Идет загрузка документа (18 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Некоторые вопросы предоставления в 2019 году субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на строительство мультифункциональных площадок для занятий игровыми видами спорта

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок, Условия от 05.07.2019 № 571
действует с 19.07.2019

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 5 липня 2019 р. N 571

Київ

Деякі питання надання у 2019 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту

Відповідно до частини другої статті 97 та частини шостої статті 108 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок та умови надання у 2019 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту;

розподіл у 2019 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту.

2. Міністерству молоді та спорту забезпечити погодження розподілу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту, передбаченого пунктом 1 цієї постанови, з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 73

 

ПОРЯДОК ТА УМОВИ
надання у 2019 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту

1. Ці Порядок та умови визначають механізм надання у 2019 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту (далі - субвенція), передбаченої в Державному бюджеті України на 2019 рік за бюджетною програмою 3411200 "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту".

2. Головним розпорядником субвенції та відповідальним за виконання бюджетної програми є Мінмолодьспорт.

3. Розпорядники субвенції за місцевими бюджетами визначаються рішенням відповідної місцевої ради про такий бюджет згідно із законодавством.

4. Субвенція спрямовується на будівництво нових мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту або реконструкцію/модернізацію існуючих спортивних майданчиків у мультифункціональні (далі - роботи).

Мультифункціональний майданчик (далі - майданчик) - спеціалізований майданчик (площинна споруда) завдовжки не менше ніж 38 метрів і завширшки не менше ніж 20 метрів, призначений для занять з не менше ніж чотирьох ігрових видів спорту, який має спеціальне покриття, розмітку для різних ігрових видів спорту та необхідне обладнання, що відповідає правилам проведення змагань, затвердженим в установленому законодавством порядку.

5. Умовами надання субвенції є:

належність майданчика до комунальної власності;

співфінансування в обсязі не менше ніж 50 відсотків загальної вартості робіт (відповідно до зведеного кошторисного розрахунку) з місцевих бюджетів і залучених на зазначені цілі інших джерел, не заборонених законодавством;

відведення органами місцевого самоврядування земельних ділянок під забудову в установленому законодавством порядку;

незадовільний стан існуючих майданчиків;

наявність необхідних документів, передбачених законодавством, зокрема проектно-кошторисної документації, затверджених в установленому порядку;

доступність майданчика для занять ігровими видами спорту для населення, зокрема створення умов щодо доступності до занять для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп;

завершення в наступних бюджетних періодах робіт за рахунок коштів місцевого бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством;

належне забезпечення подальшої експлуатації та функціонування збудованих або реконструйованих/модернізованих майданчиків за рахунок коштів місцевих бюджетів.

6. Обласні, Київська міська держадміністрації здійснюють розподіл обсягів субвенції між бюджетами міст обласного значення, районними бюджетами та бюджетами об'єднаних територіальних громад відповідно до пропозицій, поданих комісією, що утворюється розпорядженням голови обласної, Київської міської держадміністрації, яким затверджується положення про неї та її склад в установленому законодавством порядку.

7. Районні, районні у м. Києві держадміністрації, виконавчі органи міських рад міст обласного значення та сільських, селищних, міських рад об'єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом і перспективним планом формування територій громад, протягом десяти календарних днів з дати утворення комісії можуть подавати їй пропозиції щодо формування переліку майданчиків, робіт, які планується виконати в 2019 році за рахунок субвенції з урахуванням умов, визначених пунктом 5 цих Порядку та умов, з відповідним обґрунтуванням (технічні характеристики майданчиків, обсяги та загальна вартість робіт із визначенням сум співфінансування).

8. Комісія відповідно до затвердженого положення:

здійснює розгляд пропозицій щодо формування переліку майданчиків у частині їх відповідності цим Порядку та умовам з урахуванням вимог щодо сучасного облаштування майданчика, доступності для занять максимальної чисельності осіб, кількості видів спорту, якими можна буде займатися на ньому, а також умов співфінансування та рівня забезпечення населення адміністративно-териториальних одиниць області спортивними спорудами для занять ігровими видами спорту, потреби населення в таких спорудах, наявної мережі, ресурсів відповідних місцевих бюджетів;

готує пропозиції щодо розподілу обсягів субвенції між бюджетами міст обласного значення, районними бюджетами та бюджетами об'єднаних територіальних громад.

9. У разі необхідності уточнення пропозицій щодо розподілу обсягів субвенції місцевим бюджетам їх розгляд може здійснюватися комісією щокварталу відповідно до пунктів 7 і 8 цих Порядку та умов.

10. Проектна документація для будівництва або реконструкції/ модернізації майданчиків готується відповідно до Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 р. N 560 (Офіційний вісник України, 2011 р., N 41, ст. 1674).

Титули об'єктів будівництва затверджуються відповідно до Порядку затвердження титулів об'єктів, будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів, коштів державних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 вересня 1997 р. N 995 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 37, с. 17; 2015 р., N 97, ст. 3320).

11. Видатки, пов'язані з фінансуванням за рахунок субвенції будівництва або реконструкції/модернізації майданчиків, здійснюються відповідно до Порядку державного фінансування капітального будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. N 1764 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 52, ст. 2374), Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. N 461 "Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 32, ст. 1359; 2015 р., N 78, ст. 2599), і постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 р. N 117 "Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти" (Офіційний вісник України, 2014 р., N 34, ст. 916).

12. Закупівля товарів, робіт і послуг здійснюється в установленому законом порядку.

13. Відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов'язань в органах Казначейства та проведення операцій, пов'язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.

14. Казначейство:

перераховує субвенцію відповідно до Порядку перерахування міжбюджетних трансфертів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2010 р. N 1132 (Офіційний вісник України, 2010 p., N 96, ст. 3399; 2015 р., N 7, ст. 161), і Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затвердженого Мінфіном;

інформує щомісяця до 15 числа Мінмолодьспорт і Мінфін про обсяги перерахування субвенції та касових видатків у розрізі місцевих бюджетів і напрямів, що фінансуються за її рахунок.

15. Щомісяця за формами, встановленими Мінмолодьспортом:

до 10 числа відповідними виконавчими органами районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчими органами міських рад міст обласного значення та сільських, селищних, міських рад об'єднаних територіальних громад подається обласним та Київській міській держадміністрації інформація про використання субвенції з відповідних місцевих бюджетів у розрізі напрямів, визначених пунктом 4 цих Порядку та умов, та стану виконання робіт;

до 15 числа обласними та Київською міською держадміністраціями подається головному розпоряднику субвенції інформація про її використання.

16. Складення і подання фінансової та бюджетної звітності про використання субвенції, а також контроль за її цільовим та ефективним використанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

 

РОЗПОДІЛ
у 2019 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту*

Код бюджету

Найменування місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці

Обсяг субвенції, тис. гривень

02100000000

Обласний бюджет Вінницької області

7400,1

03100000000

Обласний бюджет Волинської області

4913,8

04100000000

Обласний бюджет Дніпропетровської області

15209,3

05100000000

Обласний бюджет Донецької області

19765,5

06100000000

Обласний бюджет Житомирської області

5787,4

07100000000

Обласний бюджет Закарпатської області

5965,8

08100000000

Обласний бюджет Запорізької області

8091,7

09100000000

Обласний бюджет Івано-Франківської області

6516,5

10100000000

Обласний бюджет Київської області

8396,5

11100000000

Обласний бюджет Кіровоградської області

4484,1

12100000000

Обласний бюджет Луганської області

10210,3

13100000000

Обласний бюджет Львівської області

11966,5

14100000000

Обласний бюджет Миколаївської області

5364,2

15100000000

Обласний бюджет Одеської області

11297,9

16100000000

Обласний бюджет Полтавської області

6643,2

17100000000

Обласний бюджет Рівненської області

5492,9

18100000000

Обласний бюджет Сумської області

5128

19100000000

Обласний бюджет Тернопільської області

4961,9

20100000000

Обласний бюджет Харківської області

12694,6

21100000000

Обласний бюджет Херсонської області

4921,6

22100000000

Обласний бюджет Хмельницької області

5999,7

23100000000

Обласний бюджет Черкаської області

5720,2

24100000000

Обласний бюджет Чернівецької області

4292,2

25100000000

Обласний бюджет Чернігівської області

4766,9

26000000000

Міський бюджет м. Києва

14009,2

 

Усього

200000

____________
* Розподіл субвенції між місцевими бюджетами здійснено за такою формулою:

Vi = Vo ґ (Xi / X),

де Vi - обсяг субвенції місцевого бюджету;

Vo - загальний обсяг субвенції;

Xi - кількість населення адміністративно-територіальної одиниці;

X - загальна кількість населення України.

____________

Опрос