Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Положение о Министерстве юстиции Украины

КМ Украины
Постановление КМ от 21.08.2019 № 797
действует с 21.10.2019

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 21 серпня 2019 р. N 797

Київ

Про внесення змін до Положення про Міністерство юстиції України

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 липня 2014 р. N 228 (Офіційний вісник України, 2014 р., N 54, ст. 1455; 2015 р., N 72, ст. 2368), зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності одночасно з введенням в дію Кодексу України з процедур банкрутства, крім пункту 1 змін, затверджених цією постановою, який набирає чинності з дня опублікування цієї постанови.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 29

 

ЗМІНИ,
що вносяться до Положення про Міністерство юстиції України

1. Підпункт 1 пункту 3 після слів "з питань банкрутства" доповнити словами ", політики щодо функціонування електронної торгової системи".

2. Підпункти 40 - 53 пункту 4 викласти в такій редакції:

"40) сприяє створенню організаційних, економічних, інших умов, необхідних для реалізації процедур відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, у тому числі процедур банкрутства державних підприємств і підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує 50 відсотків;

41) організовує систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації арбітражних керуючих;

42) визначає вимоги для отримання свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого, затверджує порядок складення кваліфікаційного іспиту особами, які мають намір здійснювати діяльність арбітражних керуючих, видає та анулює свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого, видає дублікат і переоформлює свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого, тимчасово зупиняє право на здійснення діяльності арбітражного керуючого;

43) формує і веде Єдиний реєстр арбітражних керуючих України, що є складовою частиною Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;

44) встановлює порядок розкриття інформації про фінансовий стан боржника та хід провадження у справі про банкрутство на спеціалізованій сторінці власного веб-сайту; встановлює порядок подання арбітражним керуючим державному реєстратору відомостей про юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, щодо яких відкрито провадження у справі про банкрутство, необхідних для ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;

45) встановлює порядок проведення аналізу фінансово-господарського стану суб'єктів господарювання щодо наявності ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства та організовує проведення такого аналізу під час відкриття провадження у справах про банкрутство державних підприємств і підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує 50 відсотків;

46) складає на запити суду, прокуратури або іншого уповноваженого органу висновки про наявність ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства;

47) визначає та затверджує примірну форму плану санації та плану реструктуризації;

48) затверджує форму декларації про майновий стан боржника у справі про неплатоспроможність фізичної особи;

49) визначає вимоги до форми та порядку ведення реєстру вимог кредиторів;

50) розробляє та затверджує типові документи щодо проведення процедур банкрутства, методичні рекомендації;

51) затверджує за погодженням з Укрдержархівом правила ведення діловодства та архіву арбітражного керуючого, затверджує порядок ведення і подання статистичної звітності, оперативної звітності та інформації арбітражними керуючими, встановлює опис і порядок використання посвідчення та печатки арбітражних керуючих;

52) встановлює порядок здійснення контролю за діяльністю арбітражних керуючих, перевірки організації їх роботи, дотримання арбітражними керуючими вимог законодавства з питань банкрутства та здійснює такий контроль; бере участь у справі про банкрутство і користується процесуальними правами та несе процесуальні обов'язки учасника у справі про банкрутство;

53) забезпечує доступ арбітражних керуючих до державних баз даних і реєстрів, держателем яких є Мін'юст, зокрема електронних, що містять інформацію про боржників, їх майно та кошти;".

____________

Опрос