Идет загрузка документа (16 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка предоставления грантовой поддержки научной и научно-технической деятельности за счет средств государственного бюджета

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок от 21.08.2019 № 776
действует с 30.08.2019

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 21 серпня 2019 р. N 776

Київ

Про затвердження Порядку надання грантової підтримки наукової і науково-технічної діяльності за рахунок коштів державного бюджету

Відповідно до частини п'ятої статті 59 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок надання грантової підтримки наукової і науково-технічної діяльності за рахунок коштів державного бюджету, що додається.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 73

 

ПОРЯДОК
надання грантової підтримки наукової і науково-технічної діяльності за рахунок коштів державного бюджету

1. Цей Порядок визначає загальні засади надання грантової підтримки наукової і науково-технічної діяльності за рахунок коштів державного бюджету (далі - грантова підтримка).

2. Грантова підтримка запроваджується з метою підвищення рівня наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок (далі - дослідження і розробки), розвитку науково-технічного потенціалу та підвищення рівня конкурентоспроможності закладів спеціалізованої освіти наукового профілю (наукових ліцеїв, наукових ліцеїв-інтернатів), наукових установ та закладів вищої освіти, збереження та розвитку матеріально-технічної бази для провадження наукової і науково-технічної діяльності, наукового стажування наукових працівників, у тому числі за кордоном, організації та проведення конференцій, симпозіумів, наукових турнірів, конкурсів наукової творчості, інших науково-комунікативних заходів та заходів з популяризації науки.

3. Грантова підтримка надається на безоплатній та безповоротній основі МОН, іншими центральними органами виконавчої влади, до сфери управління яких належать бюджетні наукові установи, університети, академії, інститути, заклади спеціалізованої освіти наукового профілю (наукові ліцеї, наукові ліцеї-інтернати), Національною академією наук, національними галузевими академіями наук, Національним фондом досліджень України (далі - грантонадавачі).

4. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають таке значення:

1) заявка на одержання грантової підтримки (далі - заявка) - документ, оформлений відповідно до визначених грантонадавачем переліку та форм, поданий для участі у конкурсному відборі на надання грантової підтримки за рахунок коштів державного бюджету;

2) одержувач грантової підтримки - переможець конкурсного відбору, з яким грантонадавач укладав договір про надання грантової підтримки;

3) проект грантової підтримки - комплекс заходів з проведення досліджень і розробок, розвитку науково-технічного потенціалу та підвищення рівня конкурентоспроможності закладів спеціалізованої освіти наукового профілю (наукових ліцеїв, наукових ліцеїв-інтернатів), наукових установ та закладів вищої освіти, збереження та розвитку матеріально-технічної бази для провадження наукової і науково-технічної діяльності, наукового стажування наукових працівників, у тому числі за кордоном, організації та проведення конференцій, симпозіумів, наукових турнірів, конкурсів наукової творчості, інших науково-комунікативних заходів та заходів з популяризації науки;

4) учасник конкурсного відбору - фізична або юридична особа, яка подала заявку та прийнята до участі у конкурсному відборі.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному у Законах України "Про наукову і науково-технічну діяльність", "Про вищу освіту", "Про освіту".

5. МОН може надавати грантову підтримку юридичним особам за такими напрямами:

1) проведення досліджень і розробок за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки;

2) реалізація проектів у межах міжнародного науково-технічного співробітництва;

3) розвиток матеріально-технічної бази наукових досліджень і розробок;

4) наукове стажування наукових працівників;

5) організація та проведення наукових конференцій, симпозіумів, наукових турнірів, конкурсів наукової творчості, інших науково-комунікативних заходів та заходів з популяризації науки;

6) забезпечення доступу до науково-технічної інформації та наукової літератури на всіх видах носіїв.

6. Центральні органи виконавчої влади, крім МОН, можуть надавати грантову підтримку юридичним особам з метою науково-технічного розвитку відповідних галузей за такими напрямами:

1) проведення досліджень і розробок у сфері наукової і науково-технічної діяльності відповідних галузей;

2) реалізація проектів у межах міжнародного науково-технічного співробітництва;

3) розвиток матеріально-технічної бази наукових досліджень і розробок;

4) наукове стажування наукових працівників;

5) організація та проведення наукових конференцій, симпозіумів, наукових турнірів, конкурсів наукової творчості, інших науково-комунікативних заходів та заходів з популяризації науки;

6) забезпечення доступу до науково-технічної інформації та наукової літератури на всіх видах носіїв.

7. Національна академія наук, національні галузеві академії наук (у відповідних галузях науки і техніки) можуть надавати грантову підтримку бюджетним науковим установам, університетам, академіям, інститутам, що перебувають у їх віданні, за такими напрямами:

1) виконання фундаментальних та прикладних наукових досліджень з найважливіших проблем природничих, технічних, суспільних і гуманітарних наук;

2) розвиток матеріально-технічної бази наукових досліджень і розробок;

3) організація та проведення наукових конференцій, симпозіумів, наукових турнірів, конкурсів наукової творчості, інших науково-комунікативних заходів та заходів з популяризації науки;

4) наукове стажування наукових працівників;

5) забезпечення доступу до науково-технічної інформації та наукової літератури на всіх видах носіїв.

8. Національний фонд досліджень України надає грантову підтримку фізичним або юридичним особам у вигляді індивідуальних, колективних та інституційних грантів за напрямами, визначеними частиною другою статті 51 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність".

9. Грантова підтримка надається виключно на конкурсній основі.

Конкурсний відбір заявок за напрямом грантонадавачами, крім Національного фонду досліджень України, здійснюється з урахуванням вимог Порядку проведення конкурсного відбору наукових, науково-технічних робіт, що плануються до виконання за рахунок коштів державного бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 вересня 2018 р. N 739 (Офіційний вісник України, 2018 р., N 74, ст. 2481).

Конкурсний відбір заявок Національним фондом досліджень України здійснюється відповідно до порядку проведення конкурсного відбору та фінансування Національним фондом досліджень України проектів з виконання наукових досліджень і розробок.

10. Грантонадавачі розробляють і затверджують за погодженням з МОН порядок проведення конкурсного відбору заявок на надання грантової підтримки за рахунок коштів державного бюджету за напрямами, визначеними підпунктами 2 - 6 пункту 6 та підпунктами 2 - 5 пункту 7 цього Порядку.

Порядок проведення конкурсного відбору заявок обов'язково повинен містити критерії, за якими буде здійснюватися конкурсний відбір заявок на надання грантової підтримки грантонадавачем.

У конкурсному відборі на отримання грантової підтримки на збереження та розвиток матеріально-технічної бази для провадження наукової і науково-технічної діяльності, організацію та проведення конференцій, симпозіумів, наукових турнірів, конкурсів наукової творчості, інших науково-комунікативних заходів та заходів з популяризації науки можуть брати участь лише наукові установи та заклади вищої освіти, включені до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави, а також заклади спеціалізованої освіти наукового профілю (наукові ліцеї, наукові ліцеї-інтернати).

11. Грантова підтримка надається на строк, визначений грантонадавачем, але не більш як на три роки.

12. Грантова підтримка може надаватися кількома грантонадавачами на основі співфінансування, особливості процедури якого визначаються спільним рішенням таких грантонадавачів.

13. Обсяги видатків на надання грантової підтримки на бюджетний період передбачаються грантонадавачем в установленому порядку з урахуванням планових обсягів видатків державного бюджету на відповідні цілі та зобов'язань щодо обсягів видатків на надання грантової підтримки, взятих грантонадавачем у попередні бюджетні періоди.

14. Під час надання грантової підтримки на реалізацію проектів в межах міжнародного наукового та науково-технічного співробітництва положення цього Порядку застосовуються з урахуванням відповідних міжнародних договорів України.

15. Грантонадавач забезпечує проведення конкурсного відбору заявок за такими етапами:

прийняття рішення про проведення конкурсного відбору;

оприлюднення оголошення про проведення конкурсного відбору;

приймання (одержання) заявок, у тому числі здійснення їх реєстрації;

попередній розгляд заявок на відповідність вимогам, встановленим умовами конкурсного відбору;

проведення (у разі потреби) наукової і науково-технічної експертизи заявок;

розгляд заявок та прийняття грантонадавачем рішення щодо результатів конкурсного відбору;

оприлюднення результатів конкурсного відбору з переліком одержувачів грантової підтримки та визначеним грантонадавачем обсягом грантової підтримки (фінансування) кожного одержувача грантової підтримки на відповідний рік.

Грантонадавач повинен забезпечити проведення конкурсного відбору з дотриманням принципів прозорості, публічності, об'єктивності, уникнення конфлікту інтересів на всіх його етапах.

16. Оголошення про проведення конкурсного відбору заявок (далі - оголошення), його умови та результати підлягають обов'язковому оприлюдненню на офіційних веб-сайтах грантонадавача та МОН протягом п'яти робочих днів з дати прийняття відповідного рішення грантонадавачем.

17. Оголошення повинно містити:

1) напрям, за яким надаватиметься грантова підтримка грантонадавачем (відповідно до напрямів, визначених у пунктах 5 - 7 цього Порядку);

2) умови конкурсного відбору, місце його проведення;

3) зразок форми заявки та рекомендації щодо її підготовки;

4) вимоги до учасників конкурсного відбору;

5) відомості про кінцевий строк подання заявок на участь у конкурсному відборі, строки розгляду заявок і підбиття підсумків конкурсного відбору;

6) відомості про істотні умови договору, який буде укладено грантонадавачем з одержувачем грантової підтримки, визначеним за результатами конкурсного відбору;

7) загальний обсяг видатків державного бюджету, передбачений законом про Державний бюджет України на відповідний рік для надання грантової підтримки;

8) відомості щодо організації проведення конкурсного відбору та іншу необхідну інформацію, визначену грантонадавачем.

18. Грантонадавач укладає з одержувачем грантової підтримки договір про надання грантової підтримки (далі - договір) відповідно до напряму грантової підтримки, зазначеного в оголошенні, та обсягу грантової підтримки (фінансування), визначеного грантонадавачем за результатами конкурсного відбору.

Бюджетні кошти перераховуються на рахунок одержувача грантової підтримки поетапно, визначеними у договорі частинами.

Кошти грантової підтримки можуть бути використані виключно на цілі, передбачені умовами конкурсного відбору та договором.

19. Грантонадавач приймає рішення про припинення надання грантової підтримки та повернення одержувачем грантової підтримки коштів із зазначенням строку повернення у разі виявлення порушення умов договору.

20. Відповідальність за цільове використання бюджетних коштів одержувач грантової підтримки та грантонадавач несуть в установленому законодавством порядку.

21. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні та необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов'язань в органах Казначейства та проведення операцій, пов'язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюються одержувачами грантової підтримки в установленому законодавством порядку.

22. Майнові права інтелектуальної власності, створеної під час проведення досліджень і розробок за рахунок грантової підтримки, належать одержувачу грантової підтримки, крім випадків, передбачених частиною другою статті 11 Закону України "Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій".

Обладнання та устаткування, придбане за рахунок грантової підтримки, після завершення виконання досліджень і розробок залишається у власності одержувача грантової підтримки.

____________

Опрос