Идет загрузка документа (14 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Вопросы реализации совместного с Европейским инвестиционным банком Проекта "Основной кредит для аграрной отрасли - Украина"

КМ Украины
Постановление КМ, Условия, Перечень от 10.07.2019 № 606
действует с 19.07.2019

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 10 липня 2019 р. N 606

Київ

Питання реалізації спільного з Європейським інвестиційним банком Проекту "Основний кредит для аграрної галузі - Україна"

З метою реалізації умов Фінансової угоди (Проект "Основний кредит для аграрної галузі - Україна") між Україною та Європейським інвестиційним банком від 28 грудня 2015 р., ратифікованої Законом України від 20 вересня 2016 р. N 1530-VIII, Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити:

вимоги до банків - учасників Проекту "Основний кредит для аграрної галузі - Україна" згідно з додатком 1;

валютно-фінансові умови субфінансування, що надаватиметься банкам - учасникам Проекту "Основний кредит для аграрної галузі - Україна" згідно з додатком 2;

перелік документів, які банк повинен надати для участі у відборі банків - учасників Проекту "Основний кредит для аграрної галузі - Україна" згідно з додатком 3.

2. Міністерству фінансів забезпечити проведення у тримісячний строк відбору банків - учасників Проекту "Основний кредит для аграрної галузі - Україна".

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 27

 

ВИМОГИ
до банків - учасників Проекту "Основний кредит для аграрної галузі - Україна"

1. Складення банком річної фінансової звітності та річної консолідованої фінансової звітності відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності та надання річних висновків, що містять немодифіковану думку аудитора, за результатами аудиту фінансової звітності згідно із зазначеними стандартами протягом останнього року.

2. Дотримання банком економічних нормативів, установлених Національним банком.

3. Незастосування протягом останнього року Національним банком до банку таких заходів впливу, як обмеження, зупинення чи припинення здійснення окремих видів операцій і віднесення банку до категорії проблемних або неплатоспроможних.

4. Дотримання позитивного результату від операційної діяльності (операційного прибутку/збитку, який розраховується як різниця між доходами та витратами банку без урахування витрат на формування резервів) на дату звернення банку щодо участі в реалізації Проекту "Основний кредит для аграрної галузі - Україна" (далі - Проект).

5. Відсутність у банку простроченої заборгованості із здійснення розрахунків з державним бюджетом і державними цільовими фондами.

6. Відсутність випадків невиконання / несвоєчасного виконання банком своїх зобов'язань перед вкладниками та іншими кредиторами.

7. Дотримання банком вимог, установлених Національним банком, щодо формування та зберігання обов'язкових резервів банками України та філіями іноземних банків в Україні.

8. Наявність у банку організаційної структури, яка йому дає змогу виконувати в повному обсязі свої функції з реалізації Проекту, стратегії розвитку, кредитного портфеля в аграрній галузі, персоналу та інших ресурсів, необхідних для ефективної реалізації Проекту.

9. Невзяття участі банком та неуповноваження, ненадання змоги будь-якій афілійованій або іншій особі, що діє від імені банку, брати участь у провадженні забороненої діяльності відповідно до Фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком (Проект "Основний кредит для аграрної галузі - Україна") від 28 грудня 2015 р., ратифікованої Законом України від 20 вересня 2016 р. N 1530-VIII.

10. Відсутність у банку ділових стосунків з будь-якою особою, до якої застосовуються спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи відповідно до зазначеної у пункті 9 цих вимог Фінансової угоди, та ненадання коштів прямо або опосередковано будь-якій особі, до якої застосовуються спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи.

11. Дотримання банком вимог законодавства щодо заборони здійснювати операції з будь-якими особами, до яких застосовуються спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи відповідно до Закону України "Про санкції", та ненадання коштів прямо або опосередковано будь-яким особам, до яких застосовуються зазначені заходи.

12. Дотримання банком внутрішніх процедур контролю щодо протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму, розроблених відповідно до законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, зокрема рекомендацій і стандартів Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (ФАТФ).

13. Відсутність судового, арбітражного, адміністративного процесу або розслідування в будь-якому суді, арбітражному органі чи установі, що може суттєво вплинути на фінансовий стан банку, реалізацію Проекту.

14. Відсутність конфлікту інтересів між акціонерами банку.

 

ВАЛЮТНО-ФІНАНСОВІ УМОВИ
субфінансування, що надаватиметься банкам - учасникам Проекту "Основний кредит для аграрної галузі - Україна"

1. Валюта кредитування - євро / долари США.

2. Строк субфінансування - десять років.

3. Базис відсоткової ставки - плаваюча відсоткова ставка з фіксованим спредом / фіксована відсоткова ставка; відсоткова ставка субфінансування - ставка залучення плюс 1 відсоток річних.

4. Комісія за надання субфінансування - 0,25 відсотка ліміту субфінансування (сплачується разово на користь Мінфіну).

5. Комісія за зобов'язаннями - 0,5 відсотка річних, що нараховується на суму різниці між лімітом субфінансування та сумою фактично наданих коштів, у валюті субфінансування (сплачується на користь Мінфіну). Нарахування комісії припиняється в разі, коли сума всіх наданих коштів досягне ліміту субфінансування, або в разі настання останньої дати надання субфінансування.

6. Комісія за підготовку - 0,25 відсотка ліміту угоди про субфінансування (сплачується разово на користь Координатора, яким визначено АТ "Укрексімбанк" відповідно до Фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком (Проект "Основний кредит для аграрної галузі - Україна") від 28 грудня 2015 р., ратифікованої Законом України від 20 вересня 2016 р. N 1530-VIII).

7. Комісія за управління - 0,5 відсотка річних ліміту, визначеного в угоді про субфінансування (сплачується щомісяця на користь Координатора).

8. Період сплати відсотків за субфінансування - щомісяця з 1 по 7 число (у січні і травні - по 15 число) включно. Протягом цього періоду сплачуються відсотки за субфінансування за попередній місяць.

 

ПЕРЕЛІК
документів, які банк надає для участі у відборі банків - учасників Проекту "Основний кредит для аграрної галузі - Україна"

1. Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність банку, складені відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності, та річні висновки, що містять немодифіковану думку аудитора, за результатами аудиту фінансової звітності згідно із зазначеними стандартами протягом останнього року.

2. Письмове підтвердження Національного банку того, що:

на дату звернення банку щодо участі в реалізації Проекту "Основний кредит для аграрної галузі - Україна" (далі - Проект) банк дотримується економічних нормативів, установлених Національним банком;

протягом останнього року Національний банк не застосовував до банку заходів впливу у вигляді обмеження, зупинення чи припинення здійснення окремих видів операцій і віднесення банку до категорії проблемних або неплатоспроможних;

банк дотримується позитивного результату від операційної діяльності (операційного прибутку/збитку, який розраховується як різниця між доходами та витратами банку без урахування витрат на формування резервів) на дату звернення банку щодо участі в реалізації Проекту;

на дату звернення банку щодо участі в реалізації Проекту банк дотримується вимог, установлених Національним банком, щодо формування та зберігання обов'язкових резервів банками України та філіями іноземних банків в Україні.

3. Довідка ДФС про відсутність у банку заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи.

4. Письмове підтвердження банком відсутності на дату його звернення щодо участі в реалізації Проекту випадків невиконання / несвоєчасного виконання ним своїх зобов'язань перед вкладниками та іншими кредиторами.

5. Письмове підтвердження банком наявності організаційної структури, яка йому дає змогу виконувати в повному обсязі свої функції з реалізації Проекту, стратегії розвитку, кредитного портфеля в аграрній галузі, персоналу та інших ресурсів, необхідних для ефективної реалізації Проекту.

6. Письмове підтвердження про те, що банк не бере участі та не уповноважує, не надає змоги будь-якій афілійованій або іншій особі, що діє від імені банку, брати участь у забороненій діяльності відповідно до Фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком (Проект "Основний кредит для аграрної галузі - Україна") від 28 грудня 2015 р., ратифікованої Законом України від 20 вересня 2016 р. N 1530-VIII.

7. Письмове підтвердження відсутності в банку ділових стосунків з будь-якою особою, до якої застосовуються спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи відповідно до зазначеної в пункті 6 цього переліку Фінансової угоди, та ненадання коштів прямо або опосередковано будь-якій особі, до якої застосовуються спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи.

8. Письмове підтвердження дотримання банком вимог законодавства щодо заборони здійснювати операції з будь-якими особами, до яких застосовуються спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи відповідно до Закону України "Про санкції", та ненадання коштів прямо або опосередковано будь-яким особам, до яких застосовуються зазначені заходи.

9. Письмове підтвердження дотримання банком внутрішніх процедур контролю щодо протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму, розроблених відповідно до законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, зокрема рекомендацій і стандартів Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (ФАТФ).

10. Письмове підтвердження банком відсутності судового, арбітражного, адміністративного процесу або розслідування в будь-якому суді, арбітражному органі чи установі, що може суттєво вплинути на фінансовий стан банку, реалізацію Проекту.

11. Письмове підтвердження банком відсутності конфлікту інтересів між акціонерами банку на дату звернення банку щодо участі в реалізації Проекту.

12. Засвідчені в установленому законодавством порядку копії таких документів:

установчих документів банку;

банківської ліцензії;

рішення уповноваженого органу банку про призначення на посаду голови та членів правління банку.

____________

Опрос