Идет загрузка документа (102 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О ликвидации Государственной архитектурно-строительной инспекции и внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины

КМ Украины
Постановление КМ, Положение от 13.03.2020 № 218
редакция действует с 12.11.2020

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 13 березня 2020 р. N 218

Київ

Про ліквідацію Державної архітектурно-будівельної інспекції та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановами Кабінету Міністрів України
 від 27 травня 2020 року N 422
,
від 2 листопада 2020 року N 1090

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Ліквідувати Державну архітектурно-будівельну інспекцію.

2. Утворити Державну сервісну службу містобудування України як центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра розвитку громад та територій.

3. Затвердити Положення про Державну сервісну службу містобудування України, що додається.

4. Установити, що:

Державна архітектурно-будівельна інспекція продовжує здійснювати повноваження та функції до завершення здійснення заходів з утворення Державної сервісної служби містобудування;

забезпечення діяльності Державної сервісної служби містобудування у 2020 році здійснюється в межах видатків, передбачених Державній архітектурно-будівельній інспекції;

надання адміністративних послуг у сфері містобудування з використанням Єдиного державного веб-порталу електронних послуг здійснюється з дати, визначеної держателем Єдиного державного веб-порталу електронних послуг.

5. Утворити комісію з ліквідації Державної архітектурно-будівельної інспекції.

Затвердити головою зазначеної комісії заступника директора департаменту - начальника відділу методології та нагляду за видачею дозволів на виконання будівельних робіт департаменту дозвільних процедур Державної архітектурно-будівельної інспекції Король Ірину Миколаївну.

(абзац другий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 02.11.2020 р. N 1090)

Голові комісії:

затвердити персональний склад комісії;

забезпечити здійснення заходів, пов'язаних з ліквідацією Державної архітектурно-будівельної інспекції;

поінформувати у шестимісячний строк Кабінет Міністрів України про результати проведеної роботи.

6. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

7. Міністерству розвитку громад та територій в установленому порядку подати у місячний строк Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо внесення до актів законодавства змін, що випливають із цієї постанови, та привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цією постановою.

 

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 21

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Державну сервісну службу містобудування України

1. Державна сервісна служба містобудування України (Держсервісбуд) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра розвитку громад та територій (далі - Міністр) і який реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду в частині надання (отримання, реєстрації), відмови у видачі чи анулювання (скасування) документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів.

2. Держсервісбуд у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства.

3. Основним завданням Держсервісбуду є:

1) реалізація державної політики з питань державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду в частині надання (отримання, реєстрації), відмови у видачі чи анулювання (скасування) документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів;

2) внесення на розгляд Міністра пропозицій щодо забезпечення формування державної політики з питань, що належать до компетенції Держсервісбуду;

3) виконання дозвільних та реєстраційних функцій у будівництві у визначених законодавством випадках.

4. Держсервісбуд відповідно до покладених на нього завдань:

1) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів міністерств та в установленому порядку подає їх Міністрові;

2) отримує повідомлення про початок виконання підготовчих робіт, повідомлення про початок виконання будівельних робіт, здійснює внесення змін до них, а також скасовує право на початок виконання підготовчих або будівельних робіт, набуте на підставі поданого повідомлення;

3) видає дозволи на виконання будівельних робіт, повідомлення про внесення змін до них, відмовляє у видачі таких дозволів, анулює дозволи на виконання будівельних робіт;

4) приймає в установленому порядку в експлуатацію закінчені будівництвом об'єкти (приймає рішення про реєстрацію (повернення) декларацій про готовність об'єктів до експлуатації, внесення змін до них та скасування їх реєстрації, видачу сертифікатів або відмову у їх видачі);

5) веде єдиний реєстр документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів;

6) перевіряє на відповідність вимогам законодавства, будівельних норм, стандартів і правил рішення, прийняті територіальними органами Держсервісбуду;

7) організовує проведення або проводить навчання, підвищення кваліфікації, підготовку та перепідготовку фахівців для здійснення державного архітектурно-будівельного контролю, обстеження та інших функцій, здійснення яких належить до передбачених законом повноважень Держсервісбуду;

8) бере участь у підготовці міжнародних договорів України з питань державного архітектурно-будівельного контролю, укладає відповідно до законодавства міжнародні договори України міжвідомчого характеру та здійснює міжнародне співробітництво з питань, що належать до його компетенції;

81) проводить в установленому порядку конкурс на кращі будинки і споруди, збудовані та прийняті в експлуатацію на території України, та інші конкурси згідно із законодавством;

(пункт 4 доповнено підпунктом 81 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 27.05.2020 р. N 422)

9) здійснює інші повноваження, визначені законом.

5. Держсервісбуд з метою організації своєї діяльності:

1) здійснює в установленому порядку добір кадрів в апарат Держсервісбуду та його територіальні органи, організовує роботу з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації державних службовців та працівників Держсервісбуду;

2) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції, контроль за їх здійсненням в апараті Держсервісбуду та його територіальних органах;

3) організовує планово-фінансову роботу в апараті Держсервісбуду, здійснює контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку в установленому законодавством порядку;

4) здійснює в межах повноважень, передбачених законом, разом з відповідними центральними органами виконавчої влади контроль за цільовим та ефективним використанням державних коштів, передбачених для реалізації проектів, виконання програм;

5) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, виконання завдань з мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави;

6) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, реалізацію державної політики щодо державної таємниці, контроль за її збереженням в апараті Держсервісбуду;

7) організовує ведення діловодства та архівне зберігання документів відповідно до встановлених правил.

6. Держсервісбуд для виконання покладених на нього завдань має право:

1) залучати в установленому порядку до участі у вивченні окремих питань вчених і фахівців, працівників центральних та місцевих органів виконавчої влади, а також органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками);

2) одержувати в установленому законодавством порядку від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, їх посадових осіб, а також громадян та громадських об'єднань інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

3) скликати наради, утворювати комісії та робочі групи, проводити наукові конференції та семінари з питань, що належать до його компетенції;

4) користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів, державною системою урядового зв'язку та іншими технічними засобами;

5) брати в установленому законодавством порядку участь у роботі комісій, що утворюються з метою розслідування причин і наслідків аварій на будівництві;

6) проводити претензійно-позовну роботу, звертатися до суду з позовами щодо захисту своїх прав та законних інтересів.

7. Держсервісбуд здійснює повноваження безпосередньо та через утворені в установленому порядку територіальні органи.

8. Держсервісбуд під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє в установленому порядку з іншими державними органами, допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, тимчасовими консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, утвореними Кабінетом Міністрів України, органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, громадськими спілками, профспілками та організаціями роботодавців, відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, а також підприємствами, установами та організаціями.

9. Держсервісбуд у межах повноважень, передбачених законом, на основі і на виконання Конституції та законів України, актів Президента України, постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України, наказів Мінрегіону видає накази організаційно-розпорядчого характеру, організовує та контролює їх виконання.

10. Держсервісбуд очолює Голова, який призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України.

11. Голова Держсервісбуду:

1) очолює Держсервісбуд, здійснює керівництво його діяльністю;

2) у межах повноважень організовує та контролює виконання в апараті Держсервісбуду та його територіальних органах Конституції та законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, наказів міністерств;

3) вносить на розгляд Міністра пропозиції щодо забезпечення формування державної політики у відповідній сфері, зокрема розроблені Держсервісбудом проекти законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, наказів Мінрегіону, а також позицію щодо проектів, розробниками яких є інші міністерства;

4) подає для затвердження Міністрові плани роботи Держсервісбуду;

5) забезпечує виконання Держсервісбудом наказів та доручень Міністра з питань, що належать до компетенції Держсервісбуду;

6) забезпечує взаємодію Держсервісбуду із структурним підрозділом Мінрегіону, визначеним Міністром відповідальним за взаємодію з Держсервісбудом;

7) забезпечує дотримання встановленого Міністром порядку обміну інформацією між Мінрегіоном і Держсервісбудом та вчасність її подання;

8) звітує перед Міністром про виконання планів роботи Держсервісбуду та покладених на нього завдань, про усунення порушень і недоліків, виявлених під час проведення перевірок діяльності Держсервісбуду та його територіальних органів, а також про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у допущених порушеннях;

9) розподіляє обов'язки між своїми заступниками;

10) затверджує положення про самостійні структурні підрозділи апарату Держсервісбуду;

11) призначає на посаду та звільняє з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців апарату Держсервісбуду (якщо інше не передбачено законом), укладає та розриває з ними контракти про проходження державної служби у порядку, передбаченому Кабінетом Міністрів України;

12) приймає на роботу та звільняє з роботи в порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників Держсервісбуду;

13) утворює в межах граничної чисельності державних службовців та працівників Держсервісбуду і коштів, передбачених для його утримання, ліквідовує, реорганізовує за погодженням з Кабінетом Міністрів України та Міністром територіальні органи Держсервісбуду як структурні підрозділи апарату Держсервісбуду;

14) призначає на посаду за погодженням з Міністром та головами відповідних місцевих держадміністрацій, звільняє з посади керівників територіальних органів Держсервісбуду;

15) призначає на посаду за погодженням з Міністром, звільняє з посади заступників керівників територіальних органів Держсервісбуду;

16) утворює, ліквідовує, реорганізовує підприємства, установи та організації, затверджує їх положення (статути), в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади їх керівників, здійснює в межах своїх повноважень інші функції з управління об'єктами державної власності, що належать до сфери його управління;

17) скасовує повністю чи в окремій частині акти територіальних органів Держсервісбуду;

18) забезпечує реалізацію державної політики щодо державної таємниці, контроль за її збереженням в апараті Держсервісбуду;

19) вирішує в установленому порядку питання щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності державних службовців та працівників апарату Держсервісбуду, керівників територіальних органів Держсервісбуду, присвоює їм ранги державних службовців (якщо інше не передбачено законом);

20) вносить в установленому порядку подання щодо представлення державних службовців та працівників апарату Держсервісбуду та його територіальних органів до відзначення державними нагородами України;

21) представляє в установленому порядку Держсервісбуд у відносинах з іншими державними органами, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями в Україні та за її межами;

22) залучає державних службовців та працівників територіальних органів Держсервісбуду, а за домовленістю з керівниками - державних службовців та працівників міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, місцевих органів виконавчої влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій до розгляду питань, що належать до компетенції Держсервісбуду;

23) утворює комісії, робочі та експертні групи;

24) скликає та проводить наради з питань, що належать до його компетенції;

25) підписує накази Держсервісбуду;

26) у межах повноважень дає обов'язкові для виконання державними службовцями та працівниками апарату Держсервісбуду та його територіальних органів доручення;

27) приймає в установленому порядку рішення про розподіл бюджетних коштів, розпорядником яких є Держсервісбуд;

28) здійснює інші повноваження відповідно до закону.

12. Голова Держсервісбуду має заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади Кабінетом Міністрів України відповідно до законодавства про державну службу.

13. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Держсервісбуду, обговорення найважливіших напрямів його діяльності у Держсервісбуді може утворюватися колегія як консультативно-дорадчий орган.

Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання відповідного наказу Держсервісбуду.

Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з основних питань діяльності в Держсервісбуді можуть утворюватися постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи.

Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, інших постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів приймає Голова Держсервісбуду.

Кількісний та персональний склад колегії, інших постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, положення про них затверджує Голова Держсервісбуду.

14. Гранична чисельність державних службовців та працівників Держсервісбуду затверджується Кабінетом Міністрів України.

Структуру апарату Держсервісбуду затверджує його Голова за погодженням з Міністром.

Штатний розпис, кошторис Держсервісбуду затверджує його Голова за погодженням з Мінфіном.

Держсервісбуд є юридичною особою публічного права, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки, рахунки в органах Казначейства.

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. N 461 "Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 32, ст. 1359; 2015 р., N 78, ст. 2599, N 89, ст. 2969; 2017 р., N 49, ст. 1530; 2019 р., N 36, ст. 1260):

1) у пункті 2:

абзац другий виключити;

доповнити пункт абзацами такого змісту:

"У цьому Порядку термін "електронний кабінет" вживається у значенні, наведеному в статті 223 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності".

До запровадження Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва виконання функцій електронного кабінету забезпечує електронний кабінет замовника, запровадження якого передбачено пунктом 10 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України від 17 жовтня 2019 р. N 199-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку надання адміністративних послуг у сфері будівництва та створення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва".";

2) абзац перший пункту 17 викласти в такій редакції:

"17. Замовник (його уповноважена особа) заповнює і подає до відповідного органу державного архітектурно-будівельного контролю через центр надання адміністративних послуг чи через електронний кабінет шляхом подання засобами програмного забезпечення Єдиного державного веб-порталу електронних послуг або заповнює та надсилає рекомендованим листом з описом вкладення до центру надання адміністративних послуг один примірник декларації:";

3) пункт 21 викласти в такій редакції:

"21. Рішення про реєстрацію або повернення декларації може бути розглянуто у порядку адміністративного оскарження Мінрегіоном або оскаржено до суду.";

4) пункт 24 викласти в такій редакції:

"24. Для отримання сертифіката замовник (його уповноважена особа) подає до відповідного органу державного архітектурно-будівельного контролю через центр надання адміністративних послуг чи через електронний кабінет шляхом подання засобами програмного забезпечення Єдиного державного веб-порталу електронних послуг або заповнює та надсилає рекомендованим листом з описом вкладення до центру надання адміністративних послуг заяву про прийняття в експлуатацію об'єкта та видачу сертифіката за формою згідно з додатком 8 до цього Порядку, до якої додається акт готовності об'єкта до експлуатації за формою згідно з додатком 9 до цього Порядку.";

5) у пункті 25:

абзац перший після слів "стандартів і правил" доповнити словами і цифрами "на основі чек-листа за формою згідно з додатком 91 до цього Порядку";

абзац другий викласти в такій редакції:

"Під час розгляду питання прийняття в експлуатацію об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками, орган державного архітектурно-будівельного контролю здійснює огляд об'єкта. Під час такого огляду посадова особа органу державного архітектурно-будівельного контролю з'ясовує наявність виконавчої документації в обсязі, передбаченому державними будівельними нормами, та матеріалів технічної інвентаризації згідно з додатком 91 до цього Порядку, а також здійснює фото- та відеофіксацію.";

6) абзац другий пункту 27 викласти в такій редакції:

"Сертифікат виготовляється в одному примірнику та видається замовнику (уповноваженій ним особі), який повинен зберігати його протягом всього періоду експлуатації об'єкта. Також орган державного архітектурно-будівельного контролю забезпечує розміщення сертифіката в електронному кабінеті користувача Єдиного державного веб-порталу електронних послуг та надсилає на адресу електронної пошти замовника будівництва скановані копії виготовленого сертифіката не пізніше одного робочого дня з дати його виготовлення.";

7) пункт 28 викласти в такій редакції:

"28. Рішення про відмову у видачі сертифіката може бути розглянуто у порядку адміністративного оскарження Мінрегіоном або оскаржено до суду.";

8) у тексті Порядку слово "Держархбудінспекція" у всіх відмінках замінити словом "Держсервісбуд" у відповідному відмінку;

9) доповнити Порядок додатком 91 такого змісту:

ЧЕК-ЛИСТ
за результатами виїзного огляду об'єкта будівництва на місцевості з фотофіксацією об'єкта під час прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта

Розділ I

Порядковий номер

Назва документа

Передбачено проектом виконання робіт

Фактична наявність

Відповідає державним будівельним нормам

1.

Проект будівництва стадії "робоча документація" або "робочий проект", якщо розроблення в одну стадію

Х

 

 

2.

Проект організації будівництва

Х

 

 

3.

Проект виконання робіт/технологічна карта*

Х

 

 

4.

Загальний журнал робіт

Х

 

 

5.

Журнал виконання робіт з монтажу будівельних конструкцій**

 

 

 

6.

Журнал виконання робіт із замонолічування монтажних стиків і вузлів**

 

 

 

7.

Журнал виконання зварювальних робіт**

 

 

 

8.

Журнал виконання монтажних з'єднань на болтах з контрольованим натягом**

 

 

 

9.

Журнал виконання антикорозійних робіт**

 

 

 

10.

Журнал виконання робіт з антикорозійного захисту зварних з'єднань**

 

 

 

11.

Журнал виконання робіт із занурення (забивки) паль**

 

 

 

12.

Журнал виконання робіт з улаштування буроін'єкційних паль**

 

 

 

13.

Журнал виконання робіт з улаштування буронабивних паль**

 

 

 

14.

Журнал виконання робіт із віброзанурення паль**

 

 

 

15.

Журнал виконання робіт з улаштування шпунтової огорожі**

 

 

 

16.

Журнал виконання бетонних робіт**

 

 

 

17.

Журнал виконання арматурних робіт**

 

 

 

18.

Журнал авторського нагляду

Х

 

 

19.

Журнал вхідного контролю конструкцій, виробів, матеріалів та устатковання

Х

 

 

Розділ II

Найменування роботи

Виконано

Не виконано

Забезпеченість доступності території об'єкта для маломобільних груп:

Х

 

зовнішні сходи

Х

 

зовнішні пандуси

Х

 

паркувальні місця

Х

 

входи і шляхи руху до будівель

Х

 

шляхи руху

Х

 

сходи внутрішні

Х

 

тактильні елементи

Х

 

тактильні смуги

Х

 

тактильні інформаційні покажчики

Х

 

Розділ III

Порядковий номер

Назва документа
(відомості)

Фактична наявність

так

ні

1.

Дані технічного паспорта відповідають техніко-економічним показникам

 

 

2.

Енергетичний сертифікат

 

 

____________

* Кількість журналів виконання робіт чи технологічних карт визначається проектом організації будівництва.

** Ведення відповідних спеціальних журналів виконання робіт передбачається проектом виконання робіт.

Додаток: матеріали фотофіксації на ____ арк.

_______________________
(дата)

_______________
(підпис)

__________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)
посадової особи)".

2. У Порядку виконання підготовчих та будівельних робіт, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. N 466 "Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 34, ст. 1404; 2015 р., N 78, ст. 2595, N 89, ст. 2968; 2017 р., N 49, ст. 1525; 2018 р., N 37, ст. 1309; 2019 р., N 20, ст. 678, N 36, ст. 1260):

1) у пункті 2:

абзац третій виключити;

доповнити пункт абзацами такого змісту:

"У цьому Порядку термін "електронний кабінет" вживається у значенні, наведеному в статті 223 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності".

До запровадження Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва виконання функцій електронного кабінету забезпечує електронний кабінет замовника, запровадження якого передбачено пунктом 10 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України від 17 жовтня 2019 р. N 199-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку надання адміністративних послуг у сфері будівництва та створення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва".";

2) доповнити Порядок пунктом 41 такого змісту:

"41. Документи, що надають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, подаються замовником (його уповноваженою особою) до відповідного органу державного архітектурно-будівельного контролю через центр надання адміністративних послуг або через електронний кабінет шляхом подання засобами програмного забезпечення Єдиного державного веб-порталу електронних послуг або заповнюються та надсилаються рекомендованим листом з описом вкладення до центру надання адміністративних послуг.

Адміністратор центру надання адміністративних послуг вносить відомості, необхідні для отримання адміністративних послуг у сфері будівництва, до Порталу електронної системи засобами програмного забезпечення Єдиного державного веб-порталу електронних послуг.";

3) абзац перший пункту 13 викласти в такій редакції:

"13. Повідомлення про початок виконання підготовчих робіт, повідомлення про початок виконання будівельних робіт щодо об'єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта, та повідомлення про початок виконання будівельних робіт щодо об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з незначними наслідками (СС1) (далі - повідомлення), повідомлення про зміну даних у зазначених повідомленнях за формою згідно з додатками 1, 2 і 21 до цього Порядку подається замовником (його уповноваженою особою) до відповідного органу державного архітектурно-будівельного контролю через центр надання адміністративних послуг або через електронний кабінет шляхом подання засобами програмного забезпечення Єдиного державного веб-порталу електронних послуг або заповнюється та надсилається рекомендованим листом з описом вкладення до центру надання адміністративних послуг.";

4) абзац другий пункту 15 викласти в такій редакції:

"Замовник (його уповноважена особа) зобов'язаний протягом трьох робочих днів з дня самостійного виявлення технічної помилки (описки, друкарської, граматичної, арифметичної помилки) у поданому повідомленні про початок виконання підготовчих робіт чи повідомленні про початок виконання будівельних робіт або отримання відомостей про виявлення недостовірних даних подати виправлені (достовірні) дані щодо інформації, яка потребує змін, для внесення їх до реєстру шляхом подання до відповідного органу державного архітектурно-будівельного контролю через центр надання адміністративних послуг чи через електронний кабінет шляхом подання засобами програмного забезпечення Єдиного державного веб-порталу електронних послуг або рекомендованим листом з описом вкладення до центру надання адміністративних послуг заяви за формою згідно з додатком 3 до цього Порядку та повідомлення про зміну даних у повідомленні про початок виконання підготовчих робіт чи повідомлення про зміну даних у повідомленні про початок виконання будівельних робіт за формою згідно з додатками 1, 2 і 21 до цього Порядку в одному примірнику.";

5) у пункті 151:

абзац другий викласти в такій редакції:

"Повідомлення подається замовником (його уповноваженою особою) до відповідного органу державного архітектурно-будівельного контролю через центр надання адміністративних послуг чи через електронний кабінет шляхом подання засобами програмного забезпечення Єдиного державного веб-порталу електронних послуг або заповнюється та надсилається рекомендованим листом з описом вкладення до центру надання адміністративних послуг. Подане (надіслане) до зазначеного органу повідомлення є невід'ємною частиною зареєстрованої декларації.";

абзац п'ятий викласти в такій редакції:

"У разі зміни генерального підрядника чи підрядника (якщо підготовчі або будівельні роботи виконуються без залучення субпідрядників), зміни об'єкта будівництва /присвоєння йому адреси під час реалізації експериментального проекту з присвоєння адрес об'єктам будівництва та об'єктам нерухомого майна замовник (його уповноважена особа) повідомляє органу державного архітектурно-будівельного контролю про такі зміни через центр надання адміністративних послуг чи через електронний кабінет шляхом подання засобами програмного забезпечення Єдиного державного веб-порталу електронних послуг або заповнює та надсилає повідомлення рекомендованим листом з описом вкладення до центру надання адміністративних послуг.";

6) пункт 28 викласти в такій редакції:

"28. Замовник (його уповноважена особа) подає до відповідного органу державного архітектурно-будівельного контролю через центр надання адміністративних послуг чи через електронний кабінет шляхом подання засобами програмного забезпечення Єдиного державного веб-порталу електронних послуг або заповнює та надсилає рекомендованим листом з описом вкладення до центру надання адміністративних послуг заяву про отримання дозволу за формою згідно з додатком 10 до цього Порядку.

До заяви додаються:

витяг (витяги) з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо наявного права власності або землекористування земельною ділянкою (земельними ділянками) (крім випадків, визначених пунктом 7 цього Порядку);

витяг (витяги) з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо будівель і інженерних споруд, які реконструюються, піддаються капітальному ремонту чи реставрації;

нотаріально завірена згода власника (власників) будівлі (будівель), інженерної споруди на проведення будівельних робіт у разі здійснення не власником будівель і інженерних споруд їх реконструкції, реставрації, капітального ремонту;

частина проектної документації у складі:

для нового будівництва, капітального ремонту та реконструкції

- містобудівних умов та обмежень або листа уповноваженого органу містобудування та архітектури про те, що для проектування даного об'єкта будівництва містобудівні умови та обмеження не надаються;

- технічних умов щодо теплопостачання або листа розробника проекту про відсутність потреби;

- технічних умов щодо водопостачання та водовідведення або листа розробника проекту про відсутність потреби;

- технічних умов щодо електропостачання або листа розробника проекту про відсутність потреби;

- технічних умов щодо газопостачання або листа розробника проекту про відсутність потреби;

- розрахунку класу наслідків (відповідальності) та категорії складності;

- генерального плану на топографічній основі масштабом 1:500 або 1:1000;

- плану трас зовнішніх інженерних мереж та комунікацій масштабом 1:2000;

- планів поверхів, фасадів масштабом 1:50, 1:100 або 1:200 (для будівель);

для об'єктів реставрації

- реставраційного завдання;

- технічних умов щодо теплопостачання або листа розробника проекту про відсутність потреби;

- технічних умов щодо водопостачання та водовідведення або листа розробника проекту про відсутність потреби;

- технічних умов щодо електропостачання або листа розробника проекту про відсутність потреби;

- технічних умов щодо газопостачання або листа розробника проекту про відсутність потреби;

- розрахунку класу наслідків (відповідальності) та категорії складності;

- ситуаційного плану розташування пам'ятки в планувальній структурі населеного пункту масштабом 1:2000, 1:5000 або 1:10000;

- генерального плану ділянки проектування на топографічній основі масштабом 1:500 або 1:1000;

- схеми напрямків трас інженерних мереж на топографічній основі масштабом 1:2000 (у разі потреби);

- схеми вертикального планування масштабом 1:200 або 1:500 (у разі потреби);

- планів поверхів, фасадів масштабом 1:50, 1:100 або 1:200 (для будівель);

- витягу з протоколу засідання відповідної науково-методичної або консультативної ради про узгодження принципових рішень;

експертний звіт щодо розгляду проектної документації;

фотокопія розпорядчого документа (рішення, розпорядження, наказ) замовника про затвердження проектної документації, завірена замовником, або лист фізичної особи - замовника;

фотокопія договору підряду (генерального підряду) на виконання будівельних робіт, завірена замовником;

фотокопія розпорядчого документа (рішення, розпорядження, наказ) про призначення осіб, які здійснюють авторський нагляд, завірена замовником;

фотокопія договору підряду на здійснення технічного нагляду та/або фотокопія розпорядчого документа (рішення, розпорядження, наказ) замовника про призначення осіб, які здійснюють технічний нагляд, завірена замовником;

оцінка впливу на довкілля (у разі потреби).";

7) доповнити Порядок пунктами 281 і 282 такого змісту:

"281. Під час подання документів через центр надання адміністративних послуг повноту поданих документів перевіряє посадова особа такого центру згідно з переліком, зазначеним у чек-листі за формою згідно з додатком 91 до цього Порядку (для об'єктів нового будівництва, капітального ремонту та реконструкції) або додатком 92 до цього Порядку (для об'єктів реставрації), та у разі виявлення неповного пакета документів повертає замовнику (його уповноваженій особі) заяву з доданими до неї документами.

Центр надання адміністративних послуг протягом одного робочого дня забезпечує передачу заяви та доданих до неї документів згідно з описом вкладення до відповідного територіального органу Держсервісбуду.

282. Територіальний орган Держсервісбуду забезпечує протягом одного робочого дня сканування поданих документів та підготовку службової записки щодо автентичності сканованих документів тим, що отримані в паперовому вигляді та передані центром надання адміністративних послуг згідно з описом вкладення, та передає до апарату Держсервісбуду засобами електронного зв'язку.";

8) пункти 29 і 30 викласти в такій редакції:

"29. Орган державного архітектурно-будівельного контролю протягом п'яти робочих днів з дня реєстрації заяви приймає рішення про надання дозволу або відмову у його видачі.

Під час розгляду заяви орган державного архітектурно-будівельного контролю на основі чек-листа, поданого за формою згідно з додатком 93 до цього Порядку (для об'єктів нового будівництва, капітального ремонту та реконструкції) або додатком 94 до цього Порядку (для об'єктів реставрації), встановлює:

відповідність цільового призначення земельної ділянки;

відсутність зауважень за результатами проведеної експертизи проектної документації;

відповідність проектних рішень містобудівним умовам і обмеженням, а саме дотримання вимог щодо відсотка забудови земельної ділянки, висотності;

дотримання вимог щодо збереження охоронних зон (у разі потреби):

- зони приаеродромної території;

- зон потенційно небезпечних об'єктів лінійної частини магістральних продуктопроводів;

- заборонних зон електромереж;

- санітарно-захисної зони;

- природоохоронної зони;

- зон потенційно небезпечних об'єктів 2 класу;

- зони охорони пам'яток культурної спадщини, історико-культурних заповідників, історико-культурних заповідних територій;

- історичних ареалів населених місць;

- охорона культурної спадщини, збереження традиційного характеру середовища населених пунктів;

забезпеченість об'єктами благоустрою:

- дитячими майданчиками;

- зонами відпочинку;

- паркувальними майданчиками;

достовірність поданих документів (у тій частині, що об'єктивно може бути документально перевірена):

- чинність ліцензії/сертифіката відповідального виконавця робіт та її/його відповідність класу наслідків об'єкта будівництва;

- чинність сертифіката архітектора та його відповідність класу наслідків об'єкта будівництва (СС2 чи СС3) (у разі потреби);

- чинність сертифіката інженера-проектувальника та його відповідність класу наслідків об'єкта будівництва (СС2 чи СС3) (у разі потреби);

- чинність сертифіката інженера технічного нагляду та його відповідність класу наслідків об'єкта будівництва (СС2 чи СС3).

Орган державного архітектурно-будівельного контролю надсилає на адресу електронної пошти замовника будівництва скановану копію виданого дозволу не пізніше одного робочого дня з дати прийняття такого рішення.

Орган державного архітектурно-будівельного контролю забезпечує архівування та зберігання поданого пакета документів, а територіальні органи Держсервісбуду - зберігання поданого пакета документів до передачі до відповідного територіального органу ДІМ.

30. Підставою для відмови у видачі дозволу є:

невідповідність цільового призначення земельної ділянки;

наявність у поданих документах порушень містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, зокрема дотримання вимог висотності (блакитна лінія), щільності населення, планувальні обмеження (охоронні зони пам'яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об'єктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони), дотримання охоронних зон об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури та об'єктів підвищеної небезпеки (червоні та жовті лінії), а також зелених насаджень (зелена лінія).";

9) пункт 32 викласти в такій редакції:

"32. Рішення про видачу або анулювання дозволу на виконання будівельних робіт може бути розглянуто в адміністративному порядку Мінрегіоном або оскаржено до суду.

Порядок розгляду таких рішень Мінрегіоном визначається Кабінетом Міністрів України.";

10) у пункті 33:

абзац перший викласти в такій редакції:

"33. У разі коли право на будівництво об'єкта передано іншому замовникові або змінено генерального підрядника чи підрядника (якщо будівельні роботи виконуються без залучення субпідрядників), чи осіб, відповідальних за проведення авторського і технічного нагляду, або відповідальних виконавців робіт, а також у разі коригування проектної документації замовник (його уповноважена особа) протягом трьох робочих днів повідомляє відповідному органу державного архітектурно-будівельного контролю через центр надання адміністративних послуг чи через електронний кабінет шляхом подання засобами програмного забезпечення Єдиного державного веб-порталу електронних послуг або рекомендованим листом з описом вкладення до центру надання адміністративних послуг за формою згідно з додатком 10 до цього Порядку з поданням засвідчених у встановленому порядку копій документів, що підтверджують зазначені зміни.";

доповнити пункт абзацом такого змісту:

"Розгляд поданих замовником (його уповноваженою особою) документів здійснюється органом державного архітектурно-будівельного контролю протягом п'яти днів з дати отримання.";

11) у тексті Порядку слово "Держархбудінспекція" у всіх відмінках замінити словом "Держсервісбуд" у відповідному відмінку;

12) у додатках до Порядку:

доповнити Порядок додатками 91 - 94 такого змісту:

ЧЕК-ЛИСТ
прийняття документів у центрі надання адміністративних послуг для отримання дозволу на початок виконання будівельних робіт для нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єкта будівництва

Порядковий номер

Назва документа

Відмітка про наявність

1.

Заява про отримання дозволу

 

2.

Витяг (витяги) з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо наявного права власності або землекористування земельною ділянкою (земельними ділянками)

 

3.

Витяг (витяги) з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо будівель і інженерних споруд, які реконструюються, піддаються капітальному ремонту чи реставрації

 

4.

Оригінал нотаріально завіреної згоди власника (власників) будівлі (будівель), інженерної споруди на проведення будівельних робіт у разі здійснення не власником (власниками) будівлі (будівель) і інженерних споруд їх реконструкції, капітального ремонту

 

5.

Частина проектної документації у складі:

 

містобудівних умов і обмежень або листа уповноваженого органу містобудування та архітектури про те, що для проектування даного об'єкта будівництва містобудівні умови і обмеження не надаються

 

технічних умов щодо електропостачання або листа розробника проекту про відсутність потреби

 

технічних умов щодо водопостачання та водовідведення або листа розробника проекту про відсутність потреби

 

технічних умов щодо теплопостачання або листа розробника проекту про відсутність потреби

 

технічних умов щодо газопостачання або листа розробника проекту про відсутність потреби

 

розрахунку класу наслідків (відповідальності) та категорії складності

 

генерального плану на топографічній основі масштабом 1:500 або 1:1000

 

плану трас зовнішніх інженерних мереж та комунікацій масштабом 1:2000

 

планів поверхів, фасадів масштабом 1:50 або 1:100, або 1:200 (для будівель)

 

6.

Експертний звіт щодо розгляду проектної документації

 

7.

Фотокопія розпорядчого документа (рішення, розпорядження, наказ) замовника про затвердження проектної документації, завірена замовником, або лист фізичної особи - замовника

 

8.

Фотокопія договору підряду (генерального підряду) на виконання будівельних робіт, завірена замовником

 

9.

Фотокопія розпорядчого документа (рішення, розпорядження, наказ) про призначення осіб, які здійснюють авторський нагляд, завірена замовником

 

10.

Фотокопія договору підряду на здійснення технічного нагляду та/або фотокопія розпорядчого документа (рішення, розпорядження, наказ) замовника про призначення осіб, які здійснюють технічний нагляд, завірена замовником

 

11.

Оцінка впливу на довкілля (у разі потреби)

 

_______________________
(дата)

_______________
(підпис)

________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)
посадової особи)

 

ЧЕК-ЛИСТ
прийняття документів у центрі надання адміністративних послуг для отримання дозволу на початок виконання будівельних робіт для об'єктів реставрації

Порядковий номер

Назва документа

Відмітка про наявність

1.

Заява про отримання дозволу

 

2.

Витяг (витяги) з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, щодо будівель і інженерних споруд, які реставруються

 

3.

Оригінал нотаріально завіреної згоди власника (власників) будівлі (будівель), інженерної споруди на проведення будівельних робіт у разі здійснення не власником будівель і інженерних споруд їх реставрації

 

4.

Частина проектної документації у складі:

 

реставраційного завдання

 

технічних умов щодо електропостачання або листа розробника проекту про відсутність потреби

 

технічних умов щодо водопостачання та водовідведення або листа розробника проекту про відсутність потреби

 

технічних умов щодо теплопостачання або листа розробника проекту про відсутність потреби

 

технічних умов щодо газопостачання або листа розробника проекту про відсутність потреби

 

розрахунку класу наслідків (відповідальності) та категорії складності

 

ситуаційного плану розташування пам'ятки в планувальній структурі населеного пункту масштабом 1:2000 або 1:5000, або 1:10000

 

генерального плану ділянки проектування на топографічній основі масштабом 1:500 або 1:1000

 

схеми напрямків трасінженерних мереж на топографічній основі масштабом 1:2000 (у разі потреби)

 

схеми вертикального планування масштабом 1:200 або 1:500 (у разі потреби)

 

планів поверхів, фасадів масштабом 1:50 або 1:100, або 1:200 (для будівель)

 

витягу з протоколу засідання науково-методичної або консультативної ради про узгодження принципових рішень

 

5.

Експертний звіт щодо розгляду проектної документації

 

6.

Фотокопія розпорядчого документа (рішення, розпорядження, наказ) замовника про затвердження проектної документації, завіреної замовником, або лист фізичної особи - замовника

 

7.

Фотокопія договору підряду (генерального підряду) на виконання будівельних робіт, завірена замовником

 

8.

Фотокопія розпорядчого документа (рішення, розпорядження, наказ) про призначення осіб, які здійснюють авторський нагляд, завірена замовником

 

9.

Фотокопія договору підряду на здійснення технічного нагляду та/або фотокопія розпорядчого документа (рішення, розпорядження, наказ) замовника про призначення осіб, які здійснюють технічний нагляд, завірена замовником

 

10.

Оцінка впливу на довкілля (у разі потреби)

 

_______________
(дата)

_______________
(підпис)

_________________________
(прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)
посадової особи)

 

 

ЧЕК-ЛИСТ
перевірки посадовою особою Держсервісбуду документів для отримання дозволу на початок виконання будівельних робіт для нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єкта будівництва

Порядковий номер

Показник

Не потребує

Відповідає

Не відповідає

1.

Цільове призначення земельної ділянки

Х

 

 

2.

Звіт за результатами проведеної експертизи без зауважень*

Х

 

 

3.

Відсоток забудови земельної ділянки

Х

 

 

4.

Збереження охоронних зон (у разі потреби):

 

 

 

зони приаеродромної території

 

 

 

зони потенційно небезпечних об'єктів лінійної частини магістральних продуктопроводів

 

 

 

заборонних зон електромереж

 

 

 

санітарно-захисної зони

 

 

 

природоохоронної зони

 

 

 

зон потенційно небезпечних об'єктів 2 класу

 

 

 

охоронної зони об'єктів культурної спадщини

 

 

 

зони історичних ареалів міст

 

 

 

5.

Забезпеченість об'єктами благоустрою:

 

 

 

дитячими майданчиками

 

 

 

зонами відпочинку

 

 

 

паркувальними майданчиками

 

 

 

6.

Обмеження висоти

 

 

 

7.

Чинність ліцензії/сертифіката відповідального виконавця робіт та її/його відповідність класу наслідків об'єкта будівництва

Х

 

 

8.

Чинність сертифіката архітектора та його відповідність класу наслідків об'єкта будівництва (СС2 чи СС3) (у разі потреби)

Х

 

 

9.

Чинність сертифіката інженера-проектувальника та його відповідність класу наслідків об'єкта будівництва (СС2 чи СС3) (у разі потреби)

Х

 

 

10.

Чинність сертифіката інженера технічного нагляду та його відповідність класу наслідків об'єкта будівництва (СС2 чи СС3)

Х

 

 

_______________________
(дата)

_______________
(підпис)

________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)
посадової особи)

 

ЧЕК-ЛИСТ
перевірки посадовою особою Держсервісбуду документів для отримання дозволу на початок виконання будівельних робіт для об'єктів реставрації

Порядковий номер

Показник

Не потребує

Відповідає

Не відповідає

1.

Звіт за результатами проведеної експертизи без зауважень*

Х

 

 

2.

Збереження охоронних зон (у разі потреби):

 

 

 

зони приаеродромної території

 

 

 

зони потенційно небезпечних об'єктів лінійної частини магістральних продуктопроводів

 

 

 

заборонних зон електромереж

 

 

 

санітарно-захисної зони

 

 

 

природоохоронної зони

 

 

 

зони потенційно небезпечного об'єкта 2 класу

 

 

 

охоронної зони об'єктів культурної спадщини (обов'язково)

 

 

 

зони історичних ареалів міст

 

 

 

3.

Погодження проектної документації органом охорони культурної спадщини

Х

 

 

4.

Чинність ліцензії/сертифіката відповідального виконавця робіт та її/його відповідність класу наслідків об'єкта будівництва

Х

 

 

5.

Чинність сертифікати архітектора та його відповідність класу наслідків об'єкта будівництва (СС2 чи СС3) (у разі потреби)

Х

 

 

6.

Чинність сертифіката інженера-проектувальника та його відповідність класу наслідків об'єкта будівництва (СС2 чи СС3) (у разі потреби)

Х

 

 

7.

Чинність сертифіката інженера технічного нагляду та його відповідність класу наслідків об'єкта будівництва (СС2 чи СС3)

Х

 

 

_______________________
(дата)

_______________
(підпис)

______________________________
(прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)
посадової особи)";

додаток 10 викласти в такій редакції:

 

________________________________________
(найменування органу державного архітектурно-
________________________________________
будівельного контролю, якому надсилається заява)

Замовник

________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, місце
________________________________________
проживання, серія і номер паспорта, ким і коли виданий,
________________________________________
номер облікової картки платника податків (не зазначається
________________________________________
фізичними особами, які через свої релігійні переконання
________________________________________
відмовляються від прийняття реєстраційного номера
________________________________________
облікової картки платника податків та повідомили про це
________________________________________
відповідному контролюючому органу і мають
________________________________________
відмітку у паспорті), номер телефону;
________________________________________
найменування юридичної особи, її місцезнаходження,
________________________________________
код платника податків згідно з ЄДРПОУ або
________________________________________
податковий номер, номер телефону)

ЗАЯВА

Відповідно до статті 37 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" прошу
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                  (видати, внести зміни, анулювати (необхідне зазначити)
дозвіл на виконання будівельних робіт (у разі внесення змін зазначається їх суть) _____________________________________________________________________________________
                                                                                     (найменування об'єкта будівництва)

Дозвіл від _______ N ______ (зазначається у разі внесення змін або анулювання дозволу)

місце розташування об'єкта будівництва ___________________________________________________,

дата і номер наказу про присвоєння адреси об'єкта будівництва, найменування органу, який його прийняв _____________________________________________________________________________
                                                                                     (зазначається у разі, коли замовник
_____________________________________________________________________________________
                                       отримав містобудівні умови та обмеження під час реалізації експериментального проекту
_____________________________________________________________________________________,
                                                    з присвоєння адрес об'єктам будівництва та об'єктам нерухомого майна)
вид будівництва _______________________________________________________________________
                                                                                       (нове будівництво, реконструкція,
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                        реставрація, капітальний ремонт)
код об'єкта ___________________________________________________________________________,
                                                              (згідно з Державним класифікатором будівель та споруд ДК 018-2000)
клас наслідків (відповідальності) __________________________________________________________.

Перелік об'єктів, що входять до складу комплексу (будови), із зазначенням їх класу наслідків (відповідальності) (зазначається у разі будівництва комплексу (будови):

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Додаток.

1. Витяг (витяги) з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо наявного права власності або землекористування земельною ділянкою (земельними ділянками) (крім випадків, визначених пунктом 7 Порядку виконання підготовчих та будівельних робіт, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. N 466 "Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт").

2. Витяг (витяги) з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо будівель і інженерних споруд, які реконструюються, піддаються капітальному ремонту чи реставрації.

3. Нотаріально завірена згода власника (власників) будівлі (будівель), інженерної споруди на проведення будівельних робіт у разі здійснення не власником будівель і інженерних споруд їх реконструкції, реставрації, капітального ремонту.

4. Частина проектної документації у складі:

1) для нового будівництва, капітального ремонту та реконструкції:

містобудівних умов та обмежень або листа уповноваженого органу містобудування та архітектури про те, що для проектування даного об'єкта будівництва містобудівні умови та обмеження не надаються;

технічних умов щодо теплопостачання або листа розробника проекту про відсутність потреби;

технічних умов щодо водопостачання та водовідведення або листа розробника проекту про відсутність потреби;

технічних умов щодо електропостачання або листа розробника проекту про відсутність потреби;

технічних умов щодо газопостачання або листа розробника проекту про відсутність потреби;

розрахунку класу наслідків (відповідальності) та категорії складності;

генерального плану на топографічній основі масштабом 1:500 або 1:1000;

плану трас зовнішніх інженерних мереж та комунікацій масштабом 1:2 000;

планів поверхів, фасадів масштабом 1:50, 1:100 або 1:200 (для будівель);

2) для об'єктів реставрації:

реставраційного завдання;

технічних умов щодо теплопостачання або листа розробника проекту про відсутність потреби;

технічних умов щодо водопостачання та водовідведення або листа розробника проекту про відсутність потреби;

технічних умов щодо електропостачання або листа розробника проекту про відсутність потреби;

технічних умов щодо газопостачання або листа розробника проекту про відсутність потреби;

розрахунку класу наслідків (відповідальності) та категорії складності;

ситуаційного плану розташування пам'ятки в планувальній структурі населеного пункту масштабом 1:2000, 1:5000 або 1:10000;

генерального плану ділянки проектування на топографічній основі масштабом 1:500 або 1:1000;

схеми напрямків трас інженерних мереж на топографічній основі масштабом 1:2000 (у разі потреби);

схеми вертикального планування масштабом 1:200 або 1:500 (у разі потреби);

планів поверхів, фасадів масштабом 1:50, 1:100 або 1:200 (для будівель);

витягу з протоколу засідання відповідної науково-методичної або консультативної ради про узгодження принципових рішень.

5. Експертний звіт щодо розгляду проектної документації.

6. Фотокопія розпорядчого документа (рішення, розпорядження, наказ) замовника про затвердження проектної документації, завірена замовником, або лист фізичної особи - замовника.

7. Фотокопія договору підряду (генерального підряду) на виконання будівельних робіт, завірена замовником.

8. Фотокопія розпорядчого документа (рішення, розпорядження, наказ) про призначення осіб, які здійснюють авторський нагляд, завірена замовником.

9. Фотокопія договору підряду на здійснення технічного нагляду та/або фотокопія розпорядчого документа (рішення, розпорядження, наказ) замовника про призначення осіб, які здійснюють технічний нагляд, завірена замовником.

10. Оцінка впливу на довкілля (у разі потреби).

З метою забезпечення ведення єдиного реєстру документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, внесення відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" я, ____________________________________________________________________________________,
                                                                               (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи)
даю згоду на оброблення моїх персональних даних.

Заявник

_______________
(підпис)

____________________
(ініціали та прізвище)

М. П.

Примітки.

1. Кожна сторінка цієї заяви підписується замовником та засвідчується його печаткою (за наявності).

2. В інформації про місце розташування об'єкта будівництва зазначається:

у разі виконання будівельних робіт щодо об'єкта будівництва, прийнятого в експлуатацію в установленому порядку, - раніше присвоєна адреса об'єкта нерухомого майна;

у разі нового будівництва - кадастровий номер земельної ділянки та місце розташування земельної ділянки, на якій розташовуватиметься об'єкт будівництва, згідно з документом, що посвідчує право власності (користування) такою ділянкою.

3. В інформації про місце розташування закінченого будівництвом об'єкта, будівництво якого здійснюється на замовлення органів державної влади чи органів місцевого самоврядування відповідно до частини четвертої статті 34 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" та частини першої статті 121 Закону України "Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи", у разі відсутності відомостей, визначених у пункті 2 цих приміток, зазначається визначений замовником опис місця розташування об'єкта.

4. У разі коли інформація про місце розташування об'єкта будівництва, яка зазначена в містобудівних умовах та обмеженнях для проектування об'єкта будівництва, відрізняється від інформації про місце розташування об'єкта будівництва, визначеної у пункті 2 цих приміток, додатково зазначається інформація про місце розташування об'єкта будівництва, яка зазначена в таких містобудівних умовах та обмеженнях.

5. У разі коли об'єкту будівництва присвоєно адресу під час реалізації експериментального проекту з присвоєння адрес об'єктам будівництва та об'єктам нерухомого майна, в інформації про місце розташування об'єкта будівництва замість відомостей, визначених в абзаці третьому пункту 2 та пунктах 3, 4 цих приміток, зазначаються відомості про таку адресу.

6. У разі внесення змін та анулювання дозволу на виконання будівельних робіт інформація про місце розташування об'єкта будівництва зазначається згідно з дозволом на виконання будівельних робіт.".

3. У додатку 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2014 р. N 85 "Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів центральних органів виконавчої влади, інших державних органів" (Офіційний вісник України, 2014 р., N 29, ст. 814; 2015 р., N 86, ст. 2882) позицію

"Держархбудінспекція

1017

1010"

 

 

замінити такою позицією:

"Держсервісбуд

70

70

287

287".

4. У схемі спрямування і координації діяльності центральних органів виконавчої влади Кабінетом Міністрів України через відповідних членів Кабінету Міністрів України, затвердженій постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 р. N 442 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади" (Офіційний вісник України, 2014 р., N 74, ст. 2105; 2019 р., N 86, ст. 2898):

у розділі II позицію "Державна архітектурно-будівельна інспекція України" замінити позицією "Державна сервісна служба містобудування України";

у пункті 3 розділу III абзац другий викласти в такій редакції:

"Державна сервісна служба містобудування України".

____________

Опрос