Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Некоторые вопросы осуществления выплат работникам бюджетных учреждений

КМ Украины
Постановление КМ от 03.11.2019 № 918
действует с 09.11.2019

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 3 листопада 2019 р. N 918

Київ

Деякі питання здійснення виплат працівникам бюджетних установ

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

2. Установити, що уповноважені банки, які до дня набрання чинності цією постановою були визначені переможцями конкурсу на право виплати пенсій, грошової допомоги та заробітної плати працівникам бюджетних установ і у двомісячний строк не забезпечили виконання вимог цієї постанови, припиняють виконання функцій уповноваженого банку на підставі рішення конкурсної комісії про припинення банками функцій уповноваженого банку.

3. Міністерству фінансів забезпечити у двомісячний строк проведення конкурсного відбору уповноважених банків, через які здійснюється виплата пенсій, грошової допомоги та заробітної плати працівникам бюджетних установ.

4. Міністерствам, іншим центральним та місцевим органам виконавчої влади протягом місяця з дня прийняття рішення конкурсною комісією щодо визначення уповноважених банків укласти з ними договори про виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ, а також рекомендувати державним колегіальним органам, визначеним Законом України від 7 липня 2011 р. N 3610-VI "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо національних комісій, що здійснюють державне регулювання природних монополій, у сфері зв'язку та інформатизації, ринків цінних паперів і фінансових послуг", у зазначений строк укласти відповідні договори.

 

Прем'єр-міністр України

О. ГОНЧАРУК

Інд. 67

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У Порядку проведення конкурсного відбору банків, через які здійснюється виплата пенсій, грошової допомоги та заробітної плати працівникам бюджетних установ, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2001 р. N 1231 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 39, ст. 1762; 2016 р., N 79, ст. 2636; 2018 р., N 13, ст. 446):

1) в абзаці першому пункту 3 слова "не запроваджувався особливий режим контролю за діяльністю банку та" виключити;

2) пункт 7 доповнити підпунктом 13 такого змісту:

"13) інформацію про наявність систем дистанційного обслуговування рахунка, зокрема "клієнт - Інтернет - банк".";

3) пункт 16 після абзацу п'ятого доповнити новим абзацом такого змісту:

"забезпечення відповідності приміщень, у яких здійснюється обслуговування клієнтів, згідно з графіком, визначеним пунктом 4 постанови Правління Національного банку від 22 грудня 2018 р. N 149 "Про затвердження Положення про ліцензування банків";".

У зв'язку з цим абзаци шостий і сьомий вважати відповідно абзацами сьомим і восьмим;

4) в абзаці першому пункту 17 слова і цифру "пунктом 3 цього Порядку, та" замінити словами і цифрами "пунктами 3, 16 цього Порядку, та/або";

5) у додатку 2 до Порядку:

пункт 2 у графі "Найменування послуг" доповнити словами і цифрами ", у розмірі не менш як 50 відсотків середньозваженої процентної ставки в річному обчисленні за місяць за строковими депозитами, залученими банками у фізичних осіб в національній валюті, за даними Національного банку";

доповнити додаток пунктом 8 такого змісту:

"8.

Проведення дистанційного обслуговування рахунка, зокрема "клієнт - Інтернет - банк"

протягом строку дії договору, укладеного з одержувачем".

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2005 р. N 318 "Про удосконалення механізму виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ та державної соціальної допомоги" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 17, ст. 905; 2016 р., N 79, ст. 2636):

1) у вступній частині слова "зменшення витрат, пов'язаних з отриманням готівки в установах банків, її доставкою до бюджетних установ та охороною," виключити;

2) у пункті 1 слова "за їх письмовою згодою" виключити.

3. У постанові Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2011 р. N 98 "Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 11, ст. 488):

1) у пункті 5:

абзац перший викласти в такій редакції:

"5. Підприємства, установи та організації, що направляють працівників у відрядження, забезпечують їх коштами як аванс для здійснення поточних витрат (у межах України - у національній валюті, за кордон - у валюті держави, до якої відряджається працівник, або у доларах США/євро, або у гривневому еквіваленті за офіційним курсом Національного банку, встановленим на день видачі авансу). Аванс перераховується на відповідний рахунок працівника для використання із застосуванням платіжних карток.";

в абзаці другому слова "до каси або зарахуванню" виключити;

2) пункт 2 приміток до додатка 1 до постанови викласти в такій редакції:

"2. Забезпечення працівників коштами у разі відрядження за межі України здійснюється з урахуванням затвердженої суми витрат на відрядження чи в сумі, еквівалентній зазначеній сумі в іноземній валюті, за офіційним курсом Національного банку, встановленим на день подання уповноваженому банку розрахунку витрат на відрядження, або у гривневому еквіваленті за офіційним курсом Національного банку, встановленим на день видачі авансу.".

____________

Опрос