Идет загрузка документа (29 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины

КМ Украины
Постановление КМ от 12.02.2020 № 102
действует с 22.08.2020

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 12 лютого 2020 р. N 102

Київ

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності через шість місяців з дня її опублікування, крім:

підпункту 1 пункту 1, пункту 2, підпункту 1 пункту 3, підпункту 1 пункту 4, підпункту 1 пункту 5, пункту 6, підпункту 1, абзаців четвертого та шостого підпункту 2 пункту 7, підпункту 1, абзацу дев'ятого підпункту 2 пункту 8, підпункту 1 пункту 9, підпункту 1 пункту 11, пункту 12, підпункту 1 пункту 13 змін, затверджених цією постановою, які набирають чинності з дня опублікування цієї постанови;

абзацу другого підпункту 2 пункту 9 змін, затверджених цією постановою, який набирає чинності одночасно з постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. N 771 "Про затвердження Технічного регламенту засобів індивідуального захисту" (Офіційний вісник України, 2019 р., N 70, ст. 2457).

 

Прем'єр-міністр України

О. ГОНЧАРУК

Інд. 21

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 30 січня 2013 р. N 62 "Про затвердження Технічного регламенту безпеки машин" (Офіційний вісник України, 2013 р., N 9, ст. 344; 2018 р., N 56, ст. 1969):

1) у пункті 2 постанови слова "Міністерству економічного розвитку і торгівлі" замінити словами "Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства";

2) у Технічному регламенті безпеки машин, затвердженому зазначеною постановою:

у пункті 2:

в абзаці п'ятому підпункту 1 слова і цифру "в абзаці п'ятому підпункту 2" замінити словами і цифрами "у підпункті 21";

у підпункті 2:

в абзаці третьому слова "знімне обладнання або" замінити словом "знімні";

абзац п'ятий виключити;

доповнити пункт підпунктом 21 такого змісту:

"21) незавершена машина - сукупність вузлів, яка є майже машиною, але самостійно не може виконувати конкретну функцію. Система приводу машини є незавершеною машиною. Незавершена машина призначена тільки для вбудовування або з'єднання з іншою машиною або з іншою незавершеною машиною чи устаткуванням, разом утворюючи машину, на яку поширюється дія цього Технічного регламенту;";

у підпункті 3:

абзац другий після слів "торговельною маркою" доповнити словами "(знаком для товарів і послуг)";

абзац п'ятий викласти в такій редакції:

"гармонізований європейський стандарт - європейський стандарт, прийнятий на основі запиту Європейської Комісії для застосування законодавства Європейського Союзу щодо гармонізації;";

в останньому абзаці слова "технічна специфікація," виключити;

пункт 3 доповнити абзацом такого змісту:

"незавершені машини.";

в абзаці першому пункту 8 слова ", крім незавершеної машини," виключити;

пункт 11 викласти в такій редакції:

"11. Перелік національних стандартів для цілей застосування цього Технічного регламенту (далі - перелік національних стандартів) затверджується та оприлюднюється відповідно до закону.

Відповідність машини національним стандартам, які включені до переліку національних стандартів, або їх частинам надає презумпцію відповідності такої машини тим суттєвим вимогам щодо безпеки та охорони здоров'я цього Технічного регламенту, що охоплюються такими стандартами або їх частинами.";

у назві розділу "Процедура оцінки відповідності машини, крім незавершеної машини" слова ", крім незавершеної машини" виключити.

2. У пункті 2 постанови Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 р. N 607 "Про затвердження Технічного регламенту щодо пляшок, які використовуються як мірні ємності" (Офіційний вісник України, 2015 р., N 69, ст. 2268) слова "Міністерству економічного розвитку і торгівлі" замінити словами "Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства".

3. У постанові Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р. N 1062 "Про затвердження Технічного регламенту щодо неавтоматичних зважувальних приладів" (Офіційний вісник України, 2015 р., N 102, ст. 3524):

1) у пункті 2 постанови слова "Міністерству економічного розвитку і торгівлі" замінити словами "Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства";

2) у Технічному регламенті щодо неавтоматичних зважувальних приладів, затвердженому зазначеною постановою:

у пункті 3:

підпункт 3 після слів "торговельною маркою" доповнити словами "(знаком для товарів і послуг)";

підпункт 5 викласти в такій редакції:

"5) гармонізований європейський стандарт - європейський стандарт, прийнятий на основі запиту Європейської Комісії для застосування законодавства Європейського Союзу щодо гармонізації;";

у пункті 36:

абзац перший викласти в такій редакції:

"36. Перелік національних стандартів для цілей застосування цього Технічного регламенту (далі - перелік національних стандартів) затверджується та оприлюднюється відповідно до закону.";

в абзаці другому слово "передбачені" замінити словом "охоплені".

4. У постанові Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р. N 1067 "Про затвердження Технічного регламенту низьковольтного електричного обладнання" (Офіційний вісник України, 2015 р., N 102, ст. 3526):

1) у пункті 2 постанови слова "Міністерству економічного розвитку і торгівлі" замінити словами "Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства";

2) у Технічному регламенті низьковольтного електричного обладнання, затвердженому зазначеною постановою:

у пункті 3:

абзац четвертий після слів "торговельною маркою" доповнити словами "(знаком для товарів і послуг)";

абзац шостий викласти в такій редакції:

"гармонізований європейський стандарт - європейський стандарт, прийнятий на основі запиту Європейської Комісії для застосування законодавства Європейського Союзу щодо гармонізації;";

абзац перший пункту 34 викласти в такій редакції:

"34. Перелік національних стандартів для цілей застосування цього Технічного регламенту (далі - перелік національних стандартів) затверджується та оприлюднюється відповідно до закону.".

5. У постанові Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р. N 1077 "Про затвердження Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання" (Офіційний вісник України, 2016 р., N 2, ст. 72; 2018 р., N 56, ст. 1969):

1) у пункті 2 постанови слова "Міністерству економічного розвитку і торгівлі" замінити словами "Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства";

2) у Технічному регламенті з електромагнітної сумісності обладнання, затвердженому зазначеною постановою:

у пункті 3:

підпункт 2 викласти в такій редакції:

"2) вироби авіаційної техніки, на які поширюється дія Повітряного кодексу України та які призначені виключно для використання у повітрі, а саме:

повітряні судна, крім безпілотних повітряних суден, та призначені для них двигуни, гвинти, деталі та обладнання, що не потребує встановлення на борту повітряного судна (будь-який прилад, обладнання, механізм, апаратура, додаткове пристосування, програмне забезпечення чи допоміжний пристрій, що розміщуються експлуатантом на борту повітряного судна, не є його частиною і використовується або призначений для використання під час експлуатації або управління повітряним судном, підтримки виживання пасажирів або здатні вплинути на безпечну експлуатацію повітряного судна);

безпілотні повітряні судна та призначені для них двигуни, гвинти, деталі та обладнання, що не потребує встановлення на борту безпілотного повітряного судна, конструкція яких сертифікована відповідно до статті 13 Повітряного кодексу України, які призначені для роботи лише на частотах, розподілених згідно з регламентами радіозв'язку Міжнародного союзу електрозв'язку для захищеного авіаційного використання;";

підпункт 21 виключити;

у пункті 6:

підпункт 4 після слів "торговельною маркою" доповнити словами "(знаком для товарів і послуг)";

підпункт 6 викласти в такій редакції:

"6) гармонізований європейський стандарт - європейський стандарт, прийнятий на основі запиту Європейської Комісії для застосування законодавства Європейського Союзу щодо гармонізації;";

підпункт 15 після слова "включаючи" доповнити словом "калібрування,";

останній абзац після слів "наведеному у" доповнити словами "Повітряному кодексі України,";

абзац перший пункту 38 викласти в такій редакції:

"38. Перелік національних стандартів для цілей застосування цього Технічного регламенту (далі - перелік національних стандартів) затверджується та оприлюднюється відповідно до закону.".

6. У пункті 3 постанови Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р. N 1193 "Про затвердження Технічного регламенту щодо деяких товарів, які фасують за масою та об'ємом у готову упаковку" (Офіційний вісник України, 2016 р., N 10, ст. 441) слова "Міністерству економічного розвитку і торгівлі" замінити словами "Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства".

7. У постанові Кабінету Міністрів України від 13 січня 2016 р. N 94 "Про затвердження Технічного регламенту законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки" (Офіційний вісник України, 2016 р., N 16, ст. 624):

1) у пункті 2 постанови слова "Міністерству економічного розвитку і торгівлі" замінити словами "Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства";

2) у Технічному регламенті законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, затвердженому зазначеною постановою:

пункт 43 викласти в такій редакції:

"43. Перелік національних стандартів для цілей застосування цього Технічного регламенту (далі - перелік національних стандартів) затверджується та оприлюднюється відповідно до закону.";

у пункті 44 слово "також" виключити, а слово "Мінекономрозвитку" замінити словом "Мінекономіки";

пункт 45 після слова і цифри "додатку 2" доповнити словами ", які охоплюються такими стандартами та технічними специфікаціями чи їх частинами";

у пункті 92 слово "Мінекономрозвитку" замінити словом "Мінекономіки";

підпункт 5 пункту 3 додатка 3 до Технічного регламенту після слів "переліку національних стандартів" доповнити словами "для цілей застосування Технічного регламенту".

8. У постанові Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 р. N 163 "Про затвердження Технічного регламенту засобів вимірювальної техніки" (Офіційний вісник України, 2016 р., N 21, ст. 830):

1) у пункті 2 постанови слова "Міністерству економічного розвитку і торгівлі" замінити словами "Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства";

2) у Технічному регламенті засобів вимірювальної техніки, затвердженому зазначеною постановою:

підпункт 5 пункту 4 після слів "торговельною маркою" доповнити словами "(знаком для товарів і послуг)";

у пункті 10 слово і цифру "таблиці 1" замінити словом "таблицею";

у пунктах 19, 20 і 28 цифри "31" замінити цифрами "32";

у пунктах 21, 29 і 36 цифри "32" замінити цифрами "33";

пункт 42 викласти в такій редакції:

"42. Перелік національних стандартів для цілей застосування цього Технічного регламенту (далі - перелік національних стандартів) затверджується та оприлюднюється відповідно до закону.

Відповідність засобів вимірювальної техніки стандартам з переліку національних стандартів або їх частинам надає презумпцію відповідності таких засобів вимірювальної техніки суттєвим вимогам, установленим у додатку 1, та вимогам, установленим відповідно у додатках 3-12, які охоплюються такими стандартами чи їх частинами.";

у пункті 43 слово "Мінекономрозвитку" замінити словом "Мінекономіки";

розділ "Акредитовані випробувальні лабораторії виробників" викласти в такій редакції:

"Акредитовані внутрішні органи з оцінки відповідності виробників

82. Акредитований внутрішній орган з оцінки відповідності виробника (далі - акредитований внутрішній орган) може бути залучений для провадження діяльності з оцінки відповідності на підприємствах, в установах, організаціях (далі - підприємство), частиною яких він є, з метою виконання процедур оцінки відповідності, встановлених у пунктах 7 - 13 (модуль А2) і пунктах 30 - 35 (модуль С2) додатка 2. Акредитований внутрішній орган повинен бути відокремленим підрозділом підприємства та не повинен брати участі у розробленні, виробництві, постачанні, встановленні, використанні чи обслуговуванні засобів вимірювальної техніки, які він оцінює.

83. Акредитований внутрішній орган повинен відповідати таким вимогам:

1) бути акредитованим національним органом з акредитації або національним органом з акредитації іншої держави;

2) акредитований внутрішній орган та його персонал повинні мати визначене місце в організаційній структурі підприємства та використовувати такі методи звітування в межах підприємства, частиною якого є зазначений орган, що забезпечують їх неупередженість і демонстрацію цієї неупередженості відповідному національному органові з акредитації;

3) акредитований внутрішній орган та його персонал не повинні бути відповідальними за розроблення, виготовлення, постачання, встановлення, експлуатацію або обслуговування засобів вимірювальної техніки, які вони оцінюють, та провадити будь-яку діяльність, яка могла б суперечити незалежності або доброчесності їх суджень стосовно діяльності з оцінки відповідності;

4) акредитований внутрішній орган повинен надавати свої послуги виключно підприємству, частиною якого він є.

84. Акредитований внутрішній орган не підлягає призначенню. Підприємство, частиною якого є акредитований внутрішній орган, або національний орган з акредитації повинні надавати органу, що призначає, за його запитом інформацію про акредитацію відповідного акредитованого внутрішнього органу.";

у пункті 92 слово "Мінекономрозвитку" замінити словом "Мінекономіки";

у додатку 2 до Технічного регламенту пункт 10 викласти в такій редакції:

"10. З метою оцінювання якості внутрішнього контролю засобів вимірювальної техніки за вибором виробника акредитований внутрішній орган з оцінки відповідності виробника (далі - акредитований внутрішній орган) або призначений орган з оцінки відповідності (далі - призначений орган) проводять перевірки засобів вимірювальної техніки або доручають їх проведення через довільні інтервали часу, визначені таким акредитованим внутрішнім органом або призначеним органом, з урахуванням, зокрема, технологічної складності виготовлення засобів вимірювальної техніки та обсягів виробництва. Достатня вибірка зразків готових засобів вимірювальної техніки, відібраних акредитованим внутрішнім органом або призначеним органом у місці виготовлення та перед введенням засобів вимірювальної техніки в обіг, повинна бути досліджена шляхом проведення випробувань, передбачених відповідними частинами національних стандартів з переліку національних стандартів для цілей застосування Технічного регламенту, відповідність яким надає презумпцію відповідності засобів вимірювальної техніки (далі - перелік національних стандартів), та/або нормативними документами Міжнародної організації законодавчої метрології, та/або еквівалентних випробувань, передбачених іншими відповідними технічними специфікаціями, з метою перевірки відповідності засобів вимірювальної техніки відповідним вимогам Технічного регламенту. У разі відсутності такого національного стандарту або нормативного документа Міжнародної організації законодавчої метрології акредитований внутрішній орган або призначений орган приймає рішення щодо випробувань, які повинні бути проведені.

У разі коли кількість відповідних засобів вимірювальної техніки у вибірці не відповідає прийнятному рівню якості, акредитований внутрішній орган або призначений орган повинен вжити відповідних заходів.";

в абзацах першому і другому пункту 32 слова "випробувальна лабораторія" в усіх відмінках замінити словами "акредитований внутрішній орган" у відповідному відмінку, а слово "такою" виключити.

9. У постанові Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. N 1055 "Про затвердження Технічного регламенту обладнання та захисних систем, призначених для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах" (Офіційний вісник України, 2017 р., N 8, ст. 236):

1) у пункті 2 постанови слова "Міністерству економічного розвитку і торгівлі" замінити словами "Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства";

2) у Технічному регламенті обладнання та захисних систем, призначених для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах, затвердженому зазначеною постановою:

в абзаці п'ятому пункту 3 слова і цифри "постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2008 р. N 761 (Офіційний вісник України, 2008 р., N 66, ст. 2216)" замінити словами і цифрами "постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. N 771 (Офіційний вісник України, 2019 р., N 70, ст. 2457)";

у пункті 4:

абзац шостий після слів "торговельною маркою" доповнити словами "(знаком для товарів і послуг)";

абзац восьмий викласти в такій редакції:

"гармонізований європейський стандарт - європейський стандарт, прийнятий на основі запиту Європейської Комісії для застосування законодавства Європейського Союзу щодо гармонізації;";

абзац перший пункту 38 викласти в такій редакції:

"38. Перелік національних стандартів для цілей застосування цього Технічного регламенту (далі - перелік національних стандартів) затверджується та оприлюднюється відповідно до закону.";

у третьому реченні абзацу третього пункту 5 додатка 4 до Технічного регламенту слова і цифру "в абзаці сьомому пункту 4" замінити словами і цифрами "у підпункті 3 пункту 3";

у третьому реченні абзацу третього пункту 5 додатка 7 до Технічного регламенту слова "в абзаці шостому" замінити словами "в абзаці четвертому".

10. У Технічному регламенті обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 р. N 139 (Офіційний вісник України, 2017 р., N 24, ст. 683):

у пункті 8:

підпункт 6 після слів "торговельною маркою" доповнити словами "(знаком для товарів і послуг)";

підпункт 8 викласти в такій редакції:

"8) гармонізований європейський стандарт - європейський стандарт, прийнятий на основі запиту Європейської Комісії для застосування законодавства Європейського Союзу щодо гармонізації;";

у пункті 46:

абзац перший після слів "переліку національних стандартів" доповнити словами "для цілей застосування цього Технічного регламенту";

абзац другий замінити абзацами такого змісту:

"Перелік національних стандартів для цілей застосування цього Технічного регламенту (далі - перелік національних стандартів) затверджується та оприлюднюється відповідно до закону.

Відповідність матеріалів, компонентів і електричного та електронного обладнання стандартам з переліку національних стандартів або їх частинам надає презумпцію відповідності таких матеріалів, компонентів і електричного та електронного обладнання вимогам пунктів 9 - 11 цього Технічного регламенту, які охоплюються такими національними стандартами чи їх частинами.".

11. У постанові Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2018 р. N 151 "Про затвердження Технічного регламенту безпечності іграшок" (Офіційний вісник України, 2018 р., N 23, ст. 805):

1) у пункті 5 постанови слова "Міністерству економічного розвитку і торгівлі" замінити словами "Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства";

2) у Технічному регламенті безпечності іграшок, затвердженому зазначеною постановою:

у пункті 4:

абзац четвертий після слів "торговельною маркою" доповнити словами "(знаком для товарів і послуг)";

абзац шостий викласти в такій редакції:

"гармонізований європейський стандарт - європейський стандарт, прийнятий на основі запиту Європейської Комісії для застосування законодавства Європейського Союзу щодо гармонізації;";

пункт 40 викласти в такій редакції:

"40. Перелік національних стандартів для цілей застосування цього Технічного регламенту (далі - перелік національних стандартів) затверджується та оприлюднюється відповідно до закону.

Відповідність іграшки стандартам з переліку національних стандартів чи їх частинам надає презумпцію відповідності такої іграшки вимогам щодо безпечності, встановленим у пунктах 33 - 35 цього Технічного регламенту та додатку 2, охоплених цими стандартами або їх частинами.".

12. У пункті 2 постанови Кабінету Міністрів України від 4 липня 2018 р. N 536 "Про затвердження Технічного регламенту рухомого обладнання, що працює під тиском" (Офіційний вісник України, 2018 р., N 55, ст. 1921) слова "Міністерству економічного розвитку і торгівлі" замінити словами "Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства".

13. У постанові Кабінету Міністрів України від 4 липня 2018 р. N 814 "Про затвердження Технічного регламенту приладів, що працюють на газоподібному паливі" (Офіційний вісник України, 2018 р., N 80, ст. 2659):

1) у пункті 2 постанови слова "Міністерству економічного розвитку і торгівлі" замінити словами "Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства";

2) у Технічному регламенті приладів, що працюють на газоподібному паливі, затвердженому зазначеною постановою:

у пункті 6:

абзац шостий після слів "торговельною маркою" доповнити словами "(знаком для товарів і послуг)";

абзац дев'ятий викласти в такій редакції:

"гармонізований європейський стандарт - європейський стандарт, прийнятий на основі запиту Європейської Комісії для застосування законодавства Європейського Союзу щодо гармонізації;";

у пункті 40:

абзац перший викласти в такій редакції:

"40. Перелік національних стандартів для цілей застосування цього Технічного регламенту (далі - перелік національних стандартів) затверджується та оприлюднюється відповідно до закону.";

в абзаці другому слово "приладу" замінити словом "приладів".

___________

Опрос