Идет загрузка документа (24 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка образования и деятельности поисковых групп

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок от 21.08.2019 № 802
действует с 29.08.2019

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 21 серпня 2019 р. N 802

Київ

Про затвердження Порядку утворення та діяльності пошукових груп

Відповідно до абзацу тринадцятого частини першої статті 1 Закону України "Про правовий статус осіб, зниклих безвісти" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок утворення та діяльності пошукових груп, що додається.

2. Центральним органам виконавчої влади привести у місячний строк власні нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 29

 

ПОРЯДОК
утворення та діяльності пошукових груп

1. Цей Порядок визначає процедуру утворення пошукових груп для здійснення пошуку осіб, зниклих безвісти, в тому числі зниклих безвісти за особливих обставин, їх останків, розшуку і фіксації місць поховань осіб, зниклих безвісти, в тому числі зниклих безвісти за особливих обставин, вилучення тіл (останків) померлих (загиблих) осіб та вивезення їх останків (далі - пошукові групи), а також організації їх діяльності.

2. Пошукові групи у своїй діяльності керуються Конституцією та законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, рішеннями центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також цим Порядком.

3. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про правовий статус осіб, зниклих безвісти".

4. Пошукова група з розшуку осіб, зниклих безвісти, утворюється за рішенням органу, уповноваженого на облік та/або розшук осіб, зниклих безвісти.

Керівництво пошуковою групою з розшуку осіб, зниклих безвісти, а також її матеріально-технічне забезпечення здійснюється цим уповноваженим органом.

5. Утворення пошукових груп з розшуку осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, здійснюється Комісією з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин (далі - Комісія), за погодженням з Національною поліцією, СБУ і Генеральним штабом Збройних Сил. Діяльність таких пошукових груп спрямовується на здійснення пошуку осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, їх останків, розшук і фіксацію місць поховання таких осіб, вилучення тіл (останків) померлих (загиблих) осіб та вивезення їх останків, здійснення пошукових дій, у тому числі в районі проведення антитерористичної операції, районі здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації та на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях.

6. У разі утворення пошукових груп з розшуку осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, пропозиції щодо їх утворення та персонального складу вносяться до Комісії органами, уповноваженими на облік та/або розшук осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

Комісія розглядає пропозиції щодо утворення пошукової групи з розшуку осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, і приймає відповідне рішення.

У разі прийняття рішення про утворення пошукової групи з розшуку осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Комісія визначає персональний склад такої групи та її керівника.

7. Керівник пошукової групи:

1) організовує роботу та контролює діяльність пошукової групи;

2) розподіляє обов'язки між учасниками пошукової групи під час проведення пошукових робіт;

3) проводить інструктаж учасників пошукової групи щодо заходів безпеки в разі виявлення вогнепальної зброї, боєприпасів та вибухонебезпечних предметів, сильнодіючих отруйних речовин, а також під час пересування територією, де відбуваються бойові дії, тимчасово окупованою територією у Донецькій та Луганській областях, проведення пошукових робіт на такій території (під особистий підпис і підпис учасника пошукової групи);

4) приймає рішення про припинення участі в пошукових роботах окремо взятого учасника пошукової групи на будь-якій стадії проведення пошукових робіт, а також про припинення пошукових робіт у разі виникнення обставин, що загрожують життю і здоров'ю учасників пошукової групи;

5) взаємодіє з командирами військових частин (підрозділів) Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, з уповноваженими посадовими особами правоохоронних органів, органів прокуратури, інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування, військово-цивільними адміністраціями в районі проведення бойових дій з метою забезпечення виконання покладених на пошукову групу завдань;

6) інформує органи Національної поліції та прокуратури про розташування виявлених місць поховання або місцезнаходження тіл (останків) померлих (загиблих) осіб та вивезення (транспортування) їх останків;

7) складає передбачені цим Порядком документи про результати проведення пошукових робіт і подає їх слідчому, який проводить досудове розслідування за фактом зникнення особи безвісти або виявлення невпізнаного тіла або останків померлої особи;

8) за результатами проведених пошукових робіт готує для відповідного уповноваженого органу або Комісії звіт, у якому зазначаються перелік проведених пошукових робіт, час і місце їх проведення, опис ділянок місцевості, на яких вони проводилися, їх координати, а також результати пошукових робіт. До звіту додаються матеріали відео-, фотофіксації, а також інші предмети, речі, документи, які виявлені на місці проведення пошукових робіт.

8. Керівник пошукової групи з розшуку осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, також надає органу, уповноваженому статтею 14 Закону України "Про правовий статус осіб, зниклих безвісти" на внесення відомостей до Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, відповідно до його структури:

1) відомості про осіб, зниклих безвісти за особливих обставин;

2) відомості про невпізнані останки осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, та пов'язані з ними речі;

3) інформацію, що дає змогу ідентифікувати особу, зниклу безвісти за особливих обставин (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) особи, місце та дата її народження, сімейний стан, зареєстроване місце проживання/перебування, територія, на якій відбулося зникнення, обставини та час зникнення, прикмети особи, яка зникла безвісти за особливих обставин, або дата та місце виявлення невпізнаних останків померлої особи, їх ексгумації, особливі прикмети, антропологічні дані, вилучені речі і предмети, що можуть сприяти встановленню особи за невпізнаними останками померлої особи, тощо);

4) іншу інформацію, що може сприяти розшуку особи, зниклої безвісти за особливих обставин, або встановленню особи за невпізнаними останками померлої особи.

9. Під час проведення пошукових робіт учасники пошукової групи зобов'язані:

виконувати доручення керівника пошукової групи, пов'язані з проведенням пошукових робіт;

дотримуватися процедури проведення пошукових робіт, передбаченої пунктом 12 цього Порядку;

дотримуватися правил вилучення тіл (останків) померлих (загиблих) осіб з виявлених місць поховань, передбачених пунктом 13 цього Порядку;

дотримуватися заходів безпеки в разі виявлення вогнепальної зброї, боєприпасів та вибухонебезпечних предметів, сильнодіючих отруйних речовин, вживати передбачених законодавством заходів до недопущення їх мимовільного вибуху, позначення на місцевості відповідними знаками або іншими предметами. Самостійне знешкодження знайдених вибухових речовин і предметів, боєприпасів забороняється;

збирати інформацію, що може сприяти розшуку особи, зниклої безвісти, в тому числі зниклої безвісти за особливих обставин (встановлення місцеперебування особи, ідентифікація невпізнаних останків, визначення місця поховання або місцезнаходження останків померлої особи (тіла або частин тіла);

вилучати всі виявлені біля тіл (останків) померлих (загиблих) осіб речі, документи та інші предмети, що несуть інформацію про їх власника (повну або часткову), з дотриманням процедури, передбаченої пунктом 12 цього Порядку;

проводити відео-, фотофіксацію процесу проведення вилучення тіл (останків) померлих (загиблих) осіб та виявлених речей і предметів;

вивозити (транспортувати) тіла (останки) померлих (загиблих) осіб до визначених державних спеціалізованих установ та передавати їх представникам цих установ.

10. Пошукова група має право:

за погодженням з Національною поліцією збирати відомості, інформацію, людські останки та інші матеріали;

з дозволу Комісії встановлювати контакти з юридичними та фізичними особами на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях;

залучати громадян, представників громадських організацій, юридичних осіб приватного права за їх згодою, які володіють інформацією, що може сприяти розшуку особи, зниклої безвісти (встановлення місцеперебування особи, ідентифікація невпізнаних останків, визначення місця поховання або місцезнаходження останків померлої особи (тіла або частин тіла), а також мають необхідні знання та досвід з проведення робіт (послуг) з пошуку, вилучення тіл (останків) померлих (загиблих) осіб та їх вивезення (транспортування).

11. Під час проведення пошукових робіт пошукова група співпрацює з органами, які здійснюють досудове розслідування та/або оперативно-розшукову діяльність, спрямовану на розшук осіб, зниклих безвісти, в тому числі зниклих безвісти за особливих обставин, їх невпізнаних останків.

12. Пошукова робота проводиться пошуковими групами за процедурою:

1) збору відомостей та/або даних про особу, зниклу безвісти, що можуть сприяти визначенню її місцеперебування, ідентифікації невпізнаних останків, визначенню місця поховання або місцезнаходження останків померлої особи, у тому числі необлікованих поховань тіл (останків) померлих (загиблих) шляхом вивчення документації, отриманої від громадян, громадських об'єднань, органів державної влади та архівних установ з метою встановлення характеру та динаміки бойових дій на конкретній території, номерів (найменувань) військових частин (підрозділів) Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, правоохоронних органів;

2) опитування населення і вивчення місцевості у ймовірних місцях проведення пошукової роботи;

3) опрацювання інформації, викладеної у зверненнях громадян, громадських об'єднань, установ, організацій та підприємств, щодо розшуку осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, під час збройного конфлікту, воєнних дій, заворушень всередині держави або під час надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру;

4) обстеження ймовірних місць необлікованих поховань померлих (загиблих), у тому числі з використанням спеціальних засобів виявлення предметів, сканування ґрунту чи іншого пошукового обладнання;

5) систематизації та узагальнення інформації про результати проведених пошукових робіт та вивезення (транспортування) тіл (останків) померлих (загиблих) осіб, а також результати їх ідентифікації.

13. Вилучення пошуковою групою тіл (останків) померлих (загиблих) осіб з виявлених місць поховань здійснюється з дотриманням таких правил:

1) тіла (останки) померлих (загиблих) осіб вилучаються з дотриманням заходів безпеки, правил особистої гігієни та з використанням спеціального захисного одягу, рукавичок та взуття;

2) протоколи вилучення тіл (останків) померлих (загиблих) осіб (додаток 1) складаються у двох примірниках. У разі одночасного виявлення декількох тіл (останків) померлих (загиблих) осіб протокол складається щодо кожного тіла (останків) померлої (загиблої) особи окремо. До протоколу додаються матеріали відео-, фотофіксації;

3) тіла (останки) померлих (загиблих) осіб поміщаються в окремі спеціальні мішки (пакети, контейнери), на яких зазначаються дата, найменування пошукової групи та номер спеціального мішка (пакета, контейнера);

4) здійснюються огляди місцевості навколо виявлених тіл (останків) померлих (загиблих) осіб та необлікованих поховань з метою виявлення речей, документів та інших предметів, за допомогою яких можливо ідентифікувати померлих (загиблих) осіб, та з'ясування обставин їх смерті. Виявлені речі, документи та інші предмети згідно з описом (додаток 2) запаковуються в герметичний пакет (мішок, контейнер), якому присвоюється номер, ідентичний номеру спеціального мішка (пакета, контейнера), в який поміщене тіло (останки) померлої (загиблої) особи. Опис речей, документів та інших предметів складається у двох примірниках.

14. Передача пошуковою групою тіл (останків) померлих (загиблих) осіб здійснюється з дотриманням таких правил:

про вивезення (транспортування) тіла (останків) померлої (загиблої) особи з виявлених місць поховань і передачу їх представникам державних спеціалізованих установ повідомляються відповідні органи досудового розслідування. Разом з тілом (останками) померлої (загиблої) особи передаються герметичні пакети (мішки, контейнери) із знайденими речами, документами та іншими предметами, а також по одному примірнику протоколу та опису;

складається акт про передачу тіл (останків) померлих (загиблих) осіб (додаток 3) у двох примірниках, які підписуються керівниками пошукової групи та державної спеціалізованої установи.

 

ПРОТОКОЛ
вилучення тіла (останків) померлої (загиблої) особи N _____
від ___ ____________ 20__ р.

Лицьовий бік

  

1. Місце і дата вилучення тіла (останків) померлої (загиблої) особи (район, населений пункт, розташування відносно орієнтирів на місцевості)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

2. GPS-координати місця розташування тіла (останків) ______________________________________

Видимі механічні ушкодження тіла (останків), особливі прикмети _____________________________
_____________________________________________________________________________________

3. Знайдені на тілі або біля тіла речі, документи та інші предмети, які можуть допомогти ідентифікації, _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

4. Наявність поруч із тілом зброї, цілої та/або знищеної військової техніки (вид, модель, фабричний (реєстраційний, тактичний) номер) ______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

5. Можливі обставини та причина загибелі особи або документи, що їх підтверджують, _____________________________________________________________________________________

6. Матеріали фото- або відеофіксації, що складалися під час вилучення тіла (останків) померлої (загиблої) особи (за наявності), __________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

__________________________________
(посада)

____________
(підпис)

____________________________
(ініціали та прізвище)


___ ____________ 20__ р.

Примітка. На зворотному боці протоколу друкується схема розташування поховання тіл (останків) з прив'язкою до видимих орієнтирів на місцевості.

 

ОПИС
речей, документів та інших предметів, виявлених разом з тілом (останками) померлої (загиблої) особи, що запаковуються до спеціального мішка (пакета, контейнера)
N ____ від ____________ 20__ р.

Лицьовий бік

Місце виявлення предметів, які можуть належати померлому (загиблому), їх розташування на місцевості відносно тіла (останків):
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Зворотний бік

Порядковий номер

Найменування предмета

Кількість (цифрами і словами)

Місце виявлення

Примітки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник пошукової групи

__________
(підпис)

__________________________
(ініціали та прізвище)

__________________________________
(посада особи, яка отримує предмети)

__________
(підпис)

__________________________
(ініціали та прізвище)

 

АКТ
передачі тіл (останків) померлих (загиблих) осіб N __
від ___ ____________ 20__ р.

_____________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) керівника пошукової групи, який передає тіла (останки)
померлих (загиблих) осіб)

_____________________________________________________________________________________
(повне найменування державної спеціалізованої установи, що приймає тіла (останки) померлих (загиблих) осіб)

Порядковий номер

Прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) померлої (загиблої) особи (за наявності таких відомостей)

Обставини смерті (загибелі)

Дата, місце, причина

Інформація щодо опису речей, документів та інших предметів, які передаються разом з тілом (останками) померлої (загиблої) особи

Керівник пошукової групи

__________
(підпис)

__________________________
(ініціали та прізвище)

__________________________________
(посада керівника державної
спеціалізованої установи)

__________
(підпис)

__________________________
(ініціали та прізвище)

____________

Опрос