Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об образовании Координационного центра по вопросам трансформации угольных регионов Украины

КМ Украины
Постановление КМ, Положение от 13.05.2020 № 391
действует с 22.05.2020

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 13 травня 2020 р. N 391

Київ

Про утворення Координаційного центру з питань трансформації вугільних регіонів України

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити Координаційний центр з питань трансформації вугільних регіонів України у складі згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про Координаційний центр з питань трансформації вугільних регіонів України, що додається.

 

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 82

 

СКЛАД
Координаційного центру з питань трансформації вугільних регіонів України

Прем'єр-міністр України, голова Координаційного центру

Міністр розвитку громад та територій, заступник голови Координаційного центру

Міністр енергетики та захисту довкілля

Перший заступник Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій

Заступник Міністра соціальної політики

Заступник Міністра фінансів

Заступник Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства

Заступник Міністра освіти і науки

Заступник Міністра інфраструктури

Представник Фонду державного майна

Представник Офісу Президента України (за згодою)

Голова Волинської облдержадміністрації

Голова Дніпропетровської облдержадміністрації

Голова Донецької облдержадміністрації

Голова Луганської облдержадміністрації

Голова Львівської облдержадміністрації

Голова Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг (за згодою)

Перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг (за згодою)

Голова підкомітету з питань енергозбереження та енергоефективності Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг (за згодою)

Голова підкомітету з питань вугільної промисловості Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг (за згодою)

Голова Комітету Верховної Ради України з питань бюджету (за згодою)

Перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань бюджету (за згодою)

Голова Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування (за згодою)

Голова Комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури (за згодою)

Представники всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування (за згодою)

Представники Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні (за згодою)

Представники Спільного представницького органу репрезентативних всеукраїнських об'єднань профспілок на національному рівні (за згодою)

Представники профспілок шахтарських колективів (за згодою)

Представники вугледобувних підприємств державного та приватного секторів (за згодою)

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Координаційний центр з питань трансформації вугільних регіонів України

1. Координаційний центр з питань трансформації вугільних регіонів України (далі - Координаційний центр) є тимчасовим консультативно-дорадчим органом Кабінету Міністрів України, утвореним з метою забезпечення узгодження дій центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій для визначення (вироблення) пріоритетів політики трансформації вугільних регіонів.

2. Координаційний центр у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

3. Основними завданнями Координаційного центру є:

сприяння забезпеченню узгоджених дій державних органів щодо визначення пріоритетів та удосконалення політики трансформації вугільних регіонів;

сприяння забезпеченню узгоджених дій державних органів з представниками галузевих всеукраїнських профспілок, їх об'єднань, всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців, всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування та наукових установ на національному рівні щодо удосконалення політики трансформації вугільних регіонів;

підвищення ефективності діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування щодо визначення пріоритетів та удосконалення політики трансформації вугільних регіонів;

визначення шляхів, механізмів та способів вирішення проблемних питань, що виникають під час формування та реалізації політики трансформації вугільних регіонів;

сприяння у підготовці (розробленні) проектів з трансформації вугільних регіонів з визначенням джерел їх фінансування, сприяння реалізації таких проектів.

4. Координаційний центр відповідно до покладених на нього завдань:

проводить аналіз стану справ та причин виникнення проблем у процесі реалізації політики трансформації вугільних регіонів;

бере участь у розробленні нормативно-правових актів з питань трансформації вугільних регіонів;

розглядає проекти Концепції та Державної програми з трансформації вугільних регіонів України, інші проекти нормативно-правових актів із зазначених питань;

розглядає пропозиції органів державної влади, органів місцевого самоврядування та інших заінтересованих сторін щодо вирішення актуальних питань трансформації вугільних регіонів;

подає Кабінетові Міністрів України розроблені за результатами своєї роботи рекомендації та пропозиції.

5. Координаційний центр має право:

отримувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань;

залучати до участі у своїй роботі представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також галузевих експертів (за згодою);

утворювати у разі потреби для виконання покладених на нього завдань постійні або тимчасові робочі групи;

організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад та інших заходів.

6. Координаційний центр під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності.

7. Посадовий склад Координаційного центру затверджує Кабінет Міністрів України.

Персональний склад Координаційного центру затверджує його голова.

8. Голова Координаційного центру:

здійснює загальне керівництво та забезпечує організацію роботи Координаційного центру;

скликає засідання Координаційного центру;

головує на засіданнях Координаційного центру.

9. Формою роботи Координаційного центру є засідання, які проводяться за рішенням його голови.

Засідання Координаційного центру веде голова, а в разі його відсутності - заступник голови за його дорученням.

Засідання Координаційного центру вважається правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина його членів.

Організаційне забезпечення засідання Координаційного центру здійснюється секретарем, який призначається головою.

Голова Координаційного центру може прийняти рішення про проведення засідання Координаційного центру у режимі реального часу (он-лайн) з використанням відповідних технічних засобів, зокрема через Інтернет, або про участь члена Координаційного центру в такому режимі у засіданні Координаційного центру. У зазначеному засіданні беруть участь члени Координаційного центру, а також інші особи, які визначені головою Координаційного центру.

10. На своїх засіданнях Координаційний центр розглядає пропозиції та рекомендації з питань, що належать до його компетенції.

Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів Координаційного центру.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем і надсилається всім членам Координаційного центру та Кабінетові Міністрів України.

Член Координаційного центру, який не підтримує пропозиції або рекомендації, може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

11. Пропозиції та рекомендації Координаційного центру можуть бути реалізовані шляхом прийняття Кабінетом Міністрів України рішення, проект якого вносить орган виконавчої влади відповідно до своїх повноважень.

12. Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Координаційного центру здійснює Секретаріат Кабінету Міністрів України.

____________

Опрос