Идет загрузка документа (19 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Положение об изготовлении, хранении, продаже марок акцизного налога и маркировке алкогольных напитков и табачных изделий

КМ Украины
Постановление КМ от 12.02.2020 № 97
действует с 19.02.2020

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 12 лютого 2020 р. N 97

Київ

Про внесення змін до Положення про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до Положення про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 р. N 1251 (Офіційний вісник України, 2011 р., N 1, ст. 35; 2013 р., N 24, ст. 808, N 89, ст. 3265; 2014 р., N 81, ст. 2287; 2015 р., N 40, ст. 1216; 2016 р., N 26, ст. 1024, N 81, ст. 2687; 2017 р., N 67, ст. 1993; 2018 р., N 32, ст. 1122, N 84, ст. 2768; 2019 р., N 90, ст. 3000; 2020 р., N 4, ст. 202), зміни, що додаються.

2. Державній податковій службі забезпечити до 1 квітня 2020 р.:

подання інформації, передбаченої змінами, затвердженими цією постановою, покупцями марок акцизного податку засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням вимог Законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронні довірчі послуги";

можливість формування передбаченого змінами, затвердженими цією постановою, інформаційного набору даних про реквізити марок акцизного податку та даних для генерації штрих-кодів та QR-кодів, а також передачу такого набору даних з використанням засобів захисту інформації.

3. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування, крім пункту 3 змін, затверджених цією постановою, який набирає чинності з дня набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України щодо затвердження нового зразка марки акцизного податку для маркування алкогольних напоїв з використанням штрих-коду та QR-коду.

 

Прем'єр-міністр України

О. ГОНЧАРУК

Інд. 67

 

ЗМІНИ,
що вносяться до Положення про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів

1. У пункті 3:

абзаци третій і четвертий викласти в такій редакції:

"ДПС щомісяця подає з використанням засобів захисту інформації (у зашифрованому вигляді) підприємству-виробнику зведену заявку-розрахунок на виготовлення необхідної кількості марок та оплачує витрати, пов'язані з їх виробництвом.

Підприємства-виробники та імпортери алкогольних напоїв і тютюнових виробів (далі - покупці марок) подають засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням вимог Законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронні довірчі послуги" щомісяця до 8 числа продавцю марок акцизного податку (далі - продавець марок) для задоволення через два місяці потреби в марках таку інформацію: попередню заявку-розрахунок про потребу в марках за їх видами, реквізити платіжного документа/платіжних документів (номер, дата платіжного доручення та сума перерахованих коштів) на перерахування плати за виготовлення марок та звіт про використання марок, придбаних у попередньому місяці. Поняття "продавець марок акцизного податку" вживається у значенні, наведеному в Податковому кодексі України.";

після абзацу четвертого доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"У разі ненадходження протягом 24 годин до покупця марок підтвердження про факт одержання засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням вимог Законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронні довірчі послуги" інформації, зазначеної в абзаці четвертому цього пункту, покупець марок не пізніше 10 числа місяця, в якому подано попередню заявку-розрахунок, може подати продавцю марок таку інформацію у паперовому вигляді.".

У зв'язку з цим абзаци п'ятий і шостий вважати відповідно абзацами шостим і сьомим;

абзац шостий замінити абзацами такого змісту:

"До 18 числа місяця, в якому подано згідно з абзацом четвертим цього пункту попередню заявку-розрахунок, покупці марок мають право здійснити корегування такої заявки-розрахунку в бік збільшення, що не перевищує визначеного у ній обсягу, шляхом подання додаткової попередньої заявки-розрахунку засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням вимог Законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронні довірчі послуги".

У разі ненадходження протягом 24 годин до покупця марок підтвердження про факт одержання засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням вимог Законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронні довірчі послуги" інформації, зазначеної в абзаці шостому цього пункту, покупець марок не пізніше 20 числа місяця, в якому подано попередню заявку-розрахунок, може подати продавцю марок додаткову попередню заявку-розрахунок у паперовому вигляді.".

У зв'язку з цим абзац сьомий вважати абзацом восьмим.

2. Пункт 5 викласти в такій редакції:

"5. Розмір плати за одну марку для алкогольних напоїв становить 0,1926 гривні, для тютюнових виробів - 0,091 гривні.

Марка для алкогольних напоїв, крім виноробної продукції (лікеро-горілчана продукція), вітчизняного виробництва виготовляється у зеленій кольоровій гамі, для алкогольних напоїв, які є виноробною продукцією, вітчизняного виробництва - червоній, для алкогольних напоїв, крім виноробної продукції (лікеро-горілчана продукція), імпортного виробництва - фіолетовій, для алкогольних напоїв, які є виноробною продукцією, імпортного виробництва - оранжевій, для тютюнових виробів вітчизняного виробництва з фільтром та без фільтра (сигарети, цигарки) - зеленій, для інших тютюнових виробів вітчизняного виробництва - помаранчевій, для тютюнових виробів імпортного виробництва з фільтром та без фільтра (сигарети, цигарки) - синій, для інших тютюнових виробів імпортного виробництва - бордовій кольоровій гамі.

Марка для алкогольних напоїв повинна містити двомірний штрих-код швидкого реагування (далі - QR-код) та лінійний штрих-код (далі - штрих-код).

На кожну марку наносяться такі реквізити:

слова "УКРАЇНА", "МАРКА АКЦИЗНОГО ПОДАТКУ", "ТЮТЮНОВІ ВИРОБИ" (для тютюнових виробів);

позначення виду марки, що складається із слів та літер "алкоголь вітчизняний (лікеро-горілчана продукція)" - "АВ ЛГП", "алкоголь вітчизняний (виноробна продукція)" - "АВ ВП", "алкоголь імпортний (лікеро-горілчана продукція)" - "АІ ЛГП", "алкоголь імпортний (виноробна продукція)" - "АІ ВП", "тютюн вітчизняний (сигарети з фільтром)" - "ТВ ЗФ", "тютюн вітчизняний (сигарети без фільтра, цигарки)" - "ТВ БФ", "тютюн імпортний (сигарети з фільтром)" - "ТІ ЗФ", "тютюн імпортний (сигарети без фільтра, цигарки)" - "ТІ БФ", "тютюн вітчизняний (інші вироби)" - "ТВ ІНШІ", "тютюн імпортний (інші вироби)" - "ТІ ІНШІ";

індекс регіону України (згідно з додатком), що відповідає місцезнаходженню виробника продукції, позначений двома цифрами (для маркування вітчизняної продукції), серія із чотирьох літер і шестизначний номер, два двозначних числа (місяць і рік, у якому вироблено марки для алкогольних напоїв) або двозначне та однозначне числа (рік і квартал, у якому вироблено марки для тютюнових виробів) через скісну риску та сума акцизного податку (для алкогольних напоїв), сплаченого за одиницю продукції, з точністю до тисячного знака, крім суми акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі алкогольних напоїв;

реквізити покупця марки (зазначаються на марках для алкогольних напоїв): для юридичних осіб - код згідно з ЄДРПОУ, для фізичних осіб - підприємців - код, який відображає реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті);

QR-код та штрих-код (зазначаються на марках для алкогольних напоїв).

Штрих-код містить інформацію про серію та номер марки.

QR-код містить інформацію про серію та номер марки, реквізити покупця марки: для юридичних осіб - код згідно з ЄДРПОУ, для фізичних осіб - підприємців - код, який відображає реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органові і мають відмітку в паспорті), та посилання на веб-ресурс для перевірки марки.

QR-код також може містити інформацію про геш-послідовність.

Інформаційні набори даних для генерації QR-кодів та штрих-кодів, що наносяться на марку для алкогольних напоїв, генеруються ДПС та передаються підприємству-виробнику з використанням засобів захисту інформації у зведеній заявці-розрахунку.

Продавець марок веде електронну базу марок акцизного податку (далі - електронна база марок), в якій відображається інформація про:

отримані марки продавцем марок;

видані марки продавцем марок (із зазначенням таких реквізитів платіжного документа / платіжних документів на перерахування плати за виготовлення марок, як номер, дата платіжного доручення та сума перерахованих коштів);

використані марки покупцем марок;

пошкоджені, списані та знищені марки.".

3. Абзаци перший - четвертий пункту 10 викласти в такій редакції:

"10. Продаж марок здійснюється на підставі поданих покупцем марок засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням вимог Законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронні довірчі послуги":

заявки-розрахунку кількості марок;

довідки про сплату суми акцизного податку, яка розрахована за ставками на готову продукцію, у вигляді реквізитів платіжного документа / платіжних документів (номер, дата платіжного доручення та сума перерахованих коштів) про сплату суми акцизного податку, яка розрахована за ставками для готової продукції (для імпортерів та вітчизняних виробників алкогольних напоїв, для виробництва яких використовується спирт етиловий неденатурований).

У разі ненадходження протягом 24 годин до покупця марок підтвердження про факт одержання засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням вимог Законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронні довірчі послуги" інформації, зазначеної в абзацах другому і третьому цього пункту, покупець марок може подати продавцю марок таку інформацію у паперовому вигляді.".

4. Пункт 27 викласти в такій редакції:

"27. Покупець марок подає засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням вимог Законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронні довірчі послуги" реєстр пошкоджених марок, зазначаючи їх серію та номер.

Оформлені належним чином пошкоджені марки повертаються їх продавцю разом із заявою платника про повернення сплаченої суми акцизного податку або про зарахування її в рахунок майбутніх платежів.

У разі неможливості вирівнювання марок, пошкоджених автоматом з наклеювання марок, і наклеювання їх на окремому аркуші паперу на підприємстві-виробнику утворюється комісія, яка складає акт про списання таких марок. В акті обов'язково зазначається фактична кількість пошкоджених автоматом марок. До складу зазначеної комісії входять представник територіального органу ДПС за місцезнаходженням виробника (голова комісії) і представник відповідної місцевої держадміністрації. Акт списання вноситься представником територіального органу ДПС до електронної бази марок.

Аналогічний порядок знищення марок поширюється і на партії неякісної продукції, що повертається підприємству-виробнику.

При цьому плата за марки поверненню не підлягає.

У разі виявлення продавцем марок невідповідності їх вимогам законодавства чи явних ознак підроблення такі марки повертаються підприємству-виробнику для проведення експертизи, про що покупцеві марок видається довідка. Після одержання висновку експертизи складається акт, на підставі якого зазначені марки підлягають знищенню підприємством-виробником, а у разі визнання марок фальшивими чи підробленими - надсилаються до відповідних правоохоронних органів.".

5. Пункт 29 викласти в такій редакції:

"29. Невикористані марки, що не пошкоджені, приймаються їх продавцем. Покупець марок подає засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням вимог Законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронні довірчі послуги" реєстр невикористаних марок, зазначаючи їх серію та номер, та заяву про повернення сплаченої суми акцизного податку або про зарахування її в рахунок майбутніх платежів та повертає продавцю оформлені належним чином невикористані марки. При цьому сплачена сума акцизного податку відповідно до висновку продавця марок відшкодовується покупцю марок або за його бажанням зараховується в рахунок майбутніх платежів з розрахунку кількості фактично повернутих марок.

Продавець марок формує в електронній базі марок акт про прийняття повернутих марок.

У разі ненадходження протягом 24 годин до покупця марок підтвердження про факт одержання засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням вимог Законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронні довірчі послуги" інформації, зазначеної в абзаці першому цього пункту, покупець марок може подати продавцю марок таку інформацію у паперовому вигляді.

Марки, які не можуть бути використані у зв'язку з невідповідністю нанесеної на них суми акцизного податку сумі, визначеній з урахуванням діючої ставки акцизного податку на дату розливу продукції, повернуті суб'єктами господарювання, та ті, що зберігаються у продавців марок, продавець марок повертає підприємству-виробнику в місячний строк після зміни ставки акцизного податку для знищення відповідно до встановленого порядку.

Повернуті невикористані марки, що не пошкоджені, продавець марок повертає підприємству-виробнику щороку до 30 квітня та до 30 жовтня для знищення відповідно до встановленого порядку.

Підприємство-виробник здійснює знищення зазначених марок протягом трьох місяців після їх отримання.

Вартість марок не відшкодовується.".

6. Пункт 30 доповнити абзацом такого змісту:

"Документ вноситься представником територіального органу ДПС до електронної бази марок.".

7. У тексті Положення слово "ДФС" замінити словом "ДПС".

____________

Опрос