Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в постановления Кабинета Министров Украины от 29 июля 2009 г. N 789 и от 1 апреля 2013 г. N 255

КМ Украины
Постановление КМ от 17.07.2019 № 621
действует с 23.07.2019

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 17 липня 2019 р. N 621

Київ

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 р. N 789 і від 1 квітня 2013 р. N 255

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 р. N 789 "Про затвердження Порядку прийому на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" галузі знань "Публічне управління та адміністрування" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 58, ст. 2031; 2016 р., N 79, ст. 2647; 2017 р., N 50, ст. 1557; 2018 р., N 17, ст. 577) і від 1 квітня 2013 р. N 255 "Про затвердження положень про прийом, стажування в органах державної влади і органах місцевого самоврядування слухачів Національної академії державного управління при Президентові України, а також переліку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, в яких проводиться у 2013 - 2018 роках стажування слухачів Національної академії" (Офіційний вісник України, 2013 р., N 30, ст. 1030; 2016 р., N 7, ст. 347, N 79, ст. 2647; 2017 р., N 50, ст. 1557; 2018 р., N 52, ст. 1829) зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 19

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 р. N 789 і від 1 квітня 2013 р. N 255

1. У Порядку прийому на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" галузі знань "Публічне управління та адміністрування", затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 р. N 789:

1) у пункті 9 слова і цифри ", крім тих, що зазначені у пункті 11 цього Порядку" виключити;

2) пункт 11 виключити;

3) пункт 12 викласти в такій редакції:

"12. На навчання на контрактній основі приймаються особи, які відповідають вимогам, визначеним пунктом 10 цього Порядку, та успішно склали вступні випробування відповідно до пункту 16 цього Порядку або вступали на навчання за державним замовленням, але не пройшли за конкурсом. ";

4) пункт 16 після слів "вступних випробувань" доповнити словами ", які проводяться у закладах вищої освіти, ";

5) пункт 60 виключити.

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2013 р. N 255:

1) у назві та абзаці п'ятому пункту 1 постанови слова і цифри "у 2013 - 2018 роках" виключити;

2) у Положенні про прийом слухачів до Національної академії державного управління при Президентові України, затвердженому зазначеною постановою:

у пункті 2 слова "які мають вищу освіту (документ про вищу освіту встановленого зразка)" замінити словами "яким присуджено ступінь вищої освіти не нижче бакалавра";

абзац другий пункту 3 виключити;

в абзаці третьому пункту 4 слова "мають документ про вищу освіту встановленого зразка з відзнакою" замінити словами "мають документ про вищу освіту не нижче ступеня бакалавра з відзнакою встановленого зразка";

друге речення абзацу третього пункту 5 виключити;

у пункті 7:

у першому реченні слова "регіональних інститутів Національної академії" замінити словами "Національної академії та її регіональних інститутів", а слова "професійно орієнтованими на державну службу та службу в органах місцевого самоврядування спеціальностями" виключити;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

"Прийом на навчання осіб, які відповідають вимогам, визначеним у пунктах 2 і 3 цього Положення і мають вищу освіту не нижче ступеня магістра, за договорами до Національної академії та її регіональних інститутів за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" галузі знань "Публічне управління та адміністрування" здійснюється відповідно до цього Положення за умови успішного складення вступних випробувань.";

в абзаці першому пункту 15 слово "липні" замінити словом "серпні";

у пункті 16:

абзац перший після слів "вступних випробувань" доповнити словами ", які проводяться у Національній академії та її регіональних інститутах";

доповнити пункт після абзацу другого новим абзацом такого змісту:

"вступні випробування з іноземної мови;".

У зв'язку з цим абзаци третій - шостий вважати відповідно абзацами четвертим - сьомим;

абзац п'ятий виключити;

абзаци другий і третій пункту 17 виключити;

у пункті 22 слова "і після закінчення навчання та відпустки і проходження спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посади, пов'язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування," замінити словами і цифрами "і не пізніше 75 днів після закінчення навчання, крім випадків, установлених законом";

у пункті 30 слова "та НАДС" виключити;

3) пункти 3 і 4 Положення про стажування в органах державної влади і органах місцевого самоврядування слухачів Національної академії державного управління при Президентові України, затвердженого зазначеною постановою, викласти в такій редакції:

"3. Стажування проводиться з метою вдосконалення підготовки слухачів Національної академії шляхом набуття професійних умінь і навичок, необхідних для виконання завдань і обов'язків, а також практичної роботи у структурних підрозділах органів, установ на посадах державної служби та служби в органах місцевого самоврядування.

Основними завданнями стажування слухачів є:

формування нових професійних компетентностей;

засвоєння інноваційних технологій, форм та методів управління;

проведення дослідження за тематикою магістерських робіт;

підготовка аналітичних і узагальнюючих матеріалів з питань публічного управління для їх застосування у практичній діяльності.

4. Стажування проводиться відповідно до освітньо-професійної програми.";

4) у переліку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, в яких проводиться у 2013 - 2018 роках стажування слухачів Національної академії державного управління при Президентові України, що навчаються за освітнім ступенем магістра за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" галузі знань "Публічне управління та адміністрування", затвердженому зазначеною постановою:

у назві переліку слова і цифри "у 2013 - 2018 роках" виключити;

виключити такі позиції:

"Міндоходів

10";

"Міністерство промислової політики

4";

"Держветфітослужба

2";

"Пробірна служба

2";

"Держсанепідслужба

2";

"Держгірпромнагляд

2";

"Державна служба з питань інвалідів та ветеранів

4

Державна служба інтелектуальної власності

3";

"Держлікслужба

2

ДСКН

2

ДСЗПД

4

Держслужба соцзахворювань

2";

"Держекоінвестагентство

3";

"Держінвестпроект

4";

"Держземагентство

3";

"Держтуризмкурорт

4";

"ДІНЗ

4

Держсільгоспінспекція

2";

"Укрморрічінспекція

3

Укртрансінспекція

3

Держспоживінспекція

2

Держпраці

4";

позицію

"Держінформнауки

10"

замінити такою позицією:

"Державне агентство з питань електронного урядування

10";

позицію

"Укрєвроінфрапроект

2"

замінити такою позицією:

"Укрінфрапроект

2";

у тексті графи "Квота для щорічного направлення слухачів Національної академії на стажування, кількість осіб" слова "відповідно до укладених договорів-направлень" замінити словами "за домовленістю".

____________

Опрос