Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в постановления Кабинета Министров Украины от 21 октября 1995 г. N 848 и от 27 июля 1998 г. N 1156

КМ Украины
Постановление КМ от 20.10.2019 № 878
редакция действует с 21.05.2020

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 20 жовтня 2019 р. N 878

Київ

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 р. N 848 і від 27 липня 1998 р. N 1156

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановами Кабінету Міністрів України
 від 25 березня 2020 року N 247
,
від 20 травня 2020 року N 392

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 р. N 848 "Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива" (ЗП України, 1996 р., N 2, ст. 76; Офіційний вісник України, 2000 р., N 5, ст. 178; 2019 р., N 69, ст. 2390) і від 27 липня 1998 р. N 1156 "Про новий розмір витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива у разі надання житлової субсидії" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 30, ст. 1129; 2000 р., N 5, ст. 178; 2019 р., N 36, ст. 1263) зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування, крім пункту 2 змін, затверджених цією постановою, який набирає чинності з першого числа місяця, що настає за місяцем, у якому відмінено карантин, встановлений Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 25.03.2020 р. N 247,
від 20.05.2020 р. N 392)

 

Прем'єр-міністр України

О. ГОНЧАРУК

Інд. 37

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 р. N 848 і від 27 липня 1998 р. N 1156

1. У Положенні про порядок призначення житлових субсидій, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 р. N 848:

1) абзац перший пункту 10 після слів "які проживають самі," доповнити словами "а також дитячим будинкам сімейного типу";

2) перше речення пункту 12 після слів "для домогосподарства" доповнити словами і цифрами ", а для дитячих будинків сімейного типу - не більш як на 50 відсотків";

3) у пункті 14:

у підпункті 2:

абзац перший після слів "крім мопеда" доповнити словами "і причепа";

абзац другий після слів "придбання автомобіля" доповнити словами ", а також транспортні засоби, придбані батьками-вихователями дитячих будинків сімейного типу";

в абзаці четвертому підпункту 3 слова "(крім випадків, коли наявна заборгованість роботодавця із виплати заробітної плати та сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за таких осіб)" замінити словами "(крім військовослужбовців, а також осіб, щодо яких наявна заборгованість роботодавця із виплати заробітної плати та сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування)";

підпункт 5 після слів "витрат на управління багатоквартирним будинком," доповнити словами "строк позовної давності якої не минув і";

4) перше речення абзацу третього пункту 24 після слова "крім" доповнити словами і цифрами "доходів одного з подружжя, якщо обом більше 60 років і вони проживають у сільській місцевості або селищах міського типу,";

5) абзац четвертий пункту 31 викласти в такій редакції:

"стипендія (крім соціальної стипендії студентів (курсантів) з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа у разі продовження навчання до 23 років або до закінчення відповідних навчальних закладів, а також студентів (курсантів) закладів вищої освіти, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків);";

6) пункт 32 після абзацу шостого доповнити новими абзацами такого змісту:

"житлова субсидія;

пільги на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу;".

У зв'язку з цим абзац сьомий вважати абзацом дев'ятим;

7) пункт 33 після абзацу восьмого доповнити новим абзацом такого змісту:

"матеріальна допомога дитячим будинкам сімейного типу, яка виплачується за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;".

У зв'язку з цим абзаци дев'ятий - одинадцятий вважати відповідно абзацами десятим - дванадцятим;

8) абзаци десятий і одинадцятий пункту 50 викласти в такій редакції:

"- розмір цін і тарифів на житлово-комунальні послуги і платежів за такі послуги;

- розмір внесків/платежів об'єднанню на оплату витрат на управління багатоквартирним будинком;";

9) пункт 69 доповнити абзацом такого змісту:

"Якщо до складу домогосподарства входить особа, яка має право на пільги з оплати житлово-комунальних послуг, субсидія призначається з місяця, що настає за місяцем, в якому нараховано пільги, але не раніше місяця подання заяви.";

10) пункт 75 викласти в такій редакції:

"75. У разі подання заяви протягом двох місяців з початку опалювального (неопалювального) сезону житлова субсидія призначається з початку такого сезону, але не раніше дня виникнення права на її отримання.";

11) в абзаці першому пункту 78 та пункті 87 слово "сезон" в усіх відмінках замінити словом "період" у відповідному відмінку;

12) в абзаці п'ятому пункту 119 цифри "91" замінити цифрами "90";

13) пункт 127 після слова "вирішується" доповнити словами "органом, який призначив житлову субсидію,".

2. В абзаці п'ятому пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 27 липня 1998 р. N 1156 цифри "15" замінити цифрами "20".

____________

Опрос