Идет загрузка документа (22 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в постановления Кабинета Министров Украины от 24 октября 2018 г. N 960 и от 15 ноября 2019 г. N 1177

КМ Украины
Постановление КМ от 03.06.2020 № 508
действует с 26.06.2020

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 3 червня 2020 р. N 508

Київ

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2018 р. N 960 і від 15 листопада 2019 р. N 1177

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2018 р. N 960 "Деякі питання проведення заходів офіційного контролю товарів, що ввозяться на митну територію України (у тому числі з метою транзиту)" (Офіційний вісник України, 2018 р., N 92, ст. 3048) і від 15 листопада 2019 р. N 1177 "Деякі питання реалізації Закону України "Про карантин рослин" (Офіційний вісник України, 2020 р., N 12, ст. 472) зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування.

 

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 75

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2018 р. N 960 і від 15 листопада 2019 р. N 1177

1. У розділі 1 переліку товарів, які в разі ввезення на митну територію України (у тому числі з метою транзиту) підлягають заходам офіційного контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2018 р. N 960:

позицію

"0106 49 00

Кліщі, нематоди та комахи для науково-дослідних цілей"

замінити такою позицією:

"0106 49 00

Кліщі, нематоди та комахи";

позицію

"2530 90 00 00

Ґрунт для науково-дослідних цілей"

замінити такою позицією:

"2530 90 00 00

Ґрунт";

позицію

"3002 90 50 00, 3002 90 90 00

Виключно живі фітопатогенні бактерії, грибки та віруси рослин для науково-дослідних цілей"

замінити такою позицією:

"3002 90 50 00, 3002 90 90 00

Живі фітопатогенні бактерії, грибки та віруси рослин".

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2019 р. N 1177:

1) у Порядку проведення інспектування, огляду, фітосанітарної експертизи (аналізів), повторної фітосанітарної (арбітражної) експертизи (аналізів), нагляду, обстеження, моніторингу, знезараження об'єктів регулювання, оформлення сертифікатів, передбачених Законом України "Про карантин рослин", контролю за проведенням огляду в частині відбору зразків та вибіркового контролю за проведенням фітосанітарної експертизи (аналізів), затвердженому зазначеною постановою:

третє речення пункту 26 викласти в такій редакції: "На вимогу державного фітосанітарного інспектора фахівцями фітосанітарної лабораторії приватної форми власності надається копія акта відбору зразків, арбітражних зразків (далі - акт відбору) (додаток 6) і матеріали фото- та відеофіксації, які стосуються такого відбору зразків.";

пункт 28 викласти в такій редакції:

"28. У разі неможливості формування рівноцінних за розміром і характеристиками зразка та арбітражного зразка арбітражний зразок не формується. Інформація про це зазначається в акті відбору/акті про проведення фітосанітарних процедур.";

абзац перший пункту 29 викласти в такій редакції:

"29. Зразок, арбітражний зразок, а також зразок-документ запаковуються в окремі сейф-пакети.";

пункт 88 виключити;

пункт 90 викласти в такій редакції:

"90. Проведення знезараження об'єктів регулювання та/або об'єктів хімічним методом обробки на території України здійснюється препаратами, які внесені до Державного реєстру пестицидів і агрохімікатів, та особами, які мають:

посвідчення і допуск, видані Держпродспоживслужбою, відповідно до Закону України "Про захист рослин";

наряд на виконання робіт з пестицидами і агрохімікатами, виданий організатором робіт із знезараження;

у випадку використання небезпечних речовин 1 або 2 класу небезпеки, коли значення сумарної маси небезпечної або декількох небезпечних речовин, що використовуються або виготовляються, переробляються, зберігаються чи транспортуються на об'єкті, дорівнює або перевищує встановлений норматив порогової маси небезпечних речовин, визначений відповідно до Закону України "Про об'єкти підвищеної небезпеки", - дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, визначений відповідно до Закону України "Про охорону праці".

Копії зазначених документів подаються відповідному територіальному органу Держпродспоживслужби, державні фітосанітарні інспектори якого здійснюють організацію та контроль за знезараженням об'єктів регулювання та/або об'єктів, одноразово на строк їх дії.

Копія наряду на виконання робіт з пестицидами і агрохімікатами, виданого організатором робіт із знезараження, може подаватися безпосередньо державному фітосанітарному інспектору, що здійснює організацію та контроль за знезараженням об'єктів регулювання та/або об'єктів.";

у додатках до Порядку проведення інспектування, огляду, фітосанітарної експертизи (аналізів), повторної фітосанітарної (арбітражної) експертизи (аналізів), нагляду, обстеження, моніторингу, знезараження об'єктів регулювання, оформлення сертифікатів, передбачених Законом України "Про карантин рослин", контролю за проведенням огляду в частині відбору зразків та вибіркового контролю за проведенням фітосанітарної експертизи (аналізів):

додаток 2 після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:

"назви фітосанітарних процедур;".

У зв'язку з цим абзаци третій - дванадцятий вважати відповідно абзацами четвертим - тринадцятим;

додаток 6 викласти в такій редакції:

N ___________________

_____________________________________________________________________________________
(найменування уповноваженої фітосанітарної лабораторії)
_____________________________________________________________________________________
(адреса уповноваженої фітосанітарної лабораторії)

АКТ ВІДБОРУ ЗРАЗКІВ

від ___ ____________ 20__ р.

N _____________________

Час та дата відбору зразків _______________________________________________________________

Місце проведення відбору зразків _________________________________________________________

Власник об'єктів регулювання (замовник): _________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(найменування - для юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи, яка є власником об'єкта регулювання чи уповноваженою ним особою, адреса місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ (для юридичних осіб) або реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб), або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті)

Об'єкти регулювання (опис):

Порядковий номер зразка/ арбітражного зразка

Найменування об'єкта регулювання (код згідно з УКТЗЕД*)

Обсяг або вага зразка / арбітражного зразка

Серія та номер сейф-пакета із зразком

Серія та номер сейф-пакета із арбітражним зразком

Метод відбору зразків

Вид аналізу, який буде проводити фітосанітарна лабораторія**

кількість

одиниця виміру

Е

М

Б

В

Н

Г

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обсяг або вага партії об'єктів регулювання ________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(кілограми, тонни, куб. метри, кв. метри, одиниці, штуки, кількість місць)

Вид та номер транспортного засобу _______________________________________________________

Країна походження об'єктів регулювання __________________________________________________

Країна призначення об'єктів регулювання _________________________________________________

Кількість зразків _______________________________________________________________________

Додаткові відомості* ___________________________________________________________________

Фахівець уповноваженої фітосанітарної лабораторії

_________
(підпис)

_________________________
(прізвище та ініціали)

Державний фітосанітарний інспектор***

_________
(підпис)

_________________________
(прізвище та ініціали)

____________
* Зазначається за наявності або в разі необхідності.

** Вид аналізу, який необхідно провести: Е - ентомологія, М - мікологія, Б - бактеріологія, В - вірусологія, Н - гельмінтологія, Г - гербологія.

*** У разі присутності державного фітосанітарного інспектора під час спільного огляду вантажу.

У разі відмови державного фітосанітарного інспектора від підписання акта відбору зразків інформація про це зазначається в додаткових відомостях.";

2) у переліку об'єктів регулювання для цілей контролю за переміщенням територією України, затвердженому зазначеною постановою:

позицію

"0106 49 00

Кліщі, нематоди та комахи для науково-дослідних цілей"

замінити такою позицією:

"0106 49 00

Кліщі, нематоди та комахи";

позицію

"3002 90 50 00,
3002 90 90 00

Живі фітопатогенні бактерії, грибки та віруси рослин для науково-дослідних цілей"

замінити такою позицією:

"3002 90 50 00, 3002 90 90 00

Живі фітопатогенні бактерії, грибки та віруси рослин";

3) у переліку об'єктів регулювання для цілей імпорту, експорту та реекспорту, затвердженому зазначеною постановою:

позицію

"0106 49 00

Кліщі, нематоди та комахи для науково-дослідних цілей

 

усі країни світу"

замінити такою позицією:

"0106 49 00

Кліщі, нематоди та комахи

 

усі країни світу;

позицію

"3002 90 50 00, 3002 90 90 00

Живі фітопатогенні бактерії, грибки та віруси рослин для науково-дослідних цілей

 

усі країни світу"

замінити такою позицією:

3002 90 50 00, 3002 90 90 00

Живі фітопатогенні бактерії, грибки та віруси рослин

 

усі країни світу";

4) у розділі 1 переліку об'єктів регулювання будь-якого походження, що підлягають державному контролю на основі ризик-орієнтованого підходу, та критерії вибірковості контролю, затвердженого зазначеною постановою:

позицію

"0106 49 00*

Кліщі, нематоди та комахи для науково-дослідних цілей"

замінити такою позицією:

"0106 49 00*

Кліщі, нематоди та комахи";

після позиції

"1210

Шишки хмелю, сухі, подрібнені або неподрібнені, розмелені або у вигляді гранул (крім лупуліну)"

доповнити такими позиціями:

"1211

Рослини, частини рослин, насіння та плоди, які використовуються в основному у парфумерії, медицині або для боротьби з комахами, паразитами тощо, свіжі, порізані або непорізані, подрібнені або неподрібнені, мелені або немелені

1211

Рослини, частини рослин, насіння та плоди, які використовуються в основному у парфумерії, медицині або для боротьби з комахами, паразитами тощо, сушені, порізані або непорізані, подрібнені або неподрібнені, мелені або немелені";

позицію

"3002 90 50 00*, 3002 90 90 00*

Живі фітопатогенні бактерії, грибки та віруси рослин для науково-дослідних цілей"

замінити такою позицією:

"3002 90 50 00*, 3002 90 90 00*

Живі фітопатогенні бактерії, грибки та віруси рослин".

____________

Опрос