Идет загрузка документа (19 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О Едином государственном реестре ветеранов войны

КМ Украины
Положение, Постановление КМ от 14.08.2019 № 700
редакция действует с 15.05.2020

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 14 серпня 2019 р. N 700

Київ

Про Єдиний державний реєстр ветеранів війни

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 25 вересня 2019 року N 850
,
від 16 жовтня 2019 року N 887
,
від 26 лютого 2020 року N 171
,
від 13 травня 2020 року N 356

(У тексті постанови слова "Міністерство у справах ветеранів" у всіх відмінках замінено словами "Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб" у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2019 року N 887)

(У тексті постанови слова "Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб" у всіх відмінках замінено словами "Міністерство у справах ветеранів" у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 13 травня 2020 року N 356)

Відповідно до частини сьомої статті 31 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Положення про Єдиний державний реєстр ветеранів війни, що додається.

2. Міністерству у справах ветеранів забезпечити створення Єдиного державного реєстру ветеранів війни з внесенням до нього відомостей про:

ветеранів війни (учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та учасників війни);

осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною;

постраждалих учасників Революції Гідності;

членів сімей осіб, зазначених в абзацах другому - четвертому цього пункту, та осіб, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

3. Міністерству соціальної політики, обласним, Київській міській, районним, районним у м. Києві державним адміністраціям подати Міністерству у справах ветеранів відомості про осіб, зазначених у пункті 2 цієї постанови, які перебувають на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги, та інформацію про потребу та/або отримання соціальної допомоги згідно з визначеними пільгами з відповідних баз даних.

4. Міністерству оборони, Міністерству внутрішніх справ, Міністерству охорони здоров'я, Міністерству розвитку громад та територій, Міністерству юстиції, Офісу Генерального прокурора, Державній прикордонній службі, Державній спеціальній службі транспорту, Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації, Державній службі з надзвичайних ситуацій, Державній фіскальній службі, Державній службі з питань праці, Державному центру зайнятості, Національній гвардії, Національній поліції, Пенсійному фонду України, Службі безпеки, Службі зовнішньої розвідки, Управлінню державної охорони надавати на запит Міністерства у справах ветеранів для внесення до Єдиного державного реєстру ветеранів війни відомості про осіб, зазначених у пункті 2 цієї постанови, які перебувають на обліку у зазначених органах або закладах і установах, що належать до сфери їх управління, крім відомостей, що становлять державну таємницю.

(пункт 4 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 25.09.2019 р. N 850,
від 26.02.2020 р. N 171)

5. Установити, що до моменту запровадження електронної інформаційної взаємодії Єдиного державного реєстру ветеранів війни з державними електронними інформаційними ресурсами розпорядники таких ресурсів в обов'язковому порядку надають на запит Міністерства у справах ветеранів інформацію в електронній формі, що міститься у відповідних державних електронних інформаційних ресурсах та необхідна для виконання Міністерством своїх повноважень, в порядку, визначеному регламентом функціонування зазначеного Реєстру.

6. Додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2016 р. N 606 "Деякі питання електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів" (Офіційний вісник України, 2016 р., N 73, ст. 2455; 2018 р., N 41, ст. 1450) доповнити такою позицією:

"Єдиний державний реєстр ветеранів війни".

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 73

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Єдиний державний реєстр ветеранів війни

1. Це Положення визначає процедуру створення, ведення, доступу до відомостей Єдиного державного реєстру ветеранів війни (далі - Реєстр) та порядок одержання інформації з інших реєстрів та інформаційних баз даних щодо фізичних осіб для внесення відомостей до Реєстру.

2. Реєстр - єдина державна інформаційно-телекомунікаційна система, призначена для збирання, реєстрації, накопичення, зберігання, захисту і знеособлення інформації про ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, постраждалих учасників Революції Гідності, членів сімей таких осіб та інших осіб, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (далі - особи).

3. Реєстр ведеться з метою:

1) ведення обліку осіб;

2) реалізації особами пільг та інших соціальних гарантій, передбачених законодавчими актами;

3) адміністрування потреб осіб;

4) координації діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади та у випадках, передбачених законом, органів місцевого самоврядування з питань соціального захисту осіб.

4. Реєстр ведеться українською мовою.

5. До Реєстру вносяться такі відомості:

1) загальні відомості про особу (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), число, місяць, рік народження, стать, адреса місця проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і має відповідну відмітку в паспорті);

2) серія та/або номер документа, що посвідчує особу (паспорт громадянина України, тимчасове посвідчення громадянина України), свідоцтво про народження (для дитини віком до 14 років), посвідка на постійне проживання в Україні, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту), найменування органу, що видав документ, дата видачі, строк дії;

3) відомості про смерть особи на підставі даних про смерть з Державного реєстру актів цивільного стану громадян, отриманих у порядку взаємодії інформаційних систем;

4) вид та реквізити документів, що підтверджують право на пільгу, та строк дії такої пільги;

5) відомості про:

склад сім'ї;

житло у разі перебування на квартирному обліку для поліпшення житлових умов;

пільги, на які особа має право;

фактичне користування пільгами, строк та обсяг їх отримання особою;

підстави та дату надання статусу ветерана війни, особи, яка має особливі заслуги перед Батьківщиною, постраждалого учасника Революції Гідності, особи, на яку поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

групу інвалідності;

наявність кількох статусів згідно із Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

надання матеріальної допомоги, забезпечення реабілітаційними послугами, отримання земельної ділянки, забезпечення житлом або надання компенсації, отримання інших пільг згідно із законодавством;

забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітації;

перебування на обліку у Державному центрі зайнятості;

рівень освіти особи;

робочі навички та робочий досвід особи;

майнові права особи.

Відомості про осіб вносяться до Реєстру із зазначенням пункту, частини та статті Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", згідно з яким надано відповідний статус (у разі його наявності).

6. Суб'єктами, що забезпечують у межах своїх повноважень надання відомостей до Реєстру, є центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, які виготовляють, постачають і ремонтують технічні та інші засоби реабілітації, що призначені для безоплатного забезпечення осіб з інвалідністю внаслідок війни за рахунок коштів державного бюджету, та відповідають кваліфікаційним вимогам, установленим Мінсоцполітики (далі - підприємства), реабілітаційні установи та інші установи, організації і суб'єкти, що згідно із законодавством надають соціальні послуги особам (далі - уповноважені суб'єкти).

7. Внесення до Реєстру відомостей про осіб здійснюється у порядку, визначеному Мінветеранів.

8. Розпорядником та держателем Реєстру є Мінветеранів, яке:

1) розробляє та затверджує нормативно-правові акти щодо забезпечення функціонування Реєстру;

2) контролює роботу із збереження та захисту відомостей про осіб від випадкової втрати або знищення, незаконної обробки, зокрема незаконного знищення чи несанкціонованого доступу, в тому числі третіх осіб;

3) координує роботу із внесення до Реєстру відомостей про осіб;

4) виконує інші функції, визначені цим Положенням.

9. Відомості про осіб є конфіденційними. Нерозголошення конфіденційної інформації гарантується державою. Збирання та обробка персональних даних здійснюється з дотриманням вимог Законів України "Про захист персональних даних" та "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах".

10. Реєстр є централізованим офіційним джерелом верифікації інформації про наявність статусу ветерана війни, особи, яка має особливі заслуги перед Батьківщиною, постраждалого учасника Революції Гідності, особи, на яку поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту". Інші відомості відповідно до пункту 5 цього Положення можуть зберігатися в Реєстрі для забезпечення швидкого доступу до них, їх аналітичного узагальнення, здійснення інших операцій, пов'язаний з виконанням Мінветеранів своїх повноважень, та не є джерелом верифікації.

11. Відомості про осіб або інші персональні дані особи надаються у випадках, визначених законом.

12. Запит на отримання інформації з Реєстру повинен відповідати вимогам, встановленим статтею 16 Закону України "Про захист персональних даних".

13. Інформація з Реєстру надається у паперовій або електронній формі.

14. Доступ до персональних даних особи, що містяться у Реєстрі, надається державним органам з дотриманням вимог Законів України "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах", "Про захист персональних даних", "Про оперативно-розшукову діяльність", "Про контррозвідувальну діяльність", Кримінального процесуального кодексу України та за наявності визначених законом підстав.

Державний орган і розпорядник та держатель Реєстру підписують протокол щодо технічного доступу, в якому зазначаються підстави для отримання відомостей про особу (відповідні норми закону та реквізити справи (провадження) тощо).

15. Відомості про особу надаються такій особі безоплатно у вигляді довідки на її письмове звернення.

16. Адміністратора Реєстру визначає розпорядник та держатель Реєстру.

17. Адміністратор Реєстру:

1) здійснює заходи з інформаційного, технічного і програмно-технологічного забезпечення функціонування Реєстру;

2) забезпечує збереження і захист відомостей про особу від випадкової втрати або знищення, незаконної обробки, у тому числі незаконного знищення чи несанкціонованого доступу, в тому числі третіх осіб;

3) здійснює накопичення, актуалізацію, перевірку відомостей про особу;

4) надає відповіді на запити уповноважених суб'єктів з дотриманням вимог законодавства про захист персональних даних;

5) забезпечує інформаційну взаємодію з базами даних уповноважених суб'єктів;

6) виконує інші завдання, покладені на нього розпорядником та держателем Реєстру.

18. Взаємодія розпорядника та держателя Реєстру і уповноважених суб'єктів здійснюється відповідно до регламенту функціонування Реєстру, затвердженого розпорядником та держателем Реєстру за погодженням з уповноваженими суб'єктами.

Регламент функціонування Реєстру містить:

перелік відомостей, які уповноважений суб'єкт надає для внесення до Реєстру, із зазначенням періодичності їх оновлення;

перелік інформації, яку уповноважений суб'єкт отримує з Реєстру, із зазначенням періодичності її отримання;

порядок формування, передачі (записування) наборів даних, прийняття (зчитування) файлів;

порядок послідовності виконання функціональних завдань в процесі автоматизованої обробки конфіденційної інформації;

специфікацію структури даних.

19. Інформаційна взаємодія Реєстру та інших державних електронних інформаційних ресурсів здійснюється з використанням функціональних можливостей системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів.

Доступ до Реєстру здійснюється після ідентифікації та автентифікації користувача інформації з використанням засобів електронної ідентифікації за допомогою інтегрованої системи електронної взаємодії.

____________

Опрос