Идет загрузка документа (42 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Некоторые вопросы деятельности Государственного агентства спорта

КМ Украины
Постановление КМ, Положение от 24.12.2019 № 1160
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 24 грудня 2019 р. N 1160

Київ

Деякі питання діяльності Державного агентства спорту

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 29 січня 2020 року N 37
,
від 26 лютого 2020 року N 130

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 25 березня 2020 року N 233)

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Положення про Державне агентство спорту України, що додається.

2. Внести до Положення про Міністерство культури, молоді та спорту України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2019 р. N 885 (Офіційний вісник України, 2019 р., N 88, ст. 2942), зміни, що додаються.

3. Міністерству культури, молоді та спорту у місячний строк підготувати та внести в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції щодо внесення змін до актів Кабінету Міністрів України, що випливають з цієї постанови.

4. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування, крім пунктів 1 і 2 цієї постанови, які набирають чинності з 1 квітня 2020 року.

(пункт 4 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 29.01.2020 р. N 37,
від 26.02.2020 р. N 130)

 

Прем'єр-міністр України

О. ГОНЧАРУК

Інд. 73

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Державне агентство спорту України

1. Державне агентство спорту України (Держспорт) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра культури, молоді та спорту і який реалізує державну політику у сфері фізичної культури і спорту.

Держспорт є суб'єктом протидії корупційним правопорушенням, що впливають на результати офіційних спортивних змагань.

2. Держспорт у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства.

3. Основними завданнями Держспорту є:

реалізація державної політики у сфері фізичної культури і спорту;

внесення на розгляд Міністра культури, молоді та спорту пропозицій щодо формування державної політики і нормативно-правового регулювання у сфері фізичної культури і спорту, а також фінансового забезпечення проектів та заходів у відповідній сфері згідно з державними програмами та законодавством;

здійснення управління об'єктами державної власності, віднесеними до сфери його управління.

4. Держспорт відповідно до покладених на нього завдань:

1) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів міністерств та в установленому порядку вносить їх на розгляд Міністра культури, молоді та спорту;

2) бере участь у погодженні проектів законів, інших актів законодавства, які надходять на погодження від інших міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, підготовці в межах повноважень, передбачених законом, висновків і пропозицій до проектів законів, інших актів законодавства, які подаються на розгляд Кабінету Міністрів України, та проектів законів, внесених на розгляд Верховної Ради України іншими суб'єктами права законодавчої ініціативи, нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим;

3) сприяє розвитку видів спорту;

4) провадить аналітичну діяльність у сфері фізичної культури і спорту, визначає тенденції розвитку, узагальнює вітчизняний та іноземний досвід, розробляє проекти програм розвитку фізичної культури і спорту;

5) забезпечує розвиток напрямів фізичної культури і спорту;

6) бере участь у реалізації інвестиційної, антимонопольної, регуляторної політики у сфері фізичної культури і спорту;

7) організовує відповідно до закону у встановленому порядку проведення державної спортивної лотереї;

8) проводить інформаційно-пропагандистську роботу з питань фізичної культури і спорту, здорового способу життя;

9) взаємодіє з громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості;

10) взаємодіє з центральними органами виконавчої влади, іншими державними органами влади та органами місцевого самоврядування у сфері фізичної культури і спорту;

11) подає Міністрові культури, молоді та спорту пропозиції щодо формування цільових програм розвитку фізичної культури і спорту, забезпечує їх реалізацію та адаптацію законодавства України до законодавства ЄС;

12) у встановленому порядку провадить міжнародну діяльність у сфері фізичної культури і спорту; бере участь у здійсненні міжнародного співробітництва з питань, що належать до компетенції Держспорту, розробленні проектів міжнародних договорів України, готує пропозиції на розгляд Міністра культури, молоді та спорту щодо укладення і денонсації таких договорів; забезпечує виконання зобов'язань України за міжнародними договорами з питань, що належать до компетенції Держспорту;

13) бере участь в організації та проведенні інформаційних, комунікаційних кампаній, публічних заходів з метою інформування населення про реформи, що реалізуються Кабінетом Міністрів України та іншими державними органами, а також спрямованих на популяризацію здорового способу життя, розвитку особистості, формування громадянської позиції, підвищення рівня правової культури населення, зміцнення національної єдності, консолідації українського суспільства та взаємодії з громадськістю тощо;

14) сприяє розвитку волонтерського руху у сфері фізичної культури і спорту;

15) бере участь в організації та проведенні заходів з розвитку дитячого, дитячо-юнацького спорту, резервного спорту, масового спорту, спорту вищих досягнень, спорту осіб з інвалідністю, спорту ветеранів;

16) вживає разом із заінтересованими органами виконавчої влади заходів для розвитку мережі дитячо-юнацьких спортивних шкіл, шкіл вищої спортивної майстерності, центрів олімпійської підготовки, закладів спеціалізованої освіти спортивного профілю із специфічними умовами навчання, здійснює організаційно-методичне забезпечення їх діяльності;

17) засновує в установленому порядку державні центри олімпійської підготовки;

18) надає в установленому порядку дитячо-юнацьким спортивним школам вищу категорію, статус спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву, спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи для осіб з інвалідністю паралімпійського та дефлімпійського резерву, закладам освіти - статус закладу спеціалізованої освіти спортивного профілю із специфічними умовами навчання, закладам фізичної культури і спорту - статус центру олімпійської підготовки;

19) сприяє розвитку фізкультурно-оздоровчої і спортивної діяльності за місцем навчання, роботи, проживання та відпочинку населення, забезпечує в межах своїх повноважень діяльність центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх";

20) забезпечує відповідно до закону збирання адміністративних даних і проведення статистичних спостережень з метою одержання інформації про сферу фізичної культури і спорту;

21) координує заходи центральних та місцевих органів виконавчої влади щодо проведення щорічного оцінювання фізичної підготовленості населення України;

22) розробляє та подає на затвердження Міністрові культури, молоді та спорту:

положення про школу вищої спортивної майстерності;

положення про центр фізичного здоров'я населення;

умови оплати праці працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл, заснованих державними органами влади та органами місцевого самоврядування;

порядок надання категорій спортивним школам;

порядок складення календарних планів фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів, а також вимоги до змісту положення (регламенту) про офіційні фізкультурно-оздоровчі заходи або спортивні змагання;

Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України;

п'ятирічні зведені плани науково-дослідної роботи у сфері фізичної культури і спорту;

положення про національні збірні команди з видів спорту, визнаних в Україні;

порядок присвоєння спортивними федераціями кваліфікаційних категорій спортивним суддям;

положення про Єдину спортивну класифікацію України;

порядок видачі посвідчення про присвоєння відповідного спортивного розряду;

зразки нагрудних значків, що свідчать про рівень спортивної, суддівської кваліфікації;

перелік спортивних нагород для переможців і рекордсменів всеукраїнських спортивних змагань;

нормативи матеріально-технічного та кадрового забезпечення сфери фізичної культури і спорту;

перелік показників стану розвитку фізичної культури і спорту;

порядок атестації тренерів та спортивних суддів;

порядок визнання видів спорту в Україні, включення їх до відповідного реєстру та порядок його ведення;

порядок ведення Реєстру спортивних рекордів з визнаних в Україні видів спорту;

порядок організації і проведення офіційних спортивних змагань і навчально-тренувальних зборів та порядок матеріального забезпечення їх учасників;

правила спортивних змагань з видів спорту, визнаних в Україні;

23) забезпечує в установленому порядку діяльність спеціалізованого державного закладу - Українського центру з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю, координує його роботу з організації та проведення спортивних заходів з видів спорту осіб з інвалідністю, включених до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України на відповідний рік;

24) сприяє національним спортивним федераціям України та фізкультурно-спортивним товариствам у забезпеченні розвитку олімпійських, неолімпійських та національних видів спорту, спорту ветеранів, національним спортивним федераціям осіб з інвалідністю з нозологій - у розвитку видів спорту осіб з інвалідністю, а також покращенню їх матеріально-технічної бази, надає іншу підтримку;

25) здійснює в межах повноважень, передбачених законом, координацію діяльності дитячо-юнацьких спортивних шкіл, шкіл вищої спортивної майстерності, центрів олімпійської підготовки, закладів спеціалізованої освіти спортивного профілю із специфічними умовами навчання, штатних спортивних команд резервного спорту;

26) організовує та проводить чемпіонати України з видів спорту, визнаних в Україні, інші всеукраїнські та міжнародні спортивні заходи, забезпечує участь національних збірних команд у міжнародних змаганнях, погоджує проведення міжнародних змагань на території України;

27) визначає загальну чисельність, комплектує та затверджує в установленому порядку склад національних збірних команд України з визнаних в Україні олімпійських, неолімпійських та національних видів спорту, з видів спорту осіб з інвалідністю для підготовки їх до участі в міжнародних спортивних змаганнях;

28) комплектує окремі офіційні делегації національних збірних команд України для участі в окремих міжнародних спортивних змаганнях;

29) визначає суб'єктів сфери фізичної культури та спорту, які мають право на використання у своїй діяльності спортивної вогнепальної зброї;

30) формує на конкурсній основі штатну команду національних збірних команд України з олімпійських, неолімпійських та національних видів спорту;

31) укладає трудові договори (контракти) із спортсменами та фахівцями штатної команди національних збірних команд України з олімпійських, неолімпійських та національних видів спорту;

32) забезпечує розвиток спортивної медицини, провадить діяльність, пов'язану із запобіганням використанню допінгу у спорті;

33) подає Міністрові культури, молоді та спорту пропозиції щодо потреби у фахівцях сфери фізичної культури і спорту, організовує підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації кадрів у сфері фізичної культури і спорту, визначає основні напрями наукових досліджень, проводить науково-дослідні роботи у цій сфері;

34) приймає рішення про надання громадській організації фізкультурно-спортивної спрямованості статусу національної або відмову в його наданні;

35) веде Реєстр визнаних видів спорту в Україні, Реєстр спортивних рекордів з визнаних в Україні видів спорту;

36) здійснює заходи з нагородження переможців змагань, працівників у сфері фізичної культури і спорту, вносить пропозиції щодо відзначення їх державними нагородами;

37) видає посвідчення про присвоєння відповідного спортивного звання;

38) подає Міністрові культури, молоді та спорту пропозиції щодо призначення державних стипендій, стипендій Кабінету Міністрів України спортсменам, тренерам, видатним діячам та ветеранам фізичної культури і спорту;

39) подає Міністрові культури, молоді та спорту пропозиції щодо переліку баз олімпійської, паралімпійської та дефлімпійської підготовки спортсменів, здійснює контроль за їх діяльністю;

40) подає Міністрові культури, молоді та спорту пропозиції щодо переліку підприємств, установ, організацій, громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, зокрема аероклубів та авіаційно-спортивних клубів Товариства сприяння обороні України, що звільняються від сплати земельного податку;

41) здійснює в межах повноважень, передбачених законом, контроль за ефективністю використання спортивних споруд;

42) організовує та забезпечує будівництво і реконструкцію спортивних споруд;

43) організовує здійснення контролю за якістю фізкультурно-спортивних послуг;

44) сприяє діяльності всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, надає їм відповідно до закону фінансову підтримку за рахунок коштів державного бюджету;

45) сприяє в установленому порядку розвитку матеріально-технічної бази Національного олімпійського комітету України, надає йому фінансову, організаційну допомогу щодо розвитку олімпійського руху, забезпеченню підготовки та участі національних збірних команд України в міжнародних змаганнях, що проводять Міжнародний, Європейський олімпійські комітети, зокрема Олімпійських іграх;

46) сприяє в установленому порядку Національному комітетові спорту інвалідів у фізкультурно-оздоровчій та спортивній діяльності, фізкультурно-спортивній реабілітації осіб з інвалідністю, надає йому фінансову та організаційну допомогу в забезпеченні розвитку фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю, паралімпійського та дефлімпійського руху, зміцненні матеріально-технічної бази фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю;

47) сприяє в установленому порядку діяльності Спортивного комітету України щодо розвитку неолімпійських видів спорту, може надавати йому фінансову та організаційну допомогу з підготовки та участі національних збірних команд України у Всесвітніх та Європейських іграх з неолімпійських видів спорту, інших міжнародних спортивних змаганнях;

48) визначає на конкурентних засадах в установленому Кабінетом Міністрів України порядку всеукраїнське громадське об'єднання фізкультурно-спортивної спрямованості ветеранів фізичної культури і спорту, яке представляє Україну у відповідних міжнародних організаціях, на Всесвітніх та Європейських спортивних іграх ветеранів фізичної культури і спорту та інших міжнародних спортивних змаганнях, якщо інше не передбачено вимогами відповідних міжнародних організацій та/або міжнародними договорами України;

49) враховує під час розроблення нормативних актів щодо організації та проведення офіційних спортивних змагань конфлікт інтересів спортсменів, інших осіб, які провадять діяльність у сфері спорту, як передумову впливу корупційних правопорушень на результати змагань, запобігає організаційно-нормативним передумовам такого впливу та усуває їх, встановлює відповідальність і санкції за корупційні правопорушення;

50) в разі виявлення факту впливу корупційного правопорушення на результат офіційного спортивного змагання чи одержання інформації про таке корупційне правопорушення з боку спортсмена, особи, уповноваженої на проведення офіційного спортивного змагання, або особи допоміжного спортивного персоналу вживає заходів до припинення правопорушення та невідкладно інформує про його вчинення відповідних посадових осіб у сфері спорту, а в разі необхідності - правоохоронні органи;

51) усуває у випадках, визначених законом, від участі в офіційних спортивних змаганнях і підготовки до них спортсменів, осіб, уповноважених на проведення офіційного спортивного змагання, осіб допоміжного спортивного персоналу в порядку, встановленому законом та/або нормативними актами компетентних спортивних організацій;

52) застосовує встановлені нормативними актами компетентних спортивних організацій санкції за порушення заборони щодо розміщення ставок на спорт, передбаченої законом;

53) застосовує встановлені нормативними актами компетентних спортивних організацій санкції до осіб, стосовно яких набрав законної сили обвинувальний вирок суду, набрала чинності постанова про адміністративне корупційне правопорушення, яке вплинуло чи могло вплинути на результати офіційного спортивного змагання;

54) інформує в установленому порядку відповідні міжнародні спортивні організації, правоохоронні органи про вжиті заходи та санкції, застосовані відповідно до закону;

55) надає необхідну допомогу правоохоронним органам під час розгляду ними матеріалів щодо фактів корупційних правопорушень, що вплинули чи могли вплинути на результати офіційних спортивних змагань;

56) проводить через засоби масової інформації просвітницьку та роз'яснювальну роботу, спрямовану на запобігання впливу корупційних правопорушень на результати офіційних спортивних змагань;

57) здійснює розгляд в установленому порядку звернень фізичних і юридичних осіб з питань, пов'язаних з діяльністю Держспорту, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління;

58) затверджує відповідно до законодавства кошториси витрат на проведення заходів, необхідних для виконання своїх завдань, виконує в установленому порядку функції замовника під час закупівлі товарів (робіт, послуг) для державних потреб;

59) здійснює інші повноваження, визначені законом.

5. Держспорт з метою організації своєї діяльності:

1) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх виконанням в апараті Держспорту;

2) здійснює добір кадрів в апарат Держспорту, організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і працівників апарату Держспорту;

3) забезпечує ефективне і цільове використання бюджетних коштів, здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених бюджетних повноважень та оцінку ефективності їх використання, здійснення внутрішнього контролю за взяттям бюджетних зобов'язань і витрачанням бюджетних коштів та організацію, ведення бухгалтерського обліку, складення і подання фінансової звітності у порядку, встановленому законодавством;

4) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, захист інформації з обмеженим доступом, а також технічний захист інформації, контроль за її збереженням в апараті Держспорту;

5) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, виконання завдань з мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави;

6) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, вирішення питань цивільного захисту, в умовах особливого періоду і надзвичайного стану, додержання правового режиму надзвичайного чи воєнного стану в разі його введення в Україні або в окремих її місцевостях, здійснення інших заходів відповідно до законодавства;

7) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, залучення громадян до участі в управлінні державними справами, ефективну взаємодію з інститутами громадянського суспільства, здійснення громадського контролю за діяльністю Держспорту, врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики у сферах, що належать до компетенції Держспорту;

8) сприяє засобам масової інформації з висвітлення питань, що належать до компетенції Держспорту;

9) провадить в установленому порядку інформаційну, рекламну та видавничу діяльність з питань, що належать до його компетенції;

10) організовує ведення діловодства та архівне зберігання документів відповідно до встановлених правил.

6. Держспорт для виконання покладених на нього завдань має право:

1) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань вчених і фахівців (за їх згодою), працівників центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками);

2) одержувати безоплатно інформацію, документи і матеріали від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб, а також громадян та їх об'єднань;

3) скликати наради, утворювати комісії та робочі групи, проводити наукові конференції, семінари з питань, що належать до компетенції Держспорту;

4) користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів, державною системою урядового зв'язку та іншими технічними засобами;

5) перевіряти факти впливу корупційного правопорушення на результат офіційного спортивного змагання чи отриману інформацію про корупційне правопорушення, проводити за власною ініціативою перевірку зазначених фактів порушень, утворювати з цією метою відповідні комісії;

6) отримувати від спортсменів, осіб, уповноважених на проведення офіційного спортивного змагання, осіб допоміжного спортивного персоналу письмові пояснення щодо фактів впливу корупційних правопорушень на результати офіційних спортивних змагань;

7) залучати до участі в проведенні перевірки фактів корупційних правопорушень, що вплинули на результати офіційних спортивних змагань, чи інформації про такі правопорушення представників громадськості та фахівців у відповідній сфері;

8) запитувати у суб'єктів, які провадять діяльність у сфері спорту, інформацію, необхідну для належного виконання обов'язків, визначених законом;

9) приймати за результатами перевірок, визначених законом, обов'язкові для виконання рішення;

10) здійснювати співробітництво з питань запобігання впливу корупційних правопорушень на результати офіційних спортивних змагань з відповідними міжнародними та національними спортивними організаціями.

7. Держспорт у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє в установленому порядку з іншими державними органами, допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, тимчасовими консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, утвореними Кабінетом Міністрів України, органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, профспілками та організаціями роботодавців, відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, а також з підприємствами, установами та організаціями.

8. Держспорт у межах своїх повноважень на основі і на виконання Конституції та законів України, актів Президента України та постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України видає накази організаційно-розпорядчого характеру, здійснює організацію та контроль за їх виконанням.

9. Держспорт очолює Голова, який призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України відповідно до законодавства про державну службу.

10. Голова Держспорту:

1) очолює Держспорт, здійснює керівництво його діяльністю, представляє Держспорт у відносинах з іншими державними органами, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями в Україні та за її межами, а також є суб'єктом протидії корупційним правопорушенням, що впливають на результати офіційних спортивних змагань;

2) вносить на розгляд Міністра культури, молоді та спорту пропозиції щодо забезпечення формування державної політики у сфері фізичної культури і спорту, зокрема розроблені Держспортом проекти законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, наказів МКМС, а також позицію щодо проектів, розробниками яких є інші міністерства;

3) у межах повноважень, передбачених законом, організовує та контролює виконання в апараті Держспорту Конституції та законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, наказів МКМС;

4) забезпечує виконання Держспортом наказів і доручень Міністра культури, молоді та спорту з питань, що належать до компетенції Держспорту;

5) подає Міністрові культури, молоді та спорту на розгляд пропозиції до визначення пріоритетних напрямів роботи Держспорту та шляхів виконання покладених на нього завдань;

6) подає Міністрові культури, молоді та спорту для затвердження плани роботи Держспорту;

7) звітує перед Міністром культури, молоді та спорту про виконання планів роботи Держспорту та покладених на нього завдань, про усунення порушень і недоліків, виявлених під час проведення перевірок діяльності Держспорту, а також про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у допущених порушеннях;

8) розподіляє обов'язки між своїми заступниками;

9) затверджує положення про самостійні структурні підрозділи апарату Держспорту;

10) забезпечує взаємодію Держспорту із структурним підрозділом МКМС, визначеним Міністром культури, молоді та спорту відповідальним за взаємодію з Держспортом;

11) забезпечує дотримання встановленого Міністром культури, молоді та спорту порядку обміну інформацією між МКМС та Держспортом і своєчасність її подання;

12) призначає на посади та звільняє з посад за погодженням з Міністром культури, молоді та спорту керівників та заступників керівників самостійних структурних підрозділів апарату Держспорту, призначає на посади та звільняє з посад інших державних службовців і працівників апарату Держспорту (якщо інше не передбачено законом), укладає та розриває з ними контракти про проходження державної служби у порядку, передбаченому Кабінетом Міністрів України;

13) скликає та проводить наради з питань, що належать до компетенції Держспорту;

14) утворює, ліквідує, реорганізовує підприємства, установи та організації, затверджує положення про них (їх статути), в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади їх керівників, виконує в межах своїх повноважень інші функції з управління об'єктами державної власності, що належать до сфери управління Держспорту;

15) забезпечує реалізацію державної політики щодо державної таємниці, контроль за її збереженням в апараті Держспорту;

16) вирішує в установленому порядку питання щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності державних службовців та працівників апарату Держспорту, присвоює їм ранги державних службовців (якщо інше не передбачено законом);

17) вносить в установленому порядку подання щодо представлення державних службовців та працівників апарату Держспорту до відзначення державними нагородами;

18) утворює комісії, робочі та експертні групи;

19) підписує накази Держспорту;

20) дає в межах повноважень, передбачених законом, обов'язкові для виконання державними службовцями та працівниками апарату Держспорту доручення;

21) забезпечує організацію підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і працівників Держспорту;

22) залучає за домовленістю з керівниками державних службовців та працівників міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, місцевих органів виконавчої влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій до розгляду питань, що належать до компетенції Держспорту;

23) приймає в установленому порядку рішення про розподіл бюджетних коштів, розпорядником яких є Держспорт;

24) здійснює інші повноваження, визначені законом.

11. Голова Держспорту має трьох заступників, у тому числі одного першого, які призначаються на посаду та звільняються з посади Кабінетом Міністрів України відповідно до законодавства про державну службу.

12. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Держспорту, обговорення найважливіших напрямів його діяльності в Держспорті може утворюватися колегія.

Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання відповідного наказу Держспорту.

Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з основних питань діяльності в Держспорті можуть утворюватися інші постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи.

Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, інших постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, їх кількісний та персональний склад, положення про них затверджує Голова Держспорту.

13. Гранична чисельність державних службовців та працівників Держспорту затверджується Кабінетом Міністрів України.

Структуру апарату Держспорту затверджує її Голова за погодженням з Міністром культури, молоді та спорту.

Штатний розпис, кошторис апарату Держспорту затверджує його Голова за погодженням з Мінфіном.

14. Держспорт є юридичною особою публічного права, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки, рахунки в органах Казначейства.

 

ЗМІНИ,
що вносяться до Положення про Міністерство культури, молоді та спорту

1. В абзаці другому пункту 1 слова "фізичної культури і спорту," виключити, а після слова "кінематографії" доповнити словами ", фізичної культури і спорту".

2. У пункті 3:

1) абзац десятий підпункту 1 виключити;

2) підпункт 2 після слова "кінематографії" доповнити словами ", фізичної культури і спорту".

3. У пункті 4:

1) підпункт 199 доповнити абзацом такого змісту:

"порядок надання категорій спортивним школам;";

2) підпункти 195, 197, 198, 200, 203 - 209, 212, 214, 217, 218, 220 - 222, 227 виключити;

3) підпункти 234 - 241 викласти в такій редакції:

"234) забезпечує урахування під час розроблення та затвердження нормативних актів щодо організації та проведення офіційних спортивних змагань конфлікту інтересів спортсменів, інших осіб, які провадять діяльність у сфері спорту, як передумову впливу корупційних правопорушень на результати змагань, сприяє запобіганню організаційно-нормативним передумовам такого впливу та забезпечує їх усунення, а також встановлення відповідальності і санкцій за корупційні правопорушення;

235) в разі виявлення факту впливу корупційного правопорушення на результат офіційного спортивного змагання чи одержання інформації про таке правопорушення з боку спортсмена, особи, уповноваженої на проведення офіційного спортивного змагання, або особи допоміжного спортивного персоналу сприяє вжиттю заходів до припинення правопорушення та невідкладно забезпечує інформування про його вчинення відповідних посадових осіб у сфері спорту, а в разі необхідності - правоохоронних органів;

236) сприяє усуненню у випадках, визначених законом, від участі в офіційних спортивних змаганнях і підготовки до них спортсменів, осіб, уповноважених на проведення офіційного спортивного змагання, осіб допоміжного спортивного персоналу в порядку, встановленому законом та/або нормативними актами компетентних спортивних організацій;

237) сприяє застосуванню встановлених нормативними актами компетентних спортивних організацій санкцій за порушення заборони щодо розміщення ставок на спорт, передбаченої законом;

238) сприяє застосуванню встановлених нормативними актами компетентних спортивних організацій санкцій до осіб, стосовно яких набрав законної сили обвинувальний вирок суду, набрала чинності постанова про адміністративне корупційне правопорушення, яке вплинуло чи могло вплинути на результати офіційного спортивного змагання;

239) забезпечує інформування в установленому порядку відповідних міжнародних спортивних організацій, правоохоронних органів про вжиті заходи та санкції, застосовані відповідно до закону;

240) створює умови для надання необхідної допомоги правоохоронним органам під час розгляду ними матеріалів щодо фактів корупційних правопорушень, що вплинули чи могли вплинути на результати офіційних спортивних змагань;

241) створює умови для проведення через засоби масової інформації просвітницької та роз'яснювальної роботи, спрямованої на запобігання впливу корупційних правопорушень на результати офіційних спортивних змагань;".

____________

Опрос