Идет загрузка документа (18 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Некоторые вопросы выплаты пенсий, денежной помощи и заработной платы работникам бюджетных учреждений

КМ Украины
Постановление КМ от 27.12.2019 № 1151
действует с 10.01.2020

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 27 грудня 2019 р. N 1151

Київ

Деякі питання виплати пенсій, грошової допомоги та заробітної плати працівникам бюджетних установ

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Установити, що уповноважені банки, які до дня набрання чинності цією постановою визначені переможцями конкурсу на право виплати пенсій, грошової допомоги та заробітної плати працівникам бюджетних установ і не забезпечили у тримісячний строк виконання вимог цієї постанови, припиняють виконання функцій уповноваженого банку.

2. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

3. Міністерству фінансів забезпечити доведення до відома банків шляхом розміщення на його офіційному веб-сайті переліку інформації із зазначенням строку її подання для набуття банком статусу уповноваженого банку.

4. Міністерствам, іншим центральним та місцевим органам виконавчої влади протягом двох місяців з дня оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів переліку уповноважених банків укласти з ними договори про виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ, а також рекомендувати державним колегіальним органам, визначеним Законом України від 7 липня 2011 р. N 3610-VI "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо національних комісій, що здійснюють державне регулювання природних монополій, у сфері зв'язку та інформатизації, ринків цінних паперів і фінансових послуг", у зазначений строк укласти відповідні договори.

 

Прем'єр-міністр України

О. ГОНЧАРУК

Інд. 67

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. Абзац другий пункту 115 Положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 р. N 848 (ЗП України, 1996 р., N 2, ст. 76; Офіційний вісник України, 2019 р., N 69, ст. 2390), викласти в такій редакції:

"Уповноваженими банками для виплати житлових субсидій у грошовій готівковій формі є банки, визначені відповідно до Порядку відбору банків, через які здійснюється виплата пенсій, грошової допомоги та заробітної плати працівникам бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2001 р. N 1231 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 39, ст. 1762), - в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2019 р. N 1151.".

2. У Порядку виплати пенсій та грошової допомоги за згодою пенсіонерів та одержувачів допомоги через їх поточні рахунки у банках, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 1999 р. N 1596 (Офіційний вісник України, 1999 р., N 35, ст. 1803; 2016 р., N 79, ст. 2636):

1) пункт 2 викласти в такій редакції:

"2. Уповноваженими банками є банки, визначені відповідно до Порядку відбору банків, через які здійснюється виплата пенсій, грошової допомоги та заробітної плати працівникам бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2001 р. N 1231.";

2) пункт 5 викласти в такій редакції:

"5. Уповноважені банки проводять операції з відкриття поточних рахунків, зарахування сум пенсій та грошової допомоги на поточні рахунки і їх виплати відповідно до зобов'язань, визначених додатком до Порядку відбору банків, через які здійснюється виплата пенсій, грошової допомоги та заробітної плати працівникам бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2001 р. N 1231, та укладених договорів, передбачених пунктом 3 цього Порядку.";

3) абзац третій пункту 16 викласти в такій редакції:

"Орган Пенсійного фонду України та орган соціального захисту населення припиняє перерахування пенсії та грошової допомоги у разі виключення банку з переліку уповноважених банків.".

3. У постанові Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2001 р. N 1231 "Про затвердження Порядку проведення конкурсного відбору банків, через які здійснюється виплата пенсій, грошової допомоги та заробітної плати працівникам бюджетних установ" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 39, ст. 1762; 2016 р., N 79, ст. 2636; 2019 р., N 90, ст. 2994):

1) назву та пункт 1 постанови викласти в такій редакції:

"Про затвердження Порядку відбору банків, через які здійснюється виплата пенсій, грошової допомоги та заробітної плати працівникам бюджетних установ";

"1. Затвердити Порядок відбору банків, через які здійснюється виплата пенсій, грошової допомоги та заробітної плати працівникам бюджетних установ, що додається.";

2) Порядок проведення конкурсного відбору банків, через які здійснюється виплата пенсій, грошової допомоги та заробітної плати працівникам бюджетних установ, затверджений зазначеною постановою, викласти в такій редакції:

ПОРЯДОК
відбору банків, через які здійснюється виплата пенсій, грошової допомоги та заробітної плати працівникам бюджетних установ

1. Цей Порядок визначає механізм визначення та вимоги до банків, у яких одержувачам пенсій, грошової допомоги, заробітної плати у бюджетній установі (далі - одержувач) відкриваються поточні рахунки, через які здійснюється їх виплата.

2. Уповноваженим є банк, який відповідає таким вимогам:

протягом останніх шести місяців до банку Національним банком не застосовувався захід впливу у вигляді обмеження, зупинення чи припинення здійснення окремих видів здійснюваних банком операцій;

протягом останніх 12 місяців до банку або до власників істотної участі, або до пов'язаних осіб банку не застосовано Україною, іноземними державами - членами Організації економічного співробітництва та розвитку чи ЄС санкцій.

Одержувачі можуть відкривати поточні рахунки в будь-якому з уповноважених банків.

Протягом строку дії договору з одержувачем уповноважений банк повинен надавати послуги з урахуванням граничного значення їх показників, визначених додатком.

3. Банк, який має намір стати уповноваженим, надсилає Мінфіну інформацію:

Національного банку щодо незастосування протягом останніх шести місяців заходів впливу у вигляді обмеження, зупинення чи припинення здійснюваних банком операцій;

щодо незастосування до банку або до власників істотної участі, або до пов'язаних осіб банку протягом останніх 12 місяців санкцій Україною, іноземними державами - членами Організації економічного співробітництва та розвитку чи ЄС;

щодо переліку послуг і граничного значення їх показників, яких банк зобов'язується дотримуватися у разі набуття статусу уповноваженого банку (додаток).

4. Мінфін на підставі надісланої банками інформації формує перелік уповноважених банків, що відповідають вимогам, встановленим пунктами 2 і 3 цього Порядку.

Перелік уповноважених банків публікується на офіційному веб-сайті Мінфіну.

У разі отримання інформації від банку, що не є уповноваженим та відповідає вимогам, встановленим пунктами 2 і 3 цього Порядку, Мінфін щомісяця першого робочого дня вносить зміни до переліку уповноважених банків.

Включення банку до переліку уповноважених банків є підставою для укладення Пенсійним фондом України та Мінсоцполітики договорів з таким банком щодо виплати пенсій та грошової допомоги. Договір повинен бути укладений протягом десяти робочих днів з дати опублікування (оновлення) переліку уповноважених банків.

Обслуговування одержувачів здійснюється на підставі договорів між уповноваженими банками та одержувачами.

5. Проведення моніторингу дотримання уповноваженими банками вимог цього Порядку забезпечує Мінфін.

Уповноважені банки щокварталу станом на останню дату місяця звітного періоду не пізніше 15 числа наступного місяця зобов'язані надати Мінфіну інформацію:

Національного банку щодо застосування (незастосування) до уповноваженого банку протягом останніх шести місяців заходів впливу у вигляді обмеження, зупинення чи припинення здійснюваних банком операцій;

щодо застосування (незастосування) протягом звітного кварталу до уповноваженого банку або до власників істотної участі, або до пов'язаних осіб банку санкцій Україною, іноземними державами - членами Організації економічного співробітництва та розвитку чи ЄС.

Одержувачі, які відкрили поточні рахунки в уповноважених банках, у разі виявлення порушення мають право повідомляти про них територіальним органам Пенсійного фонду України, Казначейства або структурним підрозділам з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій та виконавчих органів міських, районних у містах (у разі утворення) рад за їх місцезнаходженням.

Пенсійний фонд України, Казначейство та Мінсоцполітики щомісяця не пізніше 10 числа подають Мінфіну узагальнену інформацію про виявлені порушення.

6. У разі порушення уповноваженим банком вимог, встановлених пунктом 2 цього Порядку, та/або у разі виникнення ситуації, яка загрожує своєчасній та в повному обсязі виплаті через уповноважений банк пенсій, грошової допомоги та заробітної плати працівникам бюджетних установ, та/або запровадження тимчасової адміністрації в уповноваженому банку Мінфін виключає банк з переліку уповноважених банків.

Протягом трьох днів з дати виключення банку з переліку уповноважених банків Мінфін інформує про це Пенсійний фонд України та Мінсоцполітики.

У разі порушення уповноваженим банком вимог, встановлених пунктом 5 цього Порядку, Мінфін має право звернутися до банку з письмовим застереженням щодо усунення порушення.

Якщо уповноваженим банком протягом 20 календарних днів з дня надіслання такого застереження не усунуто порушення, зазначене у письмовому застереженні, Мінфін виключає банк з переліку уповноважених банків.

Повторне набуття банком статусу уповноваженого можливе за умови виконання банком вимог пунктів 2 і 3 цього Порядку, але не раніше ніж через шість місяців після виключення банку з переліку уповноважених банків.

7. Відомості, що містяться в інформації щодо набуття банком статусу уповноваженого банку, використовуються з додержанням вимог законодавства про інформацію.

8. Інформація щодо набуття банком статусу уповноваженого банку зберігається Мінфіном три роки.";

у додатку 2 до Порядку:

слово і цифру "Додаток 2" замінити словом "Додаток";

додаток викласти в такій редакції:

ПЕРЕЛІК
послуг і граничне значення їх показників, яких банк зобов'язується дотримуватися у разі набуття статусу уповноваженого банку

Повне найменування банку ______________________________________________________________

Порядковий номер

Найменування послуг

Граничне значення

1.

Випуск/відкриття та розрахунково-касове обслуговування основної платіжної картки / поточного рахунка

безоплатно

2.

Зарахування пенсій, грошової допомоги та заробітної плати працівникам бюджетних установ на рахунки їх одержувачів

не пізніше наступного операційного дня з дати надходження коштів до банку

3.

Зарахування коштів на поточні рахунки одержувачів

безоплатно

4.

Видача готівки з поточного рахунка через власну мережу кас і банкоматів

безоплатно

5.

Проведення безготівкових операцій у сфері торгівлі та послуг

безоплатно

6.

Проведення операцій в межах одного банку з перерахуванням коштів з поточного рахунка на депозитний (вкладний чи інший)

безоплатно

7.

Проведення дистанційного обслуговування рахунка, зокрема "клієнт - Інтернет - банк"

протягом строку дії договору, укладеного з одержувачем

________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові посадової особи банку)

М. П.".

_________________
(підпис)

4. Пункт 1 постанови Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2005 р. N 318 "Про удосконалення механізму здійснення виплат бюджетними установами" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 17, ст. 905; 2016 р., N 79, ст. 2636, N 10, ст. 443; 2019 р., N 90, ст. 2994) викласти в такій редакції:

"1. Установити, що виплата заробітної плати працівникам бюджетних установ здійснюється через уповноважені банки, які визначаються відповідно до Порядку відбору банків, через які здійснюється виплата пенсій, грошової допомоги та заробітної плати працівникам бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2001 р. N 1231 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 39, ст. 1762), - в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2019 р. N 1151.".

5. У пункті 37 Порядку та умов надання у 2019 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2017 р. N 877 (Офіційний вісник України, 2017 р., N 95, ст. 2899; 2019 р., N 59, ст. 2027), слова "проведення конкурсного" виключити.

6. В абзаці другому пункту 6 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання фінансової підтримки розвитку фермерських господарств, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2018 р. N 106 (Офіційний вісник України, 2018 р., N 22, ст. 728), слова "проведення конкурсного" виключити.

____________

Опрос