Идет загрузка документа (28 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений и признании утратившими силу некоторых постановлений Кабинета Министров Украины

КМ Украины
Постановление КМ от 04.12.2019 № 1141
действует с 31.12.2019

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 4 грудня 2019 р. N 1141

Київ

Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування, крім пункту 1 змін, затверджених цією постановою, який набирає чинності через 90 днів з дня опублікування цієї постанови.

 

Прем'єр-міністр України

О. ГОНЧАРУК

Інд. 75

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У Положенні про Державний фонд документації із землеустрою, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2004 р. N 1553 (Офіційний вісник України, 2004 р., N 46, ст. 3039; 2006 р., N 30, ст. 2142; 2012 р., N 77, ст. 3120; 2017 р., N 22, ст. 615, N 96, ст. 2936):

1) пункт 1 після слів "обліку матеріалів" доповнити словами "в електронній формі";

2) пункти 9 - 11 викласти в такій редакції:

"9. Залежно від виду документації та рівня проведення землеустрою розробник цієї документації через електронний веб-портал Держгеокадастру за заявою за формою згідно з додатком 1 безоплатно передає копії матеріалів виконаних робіт в електронній формі з використанням кваліфікованого електронного підпису сертифікованого інженера-землевпорядника, відповідального за якість робіт із землеустрою до:

Головного фонду - із землеустрою, проведеного на загальнодержавному рівні;

регіонального фонду - із землеустрою, проведеного на регіональному рівні;

місцевого фонду - із землеустрою, проведеного на місцевому рівні.

Матеріали виконаних робіт в електронній формі повинні відповідати таким вимогам:

формат зображення - кольоровий;

роздільна здатність - 300 точок на дюйм;

глибина кольору - не менше ніж 4 біти;

формат файла - PDF;

розмір файла - не більше ніж 50 мегабайтів.

Текст матеріалів виконаних робіт в електронній формі повинен бути розбірливим.

Держгеокадастр та територіальні органи Держгеокадастру протягом трьох робочих днів з моменту надходження матеріалів виконаних робіт в електронній формі вносять їх до системи електронного документообігу Держгеокадастру.

10. Документація із землеустрою надходить до Державного фонду в електронній формі у вигляді затверджених схем, проектів, робочих проектів або технічної документації за переліком згідно з додатком 2.

11. Документація із землеустрою, яка надійшла до Державного фонду в електронній формі, підлягає обліку за її видами в системі електронного документообігу Держгеокадастру.";

3) пункт 13 викласти в такій редакції:

"13. Документи Головного фонду зберігаються у Держгеокадастрі або у визначеного Держгеокадастром державного підприємства, що належить до сфери його управління, регіонального фонду - у головних управліннях Держгеокадастру в областях та м. Києві, місцевого фонду - у територіальних органах Держгеокадастру, що провадять свою діяльність на районному (міському) рівні.

Документи Державного фонду підлягають перетворенню в електронну форму.";

4) пункт 17 викласти в такій редакції:

"17. Наявні матеріали Державного фонду в електронній формі підлягають оприлюдненню на офіційному веб-сайті Держгеокадастру.

У разі відсутності матеріалів Державного фонду в електронній формі такі матеріали перетворюються в електронну форму та надаються на безоплатній основі органам державної влади, органам місцевого самоврядування, юридичним та фізичним особам в електронній формі за заявою в письмовій або електронній формі згідно з додатком 3 протягом 10 робочих днів з дня реєстрації такої заяви.

Користувачі використовують матеріали Державного фонду відповідно до Закону України "Про державну таємницю" та законодавства України про захист персональних даних.";

5) у пункті 18 слова "електронному вигляді" замінити словами "електронній формі";

6) у додатках до Положення:

додатки 1 - 3 викласти в такій редакції:

 

________________________________________
(найменування територіального органу
________________________________________
Держгеокадастру)
________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові сертифікованого
інженера-землевпорядника, відповідального
за якість робіт із землеустрою)
_________________________________________
(номер сертифіката та дата видачі)
_________________________________________
(найменування розробника документації із землеустрою)

ЗАЯВА
щодо передачі копій матеріалів виконаних робіт в електронній формі до Державного фонду документації із землеустрою

Порядковий номер

Назва документації із землеустрою

 

ПЕРЕЛІК
матеріалів, які надходять, обліковуються та зберігаються у Державному фонді документації із землеустрою

Вид матеріалів

Орган, який веде облік матеріалів

Місце зберігання матеріалів

Документація із землеустрою, проведеного на загальнодержавному рівні, та інші матеріали

Документація із землеустрою щодо визначення та встановлення в натурі (на місцевості) державного кордону, в тому числі технічна документація із землеустрою щодо визначення та встановлення в натурі (на місцевості) державного кордону України

Держгеокадастр

м. Київ

Державні цільові програми використання та охорони земель

- " -

- " -

Проекти землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду, іншого природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення загальнодержавного значення

- " -

- " -

Проекти землеустрою щодо встановлення (зміни) меж областей, районів та мм. Києва і Севастополя

- " -

- " -

Схеми землеустрою і техніко-економічне обґрунтування використання та охорони земель

Держгеокадастр

м. Київ

Інші види документації із землеустрою, проведеного на загальнодержавному рівні, та документації з оцінки земель (технічна документація з бонітування грунтів, технічна документація з нормативної грошової оцінки земель)

- " -

- " -

Регіональні програми використання та охорони земель

Головні управління Держгеокадастру в областях та м. Києві

м. Сімферополь, обласні центри, мм. Київ і Севастополь

Схеми землеустрою і техніко-економічне обґрунтування використання та охорони земель районів, сіл, селищ, міст

- " -

- " -

Проекти землеустрою щодо встановлення (зміни) меж міст, селищ та сіл

- " -

- " -

Проекти землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду, іншого природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення місцевого значення, лісогосподарського призначення, земель водного фонду та водоохоронних зон, обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об'єктів

- " -

- " -

Інші види документації із землеустрою, проведеного на регіональному рівні, та документації з оцінки земель (технічна документація з бонітування грунтів, технічна документація з нормативної грошової оцінки земель)

- " -

- " -

Проекти землеустрою щодо формування земель комунальної власності територіальних громад і проекти розмежування земель державної та комунальної власності населених пунктів

структурні підрозділи територіальних органів Держгеокадастру, що провадять свою діяльність на районному (міському) рівні

районні центри, міста обласного значення

Проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок

структурні підрозділи територіальних органів Держгеокадастру, що провадять свою діяльність на районному (міському) рівні

районні центри, міста обласного значення

Проекти землеустрою щодо створення нових та впорядкування існуючих землеволодінь і землекористувань

- " -

- " -

Проекти землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозмін та впорядкування угідь

- " -

- " -

Проекти землеустрою щодо впорядкування території населених пунктів

- " -

- " -

Робочі проекти землеустрою

- " -

- " -

Технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)

- " -

- " -

Технічна документація із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку

- " -

- " -

Спеціальні тематичні карти і атласи стану земель та їх використання

- " -

- " -

Матеріали земельно-оціночних робіт, в тому числі документація з оцінки земель (технічна документація з бонітування ґрунтів, технічна документація з нормативної грошової оцінки земельних ділянок, звіти з експертної грошової оцінки земель)

структурні підрозділи територіальних органів Держгеокадастру, що провадять свою діяльність на районному (міському) рівні

районні центри, міста обласного значення

Матеріали інвентаризації земель, в тому числі технічна документація із землеустрою щодо інвентаризації земель

- " -

- " -

Інші види документації із землеустрою, проведеного на місцевому рівні

- " -

- " -

Проекти землеустрою щодо приватизації земель державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій

- " -

- " -

Проекти землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв)

- " -

- " -

Проекти землеустрою щодо впорядкування території для містобудівних потреб

- " -

- " -

Технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право суборенди, сервітуту

- " -

- " -

Технічна документація із землеустрою щодо поділу та об'єднання земельних ділянок

- " -

- " -

 

 

________________________________________
(найменування територіального органу
________________________________________
Держгеокадастру)
________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи /
________________________________________
повне найменування юридичної особи)
_________________________________________
(реєстраційний номер облікової картки
платника податків, у разі наявності)
_________________________________________
(реквізити документа, що посвідчує особу,
яка звернулася із заявою
_________________________________________
(назва документа, номер та серія, дата видачі
або номер ID-картки),
_________________________________________
документа, що посвідчує повноваження
діяти від імені особи)
_________________________________________
(місце проживання фізичної особи /
_________________________________________
місцезнаходження юридичної особи)
_________________________________________
(контактний телефон)

ЗАЯВА
на отримання адміністративної послуги "Видача відомостей з документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою"

код документації ______________________________________________________________________,
назва документації (замовник такої документації) __________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

Результат адміністративної послуги надати на електронну адресу ____________________________.

____________
(дата)

 

______________________
(підпис)

Примітка.

Заява подається окремо на кожну документацію із землеустрою. Замовник такої документації - фізична або юридична особа, на яку розроблялася документація.";

додаток 4 виключити.

2. У додатку до Порядку проведення експертизи пропозицій та рішень органів державної влади щодо найменування або перейменування географічних об'єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 листопада 2009 р. N 1166 (Офіційний вісник України, 2009 р., N 86, ст. 2903), слова і цифру "частини п'ятої статті 8 Закону України "Про географічні назви" розглянула пропозицію" замінити словами і цифрою "частини шостої статті 8 Закону України "Про географічні назви" розглянув пропозицію".

3. Пункт 4 додатка 3 до постанови Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2011 р. N 835 "Деякі питання надання Державною службою з питань геодезії, картографії та кадастру та її територіальними органами адміністративних послуг" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 59, ст. 2374; 2012 р., N 65, ст. 2669; 2015 р., N 46, ст. 1472; 2019 р., N 69, ст. 2414) виключити.

4. Абзац перший розділу "Держгеокадастр" додатка до Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 р. N 835 (Офіційний вісник України, 2015 р., N 85, ст. 2850; 2019 р., N 43, ст. 1484), виключити.

 

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 липня 1998 р. N 1075 "Про Порядок використання апаратури супутникових радіонавігаційних систем під час проведення топографо-геодезичних, картографічних, аерофотознімальних, проектних, дослідницьких робіт і вишукувань та кадастрових зйомок" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 28, ст. 1048).

2. Пункт 29 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 червня 2004 р. N 792 (Офіційний вісник України, 2004 р., N 25, ст. 1650).

3. Пункт 23 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2006 р. N 754 (Офіційний вісник України, 2006 р., N 22, ст. 1635).

4. Пункт 6 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2009 р. N 1413 "Питання Державної служби геодезії, картографії та кадастру" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 1, ст. 6).

5. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2012 р. N 930 (Офіційний вісник України, 2012 р., N 77, ст. 3120).

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 5 лютого 2014 р. N 52 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 1998 р. N 1075" (Офіційний вісник України, 2014 р., N 18, ст. 543).

7. Пункт 3 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 травня 2015 р. N 379 (Офіційний вісник України, 2015 р., N 46, ст. 1472).

8. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2017 р. N 109 (Офіційний вісник України, 2017 р., N 22, ст. 615).

____________

Опрос