Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка формирования и использования средств Национального фонда исследований Украины

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок от 04.12.2019 № 1007
действует с 17.12.2019

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 4 грудня 2019 р. N 1007

Київ

Про затвердження Порядку формування та використання коштів Національного фонду досліджень України

Відповідно до пункту 8 частини першої статті 41 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність", частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок формування та використання коштів Національного фонду досліджень України, що додається.

 

Прем'єр-міністр України

О. ГОНЧАРУК

Інд. 73

 

ПОРЯДОК
формування та використання коштів Національного фонду досліджень України

1. Цей Порядок визначає механізм формування та використання коштів, передбачених Національному фонду досліджень (далі - Фонд) у державному бюджеті за програмою "Забезпечення діяльності Національного фонду досліджень, грантова підтримка наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок".

2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є МОН, розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня - Фонд.

3. Кошти Фонду формуються за рахунок:

коштів державного бюджету;

добровільних внесків юридичних і фізичних осіб, у тому числі нерезидентів України;

інших джерел, не заборонених законодавством.

4. Бюджетні кошти спрямовуються на:

1) грантову підтримку фундаментальних наукових досліджень у галузі природничих, технічних, суспільних та гуманітарних наук та прикладних наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки;

2) забезпечення діяльності Фонду.

5. За напрямом, визначеним підпунктом 1 пункту 4 цього Порядку, бюджетні кошти надаються на конкурсній основі юридичним особам незалежно від форми власності, фізичним особам (далі - грантоотримувач) для:

1) забезпечення виконання наукових досліджень і розробок;

2) забезпечення розвитку матеріально-технічної бази наукових досліджень і розробок високого рівня;

3) розвитку наукової співпраці, зокрема наукової мобільності, організації, проведення та участі у конференціях, симпозіумах, спільних дослідженнях університетів та наукових установ;

4) наукового стажування наукових працівників, аспірантів і докторантів, зокрема за кордоном;

5) створення, функціонування та забезпечення розвитку дослідницької інфраструктури;

6) трансферу знань та їх поширення;

7) підтримки проектів молодих вчених;

8) підтримки діяльності, спрямованої на залучення учнівської молоді до наукової та науково-технічної діяльності;

9) популяризації науки;

10) інших напрямів, погоджених з наглядовою радою Фонду.

6. За напрямом, визначеним підпунктом 2 пункту 4 цього Порядку, бюджетні кошти надаються для:

1) організації та проведення в установленому законодавством порядку наукової та науково-технічної експертизи проектів, поданих для участі у конкурсному відборі;

2) здійснення витрат на придбання, створення, функціонування та технічну підтримку офіційного веб-сайту Фонду, програмного забезпечення для формування електронної бази експертів, які проводять експертизу проектів, що подаються на конкурс, електронної інформаційної системи для подання та обробки таких проектів, електронної бази даних наукових досліджень та розробок, що фінансуються або фінансувалися Фондом;

3) забезпечення діяльності дирекції Фонду;

4) забезпечення участі офіційних делегацій (представників) Фонду у заходах щодо міжнародного науково-технічного співробітництва;

5) відшкодування витрат на відрядження, пов'язаних із забезпеченням участі членів наукової ради Фонду у її засіданнях;

6) здійснення інформаційних (роз'яснювальних/комунікаційних) заходів.

7. Грантова підтримка надається Фондом виключно на конкурсній основі з обов'язковим проведенням незалежної та об'єктивної наукової і науково-технічної експертизи, у тому числі із залученням іноземних експертів.

8. У разі ухвалення Фондом рішення про надання грантової підтримки за результатами конкурсного відбору з грантоотримувачем укладається договір про надання грантової підтримки (далі - договір).

Умови і порядок фінансування проектів залежать від розміру бюджетних призначень, передбачених у державному бюджеті на відповідний рік для фінансування діяльності Фонду.

Невід'ємною частиною договору є кошторис витрат, затверджений грантоотримувачем і погоджений з Фондом, з необхідними розрахунками та обґрунтуваннями.

Грант надається грантоотримувачу у розмірі повної або часткової вартості робіт, необхідних для реалізації проекту.

Фінансування у повному обсязі здійснюється у разі реалізації проекту, який не фінансується з інших джерел.

Часткове фінансування здійснюється за умови реалізації проекту, який одночасно фінансується з кількох джерел. У такому разі Фонд визначає конкретний обсяг частини робіт та розмір фінансової підтримки, яка надаватиметься Фондом для реалізації такого проекту з урахуванням загальної кошторисної вартості реалізації проекту та розміру фінансування з інших джерел.

Для фінансування проекту Фонд перераховує кошти із свого реєстраційного рахунка на рахунки грантоотримувача відповідно до укладених договорів.

Фонд здійснює контроль за виконанням грантоотримувачем зобов'язань, визначених договором, аналізує звіти про результати реалізації проектів та використання бюджетних коштів, спрямованих на їх реалізацію, та забезпечує оприлюднення результатів реалізації проектів шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Фонду анотованого звіту про виконану роботу з посиланням на опубліковані наукові праці.

9. Використання бюджетних коштів здійснюється з урахуванням необхідності виконання бюджетних зобов'язань минулих років, взятих на облік в органах Казначейства, у разі їх відповідності паспорту бюджетної програми.

10. Не допускається спрямування бюджетних коштів на:

оплату посередницьких послуг;

підготовку проектної заявки на одержання грантової підтримки;

придбання товарів, виконання робіт, надання послуг, що не пов'язані з реалізацією проектів;

реалізацію проектів, метою яких є отримання прибутку, крім проектів, пов'язаних з грантовою підтримкою фундаментальних та прикладних наукових досліджень;

оплату товарів, робіт і послуг, які були або будуть профінансовані за рахунок інших джерел, до або після підписання договору;

здійснення витрат на утримання установ, організацій, в тому числі тих, що є учасниками проекту.

11. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється в установленому законом порядку.

12. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов'язань в органах Казначейства та проведення операцій, пов'язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.

13. Фонд подає щопівроку до 10 числа місяця, що наступає за звітним періодом, Національній раді з питань розвитку науки і технологій, Мінфіну та МОН звіт про використання бюджетних коштів відповідно до напрямів, визначених пунктами 4 і 5 цього Порядку. Форму звіту про використання коштів визначає наглядова рада Фонду.

14. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

15. Грантова підтримка спільних міжнародних наукових проектів та фінансування проектів, бюджет яких формується за рахунок добровільних внесків юридичних і фізичних осіб, у тому числі нерезидентів України, здійснюються на умовах, визначених цим Порядком, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, згоду на обов'язковість якого надано Верховною Радою України.

____________

Опрос