Идет загрузка документа (65 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в постановления Кабинета Министров Украины от 21 мая 2012 г. N 450 и N 461

КМ Украины
Постановление КМ от 27.11.2019 № 979
действует с 06.12.2019

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 27 листопада 2019 р. N 979

Київ

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 р. N 450 і N 461

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 р. N 450 "Питання, пов'язані із застосуванням митних декларацій" (Офіційний вісник України, 2012 р., N 40, ст. 1545, N 91, ст. 3674; 2014 р., N 65, ст. 1798; 2017 р., N 12, ст. 335, N 84, ст. 2567; 2019 р., N 24, ст. 847, N 36, ст. 1264, N 58, ст. 1999) і від 21 травня 2012 р. N 461 "Про затвердження переліку товарів, ввезення яких на митну територію України та/або переміщення територією України прохідним та внутрішнім транзитом здійснюється за умови обов'язкового надання митним органам забезпечення сплати митних платежів" (Офіційний вісник України, 2012 р., N 40, ст. 1554; 2013 р., N 97, ст. 3578; 2014 р., N 48, ст. 1267; 2015 р., N 59, ст. 1936) зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування, крім абзаців першого, четвертого - шостого підпункту 1 і підпункту 2 пункту 1 та пункту 2 змін, затверджених цією постановою, які набирають чинності через 30 днів з дня її опублікування.

 

Прем'єр-міністр України

О. ГОНЧАРУК

Інд. 67

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 р. N 450 і N 461

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 р. N 450:

1) у Положенні про митні декларації, затвердженому зазначеною постановою:

в абзаці третьому підпункту 1 пункту 6 слова "та Податкового кодексу України" замінити словами "та/або Податкового кодексу України";

в абзаці третьому підпункту 1 пункту 7 слова "та Податкового кодексу України" замінити словами "та/або Податкового кодексу України";

абзац другий пункту 10 після слів і цифр "Митна декларація М-16" доповнити словами "на паперовому носії", а після слова "комп'ютера" - словами "у двох примірниках";

доповнити Положення пунктом 201 такого змісту:

"201. Електронна митна декларація М-16 вважається оформленою за наявності внесеної до неї посадовою особою митного органу, яка завершила митне оформлення, за допомогою автоматизованої системи митного оформлення відмітки про завершення митного оформлення та накладення на таку декларацію кваліфікованого електронного підпису посадової особи митного органу, яка завершила митне оформлення.";

2) форму митної декларації М-16, затверджену зазначеною постановою, викласти в такій редакції:

ФОРМА МИТНОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ М-16 N _____

1. Назва митного органу ________________________

6. Рахунок N ________________

11. Документи, відомості про дотримання встановлених обмежень для переміщення товарів (назва, номер, дата):

2. Підрозділ митного оформлення ________________

7. Накладна N _______________

________________________

_______________________

3. Відправник _________________________________

8. Код валюти ________________

________________________

_______________________

4. Одержувач _________________________________

9. Офіційний курс гривні до іноземної валюти _________________

________________________

_______________________

________________________

_______________________

5. Країна відправлення _________________________

10. Дата подання _____________

________________________

_______________________

По-
ряд-
ко-
вий но-
мер

Найменування товару, його відмінні ознаки та вартість у валюті України або іноземній валюті

Кіль-
кість / одиниця виміру

Код згідно з УКТЗЕД

Нараховані митні платежі

мито

податок на додану вартість

інші

усього

ставка податку

сума

ставка податку

сума

ставка податку

сума

сума

гри-
вень

копі-
йок

гри-
вень

копі-
йок

гри-
вень

копі-
йок

гри-
вень

копі-
йок

12. Назва сортувальної станції _________________

13. Дата оформлення _______________

 

14. Митні платежі нараховано

___________
(підпис)

________________________________________
(ініціали та прізвище посадової особи митного органу)

 

_______________
(підпис)

____________________________
(ініціали та прізвище декларанта)

Місце для відбитка
особистої номерної
печатки


 

Місце для відбитка печатки декларанта
(за наявності)


 

 

 

";

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 р. N 461:

1) у постанові:

у пункті 11:

абзаци другий і десятий виключити;

абзац сьомий викласти в такій редакції:

"товари, що надходять в Україну як гуманітарна допомога, за умови включення їх отримувача до Єдиного реєстру отримувачів гуманітарної допомоги;";

2) перелік товарів, ввезення яких на митну територію України та/або переміщення територією України прохідним та внутрішнім транзитом здійснюється за умови обов'язкового надання митним органам забезпечення сплати митних платежів, затверджений зазначеною постановою Кабінету Міністрів України, викласти в такій редакції:

ПЕРЕЛІК
товарів, ввезення яких на митну територію України та/або переміщення територією України прохідним та внутрішнім транзитом здійснюється за умови обов'язкового надання митним органам забезпечення сплати митних платежів

Код товару згідно з УКТЗЕД

Найменування товару

02

М'ясо та їстівні субпродукти

03

Риба і ракоподібні, молюски та інші водяні безхребетні

04

Молоко та молочні продукти; яйця птиці; натуральний мед; їстівні продукти тваринного походження, в іншому місці не зазначені

0506*

Кістки та роговий стрижень, необроблені, знежирені, які пройшли первинну обробку (але без надання форми), оброблені кислотою або дежелатиновані; порошок та відходи цих продуктів

0603*

Зрізані квітки та пуп'янки, придатні для складання букетів або для декоративних цілей, свіжі, засушені, вибілені, пофарбовані, просочені або оброблені іншим способом

07

Овочі та деякі їстівні коренеплоди і бульби

08

Їстівні плоди та горіхи; шкірки цитрусових або динь

09

Кава, чай, мате або парагвайський чай, і прянощі

1006*

Рис

12

Насіння і плоди олійних рослин; інше насіння, плоди та зерна; технічні або лікарські рослини; солома і фураж

15

Жири та олії тваринного або рослинного походження; продукти їх розщеплення; готові харчові жири; воски тваринного або рослинного походження

16

Готові харчові продукти з м'яса, риби або ракоподібних, молюсків або інших водяних безхребетних

17

Цукор і кондитерські вироби з цукру

18

Какао та продукти з нього

19

Готові продукти із зерна зернових культур, борошна, крохмалю або молока; борошняні кондитерські вироби

20

Продукти переробки овочів, плодів, горіхів або інших частин рослин

21

Різні харчові продукти

2201**

Води, включаючи природні або штучні мінеральні, газовані, без додання цукру чи інших підсолоджувальних або ароматизувальних речовин; лід та сніг

2202**

Води, включаючи мінеральні та газовані, з доданням цукру чи інших підсолоджувальних або ароматизувальних речовин, інші безалкогольні напої, крім фруктових або овочевих соків товарної позиції 2009

2203 00

Пиво із солоду (солодове)

2204

Вина виноградні, включаючи вина кріплені; сусло виноградне, крім того, що включено до товарної позиції 2009

2205

Вермут та інше вино виноградне, з доданням рослинних або ароматичних екстрактів

2206 00

Інші зброджені напої (наприклад, сидр, перрі (грушевий напій), напій медовий); суміші із зброджених напоїв та суміші зброджених напоїв з безалкогольними напоями, в іншому місці не зазначені

2207

Спирт етиловий, неденатурований, з концентрацією спирту 80 об. % або більше; спирт етиловий та інші спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, денатуровані, будь-якої концентрації

2208

Спирт етиловий неденатурований з концентрацією спирту менш як 80 об. %; спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, лікери та інші напої, що містять спирт

2309

Продукти, що використовуються для годівлі тварин

2401

Тютюнова сировина; тютюнові відходи

2402

Сигари, сигари з відрізаними кінцями, сигарили та сигарети, цигарки, з тютюном або його замінниками

2403

Інший тютюн промислового виробництва та замінники тютюну промислового виробництва; "гомогенізований" або "відновлений" тютюн; тютюнові екстракти та есенції

2707 10 10 00
2707 10 90 00

Бензол

2707 20 10 00
2707 20 90 00

Толуол

2707 30 10 00
2707 30 90 00

Ксилол

2707 50 10 00
2707 50 90 00

Суміші ароматичних вуглеводнів, з яких 65 відсотків об'ємних одиниць або більше (включаючи втрати) переганяється при температурі до 250° C за методом, визначеним згідно з ASTM D 86

2709 00*

Нафта або нафтопродукти сирі, одержані з бітумінозних порід (мінералів)

2710

Нафта або нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; продукти, в іншому місці не зазначені, з вмістом 70 мас. % або більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є основними складовими частинами продуктів; відпрацьовані нафтопродукти

2711 11 00 00

Скраплений газ природний

2711 12 11 00
2711 12 19 00
2711 12 91 00
2711 12 93 00
2711 12 94 00
2711 12 97 00
2711 13 10 00
2711 13 30 00
2711 13 91 00
2711 13 97 00
2711 14 00 00
2711 19 00 00

Скраплені (зріджені) гази (пропан, бутани, етилен, пропілен, бутилен і бутадієн, інші)

2711 21 00 00***

Газ природний

2901 10 00 10

Бутан, ізобутан

2901 10 00 90

Вуглеводні ациклічні насичені (крім бутану, ізобутану)

2905 11 00 00

Метанол технічний (метиловий спирт)

2909 19 10 00
2909 19 90 10
2909 19 90 20
2909 19 90 90

Інші ефіри прості, ефіроспирти, ефірофеноли, ефіроспиртофеноли, пероксиди спиртів, пероксиди простих ефірів, пероксиди кетонів (визначеного або невизначеного хімічного складу) та їх галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні, крім диетилового ефіру (код згідно з УКТ ЗЕД 2909 11 00 00)

30**

Фармацевтична продукція

3105

Добрива мінеральні або хімічні із вмістом двох чи трьох поживних елементів: азоту, фосфору та калію; інші добрива; товари цієї групи у таблетках чи аналогічних формах або в упаковках масою брутто не більш як 10 кілограмів

3205 00 00 00*

Лаки кольорові; препарати, зазначені у примітці 3 до цієї групи, виготовлені на основі цих лаків

3208*

Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) на основі синтетичних полімерів або хімічно модифікованих природних полімерів, дисперговані або розчинені у неводному середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до цієї групи

3209*

Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) на основі синтетичних полімерів або хімічно модифікованих природних полімерів, дисперговані або розчинені у водному середовищі

3212*

Пігменти (включаючи металеві порошки та металеві пластівці), дисперговані у неводних середовищах, у вигляді рідини, пасти або густої маси, видів, які використовують для виробництва фарб (включаючи емалі); фольга для тиснення; фарбувальні матеріали та інші барвники, розфасовані у форми або упаковки для роздрібної торгівлі

3214*

Замазки для скла, садові замазки, цементи смоляні, замазки (для ущільнення) та інші мастики; шпаклівки для малярних робіт; невогнетривкі суміші для підготовки поверхні фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, стелі тощо

3215*

Фарба друкарська, чорнило та туш для писання, малювання або креслення та інші чорнило і туш, концентровані або неконцентровані, у твердому стані або ні

3302

Суміші запашних речовин та суміші (включаючи спиртові розчини), одержані на основі однієї або кількох таких речовин, які застосовуються як промислова сировина; інші препарати на основі запашних речовин, які застосовуються у виробництві напоїв

3303 00

Парфуми (духи) і туалетні води

3304

Косметичні препарати або засоби для макіяжу та препарати для догляду за шкірою, крім лікарських препаратів, включаючи сонцезахисні препарати або препарати для загару; засоби для манікюру та педикюру

3305

Засоби для догляду за волоссям

3306

Засоби для гігієни порожнини рота або зубів, включаючи порошки та пасти для зубних протезів; нитки, що використовуються для очищення проміжків між зубами (зубоочисні нитки), упаковані для роздрібної торгівлі

3307

Засоби, що використовуються перед голінням, під час гоління або після гоління; дезодоранти для тіла, препарати для приготування ванн, депілятори, інші парфумерні або туалетні і косметичні препарати, не включені до інших товарних позицій; дезодоранти для приміщень, ароматизовані або неароматизовані, з дезінфекційними властивостями або без них

3402

Поверхнево-активні органічні речовини (крім мила); поверхнево-активні препарати, засоби для прання, миття (включаючи допоміжні мийні засоби) та засоби для чищення із вмістом або без вмісту мила (крім засобів, включених до товарної позиції 3401)

3808

Інсектициди, родентициди, фунгіциди, гербіциди, засоби, що запобігають проростанню паростків, та регулятори росту рослин, дезінфекційні засоби та аналогічні засоби, подані у формах чи упаковках для роздрібної торгівлі або як препарати, або у вигляді готових виробів (наприклад, стрічки, оброблені сіркою, ґноти, свічки і папір липкий від мух)

3811 11 10 00
3811 11 90 00
3811 19 00 00

Антидетонатори

3811 90 00 00

Інша хімічна продукція

3824

Готові сполучні суміші, які використовують у виробництві ливарних форм або ливарних стрижнів; хімічна продукція та препарати хімічної або суміжних із нею галузей промисловості (включаючи препарати, що складаються із сумішей природних продуктів), в інших товарних позиціях не зазначені

3826 00 10 00
3826 00 90 00

Біодизель та його суміші (що не містять або містять менш як 70 мас. % нафти або нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних порід) на основі моноалкільних складних ефірів жирних кислот

3918*

Покриття пластмасові для підлоги, самоклейні або несамоклейні, у рулонах або пластинах; покриття пластмасові для стін або стелі, зазначені у примітці 9 до цієї групи

3919*

Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші пласкі форми з пластмаси самоклейні, у рулонах або не у рулонах

3920

Інші плити, листи, плівки, стрічки та пластини з пластмаси, непористі, неармовані, нешаруваті, без підкладки та не поєднані подібним способом з іншими матеріалами

3922*

Ванни, душі, умивальники, біде, унітази та їх сидіння і кришки для них, бачки зливні та аналогічні вироби санітарно-технічного призначення з пластмас

3925 20 00 00*

Двері, вікна та їх рами, наличники і пороги

3925 30 00 00*

Віконниці, штори (включаючи венеційські жалюзі), аналогічні вироби та їх частини

4011

Шини та покришки пневматичні гумові нові

4202**

Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-чемоданчики, кейси для ділових паперів, портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, для музичних інструментів, зброї, кобури та аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси для харчових продуктів та напоїв, сумочки для косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки господарські, портмоне, гаманці, футляри для географічних карт, портсигари, кисети, сумки для робочих інструментів, сумки спортивні, футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для ювелірних виробів, футляри для різальних предметів та аналогічні речі, виготовлені з натуральної або композиційної шкіри, пластмасових листів або текстильних матеріалів, вулканізованих волокон або картону, або з повним покриттям усієї поверхні або переважно покриті такими матеріалами чи папером

4203*

Предмети одягу та додаткові речі до одягу, з натуральної або композиційної шкіри

4303

Одяг з хутра, речі для одягу з хутра та інші вироби з натурального хутра

4409*

Пилопродукція з деревини (включаючи дощечки та фриз для паркетного покриття підлоги, незібрані) у вигляді профільованого погонажу (з гребенями, пазами, шпунтовані, із стесаними краями, з'єднанням у вигляді напівкруглого калювання, фасонні, закруглені тощо) уздовж будь-яких країв чи площин, стругані або нестругані, шліфовані або нешліфовані, що мають або не мають торцеві з'єднання

4418 10*

Вікна, двері балконні та їх рами і наличники

4418 20*

Двері та їх рами, наличники і пороги

4418 71 00 00*
4418 72 00 00*
4418 79 00 00*

Зібрані панелі для підлоги

4901

Друковані книги, книжки, брошури, листівки та аналогічні друковані матеріали, зброшуровані або у вигляді окремих аркушів

4911

Інша друкована продукція, включаючи друковані репродукції та фотографії

5904

Лінолеум, розрізаний або не розрізаний за формою; матеріали для покриття підлоги, на текстильній основі, розрізані або не розрізані за формою

61

Одяг та додаткові речі до одягу, трикотажні

62

Одяг та додаткові речі до одягу, текстильні, крім трикотажних

6309 00 00

Одяг та інші вироби, що використовувалися

64

Взуття, гетри та аналогічні вироби; їх частини

6808 00 00 00*

Панелі, плити, плитки, блоки та аналогічні вироби з рослинних волокон, соломи або стружки, тріски, частинок, тирси тощо, агломеровані з цементом, гіпсом або іншими мінеральними речовинами

6809*

Вироби з гіпсу або сумішей на основі гіпсу

6907*

Плитка та плити для мостіння і покриття підлоги, печей, камінів або стін, керамічні неглазуровані; кубики керамічні неглазуровані для мозаїки та аналогічні вироби, на основі і без неї

6908*

Плитка для мостіння, облицювальна для підлоги, печей, камінів чи стін керамічна глазурована; кубики керамічні глазуровані для мозаїчних робіт та аналогічні вироби, на основі або без неї

6910*

Раковини, умивальники, консолі раковин, ванни, біде, унітази, зливні бачки, пісуари та аналогічні санітарно-технічні вироби, з кераміки

7308 30 00 00

Двері, вікна та їх рами і пороги для дверей

7610 10 00 00

Двері, вікна та їх рами, пороги для дверей

8302*

Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні вироби з недорогоцінних металів, що використовуються для меблів, дверей, сходів, вікон, віконниць, у кузовах транспортних засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, вішалки для одягу, капелюхів, підставки та аналогічні вироби з недорогоцінних металів; ролики з арматурою з недорогоцінних металів; замикальні пристрої для автоматичних дверей з недорогоцінних металів

8407*

Двигуни внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням, із зворотно-поступальним або обертовим рухом поршня

8408*

Двигуни внутрішнього згоряння поршневі з компресійним запалюванням (дизелі або напівдизелі)

8409*

Частини, призначені виключно або переважно для двигунів товарної позиції 8407 або 8408

8413*

Насоси для рідин з витратоміром або без нього; механізми для підіймання рідини

8414

Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або інші газові компресори та вентилятори; вентиляційні або рециркуляційні витяжні ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром або без нього

8415**

Установки для кондиціонування повітря, до складу яких входять вентилятори з двигуном та прилади для змінювання температури і вологості повітря, включаючи кондиціонери, в яких вологість не регулюється окремо

8418

Холодильники, морозильники та інше холодильне або морозильне обладнання, електричне або інших типів; теплові насоси, крім установок для кондиціонування повітря, товарної позиції 8415

8421

Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; обладнання та пристрої для фільтрування або очищення рідин чи газів

8428

Інші машини та пристрої для підіймання, переміщення, навантажування або розвантажування (наприклад, ліфти, ескалатори, конвеєри, канатні дороги)

8432

Машини сільськогосподарські, садові або лісогосподарські для підготовки або оброблення ґрунту; котки для газонів або спортивних майданчиків

8433

Машини або механізми для збирання або обмолоту сільськогосподарських культур, включаючи преси для соломи або сіна; газонокосарки та сінокосарки; машини для очищення, сортування або вибраковування яєць, плодів або інших сільськогосподарських продуктів, крім машин, зазначених у товарній позиції 8437

8434

Установки і апарати доїльні та обладнання для обробки та переробки молока

8436

Інше обладнання для сільського господарства, садівництва, лісового господарства, птахівництва або бджільництва, включаючи обладнання для пророщування насіння з механічним або нагрівальним обладнанням; інкубатори та брудери для птахівництва

8437

Машини для очищення, сортування або калібрування насіння, зерна чи сухих бобових культур; обладнання для борошномельної промисловості або інше обладнання для обробки зернових чи сухих бобових культур, крім машин, що використовуються на сільськогосподарських фермах

8438

Обладнання для промислового приготування або виробництва харчових продуктів чи напоїв, не включене до інших угруповань, крім обладнання для екстрагування або виробництва тваринних чи нелетких рослинних жирів, або олій

8443

Обладнання друкарське, в якому використовуються для друку пластини, циліндри та інші друкарські елементи товарної позиції 8442; інші принтери, копіювальні апарати, факсимільні апарати, об'єднані або ні; частини та аксесуари до них

8450**

Машини пральні, побутові або для пралень, включаючи машини з віджимним пристроєм

8452**

Машини швейні, крім машин для оправлення, брошурування товарної позиції 8440; меблі, основи та кришки, спеціально призначені для швейних машин; голки для швейних машин

8471

Машини автоматичного оброблення інформації та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні пристрої, машини для перенесення даних на носії інформації у кодованому вигляді та машини для оброблення аналогічної інформації, в іншому місці не зазначені

8473 30

Частини та приладдя до машин товарної позиції 8471

8481

Крани, клапани, вентилі та аналогічна арматура для трубопроводів, котлів, резервуарів, цистерн, баків або аналогічних ємкостей, включаючи редукційні клапани та терморегулювальні вентилі

8501*

Двигуни та генератори, електричні (крім електрогенераторних установок)

8504*

Трансформатори електричні, статичні перетворювачі електричні (наприклад випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі

8508**

Пилососи

8509**

Машини електромеханічні побутові з умонтованим електродвигуном, крім пилососів товарної позиції 8508

8510**

Електробритви, машинки для підстригання волосся та епіляційні апарати з вмонтованим електродвигуном

8511*

Електроприлади для запалювання або пуску двигунів внутрішнього згоряння із запаленням від іскри або компресійним методом (наприклад, магнето-запалювання, магнітоелектричні генератори постійного струму, котушки запалювання, свічки запалювання або розжарювання, стартери); генератори (наприклад, постійного та змінного струму) та переривники типу, що використовуються разом з такими двигунами

8516

Електричні водонагрівачі акумулювальні або безінерційні та електричні нагрівачі занурені; прилади електричні для обігрівання приміщень, ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські (наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці для гарячої завивки) або сушарки для рук; праски електричні; інші побутові електронагрівальні прилади; елементи опору нагрівальні, крім включених до товарної позиції 8545

8517

Телефонні апарати, включаючи апарати телефонні для сотових мереж зв'язку та інших бездротових мереж зв'язку; інша апаратура для передачі або приймання голосу, зображень та іншої інформації, включаючи апаратуру для комунікації в мережі дротового або бездротового зв'язку (наприклад, у локальній або глобальній мережі зв'язку), крім передавальної або приймальної апаратури товарних позицій 8443, 8525, 8527 або 8528

8518**

Мікрофони та підставки для них; гучномовці, вмонтовані або не вмонтовані в корпус; навушники та телефони головні, об'єднані чи не об'єднані з мікрофоном, та комплекти, які складаються з мікрофона та одного гучномовця чи більше; підсилювачі звукових частот електричні; електричні звукопідсилювальні комплекти

8519

Звукозаписувальна або звуковідтворювальна апаратура

8521

Апаратура для відеозапису або відтворювання відеозаписів, з відеотюнером або без нього

8523

Диски, стрічки, твердотільні енергонезалежні пристрої для зберігання інформації, "smart-картки" та інші носії для запису звуку або інших явищ, записані або незаписані, включаючи матриці та форми для виготовлення дисків, крім виробів групи 37

8525

Апаратура передавальна для радіомовлення або телебачення, до складу якої входять або не входять приймальна, звукозаписувальна чи звуковідтворювальна апаратура; телевізійні камери; цифрові камери та записувальні відеокамери

8527

Приймальна апаратура для радіомовлення, поєднана чи не поєднана в одному корпусі із звукозаписувальною або звуковідтворювальною апаратурою або з годинником

8528

Монітори та проектори, до складу яких не входить приймальна телевізійна апаратура; приймальна апаратура для телебачення, поєднана або не поєднана з радіомовним приймачем або з пристроєм, що записує або відтворює звук чи зображення

8529*

Частини, призначені виключно або переважно для апаратури товарних позицій 8525 - 8528

8536

Електрична апаратура для комутації або захисту електричних кіл чи для приєднання до електричних кіл або в електричних колах (наприклад, вимикачі, роз'єднувачі, перемикачі, реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, патрони для ламп та інші з'єднувачі, коробки з'єднання), для напруги не більш як 1000 В; з'єднувачі для оптичних волокон, волоконно-оптичних джгутів або кабелів

8537*

Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні щити та інші основи, обладнані двома або більше пристроями товарної позиції 8535 або 8536, для контролю або розподілу електричного струму, включаючи пристрої чи апаратуру групи 90, та цифрові апарати керування, крім комутаційних пристроїв товарної позиції 8517

8540*

Лампи, трубки електронні з термокатодом, холодним катодом чи фотокатодом (наприклад, лампи, трубки вакуумні, паро- чи газонаповнені, ртутні дугові випрямні лампи та трубки, електронно-променеві трубки, телевізійні передавальні трубки)

8607

Частини до залізничних локомотивів або моторних вагонів трамвая або рухомого складу

8701

Трактори (за винятком тракторів товарної позиції 8709)

8702 (крім коду товару згідно з УКТЗЕД 8702 90 90)

Моторні транспортні засоби, призначені для перевезення 10 осіб і більше, включаючи водія

8703

Автомобілі легкові та інші моторні транспортні засоби, призначені головним чином для перевезення людей (крім моторних транспортних засобів товарної позиції 8702), включаючи вантажопасажирські автомобілі-фургони та гоночні автомобілі

8704 (крім кодів товарів згідно з УКТЗЕД
8704 21 10 00; 8704 22 10 00; 8704 23 10 00; 8704 31 10 00; 8704 32 10 00; 8704 90 00 00)

Моторні транспортні засоби для перевезення вантажів

8705*

Моторні транспортні засоби спеціального призначення, крім призначених головним чином для перевезення людей або вантажів (наприклад, автомобілі вантажні для аварійного ремонту, автокрани, автомобілі пожежні, автобетономішалки, автомобілі прибиральні для доріг, автомобілі поливомийні, автомобілі-майстерні, радіологічні автомобілі)

8706 00

Шасі з установленими двигунами для автомобілів товарних позицій 8701 - 8705

8707

Кузови (включаючи кабіни) для моторних транспортних засобів товарних позицій 8701 - 8705

8708*

Частини та пристрої моторних транспортних засобів товарних позицій 8701 - 8705

8711

Мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з допоміжним двигуном, з колясками або без них; коляски

8716 10 98 00

Причепи та напівпричепи типу причіпних будиночків для тимчасового проживання у кемпінгах або для автотуристів вагою більш як 1600 кг

9303

Інша зброя вогнепальна та аналогічні засоби, що використовують заряд вибухової речовини (наприклад, спортивна гладкоствольна та нарізна зброя, вогнепальна зброя, яка заряджається з дула, ракетниці та інші пристрої пуску сигнальних ракет, пістолети та револьвери для стрільби холостими патронами, пістолети для гуманного забою тварин, що стріляють стрижнями, лінемети)

9401

Меблі для сидіння (крім включених до товарної позиції 9402), які перетворюються або не перетворюються на ліжка, та їх частини

9403

Інші меблі та їх частини

____________
* Забезпечення сплати митних платежів є обов'язковим під час переміщення товарів територією України лише внутрішнім транзитом.

** Забезпечення сплати митних платежів є обов'язковим під час переміщення товарів територією України лише прохідним транзитом.

*** Забезпечення сплати митних платежів здійснюється у разі, коли заявлена у періодичній митній декларації кількість товарів, що переміщуються через митний кордон України трубопровідним транспортом за цією декларацією, перевищує сумарну кількість таких товарів того ж декларанта, які оформлювалися у митних режимах імпорту або митного складу протягом попередніх 365 днів за митними деклараціями, заповненими у звичайному порядку, чи за додатковими деклараціями до періодичних митних декларацій та/або у разі наявності у декларанта на день подання періодичної митної декларації несплачених митних платежів, що справляються у зв'язку з ввезенням таких товарів на митну територію України трубопровідним транспортом, випущених митним органом після оформлення періодичної митної декларації у митний режим, який передбачає сплату митних платежів.".

____________

Опрос