Идет загрузка документа (19 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка ведения Единого реестра лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок от 14.08.2019 № 726
действует с 20.08.2019

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 14 серпня 2019 р. N 726

Київ

Про затвердження Порядку ведення Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин

Відповідно до частини шостої статті 12 Закону України "Про правовий статус осіб, зниклих безвісти" Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок ведення Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, що додається.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 29

 

ПОРЯДОК
ведення Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти
за особливих обставин

Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм ведення Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин (далі - Реєстр).

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про правовий статус осіб, зниклих безвісти".

3. Держателем Реєстру є Комісія з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин (далі - Комісія), яка має право доступу до відомостей, внесених до Реєстру, в повному обсязі.

4. Держатель Реєстру:

забезпечує ведення Реєстру;

бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань розшуку осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, та визначення їх правового статусу;

надає адміністратору Реєстру пропозиції щодо вдосконалення програмного забезпечення Реєстру;

визначає механізм інформаційної взаємодії між Реєстром та Єдиним реєстром досудових розслідувань, Єдиним державним реєстром судових рішень, іншими базами (банками) даних органів державної влади;

надає відомості з Реєстру;

здійснює пошук інформації в Реєстрі, що може сприяти розшуку особи, зниклої безвісти за особливих обставин.

5. Адміністратором Реєстру є державне підприємство, що належить до сфери управління Мін'юсту і уповноважене ним на ведення Реєстру.

6. Адміністратор Реєстру здійснює заходи щодо створення і супроводження програмного забезпечення Реєстру, збереження та захисту бази даних, відповідає за його функціонування, надає доступ до його розділів у порядку, визначеному Законом України "Про правовий статус осіб, зниклих безвісти", забезпечує реєстрацію такого доступу та збереження відомостей про кожний доступ.

7. Реєстраторами є члени Комісії та уповноважені посадові особи Національної поліції, СБУ, Міноборони, ДСНС, Національної гвардії, МОЗ, Мінрегіону, судів, місцевих органів виконавчої влади.

8. Доступ реєстраторів до Реєстру здійснюється безоплатно з використанням ідентифікаторів доступу, що надаються адміністратором Реєстру на підставі відповідних договорів, а також з використанням кваліфікованого електронного підпису із застосуванням засобів кваліфікованого електронного підпису, які мають вбудовані апаратно-програмні засоби, що забезпечують захист записаних на них даних від несанкціонованого доступу, від безпосереднього ознайомлення із значенням параметрів особистих ключів та їх копіювання, що є сумісними з програмним забезпеченням Реєстру. Реєстратор самостійно отримує кваліфікований електронний підпис у кваліфікованого надавача послуг.

9. Фінансування створення, ведення та функціонування Реєстру здійснюється за рахунок коштів державного бюджету.

10. Реєстр забезпечує інформаційну взаємодію з Єдиним реєстром досудових розслідувань, Єдиним державним реєстром судових рішень, іншими базами (банками) даних органів державної влади, порядок якої визначається відповідними спільними рішеннями адміністраторів таких реєстрів (баз, банків даних) за погодженням з їх держателями.

Формування та внесення відомостей до Реєстру

11. Структура Реєстру складається із взаємопов'язаних розділів, які містять:

відомості про осіб, зниклих безвісти за особливих обставин;

відомості про невпізнані останки осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, та пов'язані з ними речі.

12. До Реєстру вносяться такі відомості про особу, зниклу безвісти за особливих обставин:

прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) (українською мовою та латинськими літерами відповідно до правил транслітерації);

інформація про дату та місце народження;

інформація про сімейний стан;

інформація про зареєстроване місце проживання/перебування;

інформація про фактичне місце проживання;

реквізити документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи (назва, номер, серія (за наявності) документа, дата видачі, уповноважений суб'єкт, що його видав);

дата, місце, обставини та час зникнення особи;

прикмети особи;

інформація про наявність кримінального провадження, розпочатого за фактом зникнення такої особи;

найменування органу, який здійснює досудове розслідування в кримінальному провадженні за фактом зникнення безвісти особи;

найменування територіального органу (підрозділу) Національної поліції, який здійснює розшук особи, зниклої безвісти (у якого в провадженні перебуває оперативно-розшукова або розшукова справа);

інформація про наявність рішення суду про визнання особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою (зазначається найменування суду, який прийняв відповідне рішення, дата ухвалення рішення суду);

дата та місце встановлення місцезнаходження особи, зниклої безвісти;

інша інформація, що може сприяти розшуку особи, зниклої безвісти за особливих обставин.

13. До Реєстру вносяться такі відомості про невпізнані останки осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, та пов'язані з ними речі:

інформація про виявлені (знайдені) невпізнані останки померлої особи (дата, місце виявлення, дані про ексгумацію);

інформація, що може сприяти здійсненню ідентифікації особи (дані повного посмертного вивчення, зокрема про особливі прикмети, вік, статуру, стать, зразки та профілі ДНК);

інформація про речі та предмети, що можуть сприяти встановленню особи за невпізнаними останками померлої особи;

дата та місце поховання чи перепоховання (номер ділянки, ряду і могили) або місцезнаходження невпізнаних останків померлої особи, причина смерті (за наявності) та номер свідоцтва про смерть;

інша інформація, що може сприяти встановленню особи за невпізнаними останками померлої особи.

14. Реєстратори здійснюють внесення таких відомостей:

Комісія, Національна поліція, СБУ, Міноборони, ДСНС, Національна гвардія, місцеві органи виконавчої влади - загальних відомостей про розшук осіб, зниклих безвісти за особливих обставин (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) (українською мовою та латинськими літерами відповідно до правил транслітерації); дата та місце народження; інформація про сімейний стан, зареєстроване місце проживання/перебування; реквізити документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи (назва, номер, серія (за наявності) документа, дата видачі, уповноважений суб'єкт, що його видав); дата, місце, обставини та час зникнення особи; прикмети особи), передбачених пунктом 12 цього Порядку;

Національна поліція - відомостей щодо наявності інформації про зникнення особи за особливих обставин або заяви про розшук такої особи та безпосереднього розшуку осіб, зниклих безвісти за особливих обставин;

суди - рішення суду про визнання розшукуваних осіб зниклими безвісти за особливих обставин, безвісно відсутніми або оголошення їх померлими;

Національна поліція, МОЗ, Мінрегіон, місцеві органи виконавчої влади - відомостей про невпізнані останки осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, та пов'язані з ними речі.

15. Реєстратори вносять відомості до Реєстру протягом 24 годин з моменту їх отримання.

16. Протягом 24 годин з моменту встановлення місця перебування особи, зниклої безвісти за особливих обставин, її місця поховання чи місцезнаходження її останків Національна поліція вносить відомості до відповідного розділу Реєстру про те, що особу знайдено.

17. Після закриття кримінального провадження щодо розшуку особи, зниклої безвісти за особливих обставин, Національна поліція повідомляє про це Комісії не пізніше ніж у триденний строк із зазначенням підстав прийняття відповідного рішення.

Інформація про закриття кримінального провадження щодо розшуку особи, зниклої безвісти за особливих обставин, підлягає внесенню до Реєстру протягом 24 годин після їх отримання Комісією від Національної поліції.

18. Протягом 24 годин з моменту визнання судом особи, зниклої безвісти, безвісно відсутньою або оголошення її померлою відповідно до Цивільного кодексу України та в порядку, передбаченому Цивільним процесуальним кодексом України, суд, який прийняв відповідне рішення, вносить відомості до Реєстру.

19. Відомості про припинення розшуку особи, зниклої безвісти за особливих обставин, вносяться Комісією до Реєстру невідкладно.

20. Інформація про невпізнані останки осіб, отримана за результатами ідентифікації, вноситься до розділу Реєстру, що містить відомості про невпізнані останки осіб та пов'язані з ними речі, МОЗ та МВС.

У разі неможливості ідентифікації невпізнаних останків осіб інформація, що може сприяти здійсненню ідентифікації особи, зокрема дата та місце виявлення таких останків, дані повного посмертного вивчення, у тому числі особливі прикмети, вік, статура тощо, одяг і особисті речі, зразки та профілі ДНК, отримані в ДНК-лабораторіях, фіксується підрозділами експертної служби МОЗ та МВС у межах компетенції, визначеної законодавством, та вноситься до відповідного розділу Реєстру.

Відомості про поховання (перепоховання) невпізнаних останків із зазначенням статі померлої особи, дати виявлення її останків, дати і місця поховання (перепоховання) останків (номер ділянки, ряду і могили), причини смерті (за наявності) та номера свідоцтва про смерть вносяться до Реєстру з урахуванням положень цього Порядку.

21. Комісія проводить перевірку правильності внесення відомостей до Реєстру та в разі виявлення технічних, орфографічних і стилістичних помилок, неповних чи недостовірних відомостей може здійснювати редагування таких відомостей, про що в Реєстрі робиться відповідна позначка.

Пошук відомостей у Реєстрі

22. Перед початком внесення до Реєстру відомостей про осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, та про невпізнані останки осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, реєстратор здійснює обов'язкову перевірку факту наявності чи відсутності в Реєстрі раніше сформованої реєстраційної картки відповідної особи шляхом пошуку за такими ідентифікаторами:

1) для внесення відомостей про осіб, зниклих безвісти за особливих обставин:

прізвище, ім'я та по батькові (за наявності);

дата і місце народження;

тип, серія та/або номер документа, що посвідчує особу;

2) для внесення відомостей про невпізнані останки осіб, зниклих безвісти за особливих обставин:

дата та місце виявлення невпізнаних останків померлої особи;

дата та місце поховання (або місцезнаходження) невпізнаних останків померлої особи.

23. Пошук відомостей у Реєстрі здійснюється за одним або декількома ідентифікаторами за принципом повного або часткового збігу одного чи декількох ідентифікаторів пошуку.

24. У разі відсутності в Реєстрі сформованої реєстраційної картки реєстратор створює нову реєстраційну картку. У разі наявності в Реєстрі сформованої реєстраційної картки реєстратор приймає, редагує та вносить відомості до такої реєстраційної картки.

Надання інформації з Реєстру

25. Інформація з Реєстру надається:

1) особам, які вважалися зниклими безвісти за особливих обставин, місце перебування яких встановлено. Зазначені особи мають право отримувати інформацію про себе в порядку, передбаченому законодавством;

2) родичам осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, заінтересованим особам, заявнику, органам, уповноваженим на облік та/або розшук осіб, зниклих безвісти, у межах та обсязі, що визначені Законом України "Про правовий статус осіб, зниклих безвісти" та законодавством, на підставі запиту про надання інформації, поданого до Комісії.

26. Інформація з Реєстру надається в паперовій формі у вигляді витягу, який містить такі відомості:

прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) особи, зниклої безвісти за особливих обставин;

дату народження та зареєстроване місце проживання такої особи;

час і дату надходження (реєстрації в територіальному органі (підрозділі) Національної поліції, Реєстрі) заяви про розшук особи, зниклої безвісти за особливих обставин, або повідомлення про зникнення особи безвісти, виявлення її місця поховання чи місцезнаходження останків;

інформацію про обставини зникнення безвісти особи та встановлення її місця перебування або поховання чи місцезнаходження останків (короткий виклад);

номер кримінального провадження, розпочатого за фактом зникнення особи, та правову кваліфікацію кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) Кримінального кодексу України, назву органу досудового розслідування;

найменування територіального органу (підрозділу) Національної поліції, який проводить розшук особи, зниклої безвісти, найменування органу, що здійснює досудове розслідування в кримінальному провадженні за фактом зникнення безвісти особи;

дату закриття кримінального провадження та оперативно-розшукової або розшукової справи щодо розшуку особи, зниклої безвісти або зниклої безвісти за особливих обставин, установлення особи за виявленими невпізнаними останками померлої особи, назву органу досудового розслідування, оперативного підрозділу;

найменування суду, який прийняв рішення щодо визнання особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою.

27. Інформація з Реєстру надається Комісією на підставі розглянутого запиту про надання інформації та прийняття нею протягом п'яти робочих днів з моменту надходження і реєстрації такого запиту в секретаріаті Комісії відповідного рішення.

Комісія надає запитувану інформацію з Реєстру протягом 10 робочих днів з дня прийняття відповідного рішення.

28. Рішення Комісії про відмову в наданні інформації може бути оскаржено в судовому порядку.

Захист персональних даних

29. Метою обробки персональних даних, що зберігаються в Реєстрі, є забезпечення реалізації відносин, пов'язаних з набуттям правового статусу осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, та здійснення органами, визначеними Законом України "Про правовий статус осіб, зниклих безвісти", повноважень, спрямованих на встановлення місця перебування осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

30. Обробка персональних даних здійснюється виключно для досягнення мети, визначеної законодавством, з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних.

31. Персональні дані, що зберігаються в Реєстрі, не можуть бути поширені або передані особам та органам, які не визначені статтею 14 Закону України "Про правовий статус осіб, зниклих безвісти", крім випадків, установлених законом.

32. Відомості про розшукуваних осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, та ідентифіковані останки померлої особи (персональні дані, обставини зникнення та виявлення) зберігаються в Реєстрі протягом п'яти років. Після закінчення п'ятирічного строку відомості видаляються з Реєстру.

____________

Опрос