Идет загрузка документа (25 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Некоторые вопросы выплаты государственной социальной помощи на детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения, денежного обеспечения родителям-воспитателям и приемным родителям за предоставление социальных услуг в детских домах семейного типа и приемных семьях по принципу "деньги ходят за ребенком", оплаты услуг по осуществлению патроната над ребенком и выплаты социальной помощи на содержание ребенка в семье патронатного воспитателя, поддержки малых групповых домов

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок, Условия, Перечень от 26.06.2019 № 552
редакция действует с 26.12.2019

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 26 червня 2019 р. N 552

Київ

Деякі питання виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною", оплати послуг із здійснення патронату над дитиною та виплати соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя, підтримки малих групових будинків

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 24 грудня 2019 року N 1101

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити такі, що додаються:

Абзац другий пункту 1 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 24.12.2019 р. N 1101)

Порядок призначення і виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною".

2. У пункті 1 Порядку оплати послуг патронатного вихователя та виплати соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 березня 2017 р. N 148 "Деякі питання здійснення патронату над дитиною" (Офіційний вісник України, 2017 р., N 26, ст. 739), цифри "2017 - 2018" замінити цифрами "2019 - 2027".

3. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 73

 

ПОРЯДОК ТА УМОВИ
надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя, підтримку малих групових будинків

Порядок та умови виключено
 (згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 24 грудня 2019 року N 1101)

 

ПОРЯДОК
призначення і виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною"

(У тексті Порядку слова "уповноважений орган" і "Уповноважений орган" в усіх відмінках і формах числа замінено словами "структурний підрозділ з питань соціального захисту населення" і "Структурний підрозділ з питань соціального захисту населення" у відповідному відмінку і числі згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2019 року N 1101)

1. Цей Порядок визначає механізм призначення і виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях (далі - державна соціальна допомога), грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях (далі - грошове забезпечення) за принципом "гроші ходять за дитиною", а також сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за батьків-вихователів і прийомних батьків, які здійснюються за рахунок коштів, передбачених у загальному фонді державного бюджету Мінсоцполітики за відповідною програмою.

(пункт 1 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 24.12.2019 р. N 1101)

2. Державна соціальна допомога призначається і виплачується щомісяця в грошовій формі батькам-вихователям на кожну дитину-вихованця і прийомним батькам на кожну прийомну дитину.

3. Грошове забезпечення призначається і виплачується щомісяця кожному з батьків-вихователів і одному з прийомних батьків.

4. Призначення і виплата державної соціальної допомоги, грошового забезпечення здійснюються структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад (далі - структурний підрозділ з питань соціального захисту населення) на підставі підготовлених службою у справах дітей документів, що зберігаються протягом п'яти років після припинення виплати соціальної допомоги та грошового забезпечення.

5. Структурний підрозділ з питань соціального захисту населення призначає державну соціальну допомогу та грошове забезпечення за заявою батьків-вихователів і одного з прийомних батьків, до якої додаються:

рішення районної, районної у м. Києві держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі її утворення) ради про влаштування дитини до дитячого будинку сімейного типу або прийомної сім'ї;

документи, що підтверджують статус дитини;

інформація органу державної виконавчої служби про розмір аліментів;

довідка з місця навчання про розмір стипендії;

копія висновку медико-соціальної експертної комісії або медичного висновку лікарсько-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу про дитину з інвалідністю, що видані в установленому МОЗ порядку;

копія посвідчення громадянина, який проживає, працює (навчається) на території гірського населеного пункту, виданого відповідно до Закону України "Про статус гірських населених пунктів в Україні".

У разі коли батьки, місце перебування яких відоме, не сплачують аліменти, структурний підрозділ з питань соціального захисту населення призначає державну соціальну допомогу та грошове забезпечення без урахування їх суми. При цьому протягом 10 днів після подання батьками-вихователями або одним з прийомних батьків заяви структурний підрозділ з питань соціального захисту населення повідомляє відповідній службі у справах дітей про неотримання аліментів.

Якщо особа з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років або до закінчення відповідного закладу освіти навчається за денною формою навчання у закладі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, подаються довідки про розмір стипендії та про те, що вона не перебуває на повному державному утриманні.

6. Призначення державної соціальної допомоги та грошового забезпечення здійснюється з дати влаштування дитини у дитячий будинок сімейного типу або прийомну сім'ю включно до дня досягнення дитиною 18-річного віку, а у разі навчання у закладі загальної середньої освіти, за денною формою навчання у закладі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти - до 23 років або до закінчення відповідного закладу освіти.

Особі, якій виповнилося 18 років, за умови здобуття нею загальної середньої освіти та вступу на навчання за денною формою до закладу професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти державна соціальна допомога призначається на період між строком закінчення навчання в одному із закладів освіти та вступом до іншого закладу освіти або у період між строком закінчення навчання за одним освітньо-кваліфікаційним рівнем та продовженням навчання за іншим за умови, що такий період не перевищує чотирьох місяців, на підставі клопотання служби у справах дітей за наявності розписки про прийняття документів для вступу до відповідного закладу освіти.

У разі проживання у період навчання дитини-вихованця або прийомної дитини окремо від сім'ї в іншій місцевості державна соціальна допомога призначається на загальних підставах за умови подання довідки з місця навчання про те, що дитина не перебуває на повному державному утриманні.

7. Розмір державної соціальної допомоги становить 2,5 прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку, для дітей з інвалідністю - 3,5 прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку. Для осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років, які навчаються у закладах загальної середньої освіти, за денною формою навчання у закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, до закінчення відповідних закладів освіти розмір державної соціальної допомоги становить 2,5 прожиткового мінімуму для працездатної особи, для осіб з інвалідністю - 3,5 прожиткового мінімуму для працездатної особи.

(абзац перший пункту 7 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 24.12.2019 р. N 1101)

У разі коли дитині виплачуються призначені в установленому порядку пенсія, аліменти, стипендія чи державна допомога, розмір державної соціальної допомоги визначається як різниця між встановленим для дитини розміром державної соціальної допомоги та розміром зазначених виплат за попередній повний місяць на дату влаштування дитини у дитячий будинок сімейного типу або прийомну сім'ю (крім державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю).

(абзац другий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 24.12.2019 р. N 1101)

У разі зміни розміру пенсії, аліментів, стипендії чи державної допомоги батьки-вихователі або прийомні батьки протягом трьох робочих днів з дати отримання відповідної інформації зобов'язані повідомити про це структурному підрозділу з питань соціального захисту населення для проведення відповідного перерахунку розміру раніше призначеної державної соціальної допомоги.

Якщо батьками-вихователями або прийомними батьками невчасно подано інформацію про зміну розміру пенсії, аліментів, стипендії чи державної допомоги, що призвело до виплати коштів надміру, структурні підрозділи з питань соціального захисту населення:

повідомляють батькам-вихователям або прийомним батькам про обсяг надміру виплачених коштів і строки їх повернення;

проводять щомісяця відрахування у розмірі не більш як 20 відсотків суми державної соціальної допомоги або грошового забезпечення відповідно до повного погашення надміру виплачених коштів на підставі заяви батьків-вихователів або прийомних батьків про надання згоди на відрахування таких коштів або на підставі своїх рішень;

вирішують питання про стягнення надміру виплачених коштів у судовому порядку в разі неможливості утримання та неповернення їх добровільно батьками-вихователями або прийомними батьками.

Для запобігання виплаті надміру коштів державної соціальної допомоги структурний підрозділ з питань соціального захисту населення отримує інформацію про розміри пенсій дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування від Пенсійного фонду України.

8. Розмір грошового забезпечення встановлюється на рівні одного прожиткового мінімуму для працездатної особи на кожну дитину-вихованця та кожну прийомну дитину і не залежить від пенсії, аліментів, стипендії чи державної допомоги на кожну дитину-вихованця та на кожну прийомну дитину.

(абзац перший пункту 8 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 24.12.2019 р. N 1101)

Щомісячний сумарний обсяг грошового забезпечення батькам-вихователям розподіляється між батьками-вихователями рівними частинами за їх згодою.

9. Розмір державної соціальної допомоги та грошового забезпечення, що виплачується громадянам, які отримали статус особи, що проживає, працює або навчається на території населеного пункту, якому надано статус гірського, збільшується на 20 відсотків.

10. У разі зміни прожиткового мінімуму або настання інших обставин, що впливають на розмір державної соціальної допомоги та грошового забезпечення, їх розмір перераховується з дати настання відповідної зміни без додаткового звернення батьків-вихователів і прийомних батьків.

11. Структурний підрозділ з питань соціального захисту населення щомісяця до 10 числа, що настає за звітним періодом, подає структурним підрозділам з питань соціального захисту населення обласних, Київської міської держадміністрацій інформацію про призначення державної соціальної допомоги та грошового забезпечення чи припинення їх виплати за формою, затвердженою Мінсоцполітики.

12. Державна соціальна допомога та грошове забезпечення виплачуються щомісяця структурним підрозділом з питань соціального захисту населення на особові рахунки батьків-вихователів та особовий рахунок одного з прийомних батьків у банківській установі за їх вибором або через структурні підрозділи акціонерного товариства "Укрпошта" за місцем проживання дитини у дитячому будинку сімейного типу або прийомній сім'ї.

(пункт 12 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 24.12.2019 р. N 1101)

13. Підставами для припинення виплати державної соціальної допомоги та грошового забезпечення є:

досягнення дитиною 18-річного віку, а у разі навчання у закладі загальної середньої освіти, за денною формою навчання у закладі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти - 23-річного віку або закінчення відповідного закладу освіти;

набуття або надання дитині повної цивільної дієздатності (реєстрація шлюбу, працевлаштування за трудовим договором, запис матір'ю або батьком дитини, провадження підприємницької діяльності);

влаштування дитини в заклад освіти на повне державне забезпечення;

смерть дитини.

14. Сплата єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за батьків-вихователів і прийомних батьків здійснюється згідно з Порядком нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за деякі категорії застрахованих осіб, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2011 р. N 178 (Офіційний вісник України, 2011 р., N 16, ст. 666).

 

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 р. N 81 "Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" (Офіційний вісник України, 2007 р., N 8, ст. 293).

2. Пункт 8 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 р. N 1134 (Офіційний вісник України, 2007 р., N 71, ст. 2673).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 січня 2008 р. N 26 "Про продовження строку дії постанови Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 р. N 81" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 8, ст. 201).

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 9 квітня 2008 р. N 328 "Про внесення змін до Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" у 2007 році" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 28, ст. 887).

5. Пункт 4 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2008 р. N 723 (Офіційний вісник України, 2008 р., N 63, ст. 2134).

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 р. N 1046 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 р. N 81" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 93, ст. 3074).

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2011 р. N 115 "Про внесення змін до Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 12, ст. 517).

8. Пункт 1 змін, що вносяться до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 р. N 81 і від 28 лютого 2011 р. N 268, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2011 р. N 1314 (Офіційний вісник України, 2011 р., N 99, ст. 3613).

9. Постанова Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2012 р. N 983 "Про внесення змін до Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" (Офіційний вісник України, 2012 р., N 81, ст. 3277).

10. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2013 р. N 845 "Про внесення змін до Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" (Офіційний вісник України, 2013 р., N 92, ст. 3390).

11. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. N 354 "Про внесення змін до Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" (Офіційний вісник України, 2014 р., N 69, ст. 1918).

12. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2016 р. N 520 "Про внесення змін до пункту 8 Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" (Офіційний вісник України, 2016 р., N 68, ст. 2275).

____________

Опрос