Идет загрузка документа (29 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Вопросы Единого государственного веб-портала электронных услуг и Единого государственного портала административных услуг

КМ Украины
Постановление КМ, Положение от 04.12.2019 № 1137
редакция действует с 09.09.2020

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 4 грудня 2019 р. N 1137

Київ

Питання Єдиного державного веб-порталу електронних послуг та Єдиного державного порталу адміністративних послуг

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 5 лютого 2020 року N 123
,
від 2 вересня 2020 року N 785

Відповідно до пункту 5 статті 1 Указу Президента України від 29 липня 2019 р. N 558 "Про деякі заходи щодо поліпшення доступу фізичних та юридичних осіб до електронних послуг" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Положення про Єдиний державний веб-портал електронних послуг, що додається.

2. Установити, що з 1 січня 2020 р. Єдиний державний веб-портал електронних послуг виконує також функції Єдиного державного порталу адміністративних послуг.

3. Визначити, що постанови Кабінету Міністрів України від 3 січня 2013 р. N 13 "Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного порталу адміністративних послуг" (Офіційний вісник України, 2013 р., N 4, ст. 109) та від 30 січня 2013 р. N 57 "Про затвердження Порядку ведення Реєстру адміністративних послуг" (Офіційний вісник України, 2013 р., N 9, ст. 339) застосовуються в частині, що не суперечить цій постанові.

4. Міністерству цифрової трансформації забезпечити створення та впровадження в експлуатацію Єдиного державного веб-порталу електронних послуг відповідно до затвердженого Міністерством плану з урахуванням готовності програмних та технічних засобів веб-порталу.

5. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади подати протягом трьох місяців з дня набрання чинності цією постановою в установленому порядку Кабінетові Міністрів України проекти актів законодавства та привести власні нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою.

6. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування.

 

Прем'єр-міністр України

О. ГОНЧАРУК

Інд. 49

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Єдиний державний веб-портал електронних послуг

Загальна частина

1. Це Положення визначає мету, основні завдання, функціональні можливості та суб'єктів Єдиного державного веб-порталу електронних послуг "Портал Дія" (далі - Портал Дія), зміст інформації на ньому та порядок її внесення, а також інші питання функціонування зазначеного веб-порталу.

2. Єдиний державний веб-портал електронних послуг має офіційну адресу в Інтернеті - diia.gov.ua.

Користування Порталом Дія здійснюється на безоплатній основі цілодобово сім днів на тиждень.

Плата за надання адміністративних послуг з використанням Порталу Дія здійснюється відповідно до закону, інших електронних та публічних послуг згідно із законодавством.

3. Портал Дія призначений для реалізації права кожного на доступ до електронних послуг та інформації про адміністративні та інші публічні послуги, звернення до органів виконавчої влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (у тому числі відповідно до Закону України "Про звернення громадян"), отримання інформації з національних електронних інформаційних ресурсів, яка необхідна для надання послуг, а також для проведення моніторингу та оцінки якості послуг у випадках, визначених цим Положенням.

Основні завдання Порталу Дія

4. Портал Дія виконує такі основні завдання:

1) надання електронних послуг (в тому числі адміністративних та інших публічних послуг) з отриманням та використанням у разі потреби інформації з національних електронних інформаційних ресурсів, яка необхідна для надання таких послуг;

2) створення та функціонування електронного кабінету користувача на веб-порталі, а також забезпечення через зазначений кабінет доступу користувачів до інформації з національних електронних інформаційних ресурсів, зокрема про особу;

3) забезпечення користувачів інформацією про електронні та адміністративні послуги, а також про інші публічні послуги, надання яких здійснюється з використанням веб-порталу;

4) забезпечення офіційного електронного листування під час надання послуг, розгляду звернень та адміністративних справ (справ, що розглядаються органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами, іншими суб'єктами, які відповідно до закону уповноважені здійснювати публічно-владні управлінські функції, з метою прийняття рішень індивідуальної дії, спрямованих на набуття, зміну, припинення чи реалізацію прав та обов'язків особи, а також захисту її прав), а також під час розгляду з використанням веб-порталу інших питань;

5) сплата адміністративного збору за надання адміністративних послуг, штрафів за адміністративні правопорушення, державного мита, інших платежів; здійснення розрахунків за інші публічні, зокрема житлово-комунальні, послуги;

6) забезпечення суб'єктів звернення інформацією про перебіг та результати надання послуг, розгляду звернень та адміністративних справ у режимі реального часу;

7) отримання суб'єктами звернення результатів надання електронних послуг, розгляду звернень та адміністративних справ;

8) подання скарг за результатами надання послуг, розгляду звернень та адміністративних справ, забезпечення офіційного електронного листування під час проведення процедур оскарження, забезпечення оскаржувача інформацією про перебіг та результати розгляду скарги у режимі реального часу, а також отримання ним зазначених результатів;

9) формування засобами веб-порталу, у тому числі з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія), цифрових образів документів, які можуть пред'являтися (надаватися) особою на смартфоні через зазначений мобільний додаток;

10) проведення опитування щодо ініціатив, проектів у різних сферах суспільного життя;

11) проведення моніторингу та оцінки якості послуг, які надаються з використанням веб-порталу, у центрах надання адміністративних послуг або суб'єктами розгляду звернень безпосередньо;

12) захист даних (у тому числі персональних) зазначеного веб-порталу від несанкціонованого доступу, знищення, модифікації;

13) подання електронних звернень через веб-портал;

14) виконання інших завдань, визначених законодавством.

Функціональні можливості Порталу Дія

5. Відповідно до завдань Портал Дія має такі функціональні можливості:

1) електронна ідентифікація та автентифікація користувачів, у тому числі з використанням інтегрованої системи електронної ідентифікації, кваліфікованих електронних підпису та печатки, а також інших засобів ідентифікації, які дають змогу однозначно встановлювати особу;

11) забезпечення віддаленої ідентифікації фізичних осіб (без їх особистої присутності) за допомогою мобільного додатка Порталу Дія (Дія) з метою безоплатного надання кваліфікованих електронних довірчих послуг, пов'язаних з використанням віддаленого кваліфікованого електронного підпису Смарт-Дія;

(пункт 5 доповнено підпунктом 11 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 02.09.2020 р. N 785)

2) застосування зрозумілих та зручних для користувачів інтерфейсів, у тому числі адаптованих для осіб з порушенням зору;

3) користування веб-порталом через комп'ютер, а також за допомогою мобільного додатка Порталу Дія (Дія) через смартфон чи планшет;

4) завантаження, заповнення та подання заяв та інших документів за допомогою програмних засобів веб-порталу:

до органів виконавчої влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ або організацій, що належать до сфери їх управління;

до виконавців житлово-комунальних послуг з питань надання ними зазначених послуг, зокрема із встановлення, обслуговування, заміни та повірки вузлів обліку;

5) автоматичне заповнення форм (полів) документів, які створюються за допомогою програмних засобів веб-порталу, відомостями, отриманими у порядку взаємодії з національних електронних інформаційних ресурсів;

6) автоматична перевірка повноти заповнення форм (полів) документів, які створюються за допомогою програмних засобів веб-порталу, наявності у зазначених документах граматичних помилок, а також у разі, коли законодавством визначені відповідні алгоритми автоматичної перевірки, - достовірності наданих у таких документах відомостей;

7) систематизація та пошук електронних послуг (у тому числі адміністративних та інших публічних послуг) за типовими, зокрема життєвими ситуаціями;

8) автоматичне пересилання звернень за належністю відповідному органу державної влади чи посадовій особі;

9) морфологічний пошук, за частиною слова, без врахування регістру введення;

10) класифікація, кодифікація, пошук та аналіз відомостей веб-порталу, які використовуються для моніторингу та оцінки якості послуг;

11) взаємодія між інтегрованою системою електронної ідентифікації, системою електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів та системою електронної взаємодії органів виконавчої влади, системами електронного документообігу суб'єктів розгляду звернень (далі - системи електронної взаємодії); можливість отримання через зазначені системи відомостей про показники якості послуг;

12) передача/прийняття та оброблення інформації у режимі реального часу, безперервність роботи веб-порталу;

13) розмежування та контроль доступу до інформації, яка міститься на веб-порталі;

14) перевірка повноважень користувачів і надання їм права на виконання певних дій із захищеними ресурсами (читання, модифікація, знищення, введення інформації тощо);

15) моніторинг відвідувань; реєстрація подій, що відбуваються на веб-порталі і стосуються його безпеки; блокування несанкціонованих дій щодо захищених ресурсів та автоматичне інформування технічного адміністратора про вчинення таких дій;

16) надання інформаційних та/або консультаційних послуг користувачам;

17) інші функціональні можливості, необхідні для виконання завдань веб-порталу.

Суб'єкти Порталу Дія

6. Суб'єктами Порталу Дія є:

1) користувачі - суб'єкт звернення, суб'єкт розгляду звернень;

2) держатель;

3) технічний адміністратор.

7. Суб'єктом звернення є особа, яка використовує Портал Дія для отримання послуг, інформації, розгляду звернень та адміністративних справ.

Суб'єкт звернення має право:

користуватися веб-порталом безоплатно та цілодобово, зокрема створювати особистий електронний кабінет користувача;

зберігати в електронному кабінеті користувача створені за допомогою програмних засобів веб-порталу документи та їх чернетки, відцифрований образ обличчя особи, фото-, відеоматеріали та електронні документи;

отримувати інформаційну підтримку щодо порядку користування веб-порталом;

звертатися до технічного адміністратора та держателя з пропозиціями (зауваженнями) щодо функціонування веб-порталу.

Суб'єкт звернення зобов'язаний:

додержуватися встановленого порядку ведення веб-порталу;

не використовувати веб-портал, зокрема електронний кабінет користувача, для вчинення протиправних діянь.

8. Суб'єктом розгляду звернень є суб'єкт надання електронних, адміністративних та інших публічних послуг; центр надання адміністративних послуг; суб'єкт, який розглядає звернення, адміністративну справу або скаргу; інший суб'єкт, до якого суб'єкти звернення звертаються з використанням Порталу Дія для вирішення питань або отримання інформації (консультацій).

Суб'єкт розгляду звернень:

має права та обов'язки, передбачені цим Положенням для суб'єкта звернення;

застосовує встановлені єдині інформаційні довідники, реєстри, класифікатори та ідентифікатори;

своєчасно надає (оновлює) інформацію на веб-порталі;

забезпечує проведення в межах своїх повноважень постійного моніторингу актів, які є джерелом розміщеної на веб-порталі інформації, з метою її своєчасного оновлення;

отримує за згодою суб'єкта звернення або без його згоди у передбачених законом випадках електронні документи, відцифрований образ обличчя особи, фото-, відеоматеріали, які зазначений суб'єкт зберігає в особистому електронному кабінеті користувача;

надає суб'єктам звернення консультації, зокрема в режимі реального часу, стосовно питань, які вирішуються з використанням веб-порталу; за зверненням Мінцифри готує та надає для опублікування на веб-порталі відповіді на питання, які є актуальними для суб'єктів звернення.

9. Держателем Порталу Дія є Мінцифри.

Держатель:

забезпечує розроблення та прийняття нормативно-правових актів щодо функціонування веб-порталу;

забезпечує створення, розвиток, ведення, належне функціонування веб-порталу, а також зберігання даних та захист інформації на веб-порталі;

проводить аналіз та здійснює контроль за якістю функціонування веб-порталу;

встановлює єдині інформаційні довідники, реєстри, класифікатори та ідентифікатори, що застосовуються під час функціонування веб-порталу;

розглядає пропозиції (зауваження) щодо удосконалення функціонування веб-порталу;

встановлює порядок створення та функціонування електронного кабінету користувача;

встановлює порядок надання/блокування доступу (підключення робочих місць) до веб-порталу посадових осіб суб'єктів розгляду звернень.

10. Технічним адміністратором Порталу Дія є державне підприємство "ДІЯ", що належить до сфери управління Мінцифри.

Технічний адміністратор здійснює створення, модернізацію, розвиток, адміністрування та забезпечення функціонування Порталу Дія, що включає в себе, зокрема:

(абзац другий пункту 10 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 05.02.2020 р. N 123)

технічне і технологічне супроводження веб-порталу;

розроблення, створення, модернізацію, розвиток, впровадження та супроводження програмного забезпечення веб-порталу;

(абзац четвертий пункту 10 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 05.02.2020 р. N 123)

придбання апаратних засобів, необхідних для функціонування веб-порталу;

проведення моніторингу роботи веб-порталу, баз даних (довідників) та інформаційних ресурсів, підключених до нього;

захист веб-порталу, зокрема захист цілісності його бази даних, апаратного та програмного забезпечення, достовірність даних веб-порталу, захист від несанкціонованого доступу, незаконного використання, незаконного копіювання, спотворення, знищення даних веб-порталу, безпеку персональних даних;

надання/блокування в установленому порядку доступу до веб-порталу користувачам;

проведення навчання щодо наповнення веб-порталу, надання інформаційної підтримки щодо порядку користування ним;

ведення довідників та класифікаторів;

розгляд пропозицій (зауважень) щодо удосконалення функціонування веб-порталу та надання відповідних пропозицій держателю.

Технічний адміністратор здійснює за дорученням держателя інші заходи щодо функціонування веб-порталу.

Структура Порталу Дія та його взаємодія з електронними інформаційними ресурсами

11. Портал Дія - це інформаційно-телекомунікаційна система, яка організаційно та функціонально складається з реєстру адміністративних послуг, електронного кабінету, мобільного додатка Порталу Дія (Дія), інших підсистем та програмних модулів.

12. Реєстр адміністративних послуг є єдиною базою даних про адміністративні послуги, яка формується з метою ведення обліку адміністративних послуг та надання інформації про них. Для обробки відомостей про адміністративні послуги програмними засобами Порталу Дія назви послуг кодуються у визначеному Мінцифри порядку. Суб'єкти розгляду звернень та органи, що утворили центри надання адміністративних послуг, зобов'язані застосовувати кодування під час документування процедур надання адміністративних послуг.

13. Склад та функції електронного кабінету, підсистем та програмних модулів Порталу Дія, а також функції мобільного додатка Порталу Дія (Дія) визначаються держателем відповідно до визначених цим Положенням завдань та функціональних можливостей веб-порталу.

14. Взаємодія Порталу Дія з національними електронними інформаційними ресурсами здійснюється через системи електронної взаємодії у визначеному законодавством порядку.

15. Взаємодія між Порталом Дія та електронними інформаційними ресурсами суб'єктів розгляду звернень, які не підключені до систем електронної взаємодії, здійснюється у порядку інформаційної взаємодії, встановленому Мінцифри, з урахуванням вимог законодавства у сфері захисту інформації.

16. Суб'єкти розгляду звернень, які не мають власних електронних інформаційних ресурсів, використовують для надання послуг, розгляду звернень, адміністративних справ та інших питань електронні кабінети користувача, які вони створюють на веб-порталі.

Зміст інформації на Порталі Дія та порядок її внесення

17. На Порталі Дія використовується така інформація:

1) відомості Реєстру адміністративних послуг згідно з додатком 1 - інформація надається суб'єктами надання адміністративних послуг;

2) про центри надання адміністративних послуг згідно з додатком 2 - інформація надається органами, що утворили центри надання адміністративних послуг;

3) про суб'єктів розгляду звернень (крім інформації про суб'єктів надання адміністративних послуг та центри надання адміністративних послуг, яка надається згідно з додатками 1 і 2) - інформація надається суб'єктами розгляду звернень за змістом та у порядку, що визначаються Мінцифри;

4) про показники якості послуг - інформація надається суб'єктами та органами, зазначеними у підпунктах 1 - 3 цього пункту, а також суб'єктами звернення (за бажанням). Порядок надання інформації, зміст та рекомендації щодо формування показників якості послуг визначаються Мінцифри;

5) про структурний підрозділ (посадову особу), що відповідає за своєчасне надання інформації на веб-портал, згідно з додатком 3 - інформація надається суб'єктами та органами, зазначеними у підпунктах 1 - 3 цього пункту;

6) електронні форми заяв та інших документів, необхідних для отримання електронних, у тому числі адміністративних та інших публічних послуг, або посилання на електронні інформаційні ресурси, на яких зазначені форми доступні для завантаження, заповнення та подання;

7) посилання на електронні інформаційні ресурси суб'єктів розгляду звернень;

8) інша інформація відповідно до визначених цим Положенням завдань та функціональних можливостей веб-порталу.

18. Надання на Портал Дія інформації, у тому числі шляхом внесення до неї змін, здійснюється через системи електронної взаємодії або через встановлену інформаційну взаємодію з електронних інформаційних ресурсів суб'єктів розгляду звернень.

19. У разі коли взаємодія з Порталом Дія не встановлена, суб'єкти розгляду звернень надають інформацію через електронні кабінети користувача, які вони створюють на веб-порталі.

20. Опублікування інформації, що використовується на Порталі Дія, здійснюється у визначених Мінцифри форматах даних.

21. Суб'єкти розгляду звернень повинні забезпечити надання (оновлення) інформації на Портал Дія не пізніше ніж протягом наступного робочого дня за днем набрання чинності відповідним актом (рішенням, дією), який є джерелом зазначеної інформації.

22. Суб'єкти розгляду звернень несуть відповідальність за достовірність, повноту і своєчасність інформації, наданої ними для використання на веб-порталі.

23. На Порталі Дія також використовується (обробляється) інформація, яка подається суб'єктом звернення та/або надходить до веб-порталу у порядку взаємодії з національних електронних інформаційних ресурсів відповідно до визначених цим Положенням завдань та функціональних можливостей веб-порталу.

 

ПЕРЕЛІК
інформації Реєстру адміністративних послуг, що надається для використання на Єдиному державному веб-порталі електронних послуг "Портал Дія"

1. Суб'єкт надання адміністративної послуги:

вид суб'єкта (державний колегіальний орган, центральний орган виконавчої влади, його територіальний орган, місцева держадміністрація, орган місцевого самоврядування тощо);

найменування суб'єкта та код згідно з ЄДРПОУ;

місцезнаходження, номер контактного телефону, офіційний веб-сайт та адреса електронної пошти;

режим роботи суб'єкта.

2. Категорія суб'єкта звернення (фізична, юридична особа), який має право на отримання адміністративної послуги.

3. Адміністративна послуга:

назва та код (за наявності) послуги;

правові підстави, умови та випадки надання послуги;

перелік найбільш поширених питань, що стосуються надання послуги, з відповідями (перелік формується з урахуванням пропозицій Мінцифри та підлягає регулярному перегляду);

вичерпний перелік документів, необхідних для отримання послуги;

способи подання заяви та документів для отримання послуги;

строк надання послуги;

перелік підстав для відмови у наданні послуги;

відомості про порядок оскарження рішень, дій або бездіяльності посадових осіб, уповноважених відповідно до закону надавати адміністративні послуги.

(абзац восьмий пункту 3 замінено абзацами згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 02.09.2020 р. N 785)

4. Розмір плати (адміністративний збір) за надання адміністративної послуги (у разі її надання на платній основі).

5. Результат надання послуги та способи його отримання.

 

ПЕРЕЛІК
інформації про центри надання адміністративних послуг, що надається для використання на Єдиному державному веб-порталі електронних послуг "Портал Дія"

1. Найменування органу, при якому утворено центр надання адміністративних послуг, та код згідно з ЄДРПОУ.

2. Найменування центру.

3. Місцезнаходження, номер контактного телефону, офіційний веб-сайт, адреса електронної пошти центру, його територіальних підрозділів та віддалених робочих місць (за наявності).

4. Режим роботи центру, його територіальних підрозділів та віддалених робочих місць (за наявності).

5. Переліки адміністративних та інших публічних послуг, які можна отримати у центрі, його територіальних підрозділах та віддалених робочих місцях (за наявності) та суб'єктів їх надання.

 

ПЕРЕЛІК
інформації про структурний підрозділ (посадову особу), що відповідає за своєчасне надання інформації на Єдиному державному веб-порталі електронних послуг "Портал Дія"

1. Найменування та код згідно з ЄДРПОУ суб'єкта розгляду звернень, до якого належить структурний підрозділ (посадова особа).

2. Найменування структурного підрозділу (за наявності).

3. Прізвище, ім'я, по батькові відповідальної посадової особи.

4. Номер контактного телефону відповідальної посадової особи.

5. Адреса електронної пошти відповідальної посадової особи.

____________

Опрос