Идет загрузка документа (14 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины

КМ Украины
Постановление КМ от 03.11.2019 № 922
действует с 20.11.2019

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 3 листопада 2019 р. N 922

Київ

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

О. ГОНЧАРУК

Інд. 67

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У Порядку проведення Державною аудиторською службою, її міжрегіональними територіальними органами державного фінансового аудиту виконання бюджетних програм, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 10 серпня 2004 р. N 1017 (Офіційний вісник України, 2004 р., N 32, ст. 2144; 2018 р., N 75, ст. 2510):

1) пункт 7 викласти в такій редакції:

"7. Аудит проводиться згідно із затвердженим у встановленому порядку та погодженим із Міністром фінансів планом проведення заходів державного фінансового контролю, що розміщується на офіційному веб-сайті Держаудитслужби.";

2) в абзаці першому пункту 29 слова "Міністра Кабінету Міністрів України" замінити словами "Міністра фінансів".

2. У Порядку проведення Державною аудиторською службою, її міжрегіональними територіальними органами державного фінансового аудиту місцевих бюджетів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 2007 р. N 698 (Офіційний вісник України, 2007 р., N 37, ст. 1453; 2018 р., N 59, ст. 2043):

1) у пункті 7 слова "погодженим з Міністром Кабінету Міністрів України планом заходів" замінити словами "погодженим із Міністром фінансів планом проведення заходів";

2) абзац перший пункту 28 викласти в такій редакції:

"28. Керівник Держаудитслужби інформує Міністра фінансів про результати аудиту та/або стан врахування і результати впровадження пропозицій та рекомендацій об'єктом аудиту і приймає рішення про таке інформування заінтересованих органів та громадськості.".

3. Текст Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. N 375 (Офіційний вісник України, 2014 р., N 69, ст. 1936; 2016 р., N 100, ст. 3262), крім підпункту 85 пункту 4, після слів "контролю за дотриманням бюджетного законодавства" доповнити словами ", державного фінансового контролю".

4. У Положенні про Державну аудиторську службу України, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 3 лютого 2016 р. N 43 (Офіційний вісник України, 2016 р., N 12, ст. 506, N 60, ст. 2062, N 100, ст. 3261; 2018 р., N 36, ст. 1269):

1) у пункті 1 слова "спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України та який забезпечує формування і реалізує" замінити словами "спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів та який реалізує";

2) у пункті 3:

у підпункті 1 слова "забезпечення формування і" виключити;

доповнити пункт підпунктом 21 такого змісту:

"21) внесення на розгляд Міністра фінансів пропозицій щодо забезпечення формування державної політики у сфері державного фінансового контролю;";

3) у підпункті 1 пункту 4 слова "Кабінетові Міністрів України" замінити словами "Міністру фінансів";

4) пункт 9 викласти в такій редакції:

"9. Держаудитслужба в межах повноважень, передбачених законом, на основі і на виконання Конституції та законів України, актів Президента України та постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України, наказів Мінфіну видає накази організаційно-розпорядчого характеру, організовує та контролює їх виконання.";

5) у пункті 11:

підпункт 2 викласти в такій редакції:

"2) вносить на розгляд Міністра фінансів пропозиції щодо забезпечення формування державної політики у сфері державного фінансового контролю, зокрема розроблені Держаудитслужбою проекти законів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, а також позицію щодо проектів, розробниками яких є інші міністерства;";

доповнити пункт підпунктом 31 такого змісту:

"31) вносить на розгляд Міністра фінансів проекти нормативно-правових актів Мінфіну з питань, що належать до компетенції Держаудитслужби;";

підпункт 4 після слів "Кабінету Міністрів України" доповнити словами ", наказів Мінфіну";

підпункт 5 викласти в такій редакції:

"5) подає Міністру фінансів для затвердження плани роботи Держаудитслужби;";

доповнити пункт підпунктом 61 такого змісту:

"61) звітує перед Міністром фінансів про виконання планів роботи Держаудитслужби та покладених на неї завдань, усунення порушень і недоліків, виявлених під час проведення перевірок діяльності Держаудитслужби, її територіальних органів, а також про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у допущених порушеннях;";

підпункт 9 викласти в такій редакції:

"9) призначає на посаду та звільняє з посади керівників та заступників керівників міжрегіональних територіальних органів Держаудитслужби відповідно до законодавства про державну службу;";

доповнити пункт підпунктами 111, 141 і 151 такого змісту:

"111) призначає на посаду та звільняє з посади за погодженням з Міністром фінансів керівників і заступників керівників самостійних структурних підрозділів апарату Держаудитслужби;";

"141) забезпечує взаємодію Держаудитслужби з визначеним Міністром фінансів структурним підрозділом Мінфіну, відповідальним за взаємодію з Держаудитслужбою;";

"151) забезпечує дотримання встановленого Міністром фінансів порядку обміну інформацією між Мінфіном і Держаудитслужбою та своєчасне подання такої інформації;";

підпункт 19 викласти в такій редакції:

"19) вносить Міністру фінансів пропозиції щодо утворення в межах граничної чисельності державних службовців та працівників Держаудитслужби і коштів, передбачених на її утримання, міжрегіональних територіальних органів Держаудитслужби, які є юридичними особами публічного права, а також щодо ліквідації, реорганізації Кабінетом Міністрів України таких органів;";

доповнити пункт підпунктом 231 такого змісту:

"231) забезпечує виконання наказів Мінфіну та доручень Міністра фінансів з питань, що належать до компетенції Держаудитслужби;";

6) абзац другий пункту 14 викласти в такій редакції:

"Структуру апарату Держаудитслужби, її міжрегіональних територіальних органів затверджує Голова Держаудитслужби за погодженням з Міністром фінансів.".

5. У Порядку проведення Державною аудиторською службою, її міжрегіональними територіальними органами державного фінансового аудиту державних (регіональних) цільових програм, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2018 р. N 692 (Офіційний вісник України, 2018 р., N 70, ст. 2380):

1) пункт 8 викласти в такій редакції:

"8. Аудит проводиться згідно із затвердженим у встановленому порядку та погодженим із Міністром фінансів планом проведення заходів державного фінансового контролю, що розміщується на офіційному веб-сайті Держаудитслужби.";

2) в абзаці першому пункту 31 слова "Міністра Кабінету Міністрів України" замінити словами "Міністра фінансів".

6. У Порядку проведення Державною аудиторською службою, її міжрегіональними територіальними органами державного фінансового аудиту інвестиційних проектів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 12 вересня 2018 р. N 740 (Офіційний вісник України, 2018 р., N 74, ст. 2482):

1) пункт 8 викласти в такій редакції:

"8. Аудит проводиться згідно із затвердженим у встановленому порядку та погодженим із Міністром фінансів планом проведення заходів державного фінансового контролю, що розміщується на офіційному веб-сайті Держаудитслужби.";

2) абзац перший пункту 30 викласти в такій редакції:

"30. Керівник Держаудитслужби інформує Міністра фінансів про результати аудиту та/або стан врахування і результати впровадження пропозицій та рекомендацій об'єктом аудиту і приймає рішення про таке інформування заінтересованих органів та громадськості.".

7. У Порядку проведення Державною аудиторською службою, її міжрегіональними територіальними органами державного фінансового аудиту Пенсійного фонду України, фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 р. N 1147 (Офіційний вісник України, 2019 р., N 4, ст. 135):

1) абзац перший пункту 8 викласти в такій редакції:

"8. Аудит проводиться згідно із затвердженим у встановленому порядку та погодженим із Міністром фінансів планом проведення заходів державного фінансового контролю, що розміщується на офіційному веб-сайті Держаудитслужби.";

2) абзац перший пункту 31 викласти в такій редакції:

"31. Керівник Держаудитслужби інформує Міністра фінансів про результати аудиту та/або стан врахування і результати впровадження пропозицій та рекомендацій об'єктом аудиту і приймає рішення про таке інформування заінтересованих органів та громадськості.".

8. У Порядку проведення Державною аудиторською службою, її міжрегіональними територіальними органами державного фінансового аудиту діяльності суб'єктів господарювання, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 27 березня 2019 р. N 252 (Офіційний вісник України, 2019 р., N 28, ст. 989):

1) пункт 9 викласти в такій редакції:

"9. Аудит проводиться згідно із затвердженим у встановленому порядку та погодженим із Міністром фінансів планом проведення заходів державного фінансового контролю, що розміщується на офіційному веб-сайті Держаудитслужби.";

2) абзац перший пункту 31 викласти в такій редакції:

"31. Керівник Держаудитслужби інформує Міністра фінансів про результати аудиту та/або стан врахування і результати впровадження пропозицій та рекомендацій об'єктом аудиту і приймає рішення про таке інформування заінтересованих органів та громадськості.".

9. У Порядку проведення Державною аудиторською службою, її міжрегіональними територіальними органами державного фінансового аудиту використання інформаційних технологій, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 22 травня 2019 р. N 517 (Офіційний вісник України, 2019 р., N 50, ст. 1692):

1) у пункті 8:

абзац перший викласти в такій редакції:

"8. Аудит проводиться згідно із затвердженим у встановленому порядку та погодженим із Міністром фінансів планом проведення заходів державного фінансового контролю, що розміщується на офіційному веб-сайті Держаудитслужби.";

в абзаці другому слова ", який розміщується на офіційному веб-сайті Держаудитслужби" виключити;

2) абзац перший пункту 29 викласти в такій редакції:

"29. Керівник Держаудитслужби інформує Міністра фінансів про результати аудиту та/або стан врахування і результати впровадження пропозицій та рекомендацій об'єктом аудиту і приймає рішення про таке інформування заінтересованих органів та громадськості.".

____________

Опрос