Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Положение о Национальном агентстве Украины по вопросам государственной службы

КМ Украины
Постановление КМ от 05.07.2019 № 581
действует с 18.07.2019

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 5 липня 2019 р. N 581

Київ

Про внесення змін до Положення про Національне агентство України з питань державної служби

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Положення про Національне агентство України з питань державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. N 500 (Офіційний вісник України, 2014 р., N 81, ст. 2288; 2017 р., N 13, ст. 364; 2018 р., N 52, ст. 1829), зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 19

 

ЗМІНИ,
що вносяться до Положення про Національне агентство України з питань державної служби

1. Пункт 1 доповнити абзацом такого змісту:

"Координацію роботи НАДС забезпечує Міністр Кабінету Міністрів України.".

2. У пункті 4:

1) підпункт 7 викласти в такій редакції:

"7) розробляє та вносить в установленому порядку Кабінетові Міністрів України схему посадових окладів на посадах державної служби, положення про застосування стимулюючих виплат державним службовцям;";

2) доповнити пункт підпунктами 71 і 72 такого змісту:

"71) проводить моніторинг оплати праці державних службовців;

72) погоджує, розроблені Мінсоцполітики, проекти нормативно-правових актів з питань умов і розмірів оплати праці працівників органів місцевого самоврядування;";

3) підпункт 8 після слів "які в разі потреби оприлюднюються" доповнити словами "на офіційному веб-сайті НАДС та";

4) підпункт 9 викласти в такій редакції:

"9) веде облік кількісного та якісного складу державних службовців державних органів, їх апаратів (секретаріатів), інших органів, на яких поширюється дія Закону України "Про державну службу", проводить аналіз такого складу;";

5) доповнити пункт підпунктами 91, 121 і 122 такого змісту:

"91) здійснює підготовку пропозицій щодо підвищення ефективності управління персоналом за результатами аналізу складу державних службовців державних органів, їх апаратів (секретаріатів), інших органів, на яких поширюється дія Закону України "Про державну службу";";

"121) забезпечує оприлюднення оголошень про проведення конкурсів на зайняття вакантних посад державної служби та їх результатів на Єдиному веб-порталі вакансій державної служби;

122) забезпечує та здійснює розвиток, впровадження і технічне супроводження інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем і технологій у сфері, що належить до компетенції НАДС, автоматизацію процедур проведення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби, зокрема проведення тестування кандидатів на зайняття вакантних посад державної служби;";

6) у підпунктах 29 і 30 слова "державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування" замінити словами "державних службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад";

7) у підпункті 33 слова "державних службовців" замінити словами "державних службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування", а слова "професійних компетенцій" - словами "професійних компетентностей";

8) у підпунктах 34 і 35 слова "державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування" замінити словами "державних службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування";

9) у підпункті 36 слова "розробляє професійні програми спеціалізації та підвищення кваліфікації державних службовців на основі професійних компетенцій" замінити словами "забезпечує розроблення професійних програм спеціалізації та підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування на основі професійних компетентностей";

10) підпункт 37 виключити;

11) доповнити пункт підпунктами 381 і 382 такого змісту:

"381) затверджує перелік уповноважених закладів вищої освіти, що проводять атестацію осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою, та розміщує його на своєму офіційному веб-сайті;

382) проводить моніторинг щодо виконання вимог Порядку атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 р. N 301 "Про організацію проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою" (Офіційний вісник України, 2017 р., N 38, ст. 1208), стосовно засідань атестаційних комісій уповноважених закладів вищої освіти;";

12) підпункт 42 викласти в такій редакції:

"42) затверджує Порядок проведення конкурсу на зайняття посади керівника закладу післядипломної освіти, що належить до сфери управління НАДС;";

13) доповнити пункт підпунктом 501 такого змісту:

"501) забезпечує висвітлення інформації про діяльність НАДС, його територіальних органів у засобах масової інформації та на своєму офіційному веб-сайті, організовує проведення заходів з питань, що належать до компетенції НАДС;".

3. У підпункті 2 пункту 5 слово "центральний" виключити.

4. Пункт 6 доповнити підпунктом 5 такого змісту:

"5) оскаржувати в судовому порядку невиконання державними органами, їх посадовими особами вимог НАДС про скасування рішень з питань державної служби, які суперечать законодавству в частині реалізації громадянами права на державну службу; про усунення порушень прав державного службовця; про скасування результатів конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби.".

5. Пункт 11 доповнити підпунктом 151 такого змісту:

"151) вирішує в установленому порядку питання щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності заступників керівників територіальних органів НАДС, присвоює їм ранги державних службовців (якщо інше не передбачено законом);".

6. У тексті Положення слова "навчальних закладів" замінити словами "закладів освіти".

____________

Опрос