Идет загрузка документа (45 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О распределении расходов государственного бюджета между заведениями высшего образования на основе показателей их образовательной, научной и международной деятельности

КМ Украины
Постановление КМ от 24.12.2019 № 1146
действует с 31.12.2019

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 24 грудня 2019 р. N 1146

Київ

Про розподіл видатків державного бюджету між закладами вищої освіти на основі показників їх освітньої, наукової та міжнародної діяльності

Відповідно до пункту 46 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Формулу розподілу видатків державного бюджету на вищу освіту між закладами вищої освіти (далі - Формула), що додається.

2. Установити, що:

1) Формула застосовується:

з 1 січня 2020 р. - до закладів вищої освіти державної форми власності, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки та здійснюють підготовку здобувачів вищої освіти за державним замовленням (крім Київського національного університету імені Тараса Шевченка);

з 1 січня 2021 р. - до закладів вищої освіти державної форми власності, що належать до сфери управління інших державних замовників, до сфери управління яких належить більше одного закладу вищої освіти, та здійснюють підготовку здобувачів вищої освіти за державним замовленням, а також до Київського національного університету імені Тараса Шевченка, закладів вищої освіти приватної форми власності;

з 1 січня 2022 р. - до закладів вищої освіти державної форми власності незалежно від сфери управління;

2) дія Формули поширюється на відокремлені структурні підрозділи закладів вищої освіти, що діють згідно із затвердженими в установленому порядку положеннями, мають окремо визначений ліцензований обсяг і безпосередньо здійснюють підготовку здобувачів вищої освіти;

3) дія постанови Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2002 р. N 1134 "Про затвердження нормативів чисельності студентів (курсантів), аспірантів (ад'юнктів), докторантів, здобувачів наукового ступеня кандидата наук, слухачів, інтернів, клінічних ординаторів на одну штатну посаду науково-педагогічного працівника у вищих навчальних закладах III і IV рівня акредитації та вищих навчальних закладах післядипломної освіти державної форми власності" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 34, ст. 1574; 2004 р., N 35, ст. 2342) і Методики розрахунку орієнтовної середньої вартості підготовки одного кваліфікованого робітника, фахівця, аспіранта, докторанта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 20 травня 2013 р. N 346 (Офіційний вісник України, 2013 р., N 38, ст. 1342), не поширюється на заклади вищої освіти державної форми власності, для яких розподіл видатків державного бюджету на вищу освіту здійснюється на підставі Формули.

3. Міністерству освіти і науки:

за результатами запровадження Формули протягом шести місяців з дня набрання чинності цією постановою подати інформацію Міністерству фінансів для підготовки у разі потреби пропозицій щодо внесення змін до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. N 228 (Офіційний вісник України, 2002 р., N 9, ст. 414);

забезпечити подання закладами вищої освіти державним замовникам, до сфери управління яких належать, щорічної звітності, в якій зазначається повний обсяг показників фактичної чисельності здобувачів вищої освіти, які навчаються у таких закладах, у розрізі, зокрема, рівнів вищої освіти, форм здобуття освіти, спеціальностей (спеціалізацій), джерел фінансування здобуття освіти.

 

Прем'єр-міністр України

О. ГОНЧАРУК

Інд. 73

 

ФОРМУЛА
розподілу видатків державного бюджету на вищу освіту між закладами вищої освіти

1. Відповідно до цієї Формули здійснюється розподіл державним замовником на відповідний рік видатків споживання загального фонду державного бюджету на підготовку на умовах державного замовлення молодших бакалаврів, бакалаврів, спеціалістів, магістрів, аспірантів та докторантів (далі - здобувачі вищої освіти) між закладами вищої освіти, що належать до сфери управління державного замовника, крім вищих військових навчальних закладів (закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання), військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, а також відокремленими структурними підрозділами таких закладів вищої освіти, що діють згідно із затвердженими в установленому порядку положеннями, мають окремо визначений ліцензований обсяг і безпосередньо здійснюють підготовку здобувачів вищої освіти на умовах державного замовлення (далі - заклади вищої освіти).

Заклад вищої освіти приватної форми власності має право отримувати фінансування для підготовки здобувачів вищої освіти на умовах державного замовлення згідно із цією Формулою.

2. У цій Формулі терміни вживаються у значенні, визначеному в Бюджетному кодексі України, Законах України "Про освіту", "Про вищу освіту", "Про формування та розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів".

3. Обсяг видатків споживання загального фонду державного бюджету, передбачений законом про Державний бюджет України на відповідний рік відповідному державному замовнику (Ф), включає консолідовані (загальні) суми видатків за всіма закладами вищої освіти, що належать до сфери управління такого державного замовника (для МОН - з урахуванням закладів вищої освіти приватної форми власності, які здійснюють підготовку здобувачів вищої освіти на умовах державного замовлення), а саме:

1) консолідований обсяг фінансування для підготовки закладами вищої освіти державної форми власності здобувачів вищої освіти на умовах державного замовлення (ФД);

2) консолідований обсяг фінансування для підготовки закладами вищої освіти приватної форми власності здобувачів вищої освіти на умовах державного замовлення (ФП);

3) консолідований обсяг фінансування для забезпечення відповідно до законодавства соціальних виплат та інших витрат (ФС), зокрема:

соціального захисту студентів з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа;

державного утримання курсантів невійськових закладів вищої освіти;

виплати одноразової адресної грошової допомоги деяким категоріям випускників закладів вищої освіти;

академічної та соціальної стипендії, а також матеріальної допомоги здобувачам вищої освіти, якщо такі видатки передбачені відповідною бюджетною програмою;

проживання у гуртожитках закладів вищої освіти окремих категорій громадян, яким така пільга надана згідно з державною цільовою підтримкою для здобуття вищої освіти;

оренди приміщень (будівель, іншого майна) для тимчасово переміщених закладів вищої освіти державної форми власності.

4. Консолідований обсяг фінансування для забезпечення відповідно до законодавства соціальних виплат та інших витрат (ФС) розраховується як сума відповідних показників (ФСi), визначених згідно із законодавством, для кожного закладу вищої освіти, що належать до сфери управління відповідного державного замовника, за такою формулою:

  

,

де i - порядковий номер закладу вищої освіти від 1 до n;

n - кількість закладів вищої освіти, що належать до сфери управління відповідного державного замовника і у відповідному році здійснюватимуть підготовку здобувачів вищої освіти на умовах державного замовлення.

5. Консолідований обсяг фінансування для підготовки закладами вищої освіти приватної форми власності здобувачів вищої освіти на умовах державного замовлення (ФП) розраховується як сума відповідних показників витрат, визначених такими закладами згідно з методичними рекомендаціями щодо використання формули розподілу між закладами вищої освіти видатків споживання загального фонду державного бюджету на підготовку здобувачів вищої освіти на умовах державного замовлення, затвердженими МОН (далі - методичні рекомендації), за такою формулою:

  

,

де j - порядковий номер закладу вищої освіти від 1 до m;

m - кількість закладів вищої освіти приватної форми власності, які у відповідному році здійснюватимуть підготовку здобувачів вищої освіти на умовах державного замовлення.

6. Консолідований обсяг фінансування для підготовки закладами вищої освіти державної форми власності здобувачів вищої освіти на умовах державного замовлення (ФД) розраховується за такою формулою:

ФД = Ф - ФС - ФП.

7. Консолідований обсяг фінансування для підготовки закладами вищої освіти державної форми власності здобувачів вищої освіти на умовах державного замовлення (ФД) розраховується за такою формулою:

ФД = ФДС + ФДП + Р,

де ФДС - обсяг фінансування стабільної діяльності закладів вищої освіти;

ФДП - обсяг фінансування, що надається залежно від показників діяльності закладів вищої освіти;

Р - резерв.

8. Заклади вищої освіти державної форми власності, що відповідно до цієї Формули у відповідному році здійснюють підготовку здобувачів вищої освіти на умовах державного замовлення, отримують фінансування за рахунок видатків споживання загального фонду державного бюджету як частину консолідованого обсягу фінансування, передбаченого у державному бюджеті на відповідний рік, що складається з таких компонентів:

фінансування стабільної діяльності закладів вищої освіти;

фінансування, що надається залежно від показників діяльності закладів вищої освіти;

фінансування резерву.

При цьому загальний обсяг фінансування, наданий і-му закладу вищої освіти за рахунок видатків споживання загального фонду державного бюджету у відповідному році (ФДi), розраховується за такою формулою:

ФДi = ФДСi + ФДПi + Рi,

де ФДСi - обсяг фінансування стабільної діяльності закладу вищої освіти;

ФДПi - обсяг фінансування, що надається залежно від показників діяльності закладу вищої освіти;

Рi - резерв.

9. Фінансування підготовки здобувачів вищої освіти на умовах державного замовлення новоутвореними та реорганізованими у попередньому календарному році закладами вищої освіти здійснюється державним замовником відповідно до методичних рекомендацій.

10. Для визначення обсягу фінансування стабільної діяльності i-го закладу вищої освіти державної форми власності на відповідний рік (ФДСi) необхідно:

1) у разі застосування цієї Формули вперше:

встановити різницю між обсягом бюджетних асигнувань, передбачених для здійснення видатків споживання за загальним фондом державного бюджету за відповідною бюджетною програмою (ПВСi), та обсягом бюджетних асигнувань, передбачених для здійснення видатків, зазначених в абзацах п'ятому - десятому пункту 3 цієї Формули, за попередній рік (БАi);

розрахувати обсяг фінансування стабільної діяльності i-го закладу вищої освіти (ФДСi) як добуток коефіцієнта стабільності (К), що встановлюється державним замовником, та різниці, визначеної згідно з абзацом другим цього підпункту, за такою формулою:

ФДСi = К х (ПВСi - БАi);

2) у разі застосування цієї Формули у наступні роки:

за даними звіту щодо фінансово-господарської діяльності закладу вищої освіти за минулий рік визначити різницю між обсягом касових видатків споживання за загальним фондом державного бюджету за відповідною бюджетною програмою (КВСi), обсягом касових видатків, що здійснювалися таким закладом відповідно до абзаців п'ятого - десятого пункту 3 цієї Формули (КВi), та обсягом бюджетних асигнувань, передбачених закладу згідно з підпунктами 2 - 4 пункту 21 цієї Формули за рахунок резерву (ЧРi);

розрахувати обсяг фінансування стабільної діяльності i-го закладу вищої освіти (ФДСi) як добуток коефіцієнта стабільності (К), що встановлюється державним замовником, та різниці, визначеної згідно з абзацом другим цього підпункту, за такою формулою:

ФДСi = К х (КВСi - КВi - ЧРi).

11. Обсяг фінансування стабільної діяльності закладів вищої освіти (ФДС) визначається як сума фінансування стабільної діяльності всіх закладів вищої освіти за такою формулою:

  

,

де i - порядковий номер закладу вищої освіти від 1 до n;

n - кількість закладів вищої освіти державної форми власності, що належать до сфери управління відповідного державного замовника та у відповідному році здійснюють підготовку здобувачів вищої освіти на умовах державного замовлення.

12. Резерв (Р) на відповідний рік, його розподіл між закладами вищої освіти, використання та корегування визначаються відповідним державним замовником згідно з методичними рекомендаціями та пунктами 21, 23 і 31 цієї Формули.

13. Державний замовник розраховує обсяг фінансування, що надається залежно від показників діяльності закладів вищої освіти (ФДП) на відповідний рік для закладів вищої освіти державної форми власності, що належать до сфери його управління, як різницю між консолідованим обсягом фінансування для підготовки закладами вищої освіти державної форми власності здобувачів вищої освіти на умовах державного замовлення (ФД) та обсягом фінансування стабільної діяльності закладів вищої освіти (ФДС) і резервом (Р) за такою формулою:

ФДП = ФД - ФДС - Р.

14. Обсяг фінансування, що надається i-му закладу вищої освіти державної форми власності залежно від показників його діяльності (ФДПi), розраховується за такою формулою:

  

,

де Аi - комплексний показник діяльності i-го закладу вищої освіти.

15. Комплексний показник діяльності i-го закладу вищої освіти державної форми власності (Аi) розраховується за такою формулою:

Аi = РКi х Мi х РПi х Нi х МВi х ПВi,

де РКi - розрахунковий контингент здобувачів вищої освіти, які навчаються на умовах державного замовлення;

Мi - показник масштабу діяльності;

РПi - показник регіональної підтримки;

Нi - показник наукової діяльності;

МВi - показник міжнародного визнання;

ПВi - показник працевлаштування випускників.

Показник працевлаштування випускників становить 1 для всіх закладів вищої освіти до запровадження в установленому порядку проведення моніторингу зайнятості випускників.

16. Розрахунковий контингент здобувачів вищої освіти, які навчаються на умовах державного замовлення в i-му закладі вищої освіти (РКi), розраховується за такою формулою:

  

,

де ФКsfr - фактична кількість здобувачів вищої освіти, які навчаються на умовах державного замовлення в закладі вищої освіти, за відповідним рівнем вищої освіти (r), формою здобуття вищої освіти (f), спеціальністю (спеціалізацією, предметною спеціальністю, за якими здійснюється розміщення державного замовлення) (s) станом на 1 жовтня попереднього календарного року;

Ir - індекс рівня вищої освіти;

If - індекс форми здобуття освіти;

Is - індекс спеціальності.

Зазначені індекси наведено в додатку.

17. Показник масштабу діяльності i-го закладу вищої освіти (Mi) встановлюється залежно від фактичної кількості здобувачів вищої освіти, які навчаються на умовах державного замовлення станом на 1 жовтня попереднього календарного року, і становить:

0,8 - для закладів вищої освіти, в яких контингент осіб, які навчаються на умовах державного замовлення, є менше ніж 1000 осіб, крім закладів спеціалізованої мистецької освіти, закладів спеціалізованої освіти спортивного профілю та тимчасово переміщених закладів вищої освіти;

1 - для закладів вищої освіти, в яких контингент осіб, які навчаються на умовах державного замовлення, становить 1000 - 2999 осіб, а також для закладів спеціалізованої мистецької освіти, закладів спеціалізованої освіти спортивного профілю та тимчасово переміщених закладів вищої освіти, в яких контингент осіб, які навчаються на умовах державного замовлення, є менше ніж 1000 осіб;

1,2 - для закладів вищої освіти, в яких контингент осіб, які навчаються на умовах державного замовлення, становить 3000 - 5999 осіб;

1,4 - для закладів вищої освіти, в яких контингент осіб, які навчаються на умовах державного замовлення, становить 6000 - 9999 осіб;

1,5 - для закладів вищої освіти, в яких контингент осіб, які навчаються на умовах державного замовлення, становить не менше ніж 10000 осіб.

18. Показник наукової діяльності i-го закладу вищої освіти (Нi) визначається залежно від обсягу надходжень до спеціального фонду за результатами наукових та науково-технічних робіт за проектами міжнародного співробітництва, за результатами наукових і науково-технічних робіт за господарськими договорами та за результатами надання наукових послуг на одного науково-педагогічного працівника за основним місцем роботи (ОНПi) у середньому за попередні три календарні роки і приймається рівним:

1 - якщо ОНПi не перевищує 500 гривень на одну особу;

1,1 - якщо ОНПi дорівнює 501 - 2000 гривень на одну особу;

1,2 - якщо ОНПi дорівнює 2001 - 5000 гривень на одну особу;

1,3 - якщо ОНПi дорівнює 5001 - 10000 гривень на одну особу;

1,4 - якщо ОНПi дорівнює 10001 - 20000 гривень на одну особу;

1,5 - якщо ОНПi перевищує 20001 гривень на одну особу.

19. Показник міжнародного визнання і-го закладу вищої освіти (МВі) приймається рівним:

1,1 - для закладу вищої освіти, порядковий номер якого в одному з міжнародних рейтингів QS World University Rankings, The Times Higher Education World University Rankings або Academic Ranking of World Universities - World Top 500 Universities не перевищує 1000 (без поділу на факультети, спеціальності тощо);

1 - в інших випадках.

При цьому враховується остання версія рейтингів, яка офіційно оприлюднена до 1 грудня попереднього календарного року.

20. Показник регіональної підтримки i-го закладу вищої освіти (РПi) приймається рівним:

1 - для закладів вищої освіти, розташованих у м. Києві;

1,03 - для закладів вищої освіти, розташованих у мм. Львові та Харкові;

1,07 - в інших випадках.

21. Резерв (Р), що передбачається у складі видатків споживання загального фонду державного бюджету на підготовку здобувачів вищої освіти, які навчаються на умовах державного замовлення, використовується для:

1) корегування загального обсягу фінансування, наданого i-му закладу вищої освіти, за рахунок видатків споживання загального фонду державного бюджету у відповідному році (ФДi) з урахуванням нижньої межі такого фінансування порівняно з попереднім роком;

2) компенсації відповідним закладам вищої освіти непередбачених видатків споживання, що виникли внаслідок обставин, які неможливо було передбачити та/або усунути без надання додаткових фінансових ресурсів;

3) здійснення цільових заходів, спрямованих на посилення інституційної спроможності закладів вищої освіти шляхом їх укрупнення;

4) часткового фінансування (на підставі поданих закладами вищої освіти обґрунтувань та за рішенням відповідного державного замовника) фонду оплати праці для забезпечення виплат підвищеного розміру заробітної плати, передбаченого законодавством для працівників таких закладів вищої освіти:

Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського";

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;

Національного університету біоресурсів та природокористування України;

Національного авіаційного університету.

22. Державний замовник встановлює мінімальний і максимальний рівень фінансування освітньої діяльності закладу вищої освіти на відповідний рік.

Обсяг фінансування, що складається з фінансування стабільної діяльності та фінансування, що надається залежно від показників діяльності, на відповідний рік не може бути менше ніж добуток мінімального рівня фінансування освітньої діяльності закладу вищої освіти на відповідний рік (Чmin) та видатків на фінансування освітньої діяльності закладу вищої освіти попереднього року (ФДiбаз):

ФДimin = Чmin х ФДiбаз.

Обсяг фінансування, що складається з фінансування стабільної діяльності та фінансування, що надається залежно від показників діяльності, на відповідний рік не може бути більше ніж добуток максимального рівня фінансування освітньої діяльності закладу вищої освіти на відповідний рік (Чmax) та видатків на фінансування освітньої діяльності закладу вищої освіти попереднього року (ФДiбаз):

ФДimax = Чmax х ФДiбаз.

23. Резерв (Р) поповнюється за рахунок корегування обсягу фінансування освітньої діяльності закладів вищої освіти внаслідок застосування максимального рівня фінансування освітньої діяльності закладу вищої освіти на відповідний рік.

24. Обсяг видатків на фінансування підготовки здобувачів вищої освіти на умовах державного замовлення в j-му закладі вищої освіти приватної форми власності (ФПi), що здійснює таку підготовку відповідно до Формули, розраховується згідно з методичними рекомендаціями.

25. Заклади вищої освіти, що отримують (планують отримувати у наступному календарному році) фінансування за рахунок загального фонду державного бюджету для підготовки здобувачів вищої освіти на умовах державного замовлення відповідно до цієї Формули:

подають державному замовнику, до сфери управління якого вони належать (приватні заклади вищої освіти - МОН), інформацію, необхідну для проведення таким державним замовником розрахунків, у повному обсязі, у строки та за формою, визначеною державним замовником, а також додаткову інформацію на вимогу державного замовника;

для цілей цієї Формули забезпечують ведення бухгалтерського обліку, складення звітності та подання необхідної інформації державному замовнику окремо за закладом вищої освіти та за його відокремленими структурними підрозділами, що діють згідно із затвердженими в установленому порядку положеннями, мають окремо визначений ліцензований обсяг і безпосередньо здійснюють підготовку здобувачів вищої освіти.

26. Повноваження щодо здійснення контролю за повнотою та достовірністю відомостей, що подаються державному замовнику, покладається на керівника закладу вищої освіти.

27. Державний замовник має право зменшити (без подальшої компенсації) обсяг фінансування певного закладу вищої освіти за рахунок видатків споживання загального фонду державного бюджету до 15 відсотків його річного обсягу у разі:

неподання закладом вищої освіти достовірної інформації, зазначеної у пункті 25 цієї Формули, подання її з порушенням строків та/або у неповному обсязі;

порушення порядку та/або строків подання, розгляду і затвердження кошторисів та інших документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету, затвердження у кошторисах показників, не підтверджених розрахунками та економічними обґрунтуваннями;

включення недостовірних та/або неперевірених даних до звітів з фінансово-господарської діяльності закладу вищої освіти, порушення порядку та/або строків подання таких звітів;

порушення встановлених вимог, порядку, повноти та/або строків, що стосуються ведення бухгалтерського обліку, складення звітності про виконання бюджетів, подання фінансової і бюджетної звітності;

в інших випадках порушення бюджетного законодавства та/або вимог щодо застосування Формули.

28. Державний замовник щороку, не пізніше ніж через десять робочих днів з дати набрання чинності законом про Державний бюджет України на відповідний рік, встановлює значення таких показників:

резерву (Р);

коефіцієнта стабільності (К);

мінімального та максимального рівня фінансування освітньої діяльності закладу вищої освіти відносно попереднього року (Чmin) і (Чmax) відповідно.

Мінімальний та максимальний рівень фінансування освітньої діяльності відносно попереднього року (Чmin) і (Чmax) встановлюються окремо для закладів вищої освіти та відокремлених структурних підрозділів закладів вищої освіти, що діють згідно із затвердженими в установленому порядку положеннями, мають окремо визначений ліцензований обсяг і безпосередньо здійснюють підготовку здобувачів вищої освіти на умовах державного замовлення.

У 2020 році коефіцієнт стабільності (К) для тимчасово переміщених закладів вищої освіти і закладів вищої освіти, розташованих на території Луганської та Донецької областей (де здійснюють свої повноваження обласні військово-цивільні адміністрації), визначений відповідно до Формули, збільшується на 0,1.

29. Розподіл обсягу видатків споживання загального фонду державного бюджету, передбаченого відповідному державному замовнику законом про Державний бюджет України на відповідний рік, між закладами вищої освіти, що належать до сфери управління такого державного замовника, на підготовку закладами вищої освіти здобувачів вищої освіти на умовах державного замовлення здійснюється протягом 15 робочих днів після набрання чинності зазначеним законом.

Особливості розподілу обсягу видатків, зазначених у абзаці першому цього пункту, зокрема у випадку затвердження тимчасового розпису Державного бюджету України, визначаються методичними рекомендаціями.

30. Станом на 1 жовтня відповідного року державний замовник здійснює корегування обсягу видатків споживання загального фонду державного бюджету, передбаченого закладам вищої освіти, які отримують від такого державного замовника фінансування відповідно до цієї Формули.

31. Протягом бюджетного періоду у випадках, передбачених законодавством, а також за рішенням державного замовника у випадку зміни соціальних стандартів, зміни бюджетних призначень відповідного державного замовника тощо державний замовник має право здійснювати корегування обсягу видатків споживання загального фонду державного бюджету, передбаченого закладам вищої освіти, які отримують від такого державного замовника фінансування відповідно до цієї Формули.

Обсяг коштів, вивільнених внаслідок застосування цього пункту, а також пункту 27 цієї Формули, акумулюється як резерв для подальшого перерозподілу державним замовником відповідно до методичних рекомендацій.

32. Роз'яснення щодо застосування цієї формули надає МОН.

 

Індекси, за якими визначається розрахунковий контингент здобувачів вищої освіти, що навчаються на умовах державного замовлення в закладі вищої освіти

Індекс рівня вищої освіти (Ir)

Рівень вищої освіти

Індекс рівня вищої освіти (Ir)

Початковий рівень (короткий цикл)

1

Перший (бакалаврський) рівень

1

Другий (магістерський) рівень

1,3

Третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий рівень)

0,8

Науковий рівень

0,5

Індекс форми здобуття вищої освіти (If)

Форма здобуття освіти

Індекс форми здобуття освіти (If)

Денна, дуальна форма здобуття освіти

1

Заочна (дистанційна) форма здобуття освіти

0,35

Вечірня форма здобуття освіти для здобувачів освітньо-наукового/освітньо-творчого рівня

0,85

Індекс спеціальності (Is)

Галузь знань

Спеціальність (предметна спеціальність, спеціалізація)

Індекс спеціальності (Is)

01 Освіта/Педагогіка

усі спеціальності, предметні спеціальності та спеціалізації, крім 014.12 Середня освіта (Образотворче мистецтво) та 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво)

1,2

01 Освіта/Педагогіка

014.12 Середня освіта (Образотворче мистецтво)

2

01 Освіта/Педагогіка

014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво)

3

02 Культура і мистецтво

021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво, 022 Дизайн, 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація, 024 Хореографія, 026 Сценічне мистецтво

2

02 Культура і мистецтво

025 Музичне мистецтво

3

02 Культура і мистецтво

027 Музеєзнавство, пам'яткознавство, 028 Менеджмент соціокультурної діяльності, 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

1

03 Гуманітарні науки

усі спеціальності, крім 035 Філологія

1

03 Гуманітарні науки

035 Філологія

1,2

05 Соціальні та поведінкові науки

усі спеціальності

1

06 Журналістика

061 Журналістика

1

07 Управління та адміністрування

усі спеціальності

1

08 Право

081 Право

1

09 Біологія

091 Біологія

1,6

10 Природничі науки

101 Екологія, 106 Географія

1,2

10 Природничі науки

усі спеціальності, крім 101 Екологія та 106 Географія

1,6

11 Математика та статистика

усі спеціальності

1,2

12 Інформаційні технології

усі спеціальності

1,2

13 Механічна інженерія

усі спеціальності

1,6

14 Електрична інженерія

усі спеціальності

1,6

15 Автоматизація та приладобудування

усі спеціальності

1,6

16 Хімічна та біоінженерія

усі спеціальності

1,6

17 Електроніка та телекомунікації

усі спеціальності

1,6

18 Виробництво та технології

усі спеціальності

1,6

19 Архітектура та будівництво

191 Архітектура та містобудування

2

19 Архітектура та будівництво

усі спеціальності, крім 191 Архітектура та містобудування

1,6

20 Аграрні науки та продовольство

усі спеціальності

1,6

21 Ветеринарна медицина

усі спеціальності

2

22 Охорона здоров'я

221 Стоматологія, 222 Медицина, 228 Педіатрія

2,5

22 Охорона здоров'я

усі спеціальності, крім 221 Стоматологія, 222 Медицина, 228 Педіатрія

2

23 Соціальна робота

усі спеціальності

1

24 Сфера обслуговування

усі спеціальності

1

26 Цивільна безпека

усі спеціальності

1,2

27 Транспорт

усі спеціальності, крім 272 Авіаційний транспорт

1,6

27 Транспорт

272 Авіаційний транспорт

2

28 Публічне управління та адміністрування

281 Публічне управління та адміністрування

1

29 Міжнародні відносини

усі спеціальності

1,2

____________

Опрос