надання інформації (відомостей або інших персональних даних) про особу, що містяться у Реєстрі будівельної діяльності, здійснюється виключно за згодою осіб, які обмежили доступ до інформації, а за відсутності такої згоди - лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

100. Запит на отримання інформації з Реєстру будівельної діяльності повинен відповідати вимогам, встановленим статтею 16 Закону України "Про захист персональних даних". Відповідальність за внесення недостовірної інформації про підставу для отримання інформації в Реєстрі будівельної діяльності несе нотаріус, державний реєстратор, посадова особа державного органу, органу місцевого самоврядування, яка здійснює відповідний пошук.

101. Технічний адміністратор у разі отримання інформації про внесення користувачем недостовірної інформації про підставу для отримання інформації в Реєстрі будівельної діяльності блокує протягом 12 годин доступ такої посадової особи до інформації Реєстру будівельної діяльності та негайно письмово повідомляє про це держателю, відповідному нотаріусу, державному реєстратору, державному органу, органу місцевого самоврядування.

Електронний кабінет

Призначення електронного кабінету

102. Електронний кабінет є компонентом Електронної системи, який забезпечує електронну взаємодію між фізичними та юридичними особами, органами виконавчої влади, державними органами, органами місцевого самоврядування.

103. Електронний кабінет призначений для:

1) подання та отримання документів в електронній формі, пов'язаних із:

внесенням відомостей про експертні організації, що здійснюють експертизу проектної документації на будівництво об'єктів, до Реєстру будівельної діяльності;

експертизою проектної документації на будівництво об'єктів;

отриманням права на виконання підготовчих та будівельних робіт;

прийняттям в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів;

внесенням результатів технічної інвентаризації об'єктів незавершеного будівництва, закінчених будівництвом об'єктів та їх частин (житлових та нежитлових приміщень);

реєстрацією саморегулівної організації у сфері архітектурної діяльності та делегуванням саморегулівній організації у сфері архітектурної діяльності повноважень на проведення професійної атестації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архітектури;

2) перевірки повноти та достовірності інформації, що міститься в заявах, повідомленнях, деклараціях та інших документах, які подаються для надання адміністративних послуг, шляхом електронної інформаційної взаємодії з електронними інформаційними системами, що становлять інформаційний ресурс держави;

3) завантаження фотокарток об'єктів будівництва у визначеному форматі та нагадування про необхідність їх завантаження;

4) завантаження результатів контрольного геодезичного знімання закінчених будівництвом об'єктів;

5) перегляду замовником стану розгляду поданих документів у режимі реального часу;

6) повідомлення відповідальним виконавцям окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архітектури, про залучення їх замовником як осіб, які здійснюють авторський та технічний нагляд відповідно до закону, а також отримання від відповідальних виконавців робіт (послуг) заперечення щодо такої інформації;

7) надсилання заяв до уповноважених органів містобудування та архітектури, органів державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду, отримання повідомлень та документів від цих органів, зокрема заяв та повідомлень про скасування містобудівних умов та обмежень, припинення права на початок виконання підготовчих та будівельних робіт, зупинення підготовчих та будівельних робіт, скасування реєстрації декларації про готовність об'єкта до експлуатації, анулювання та поновлення дозволу на виконання будівельних робіт, повідомлень про здійснення заходів з контролю, отримання документів, які складаються під час або за результатами здійснення державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду;

8) подання повідомлення про технічні, методологічні, програмно-апаратні помилки, виявлені в роботі Електронної системи;

9) внесення, зміни, доповнення інформації в Реєстр будівельної діяльності;

10) отримання інформації про реєстрацію документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, щодо об'єктів, які є пам'ятками культурної спадщини;

11) внесення відомостей про рішення органів охорони культурної спадщини щодо робіт на пам'ятках культурної спадщини національного та місцевого значення та на щойно виявлених об'єктах культурної спадщини;

12) внесення відомостей про документ, створення проектів документів;

13) надсилання документів на підпис керівника суб'єкта господарювання/виконавця окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архітектури, керівника/посадової особи органів державної влади та місцевого самоврядування.

Користувачі електронного кабінету

104. Користувачами електронного кабінету є:

1) замовники;

2) ліцензіати;

3) експертні організації, що здійснюють експертизу проектної документації на будівництво об'єктів;

4) уповноважені органи містобудування та архітектури;

5) органи державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду;

6) саморегулівні організації у сфері архітектурної діяльності;

7) відповідальні виконавці окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архітектури, та особи, які отримали сертифікати за напрямом професійної атестації в органах із сертифікації персоналу;

8) уповноважені органи охорони культурної спадщини, зокрема МКІП, орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації;

9) особи, які в установленому законом порядку включені до Державного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників або Державного реєстру сертифікованих інженерів-геодезистів;

10) Мінрегіон;

11) Держпраці;

12) суб'єкти господарювання, у складі яких працюють відповідальні виконавці окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архітектури.

105. Підключення та доступ користувачів до електронного кабінету здійснюються безоплатно.

106. Технічний адміністратор надає, блокує та анулює право доступу відповідальних посадових осіб органів виконавчої влади, державних органів, органів місцевого самоврядування до електронного кабінету за письмовим зверненням керівника такого органу в електронній або паперовій формі та інформує про це держателя.

Ідентифікація та автентифікація користувачів, порядок надання доступу

107. Користувачі електронного кабінету отримують доступ до електронного кабінету після проходження процедури ідентифікації та автентифікації через державну інтегровану систему електронної ідентифікації.

108. Користувач під час проходження первинної електронної ідентифікації зазначає в електронному кабінеті свою адресу електронної пошти, номер мобільного телефону (за наявності), підтверджує правильність своїх ідентифікаційних даних та надає згоду на обробку персональних даних.

109. За достовірність відомостей, зазначених під час електронної ідентифікації, відповідає користувач.

110. Технічним адміністратором Реєстру будівельної діяльності для цілей здійснення користувачем дій щодо підписання документів можуть бути запроваджені механізми додаткової (багатофакторної) його автентифікації для окремих типів користувачів, що здійснюють надання адміністративних послуг у сфері будівництва. За рішенням технічного адміністратора можуть застосовуватися засоби електронної ідентифікації за допомогою інформаційно-телекомунікаційної системи мобільної ідентифікації та кваліфікованого електронного підпису та/або підтвердження рішення за допомогою додаткового методу ідентифікації користувача з використанням одноразового пароля.

Функціональні можливості електронного кабінету

111. Програмними засобами електронного кабінету забезпечуються функціональні можливості залежно від типу користувачів.

112. Електронний кабінет замовника має такі функціональні можливості:

1) створення та подання електронних документів для отримання адміністративних послуг;

2) отримання відомостей (даних) про стан розгляду електронних документів та результати їх розгляду;

3) отримання консультування за допомогою онлайн-сервісу - інтерактивного модуля електронного кабінету;

4) завантаження фотокарток об'єктів житлового будівництва, які за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками.

113. Електронний кабінет уповноваженої особи Мінрегіону має такі функціональні можливості:

1) внесення інформації про зупинення, відновлення дії та анулювання ліцензій;

2) внесення відомостей про саморегулівні організації у сфері архітектурної діяльності;

3) внесення відомостей про відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архітектури та осіб, які отримали сертифікати за напрямом професійної атестації в органах із сертифікації персоналу;

4) внесення відомостей про експертні організації.

114. Електронний кабінет уповноваженої особи органу, який реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду в частині надання (отримання, реєстрації), відмови у видачі чи анулювання (скасування) документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, структурних підрозділів з питань державного архітектурно-будівельного контролю Київської та Севастопольської міських держадміністрацій та виконавчих органів з питань державного архітектурно-будівельного контролю сільських, селищних, міських рад має такі функціональні можливості:

1) доступ до відомостей (даних), внесених до Реєстру будівельної діяльності;

2) отримання, розгляд документів (крім випадків автоматичного опрацювання);

3) внесення відомостей (даних) про зміну стану розгляду документів (крім випадків автоматичного опрацювання);

4) внесення/формування рішення за результатами розгляду документів, поданих для отримання адміністративної послуги (крім випадків автоматичного опрацювання);

5) внесення інформації про зупинення проведення будівельних робіт за рішенням суду, приписів про зупинення підготовчих та/або будівельних робіт.

115. Електронний кабінет уповноваженої особи органу, який реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду (крім надання (отримання, реєстрації), відмов у видачі чи анулювання (скасування) документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів), структурних підрозділів з питань державного архітектурно-будівельного контролю Київської та Севастопольської міських держадміністрацій та виконавчих органів з питань державного архітектурно-будівельного контролю сільських, селищних, міських рад має такі функціональні можливості:

1) реєстрація заяв і документів (змін до них) та їх розгляд;

2) внесення інформації про результати розгляду заяв і документів;

3) відправлення замовникам повідомлення про дотримання вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності.

116. Електронний кабінет уповноваженої особи органу містобудування та архітектури має такі функціональні можливості:

1) видача та реєстрація містобудівних умов та обмежень, зміни до них, відмова у їх наданні, облік відомостей про їх зміну, скасування або зупинення;

2) видача та реєстрація будівельних паспортів забудови земельної ділянки, зміни до них, облік відомостей про їх зміну, скасування або зупинення;

3) підтвердження інформації про факт видачі або надсилання інформації про недостовірні відомості про видані раніше містобудівні умови та обмеження і будівельні паспорти забудови земельних ділянок.

117. Електронний кабінет уповноваженої особи органу охорони культурної спадщини має такі функціональні можливості:

1) внесення, зміна, доповнення відомостей (крім охоронного номера та адреси пам'ятки культурної спадщин);

2) отримання інформації про реєстрацію документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, щодо об'єктів, які є пам'ятками культурної спадщини;

3) внесення відомостей про рішення органів охорони культурної спадщини щодо робіт на пам'ятках культурної спадщини національного та місцевого значення та на щойно виявлених об'єктах культурної спадщини.

118. Електронний кабінет виконавця окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архітектури, має такі функціональні можливості:

1) створення, завантаження та підписання документів;

2) підтвердження залучення до виконання робіт з проектування та спорудження об'єкта будівництва;

3) підтвердження залучення до роботи у суб'єкта господарювання;

4) підтвердження відомостей про документи, що створювалися до запровадження Електронної системи, за об'єктами будівництва, які на момент внесення в Електронну систему не прийняті в експлуатацію.

119. Електронний кабінет суб'єкта господарювання має такі функціональні можливості:

1) створення, завантаження та підписання документів;

2) залучення сертифікованих осіб до виконання робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архітектури;

3) підтвердження залучення сертифікованих осіб до виконання робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архітектури;

4) підтвердження залучення до виконання робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архітектури.

120. Електронний кабінет працівника суб'єкта господарювання без права підпису має такі функціональні можливості:

1) внесення відомостей про документ, створення проектів документів;

2) надсилання документів на підпис керівника суб'єкта господарювання/виконавця окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архітектури.

121. Електронний кабінет працівника посадової особи органу виконавчої влади, державного органу, органу місцевого самоврядування без права підпису має такі функціональні можливості:

1) внесення відомостей про документ, створення проектів документів;

2) надсилання документів на підпис керівника/посадової особі.

122. Електронний кабінет уповноваженої особи саморегулівної організації у сфері архітектурної діяльності має можливість внесення інформації про відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архітектури.

123. Електронний кабінет посадової особи Держпраці, територіального органу Держпраці має можливість внесення, зміни, доповнення відомостей (крім коду об'єкта підвищеної небезпеки та адреси).

Загальні вимоги до заповнення та опрацювання електронних документів в електронному кабінеті

124. В електронному кабінеті під час заповнення електронних документів здійснюються:

1) автоматичний контроль щодо заповнення всіх полів електронного документа;

2) автоматичне внесення до електронного документа відомостей, які містяться в інформаційних системах органів виконавчої влади, державних органів та органів місцевого самоврядування, або порівняння даних, внесених користувачем до електронного документа, із відомостями, які містяться у зазначених системах.

125. У разі заповнення електронних документів, щодо яких проводиться автоматична перевірка повноти даних, така перевірка проводиться у режимі реального часу програмними засобами Електронної системи.

126. Перевірка повноти даних проводиться шляхом порівняння, встановлення відповідності та підтвердження даних, внесених користувачем до електронного документа, із автоматизовано створеними та переданими в електронній формі даними, що надходять в порядку інформаційної взаємодії з відповідних інформаційних систем органів виконавчої влади, державних органів та органів місцевого самоврядування.

127. Після завершення автоматичної перевірки повноти даних в електронних документах програмними засобами електронного кабінету автоматично здійснюється їх реєстрація шляхом внесення відомостей (даних) до Реєстру будівельної діяльності з автоматичним генеруванням відповідного номера запису в Реєстрі будівельної діяльності у день надходження.

128. Програмними засобами Електронної системи автоматично формується і надсилається повідомлення за фактом здійснення таких дій користувачам на адресу електронної пошти та до електронного кабінету користувача.

Надсилання документів, повідомлень та ознайомлення з документами, повідомленнями за допомогою Електронної системи

129. Користувач, що пройшов ідентифікацію в електронному кабінеті, обов'язково зазначає свою адресу електронної пошти. У разі зміни адреси електронної пошти користувач зобов'язаний не пізніше наступного робочого дня внести відповідні зміни до своїх облікових даних в електронному кабінеті. У разі несвоєчасного внесення змін до облікових даних всі негативні наслідки, спричинені таким невнесенням, покладаються на користувача.

130. Починаючи з дня реєстрації користувача в електронному кабінеті взаємодія між ним та фізичними і юридичними особами, органами виконавчої влади, державними органами, органами місцевого самоврядування може здійснюватися засобами електронного зв'язку через електронний кабінет.

131. Документ, надісланий в електронний кабінет, вважається врученим користувачу, якщо він сформований з дотриманням вимог Законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронні довірчі послуги" і є доступним в електронному кабінеті. Сповіщення про надходження документа відправляється автоматично з електронного кабінету на адресу електронної пошти користувача.

132. Датою вручення користувачу документа є дата, зазначена у квитанції про доставку в текстовому форматі, що відправляється з електронного кабінету автоматично та свідчить про дату та час доставки документа користувачу. У разі коли доставка документа відбулася після 18 години, датою вручення документа користувачу вважається наступний робочий день. Якщо доставка відбулася у вихідний чи святковий день, датою вручення документа користувачу вважається перший робочий день, що настає за вихідним або святковим днем.

Блокування та анулювання доступу до електронного кабінету

133. Технічний адміністратор анулює доступ користувача до електронного кабінету у разі:

1) припинення виконання користувачем своїх функцій;

2) блокування чи анулювання доступу до електронного кабінету;

3) надходження документів, що підтверджують факт компрометації особистого ключа.

134. Керівники органів державної влади та місцевого самоврядування зобов'язані у день припинення виконання функцій посадовою особою такого органу повідомити технічному адміністратору про необхідність анулювання доступу до електронного кабінету такому користувачу. Повідомлення про необхідність анулювання доступу до реєстрів надсилається з використанням Електронної системи або у паперовій формі.

135. Блокування чи анулювання доступу до електронного кабінету здійснюється технічним адміністратором шляхом припинення програмними засобами доступу до електронного кабінету користувача у день надходження відповідного повідомлення.

136. У разі скасування судом рішення технічного адміністратора про тимчасове блокування чи анулювання доступу до електронного кабінету доступ надається не пізніше наступного робочого дня після отримання технічним адміністратором відповідного судового рішення, що набрало законної сили.

Портал Електронної системи

Перелік інформації, доступ до якої забезпечується в загальному порядку

137. Користування порталом та доступ до відомостей, що містяться в Електронній системі, здійснюються на безоплатній основі. Портал Електронної системи має офіційну адресу в Інтернеті - e-construction.gov.ua.

138. Портал Електронної системи є компонентом Електронної системи, який забезпечує:

1) доступ користувачів (крім замовників) до електронного кабінету;

2) відображення стану розгляду заяв та/або поданих документів у режимі реального часу;

3) відкритий доступ у режимі реального часу фізичних і юридичних осіб незалежно від форми власності до відомостей та документів Реєстру будівельної діяльності, зокрема щодо окремих об'єктів будівництва (крім реєстраційних номерів облікових карток платників податків, паспортних даних, місця проживання фізичної особи);

4) автоматизоване електронне консультування в режимі реального часу з питань надання адміністративних послуг у сфері будівництва та здійснення заходів державного архітектурно-будівельного контролю;

5) доступ будь-яких фізичних та юридичних осіб до публічних інформаційних ресурсів (сервісів) Електронної системи;

6) подання повідомлення про програмно-апаратні та методичні помилки, виявлені в роботі порталу Електронної системи.

139. Доступ через портал Електронної системи до проектної документації на будівництво об'єктів, що підлягає завантаженню до Електронної системи, здійснюється у режимі читання без можливості копіювання із застереженням, що така проектна документація є об'єктом авторського права відповідно до розділу VI Закону України "Про архітектурну діяльність", у випадку, якщо автором або іншою особою, якій належать майнові права, надано дозвіл на публічне використання його твору. Доступ до проектної документації у повному доступі надається користувачам, до компетенції яких належить опрацювання відповідної проектної документації.

140. На порталі Електронної системи забезпечується картографічне подання об'єктів будівництва та закінчених будівництвом об'єктів.

141. Для відображення геопросторової інформації на порталі Електронної системи використовується картографічна основа Державного земельного кадастру. Для визначення координат контурів об'єкта будівництва, відображення відомостей про об'єкти будівництва програмними засобами Електронної системи забезпечується можливість підключення наявних ортофотопланів, топографічних карт та планів відповідних рівнів у системі координат УСК 2000.

142. Публічна інформація з Електронної системи у формі відкритих даних підлягає оприлюдненню відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації".

Критерії пошуку інформації на порталі Електронної системи

143. Пошук відомостей на порталі Електронної системи здійснюється за одним або декількома з таких ідентифікаторів:

1) щодо об'єкта будівництва (закінченого будівництвом об'єкта):

ідентифікатор об'єкта будівництва (закінченого будівництвом об'єкта);

кадастровий номер земельної ділянки;

адреса об'єкта будівництва (закінченого будівництвом об'єкта);

2) щодо фізичної особи:

прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності);

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

3) щодо юридичної особи:

повне або скорочене найменування юридичної особи;

ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ;

4) щодо документа - реєстраційний номер документа в Електронній системі.

144. Портал повинен забезпечувати можливість пошуку за текстовим запитом та відбір об'єктів (фільтрація) з такими можливостями:

фільтр за діапазоном дат (для даних, які містять формат Дата);

фільтр з випадаючим списком (для даних, які формуються на основі словника);

фільтр для вибору декількох варіантів (для даних, які формуються на основі словника);

фільтр з числовим діапазоном;

фільтр з вибором просторового охоплення (для відомостей, які містять просторову локалізацію).

Автоматизоване електронне консультування в режимі реального часу з питань надання адміністративних послуг або здійснення заходів державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду

145. Консультування замовників з питань надання адміністративних послуг або здійснення заходів державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду здійснюється безоплатно за допомогою онлайн-сервісу - інтерактивного модуля Електронної системи (далі - чат-бот).

146. Програмними засобами чат-боту автоматично забезпечується надання відповідей на найпоширеніші запитання щодо надання адміністративних послуг або здійснення заходів державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду.

147. Для отримання консультації замовник у чат-боті самостійно обирає найменування адміністративної послуги або запитання щодо здійснення заходів державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду, заповнює відповідне поле шляхом формулювання запитання із запропонованих варіантів програмними засобами.

148. Програмними засобами чат-боту автоматично забезпечується пошук/підбір максимально наближеної відповіді на запитання та в режимі реального часу надається відповідь замовнику, яка має інформаційний характер.

Сервіси порталу Електронної системи

149. Портал Електронної системи забезпечує розміщення та використання всіма користувачами без необхідності реєстрації та авторизації з можливістю завантаження та роздрукування результатів таких сервісів:

1) сервіс розрахунку класу наслідків (відповідальності) об'єктів будівництва, будівель і споруд;

2) сервіс заповнення форм документів, що подаються замовниками для отримання адміністративних послуг у сфері будівництва;

3) сервіс конвертації файлів формату Shapefile у формат GeoJSON;

4) сервіс перевірки документів, що були створені за допомогою Електронної системи.

Адміністрування Електронної системи

Технічний адміністратор Електронної системи

150. Технічним адміністратором Електронної системи (далі - технічний адміністратор) є державне підприємство "Дія", що належить до сфери управління Мінцифри.

151. Технічний адміністратор здійснює заходи із створення та супроводження програмного забезпечення Електронної системи, відповідає за технічне і технологічне забезпечення Електронної системи, збереження та захист інформації (відомостей та/або даних), що міститься в Електронній системі, забезпечує проведення технічних та профілактичних робіт з її підтримки, надання, блокування та анулювання доступу до електронного кабінету, проводить навчання роботі з Електронною системою.

152. Технічний адміністратор здійснює за дорученням держателя інші заходи для забезпечення функціонування Електронної системи.

153. Тривалість проведення технічного обслуговування встановлюється технічним адміністратором та оприлюднюється за три дні до дати проведення технічного обслуговування на порталі Електронної системи.

Здійснення заходів із створення та супроводження програмного забезпечення Електронної системи

154. Програмне забезпечення Електронної системи є об'єктом права державної власності. Майнові права на програмне забезпечення належать державі в особі Мінрегіону.

155. Створення та вдосконалення програмного забезпечення Електронної системи полягає у здійсненні комплексу заходів, спрямованих на його розробку, тестування та дослідну експлуатацію, впровадження з урахуванням вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил.

156. Супроводження програмного забезпечення Електронної системи полягає у здійсненні заходів щодо забезпечення його функціонування відповідно до технічної документації, виявлення помилок, надання інформації про виявлені помилки розробникам програмного забезпечення Електронної системи та забезпечення виправлення помилок.

157. У разі виявлення проблем у роботі Електронної системи користувач надсилає засобами електронного кабінету користувача або порталу Електронної системи повідомлення про помилку, що виникла під час роботи Електронної системи.

158. У разі виявлення користувачем програмно-апаратної та/або методологічної помилки в роботі Електронної системи він має право надіслати через електронний кабінет, засоби порталу Електронної системи, електронну пошту або в інший спосіб повідомлення про виявлену програмно-апаратну та/або методологічну помилку. Повідомлення про методологічну помилку надсилається держателю Електронної системи. Повідомлення про програмно-апаратну помилку надсилається одночасно технічному адміністратору та держателю Електронної системи.

159. У випадку виявлення або надходження повідомлення про виявлення методологічної помилки держатель Електронної системи зобов'язаний протягом трьох календарних днів з дня, наступного за днем отримання такого повідомлення від користувача, крім вихідних та святкових днів:

1) провести перевірку наявності методологічної помилки;

2) повідомити користувачу через електронний кабінет та на адресу електронної пошти про результати обробки помилки, що виникла під час роботи в Електронній системі. Підтвердження або спростування наявності відповідної помилки здійснюється шляхом надсилання повідомлення.

Якщо держатель Електронної системи визнає наявність методологічної помилки, він зобов'язаний усунути її у строк, що визначається ним з урахуванням критичності виявленої помилки та технічної можливості її усунення.

Про наявність методологічної помилки держатель повідомляє технічному адміністратору через електронний кабінет і у разі необхідності залучає його до усунення помилки. Порядок узгодження завдань та строки погодження можливості усунення помилок встановлюються в договорах, укладених з держателем на виконання робіт та надання послуг, пов'язаних з адмініструванням Електронної системи.

Якщо методологічна помилка призводить до порушення прав користувача або передбачає притягнення його до відповідальності, держатель Електронної системи у строк, визначений абзацом першим цього пункту, повідомляє користувачу через електронний кабінет та на адресу електронної пошти про існування методологічної помилки та про час, необхідний для її усунення та відновлення порушених прав користувача.

Про усунення методологічної помилки держатель Електронної системи повідомляє користувачам через електронний кабінет та на адреси електронної пошти.

160. У випадку виявлення програмно-апаратної помилки технічний адміністратор Електронної системи зобов'язаний протягом трьох календарних днів з дня, наступного за днем отримання такого повідомлення від користувача, крім вихідних та святкових днів:

1) провести перевірку наявності програмно-апаратної помилки;

2) повідомити користувачам через електронний кабінет та на адреси електронної пошти про результати обробки помилки, що виникла під час роботи в Електронній системі. Підтвердження або спростування наявності відповідної помилки здійснюється шляхом надсилання повідомлення.

Якщо технічний адміністратор Електронної системи визнає наявність програмно-апаратної помилки, він зобов'язаний усунути її у строк, що визначається ним з урахуванням критичності виявленої помилки та технічної можливості її усунення.

Якщо програмно-апаратна помилка призводить до порушення прав користувача або передбачає притягнення користувачів до відповідальності, технічний адміністратор Електронної системи у строк, визначений абзацом першим цього пункту, повідомляє користувачам через електронний кабінет та на адреси електронної пошти про існування програмно-апаратної помилки та про час, необхідний для її усунення і відновлення порушених прав користувачів.

Про усунення програмно-апаратної помилки технічний адміністратор Електронної системи повідомляє користувачам через електронний кабінет та на адреси електронної пошти.

161. У разі коли в роботі Електронної системи виявлена програмно-апаратна та/або методологічна помилка і така помилка визнана технічним адміністратором та/або держателем Електронної системи або її існування підтверджено рішенням суду, підстави для притягнення користувача та/або його посадових осіб до відповідальності за порушення, що були зумовлені виключно програмно-апаратною та/або методологічною помилкою в роботі електронного кабінету, відсутні.

162. Тривалість проведення технічних та профілактичних робіт з підтримки Електронної системи встановлюється технічним адміністратором. Інформація про проведення технічних та профілактичних робіт з підтримки Електронної системи оприлюднюється на порталі Електронної системи за три календарних дні до дати проведення таких робіт, крім випадків, коли через терміновість проведення таких робіт завчасне попередження неможливе.

Проведення технічних та профілактичних робіт з підтримки Електронної системи з 8 години до 20 години будь-якого робочого дня забороняється.

Здійснення заходів з технічного та технологічного забезпечення Електронної системи

163. Технічне та технологічне забезпечення Електронної системи полягає у:

1) проведенні моніторингу роботи Електронної системи, баз даних та інформаційних ресурсів, підключених до неї;

2) наданні/блокуванні в установленому порядку доступу до електронних кабінетів користувачам;

3) підтримці в актуальному стані словників та класифікаторів;

4) розгляді пропозицій (зауважень) щодо удосконалення функціонування Електронної системи та надання відповідних пропозицій держателю Електронної системи;

5) підтримці функціонування програмного забезпечення Електронної системи та телекомунікаційних мереж, з використанням яких здійснюється користування відомостями Електронної системи;

6) забезпеченні необхідними матеріалами, комплектувальними виробами та обладнанням технічної складової системи ведення Електронної системи з метою забезпечення безперебійного та надійного функціонування системи;

7) придбанні необхідного програмного забезпечення;

8) укладанні договорів на обслуговування технічної інфраструктури (центру обробки даних, мережі передачі даних тощо);

9) залученні у разі потреби фахівців сторонніх організацій для виконання робіт з технічного супроводу обладнання Електронної системи;

10) введенні в експлуатацію апаратних, програмних засобів, засобів телекомунікації та захисту інформації;

11) здійсненні методичної підтримки оброблення та систематизації відомостей, що містяться в Електронній системі;

12) методичній підтримці створення, зберігання та використання архівних відомостей;

13) технічному та організаційному забезпеченні створення та зберігання архівних відомостей;

14) підтримці безперервного функціонування системи зберігання та архівування відомостей Електронної системи.

Здійснення заходів із збереження та захисту відомостей, що містяться в Електронній системі

164. Технічний адміністратор здійснює такі заходи щодо збереження та захисту відомостей, що містяться в Електронній системі:

1) створення та забезпечення функціонування комплексної системи збереження та захисту відомостей Електронної системи відповідно до законодавства у сфері захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах;

2) авторизація доступу користувачів та суб'єктів інформаційної взаємодії інших інформаційних систем до Електронної системи;

3) створення, збереження та захист резервної копії відомостей Електронної системи;

4) впровадження та забезпечення використання засобів криптографічного та технічного захисту інформації під час ведення Електронної системи;

5) забезпечення використання кваліфікованого електронного підпису для функціонування електронного документообігу під час ведення Електронної системи;

6) забезпечення захисту цілісності бази даних, апаратного та програмного забезпечення, достовірності даних Електронної системи, захисту від несанкціонованого доступу, незаконного використання, незаконного копіювання, спотворення, знищення даних, безпеки персональних даних;

7) блокування несанкціонованих дій щодо захищених ресурсів.

165. Для забезпечення контролю за роботою та адміністрування Електронної системи технічному адміністратору надається право перегляду журналу всіх дій (подій), що відбуваються в Електронній системі, зокрема фіксації дати і часу відправлення, отримання документів через електронний кабінет та будь-якої зміни даних, доступних в Електронній системі, за допомогою кваліфікованої електронної позначки часу.

Фінансове забезпечення адміністрування Електронної системи

166. Фінансове забезпечення адміністрування Електронної системи здійснюється на підставі договорів, укладених з держателем на виконання робіт та надання послуг, пов'язаних з адмініструванням Електронної системи.

167. Фінансування робіт із створення та ведення Електронної системи може здійснюватися за рахунок міжнародної технічної та/або поворотної чи безповоротної фінансової допомоги міжнародних організацій.

 

ЗМІСТ, СТРУКТУРА І ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
електронного документа контурів об'єкта будівництва та результатів контрольного геодезичного знімання

Характеристика

Значення

1.

Формат файла

*.geojson

2.

Кодування файла

UTF-8

3.

Система координат

УСК-2000 BL (EPSG:5561)

4.

Характеристики об'єкта

ob_code - ідентифікатор об'єкта будівництва (для об'єктів, що приймаються в експлуатацію, обов'язково)
ob_name - власна назва об'єкта
ob_type - код об'єкта за Державним класифікатором будівель та споруд
ob_geotype - тип отримання координат об'єкта будівництва (1 - за проектною документацією, 2 - за будівельним паспортом, 3 - за результатами контрольного геодезичного знімання)
ob_space - площа забудови першого поверху по зовнішньому контуру об'єкта в метрах квадратних, з точністю до сантиметра
ob_height - відносна висота об'єкта в метрах, з точністю до сантиметра

5.

Приклад структури та вмісту файла

{
"type": "FeatureCollection",
"name": "ob_example",
"crs": {
            "type": "name",
            "properties": {
                      "name": "urn:ogc:def:crs:EPSG:: 5561"
             }
},
"features": [{
           "type": "Feature",
           "properties": {
               "ob_code": "BI01:0000-23F5-53D2-0000",
                  "ob_name": "Гімназія N 178",
                  "ob_type": "1110.4",
                  "ob_geotype": "1",
                  "ob_space": 2656.6,
                  "ob_height": 16.5,
 
           },
           "geometry": {
             "type": "Polygon",
             "coordinates": [
             [
                   [30.475113390186532, 50.436548684047111],
                   [30.475617660330741, 50.437033849073636],
                   [30.474576992735333, 50.437471202166584],
                   [30.474383868196547, 50.437290121783839],
                   [30.474662810356211, 50.437180783150914],
                   [30.474764736485803, 50.437259365161431],
                   [30.475333348096928, 50.437006520329049],
                   [30.475065119229882, 50.436746854980427],
                   [30.474737898256848, 50.436866445570743],
                   [30.4746091481835, 50.436736612598757],
                   [30.475113390186532, 50.436548684047111]
             ]
             ]
       }
}]
}

 

ПЕРЕЛІК
критеріїв автоматичних перевірок

Формато-логічні, арифметичні перевірки

Чинність усіх документів на момент внесення відомостей

Перевірка речових прав на об'єкт для здійснення будівництва

Співвідношення функціонального призначення території, цільового призначення земельної ділянки і коду об'єкта ДК БС 018-2000

Поверховість (висотність) об'єкта будівництва

Співставлення контурів земельної ділянки та контурів об'єкта

Співвідношення площі забудови до площі земельної ділянки (відсоток забудови)

Максимально допустима щільність населення

Наявність обмежень у використанні земельної ділянки

Правильність визначення класу наслідків (відповідальності)

Необхідність проведення експертизи проектів будівництва

Наявність в експертної організації права проводити експертизу проектів будівництва

Наявність у відповідального виконавця права на здійснення робіт на об'єкті

Наявність висновку щодо оцінки впливу на довкілля

Належність об'єкта до нерухомих пам'яток культурної спадщини

Наявність погодження науково-проектної документації на реставрацію пам'яток архітектури та містобудування

Наявність необхідної кількості ліфтів

Забезпечення об'єкта машино-місцями

Відповідність проектних техніко-економічних показників об'єкта відомостям щодо технічної інвентаризації

Тривалість будівництва

Наявність заходів контролю на об'єкті

 

ПЕРЕЛІК
класифікаторів та словників, які використовуються в електронній системі

Класифікатори

Державний класифікатор будівель та споруд ДК 018-2000

Класифікація видів цільового призначення земель

Класифікатор об'єктів адміністративно-територіального устрою України ДК 014-97

Класифікація організаційно-правових форм господарювання ДК 002:2004

Класифікатор системи позначень одиниць вимірювання та обліку ДК 011-96

Єдиний класифікатор житлових будинків залежно від якості житла та наявного інженерного обладнання

Словники Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, які використовуються в електронній системі

Словник типів об'єктів нерухомого майна

Словник видів інших речових прав на нерухоме майно, відмінних від права власності

Словник документів, що підтверджують виникнення, перехід, припинення прав на нерухоме майно

Словник форм власності

Словник іменованих об'єктів

Словник вулиць населених пунктів та вулиць іменованих об'єктів

 

СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ, КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ РІВЕНЬ ТА КЛАСИ
наслідків (відповідальності) об'єктів

Професія

Спеціалізація (вид робіт)

Назва роботи

Категорія (кваліфікаційний рівень)

Класи наслідків

Інженер-проектувальник

інженерно-будівельне проектування у частині

забезпечення механічного опору та стійкості

інженер-проектувальник (до 1 січня 2016 р.)

СС3,
СС2,
СС1

інженер-проектувальник (після 1 січня 2016 р.)

інженер-проектувальник II категорії

СС1

інженер-проектувальник I категорії

СС2,
СС1

провідний інженер-проектувальник

СС3,
СС2,
СС1

дотримання вимог пожежної безпеки

інженер-проектувальник (до 1 січня 2016 р.)

СС3,
СС2,
СС1

інженер-проектувальник (після 1 січня 2016 р.)

інженер-проектувальник II категорії

СС1

інженер-проектувальник I категорії

СС2,
СС1

провідний інженер-проектувальник

СС3,
СС2,
СС1

забезпечення безпеки життя і здоров'я людини, захисту навколишнього природного середовища

інженер-проектувальник (до 1 січня 2016 р.)

СС3,
СС2,
СС1

інженер-проектувальник (після 1 січня 2016 р.)

інженер-проектувальник II категорії

СС1

інженер-проектувальник I категорії

СС2,
СС1

провідний інженер-проектувальник

СС3,
СС2,
СС1

забезпечення безпеки експлуатації, забезпечення захисту від шуму

інженер-проектувальник (до 1 січня 2016 р.)

СС3,
СС2,
СС1

інженер-проектувальник (після 1 січня 2016 р.)

інженер-проектувальник II категорії

СС1

інженер-проектувальник I категорії

СС2,
СС1

провідний інженер-проектувальник

СС3,
СС2,
СС1

забезпечення економії енергії

інженер-проектувальник (до 1 січня 2016 р.)

СС3,
СС2,
СС1

інженер-проектувальник (після 1 січня 2016 р.)

інженер-проектувальник II категорії

СС1

інженер-проектувальник I категорії

СС2,
СС1

провідний інженер-проектувальник

СС3,
СС2,
СС1

виконання інженерних вишукувань

інженер-проектувальник (до 1 січня 2016 р.)

СС3,
СС2,
СС1

інженер-проектувальник (після 1 січня 2016 р.)

СС3,
СС2,
СС1

інженер-проектувальник II категорії

СС3,
СС2,
СС1

інженер-проектувальник I категорії

СС3,
СС2,
СС1

провідний інженер-проектувальник

СС3,
СС2,
СС1

технології будівельного виробництва

інженер-проектувальник (до 1 січня 2016 р.)

СС3,
СС2,
СС1

інженер-проектувальник (після 1 січня 2016 р.)

СС3,
СС2,
СС1

інженер-проектувальник II категорії

СС3,
СС2,
СС1

інженер-проектувальник I категорії

СС3,
СС2,
СС1

провідний інженер-проектувальник

СС3,
СС2,
СС1

кошторисної документації

інженер-проектувальник (до 1 січня 2016 р.)

СС3,
СС2,
СС1

інженер-проектувальник (після 1 січня 2016 р.)

СС3,
СС2,
СС1

інженер-проектувальник II категорії

СС3,
СС2,
СС1

інженер-проектувальник I категорії

СС3,
СС2,
СС1

провідний інженер-проектувальник

СС3,
СС2,
СС1

інженерно-будівельне проектування доріг

 

інженер-проектувальник (до 1 січня 2016 р.)

СС3,
СС2,
СС1

інженер-проектувальник (після 1 січня 2016 р.)

інженер-проектувальник II категорії

СС1

інженер-проектувальник I категорії

СС2,
СС1

провідний інженер-проектувальник

СС3,
СС2,
СС1

Інженер технічного нагляду

технічний нагляд за будівництвом будівель і споруд

 

інженер технічного нагляду (до 1 жовтня 2017 р.)

СС3,
СС2,
СС1

інженер технічного нагляду (будівництво) (з 1 січня 2016 р. до 30 вересня 2017 р.)

СС1

інженер технічного нагляду (будівництво) (з 1 жовтня 2017 р.)

інженер технічного нагляду II категорії (будівництво)

СС1

інженер технічного нагляду I категорії (будівництво)

СС2,
СС1

провідний інженер технічного нагляду (будівництво)

СС3,
СС2,
СС1

технічний нагляд за будівництвом доріг

технічний нагляд за будівництвом автомобільних доріг

інженер технічного нагляду (до 1 жовтня 2017 р.)

СС3,
СС2,
СС1

інженер технічного нагляду (будівництво) (з 1 січня 2016 р. до 30 вересня 2017 р.)

СС1

інженер технічного нагляду (будівництво) (з 1 жовтня 2017 р.)

інженер технічного нагляду II категорії (будівництво)

СС1

інженер технічного нагляду I категорії (будівництво)

СС2,
СС1

провідний інженер технічного нагляду (будівництво)

СС3,
СС2,
СС1

Експерт

експертиза проектної документації
у частині

забезпечення механічного опору та стійкості

експерт будівельний (до 1 січня 2016 р.)

СС3,
СС2,
СС1

експерт будівельний (після 1 січня 2016 р.)

експерт будівельний II категорії

СС1

експерт будівельний I категорії

СС2,
СС1

провідний експерт будівельний

СС3,
СС2,
СС1

дотримання вимог пожежної, техногенної безпеки

експерт будівельний (до 1 січня 2016 р.)

СС3,
СС2,
СС1

експерт будівельний (після 1 січня 2016 р.)

експерт будівельний II категорії

СС1

експерт будівельний I категорії

СС2,
СС1

провідний експерт будівельний

СС3,
СС2,
СС1

забезпечення безпеки життя і здоров'я людини, захисту навколишнього природного середовища, населення забезпечення

експерт будівельний (до 1 січня 2016 р.)

СС3,
СС2,
СС1

експерт будівельний (після 1 січня 2016 р.)

експерт будівельний II категорії

СС1

санітарно-епідеміологічного благополуччя

експерт будівельний I категорії

СС2,
СС1

провідний експерт будівельний

СС3,
СС2,
СС1

забезпечення безпеки експлуатації та вимог охорони праці, забезпечення захисту від шуму

експерт будівельний (до 1 січня 2016 р.)

СС3,
СС2,
СС1

експерт будівельний (після 1 січня 2016 р.)

експерт будівельний II категорії

СС1

експерт будівельний I категорії

СС2,
СС1

провідний експерт будівельний

СС3,
СС2,
СС1

забезпечення економії енергії

експерт будівельний (до 1 січня 2016 р.)

СС3,
СС2,
СС1

експерт будівельний (після 1 січня 2016 р.)

експерт будівельний II категорії

СС1

експерт будівельний I категорії

СС2,
СС1

провідний експерт будівельний

СС3,
СС2,
СС1

виконання інженерних вишукувань

експерт будівельний (до 1 січня 2016 р.)

СС3,
СС2,
СС1

експерт будівельний (після 1 січня 2016 р.)

СС3,
СС2,
СС1

експерт будівельний II категорії

СС3,
СС2,
СС1

експерт будівельний I категорії

СС3,
СС2,
СС1

провідний експерт будівельний

СС3,
СС2,
СС1

експертиза проектної документації доріг

 

експерт будівельний (до 1 січня 2016 р.)

СС3,
СС2,
СС1

експерт будівельний (після 1 січня 2016 р.)

експерт будівельний II категорії

СС1

експерт будівельний I категорії

СС2,
СС1

провідний експерт будівельний

СС3,
СС2,
СС1

експертиза кошторисної частини проектної документації

 

експерт будівельний (до 1 січня 2016 р.)

СС3,
СС2,
СС1

експерт будівельний (після 1 січня 2016 р.)

СС3,
СС2,
СС1

експерт будівельний II категорії

СС3,
СС2,
СС1

експерт будівельний I категорії

СС3,
СС2,
СС1

провідний експерт будівельний

СС3,
СС2,
СС1

експертиза містобудівної документації

 

експерт будівельний (до 1 січня 2016 р.)

класи відсутні

експерт будівельний (після 1 січня 2016 р.)

класи відсутні

експерт будівельний II категорії

класи відсутні

експерт будівельний I категорії

класи відсутні

провідний експерт будівельний

класи відсутні

технічне обстеження будівель і споруд (ТОБС)

 

експерт будівельний (до 1 січня 2016 р.)

СС3,
СС2,
СС1

експерт будівельний (після 1 січня 2016 р.)

експерт будівельний II категорії

СС1

експерт будівельний I категорії

СС2,
СС1

провідний експерт будівельний

СС3,
СС2,
СС1

технічна інвентаризація об'єктів нерухомого майна

 

інженер з інвентаризації нерухомого майна

СС3,
СС2,
СС1

технік з інвентаризації нерухомого майна

СС3,
СС2,
СС1

Архітектор
 

архітектурне об'ємне проектування

 

архітектор

СС3,
СС2,
СС1

розроблення містобудівної документації

 

архітектор

класи відсутності

Інженер-консультант

 

 

інженер-консультант (будівництво)

СС3,
СС2,
СС1

інженер-консультант (будівництво) II категорії

СС3,
СС2,
СС1

інженер-консультант (будівництво) I категорії

СС3,
СС2,
СС1

провідний інженер-консультант (будівництво)

СС3,
СС2,
СС1

 

 

ТАБЛИЦЯ
співвідношення класифікаторів цільового призначення, переліків функціонального зонування територій та класифікатора будівель і споруд

Код ДК БС 018-2000

Назва коду ДК БС 018-2000

Назва функціональної зони (зонінг)

Код зони за ДБН

Код зони за ДСТУ

Цільове призначення земельної ділянки

Код цільового призначення

1110.1

Будинки одноквартирні масової забудови

зона садибної житлової забудови

Ж-1

Ж-1

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)

02.01

для колективного житлового будівництва

02.02

1110.2

Котеджі та будинки одноквартирні підвищеної комфортності

зона садибної житлової забудови

Ж-1

Ж-1

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)

02.01

для колективного житлового будівництва

02.02

1110.3

Будинки садибного типу

зона садибної житлової забудови

Ж-1

Ж-1

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)

02.01

для колективного житлового будівництва

02.02

1110.4

Будинки дачні та садові

рекреаційна зона обмеженого користування

Р-4

Р-4

для індивідуального садівництва

01.05

для колективного садівництва

01.06

для індивідуального дачного будівництва

07.03

для колективного дачного будівництва

07.04

1122.1

Будинки багатоквартирні масової забудови

зона блокованої житлової забудови

Ж-2

Ж-2
Ж-3
Ж-4

для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку

02.03

зона багатоквартирної житлової забудови
(до 4 поверхів)

Ж-3

зона багатоквартирної житлової забудови
(2 поверхи)

Ж-3-1

для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об'єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури

02.10

зона багатоквартирної житлової забудови
(2 - 4 поверхи)

Ж-3-2

зона багатоквартирної житлової забудови
(від 5 до 9 поверхів)

Ж-4

зона багатоквартирної житлової забудови
(5 поверхів)

Ж- 4-1

зона багатоквартирної житлової забудови
(9 поверхів)

Ж-4-2

зона багатоквартирної житлової забудови змішаної
(5 - 9 поверхів)

Ж-4-3

зона багатоквартирної житлової забудови
(від 10 до 16 поверхів)

Ж-5

зона багатоквартирної житлової забудови
(10 поверхів)

Ж-5-1

зона багатоквартирної житлової забудови
(10 - 14 поверхів)

Ж- 5-2

зона багатоквартирної житлової забудови
(16 поверхів)

Ж-5-3

зона багатоквартирної житлової забудови змішаної
(10 - 16 поверхів)

Ж-5-4

зона багатоквартирної житлової забудови
(вище 16 поверхів)

Ж-6

зона багатоквартирної житлової забудови
(17 - 20 поверхів)

Ж-6-1

зона висотних житлових комплексів

Ж-6-2

зона змішаної забудови

Ж-7

1122.2

Будинки багатоквартирні підвищеної комфортності, індивідуальні

зона блокованої житлової забудови

Ж-2

Ж-2
Ж-3
Ж-4

для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку

02.03

зона багатоквартирної житлової забудови
(до 4 поверхів)

Ж-3

для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об'єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури

02.10

зона багатоквартирної житлової забудови
(2 поверхи)

Ж-3-1

зона багатоквартирної житлової забудови
(2 - 4 поверхи)

Ж-3-2

зона багатоквартирної житлової забудови
(від 5 до 9 поверхів)

Ж-4

зона багатоквартирної житлової забудови
(5 поверхів)

Ж-4-1

зона багатоквартирної житлової забудови
(9 поверхів)

Ж-4-2

зона багатоквартирної житлової забудови змішаної
(5 - 9 поверхів)

Ж-4-3

зона багатоквартирної житлової забудови
(від 10 до 16 поверхів)

Ж-5

зона багатоквартирної житлової забудови
(10 поверхів)

Ж-5-1

зона багатоквартирної житлової забудови
(10 - 14 поверхів)

Ж-5-2

зона багатоквартирної житлової забудови
(16 поверхів)

Ж-5-3

зона багатоквартирної житлової забудови змішаної
(10 - 16 поверхів)

Ж-5-4

зона багатоквартирної житлової забудови
(вище 16 поверхів)

Ж-6

зона багатоквартирної житлової забудови
(17 - 20 поверхів)

Ж-6-1

зона висотних житлових комплексів

Ж-6-2

зона змішаної забудови

Ж-7

1122.3

Будинки житлові готельного типу

зона багатоквартирної житлової забудови
(до 4 поверхів)

Ж-3

Ж-3
Ж-4

для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку

02.03

зона багатоквартирної житлової забудови
(2 поверхи)

Ж-3-1

для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об'єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури

02.10

зона багатоквартирної житлової забудови
(2-4 поверхи)

Ж-3-2

зона багатоквартирної житлової забудови
(від 5 до 9 поверхів)

Ж-4

зона багатоквартирної житлової забудови
(5 поверхів)

Ж-4-1

зона багатоквартирної житлової забудови
(9 поверхів)

Ж-4-2

зона багатоквартирної житлової забудови змішаної
(5 - 9 поверхів)

Ж-4-3

зона багатоквартирної житлової забудови
(від 10 до 16 поверхів)

Ж-5

зона багатоквартирної житлової забудови
(10 поверхів)

Ж-5-1

зона багатоквартирної житлової забудови
(10 - 14 поверхів)

Ж- 5-2

зона багатоквартирної житлової забудови
(16 поверхів)

Ж-5-3

зона багатоквартирної житлової забудови змішаної
(10 - 16 поверхів)

Ж-5-4

зона багатоквартирної житлової забудови
(вище 16 поверхів)

Ж-6

зона багатоквартирної житлової забудови
(17 - 20 поверхів)

Ж-6-1

зона висотних житлових комплексів

Ж-6-2

зона змішаної забудови

Ж-7

1130.1

Гуртожитки для робітників та службовців

зона багатоквартирної житлової забудови
(до 4 поверхів)

Ж-3

Ж-3
Ж-4

для будівництва та обслуговування будівель тимчасового проживання

02.04

зона багатоквартирної житлової забудови
(2 поверхи)

Ж-3-1

зона багатоквартирної житлової забудови
(2 - 4 поверхи)

Ж- 3-2

зона багатоквартирної житлової забудови
(від 5 до 9 поверхів)

Ж-4

зона багатоквартирної житлової забудови
(5 поверхів)

Ж- 4-1

зона багатоквартирної житлової забудови
(9 поверхів)

Ж-4-2

зона багатоквартирної житлової забудови змішаної
(5 - 9 поверхів)

Ж-4-3

зона багатоквартирної житлової забудови
(від 10 до 16 поверхів)

Ж-5

зона багатоквартирної житлової забудови
(10 поверхів)

Ж-5-1

зона багатоквартирної житлової забудови
(10 - 14 поверхів)

Ж- 5-2

зона багатоквартирної житлової забудови
(16 поверхів)

Ж-5-3

зона багатоквартирної житлової забудови змішаної
(10 - 16 поверхів)

Ж-5-4

зона багатоквартирної житлової забудови (вище 16 поверхів)

Ж-6

зона багатоквартирної житлової забудови
(17 - 20 поверхів)

Ж-6-1

зона висотних житлових комплексів

Ж-6-2

зона змішаної забудови

Ж-7

1130.2

Гуртожитки для студентів вищих навчальних закладів

зона багатоквартирної житлової забудови
(до 4 поверхів)

Ж-3

Ж-3
Ж-4

для будівництва та обслуговування будівель тимчасового проживання

02.04

зона багатоквартирної житлової забудови
(2 поверхи)

Ж-3-1

зона багатоквартирної житлової забудови
(2 - 4 поверхи)

Ж-3-2

зона багатоквартирної житлової забудови
(від 5 до 9 поверхів)

Ж-4

зона багатоквартирної житлової забудови
(5 поверхів)

Ж-4-1

зона багатоквартирної житлової забудови
(9 поверхів)

Ж-4-2

зона багатоквартирної житлової забудови змішаної
(5 - 9 поверхів)

Ж-4-3

зона багатоквартирної житлової забудови
(від 10 до 16 поверхів)

Ж-5

зона багатоквартирної житлової забудови
(10 поверхів)

Ж-5-1

зона багатоквартирної житлової забудови
(10 - 14 поверхів)

Ж-5-2

зона багатоквартирної житлової забудови
(16 поверхів)

Ж-5-3

зона багатоквартирної житлової забудови змішаної
(10 - 16 поверхів)

Ж-5-4

зона багатоквартирної житлової забудови
(вище 16 поверхів)

Ж-6

зона багатоквартирної житлової забудови
(17 - 20 поверхів)

Ж-6-1

зона висотних житлових комплексів

Ж-6-2

зона змішаної забудови

Ж-7

1130.3

Гуртожитки для учнів навчальних закладів

зона багатоквартирної житлової забудови
(до 4 поверхів)

Ж-3

Ж-3
Ж-4

для будівництва та обслуговування будівель тимчасового проживання

02.04

зона багатоквартирної житлової забудови
(2 поверхи)

Ж-3-1

зона багатоквартирної житлової забудови
(2 - 4 поверхи)

Ж- 3-2

зона багатоквартирної житлової забудови
(від 5 до 9 поверхів)

Ж-4

зона багатоквартирної житлової забудови
(5 поверхів)

Ж- 4-1

зона багатоквартирної житлової забудови
(9 поверхів)

Ж-4-2

зона багатоквартирної житлової забудови змішаної
(5 - 9 поверхів)

Ж-4-3

зона багатоквартирної житлової забудови
(від 10 до 16 поверхів)

Ж-5

зона багатоквартирної житлової забудови
(10 поверхів)

Ж-5-1

зона багатоквартирної житлової забудови
(10 - 14 поверхів)

Ж- 5-2

зона багатоквартирної житлової забудови
(16 поверхів)

Ж-5-3

зона багатоквартирної житлової забудови змішаної
(10 - 16 поверхів)

Ж-5-4

зона багатоквартирної житлової забудови
(вище 16 поверхів)

Ж-6

зона багатоквартирної житлової забудови
(17 - 20 поверхів)

Ж-6-1

зона висотних житлових комплексів

Ж-6-2

зона змішаної забудови

Ж-7

1130.4

Будинки-інтернати для людей похилого віку та інвалідів

зона розміщення соціальних закладів

Г-5-2

Г-4

для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги

03.03

для будівництва та обслуговування будівель тимчасового проживання

02.04

1130.5

Будинки дитини та сирітські будинки

зона розміщення соціальних закладів

Г-5-2

Г-4

для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги

03.03

для будівництва та обслуговування будівель тимчасового проживання

02.04

1211.1

Готелі

зона загальноміського центру

Г-1

Г-1
КВТ

для будівництва та обслуговування будівель тимчасового проживання

02.04

громадська зона

Г-2

зона розміщення пансіонатів, курортних готелів

КВТ-1

для будівництва та обслуговування об'єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування

03.08

для будівництва та обслуговування об'єктів рекреаційного призначення

07.01

1211.2

Мотелі

громадська зона

Г-2

Г-1
КВТ

для будівництва та обслуговування об'єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування

03.08

зона розміщення пансіонатів, курортних готелів

КВТ-1

для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства

12.04

1211.3

Кемпінги

зона розміщення туристичних баз, оздоровчих таборів тощо

КВТ-2

КВТ

для будівництва та обслуговування об'єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування

03.08

для будівництва та обслуговування об'єктів рекреаційного призначення

07.01

1211.4

Пансіонати

зона розміщення пансіонатів, курортних готелів

КВТ-1

КВТ

для будівництва та обслуговування об'єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування

03.08

для будівництва та обслуговування об'єктів рекреаційного призначення

07.01

1211.5

Ресторани та бари

зона загальноміського центру

Г-1

Г-1

для будівництва та обслуговування об'єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування

03.08

громадська зона

Г-2

для будівництва та обслуговування об'єктів рекреаційного призначення

07.01

культурна та спортивна зона

Г-4

для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства

12.04

зона розміщення розважальних комплексів та закладів

Г-4-3

зона розміщення установ відпочинку і туризму

КВТ

зона розміщення пансіонатів, курортних готелів

КВТ-1

зона розміщення туристичних баз, оздоровчих таборів тощо

КВТ-2

усі зони житлової забудови

Ж-1
Ж-2
Ж-3
Ж-4
Ж-5
Ж-6
Ж-7

1212.1

Туристичні бази та гірські притулки

зона розміщення туристичних баз, оздоровчих таборів тощо

КВТ-2

КВТ

для будівництва та обслуговування об'єктів рекреаційного призначення

07.01

1212.2

Дитячі та сімейні табори відпочинку

зона розміщення туристичних баз, оздоровчих таборів тощо

КВТ-2

КВТ

для будівництва та обслуговування об'єктів рекреаційного призначення

07.01

1212.3

Центри та будинки відпочинку

зона розміщення туристичних баз, оздоровчих таборів тощо

КВТ-2

КВТ

для будівництва та обслуговування об'єктів рекреаційного призначення

07.01

1220.1

Будівлі органів державного та місцевого управління

зона загальноміського центру

Г-1

Г-1

для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та органів місцевого самоврядування

03.01

громадська зона

Г-2

1220.2

Будівлі фінансового обслуговування

зона загальноміського центру

Г-1

Г-1

для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ

03.09

громадська зона

Г-2

1220.3

Будівлі органів правосуддя

зона загальноміського центру

Г-1

Г-1

для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та органів місцевого самоврядування

03.01

громадська зона

Г-2

1220.4

Будівлі закордонних представництв

зона загальноміського центру

Г-1

Г-1

для будівництва та обслуговування будівель екстериторіальних організацій та органів

03.06

громадська зона

Г-2

1220.5

Адміністративно-побутові будівлі промислових підприємств

виробничі зони

В-1
В-2
В-3
В-4
В-5
В-6
В-7

В-1
В-2
В-3
В-4
В-5

для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель і споруд підприємств, що пов'язані з користуванням надрами

11.01

для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель і споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості

11.02

для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель і споруд будівельних організацій та підприємств

11.03

для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель і споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води)

11.04

1220.9

Будівлі для конторських та адміністративних цілей інші

зона загальноміського центру

Г-1

Г-1

для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури (адміністративних будинків, офісних приміщень та інших будівель громадської забудови, які використовуються для провадження підприємницької та іншої діяльності, пов'язаної з отриманням прибутку)

03.10

громадська зона

Г-2

1230.1

Торгові центри, універмаги, магазини

торговельна зона

Г-6

Г-5

для будівництва та обслуговування будівель торгівлі

03.07

1230.5

Бази та склади підприємств торгівлі та громадського харчування

зона розміщення складських об'єктів і баз

КС-4-1

КС-4

для будівництва та обслуговування будівель торгівлі

03.07

для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель і споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості

11.02

1230.6

Будівлі підприємств побутового обслуговування

зона розміщення об'єктів повсякденного обслуговування

Г-2-1

Г-5

для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування

03.13

1241.2

Вокзали та інші будівлі залізничного транспорту

зона інфраструктури міського та позаміського транспорту

ТР-1-2

ТР-2

для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту

12.01

1242.1

Гаражі наземні

зона транспортної інфраструктури населеного пункту

ТР-1-3

для будівництва індивідуальних гаражів

02.05

для колективного гаражного будівництва

02.06

1242.3

Стоянки автомобільні криті

зона транспортної інфраструктури населеного пункту

ТР-1-3

 

для будівництва та обслуговування паркінгів та автостоянок на землях житлової та громадської забудови

02.09

для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства

12.04

1261.1

Театри, кінотеатри та концертні зали

зона загальноміського центру

Г-1

Г-1
Г-3

для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування

03.05

громадська зона

Г-2

зона розміщення культурно-освітніх закладів

Г-4-2

зона розміщення розважальних комплексів та закладів

Г-4-3

1261.2

Зали засідань та багатоцільові зали для публічних виступів

зона загальноміського центру

Г-1

Г-1
Г-3

для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування

03.05

громадська зона

Г-2

зона розміщення культурно-освітніх закладів

Г-4-2

1261.3

Цирки

громадська зона

Г-2

Г-3

для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування

03.05

зона розміщення культурно-освітніх закладів

Г-4-2

зона розміщення розважальних комплексів та закладів

Г-4-3

1261.5

Музичні та танцювальні зали, дискотеки

зона загальноміського центру

Г-1

Г-1
Г-3

для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування

03.05

громадська зона

Г-2

зона розміщення розважальних комплексів та закладів

Г-4-3

1261.9

Будівлі для публічних виступів інші

зона загальноміського центру

Г-1

Г-1
Г-3

для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування

03.05

громадська зона

Г-2

зона розміщення культурно-освітніх закладів

Г-4-2

зона розміщення розважальних комплексів та закладів

Г-4-3

1262.1

Музеї та художні галереї

зона загальноміського центру

Г-1

Г-1
Г-3
Ж-1
Ж-2
Ж-3
Ж-4
КС
КВТ
В-1
В-2
В-3
В-4
В-5
КС-1
КС-2
КС-3
КС-4
КС-5
ТР-1
ТР-2
ТР-3
ІК

для розміщення та обслуговування музейних закладів

08.02

громадська зона

Г-2

зона розміщення культурно-освітніх закладів

Г-4-2

житлові зони

Ж-1
Ж-2
Ж-3
Ж-4
Ж-5
Ж-6
Ж-7

курортні зони

КЛ
КВТ

виробничі зони

В-1
В-2
В-3
В-4
В-5
В-6
В-7

комунально-складські зони

КС-1
КС-2
КС-3
КС-4
КС-5

зони транспортної інфраструктури

ТР-1
ТР-2

зона сільськогосподарських підприємств, установ та організацій

СВ-2

зона земель історико-культурного призначення

ІК-1

1262.2

Бібліотеки, книгосховища

зона загальноміського центру

Г-1

Г-1
Г-2
Г-3

для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти

03.02

громадська зона

Г-2

зона розміщення навчальних закладів

Г-3

для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування

03.05

зона розміщення культурно-освітніх закладів

Г-4-2

для будівництва та обслуговування будівель і споруд закладів науки

03.11

1263.1

Будівлі науково-дослідних та проектно-вишукувальних установ

громадська зона

Г-2

Г-2

для будівництва та обслуговування будівель і споруд закладів науки

03.11

для дослідних і навчальних цілей

01.09

1263.2
 

Будівлі вищих навчальних закладів
 

зона розміщення навчальних закладів
 

Г-3
 

Г-2
 

для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти

03.02

для дослідних і навчальних цілей

01.09

1263.3

Будівлі шкіл та інших середніх навчальних закладів

зона шкіл і дошкільних навчальних закладів

Г-3-1

Г-2

для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти

03.02

1263.4

Будівлі професійно-технічних навчальних закладів

зона розміщення навчальних закладів

Г-3

Г-2

для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти

03.02

для дослідних і навчальних цілей

01.09

1263.5

Будівлі дошкільних та позашкільних навчальних закладів

зона шкіл і дошкільних навчальних закладів

Г-3-1

Г-2

для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти

03.02

1263.6

Будівлі спеціальних навчальних закладів для дітей з фізичними або розумовими вадами

зона спеціалізованих навчальних закладів

Г-3-3

Г-2

для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти

03.02

1263.7

Будівлі закладів з фахової перепідготовки

зона позашкільних навчальних закладів

Г-3-2

Г-2

для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти

03.03

1264.1

Лікарні багатопрофільні територіального обслуговування, навчальних закладів

зона розміщення лікувальних закладів

Г-5-1

Г-4

для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги

03.03

лікувальна зона

Г-5

1264.2

Лікарні профільні, диспансери

зона розміщення лікувальних закладів

Г-5-1

Г-4

для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги

03.03

лікувальна зона

Г-5

1264.3

Материнські та дитячі реабілітаційні центри, пологові будинки

зона розміщення лікувальних закладів

Г-5-1

Г-4

для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги

03.03

лікувальна зона

Г-5

1264.4

Поліклініки, пункти медичного обслуговування та консультації

зона розміщення лікувальних закладів

Г-5-1

Г-4
Ж-1
Ж-2
Ж-3
Ж-4
Г-1

для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги

03.03

лікувальна зона

Г-5

житлові зони

Ж-1
Ж-2
Ж-3
Ж-4
Ж-5
Ж-6
Ж-7

громадська зона

Г-2

1264.5

Шпиталі виправних закладів, в'язниць та Збройних Сил

зона пенітенціарних установ

С-2

 

для розміщення та постійної діяльності Збройних Сил

15.01

зона військових об'єктів

С-3

лікувальна зона

Г-5

для розміщення та постійної діяльності Національної гвардії

15.02

зона розміщення лікувальних закладів

Г-5-1

для розміщення та постійної діяльності Державної прикордонної служби

15.03

для розміщення та постійної діяльності СБУ

15.04

для розміщення та постійної діяльності Державної спеціальної служби транспорту

15.05

для розміщення та постійної діяльності Служби зовнішньої розвідки

15.06

для розміщення та постійної діяльності інших, утворених відповідно до законів України, військових формувань

15.07

для розміщення структурних підрозділів апарату МВС, територіальних органів, закладів, установ і підприємств, що належать до сфери управління МВС

15.09

для розміщення та постійної діяльності Національної поліції, її територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Національної поліції

15.10

1264.6

Санаторії, профілакторії та центри функціональної реабілітації

зона розміщення курортних комплексів

КЛ-1

КС

для будівництва та обслуговування санаторно-оздоровчих закладів

06.01

зона розміщення санаторіїв, санаторіїв-профілакторіїв

КЛ-2

1265.1

Зали гімнастичні, баскетбольні, волейбольні, тенісні тощо

спортивна зона

Г-4-1

Г-3

для будівництва та обслуговування об'єктів фізичної культури і спорту

07.02

1265.2

Басейни криті для плавання

спортивна зона

Г-4-2

Г-3

для будівництва та обслуговування об'єктів фізичної культури і спорту

07.02

1265.3

Хокейні та льодові стадіони криті

спортивна зона

Г-4-3

Г-3

для будівництва та обслуговування об'єктів фізичної культури і спорту

07.02

1265.4

Манежі легкоатлетичні

спортивна зона

Г-4-4

Г-3

для будівництва та обслуговування об'єктів фізичної культури і спорту

07.02

1265.5

Тири

спортивна зона

Г-4-5

Г-3

для будівництва та обслуговування об'єктів фізичної культури і спорту

07.02

1265.9

Зали спортивні інші

спортивна зона

Г-4-1

Г-3

для будівництва та обслуговування об'єктів фізичної культури і спорту

07.02

1272.1

Церкви, собори, костьоли, мечеті, синагоги тощо

зона розміщення культових та обрядових споруд

Г-4-4

Г-3

для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій

03.04

1272.3

Цвинтарі та крематорії

зона розміщення кладовищ

КС-3-1

КС-3

для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування

03.12

для будівництва та обслуговування об'єктів рекреаційного призначення

07.01

землі загального користування

18.00

1273.3

Меморіали, художньо-декоративні будівлі, статуї

рекреаційно-меморіальна зона

Р-3-3

С-1
С-2

землі загального користування

18.00

меморіальна зона

Р-3-4

2112.1

Вулиці та дороги міст і населених пунктів

зона транспортної інфраструктури (вулиці, майдани, дороги)

ТР-2

ТР-3

землі загального користування

18.00

для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства

12.04

для розміщення та експлуатації будівель і споруд міського електротранспорту

12.07

2112.2

Позаміські, об'їзні та окружні дороги

зона транспортної інфраструктури (вулиці, майдани, дороги)

ТР-2

ТР-3

для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства

12.04

2112.5

Майдани, тротуари та пішохідні зони

зона транспортної інфраструктури (вулиці, майдани, дороги)

ТР-2

ТР-3

землі загального користування

18.00

зона пішохідних вулиць

ТР-2-1

2112.8

Пристрої для освітлення, сигналізації, забезпечення безпеки та стоянок на вулицях та дорогах

зона транспортної інфраструктури (вулиці, майдани, дороги)

ТР-2

ТР-3

землі загального користування

18.00

для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства

12.04

для розміщення та експлуатації будівель і споруд міського електротранспорту

12.07

2121.9

Споруди для обслуговування магістральних залізниць інші

зона транспортної інфраструктури (смуги відводу залізниці, залізничних та автовокзалів тощо)

ТР-1

ТР-1
ТР-2

для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту

12.01

зона відводу залізниці

ТР-1-1

2141.1

Автомобільні мости, шляхопроводи та естакади надземні

зона транспортної інфраструктури (вулиці, майдани, дороги)

ТР-2

ТР-3

землі загального користування

18.00

для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства

12.04

2213.3

Споруди та системи радіозв'язку

зона режимних об'єктів зв'язку

С-1

С-3

для розміщення та експлуатації об'єктів і споруд телекомунікацій

13.01

2214.3

Лінії електричні розподільні середньої напруги

зона інженерної інфраструктури (електромережа)

ІН-1

ІН-1

для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій

14.01

для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі електричної та теплової енергії

14.02

2214.4

Трансформаторні станції та підстанції магістральних ліній електропередачі

зона інженерної інфраструктури (електромережа)

ІН-1

ІН-1

для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій

14.01

для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі електричної та теплової енергії

14.02

2302.4

Електростанції на нетрадиційних джерелах енергії

зона інженерної інфраструктури (електромережа)

ІН-1

ІН-1

для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій

14.01

2411.1

Стадіони та майданчики для занять спортом на відкритому повітрі

спортивна зона

Г-4-1

Г-3

для будівництва та обслуговування об'єктів фізичної культури і спорту

07.02

2412.5

Громадські сади та парки для розваг і відпочинку

рекреаційна зона озеленених територій загального користування

Р-3

Р-3

землі загального користування

18.00

зона розміщення парків, скверів, міських садів тощо

Р-3-1

2420.3

Військові інженерні фортифікаційні споруди

зона військових об'єктів

С-2

С-4

для розміщення та постійної діяльності Збройних Сил

15.01

для розміщення та постійної діяльності Національної гвардії

15.02

для розміщення та постійної діяльності Державної прикордонної служби

15.03

для розміщення та постійної діяльності СБУ

15.04

для розміщення та постійної діяльності Державної спеціальної служби транспорту

15.05

для розміщення та постійної діяльності Служби зовнішньої розвідки

15.06

для розміщення та постійної діяльності інших, утворених відповідно до законів України, військових формувань

15.07

для розміщення структурних підрозділів апарату МВС, територіальних органів, закладів, установ і підприємств, що належать до сфери управління МВС

15.09

для розміщення та постійної діяльності Національної поліції, її територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Національної поліції

15.10

 

КОМПЛЕКСНІ ТИПИ ВІДОМОСТЕЙ

1. У комплексному типі "Дані про фізичну особу" зазначаються такі відомості:

прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (далі - РНОКПП) або серія (за наявності) та номер паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття РНОКПП та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті громадянина України);

відмітка про те, що РНОКПП не зазначається для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті громадянина України;

документ, що посвідчує особу, серія, номер, дата видачі та орган, який видав документ.

2. У комплексному типі "Дані про юридичну особу" зазначаються такі відомості:

організаційно-правова форма;

найменування юридичної особи;

ідентифікаційний код ЄДРПОУ.

3. У комплексному типі "Адреса" зазначаються такі відомості:

поштовий індекс;

назва і код адміністративно-територіальної одиниці;

назва району області, м. Києва або м. Севастополя чи міста обласного значення;

назва міста, селища чи села або поіменованого об'єкта;

вулиця (проспект, бульвар, провулок, узвіз тощо та назва);

номер будинку;

номер корпусу;

номер квартири (офісу, приміщення).

4. У комплексному типі "Прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності)" зазначаються такі відомості:

прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи.

5. У комплексному типі "Найменування та ідентифікаційний код ЄДРПОУ юридичної особи" зазначаються такі відомості:

найменування юридичної особи;

ідентифікаційний код ЄДРПОУ юридичної особи.

6. У комплексному типі "Контактні дані" зазначаються такі відомості:

номер телефону, що складається із коду країни, коду міста або коду оператора та номера телефону абонента;

адреса електронної пошти.

7. У комплексному типі "Земельна ділянка" зазначаються такі відомості:

кадастровий номер земельної ділянки;

площа земельної ділянки;

цільове призначення земельної ділянки;

функціональне призначення території, в межах якої розміщена земельна ділянка.

8. У комплексному типі "Документ" зазначаються такі відомості:

назва документа;

видавник документа;

номер документа;

дата документа.

9. У комплексному типі "Рішення суду" зазначаються такі відомості:

форма судового рішення;

назва суду;

дата ухвалення;

номер судової справи;

реєстраційний номер рішення в Єдиному державному реєстрі судових рішень;

дата набрання законної сили рішення суду.

10. У комплексному типі "Розпорядчий акт" зазначаються такі відомості:

назва акта;

орган, що видав акт;

дата акта;

номер (за наявності);

підстава видачі розпорядчого акта.

11. У комплексному типі "Відомості про замовників" зазначаються такі відомості:

для фізичних осіб:

- дані про фізичну особу з використанням комплексного типу "Дані про фізичну особу";

- контактні дані з використанням комплексного типу "Контактні дані";

- місце проживання фізичної особи з використанням комплексного типу "Адреса";

для юридичних осіб:

- дані про юридичну особу з використанням комплексного типу "Дані про юридичну особу";

- контактні дані з використанням комплексного типу "Контактні дані";

- місцезнаходження юридичної особи з використанням комплексного типу "Адреса".

12. У комплексному типі "Відомості про об'єкт" зазначаються такі відомості:

вид будівництва;

назва об'єкта будівництва;

клас наслідків (відповідальності);

будівельний паспорт;

містобудівні умови та обмеження;

спосіб будівництва;

наявність проектної документації на будівництво об'єкта;

реєстраційний номер проектної документації на будівництво об'єкта.

13. У комплексному типі "Місце розташування об'єкта будівництва та адреса" зазначаються такі відомості:

місце розташування та адреса з використанням комплексного типу "Адреса";

помітка щодо того, що адреса не містить номера будинку;

номер наказу, яким призначено адресу;

дата наказу, яким призначено адресу;

найменування органу, який прийняв наказ, яким призначено адресу.

14. У комплексному типі "Відомості про земельну ділянку" зазначаються такі відомості:

якщо в полі "Без документа на земельну ділянку" обрано значення "НІ":

- тип документа на право користування;

- відомості про документ з використанням комплексного типу "Документ";

- копія документа у вигляді додатка;

- відомості про земельну ділянку з використанням комплексного типу "Земельна ділянка".

якщо в полі "Без документа на земельну ділянку" обрано значення "ТАК":

- підстава для відсутності документа;

- відомості про земельну ділянку з використанням комплексного типу "Земельна ділянка".

15. У комплексному типі "Авторський нагляд" зазначаються такі відомості:

особа/особи, яка/які здійснює/здійснюють авторський нагляд, з використанням комплексного типу "Прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності)";

серія та номер сертифіката особи, що здійснювала авторський нагляд;

номер телефону особи/осіб, яка/які здійснює/здійснюють авторський нагляд;

реквізити документа про призначення (за необхідності).

16. У комплексному типі "Технічний нагляд" зазначаються такі відомості:

особа, яка здійснює технічний нагляд з використанням комплексного типу "Прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності)";

серія та номер сертифіката особи, що здійснювала технічний нагляд;

номер телефону особи, яка здійснює технічний нагляд;

реквізити документа про призначення (за необхідності).

17. У комплексному типі "Генеральний підрядник (підрядник)" зазначаються такі відомості:

організація або фізична особа - генеральний підрядник (підрядник) з використанням комплексного типу "Найменування та ідентифікаційний код ЄДРПОУ юридичної особи" або "Прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності)";

відповідальний виконавець робіт з використанням комплексного типу "Прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності)";

номер телефону.

18. У комплексному типі "Відомості про відповідність вимогам законодавства, будівельним нормам, стандартам і правилам, містобудівним умовам та обмеженням, затвердженому проекту або будівельному паспорту забудови земельної ділянки" зазначаються такі відомості:

на об'єкті виконано згідно з будівельними нормами, стандартами і правилами всі роботи, передбачені проектною документацією на будівництво об'єкта, у тому числі щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. Обладнання встановлено згідно з актами про його прийняття після випробування у визначеному порядку;

заходи з охорони праці, створення безпечних умов для роботи виробничого персоналу і перебування людей відповідно до вимог нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки, забезпечення вибухобезпеки, пожежної безпеки, охорони навколишнього природного середовища і антисейсмічні заходи, передбачені проектом будівництва, здійснено в повному обсязі.

19. У комплексному типі "Існуючі об'єкти нерухомого майна" зазначаються такі відомості:

реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна;

об'єкт нерухомого майна;

загальна площа, кв. метрів;

адреса;

підстава для державної реєстрації права власності;

власники;

форма власності;

розмір частки власника.

20. У комплексному типі "Фотозвіт" зазначаються такі відомості:

дата;

опис;

фото у вигляді додатка.

21. У комплексному типі "Файли" зазначаються такі відомості:

тип файла;

опис файла;

файл у вигляді додатка.

22. У комплексному типі "Додаток" зазначаються такі відомості:

тип документа;

файл у вигляді додатка.

23. У комплексному типі "Загальна інформація містобудівних умов та обмежень" зазначаються такі відомості:

реєстраційний номер документа в електронній системі;

назва органу, що видав;

вид будівництва;

дата видачі;

дата реєстрації;

статус документа;

назва об'єкта будівництва, що відображає вид будівництва та місце розташування об'єкта;

гранично допустима висотність будинків, будівель і споруд у метрах;

позначка на випадок, якщо гранично допустима висотність будинків, будівель і споруд у метрах залишається існуючою;

максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки;

коментар щодо максимально допустимого відсотка забудови земельної ділянки;

позначка на випадок, якщо максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки не вимагається;

максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону);

коментар щодо максимально допустимої щільності населення в межах житлової забудови відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону);

позначка на випадок, якщо показник максимально допустимої щільності населення в межах житлової забудови відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону) не вимагається.

24. У комплексному типі "Загальна інформація будівельного паспорта" зазначаються такі відомості:

номер документа;

реєстраційний номер містобудівного кадастру (у разі створення);

назва органу, що видав;

вид будівництва;

дата видачі;

назва об'єкта будівництва, що відображає вид будівництва та місце розташування об'єкта;

статус документа;

статус реєстрації документа в електронній системі;

відстань від об'єкта до меж земельної ділянки;

тип огорожі;

інженерне забезпечення об'єкта будівництва;

інші вимоги.

25. У комплексному типі "Інформація про замовників" зазначаються такі відомості:

правовий статус замовника (фізична особа/юридична особа);

організація або фізична особа - замовник з використанням комплексного типу "Найменування та ідентифікаційний код ЄДРПОУ юридичної особи" або "Прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності)" з включення відомостей - реєстраційного номера облікової картки платника податків фізичної особи.

26. У комплексному типі "Мінімально допустимі відстані від об'єкта" зазначаються такі відомості:

назва обмеження;

відстань;

позначка в разі, якщо показник "відстань" не застосовується;

примітка до показника відстані та/або до обмеження.

27. У комплексному типі "Планувальні обмеження" зазначаються такі відомості:

назва обмеження;

площа покриття обмеження;

примітка до показника відстані та/або до обмеження.

28. У комплексному типі "Охоронні зони" зазначаються такі відомості:

назва охоронної зони;

площа покриття охоронної зони;

примітка до показника відстані та/або до охоронної зони.

29. У комплексному типі "Містобудівна документація та топооснова" зазначаються такі відомості:

тип документа;

файл у вигляді додатка.

30. У комплексному типі "Відомості про документ, до якого вносяться зміни" зазначаються такі відомості:

правовий статус замовника (фізична особа/юридична особа);

відомості про особу з використанням комплексного типу "Дані про фізичну особу"/"Дані про юридичну особу";

засоби зв'язку з використанням комплексного типу "Контактні дані";

адреса з використанням комплексного типу "Адреса";

відомості про документ з використанням комплексного типу "Документ".

31. У комплексному типі "Проектна документація на будівництво об'єкта" зазначаються такі відомості:

проектна документація на будівництво об'єкта;

дані керівника проектної організації з використанням комплексного типу "Прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності)";

посада керівника проектної організації;

відомості про розпорядчий документ з використанням комплексного типу "Документ".

32. У комплексному типі "Строк будівництва" зазначаються такі відомості:

дата початку будівництва;

дата завершення будівництва;

експлуатація від дати.

33. У комплексному типі "Пайова участь" зазначаються такі відомості:

залучається/не залучається замовник до сплати пайової участі;

найменування органу місцевого самоврядування;

дата договору;

відомості про документи, що підтверджують сплату пайової участі;

підстава для звільнення замовників, які до сплати пайової участі не залучаються.

34. У комплексному типі "Кошторисна вартість будівництва" зазначаються такі відомості:

загальна кошторисна вартість за затвердженим зведеним кошторисним розрахунком, тис. гривень, у тому числі:

- витрати на будівельні роботи, тис. гривень;

- витрати на машини, обладнання та інвентар, тис. гривень.

35. У комплексному типі "Вартість основних фондів, які приймаються в експлуатацію" зазначаються такі відомості:

вартість основних фондів, які приймаються в експлуатацію, тис. гривень, у тому числі:

- витрати на будівельні роботи, тис. гривень;

- витрати на машини, обладнання та інвентар, тис. гривень.

36. У комплексному типі "Відповідальні за виконання робіт" зазначаються такі відомості:

посада відповідального за виконання робіт;

дані відповідальної особи з використанням комплексного типу "Прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності)";

серія та номер сертифіката (за наявності);

номер телефону;

види робіт, виконаних під керівництвом відповідальної особи;

відомості документа про призначення з використанням комплексного типу "Документ".

37. У комплексному типі "Відповідальні експерти (фахівці)" зазначаються такі відомості:

посада відповідального за виконання робіт;

дані відповідального експерта (фахівця) з використанням комплексного типу "Прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності)";

серія та номер сертифіката (за наявності);

номер телефону;

перелік окремих розділів або частин проектної документації, виконаних із залученням відповідального експерта (фахівця).

38. У комплексному типі "Відомості про роботи з оздоблення фасадів та облаштування території, строки виконання яких перенесено" зазначаються такі відомості:

перелік робіт;

строки виконання;

організація-виконавець з використанням комплексного типу "Найменування та ідентифікаційний код ЄДРПОУ юридичної особи";

дані виконавця з використанням комплексного типу "Прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності)".

39. У комплексному типі "Технічна інвентаризація" зазначаються такі відомості:

реєстраційний номер документа в електронній системі;

відомості про технічну інвентаризацію в разі їх відсутності в електронній системі з використанням комплексного типу "Документ".

40. У комплексному типі "Реквізити містобудівної документації" зазначаються такі відомості:

вид документації;

дата розроблення;

відомості щодо рішення про затвердження з використанням комплексного типу "Документ".

41. У комплексному типі "Містобудівні умови та обмеження" зазначаються такі відомості:

реєстраційний номер містобудівних умов та обмежень в електронній системі;

відомості про містобудівні умови та обмеження в разі їх відсутності в електронній системі з використанням комплексного типу "Документ"

42. У комплексному типі "Будівельний паспорт" зазначаються такі відомості:

реєстраційний номер будівельного паспорта в електронній системі;

відомості про будівельний паспорт в разі їх відсутності в електронній системі з використанням комплексного типу "Документ".

43. У комплексному типі "Дефектний акт" зазначаються такі відомості:

назва об'єкта капітального ремонту;

умови виконання робіт;

найменування робіт і витрат;

одиниці виміру робіт і витрат;

кількість робіт і витрат;

примітка до робіт і витрат;

відомості про особу, яка склала акт, з використанням комплексного типу "Прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності)";

відомості про особу, яка перевірила акт, з використанням комплексного типу "Прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності)".

44. У комплексному типі "Технічне обстеження" зазначаються такі відомості:

реєстраційний номер документа в електронній системі;

тип обстеження;

сертифікований експерт з використанням комплексного типу "Прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності)";

серія номер сертифіката;

дата обстеження;

тип висновку (позитивний/негативний);

звіт про обстеження у вигляді додатка.

45. У комплексному типі "Відомості про страхову організацію" зазначаються такі відомості:

ідентифікаційний код ЄДРПОУ;

відомості про об'єкт страхування з використанням комплексного типу "Відомості про об'єкт";

відомості про генерального підрядника (підрядника) з використанням комплексного типу "Генеральний підрядник (підрядник)";

відомості про адресу з використанням комплексного блоку "Адреса";

номер договору;

дата укладання договору страхування.

46. У комплексному типі "Документ, на підставі якого реєструється декларація" зазначаються такі відомості:

реєстраційний номер документа, на підставі якого реєструється декларація, в електронній системі;

дата документа;

видавник документа.

47. У комплексному типі "Основні показники по спорудах/ будівлях" зазначаються такі відомості:

назва споруди/будівлі;

вид будівництва;

кількість поверхів;

відмітка про наявність мансардного поверху;

відмітка про наявність цокольного поверху;

відмітка про наявність підвального поверху;

загальна площа;

житлова площа;

нежитлова площа.

48. У комплексному типі "Пам'ятка замовника індивідуального будівництва" зазначаються такі відомості:

назва об'єкта;

пам'ятка замовника індивідуального будівництва у вигляді додатка.

49. У комплексному типі "Рішення про зміни/скасування" зазначаються такі відомості:

тип операції (зміна/скасування);

дата операції;

підстава.

50. У комплексному типі "Загальна інформація про технічну інвентаризацію" зазначаються такі відомості:

відомості про суб'єкта господарювання з використанням комплексного типу "Найменування та ідентифікаційний код ЄДРПОУ юридичної особи";

номер телефону;

номер технічного паспорта;

дата видачі технічного паспорта;

тип технічного паспорта;

позначка про самовільне будівництво;

файл технічної інвентаризації (за необхідності).

51. У комплексному типі "Об'єкти обліку" зазначаються такі відомості:

назва об'єкта;

тип об'єкта;

вид будівництва;

техніко-економічні показники будівель і споруд;

техніко-економічні показники складових частин будівель і споруд.

52. У комплексному типі "Загальна інформація про експертизу проектної документації на будівництво об'єкта" зазначаються такі відомості:

напрям експертизи;

реєстраційний номер проектної документації на будівництво об'єкта в електронній системі;

експертна організація з використанням комплексного типу "Найменування та ідентифікаційний код ЄДРПОУ юридичної особи";

головний експерт проекту з використанням комплексного типу "Прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності)";

тип висновку (позитивний/негативний);

резолютивна частина звіту;

дата експертного звіту;

додаток до експертного звіту.

53. У комплексному типі "Дата, підпис" зазначаються такі відомості:

дата створення документа;

електронний підпис особи.

54. У комплексному типі "Кваліфікаційний сертифікат" зазначаються такі відомості:

серія кваліфікаційного сертифіката;

номер кваліфікаційного сертифіката;

статус;

категорія/кваліфікаційний рівень;

відомості про орган, що видав сертифікат з використанням комплексного типу "Дані про юридичну особу";

номер рішення про видачу сертифіката;

дата рішення про видачу сертифіката;

інша інформація щодо рішення про видачу сертифіката;

відомості про дотримання виконавцями вимог щодо відсутності перерв у роботі;

відомості про дотримання виконавцями вимог щодо підвищення кваліфікації;

роботи (послуги), пов'язані із створенням об'єктів архітектури, спроможність виконання яких визначено кваліфікаційним сертифікатом;

тип рішення про сертифікат;

номер рішення про сертифікат;

короткий опис рішення про сертифікат;

примітка щодо рішення про сертифікат.

55. У комплексному типі "Загальна інформація про організацію" зазначаються такі відомості:

правовий статус;

відомості про організацію/фізичну особу/фізичну особу - підприємця з використанням комплексного типу "Дані про юридичну особу"/"Дані про фізичну особу";

місце реєстрації фізичної особи/фізичної особи - підприємця з використанням комплексного типу "Адреса";

контактні дані з використанням комплексного типу "Контактні дані";

відмітка, чи є організація експертною організацією;

відмітка, чи є організація технічним інвентаризатором;

відмітка, чи є організація проектною організацією;

відмітка, чи є організація генеральним підрядником будівництва;

відмітка, чи є організація саморегулівною організацією;

відмітка, чи здійснює організація технічний нагляд;

відмітка, чи здійснює організація технічне обстеження.

56. У комплексному типі "Загальна інформація про орган" зазначаються такі відомості:

правовий статус;

відомості про орган з використанням комплексного типу "Найменування та ідентифікаційний код ЄДРПОУ юридичної особи";

місцезнаходження органу з використанням комплексного типу "Адреса";

контактні дані з використанням комплексного типу "Контактні дані";

відмітка, чи є юридична особа органом містобудування та архітектури;

відмітка, чи є юридична особа органом державного архітектурно-будівельного нагляду;

відмітка, чи є юридична особа органом ДІМ;

відмітка, чи є юридична особа органом Держсервісбуду;

відмітка, чи є юридична особа органом державного архітектурно-будівельного контролю.

57. У комплексному типі "Атестовані особи" зазначаються такі відомості:

відомості про атестовану особу з використанням комплексного типу "Прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності)";

спеціалізація (вид робіт);

дата внесення змін;

дата закінчення роботи.

58. У комплексному типі "Ліцензії" зазначаються такі відомості:

тип ліцензії;

дата видачі ліцензії;

дата граничного строку дії;

документ у вигляді додатка.

59. У комплексному типі "Працівники" зазначаються такі відомості:

відомості про фізичну особу з використанням комплексного типу "Прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності)";

РНОКПП або серія (за наявності) та номер паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття РНОКПП та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті громадянина України).

60. У комплексному типі "Додаток з переліком робіт" зазначаються такі відомості:

назва документа;

файл у вигляді додатка.

61. У комплексному типі "Загальна інформація про експертні організації" зазначаються такі відомості:

відомості з використанням комплексного типу "Загальна інформація про організацію";

дата включення організації до переліку;

дата виключення організації з переліку.

62. У комплексному типі "Об'єкти будівництва, по яких проводиться експертиза" зазначаються такі відомості:

клас наслідків (відповідальності);

призначення;

джерела фінансування;

напрям експертизи;

відмітка про наявність доступу до державної таємниці.

63. У комплексному типі "Загальна інформація про проектну документацію" зазначаються такі відомості:

відомості про проектну організацію з використанням комплексного типу "Найменування та ідентифікаційний код ЄДРПОУ юридичної особи" або комплексного типу "Прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності)";

серія, номер сертифіката експерта;

номер телефону;

дата затвердження документації;

вид будівництва.

64. У комплексному типі "Характеристика житлових приміщень" зазначаються такі відомості:

кількість кімнат;

загальна площа;

житлова площа;

перелік інженерного обладнання;

площа вбудованих або прибудованих приміщень.

65. У комплексному типі "Завантажена частина проектної документації на будівництво об'єкта" зазначаються такі відомості:

назва;

файли у вигляді додатка.

66. У комплексному типі "Характеристика нежитлових приміщень" зазначаються такі відомості:

назва нежитлового приміщення;

функціональне призначення нежитлового приміщення;

назва показника;

одиниця виміру відповідно до показника;

кількість відповідно до показника.

67. У комплексному типі "Інформація про технічний паспорт об'єкта" зазначаються такі відомості:

ким виданий;

дата видачі;

номер;

реєстраційний номер документа в електронній системі (за наявності).

68. У комплексному типі "Звіт про проведення технічного обстеження" зазначаються такі відомості:

ким виданий;

дата складання;

інформація про можливість надійної та безпечної експлуатації об'єкта;

реєстраційний номер документа в електронній системі (за наявності).

69. У комплексному типі "Відмітка про проведення технічного обстеження" зазначаються такі відомості:

відомості про атестовану особу з використанням комплексного типу "Прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності)";

дата проставлення;

інформація про можливість надійної та безпечної експлуатації об'єкта.

70. У комплексному типі "Відомості про відмову у видачі дозволу на виконання будівельних робіт" зазначаються такі відомості:

найменування об'єкта будівництва;

місце розташування об'єкта будівництва з використанням комплексного типу "Адреса";

вид будівництва;

код об'єкта згідно із ДК БС 018-2000;

клас наслідків (відповідальності);

найменування або прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) замовника з використанням комплексного типу "Найменування та ідентифікаційний код ЄДРПОУ юридичної особи" або "Прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності)";

номер і дата заяви про видачу дозволу на виконання будівельних робіт;

причина відмови у видачі дозволу;

обґрунтування причини відмови.

71. У комплексному типі "Відомості про відмову у видачі сертифіката" зазначаються такі відомості:

найменування або прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) замовника з використанням комплексного типу "Найменування та ідентифікаційний код ЄДРПОУ юридичної особи" або "Прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності)";

номер і дата заяви про видачу сертифіката;

причини відмови у видачі сертифіката;

обґрунтування причин відмови;

найменування об'єкта будівництва;

вид будівництва;

код об'єкта згідно із ДК БС 018-2000;

клас наслідків (відповідальності);

місце розташування об'єкта будівництва з використанням комплексного типу "Адреса".

72. У комплексному типі "Відомості про повернення чи скасування декларації про готовність об'єкта до експлуатації" зазначаються такі відомості:

найменування об'єкта будівництва;

місце розташування об'єкта будівництва з використанням комплексного типу "Адреса";

вид будівництва;

код об'єкта згідно із ДК БС 018-2000;

найменування або прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) замовника з використанням комплексного типу "Найменування та ідентифікаційний код ЄДРПОУ юридичної особи" або "Прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності)";

номер і дата заяви про реєстрацію;

причина відмови чи скасування;

обґрунтування причини відмови.

73. У комплексному типі "Відомості про проведення технічного огляду дачного (садового) будинку" зазначаються такі відомості:

місце складення звіту;

назва об'єкта;

місце розташування об'єкта будівництва з використанням комплексного типу "Адреса";

відомості про власника з використанням комплексного типу "Прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності)";

місце проживання власника з використанням комплексного типу "Адреса".

74. У комплексному типі "Характеристики дачного (садового) будинку" зазначаються такі відомості:

код об'єкта згідно з державним класифікатором;

площа забудови земельної ділянки;

кількість поверхів;

загальна площа об'єкта;

житлова площа.

75. У комплексному типі "Інформація про основні конструкції будинку" зазначаються такі відомості:

тип фундаментів;

тип стін;

тип перекриття;

підлога;

тип перегородок;

сходи;

лоджії, балкони, козирки;

матеріали конструкції даху;

матеріали покрівлі;

віконні блоки;

дверні блоки;

тип опалення та обладнання;

тип і джерело водопостачання;

тип і спосіб відведення стоків;

тип вентиляції.

76. У комплексному типі "Результати технічного огляду дачного (садового) будинку" зазначаються такі відомості:

позначка про відповідність вимогам пункту 2.9 ДБН В.2.2-15 "Житлові будинки. Основні положення" в частині висоти житлових приміщень (не менш як 2,5 метра);

позначка про відсутність деформацій, що можуть призвести до втрати несучої здатності конструкцій та руйнування будинку, за оцінкою механічного опору та стійкості несучих конструкцій з використанням спрощених методів для конструкцій категорії В відповідно до ДБН В.1.2-6 "Основні вимоги до будівель і споруд. Механічний опір та стійкість";

позначка про наявність діючої системи опалення для забезпечення експлуатації будинку протягом року відповідно до ДБН В.2.5-67 "Опалення, вентиляція та кондиціонування";

позначка про відповідність вимогам пункту 3.37 ДБН 360-92** "Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень" у частині дотримання санітарних і протипожежних розривів;

позначка про відповідність вимогам ДБН В.2.2-15:2015 "Житлові будинки. Основні положення" (крім тих, що зазначені у розділі I);

рекомендації щодо усунення недоліків у разі невідповідності об'єкта державним будівельним нормам (окремо щодо кожного пункту).

77. У комплексному типі "Висновок про відповідність дачного (садового) будинку державним будівельним нормам" зазначаються такі відомості:

назва об'єкта будівництва;

місце розташування об'єкта будівництва з використанням комплексного типу "Адреса";

відомості про експерта з технічного обстеження будівель і споруд з використанням комплексного типу "Прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності)";

серія та номер кваліфікаційного сертифіката експерта з технічного обстеження будівель і споруд.

78. У комплексному типі "Підстава внесення змін/скасування/ анулювання документа" зазначаються такі відомості:

підстава для внесення змін/скасування/анулювання;

тип документа, до якого вносяться зміни;

реєстраційний номер документа в електронній системі;

документ, що підтверджує зміни, у вигляді додатка.

79. У комплексному типі "Відомості про експертизу проекту" зазначаються такі відомості:

відомості про експертну організацію з використанням комплексного типу "Дані про юридичну особу";

відомості про відповідального експерта з використанням комплексного типу "Прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності)";

серія та номер сертифіката відповідального експерта.

80. У комплексному типі "Відомості про керівника замовника - юридичної особи" зазначаються такі відомості:

відомості про керівника замовника з використанням комплексного типу "Дані про фізичну особу";

номер телефону.

81. У комплексному типі "Інформація про відповідність місця розташування об'єкта вимогам державних будівельних норм" зазначаються такі відомості:

найменування місцевого органу містобудування та архітектури;

дата документа;

реєстраційний номер документа;

назва документа (лист, довідка тощо).

82. У комплексному типі "Відомості про генерального проектувальника (проектувальника)" зазначаються такі відомості:

відомості про генерального проектувальника/проектувальника з використанням комплексного типу "Дані про фізичну особу" або "Дані про юридичну особу";

місцезнаходження або місце проживання з використанням комплексного типу "Адреса"

номер телефону.

83. У комплексному типі "Відомості про відповідальних осіб генерального проектувальника (проектувальника)" зазначаються такі відомості:

посада відповідального;

дані відповідальної особи з використанням комплексного типу "Прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності)";

серія та номер сертифіката (за наявності);

відомості документа, що підтверджує повноваження особи, з використанням комплексного типу "Документ";

номер телефону.

 

ЕЛЕКТРОННІ
документи і відомості

1. В електронному документі "Містобудівні умови та обмеження" зазначаються дані з використанням:

комплексного типу "Загальна інформація містобудівних умов та обмежень";

комплексного типу "Місце розташування об'єкта будівництва та/або адреса";

комплексного типу "Інформація про замовників";

комплексного типу "Відомості про земельну ділянку";

комплексного типу "Мінімально допустимі відстані від об'єкта";

комплексного типу "Планувальні обмеження";

комплексного типу "Охоронні зони";

комплексного типу "Містобудівна документація та топооснова";

комплексного типу "Існуючі об'єкти нерухомого майна";

комплексного типу "Дата, підпис".

2. В електронному документі "Внесення змін до містобудівних умов та обмежень за заявою замовника" зазначаються дані з використанням:

комплексного типу "Підстава для внесення змін/скасування/ анулювання документа";

комплексного типу "Інформація про замовників";

комплексного типу "Дата, підпис".

3. В електронному документі "Внесення змін до містобудівних умов та обмежень на виконання приписів головних інспекторів будівельного нагляду/посадових осіб ДІМ у порядку здійснення державного архітектурно-будівельного нагляду" зазначаються дані з використанням:

комплексного типу "Підстава для внесення змін/скасування/ анулювання документа";

комплексного типу "Документ";

комплексного типу "Дата, підпис".

4. В електронному документі "Внесення змін до містобудівних умов та обмежень за рішенням суду" зазначаються дані з використанням таких комплексних типів:

комплексного типу "Підстава для внесення змін/скасування/ анулювання документа";

комплексного типу "Рішення суду";

комплексного типу "Дата, підпис".

5. В електронному документі "Скасування містобудівних умов та обмежень за заявою замовника" зазначаються дані з використанням:

комплексного типу "Підстава для внесення змін/скасування/ анулювання документа";

комплексного типу "Інформація про замовників";

комплексного типу "Дата, підпис".

6. В електронному документі "Скасування містобудівних умов та обмежень головними інспекторами будівельного нагляду/посадовими особами ДІМ у порядку здійснення державного архітектурно-будівельного нагляду" зазначаються дані з використанням:

комплексного типу "Підстава для внесення змін/скасування/ анулювання документа";

комплексного типу "Розпорядчий акт"

комплексного типу "Дата, підпис".

7. В електронному документі "Скасування містобудівних умов та обмежень за рішенням суду" зазначаються дані з використанням:

комплексного типу "Підстава для внесення змін/скасування/ анулювання документа";

комплексного типу "Рішення суду";

комплексного типу "Дата, підпис".

8. В електронному документі "Відмова в наданні містобудівних умов та обмежень" зазначаються дані з використанням:

комплексного типу "Підстава для внесення змін/скасування/ анулювання документа";

комплексного типу "Відомості про замовників";

комплексного типу "Дата, підпис".

9. В електронному документі "Будівельний паспорт" зазначаються дані з використанням:

комплексного типу "Загальна інформація будівельного паспорта";

комплексного типу "Місце розташування об'єкта будівництва та/або адреса";

комплексного типу "Основні показники по спорудах/будівлях";

комплексного типу "Інформація про замовників";

комплексного типу "Відомості про земельну ділянку";

комплексного типу "Мінімально допустимі відстані від об'єкта";

комплексного типу "Планувальні обмеження";

комплексного типу "Охоронні зони";

комплексного типу "Схема забудови земельної ділянки";

комплексного типу "Існуючі об'єкти нерухомого майна";.

комплексного типу "Пам'ятка замовника індивідуального будівництва";

комплексного типу "Рішення про зміни та скасування";

комплексного типу "Дата, підпис".

10. В електронному документі "Відмова в наданні будівельного паспорта" зазначаються дані з використанням:

комплексного типу "Підстава для внесення змін/скасування/ анулювання документа";

комплексного типу "Відомості про замовників";

комплексного типу "Дата, підпис".

11. В електронному документі "Проектна документація на будівництво об'єкта" зазначаються дані з використанням:

комплексного типу "Загальна інформація про проектну документацію на будівництво об'єкта";

комплексного типу "Місце розташування об'єкта будівництва та/або адреса";

комплексного типу "Інформація про замовників";

комплексного типу "Відомості про земельну ділянку";

комплексного типу "Відповідальні за виконання робіт";

комплексного типу "Об'єкти обліку";

комплексного типу "Завантажена частина проектної документації на будівництво об'єкта";

комплексного типу "Дата, підпис".

12. В електронному документі "Експертиза проектної документації на будівництво об'єкта" зазначаються дані з використанням:

комплексного типу "Загальна інформація про експертизу проектної документації на будівництво об'єкта";

комплексного типу "Кошторисна вартість будівництва";

комплексного типу "Об'єкти обліку";

комплексного типу "Відповідальні експерти (фахівці)";

комплексного типу "Дата, підпис".

13. В електронному документі "Повідомлення про початок виконання підготовчих робіт" зазначаються дані з використанням:

комплексного типу "Відомості про замовників";

комплексного типу "Відомості про об'єкт";

комплексного типу "Місце розташування об'єкта будівництва та/або адреса";

комплексного типу "Відомості про земельну ділянку";

комплексного типу "Авторський нагляд";

комплексного типу "Технічний нагляд";

комплексного типу "Генеральний підрядник (підрядник)";

комплексного типу "Фотозвіт";

комплексного типу "Файли";

комплексного типу "Існуючі об'єкти нерухомого майна";

комплексного типу "Дата, підпис".

14. В електронному документі "Повідомлення про зміну даних у повідомленні про початок виконання підготовчих робіт" зазначаються дані з використанням:

комплексного типу "Підстава для внесення змін/скасування/ анулювання документа";

комплексного типу "Відомості про замовників";

комплексного типу "Відомості про об'єкт";

комплексного типу "Місце розташування об'єкта будівництва та/або адреса";

комплексного типу "Відомості про земельну ділянку";

комплексного типу "Авторський нагляд";

комплексного типу "Технічний нагляд";

комплексного типу "Генеральний підрядник (підрядник)";

комплексного типу "Фотозвіт";

комплексного типу "Файли";

комплексного типу "Існуючі об'єкти нерухомого майна";

комплексного типу "Дата, підпис".

15. В електронному документі "Подання заяви про скасування повідомлення про початок виконання підготовчих робіт" зазначаються дані з використанням:

комплексного типу "Підстава для внесення змін/скасування/ анулювання документа";

комплексного типу "Відомості про замовників";

комплексного типу "Дата, підпис".

16. В електронному документі "Внесення відомостей про припинення права на виконання підготовчих робіт" зазначаються дані з використанням:

комплексного типу "Підстава для внесення змін/скасування/ анулювання документа";

комплексного типу "Відомості про замовників";

комплексного типу "Розпорядчий акт" або "Рішення суду"

комплексного типу "Дата, підпис".

17. В електронному документі "Повідомлення про початок виконання будівельних робіт" зазначаються дані з використанням:

комплексного типу "Відомості про замовників";

комплексного типу "Відомості про об'єкт";

комплексного типу "Відомості про земельну ділянку";

комплексного типу "Місце розташування об'єкта будівництва та/або адреса";

комплексного типу "Будівельний паспорт" або комплексного типу "Містобудівні умови та обмеження", або комплексного типу "Містобудівні умови та обмеження не надаються";

комплексного типу "Проектна документація на будівництво об'єкта" або комплексного типу "Дефектний акт";

комплексного типу "Відомості про експертизу проекту";

комплексного типу "Відомості про генерального проектувальника (проектувальника)";

комплексного типу "Відомості про відповідальних осіб генерального проектувальника (проектувальника)";

комплексного типу "Авторський нагляд";

комплексного типу "Технічний нагляд";

комплексного типу "Генеральний підрядник (підрядник)";

комплексного типу "Фотозвіт";

комплексного типу "Файли";

комплексного типу "Дата, підпис".

18. В електронному документі "Внесення змін до повідомлення про початок виконання будівельних робіт" зазначаються дані з використанням:

комплексного типу "Підстава для внесення змін/скасування/ анулювання документа";

комплексного типу "Відомості про замовників";

комплексного типу "Відомості про об'єкт";

комплексного типу "Місце розташування об'єкта будівництва та/або адреса";

комплексного типу "Відомості про земельну ділянку";

комплексного типу "Авторський нагляд";

комплексного типу "Технічний нагляд";

комплексного типу "Генеральний підрядник (підрядник)";

комплексного типу "Фотозвіт";

комплексного типу "Файли";

комплексного типу "Будівельний паспорт" або комплексного типу "Містобудівні умови та обмеження", або комплексного типу "Містобудівні умови та обмеження не надаються";

комплексного типу "Проектна документація на будівництво об'єкта" або комплексного типу "Дефектний акт";

комплексного типу "Відомості про генерального проектувальника (проектувальника)";

комплексного типу "Відомості про відповідальних осіб генерального проектувальника (проектувальника)";

комплексного типу "Відомості про експертизу проекту";

комплексного типу "Відомості про документ, до якого вносяться зміни";

комплексного типу "Відомості про об'єкт";

комплексного типу "Існуючі об'єкти нерухомого майна";

комплексного типу "Дата, підпис".

19. В електронному документі "Подання заяви про скасування повідомлення про початок виконання будівельних робіт" зазначаються дані з використанням:

комплексного типу "Підстава для внесення змін/скасування/ анулювання документа";

комплексного типу "Відомості про замовників";

комплексного типу "Дата, підпис".

20. В електронному документі "Видача дозволу на виконання будівельних робіт" зазначаються дані з використанням:

комплексного типу "Відомості про замовників";

комплексного типу "Відомості про об'єкт";

комплексного типу "Місце розташування об'єкта будівництва та/або адреса";

комплексного типу "Містобудівні умови та обмеження";

комплексного типу "Відомості про земельну ділянку";

комплексного типу "Проектна документація на будівництво об'єкта";

комплексного типу "Відомості про експертизу проекту";

комплексного типу "Існуючі об'єкти нерухомого майна";

комплексного типу "Генеральний підрядник (підрядник)";

комплексного типу "Авторський нагляд";

комплексного типу "Технічний нагляд";

комплексного типу "Фотозвіт"

комплексного типу "Файли";

комплексного типу "Дата, підпис".

21. В електронному документі "Зміна даних у дозволі на виконання будівельних робіт" зазначаються дані з використанням:

комплексного типу "Підстава для внесення змін/скасування/ анулювання документа";

комплексного типу "Відомості про замовників";

комплексного типу "Відомості про об'єкт";

комплексного типу "Місце розташування об'єкта будівництва та/або адреса";

комплексного типу "Містобудівні умови та обмеження";

комплексного типу "Відомості про земельну ділянку";

комплексного типу "Проектна документація на будівництво об'єкта";

комплексного типу "Існуючі об'єкти нерухомого майна";

комплексного типу "Авторський нагляд";

комплексного типу "Технічний нагляд";

комплексного типу "Фотозвіт"

комплексного типу "Файли";

комплексного типу "Дата, підпис".

22. В електронному документі "Анулювання дозволу на виконання будівельних робіт" зазначаються дані з використанням:

комплексного типу "Підстава для внесення змін/скасування/ анулювання документа";

комплексного типу "Відомості про замовників";

комплексного типу "Дата, підпис".

23. В електронному документі "Відмова у видачі дозволу на виконання будівельних робіт" зазначаються дані з використанням:

комплексного типу "Підстава для внесення змін/скасування/ анулювання документа";

комплексного типу "Відомості про відмову у видачі дозволу на виконання будівельних робіт";

комплексного типу "Дата, підпис".

24. В електронному документі "Внесення відомостей про припинення права на виконання будівельних робіт" зазначаються дані з використанням:

комплексного типу "Підстава для внесення змін/скасування/ анулювання документа";

комплексного типу "Відомості про замовників";

комплексного типу "Розпорядчий акт" або "Рішення суду"

комплексного типу "Дата, підпис".

25. В електронному документі "Технічна інвентаризація" зазначаються дані з використанням:

комплексного типу "Загальна інформація про технічну інвентаризацію";

комплексного типу "Інформація про замовників";

комплексного типу "Відповідальні за виконання робіт";

комплексного типу "Об'єкти обліку";

відомості про інвентаризацію відповідно до додатка 8 до цього Порядку;

комплексного типу "Дата, підпис".

26. В електронному документі "Звіт про проведення технічного огляду дачного (садового) будинку" зазначаються дані з використанням:

комплексного типу "Відомості про проведення технічного огляду дачного (садового) будинку";

комплексного типу "Характеристики дачного (садового) будинку";

комплексного типу "Інформація про основні конструкції будинку";

комплексного типу "Результати технічного огляду дачного (садового) будинку";

комплексного типу "Висновок про відповідність дачного (садового) будинку державним будівельним нормам";

комплексного типу "Дата, підпис".

27. В електронному документі "Реєстрація декларації про готовність до експлуатації об'єкта" зазначаються дані з використанням:

комплексного типу "Відомості про замовників";

комплексного типу "Відомості про керівника замовника - юридичної особи";

комплексного типу "Відомості про об'єкт";

комплексного типу "Місце розташування об'єкта будівництва та/або адреса";

комплексного типу "Відомості про земельну ділянку";

комплексного типу "Будівельний паспорт" або комплексного типу "Містобудівні умови та обмеження", або комплексного типу "Містобудівні умови та обмеження не надаються";

комплексного типу "Проектна документація на будівництво об'єкта" або комплексного типу "Дефектний акт";

комплексного типу "Відомості про генерального проектувальника (проектувальника)";

комплексного типу "Відомості про відповідальних осіб генерального проектувальника (проектувальника)";

комплексного типу "Авторський нагляд";

комплексного типу "Технічний нагляд";

комплексного типу "Генеральний підрядник (підрядник)";

комплексного типу "Фотозвіт";

комплексного типу "Файли";

комплексного типу "Документ, на підставі якого реєструється декларація";

комплексного типу "Строк будівництва";

комплексного типу "Пайова участь";

комплексного типу "Відповідальні за виконання робіт";

комплексного типу "Відомості про страхову організацію";

комплексного типу "Відомості про роботи з оздоблення фасадів та облаштування території, строки виконання яких перенесено";

комплексного типу "Технічна інвентаризація";

комплексного типу "Вартість основних фондів, які приймаються в експлуатацію";

комплексного типу "Кошторисна вартість будівництва";

комплексного типу "Дата, підпис".

28. В електронному документі "Внесення змін до декларації про готовність до експлуатації об'єкта будівництва" зазначаються дані з використанням:

комплексного типу "Підстава для внесення змін/скасування/ анулювання документа";

комплексного типу "Відомості про замовників";

комплексного типу "Відомості про керівника замовника - юридичної особи";

комплексного типу "Відомості про об'єкт";

комплексного типу "Місце розташування об'єкта будівництва та/або адреса";

комплексного типу "Відомості про земельну ділянку";

комплексного типу "Будівельний паспорт" або комплексного типу "Містобудівні умови та обмеження", або комплексного типу "Містобудівні умови та обмеження не надаються";

комплексного типу "Проектна документація на будівництво об'єкта" або комплексного типу "Дефектний акт";

комплексного типу "Відомості про генерального проектувальника (проектувальника)";

комплексного типу "Відомості про відповідальних осіб генерального проектувальника (проектувальника)";

комплексного типу "Авторський нагляд";

комплексного типу "Технічний нагляд";

комплексного типу "Генеральний підрядник (підрядник)";

комплексного типу "Фотозвіт";

комплексного типу "Файли";

комплексного типу "Документ, на підставі якого реєструється декларація";

комплексного типу "Строк будівництва";

комплексного типу "Пайова участь";

комплексного типу "Відповідальні за виконання робіт";

комплексного типу "Відомості про страхову організацію";

комплексного типу "Відомості про роботи з оздоблення фасадів та облаштування території, строки виконання яких перенесено";

комплексного типу "Технічна інвентаризація";

комплексного типу "Вартість основних фондів, які приймаються в експлуатацію";

комплексного типу "Кошторисна вартість будівництва";

комплексного типу "Відомості про документ, до якого вносяться зміни";

комплексного типу "Існуючі об'єкти нерухомого майна";

комплексного типу "Дата, підпис".

29. В електронному документі "Реєстрація декларації про готовність до експлуатації об'єкта за рішенням суду" зазначаються дані з використанням:

комплексного типу "Відомості про замовників";

комплексного типу "Відомості про об'єкт";

комплексного типу "Місце розташування об'єкта будівництва та/або адреса";

комплексного типу "Відомості про земельну ділянку";

комплексного типу "Авторський нагляд";

комплексного типу "Технічний нагляд";

комплексного типу "Генеральний підрядник" (підрядник);

комплексного типу "Строк будівництва";

комплексного типу "Фотозвіт";

комплексного типу "Файли";

комплексного типу "Пайова участь";

комплексного типу "Будівельний паспорт" або комплексного типу "Містобудівні умови та обмеження", або комплексного типу "Містобудівні умови та обмеження не надаються";

комплексного типу "Проектна документація на будівництво об'єкта" або комплексного типу "Дефектний акт";

комплексного типу "Інформація про відповідність місця розташування об'єкта вимогам державних будівельних норм";

комплексного типу "Рішення суду";

комплексного типу "Технічна інвентаризація";

комплексного типу "Технічне обстеження";

комплексного типу "Кошторисна вартість будівництва";

комплексного типу "Вартість основних фондів";

комплексного типу "Дата, підпис".

30. В електронному документі "Внесення змін до декларації про готовність до експлуатації об'єкта за рішенням суду" зазначаються дані з використанням:

комплексного типу "Підстава для внесення змін/скасування/ анулювання документа";

комплексного типу "Відомості про замовників";

комплексного типу "Відомості про об'єкт";

комплексного типу "Місце розташування об'єкта будівництва та/або адреса";

комплексного типу "Відомості про земельну ділянку";

комплексного типу "Авторський нагляд";

комплексного типу "Технічний нагляд";

комплексного типу "Генеральний підрядник" (підрядник);

комплексного типу "Строк будівництва";

комплексного типу "Фотозвіт";

комплексного типу "Файли";

комплексного типу "Пайова участь";

комплексного типу "Будівельний паспорт" або комплексного типу "Містобудівні умови та обмеження", або комплексного типу "Містобудівні умови та обмеження не надаються";

комплексного типу "Проектна документація на будівництво об'єкта" або комплексного типу "Дефектний акт";

комплексного типу "Інформація про відповідність місця розташування об'єкта вимогам державних будівельних норм";

комплексного типу "Рішення суду";

комплексного типу "Технічна інвентаризація";

комплексного типу "Технічне обстеження";

комплексного типу "Кошторисна вартість будівництва";

комплексного типу "Вартість основних фондів";

комплексного типу "Дата, підпис".

31. В електронному документі "Декларація про готовність до експлуатації (відповідно до пункту 9 розділу V "Прикінцеві положення" Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності") зазначаються дані з використанням:

комплексного типу "Відомості про замовників";

комплексного типу "Відомості про об'єкт";

комплексного типу "Місце розташування об'єкта будівництва та/або адреса";

комплексного типу "Відомості про земельну ділянку";

комплексного типу "Характеристика житлових приміщень";

комплексного типу "Характеристика нежитлових приміщень";

комплексного типу "Інформація про технічний паспорт об'єкта";

комплексного типу "Звіт про проведення технічного обстеження";

комплексного типу "Відмітка про проведення технічного обстеження";

комплексного типу "Дата, підпис".

32. В електронному документі "Внесення змін до декларації про готовність об'єкта до експлуатації (відповідно до пункту 9 розділу V "Прикінцеві положення" Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності") зазначаються дані з використанням:

комплексного типу "Підстава для внесення змін/скасування/ анулювання документа";

комплексного типу "Відомості про замовників";

комплексного типу "Відомості про об'єкт";

комплексного типу "Місце розташування об'єкта будівництва та/або адреса";

комплексного типу "Відомості про земельну ділянку";

комплексного типу "Характеристика житлових приміщень";

комплексного типу "Характеристика нежитлових приміщень";

комплексного типу "Інформація про технічний паспорт об'єкта";

комплексного типу "Звіт про проведення технічного обстеження";

комплексного типу "Відмітка про проведення технічного обстеження";

комплексного типу "Дата, підпис".

33. В електронному документі "Повернення чи скасування декларації про готовність об'єкта до експлуатації" зазначаються дані з використанням:

комплексного типу "Підстава для внесення змін/скасування/ анулювання документа";

комплексного типу "Відомості про повернення чи скасування декларації про готовність об'єкта до експлуатації";

комплексного типу "Дата, підпис".

34. В електронному документі "Видача сертифіката про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів" зазначаються дані з використанням:

комплексного типу "Відомості про замовників";

комплексного типу "Відомості про об'єкт";

комплексного типу "Відомості про генерального проектувальника (проектувальника)"

комплексного типу "Строк будівництва";

комплексного типу "Пайова участь";

комплексного типу "Місце розташування об'єкта будівництва та/або адреса";

комплексного типу "Містобудівні умови та обмеження";

комплексного типу "Відомості про земельну ділянку";

комплексного типу "Авторський нагляд";

комплексного типу "Технічний нагляд";

комплексного типу "Генеральний підрядник" (підрядник);

комплексного типу "Технічна інвентаризація";

комплексного типу "Відомості про відповідність законодавству";

комплексного типу "Фотозвіт";

комплексного типу "Файли";

комплексного типу "Дата, підпис".

35. В електронному документі "Відмова у видачі сертифіката" зазначаються дані з використанням:

комплексного типу "Підстава для внесення змін/скасування/ анулювання документа";

комплексного типу "Відомості про відмову у видачі сертифіката";

комплексного типу "Дата, підпис".

Відомості в розділах Реєстру будівельної діяльності

Для внесення даних в розділи Реєстру будівельної діяльності зазначаються дані з використанням таких комплексних типів і відомостей:

1. "Атестовані особи":

- комплексний тип "Дані про фізичну особу";

- комплексний тип "Контактні дані";

- комплексний тип "Адреса";

- комплексний тип "Кваліфікаційний сертифікат";

відомості про організації, в які додано атестовану особу з використанням комплексного типу "Найменування та ідентифікаційний код ЄДРПОУ юридичної особи" або комплексного типу "Прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності)" та серію і номер відповідного кваліфікаційного сертифіката.

2. "Саморегулівні організації":

- комплексний тип "Загальна інформація про організацію";

- комплексний тип "Працівники".

3. "Генеральний підрядник об'єкта будівництва (ліцензіат)":

- комплексний тип "Загальна інформація про організацію";

- комплексний тип "Атестовані особи";

- комплексний тип "Ліцензії";

- комплексний тип "Працівники";

- комплексний тип "Додаток з переліком робіт".

4. "Уповноважені органи містобудування та архітектури":

- комплексний тип "Загальна інформація про орган";

- комплексний тип "Працівники".

5. "Органи державного архітектурно-будівельного контролю":

- комплексний тип "Загальна інформація про орган";

- комплексний тип "Працівники".

6. "Органи державного архітектурно-будівельного нагляду":

- комплексний тип "Загальна інформація про орган";

- комплексний тип "Працівники".

7. "Державна сервісна служба містобудування":

- комплексний тип "Загальна інформація про орган";

- комплексний тип "Працівники".

8. "Експертні організації":

- комплексний тип "Загальна інформація про експертні організації";

- комплексний тип "Відповідальні експерти (фахівці)";

- комплексний тип "Об'єкти будівництва, по яких проводиться експертиза";

- комплексний тип "Працівники".

9. "Технічні інвентаризатори (суб'єкти господарювання)":

- комплексний тип "Загальна інформація про організацію";

- комплексний тип "Атестовані особи";

- комплексний тип "Працівники".

 

ВІДОМОСТІ
про проведену технічну інвентаризацію

1. У наборі відомостей "Технічна інвентаризація будинку садибного типу" зазначаються такі дані та показники:

загальна площа приміщень;

житлова площа приміщень;

нежитлова (допоміжна) площа;

кількість житлових кімнат;

площа забудови;

поверховість;

матеріали зовнішніх стін (фасади);

матеріали несучих конструкцій (перекриття);

перелік інженерного обладнання.

2. У наборі відомостей "Технічна інвентаризація господарських будівель у складі будинку садибного типу, дачного та садового" зазначаються такі дані та показники:

площа основи (забудови);

матеріал стін;

об'єм будівлі;

поверховість;

матеріали зовнішніх стін (фасади);

матеріали несучих конструкцій (перекриття);

перелік інженерного обладнання.

3. У наборі відомостей "Технічна інвентаризація квартири (кімнати, жилого блоку, секції) в будинку квартирного типу (гуртожитку)" зазначаються такі дані та показники:

загальна площа приміщень;

житлова площа приміщень;

кількість житлових кімнат;

поверх розташування.

4. У наборі відомостей "Технічна інвентаризація садового будинку" зазначаються такі дані та показники:

загальна площа приміщень;

площа забудови;

кількість поверхів;

матеріали зовнішніх стін (фасади);

матеріали несучих конструкцій (перекриття);

перелік інженерного обладнання.

5. У наборі відомостей "Технічна інвентаризація дачного будинку" зазначаються такі дані та показники:

загальна площа приміщень;

житлова площа приміщень;

кількість житлових кімнат;

площа забудови;

кількість поверхів;

матеріали зовнішніх стін (фасади);

матеріали несучих конструкцій (перекриття);

перелік інженерного обладнання.

6. У наборі відомостей "Технічна інвентаризація гаража" зазначаються такі дані та показники:

площа забудови;

кількість поверхів;

загальна площа приміщень;

об'єм;

матеріали зовнішніх стін (фасади);

матеріали несучих конструкцій (перекриття);

перелік інженерного обладнання.

7. У наборі відомостей "Технічна інвентаризація машино-місця" зазначаються такі дані та показники:

площа;

поверх розташування;

висота.

8. У наборі відомостей "Технічна інвентаризація громадського будинку" зазначаються такі дані та показники:

загальна площа приміщень;

корисна площа;

площа забудови;

поверховість;

матеріали зовнішніх стін (фасади);

матеріали несучих конструкцій (перекриття);

перелік інженерного обладнання.

9. У наборі відомостей "Технічна інвентаризація будинку квартирного типу (гуртожитку)" зазначаються такі дані та показники:

площа забудови;

поверховість;

площа житлового будинку;

загальна площа квартир

площа нежитлових (вбудованих, вбудовано-прибудованих, прибудованих) приміщень;

площа місць загального користування;

загальна кількість квартир;

кількість однокімнатних квартир;

кількість двокімнатних квартир;

кількість трикімнатних квартир;

кількість чотирикімнатних квартир;

кількість п'ятикімнатних квартир;

кількість шестикімнатних квартир;

кількість семикімнатних квартир;

кількість восьмикімнатних і більше квартир;

загальна площа однокімнатних квартир;

загальна площа двокімнатних квартир;

загальна площа трикімнатних квартир;

загальна площа чотирикімнатних квартир;

загальна площа п'ятикімнатних квартир;

загальна площа шестикімнатних квартир;

загальна площа семикімнатних квартир;

загальна площа восьмикімнатних і більше квартир;

житлова площа однокімнатних квартир;

житлова площа двокімнатних квартир;

житлова площа трикімнатних квартир;

житлова площа чотирикімнатних квартир;

житлова площа п'ятикімнатних квартир;

житлова площа шестикімнатних квартир;

житлова площа семикімнатних квартир;

житлова площа восьмикімнатних і більше квартир;

матеріали зовнішніх стін (фасади);

матеріали несучих конструкцій (перекриття);

перелік інженерного обладнання.

10. У наборі відомостей "Технічна інвентаризація виробничого будинку" зазначаються такі дані та показники:

загальна площа приміщень;

площа забудови;

поверховість;

матеріали зовнішніх стін (фасади);

матеріали несучих конструкцій (перекриття);

перелік інженерного обладнання.

11. У наборі відомостей "Технічна інвентаризація захисної споруди цивільного захисту" зазначаються такі дані та показники:

загальна площа приміщень;

корисна площа приміщень;

площа забудови;

матеріали зовнішніх стін (фасади);

матеріали несучих конструкцій (перекриття);

перелік інженерного обладнання.

12. У наборі відомостей "Технічна інвентаризація нежитлових приміщень" зазначаються такі дані та показники:

поверх розташування;

загальна площа приміщень.

13. У наборі відомостей "Технічна інвентаризація об'єкта незавершеного будівництва" зазначаються такі дані та показники:

площа забудови;

площа під основною будівлею;

площа під господарськими та допоміжними будівлями;

висота будівлі.

14. У наборі відомостей "Технічна інвентаризація багатофункціональних будинків для тримання засуджених та осіб, узятих під варту (блочного, казарменого та камерного типу установ виконання покарань і слідчих ізоляторів) з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами" зазначаються такі дані та показники:

тип будинків для засуджених (казармений, блочний, камерний);

загальна площа приміщень будинку для засуджених;

площа основних приміщень будинку для засуджених;

площа допоміжних приміщень будинку для засуджених;

поверховість;

матеріали зовнішніх стін (фасади);

матеріали несучих конструкцій (перекриття);

перелік інженерного обладнання.

15. У наборі відомостей "Технічна інвентаризація допоміжної (господарської) будівлі, яка не належить до садибного, дачного та садового будинку" зазначаються такі дані та показники:

площа забудови;

поверховість;

загальна площа приміщень;

об'єм;

матеріали зовнішніх стін (фасади);

матеріали несучих конструкцій (перекриття);

перелік інженерного обладнання.

16. У наборі відомостей "Технічна інвентаризація інженерної споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури" зазначаються такі дані та показники:

площа забудови;

висота;

протяжність.

17. У наборі відомостей "Технічна інвентаризація при видачі довідки про знесення/знищення об'єкта" зазначаються такі дані та показники:

літера об'єкта (відповідно до правовстановлюючих документів);

площа об'єкта (відповідно до правовстановлюючих документів);

об'єкт знесено/знищено.

 

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. N 461 "Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 32, ст. 1359; 2015 р., N 78, ст. 2599; 2019 р., N 36, ст. 1260; 2020 р., N 26, ст. 966):

1) пункт 1 доповнити абзацом такого змісту:

"Під час дії експериментального проекту щодо запровадження першої черги Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів здійснюється з урахуванням особливостей, встановлених Порядком ведення першої черги Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва під час реалізації експериментального проекту, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 1 липня 2020 р. N 559.".

2) у пункті 2:

в абзаці четвертому слова "(далі - реєстр)" замінити словами "(далі - реєстр). Під час дії експериментального проекту щодо запровадження першої черги Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва функції реєстру покладаються на Реєстр будівельної діяльності першої черги Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва;";

абзац шостий викласти в такій редакції:

"Виконання функцій електронного кабінету, які передбачені цим Порядком, забезпечує електронний кабінет користувача Єдиного державного веб-порталу електронних послуг "Портал Дія" який інтегровано з першою чергою Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва.";

абзац сьомий виключити;

3) доповнити Порядок пунктом 101 такого змісту:

"101. Під час дії експериментального проекту щодо запровадження першої черги Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва перед прийняттям в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта замовник забезпечує проведення контрольного геодезичного знімання такого об'єкта та внесення результатів такого знімання до Реєстру будівельної діяльності першої черги Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва згідно з Порядком ведення першої черги Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва під час реалізації експериментального проекту, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 1 липня 2020 р. N 559.";

4) друге речення абзацу третього пункту 18 викласти в такій редакції: "У випадках, встановлених у Порядку ведення першої черги Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва під час реалізації експериментального проекту, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 1 липня 2020 р. N 559, реєстрація декларації шляхом внесення до реєстру даних, зазначених у декларації, здійснюється автоматично у день її надходження.";

5) третє речення абзацу третього пункту 22 викласти в такій редакції: "У випадках, встановлених у Порядку ведення першої черги Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва під час реалізації експериментального проекту, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 1 липня 2020 р. N 559, реєстрація декларації, в якій враховано зміни, шляхом внесення до реєстру даних, зазначених у декларації, здійснюється автоматично у день її надходження.".

2. У Порядку виконання підготовчих та будівельних робіт, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. N 466 "Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 34, ст. 1404; 2015 р., N 78, ст. 2595; 2017 р., N 49, ст. 1525; 2019 р., N 36, ст. 1260; 2020 р., N 26, ст. 966):

1) пункт 1 доповнити абзацом такого змісту:

"Під час дії експериментального проекту щодо запровадження першої черги Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва набуття права на виконання підготовчих та будівельних робіт здійснюється з урахуванням особливостей, встановлених Порядком ведення першої черги Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва під час реалізації експериментального проекту, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 1 липня 2020 р. N 559.";

2) у пункті 2:

абзац шостий доповнити реченням такого змісту:

"Під час дії експериментального проекту щодо запровадження першої черги Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва функції реєстру покладаються на Реєстр будівельної діяльності першої черги Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва.";

абзац сьомий викласти в такій редакції:

"Виконання функцій електронного кабінету, передбачених цим Порядком, забезпечує електронний кабінет користувача Єдиного державного веб-порталу електронних послуг "Портал Дія", який інтегровано з першою чергою Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва.";

абзац восьмий виключити;

3) друге речення абзацу другого пункту 13 викласти в такій редакції: "У випадках, встановлених у Порядку ведення першої черги Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва під час реалізації експериментального проекту, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 1 липня 2020 р. N 559, у разі подання повідомлення через електронний кабінет внесення до реєстру інформації, зазначеної у повідомленні, здійснюється в день його надходження автоматично за допомогою програмних засобів ведення реєстру.";

4) третє речення абзацу третього пункту 151 викласти в такій редакції: "У випадках, встановлених у Порядку ведення першої черги Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва під час реалізації експериментального проекту, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 1 липня 2020 р. N 559, у разі подання повідомлення через електронний кабінет внесення до реєстру інформації, зазначеної у повідомленні, здійснюється автоматично за допомогою програмних засобів ведення реєстру в день його надходження.";

5) пункт 28 доповнити абзацом такого змісту:

"Під час дії експериментального проекту щодо запровадження першої черги Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва проектувальник завантажує до Реєстру будівельної діяльності першої черги Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва частину проектної документації згідно з Порядком ведення першої черги Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва під час реалізації експериментального проекту, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 1 липня 2020 р. N 559.".

3. У Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 р. N 560 (Офіційний вісник України, 2011 р., N 41, ст. 1674; 2017 р., N 49, ст. 1524):

1) доповнити Порядок пунктом 51 такого змісту:

"51. Під час дії експериментального проекту щодо запровадження першої черги Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва проектувальник після затвердження замовником проектної документації забезпечує завантаження до Реєстру будівельної діяльності першої черги Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва відомостей про координати поворотних точок меж контурів об'єктів будівництва, їх висотності (крім об'єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта) у формі електронного документа згідно з Порядком ведення першої черги Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва під час реалізації експериментального проекту, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 1 липня 2020 р. N 559.";

2) у пункті 7:

абзац перший після слова "організацій" доповнити словами ", який під час дії експериментального проекту щодо запровадження першої черги Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва ведеться з використанням першої черги Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва";

абзац другий викласти в такій редакції:

"Орган (організація), що формує перелік експертних організацій, вносить відомості про експертні організації до Реєстру будівельної діяльності першої черги Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва.";

доповнити пункт після абзацу другого новим абзацом такого змісту:

"Перелік експертних організацій оприлюднюється на порталі першої черги Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва.".

У зв'язку з цим абзаци третій - п'ятий вважати відповідно абзацами четвертим - шостим;

3) пункт 15 доповнити абзацом такого змісту:

"Звіт за результатами проведеної експертизи створюється за допомогою Реєстру будівельної діяльності першої черги Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва у порядку, визначеному в Порядку ведення першої черги Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва.".

4. Порядок проведення професійної атестації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архітектури, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2011 р. N 554 "Деякі питання професійної атестації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архітектури" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 41, ст. 1668), доповнити пунктом 24 такого змісту:

"24. Під час дії експериментального проекту щодо запровадження першої черги Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва відомості про професійну атестацію вносяться Комісією або саморегулівними організаціями у сфері архітектурної діяльності (у разі делегування ним повноважень на проведення професійної атестації відповідальних виконавців робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архітектури) до Реєстру будівельної діяльності Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва.".

____________

Опрос