Идет загрузка документа (5 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины

КМ Украины
Постановление КМ от 11.12.2019 № 1027
действует с 17.12.2019

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 11 грудня 2019 р. N 1027

Київ

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

О. ГОНЧАРУК

Інд. 67

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. Пункт 2 додатка 2 до Порядку проведення конкурсного відбору банків, через які здійснюється виплата пенсій, грошової допомоги та заробітної плати працівникам бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2001 р. N 1231 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 39, ст. 1762; 2016 р., N 79, ст. 2636; 2019 р., N 90, ст. 2994), виключити.

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2005 р. N 318 "Про удосконалення механізму виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ та державної соціальної допомоги" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 17, ст. 905; 2016 р., N 79, ст. 2636):

1) назву постанови викласти в такій редакції:

"Про удосконалення механізму здійснення виплат бюджетними установами";

2) доповнити постанову пунктом 11 такого змісту:

"11. Установити, що розрахунки за грошовим забезпеченням, заробітною платою і передбаченими законодавством соціальними та компенсаційними виплатами державних органів і військових формувань, утворених ними в установленому порядку установ та організацій, на які законодавством покладені завдання і повноваження з розвідувальної, контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності, можуть здійснюватися готівкою, зокрема через каси таких державних органів і військових формувань, утворених ними установ та організацій.".

3. У постанові Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2011 р. N 98 "Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 11, ст. 488; 2019 р., N 90, ст. 2994):

1) у пункті 5:

в абзаці першому:

у першому реченні слова "видачі авансу" замінити словами "подання уповноваженому банку розрахунку витрат на відрядження";

друге речення викласти в такій редакції: "Аванс перераховується на поточний рахунок працівника, операції за яким можуть здійснюватися з використанням платіжних карток, або рахунок підприємства, установи, організації, що направляють працівника у відрядження, операції за яким можуть здійснюватися з використанням корпоративних платіжних карток.";

доповнити пункт після абзацу першого новим абзацом такого змісту:

"Особам, які направляються у відрядження державними органами і військовими формуваннями, утвореними ними в установленому порядку установами та організаціями, на які законодавством покладені завдання і повноваження з розвідувальної, контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності, аванс також може видаватися готівкою.".

У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;

абзац третій після слів "законодавством порядку" доповнити словами ", а особам, зазначеним в абзаці другому цього пункту, які отримали аванс готівкою, - до каси відповідного державного органу, військового формування, відповідної установи чи організації";

доповнити пункт абзацом такого змісту:

"Під час складання звіту про використання коштів, наданих на відрядження, перерахунок здійснених у відрядженні витрат, які підтверджені документально, здійснюється відповідно до фактичного обмінного курсу, застосованого банком, у разі відсутності підтвердних документів про обмін валюти - виходячи з крос-курсу, розрахованого за офіційним обмінним валютним курсом, що встановлений Національним банком України на день затвердження такого звіту.";

2) абзац перший підпункту 2 пункту 7 після слів "обміну валюти" доповнити словами ", комісійні винагороди за надані банком послуги".

____________

Опрос