Идет загрузка документа (47 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Некоторые вопросы реализации государственных финансовых гарантий медицинского обслуживания населения по программе медицинских гарантий на 2020 год

КМ Украины
Постановление КМ от 27.11.2019 № 1119

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 27 листопада 2019 р. N 1119

Київ

Деякі питання реалізації державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій на 2020 рік

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 5 лютого 2020 року N 65
(яка діє до
31 грудня 2020 року)

Відповідно до статті 22 Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Установити, що державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій у 2020 році реалізуються Національною службою здоров'я:

для первинної медичної допомоги із застосуванням тарифів та коригувальних коефіцієнтів згідно з Порядком реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2020 році, затвердженим Кабінетом Міністрів України, - з 1 січня до 31 грудня 2020 р.;

(абзац другий пункту 1 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 05.02.2020 р. N 65,
яка діє до
31.12.2020 р.)

для відшкодування вартості лікарських засобів згідно з Порядком реімбурсації лікарських засобів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17 березня 2017 р. N 152 "Про забезпечення доступності лікарських засобів" (Офіційний вісник України, 2017 р., N 26, ст. 749; 2019 р., N 21, ст. 716), - з 1 січня до 31 грудня 2020 р.;

для відшкодування вартості інсулінів для лікування цукрового діабету та лікарських засобів для лікування нецукрового діабету в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, - з 1 жовтня до 31 грудня 2020 р.;

(пункт 1 доповнено новим абзацом четвертим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 05.02.2020 р. N 65,
яка діє до
31.12.2020 р.,
у зв'язку з цим абзаци четвертий і п'ятий
 вважати відповідно абзацами п'ятим і шостим)

для вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги у межах пілотного проекту з реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги у Полтавській області із застосуванням тарифів та коригувальних коефіцієнтів згідно з Порядком здійснення пілотного проекту з реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги у Полтавській області, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27 лютого 2019 р. N 131 (Офіційний вісник України, 2019 р., N 21, ст. 714), за формою договору, яка діяла для таких договорів у 2019 році (із змінами), - з 1 січня до 1 квітня 2020 р.;

для екстреної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої), паліативної медичної допомоги, медичної реабілітації, медичної допомоги дітям до 16 років, медичної допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами згідно з Порядком реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2020 році, затвердженим Кабінетом Міністрів України, - з 1 квітня до 31 грудня 2020 року.

(абзац шостий пункту 1 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 05.02.2020 р. N 65,
яка діє до
31.12.2020 р.)

2. Установити, що Національна служба здоров'я укладає договори про медичне обслуговування населення з державними та комунальними закладами охорони здоров'я за умови, що відповідний заклад охорони здоров'я не одержує за медичні послуги, що включені до програми медичних гарантій, фінансування за рахунок коштів державного бюджету.

3. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

4. Рекомендувати місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування, що є власниками відповідних закладів охорони здоров'я, вжити до 31 грудня 2019 р. заходів до забезпечення своєчасного укладення з Національною службою здоров'я договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій на 2020 рік закладами охорони здоров'я комунальної власності, які мають намір надавати медичні послуги за програмою медичних гарантій.

5. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2020 р. та діє до 31 грудня 2020 р., крім пункту 4 цієї постанови, абзаців четвертого - шостого, двадцятого - тридцятого підпункту 2, підпункту 4 пункту 3 змін, затверджених цією постановою, які набирають чинності з дня її опублікування.

 

Прем'єр-міністр України

О. ГОНЧАРУК

Інд. 73

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. Пункт 6 Порядку реімбурсації лікарських засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 березня 2017 р. N 152 "Про забезпечення доступності лікарських засобів" (Офіційний вісник України, 2017 р., N 26, ст. 749; 2019 р., N 21, ст. 716), викласти в такій редакції:

"6. Електронні рецепти виписуються у межах помісячних обсягів бюджетних асигнувань, передбачених для реімбурсації лікарських засобів у плані асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету за бюджетною програмою, за рахунок коштів якої фінансується програма державних гарантій медичного обслуговування населення. У разі коли загальна вартість лікарських засобів за всіма виписаними електронними рецептами у відповідному місяці дорівнює сумі бюджетних асигнувань на реімбурсацію лікарських засобів за договорами про реімбурсацію, встановлених у плані асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду на цей місяць, виписування електронних рецептів через електронну систему охорони здоров'я (далі - система) припиняється до початку наступного місяця.".

2. Пункт 2 втратив чинність

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 05.02.2020 р. N 65,
яка діє до
31.12.2020 р.)

3. У постанові Кабінету Міністрів України від 27 лютого 2019 р. N 131 "Деякі питання здійснення пілотного проекту з реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги у Полтавській області" (Офіційний вісник України, 2019 р., N 21, ст. 714):

1) у постанові:

вступну частину постанови викласти в такій редакції:

"Кабінет Міністрів України постановляє:";

у пункті 1 слова і цифри "з 1 квітня по 31 грудня 2019 р." замінити словами і цифрами "з 1 квітня 2019 р. по 1 квітня 2020 р.";

пункт 3 викласти в такій редакції:

"3. Установити, що:

1) на період дії пілотного проекту норми, визначені абзацом третім пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. N 410 "Про договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій" (Офіційний вісник України, 2018 р., N 45, ст. 1570) - із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 27 листопада 2019 р. N 1073, та пунктами 5 - 9, 11 - 22, 25 і 27 Порядку укладення, зміни та припинення договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. N 410, - в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 27 листопада 2019 р. N 1073, до договорів про медичне обслуговування населення за пілотним проектом не застосовуються, інші особливості укладення договорів про медичне обслуговування населення за пілотним проектом визначаються в оголошенні про укладення договору, розміщеному на офіційному веб-сайті Національної служби здоров'я;

2) договори про медичне обслуговування населення за пілотним проектом укладаються до 15 січня 2020 р. включно в електронній формі з дотриманням вимог законодавства про електронний документообіг на строк з 1 січня по 1 квітня 2020 р.;

3) до 30 квітня 2020 р. (включно) здійснюється оплата медичних послуг за договорами про медичне обслуговування населення за пілотним проектом.";

у пункті 4 цифри "2019" замінити цифрами "2020";

2) у Порядку здійснення пілотного проекту з реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги у Полтавській області, затвердженому зазначеною постановою:

пункти 1 і 6 викласти в такій редакції:

"1. Цей Порядок регулює механізм здійснення пілотного проекту, який фінансується за бюджетною програмою "Реалізація програми державних гарантій медичного обслуговування населення" (далі - пілотний проект), тарифи і коригувальні коефіцієнти.";

"6. Загальна орієнтовна ціна, на яку укладається договір, розраховується як сума глобальних ставок на медичні послуги амбулаторно-поліклінічної допомоги і медичні послуги стаціонарної допомоги, що зазначені в додатку 1. У разі коли договір з учасником пілотного проекту, крім обласних наркологічних диспансерів, укладається на надання медичних послуг стаціонарної допомоги, до суми глобальних ставок додається добуток запланованої кількості пролікованих випадків, ставки на пролікований випадок, запланованого середнього індексу структури випадків, коефіцієнта рівня стаціонару відповідного учасника пілотного проекту та коефіцієнта збалансованості бюджету.

До 31 грудня 2019 р. добуток запланованої кількості ставки на пролікований випадок, запланованого середнього індексу структури випадків, коефіцієнта рівня стаціонару визначається на період з 1 квітня по 31 грудня 2019 року.

З 1 січня 2020 р. добуток запланованої кількості ставки на пролікований випадок, запланованого середнього індексу структури випадків, коефіцієнта рівня стаціонару визначається на період з 1 січня по 1 квітня 2020 року.

Запланована кількість пролікованих випадків визначається згідно з даними звітів про надані послуги за договорами про медичне обслуговування населення за пілотним проектом у 2019 році та зазначається в договорі.

Запланований середній індекс структури випадків відповідного учасника пілотного проекту зазначається в договорі та розраховується за такою формулою:

  

,

де CMIplan - запланований середній індекс структури випадків для відповідного учасника пілотного проекту;

Casesplan_i - запланована кількість медичних послуг стаціонарної допомоги за діагностично спорідненою групою i для відповідного учасника пілотного проекту;

RWi - ваговий коефіцієнт діагностично спорідненої групи i;

Casesplan - загальна запланована кількість медичних послуг стаціонарної допомоги для відповідного учасника пілотного проекту.

Різниця між загальною орієнтовною ціною всіх укладених договорів станом на 15 січня 2020 р. та загальною сумою бюджетних асигнувань, передбачених для здійснення пілотного проекту у 2020 році, дорівнює сумі резервних видатків. У межах резервних видатків може бути збільшено загальну орієнтовну ціну договорів у наступних періодах із внесенням відповідних змін до договорів.";

у пункті 7 слова і цифри "з 1 квітня до 31 грудня 2019 р." замінити словами і цифрами "з 1 квітня 2019 р. до 1 квітня 2020 р.";

у пункті 8:

у першому реченні слова і цифри "з 1 квітня до 31 грудня 2019 р." замінити словами і цифрами "з 1 січня до 31 березня 2020 р.";

у четвертому реченні цифри і слово "1421 гривню" замінити цифрами і словом "1534 гривні";

пункт 9 доповнити абзацами такого змісту:

"Установити, що станом на 1 січня 2020 р. коефіцієнт дорівнює 1.

Тимчасово до 31 грудня 2019 р. включно добуток запланованої кількості медичних послуг стаціонарної допомоги за всіма договорами протягом усього строку дії договорів, базової ставки, коригувальних коефіцієнтів, який входить до параметра "Budtotal" у формулі розрахунку коефіцієнта збалансованості бюджету, наведеної в додатку 3, обраховується станом на 1 квітня 2019 року.";

пункти 10 і 11 викласти в такій редакції:

"10. До 31 грудня 2019 р. сума оплати за медичні послуги амбулаторно-поліклінічної допомоги за місяць розраховується як 1/9 розміру глобальної ставки на медичні послуги амбулаторно-поліклінічної допомоги.

З 1 січня 2020 р. сума оплати за медичні послуги амбулаторно-поліклінічної допомоги за місяць розраховується як 1/3 розміру глобальної ставки на медичні послуги амбулаторно-поліклінічної допомоги.

11. Сума оплати за медичні послуги стаціонарної допомоги за місяць розраховується:

до 31 грудня 2019 р. як сума 1/9 розміру глобальної ставки на медичні послуги стаціонарної допомоги та добутку загальної кількості пролікованих випадків за кожною діагностично спорідненою групою, базової ставки, вагового коефіцієнта відповідної діагностично спорідненої групи, коефіцієнта рівня стаціонару учасника пілотного проекту, коефіцієнта збалансованості бюджету, що застосовується у відповідному періоді;

з 1 січня 2020 р. як сума 1/3 розміру глобальної ставки на медичні послуги стаціонарної допомоги та добутку загальної кількості пролікованих випадків за кожною діагностично спорідненою групою, базової ставки, вагового коефіцієнта відповідної діагностично спорідненої групи, коефіцієнта рівня стаціонару учасника пілотного проекту, коефіцієнта збалансованості бюджету, що застосовується у відповідному періоді.

При цьому для розрахунку суми оплати враховуються лише проліковані випадки, про які надавач медичних послуг подав інформацію НСЗУ та які зазначені у звіті про медичні послуги, щодо якого НСЗУ не подано заперечень чи зауважень.

Сума оплати за медичні послуги стаціонарної допомоги в обласних наркологічних диспансерах за місяць розраховується:

до 31 грудня 2019 р. як 1/9 розміру глобальної ставки на медичні послуги стаціонарної допомоги;

з 1 січня 2020 р. як 1/3 розміру глобальної ставки на медичні послуги стаціонарної допомоги.";

в абзаці четвертому пункту 12 слова і цифри "не рідше ніж раз на квартал до 20 числа місяця, наступного за звітним періодом (в останньому кварталі року - до 20 грудня)" замінити словами і цифрами "до 20 квітня 2020 р.";

3) додаток 1 до Порядку викласти в такій редакції:

ПЕРЕЛІК
комунальних закладів охорони здоров'я, на базі яких здійснюється пілотний проект з реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги у Полтавській області, розмір глобальних ставок

(тис. гривень)

Найменування комунального закладу охорони здоров'я

Код згідно з ЄДРПОУ

Розмір глобальної ставки на медичні послуги амбулаторно-поліклінічної допомоги

Розмір глобальної ставки на медичні послуги стаціонарної допомоги

1.

Комунальне підприємство "1-а міська лікарня Полтавської міської ради"

01999655

3444

3848

2.

Комунальне підприємство "2-а міська клінічна лікарня Полтавської міської ради"

01999721

1186

2480

3.

Комунальне підприємство "3-я міська клінічна лікарня Полтавської міської ради"

01111581

692

1712

4.

Комунальне підприємство "4-а міська клінічна лікарня Полтавської міської ради"

01999678

5660

986

5.

Комунальне підприємство "5-а міська клінічна лікарня Полтавської міської ради"

01204377

 

1434

6.

Комунальне підприємство "Дитяча міська клінічна лікарня Полтавської міської ради"

01999684

3277

6025

7.

Комунальне підприємство "Міський клінічний пологовий будинок Полтавської міської ради"

01999690

399

3418

8.

Комунальне некомерційне медичне підприємство "Кременчуцька перша міська лікарня ім. О. Т. Богаєвського"

01999613

914

2924

9.

Комунальне некомерційне медичне підприємство "Кременчуцька міська лікарня "Правобережна"

01204294

914

2485

10.

Комунальне некомерційне медичне підприємство "Лікарня інтенсивного лікування "Кременчуцька"

41318879

2376

3799

11.

Комунальне некомерційне медичне підприємство "Лікарня відновного лікування"

01204147

 

1097

12.

Комунальне некомерційне медичне підприємство "Кременчуцька міська дитяча лікарня"

05385571

1983

4386

13.

Комунальне некомерційне медичне підприємство "Кременчуцький перинатальний центр II рівня"

01999632

1418

3348

14.

Комунальне медичне підприємство "Лікарня Придніпровська"

01111598

110

1151

15.

Комунальне некомерційне підприємство "Лікарня інтенсивного лікування I рівня м. Горішні Плавні" Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області

01999626

1936

4216

16.

Комунальне підприємство "Лубенська лікарня інтенсивного лікування" Лубенської міської ради

01999388

4317

4847

17.

Комунальне некомерційне підприємство "Великобагачанська центральна районна лікарня" Великобагачанської районної ради Полтавської області

01999201

1239

1605

18.

Комунальне некомерційне підприємство "Гадяцька центральна районна лікарня" Гадяцької районної ради

01999218

3514

3389

19.

Комунальне некомерційне медичне підприємство "Глобинська центральна районна лікарня" Глобинської районної ради Полтавської області

01999224

2830

2771

20.

Комунальне некомерційне підприємство "Гребінківська центральна районна лікарня Гребінківської районної ради Полтавської області"

01999253

747

1867

21.

Комунальне некомерційне підприємство "Диканська лікарня планового лікування" Диканської районної ради

01999265

1473

987

22.

Комунальне некомерційне підприємство "Зіньківська центральна районна лікарня" Зіньківської районної ради Полтавської області

01999276

2031

2235

23.

Комунальне некомерційне підприємство "Карлівська центральна районна лікарня
ім. Л. В. Радевича"

01999299

2160

2107

24.

Комунальне некомерційне підприємство "Кобеляцька центральна районна лікарня" Кобеляцької районної ради Полтавської області

01999307

2041

2895

25.

Комунальне некомерційне підприємство "Козельщинська центральна районна лікарня" Козельщинської районної ради Полтавської області

01999320

1338

976

26.

Комунальне некомерційне підприємство Котелевська центральна районна лікарня Котелевської районної ради

01999336

1182

1231

27.

Комунальне некомерційне підприємство Кременчуцької районної ради "Кременчуцька центральна районна лікарня"

01999342

2493

2594

28.

Комунальне некомерційне підприємство Лохвицька районна лікарня Лохвицької районної ради

01999359

2794

2687

29.

Комунальне некомерційне підприємство "Машівська центральна районна лікарня" Машівської районної ради Полтавської області

01999394

1267

1173

30.

Комунальне некомерційне підприємство "Миргородська центральна районна лікарня" Миргородської районної ради

01999402

2605

6039

31.

Комунальне некомерційне підприємство "Новосанжарська центральна районна лікарня Новосанжарської районної ради Полтавської області"

01999425

2246

2058

32.

Комунальне некомерційне підприємство "Оржицька центральна районна лікарня" Оржицької районної ради Полтавської області

01999448

1648

1436

33.

Комунальне некомерційне підприємство "Пирятинська центральна районна лікарня" Пирятинської районної ради

01999460

1791

2127

34.

Комунальне некомерційне підприємство "Полтавська центральна районна лікарня" Полтавської районної ради

01999477

3538

4481

35.

Комунальне некомерційне підприємство "Решетилівська центральна районна лікарня Решетилівської районної ради Полтавської області"

01999483

1645

1431

36.

Комунальне підприємство "Семенівська центральна районна лікарня" Семенівської районної ради

01999494

1673

1558

37.

Комунальне некомерційне підприємство "Хорольська центральна районна лікарня" Хорольської районної ради Полтавської області

01999514

1608

2484

38.

Комунальне некомерційне підприємство "Чорнухинська районна лікарня" Чорнухинської районної ради Полтавської області

01999520

818

545

39.

Комунальне некомерційне підприємство "Чутівська центральна районна лікарня"

01999537

1 610

1 284

40.

Комунальне некомерційне підприємство "Шишацька центральна районна лікарня" Шишацької районної ради Полтавської області

01999543

733

1 549

41.

Комунальне підприємство "Полтавська обласна клінічна лікарня ім. М. В. Скліфосовського Полтавської обласної ради"

01999106

2661

24780

42.

Комунальне підприємство "Полтавська обласна дитяча клінічна лікарня Полтавської обласної ради"

01204348

2384

4470

43.

Комунальне підприємство "Обласна клінічна лікарня відновного лікування та діагностики з обласними центрами планування сім'ї та репродукції людини, медичної генетики Полтавської обласної ради"

01999112

2084

2796

44.

Комунальне підприємство "Полтавський обласний клінічний шкірно-венерологічний диспансер Полтавської обласної ради"

02008968

1455

612

45.

Комунальне підприємство "Полтавська обласна клінічна інфекційна лікарня Полтавської обласної ради"

01999661

 

2815

46.

Комунальне підприємство "Полтавський обласний наркологічний диспансер Полтавської обласної ради"

01984151

1226

2107

47.

Комунальне підприємство "Кременчуцький обласний наркологічний диспансер Полтавської обласної ради"

13961403

502

1249

48.

Комунальне підприємство "Лубенський обласний наркологічний диспансер Полтавської обласної ради"

26435008

373

249

49.

Комунальне підприємство "3-я міська клінічна поліклініка Полтавської міської ради"

01999595

3001

 

50.

Комунальне підприємство "Міська дитяча клінічна стоматологічна поліклініка Полтавської міської ради"

01204394

1420

 

51.

Комунальне некомерційне медичне підприємство "Міська дитяча стоматологічна поліклініка"

01204236

686

 

52.

Лубенська міська комунальна стоматологічна поліклініка

05506589

1482

 

53.

Горішньоплавнівська міська стоматологічна поліклініка

24832478

968

 

54.

Комунальне підприємство "Кременчуцький обласний шкірно-венерологічний диспансер Полтавської обласної ради"

01204207

1147

 

55.

Лубенський обласний шкірно-венерологічний диспансер

26434977

499

 

56.

Комунальне некомерційне медичне підприємство "Кременчуцький міський стоматологічний центр"

42631629

1097

 

";

4) додаток 3 до Порядку викласти в такій редакції:

ФОРМУЛА
розрахунку коефіцієнта збалансованості бюджету

1. Коефіцієнт збалансованості бюджету розраховується за такою формулою:

  

,

де BRCplan - коефіцієнт збалансованості бюджету для поточного та подальших звітних періодів;

Budtotal - сума використаних у минулих періодах резервних видатків та добутку запланованої кількості медичних послуг стаціонарної допомоги за всіма договорами протягом усього строку дії договорів, базової ставки, коригувальних коефіцієнтів. Добуток запланованої кількості медичних послуг стаціонарної допомоги за всіма договорами протягом усього строку дії договорів, базової ставки, коригувальних коефіцієнтів обраховується станом на 15 січня 2020 р.;

Budact - добуток кількості наданих медичних послуг стаціонарної допомоги за всіма договорами у попередніх звітних періодах, базової ставки і відповідних коригувальних коефіцієнтів;

Casesplan_i - запланована кількість медичних послуг стаціонарної допомоги у поточному та подальших звітних періодах за договором i;

CMIplan_i - запланований середній індекс структури випадків у поточному та подальших звітних періодах за договором i;

HLCplan_i - запланований коефіцієнт рівня стаціонару за договором i;

BRact - добуток базової ставки та коефіцієнта збалансованості бюджету, що застосовувався у попередньому звітному періоді.

2. Добуток кількості наданих медичних послуг стаціонарної допомоги за всіма договорами у попередніх звітних періодах, базової ставки і відповідних коригувальних коефіцієнтів розраховується за такою формулою:

  

,

де Budact - добуток кількості наданих медичних послуг стаціонарної допомоги за всіма договорами у попередніх звітних періодах, базової ставки і відповідних коригувальних коефіцієнтів;

Casesact_i_h_p - кількість пролікованих випадків за діагностично спорідненими групами і надавачем рівня стаціонару h за всіма договорами у звітному періоді p;

RWi - ваговий коефіцієнт діагностично спорідненої групи і для кожного пролікованого випадку;

HLCh - коефіцієнт рівня стаціонару h для кожного пролікованого випадку за діагностично спорідненою групою i;

BRact_p - добуток базової ставки та коефіцієнта збалансованості бюджету, що застосовувався у відповідному звітному періоді p.

У разі коли розрахований коефіцієнт збалансованості бюджету становить менше ніж 1, він підлягає перерахунку. При цьому до показника Budtotal додається невикористаний залишок резервних видатків, але не більше ніж необхідно для досягнення значення коефіцієнта збалансованості бюджету, що дорівнює 1.

До 31 грудня 2019 р. у разі наявності залишку невикористаних резервних видатків станом на 1 грудня 2019 р. під час перерахунку коефіцієнта збалансованості бюджету такий залишок додається до показника Budtotal у повному обсязі незалежно від значення розрахованого коефіцієнта збалансованості бюджету.

З 1 січня 2020 р. у разі наявності залишку невикористаних резервних видатків станом на 1 березня 2020 р. під час перерахунку коефіцієнта збалансованості бюджету такий залишок додається до показника Budtotal у повному обсязі незалежно від значення розрахованого коефіцієнта збалансованості бюджету.".

____________

Опрос