Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка взаимодействия Уполномоченного по защите государственного языка с органами государственной власти, органами власти Автономной Республики Крым, органами местного самоуправления

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок от 21.08.2019 № 819
действует с 27.05.2020

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 21 серпня 2019 р. N 819

Київ

Про затвердження Порядку взаємодії Уповноваженого із захисту державної мови з органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування

Відповідно до абзацу другого частини другої статті 53 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок взаємодії Уповноваженого із захисту державної мови з органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, що додається.

2. Ця постанова набирає чинності через три місяці з дня призначення Уповноваженого із захисту державної мови, крім пункту 2 Порядку, затвердженого цією постановою, який набирає чинності одночасно із статтею 56 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 73

 

ПОРЯДОК
взаємодії Уповноваженого із захисту державної мови з органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування

1. Цим Порядком визначається механізм взаємодії Уповноваженого із захисту державної мови (далі - Уповноважений) з органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, спрямованої на захист державної мови як невіддільного елементу конституційного ладу, забезпечення дотримання порядку її функціонування і застосування, визначеного Законом України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" (далі - Закон).

2. Національна поліція, Держпродспоживслужба, органи державної влади можуть залучатися Уповноваженим до заходів контролю за застосуванням державної мови (далі - заходи контролю), які здійснюються відповідно до пункту 1 частини першої статті 53, статті 56 Закону.

Уповноважений надсилає відповідному органу державної влади лист, у якому повідомляє про заплановані заходи контролю та строки їх здійснення, обґрунтовує потребу залучення представника такого органу до заходів контролю, визначає строк подання кандидатур. До листа додається копія рішення Уповноваженого про здійснення контролю за застосуванням державної мови.

Керівники відповідних органів державної влади у визначений у листі строк подають Уповноваженому кандидатури представників, які залучаються до заходів контролю.

За зверненням Уповноваженого відповідні органи державної влади у разі наявності передбачених законом підстав у межах повноважень здійснюють заходи державного нагляду (контролю) у відповідних сферах та про результати таких заходів інформують Уповноваженого з надсиланням копій акта, складеного за результатами заходу, припису чи розпорядження (за наявності підстав).

У разі виявлення порушення визначених Законом вимог щодо застосування державної мови під час здійснення власних заходів державного нагляду (контролю) відповідні органи державної влади інформують про це Уповноваженого.

3. Уповноважений надає висновки і рекомендації органам державної влади, органам влади Автономної Республіки Крим та органам місцевого самоврядування щодо застосування української мови як державної в їх діяльності за зверненнями таких органів та/або за результатами здійснення заходів контролю або моніторингу дотримання законодавства про державну мову.

Інформація, що міститься в річному публічному звіті про діяльність Уповноваженого і про стан дотримання Закону, розміщеному на офіційному веб-сайті Уповноваженого відповідно до частини п'ятої статті 49 Закону, враховується органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування в їх діяльності.

4. Висновки про ознаки публічного приниження чи зневажання державної мови в публічних виступах посадових осіб органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування в Україні, підприємств, установ та організацій державної і комунальної форм власності, громадських об'єднань, політичних партій та інших юридичних осіб не пізніше ніж на наступний робочий день після оприлюднення надсилаються Уповноваженим їх керівникам або вищим органам для розгляду в межах компетенції та вжиття за наявності підстав відповідних заходів реагування.

Висновки про ознаки публічного приниження чи зневажання державної мови в публічних виступах посадових осіб іноземних держав не пізніше ніж на наступний робочий день після оприлюднення надсилаються Уповноваженим до МЗС.

5. Для підготовки пропозицій Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до законодавства щодо захисту державної мови Уповноважений може ініціювати утворення міжвідомчих робочих груп, до складу яких можуть входити представники міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, органів влади Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, інших державних органів, органів місцевого самоврядування.

Підготовка та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проектів актів законодавства щодо захисту державної мови здійснюються відповідно до вимог Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. N 950 (Офіційний вісник України, 2007 р., N 54, ст. 2180; 2011 р., N 88, ст. 3199).

6. Забезпечення організації взаємодії Уповноваженого з органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування покладається на секретаріат Уповноваженого.

____________

Опрос