Идет загрузка документа (22 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины относительно сокращения перечня видов хозяйственной деятельности, подлежащих лицензированию

КМ Украины
Постановление КМ от 15.01.2020 № 14
действует с 28.01.2020

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 15 січня 2020 р. N 14

Київ

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо скорочення переліку видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

О. ГОНЧАРУК

Інд. 21

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2011 р. N 106 "Деякі питання ведення обліку податків, зборів, платежів та інших доходів бюджету" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 12, ст. 508; 2015 р., N 100, ст. 3441) у позиції "НКРЗІ" цифри "22011700" виключити.

2. У Правилах надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2012 р. N 295 (Офіційний вісник України, 2012 р., N 29, ст. 1074):

1) абзац перший пункту 4 викласти в такій редакції:

"4. Право на провадження діяльності у сфері телекомунікацій суб'єкт господарювання набуває шляхом подання до НКРЗІ повідомлення про початок провадження діяльності у сфері телекомунікацій. Діяльність у сфері телекомунікацій, що передбачає використання обмеженого (радіочастотного та/або номерного) ресурсу, провадиться після отримання відповідних ліцензії та/або дозволу (ліцензій та/або дозволів), необхідність отримання яких визначена законом.";

2) підпункт 3 пункту 15 викласти в такій редакції:

"3) номер та строк дії ліцензії у випадках, встановлених Законом України "Про радіочастотний ресурс України";";

3) у пункті 33 слова "номер ліцензії або" виключити;

4) підпункт 2 пункту 38 викласти в такій редакції:

"2) отримання ліцензій відповідно до Закону України "Про радіочастотний ресурс України";";

5) у пункті 121 та абзаці першому пункту 150 слова "за наявності ліцензії на надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації таких мереж, виданої НКРЗІ" виключити;

6) у першому реченні абзацу другого пункту 157 слова ", який має ліцензію на право надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації телемереж, видану НКРЗІ" виключити.

3. У розділі "НКРЗІ" додатка до Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 р. N 835 (Офіційний вісник України, 2015 р., N 85, ст. 2850; 2019 р., N 43, ст. 1484), позицію "Ліцензійний реєстр" виключити.

4. У критеріях, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері телекомунікацій та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 6 лютого 2019 р. N 191 (Офіційний вісник України, 2019 р., N 23, ст. 816):

1) у пункті 1:

абзац другий викласти в такій редакції:

"кількість видів телекомунікаційних послуг;";

абзац третій виключити;

абзац шостий викласти в такій редакції:

"кількість невиконаних в установлені строки приписів про усунення порушень вимог законодавства про телекомунікації за період після закінчення останньої планової перевірки до 15 жовтня року, що передує плановому.";

2) додатки 1 і 2 до критеріїв викласти в такій редакції:

РИЗИКИ
настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності у сфері телекомунікацій

Цілі державного нагляду (контролю) (код)

Ризик настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності

Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері телекомунікацій та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)

подія, що містить ризик настання негативних наслідків

негативний наслідок

Життя та здоров'я людини (О1)

несвоєчасне усунення пошкодження телекомунікаційної мережі фіксованого зв'язку загального користування (універсальний доступ) та/або рухомого (мобільного) зв'язку

смерть людини, шкода, заподіяна здоров'ю людини, через неможливість доступу до телекомунікаційних мереж загального користування для виклику екстрених та спеціальних служб

кількість регіонів України, в яких суб'єкт господарювання має право на провадження діяльності у сфері телекомунікацій
кількість ліній фіксованого телефонного зв'язку та/або ліній зв'язку, які забезпечують можливість підключення кінцевого обладнання абонента до телекомунікаційної мережі оператора (провайдера), що надає доступ до Інтернету, та/або активних ідентифікаційних телекомунікаційних карток мережі відповідно до поданого звіту за попередній рік

кількість невиконаних в установлені строки приписів про усунення порушень вимог законодавства про телекомунікації за період після закінчення останньої планової перевірки до 15 жовтня року, що передує плановому

Належна якість продукції, робіт та послуг (немайнові блага) (О2)

невідповідність показників якості телекомунікаційних послуг встановленим показникам

моральна шкода, заподіяна споживачеві телекомунікаційної послуги

кількість видів телекомунікаційних послуг
кількість регіонів України, в яких суб'єкт господарювання має право на провадження діяльності у сфері телекомунікацій
кількість ліній фіксованого телефонного зв'язку та/або ліній зв'язку, які забезпечують можливість підключення кінцевого обладнання абонента до телекомунікаційної мережі оператора (провайдера), що надає доступ до Інтернету, та/або активних ідентифікаційних телекомунікаційних карток мережі відповідно до поданого звіту за попередній рік
кількість невиконаних в установлені строки приписів про усунення порушень вимог законодавства про телекомунікації за період після закінчення останньої планової перевірки до 15 жовтня року, що передує плановому

порушення цілісності і сталості телекомунікаційної мережі загального користування внаслідок порушення Правил взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж загального користування, затверджених рішенням НКРЗ від 8 грудня 2005 р. N 155

моральна шкода, заподіяна споживачеві телекомунікаційної послуги

кількість регіонів України, в яких суб'єкт господарювання має право на провадження діяльності у сфері телекомунікацій
кількість ліній фіксованого телефонного зв'язку та/або ліній зв'язку, які забезпечують можливість підключення кінцевого обладнання абонента до телекомунікаційної мережі оператора (провайдера), що надає доступ до Інтернету, та/або активних ідентифікаційних телекомунікаційних карток мережі відповідно до поданого звіту за попередній рік
кількість невиконаних в установлені строки приписів про усунення порушень вимог законодавства про телекомунікації за період після закінчення останньої планової перевірки до 15 жовтня року, що передує плановому

розповсюдження спаму

моральна шкода, заподіяна споживачеві телекомунікаційної послуги

кількість регіонів України, в яких суб'єкт господарювання має право на провадження діяльності у сфері телекомунікацій
кількість ліній фіксованого телефонного зв'язку та/або ліній зв'язку, які забезпечують можливість підключення кінцевого обладнання абонента до телекомунікаційної мережі оператора (провайдера), що надає доступ до Інтернету, та/або активних ідентифікаційних телекомунікаційних карток мережі відповідно до поданого звіту за попередній рік
кількість невиконаних в установлені строки приписів про усунення порушень вимог законодавства про телекомунікації за період після закінчення останньої планової перевірки до 15 жовтня року, що передує плановому

Належна якість продукції, робіт та послуг (майнові блага) (О3)

незабезпечення правильності застосування тарифів

матеріальна шкода, заподіяна споживачеві телекомунікаційної послуги

кількість видів телекомунікаційних послуг
кількість регіонів України, в яких суб'єкт господарювання має право на провадження діяльності у сфері телекомунікацій
кількість ліній фіксованого телефонного зв'язку та/або ліній зв'язку, які забезпечують можливість підключення кінцевого обладнання абонента до телекомунікаційної мережі оператора (провайдера), що надає доступ до Інтернету, та/або активних ідентифікаційних телекомунікаційних карток мережі відповідно до поданого звіту за попередній рік
кількість невиконаних в установлені строки приписів про усунення порушень вимог законодавства про телекомунікації за період після закінчення останньої планової перевірки до 15 жовтня року, що передує плановому

нарахування абонентної плати за період відсутності телекомунікаційної послуги

матеріальна шкода, заподіяна споживачеві телекомунікаційної послуги

кількість видів телекомунікаційних послуг
кількість регіонів України, в яких суб'єкт господарювання має право на провадження діяльності у сфері телекомунікацій
кількість ліній фіксованого телефонного зв'язку та/або ліній зв'язку, які забезпечують можливість підключення кінцевого обладнання абонента до телекомунікаційної мережі оператора (провайдера), що надає доступ до Інтернету, та/або активних ідентифікаційних телекомунікаційних карток мережі відповідно до поданого звіту за попередній рік
кількість невиконаних в установлені строки приписів про усунення порушень вимог законодавства про телекомунікації за період після закінчення останньої планової перевірки до 15 жовтня року, що передує плановому

несплата штрафу за перевищення строків усунення пошкодження телекомунікаційної мережі

матеріальна шкода, заподіяна споживачеві телекомунікаційної послуги

кількість видів телекомунікаційних послуг
кількість регіонів України, в яких суб'єкт господарювання має право на провадження діяльності у сфері телекомунікацій
кількість ліній фіксованого телефонного зв'язку та/або ліній зв'язку, які забезпечують можливість підключення кінцевого обладнання абонента до телекомунікаційної мережі оператора (провайдера), що надає доступ до Інтернету, та/або активних ідентифікаційних телекомунікаційних карток мережі відповідно до поданого звіту за попередній рік
кількість невиконаних в установлені строки приписів про усунення порушень вимог законодавства про телекомунікації за період після закінчення останньої планової перевірки до 15 жовтня року, що передує плановому

Національна безпека держави (О5)

порушення цілісності і сталості телекомунікаційної мережі загального користування внаслідок порушення Правил взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж загального користування, затверджених рішенням НКРЗ від 8 грудня 2005 р. N 155

ненадання телекомунікаційних послуг структурним підрозділам Міноборони, СБУ, МВС, Національної поліції, державних органів, відповідальних за формування і реалізацію державної політики у сферах національної безпеки і оборони

кількість видів телекомунікаційних послуг
кількість регіонів України, в яких суб'єкт господарювання має право на провадження діяльності у сфері телекомунікацій
кількість невиконаних в установлені строки приписів про усунення порушень вимог законодавства про телекомунікації за період після закінчення останньої планової перевірки до 15 жовтня року, що передує плановому

порушення Порядку маршрутизації трафіка в телекомунікаційній мережі загального користування України, затвердженого рішенням НКРЗІ від 5 липня 2012 р. N 324

несанкціоноване втручання в роботу телекомунікаційних мереж

кількість невиконаних в установлені строки приписів про усунення порушень вимог законодавства про телекомунікації за період після закінчення останньої планової перевірки до 15 жовтня року, що передує плановому

незабезпечення таємниці телефонних розмов, іншої інформації, що передається телекомунікаційними мережами, а також захисту відомостей про споживача, отриманих під час укладання договору, надані чи замовлені ним послуги, іншої інформації з обмеженим доступом

загроза національній безпеці держави

кількість видів телекомунікаційних послуг
кількість регіонів України, в яких суб'єкт господарювання має право на провадження діяльності у сфері телекомунікацій
кількість невиконаних в установлені строки приписів про усунення порушень вимог законодавства про телекомунікації за період після закінчення останньої планової перевірки до 15 жовтня року, що передує плановому

Інші суспільні інтереси (О6)

 

 

 

Публічні фінанси

рефайл

збитки, завдані операторам телекомунікацій

кількість невиконаних в установлені строки приписів про усунення порушень вимог законодавства про телекомунікації за період після закінчення останньої планової перевірки до 15 жовтня року, що передує плановому

Використання обмеженого ресурсу

незадіяння номерного ресурсу або його частини в строки, встановлені в дозволі, та/або використання номерного ресурсу не за призначенням

неефективне використання обмеженого ресурсу України

кількість невиконаних в установлені строки приписів про усунення порушень вимог законодавства про телекомунікації за період після закінчення останньої планової перевірки до 15 жовтня року, що передує плановому

 

ПЕРЕЛІК
критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері телекомунікацій, їх показники, кількість балів за кожним показником

Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)

Показники критеріїв

Кількість балів

1. Кількість видів телекомунікаційних послуг

1) 14 та більше видів телекомунікаційних послуг

25

2) від чотирьох до 13 видів телекомунікаційних послуг

10

3) від одного до трьох видів телекомунікаційних послуг

5

2. Кількість регіонів України, в яких суб'єкт господарювання має право на провадження діяльності у сфері телекомунікацій

1) 50 та більше відсотків

10

2) менше ніж 50 відсотків

5

3. Кількість ліній фіксованого телефонного зв'язку та/або ліній зв'язку, які забезпечують можливість підключення кінцевого обладнання абонента до телекомунікаційної мережі оператора (провайдера), що надає доступ до Інтернету, та/або активних ідентифікаційних телекомунікаційних карток мережі відповідно до поданого звіту за попередній рік

1) більше 7 млн. ліній

35

2) від 100 тис. до 7 млн. (включно) ліній

25

3) менше 100 тис. ліній

5

4. Кількість невиконаних в установлені строки приписів про усунення порушень вимог законодавства про телекомунікації за період після закінчення останньої планової перевірки до
15 жовтня року, що передує плановому

1) три і більше приписів

30

2) два приписи

15

3) один припис

5

4) відсутність приписів або їх виконання в установлені строки

0

".

5. Пункт 4 постанови Кабінету Міністрів України від 19 червня 2019 р. N 523 "Про внесення зміни до переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України" (Офіційний вісник України, 2019 р., N 51, ст. 1742) викласти в такій редакції:

"4. Ця постанова набирає чинності з 1 лютого 2020 року.".

____________

Опрос