Идет загрузка документа (31 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Некоторые вопросы деятельности Государственного агентства развития молодежи и гражданского общества

КМ Украины
Постановление КМ, Положение от 24.12.2019 № 1171
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 24 грудня 2019 р. N 1171

Київ

Деякі питання діяльності Державного агентства розвитку молоді та громадянського суспільства

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 29 січня 2020 року N 37
,
від 26 лютого 2020 року N 130

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 25 березня 2020 року N 233)

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Положення про Державне агентство розвитку молоді та громадянського суспільства України, що додається.

2. Внести до Положення про Міністерство культури, молоді та спорту України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2019 р. N 885 (Офіційний вісник України, 2019 р., N 88, ст. 2942), зміни, що додаються.

3. Міністерству культури, молоді та спорту у місячний строк підготувати та внести в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції щодо внесення змін до актів Кабінету Міністрів України, що випливають з цієї постанови.

4. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування, крім пунктів 1 і 2 цієї постанови, які набирають чинності з 1 квітня 2020 року.

(пункт 4 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 29.01.2020 р. N 37,
від 26.02.2020 р. N 130)

 

Прем'єр-міністр України

О. ГОНЧАРУК

Інд. 73

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Державне агентство розвитку молоді та громадянського суспільства України

1. Державне агентство розвитку молоді та громадянського суспільства України (Держагентство молоді) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра культури, молоді та спорту і який реалізує державну політику у молодіжній сфері, у сфері національно-патріотичного виховання та сприяє розвитку громадянського суспільства.

2. Держагентство молоді у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства.

3. Основними завданнями Держагентства молоді є:

реалізація державної політики у молодіжній сфері, у сфері національно-патріотичного виховання та сприяння розвитку громадянського суспільства;

внесення на розгляд Міністра культури, молоді та спорту пропозицій щодо формування державної політики у молодіжній сфері, у сфері національно-патріотичного виховання та сприяння розвитку громадянського суспільства.

4. Держагентство молоді відповідно до покладених на нього завдань:

1) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів міністерств, а також фінансового забезпечення програм, проектів та заходів відповідно до державних програм і законодавства та в установленому порядку подає їх Міністрові культури, молоді та спорту;

2) бере участь у розробленні проектів державних цільових програм та забезпечує їх виконання у межах своїх повноважень;

3) готує пропозиції щодо визначення перспектив, пріоритетних напрямів та прогнозів розвитку з питань, що належать до його компетенції, та подає їх у встановленому порядку Міністрові культури, молоді та спорту;

4) бере участь у здійсненні міжнародного співробітництва з питань, що належать до його компетенції, розробленні проектів міжнародних договорів України, готує та подає на розгляд Міністрові культури, молоді та спорту пропозиції щодо укладення і денонсації таких договорів; забезпечує виконання зобов'язань України за міжнародними договорами з питань, що належать до його компетенції;

5) з метою інформування населення про реформи, що проводяться Кабінетом Міністрів України та іншими державними органами, бере участь в організації та проведенні інформаційних, комунікаційних кампаній, публічних заходів, спрямованих на підтримку молоді, розвиток громадянського суспільства, популяризацію здорового способу життя, підвищення конкурентоспроможності, самостійності та спроможності молоді, розвитку особистості, національно-патріотичного виховання, формування громадянської позиції, підвищення рівня правової культури, зміцнення національної єдності, консолідації українського суспільства та взаємодії з громадськістю тощо;

6) організовує та проводить міжнародні та загальнодержавні заходи і забезпечує виконання програм і проектів з питань, що належать до його компетенції, у тому числі шляхом неформальної освіти;

7) виконує програми мобільності молоді, зокрема здійснює обміни учнівською і студентською молоддю між різними регіонами;

8) здійснює обмін молоддю в партнерстві з іншими державами, у тому числі українсько-польський обмін молоддю та обмін молоддю України і Литовської Республіки;

9) разом з іншими органами виконавчої влади бере участь у розробленні і подає на розгляд Міністрові культури, молоді та спорту соціальні норми і нормативи щодо соціального становлення та розвитку молоді;

10) вживає заходів до популяризації та утвердження здорового способу життя молоді, організації її змістовного дозвілля, проводить інформаційно-просвітницьку роботу з протидії поширенню в молодіжному середовищі соціально небезпечних захворювань;

11) у межах компетенції сприяє проведенню заходів з формування в молоді культури планування сім'ї, підготовки молоді до сімейного життя, формування в неї розуміння важливості ролі сім'ї для розвитку держави та забезпечення соціальної злагоди;

12) сприяє організації та проведенню інформаційних, комунікаційних кампаній, публічних заходів з метою інформування молоді щодо формування інформаційно-цифрової компетентності, зокрема безпечної поведінки в онлайн-просторі, аналізу різних джерел інформації;

13) бере участь у проведенні інформаційних кампаній, просвітницької роботи у засобах масової інформації, спрямованої на формування в молоді відповідального ставлення до створення сім'ї та виховання дітей;

14) сприяє розвитку різних форм благодійної та спонсорської діяльності для всебічної підтримки та поліпшення становища молоді та молодих сімей;

15) бере участь у розробленні та поширенні онлайн-курсів, програм для дітей, молоді, батьків, педагогів щодо формування безпечної поведінки в онлайн-просторі;

16) сприяє в установленому порядку:

професійній орієнтації, працевлаштуванню молоді, її самозайнятості, підвищенню рівня її конкурентоспроможності та професійного розвитку, отриманню відповідних компетенцій;

створенню умов для інтелектуального самовдосконалення, самореалізації, творчого і особистісного розвитку молоді, формуванню патріотичних почуттів у молодих громадян;

залученості молоді до соціально-економічного життя держави і світу, розвитку її громадянської активності, у тому числі шляхом реалізації лідерських програм;

виконання програм, спрямованих на ознайомлення молоді з публічною адміністрацією та процесами державотворення, впровадженню програм стажування молоді в органах виконавчої влади, підвищенню рівня престижності і доступності професії державного службовця;

залученості у соціальне, економічне, культурне життя України молоді з числа закордонних українців та молодих іноземців, заінтересованих українською культурою;

розвитку громадянської освіти та підвищенню рівня соціальної інтеграції молоді, формування її готовності та вмінню діяти самостійно, нести відповідальність за свої дії, адекватно оцінювати і реагувати на процеси, що відбуваються в державі та світі;

підвищенню рівня толерантності і солідарності молоді, забезпеченню рівної участі всіх груп молоді у суспільному житті, запобіганню стереотипам, протидії мові ненависті та дискримінації за будь-якими ознаками;

створенню умов для розвитку спроможності інститутів громадянського суспільства;

формуванню і розвитку в громадян України громадянських компетентностей, спрямованих на утвердження і захист державності та демократії, здатності відстоювати свої права, відповідально ставитися до громадянських обов'язків, брати відповідальність за своє власне життя, налагодження гармонійних стосунків між членами своєї сім'ї та життя територіальної громади;

розвитку пластового, скаутського, молодіжного та дитячого громадського рухів в Україні і співпраці з центральними та місцевими органами виконавчої влади;

залученню молоді до процесу ухвалення рішень на всеукраїнському, регіональному і місцевому рівні, сприяє утворенню і розвитку молодіжних консультативно-дорадчих органів центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, органів учнівського і студентського самоврядування;

розвитку волонтерської діяльності у сфері національно-патріотичного виховання, у молодіжній сфері;

17) співпрацює з інститутами громадянського суспільства, у тому числі з молодіжними та дитячими громадськими організаціями та їх спілками; залучає їх до загальнодержавних програм і заходів стосовно дітей та молоді, діяльності молодіжних консультативно-дорадчих органів центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування;

18) стимулює розвиток і ефективну взаємодію інститутів громадянського суспільства, сприяє їх участі у формуванні і реалізації державної політики на всіх рівнях та суспільному житті і соціально-економічному розвитку України;

19) надає в установленому порядку державну підтримку:

молодіжним та дитячим громадським організаціям для виконання загальнодержавних програм і заходів стосовно дітей та молоді згідно з переліком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 29 червня 2011 р. N 778 "Деякі питання надання молодіжним та дитячим громадським організаціям державної підтримки для виконання загальнодержавних програм і заходів стосовно дітей, молоді, жінок та сім'ї" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 56, ст. 2241; 2016 р., N 21, ст. 828);

громадським об'єднанням на виконання заходів щодо національно-патріотичного виховання;

20) здійснює організаційне забезпечення проведення національного конкурсу "Молодіжна столиця України";

21) виконує програму "Молодіжний працівник", здійснює підготовку і підвищення кваліфікації фахівців (спеціалістів, волонтерів, активістів, тренерів і мультиплікаторів) у визначених сферах;

22) бере участь у визначенні в установленому порядку потреб у фахівцях та підготовці, перепідготовці та підвищенні кваліфікації кадрів, визначенні основних напрямів наукових досліджень, проведенні науково-дослідної роботи у сферах, за які відповідає Держагентство молоді, та подає свої пропозиції Міністрові культури, молоді та спорту;

23) сприяє в установленому порядку розвитку молодіжних центрів в Україні, у тому числі здійснює управління державною установою "Всеукраїнський молодіжний центр";

24) здійснює моніторинг програм, проектів і заходів з питань, що належать до його компетенції;

25) організовує проведення соціологічних досліджень, інформаційно-аналітичних і наукових аналізів, опитувань та виконує роботу з метою підготовки щорічних доповідей Президентові України, Верховній Раді України, Кабінетові Міністрів України та організаційно-методологічного забезпечення у сферах, що належать до його компетенції;

26) здійснює в установленому порядку підготовку пропозицій щодо призначення грантів Президента України для обдарованої молоді та присудження Премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України;

27) сприяє виданню методичних, інформаційно-просвітницьких матеріалів та проводить інформаційно-просвітницьку роботу з питань, що належать до його компетенції;

28) здійснює розгляд звернень громадян з питань, пов'язаних з діяльністю Держагентства молоді, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління;

29) виконує функції з управління об'єктами державної власності, що належать до сфери його управління;

30) здійснює інші повноваження, визначені законом.

5. Держагентство молоді з метою організації своєї діяльності:

1) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх виконанням в апараті Держагентства молоді;

2) здійснює добір кадрів в апарат Держагентства молоді та на керівні посади на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління, організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і працівників його апарату;

3) забезпечує ефективне і цільове використання бюджетних коштів, здійснення управління бюджетними коштами в межах установлених бюджетних повноважень та оцінку ефективності їх використання, здійснення внутрішнього контролю за взяттям бюджетних зобов'язань і витрачанням бюджетних коштів та організацію, ведення бухгалтерського обліку, складення і подання фінансової звітності у порядку, встановленому законодавством;

4) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, виконання завдань з мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави;

5) організовує ведення діловодства та архівне зберігання документів відповідно до встановлених правил;

6) здійснює співпрацю з інститутами громадянського суспільства, забезпечує участь громадськості у реалізації державної політики з питань, що належать до його компетенції.

6. Держагентство молоді для виконання покладених на нього завдань має право:

1) залучати в установленому порядку до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань вчених і фахівців (за згодою), працівників центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

2) одержувати безоплатно від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб, а також громадян, їх об'єднань інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

3) скликати наради, утворювати комісії та робочі групи, проводити наукові конференції, семінари з питань, що належать до його компетенції;

4) користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів, державною системою урядового зв'язку та іншими технічними засобами;

5) вчиняти правочини, спрямовані на забезпечення виконання функцій, передбачених законом.

7. Держагентство молоді під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє в установленому порядку з іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, тимчасовими консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, утвореними Кабінетом Міністрів України, а також з об'єднаннями громадян, міжнародними організаціями, профспілками та організаціями роботодавців, а також роботодавцями та бізнес-сектором, науковими та науково-дослідними установами, засобами масової інформації, підприємствами, установами та організаціями.

8. Держагентство молоді в межах повноважень, передбачених законом, на основі та на виконання Конституції та законів України, актів Президента України і постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України та наказів МКМС видає накази організаційно-розпорядчого характеру, організовує і контролює їх виконання.

9. Держагентство молоді очолює Голова, який призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України у порядку, встановленому законодавством про державну службу.

10. Голова:

1) очолює Держагентство молоді, здійснює керівництво його діяльністю, представляє Держагентство молоді у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами та організаціями в Україні та за її межами;

2) вносить на розгляд Міністра культури, молоді та спорту пропозиції щодо формування державної політики, що належить до його компетенції, відповідно до нормативно-правових актів, зокрема розроблені Держагентством молоді проекти законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, наказів МКМС, а також позицію щодо проектів, розробниками яких є інші міністерства;

3) у межах повноважень, передбачених законом, організовує та контролює виконання в апараті Держагентства молоді Конституції та законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, наказів МКМС;

4) забезпечує виконання Держагентством молоді наказів і доручень Міністра культури, молоді та спорту з питань, що належать до його компетенції;

5) подає Міністрові культури, молоді та спорту для затвердження плани роботи Держагентства молоді;

6) звітує перед Міністром культури, молоді та спорту про виконання планів роботи Держагентства молоді та покладених на нього завдань, про усунення порушень і недоліків, виявлених під час проведення перевірок його діяльності, а також про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у допущених порушеннях;

7) розподіляє обов'язки між своїми заступниками;

8) затверджує положення про самостійні структурні підрозділи апарату Держагентства молоді;

9) забезпечує взаємодію Держагентства молоді із структурним підрозділом МКМС, визначеним Міністром культури, молоді та спорту відповідальним за їх взаємодію;

10) забезпечує дотримання встановленого Міністром культури, молоді та спорту порядку обміну інформацією між МКМС та Держагентством молоді і своєчасність її подання;

11) призначає на посаду та звільняє з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців апарату Держагентства молоді (якщо інше не передбачено законом), укладає та розриває з ними контракти про проходження державної служби у порядку, передбаченому Кабінетом Міністрів України;

12) приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників Держагентства молоді;

13) утворює, ліквідує, реорганізовує підприємства, установи та організації, затверджує положення про них (їх статути), в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади їх керівників, виконує в межах своїх повноважень інші функції з управління об'єктами державної власності, що належать до сфери управління Держагентства молоді;

14) забезпечує реалізацію державної політики щодо державної таємниці та контроль за її збереженням в апараті Держагентства молоді;

15) вирішує в установленому порядку питання щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності державних службовців та працівників апарату Держагентства молоді, присвоює їм ранги державних службовців (якщо інше не передбачено законом);

16) вносить в установленому порядку подання щодо представлення державних службовців та працівників апарату Держагентства молоді до відзначення державними нагородами України;

17) утворює комісії, робочі та експертні групи;

18) скликає та проводить наради з питань, що належать до його компетенції;

19) підписує накази Держагентства молоді;

20) дає в межах повноважень, передбачених законом, обов'язкові для виконання державними службовцями та працівниками апарату Держагентства молоді доручення;

21) приймає в установленому порядку рішення про розподіл бюджетних коштів, розпорядником яких є Держагентство молоді;

22) забезпечує організацію підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і працівників апарату Держагентства молоді;

23) залучає державних службовців, а за домовленістю з керівниками - державних службовців та працівників міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, місцевих органів виконавчої влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій до розгляду питань, що належать до компетенції Держагентства молоді;

24) затверджує за погодженням з Міністром культури, молоді та спорту структуру апарату Держагентства молоді;

25) затверджує за погодженням з Мінфіном штатний розпис та кошторис апарату Держагентства молоді.

26) здійснює інші повноваження, визначені законом.

11. Голова Держагентства молоді має двох заступників, які призначаються на посаду Кабінетом Міністрів України на підставі пропозицій Комісії з питань вищого корпусу державної служби за результатами конкурсу відповідно до законодавства про державну службу.

Заступники Голови Держагентства молоді звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем'єр-міністра України, Міністра культури, молоді та спорту або голови Держагентства молоді.

12. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Держагентства молоді, обговорення найважливіших напрямів його діяльності в Держагентстві молоді може утворюватися колегія.

Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання відповідного наказу Держагентства молоді.

Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з основних питань діяльності в Держагентстві молоді можуть утворюватися інші постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи.

Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, інших постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, їх кількісний та персональний склад, положення про них затверджує Голова Держагентства молоді.

13. Гранична чисельність державних службовців та працівників Держагентства молоді затверджується Кабінетом Міністрів України.

14. Держагентство молоді є юридичною особою публічного права, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки, рахунки в органах Казначейства.

 

ЗМІНИ,
що вносяться до Положення про Міністерство культури, молоді та спорту України

1. В абзаці другому пункту 1:

1) слова "національно-патріотичного виховання," та "у молодіжній сфері," виключити;

2) після слів "захисту прав національних меншин в Україні" доповнити словами ", національно-патріотичного виховання та у молодіжній сфері".

2. У пункті 3:

1) абзаци восьмий і дев'ятий підпункту 1 виключити;

2) підпункт 2 після слів "релігії та захисту прав національних меншин" доповнити словами ", національно-патріотичного виховання та у молодіжній сфері".

3. У пункті 4:

1) підпункти 183 і 184 виключити;

2) у підпункті 185 слова "та молоді" виключити;

3) підпункти 186 - 191 виключити;

4) у підпункті 192 слова "у сферах фізичної культури і спорту та національно-патріотичного виховання, у молодіжній сфері" замінити словами "у сфері фізичної культури і спорту";

5) підпункт 193 виключити.

____________

Опрос