Идет загрузка документа (21 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины

КМ Украины
Постановление КМ от 04.12.2019 № 1159
действует с 14.01.2020

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 4 грудня 2019 р. N 1159

Київ

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

О. ГОНЧАРУК

Інд. 37

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 20 грудня 1997 р. N 1442 "Про затвердження Правил роздрібної торгівлі нафтопродуктами" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 2, ст. 51, N 10, ст. 382; 2005 р., N 34, ст. 2061; 2009 р., N 17, ст. 516; 2012 р., N 11, ст. 403; 2014 р., N 95, ст. 2735; 2019 р., N 90, ст. 3000):

1) у пункті 2 постанови слова "Міністерству енергетики та вугільної промисловості, Державній екологічній інспекції, Державній інспекції з питань захисту прав споживачів, Державній інспекції з питань праці, Державній фіскальній службі" замінити словами "Міністерству енергетики та захисту довкілля, Державній екологічній інспекції, Державній службі з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, Державній службі з питань праці, Державній податковій службі";

2) Правила роздрібної торгівлі нафтопродуктами, затверджені зазначеною постановою, викласти в такій редакції:

ПРАВИЛА
роздрібної торгівлі нафтопродуктами

1. Ці Правила визначають порядок роздрібної торгівлі пальним, оливами, мастилами (далі - нафтопродукти), розфасованими нафтопродуктами, а також регламентують вимоги стосовно дотримання прав споживачів щодо належної якості нафтопродуктів, безпеки для життя та здоров'я споживачів і рівня торговельного обслуговування.

Ці Правила поширюються на суб'єктів господарювання незалежно від форм власності, які зареєстровані в установленому порядку.

Дія цих Правил не поширюється на роздрібну торгівлю скрапленим вуглеводневим газом для побутових потреб, що здійснюється відповідно до Правил роздрібної торгівлі та надання послуг з постачання скрапленого вуглеводневого газу для побутових потреб населення та інших споживачів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 20 листопада 2003 р. N 1790 (Офіційний вісник України, 2003 р., N 47, ст. 2434).

2. У цих Правилах:

термін "пальне" вживається у значенні, наведеному в Податковому кодексі України;

термін "роздрібна торгівля пальним" вживається у значенні, наведеному в Законі України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального";

термін "автозаправна станція" вживається у значенні, наведеному в ДБН Б.2.2-12:2019 "Планування і забудова територій";

терміни "автомобільна газозаправна станція" (далі - автогазозаправна станція), "автомобільний газозаправний пункт" (далі - автогазозаправний пункт) вживаються у значенні, наведеному в ДБН В.2.5-20:2018 "Газопостачання".

3. Роздрібна торгівля нафтопродуктами здійснюється за наявності у суб'єкта господарювання відповідних документів дозвільного характеру та ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним.

Торгівля нафтопродуктами, призначеними для відпуску споживачам, здійснюється через мережу автозаправних станцій, автогазозаправних станцій та автогазозаправних пунктів.

Забороняється торгівля нафтопродуктами на автозаправних станціях, автогазозаправних станціях, в автогазозаправних пунктах безпосередньо з автоцистерн.

Торгівля нафтопродуктами (крім бензину, дизельного палива, скрапленого вуглеводневого газу) у дрібній розфасовці може здійснюватися через об'єкти роздрібної торгівлі (далі - пункти продажу нафтопродуктів).

4. На стаціонарних автозаправних станціях, автогазозаправних станціях може бути організовано торгівлю нафтопродуктами у дрібній розфасовці, супутніми товарами для автомобілів та інших транспортних засобів, технічне обслуговування та миття автомобілів, розміщення закладів ресторанного господарства, пунктів надання побутових послуг.

5. Режим роботи автозаправних станцій, автогазозаправних станцій, автогазозаправних пунктів і пунктів продажу нафтопродуктів встановлюється відповідно до законодавства.

У разі закриття автозаправних станцій, автогазозаправних станцій, автогазозаправних пунктів, пунктів продажу нафтопродуктів для здійснення санітарних заходів, реконструкції, ремонту, технічного переобладнання та проведення інших робіт суб'єкт господарювання повинен не пізніше ніж за п'ять днів повідомити про це споживачам шляхом розміщення поряд з інформацією про режим роботи оголошення про дату та період закриття.

6. На фасаді автозаправної станції, автогазозаправної станції, автогазозаправного пункту, пункту продажу нафтопродуктів повинна бути вивіска із зазначенням найменування суб'єкта господарювання та/або власника або уповноваженого ним органу.

На видному місці розміщується інформація про режим роботи, а також інформація про місце розташування найближчих автозаправних станцій, автогазозаправних станцій, автогазозаправних пунктів.

Суб'єкт господарювання повинен забезпечити наявність на видному та доступному для споживача місці на автозаправній станції, автогазозаправній станції, в автогазозаправному пункті, пункті продажу нафтопродуктів куточка покупця, в якому розміщується інформація про найменування власника або уповноваженого ним органу, місцезнаходження і номери телефонів органів, що забезпечують захист прав споживачів.

На вимогу споживача уповноважений керівником суб'єкта господарювання працівник повинен ознайомити його з вимогами цих Правил, Закону України "Про захист прав споживачів", а також подати документи, зазначені у пункті 8 цих Правил.

7. Відомості про роздрібні ціни, марки та види нафтопродуктів, що реалізуються на автозаправних станціях, автогазозаправних станціях, в автогазозаправних пунктах, повинні бути зазначені на інформаційному табло, яке встановлюється на в'їзді та біля оператора автозаправної станції, автогазозаправної станції, автогазозаправного пункту.

Усі зразки супутніх товарів та нафтопродуктів у дрібній розфасовці повинні бути виставлені в асортименті, наявному у суб'єкта господарювання, із зазначенням цін у порядку, установленому законодавством.

8. Суб'єкт господарювання, що здійснює торгівлю нафтопродуктами, зобов'язаний надати споживачеві необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію про нафтопродукти, а також на вимогу споживача - копію документа про якість (паспорт якості) палива та копію декларації про відповідність.

В інформації про нафтопродукти зазначаються:

найменування, марка та вид нафтопродуктів;

показники їх якості;

роздрібна ціна;

правила та умови їх ефективного і безпечного використання;

для розфасованих нафтопродуктів - номінальна кількість товару в одиницях маси або об'єму, а також гранично допустимі відхилення від номінальної кількості з дотриманням законодавства про метрологію та метрологічну діяльність;

відомості про умови зберігання, строк придатності, необхідні дії споживача після його закінчення, а також можливі наслідки в разі невчинення таких дій;

відомості про виробника, його місцезнаходження та контактна інформація;

найменування та місцезнаходження суб'єкта господарювання, який виконує функції з прийняття претензій від споживача.

Інформація подається споживачеві згідно із законодавством про мови.

Суб'єкт господарювання зобов'язаний поінформувати споживача про можливість виникнення небезпеки для життя, здоров'я споживача та його майна, навколишнього природного середовища у разі порушення правил пожежної та екологічної безпеки під час поводження з нафтопродуктами.

9. Розрахунки за реалізовані нафтопродукти здійснюються готівкою та/або у безготівковій формі (із використанням електронних платіжних засобів, паливних карток, талонів, відомостей на відпуск пального тощо) в установленому законодавством порядку. Разом з продукцією споживачеві в обов'язковому порядку видається розрахунковий документ установленої форми на повну суму проведеної операції, який підтверджує факт купівлі товару.

10. Обмін розфасованих нафтопродуктів належної якості здійснюється відповідно до статті 9 Закону України "Про захист прав споживачів".

Забороняється торгівля нафтопродуктами, які не відповідають встановленим вимогам.

11. До роботи оператором автозаправної станції, автогазозаправної станції, автогазозаправного пункту, який виконує роботи підвищеної небезпеки, допускаються особи, яким виповнилося 18 років і які пройшли спеціальне навчання з питань охорони праці та одержали посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці.

Усі працівники автозаправних станцій, автогазозаправних станцій, автогазозаправних пунктів і пунктів продажу нафтопродуктів повинні виконувати умови утримання території автозаправних станцій, автогазозаправних станцій, автогазозаправних пунктів і приміщень пунктів продажу нафтопродуктів у належному санітарному стані, дотримуватися правил пожежної та екологічної безпеки, вимог нормативно-правових актів з охорони праці, правил застосування засобів вимірювальної техніки, правил торговельного обслуговування споживачів.

12. Забороняється допускати в службові приміщення автозаправних станцій, автогазозаправних станцій, автогазозаправних пунктів і пунктів продажу нафтопродуктів сторонніх осіб, за винятком посадових осіб органів державного нагляду (контролю) за наявності у них посвідчень (направлення) на проведення заходу державного нагляду (контролю) у межах їх компетенції та службового посвідчення, що засвідчує посадову особу органу державного нагляду (контролю).

13. Автотранспортні засоби заправляються нафтопродуктами на автозаправних станціях, автогазозаправних станціях, в автогазозаправних пунктах у порядку черги, за винятком автомобілів спеціального призначення та автомобілів громадян, яким згідно із законодавством встановлено пільги.

Автомобілі, що чекають черги на заправку, повинні розміщуватися не ближче ніж за 3 метри до автомобіля, що заправляється.

14. Заправка автотранспортних засобів проводиться через паливо-, оливо- та газороздавальні колонки оператором автозаправних станцій, автогазозаправних станцій, автогазозаправних пунктів або водієм самостійно.

Дозволяється відпускати нафтопродукти (крім газу нафтового скрапленого) в тару споживача, зокрема металеві каністри та каністри з полімерних матеріалів, які призначені для зберігання нафтопродуктів і на яких нанесене відповідне маркування.

Відпуск пального в скляну тару забороняється.

15. Кількість нафтопродуктів, що відпускається через паливо-, оливо- та газороздавальні колонки, визначається згідно з вимогами експлуатаційної документації підприємства - виробника конкретного типу колонки.

Допустиме відхилення об'єму будь-якої фактичної дози рідкого палива чи оливи з динамічною в'язкістю до 1000 мПа·с включно, більшої за мінімальну встановлену виробником колонки, під час відпуску не повинно перевищувати 0,5 відсотка, оливи з динамічною в'язкістю понад 1000 мПа·с та газу нафтового скрапленого - 1 відсоток.

16. Паливо-, оливо- та газороздавальні колонки на автозаправних станціях, автогазозаправних станціях, в автогазозаправних пунктах установлюються таким чином, щоб споживач міг безпосередньо спостерігати за даними показувального пристрою колонки під час видачі замовленого ним об'єму нафтопродукту. Дані показувального пристрою колонки зберігаються протягом усього часу проведення розрахунку із споживачем.

Перед початком кожного відпуску нафтопродуктів дані об'єму та вартості на показувальному пристрою колонки повинні обов'язково встановлюватися на нульову позначку.

Якщо у споживача виникли сумніви щодо точності вимірювань колонкою об'єму дози під час відпуску нафтопродуктів, на його вимогу оператор автозаправної станції, автогазозаправної станції, автогазозаправного пункту зобов'язаний негайно провести контроль точності під час відпуску дози за допомогою еталонного мірника. Відхилення об'єму відпущеної у еталонний мірник дози не повинно перевищувати значення, наведеного у пункті 15 цих Правил.

У разі виявлення недоливу споживачу відшкодовуються фактичні збитки, визначені за допомогою еталонного мірника. Подальше використання цієї колонки припиняється до проведення ремонту та повірки після ремонту.

17. Всі резервуари для нафтопродуктів на автозаправних станціях, автогазозаправних станціях, в автогазозаправних пунктах повинні бути обладнані стаціонарними рівнемірами (рівнемірами-лічильниками). У разі виходу з ладу цього обладнання для обліку нафтопродуктів повинні використовуватися метроштоки та градуювальні таблиці резервуарів.

Для резервуарів газу нафтового скрапленого, оснащених стаціонарними витратомірами-лічильниками або рівнемірами-лічильниками, у разі їх виходу з ладу допускається використовувати переносні витратоміри та/або рівнеміри-аналізатори, які призначені для вимірювання рівня газу нафтового скрапленого без розгерметизації резервуарів.

Автозаправні станції, автогазозаправні станції, автогазозаправні пункти укомплектовуються для проведення перевірки точності відпуску дози:

паливороздавальних колонок продуктивністю:

- до 100 літрів на хвилину - еталонними мірниками номінальною місткістю 10 або 20 літрів;

- більше ніж 100 літрів на хвилину - еталонними мірниками номінальною місткістю 20 або 50 літрів;

оливороздавальних колонок - еталонними мірниками номінальною місткістю 2 або 5 літрів.

Еталонні мірники підлягають калібруванню. Розширена невизначеність вимірювань місткості еталонних мірників становить не більше 0,1 відсотка.

18. Посадові особи суб'єкта господарювання зобов'язані здійснювати контроль за виконанням підлеглими вимог цих Правил. У разі порушення вимог, передбачених цими Правилами, винні особи несуть відповідальність згідно із законодавством.".

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 20 листопада 2003 р. N 1790 "Про затвердження Правил роздрібної торгівлі та надання послуг з постачання скрапленого вуглеводневого газу для побутових потреб населення та інших споживачів" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 47, ст. 2434; 2018 р., N 23, ст. 787):

1) у пункті 2 постанови слова "Міністерству з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Державному комітетові з нагляду за охороною праці, Державному комітетові з питань технічного регулювання та споживчої політики, Міністерству палива та енергетики, Міністерству охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "Державній службі з надзвичайних ситуацій, Державній службі з питань праці, Державній службі з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, Міністерству енергетики та захисту довкілля, Державній екологічній інспекції";

2) у Правилах роздрібної торгівлі та надання послуг з постачання скрапленого вуглеводневого газу для побутових потреб населення та інших споживачів, затверджених зазначеною постановою:

абзац перший пункту 1 після слів "в установленому порядку" доповнити словами "та мають ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним";

пункти 2 і 3 викласти в такій редакції:

"2. Роздрібна торгівля та надання послуг з постачання газу здійснюється через мережу газонаповнювальних станцій, газонаповнювальних пунктів, проміжних складів балонів (далі - пункти реалізації газу).

Терміни "газонаповнювальна станція", "газонаповнювальний пункт", "проміжні склади балонів" вживаються у цих Правилах у значенні, наведеному в ДБН В.2.5-20:2018 "Газопостачання".

3. Для постачання газу використовуються резервуарні, групові балонні та індивідуально-балонні установки.

Терміни "резервуарна установка", "групова балонна установка", "індивідуально-балонна установка" вживаються у цих Правилах у значенні, наведеному в ДБН В.2.5-20:2018 "Газопостачання".";

у пункті 5 слова "і газобалонних" замінити словами ", групових балонних та індивідуально-балонних";

у пункті 6 слова "навчання на спеціальних курсах та отримали відповідне свідоцтво" замінити словами "спеціальне навчання та отримали відповідне посвідчення";

в абзаці першому пункту 11 слова "книга відгуків та пропозицій," виключити;

пункт 16 після слів "повинні дотримуватися" доповнити словами "вимог нормативно-правових актів з охорони праці,";

пункт 25 після слів "пунктами реалізації газу" доповнити словами ", крім автомобільних газозаправних станцій та автомобільних газозаправних пунктів, у разі їх розташування поза сельбищною територією населених пунктів за умови влаштування спеціалізованих пунктів наповнення та обміну побутових балонів".

3. У Порядку здійснення оптової та роздрібної торгівлі транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2009 р. N 1200 (Офіційний вісник України, 2009 р., N 87, ст. 2939; 2010 р., N 80, ст. 2826):

у пункті 5 слова ", "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності" виключити;

у пункті 26 слова ", книга відгуків та пропозицій, копія торгового патенту на право суб'єкта господарювання провадити зазначені в цьому Порядку види господарської діяльності" виключити;

в абзацах першому і другому пункту 35 слова ", нормативними документами" виключити.

____________

Опрос