Идет загрузка документа (36 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений и признании утратившими силу некоторых постановлений Кабинета Министров Украины

КМ Украины
Постановление КМ от 12.02.2020 № 134
действует с 06.06.2020

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 12 лютого 2020 р. N 134

Київ

Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

3. Установити, що відповідальним за реалізацію пілотного проекту щодо запровадження національної інфраструктури геопросторових даних є державне підприємство "Науково-дослідний інститут геодезії і картографії".

4. Ця постанова набирає чинності через три місяці з дня її опублікування.

 

Прем'єр-міністр України

О. ГОНЧАРУК

Інд. 75

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. N 1051 (Офіційний вісник України, 2012 р., N 89, ст. 3598; 2016 р., N 2, ст. 102; 2017 р., N 9, ст. 280; 2018 р., N 22, ст. 727; 2019 р., N 47, ст. 1614):

1) підпункт 1 пункту 23 викласти в такій редакції:

"1) назва та код, обліковий номер обмеження (в цілому і за окремими контурами) згідно з додатками 2 і 6 та пунктами 28 і 301 цього Порядку;";

2) у пункті 24:

у підпункті 11 слова "будівель і споруд, їх найменування" замінити словами ", координат поворотних точок, геометричних параметрів, назв, адрес будівель, споруд та інженерних мереж, їх облікових номерів, визначених відповідно до пункту 302 цього Порядку, ідентифікаторів об'єктів будівництва та закінчених будівництвом об'єктів, відомостей про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів";

підпункт 13 доповнити абзацом такого змісту:

"обліковий номер частини земельної ділянки, на яку поширюється дія сервітуту, договору суборенди, визначений згідно з пунктом 301 цього Порядку;";

доповнити пункт підпунктом 17 такого змісту:

"17) відомості про контури, координати поворотних точок, назви, адреси будівель, споруд та інженерних мереж, ідентифікатори об'єктів будівництва та закінчених будівництвом об'єктів вносяться до Державного земельного кадастру також на підставі інформації, отриманої в порядку електронної інформаційної взаємодії між Державним земельним кадастром та Єдиною державною електронною системою у сфері будівництва.";

3) абзац другий пункту 26 після слів "обмежень у використанні земель" доповнити словами ", частини земельної ділянки, на яку поширюється дія обмеження у використанні земельної ділянки, сервітуту, договору суборенди";

4) у пункті 27:

абзац перший після слів "(крім земельної ділянки)" доповнити словами ", частини земельної ділянки, на яку поширюється дія обмеження у використанні земельної ділянки, сервітуту, договору суборенди";

абзац другий після слів "об'єкта Державного земельного кадастру" доповнити словами ", частини земельної ділянки, на яку поширюється дія обмеження у використанні земельної ділянки, сервітуту, договору суборенди";

абзац третій після слів "об'єктів Державного земельного кадастру" доповнити словами ", частини земельної ділянки, на яку поширюється дія обмеження у використанні земельної ділянки, сервітуту, договору суборенди";

5) доповнити Порядок пунктами 301 і 302 такого змісту:

"301. Обліковий номер частини земельної ділянки, на яку поширюється дія обмеження у використанні земельної ділянки, дія сервітуту, договору суборенди, складається з таких структурних елементів:

НКЗ : НКК : НЗД : КОС : НОС,

де НКЗ - номер кадастрової зони, який визначається згідно з пунктом 34 цього Порядку;

НКК - номер кадастрового кварталу, який визначається згідно з пунктом 34 цього Порядку;

НЗД - чотиризначний номер земельної ділянки в межах кадастрового кварталу (максимальна кількість земельних ділянок у межах кадастрового кварталу становить 9999);

КОС - чотиризначний код частини земельної ділянки, на яку поширюється дія обмеження у використанні земельної ділянки, права суборенди, сервітуту, який визначається згідно з додатком 6;

НОС - восьмизначний порядковий номер частини земельної ділянки, на яку поширюється дія обмеження у використанні земельної ділянки, дія сервітуту, договору суборенди.

Структурні елементи облікового номеру частини земельної ділянки, на яку поширюється дія обмеження у використанні земельної ділянки, дія сервітуту, договору суборенди, відокремлюються один від одного двокрапкою.

Структурні елементи облікового номеру частини земельної ділянки, на яку поширюється дія обмеження у використанні земельної ділянки, дія сервітуту, договору суборенди, визначаються на підставі:

даних, що містяться у Державному земельному кадастрі;

відомостей про координати поворотних точок меж частини земельної ділянки, на яку поширюється дія обмеження у використанні земельної ділянки, дія сервітуту, договору суборенди, зазначених у документації із землеустрою та відповідному електронному документі.

302. Обліковий номер контура об'єкта будівництва та закінченого будівництвом об'єкта, розташованого на земельній ділянці, складається з таких структурних елементів:

НКЗ : НКК : НЗД : КБС : НБС,

де НКЗ - номер кадастрової зони, який визначається згідно з пунктом 34 цього Порядку;

НКК - номер кадастрового кварталу, який визначається згідно з пунктом 34 цього Порядку;

НЗД - чотиризначний номер земельної ділянки в межах кадастрового кварталу (максимальна кількість земельних ділянок у межах кадастрового кварталу становить 9999);

КБС - тризначний код контура об'єкта будівництва та закінченого будівництвом об'єкта, розташованого на земельній ділянці, який визначається відповідно до Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000, на рівні класифікаційного угруповання "група";

НБС - тризначний порядковий код контура об'єкта будівництва та закінченого будівництвом об'єкта, розташованого на земельній ділянці.

Структурні елементи облікового номера контура об'єкта будівництва та закінченого будівництвом об'єкта, розташованого на земельній ділянці, відокремлюються один від одного двокрапкою.

Структурні елементи облікового номера контура об'єкта будівництва та закінченого будівництвом об'єкта, розташованого на земельній ділянці, визначаються на підставі:

даних, що містяться у Державному земельному кадастрі;

відомостей про координати поворотних точок меж контура об'єкта будівництва та закінченого будівництвом об'єкта, розташованого на земельній ділянці, зазначених у документації із землеустрою та відповідному електронному документі.

Обліковий номер контура об'єкта будівництва та закінченого будівництвом об'єкта, розташованого на земельній ділянці, присвоюється з використанням програмного забезпечення Державного земельного кадастру під час внесення відомостей до Державного земельного кадастру згідно з підпунктом 11 пункту 24 цього Порядку.";

6) підпункт 6 пункту 205 викласти в такій редакції:

"6) технічне і технологічне забезпечення оброблення, систематизації та наповнення відомостей про об'єкти Державного земельного кадастру (в тому числі архівних матеріалів та схем поділу земель колективної власності на земельні частки (паї);";

7) доповнити Порядок пунктом 2061 такого змісту:

"2061. Адміністратор Державного земельного кадастру забезпечує технічну можливість проведення сертифікованими інженерами-землевпорядниками за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру автоматизованої перевірки обмінного файлу щодо правильності його заповнення та перебування в межах земельної ділянки, що передбачається зареєструвати, іншої земельної ділянки або її частини, до подання заяви про державну реєстрацію такої земельної ділянки.";

8) у додатку 1 до Порядку:

пункт 63 після абзацу дев'ятого доповнити новим абзацом такого змісту:

"9) в елементі "Обліковий номер частин земельної ділянки, на які поширюється дія суборенди" (SUNumber) - відомості про облікові номери частин земельної ділянки, на які поширюється дія суборенди, згідно з пунктом 301 Порядку ведення Державного земельного кадастру.".

У зв'язку з цим абзац десятий вважати абзацом одинадцятим;

пункт 65 після абзацу п'ятого доповнити новими абзацами такого змісту:

"41) в елементі "Обліковий номер частини земельної ділянки, на яку поширюється дія обмеження у використанні земельної ділянки" (RENumber) - відомості про облікові номери частин земельної ділянки, на які поширюється дія обмеження у використанні земельної ділянки, згідно з пунктом 301 Порядку ведення Державного земельного кадастру;

42) в елементі "Обліковий номер частини земельної ділянки, на яку поширюється дія сервітуту" (SENumber) - відомості про облікові номери частин земельної ділянки, на які поширюється дія сервітуту, згідно з пунктом 301 Порядку ведення Державного земельного кадастру;".

У зв'язку з цим абзаци шостий - шістнадцятий вважати відповідно абзацами восьмим - вісімнадцятим;

доповнити додаток пунктами 671 і 672 такого змісту:

"671. Елемент "Будинки та споруди" (BuildingInfo) наведений у додатку 351.

672. Елемент "Будинки та споруди" (BuildingInfo) включає елементи, в яких зазначаються ідентифікаційні та метричні дані об'єктів нерухомого майна, а саме:

1) в елементі "Обліковий номер контуру об'єкта нерухомого майна, розташованого на земельній ділянці" (BUNumber) - відомості про облікові номери контуру об'єкта нерухомого майна, розташованого на земельній ділянці, згідно з пунктом 302 цього Порядку;

2) в елементі "Назва об'єкта нерухомого майна" (BUName) - назва об'єкта нерухомого майна, яка визначається відповідно до Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000, на рівні класифікаційного угруповання "група";

3) в елементі "Метрична інформація" (MetricInfo) - такі дані:

площа будинку та (або) споруди (Area) - інформація про одиниці виміру площі (MeasurementUnit), значення площі (Size), метод визначення площі (DeterminationMethod) за координатами точок повороту меж угіддя, зазначеними в електронному документі (ExhangeFileCoordinates), згідно із значенням площі, зазначеним у правовстановлюючому документі (DocExch), або шляхом переобчислення (Calculation);

середня квадратична похибка обчислення площі будинку та (або) споруди (Error);

опис меж будинку та (або) споруди, що здійснюється за допомогою елементів "Блок опису зовнішніх полігонів будинку та (або) споруди" (Externals) та "Блок опису внутрішніх полігонів будинку та (або) споруди" (Internals). Внесення відомостей у зазначені в цьому абзаці елементи здійснюється за допомогою елемента (Boundary) згідно з додатком 11 (комплексний тип "Межа об'єкта").";

9) додаток 32 до вимог доповнити такою позицією:

"

SUNumber
Обліковий номер частин земельної ділянки, на які поширюється дія суборенди

 

 

Зазначається згідно з пунктом 301 Порядку ведення Державного земельного кадастру

";

10) додаток 33 до вимог доповнити такими позиціями:

"

RENumber
Обліковий номер частини земельної ділянки, на яку поширюється дія обмеження у використанні земельної ділянки

 

 

Зазначається згідно з пунктом 301 Порядку ведення Державного земельного кадастру

SENumber
Обліковий номер частини земельної ділянки, на яку поширюється дія сервітуту

 

 

Зазначається згідно з пунктом 301 Порядку ведення Державного земельного кадастру

";

11) доповнити вимоги додатком 351 такого змісту:

БУДИНКИ ТА СПОРУДИ,
які розташовані на земельній ділянці

UkrainianCadastralExchangeFile/
InfoPart /
CadastralZoneInfo /
CadastralQuarters /
CadastralQuarterInfo /
Parcels/
ParcelInfo/
BuildingInfo/

BuildingInfo
Будинки та споруди, які розташовані на земельній ділянці

Склад елемента

Додаткова інформація

BuildingInfo
Будинки та споруди

CadastralCode
Кадастровий номер земельної ділянки

 

 

 

 

 

Building
Об'єкт нерухомого майна (будинок або споруда)

BUNamber
Обліковий номер контуру об'єкта нерухомого майна, розташованого на земельній ділянці

 

 

 

Зазначається згідно з пунктом 302 Порядку ведення Державного земельного кадастру

BUName
Назва об'єкта нерухомого майна

 

 

 

Зазначається відповідно до Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000 на рівні класифікаційного угруповання "група"

BUAddress
Адреса об'єкта нерухомого майна

 

 

 

Зазначаються дані згідно з додатком 37 до вимог

Construction ID
Ідентифікатор об'єкта будівництва та закінченого будівництвом об'єкта, відомості про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта

 

 

 

Зазначаються дані, які надійшли з Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва

MetricInfo
Метрична інформація

Area
Площа об'єкта нерухо-мого майна

MeasurementUnit
Одиниці виміру площі

гектарів
кв. метрів

 

 

 

Size
Значення площі

 

 

 

 

Determination Method
Метод визначення площі об'єкта нерухомого майна

Exhange File Coordinates
За координатами вузлів полігона

 

 

 

 

Calculation
Переобчислення

 

 

 

 

DocExch
Згідно з правовстановлюючим документом

 

 

Error
Середня квадратична похибка обчислення площі об'єкта нерухомо-го майна

 

 

 

 

Externals
Блок опису зовнішніх полігонів об'єкта нерухомого майна

Boundary
type Boundary
Межа зовнішнього полігона об'єкта нерухомого майна

 

Зазначаються дані згідно з додатком 11 до вимог

 

 

Internals
Блок опису внутрішніх полігонів об'єкта нерухомого майна

Boundary
type Boundary
Межа внутрішнього полігона об'єкта нерухомого майна

Зазначаються дані згідно з додатком 11 до вимог

";

12) у додатку 2 до Порядку позицію "0.16 Ключові території екомережі" у графі "Назви територіальних зон (груп об'єктів)" доповнити словами "(території та об'єкти природно-заповідного фонду тощо)";

13) додаток 6 до Порядку доповнити такими позиціями:

"10.8

Заповідні зони національних природних парків

10.9

Зони регульованої рекреації національних природних парків

10.10

Зони стаціонарної рекреації національних природних парків

10.11

Господарські зони національних природних парків

10.12

Заповідні зони біосферних заповідників

10.13

Буферні зони біосферних заповідників

10.14

Зони антропогенних ландшафтів біосферних заповідників

10.15

Зони регульованого заповідного режиму біосферних заповідників

10.16

Заповідні зони регіональних ландшафтних парків

10.17

Зони регульованої рекреації регіональних ландшафтних парків

10.18

Зони стаціонарної рекреації регіональних ландшафтних парків

10.19

Господарські зони регіональних ландшафтних парків

10.20

Заповідні зони парків-пам'яток садово-паркового мистецтва

10.21

Експозиційні зони парків-пам'яток садово-паркового мистецтва

10.22

Наукові зони парків-пам'яток садово-паркового мистецтва

10.23

Адміністративно-господарські зони парків-пам'яток садово-паркового мистецтва

10.24

Охоронні зони територій та об'єктів природно-заповідного фонду

10.25

Території, зарезервовані з метою наступного заповідання".

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 3 червня 2013 р. N 483 "Про затвердження Порядку інформаційної взаємодії між кадастрами та інформаційними системами" (Офіційний вісник України, 2013 р., N 53, ст. 1934; 2015 р., N 46, ст. 1472; 2017 р., N 22, ст. 615; 2019 р., N 90, ст. 3000):

1) у назві та пункті 1 постанови слова "між кадастрами" замінити словами "між Державним земельним кадастром, іншими кадастрами";

2) у Порядку, затвердженому зазначеною постановою:

у назві Порядку слова "між кадастрами" замінити словами "між Державним земельним кадастром, іншими кадастрами";

у пункті 1:

в абзаці першому слова "між кадастрами" замінити словами "між Державним земельним кадастром, іншими кадастрами";

абзац четвертий викласти в такій редакції:

"забезпечення обов'язковості передачі геопросторових даних та інших відомостей з інформаційних систем до Державного земельного кадастру;";

абзац десятий пункту 2 викласти в такій редакції:

"Інші терміни вживаються у значенні, наведеному у Законах України "Про Державний земельний кадастр", "Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність" та інших нормативно-правових актах.";

пункт 3 викласти в такій редакції:

"3. Обмін інформацією між Державним земельним кадастром, іншими кадастрами та інформаційними системами ведеться на електронних носіях.";

у пункті 4 слова "між кадастрами" замінити словами "між Державним земельним кадастром, іншими кадастрами";

пункт 6 викласти в такій редакції:

"6. Обмін інформацією для ведення Державного земельного кадастру здійснюється шляхом:

надання до Державного земельного кадастру картографічної основи картографо-геодезичного фонду України;

передачі до Державного земельного кадастру картографічної основи інших кадастрів та інформаційних систем;

надання до Державного земельного кадастру інформації з інших кадастрів та інформаційних систем.";

доповнити Порядок пунктом 61 такого змісту:

"61. Обмін інформацією Державного земельного кадастру для суб'єктів інформаційного обміну здійснюється шляхом:

автоматизованого обміну даними між Державним земельним кадастром та іншими інформаційними системами;

надання доступу до Державного земельного кадастру в режимі читання;

забезпечення можливості пошуку, перегляду, копіювання та роздрукування відомостей Державного земельного кадастру, оприлюднених на офіційному веб-сайті Держгеокадастру;

надання викопіювань з кадастрової карти (плану) та іншої картографічної документації Державного земельного кадастру;

взаємодії із суб'єктами інформаційного обміну іншими узгодженими способами з урахуванням вимог законодавства.";

пункт 7 викласти в такій редакції:

"7. Обмін даними між Державним земельним кадастром, іншими кадастрами та інформаційними системами, визначення змісту таких даних здійснюються за згодою з Мінекономіки, держателями кадастрів та інформаційних систем органів виконавчої влади або договорами між держателем Державного земельного кадастру та держателями інших публічних і приватних інформаційних систем.

Електронна взаємодія державних електронних інформаційних ресурсів може також здійснюватися відповідно до Положення про електронну інформаційну взаємодію державних електронних інформаційних ресурсів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2016 р. N 606 (Офіційний вісник України, 2016 р., N 73, ст. 2455).";

пункти 10 і 11 виключити;

друге речення пункту 12 виключити;

доповнити Порядок пунктами 121 - 124 такого змісту:

"121. У разі коли інформаційна система перебуває у стані розроблення держатель такої інформаційної системи здійснює інформаційний обмін з Державним земельним кадастром шляхом подання держателю Державного земельного кадастру відповідних даних у електронному вигляді на фізичному носії.

122. Дані інших кадастрів та інформаційних систем, розміщені на картографічній основі Державного земельного кадастру у вигляді інформаційних шарів і атрибутів, є офіційними. У разі потреби такі дані можуть уточнюватися після розроблення документації, передбаченої законодавством.

123. Відповідальність за об'єктивність, достовірність та повноту даних інших кадастрів та інформаційних систем, розміщених на картографічній основі Державного земельного кадастру у вигляді інформаційних шарів та атрибутів, покладається на держателів таких кадастрів та інформаційних систем.

124. Держателі кадастрів та інформаційних систем відповідають за оновлення відповідних даних, розміщених на картографічній основі Державного земельного кадастру у вигляді інформаційних шарів та атрибутів, яке здійснюється постійно, але не рідше одного разу на місяць.";

підпункт 6 пункту 13 виключити;

у підпунктах 1 і 5 пункту 14 слово "геоінформаційні" в усіх відмінках замінити словом "інформаційні" у відповідному відмінку;

в абзаці першому пункту 15 слово "геоінформаційних" замінити словом "інформаційних";

3) у додатку до Порядку:

у назві додатка слова "між кадастрами" замінити словами "між Державним земельним кадастром, іншими кадастрами";

пункт 5 викласти в такій редакції:

"5. Земельні угіддя із зазначенням контурів, координат поворотних точок, геометричних параметрів, назв, адрес будівель, споруд та інженерних мереж, ідентифікаторів об'єктів будівництва та закінчених будівництвом об'єктів, відомостей про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів.";

пункт 12 викласти в такій редакції:

"12. Геопросторові відомості інформаційних ресурсів системи містобудівного кадастру.";

пункт 16 після слів "Державного інформаційного геологічного фонду" доповнити словами "та спеціальні дозволи на користування надрами";

пункт 26 викласти в такій редакції:

"26. Планово-картографічні та інші матеріали щодо розташування і режиму територій та об'єктів природно-заповідного фонду, їх охоронних зон, територій, зарезервованих з метою наступного заповідання, територій і об'єктів екомережі та Смарагдової мережі.";

доповнити додаток пунктами 36 - 39 такого змісту:

"36. Дані пілотного проекту Держгеокадастру щодо запровадження національної інфраструктури геопросторових даних.

37. Дані адресного реєстру.

38. Дані щодо плати за землю.

39. Статистична інформація.".

 

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 р. N 556 "Про Порядок обміну інформацією між містобудівним та державним земельним кадастрами" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 41, ст. 1670).

2. Пункт 3 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. N 532 (Офіційний вісник України, 2013 р., N 63, ст. 2277).

3. Пункт 23 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 травня 2015 р. N 379 (Офіційний вісник України, 2015 р., N 46, ст. 1472).

4. Пункт 12 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2017 р. N 109 (Офіційний вісник України, 2017 р., N 22, ст. 615).

5. Пункт 90 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 6 листопада 2019 р. N 916 (Офіційний вісник України, 2019 р., N 90, ст. 3000).

____________

Опрос