Идет загрузка документа (33 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 1 октября 2014 г. N 518

КМ Украины
Постановление КМ от 05.06.2019 № 515
действует с 25.06.2019

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 5 червня 2019 р. N 515

Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. N 518

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. N 518 "Деякі питання протезування та ортезування виробами підвищеної функціональності за новітніми технологіями та технологіями виготовлення, які відсутні в Україні, окремих категорій громадян, які брали участь в антитерористичній операції та/або забезпеченні її проведення і втратили функціональні можливості кінцівки або кінцівок" (Офіційний вісник України, 2014 р., N 82, ст. 2330; 2016 р., N 23, ст. 901; 2017 р., N 27, ст. 784, N 38, ст. 1204; 2019 р., N 21, ст. 721) зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 73

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. N 518

1. У постанові:

1) у назві та тексті постанови:

після слів "виробами підвищеної функціональності" доповнити словами "та/або спеціальними виробами для занять спортом";

після слів "участь в антитерористичній операції" доповнити словами "чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях,";

слово "її" замінити словом "їх";

2) у тексті постанови слова "учасники антитерористичної операції, які втратили функціональні можливості кінцівок" в усіх відмінках замінити словами "учасники операції" у відповідному відмінку.

2. У Порядку протезування та ортезування виробами підвищеної функціональності за новітніми технологіями та технологіями виготовлення, які відсутні в Україні, окремих категорій громадян, які брали участь в антитерористичній операції та/або забезпеченні її проведення і втратили функціональні можливості кінцівки або кінцівок, затвердженому зазначеною постановою:

1) назву Порядку викласти в такій редакції:

"ПОРЯДОК
протезування та ортезування виробами підвищеної функціональності та/або спеціальними виробами для занять спортом за новітніми технологіями та технологіями виготовлення, які відсутні в Україні, окремих категорій громадян, які брали участь в антитерористичній операції чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, та/або забезпеченні їх проведення і втратили функціональні можливості кінцівки або кінцівок
";

2) у пункті 1:

в абзаці першому:

слова "в районах проведення антитерористичної операції" замінити словами "в районах їх проведення";

після слів "виробами підвищеної функціональності" доповнити словами "та/або спеціальними виробами для занять спортом";

слова "протезно-ортопедичного виробу підвищеної функціональності" замінити словами "вказаних виробів";

в абзаці другому слова "протезно-ортопедичного виробу підвищеної функціональності" замінити словами "вказаних виробів";

3) пункт 2 викласти в такій редакції:

"2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

1) протезно-ортопедичні вироби підвищеної функціональності - вироби, які забезпечують безпечне і надійне функціонування, мають покращені антропологічні, ергономічні та косметичні характеристики і дають можливість учасникам операції виконувати фізичну роботу з підвищеними навантаженнями, вести активний спосіб життя;

2) спеціальний виріб для занять спортом - протезно-ортопедичний виріб спеціальної конструкції, що має підвищену міцність, здатний витримувати високі статичні і динамічні навантаження та використовується для одного або кількох видів спорту, здійснення заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації, якщо протезно-ортопедичний виріб, у тому числі підвищеної функціональності, наявний в учасника операції, не може використовуватися для одного або кількох видів спорту, здійснення заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації;

3) новітні технології - технологічні процеси, які не впроваджені в Україні до 2015 року, в тому числі щодо застосування конструкції протезів кінцівок та ортезів, що дають змогу комп'ютерного управління виробом та програмування його параметрів.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України "Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні" та "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".";

4) пункт 3 виключити;

5) у пункті 4:

доповнити пункт після абзацу першого новим абзацом такого змісту:

"Право на отримання грошової допомоги на забезпечення спеціальним виробом для занять спортом може бути використано учасником операції один раз у разі підтвердження його участі у спортивних змаганнях всеукраїнського або міжнародного рівня один раз на три роки.".

У зв'язку з цим абзаци другий - четвертий вважати відповідно абзацами третім - п'ятим;

доповнити пункт після абзацу третього новим абзацом такого змісту:

"Розмір грошової допомоги на протезування та/або ортезування однієї кінцівки спеціальними виробами для занять спортом без урахування податку на додану вартість не може перевищувати 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на момент укладення договору.".

У зв'язку з цим абзаци четвертий і п'ятий вважати відповідно абзацами п'ятим і шостим;

у першому реченні абзацу шостого слово "Фонду" замінити словами "Фонду соціального захисту інвалідів (далі - Фонд)";

6) пункт 6 викласти в такій редакції:

"6. У разі потреби первинне протезування учасника операції здійснюється вітчизняним протезно-ортопедичним підприємством на строк, необхідний для формування кукси (від одного до дванадцяти місяців), відповідно до Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення і виплати грошової компенсації вартості за самостійно придбані технічні засоби реабілітації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2012 р. N 321 (Офіційний вісник України, 2012 р., N 31, ст. 1146; 2018 р., N 31, ст. 1087).";

7) у пункті 7:

абзац перший викласти в такій редакції:

"7. Експертна група приймає рішення щодо доцільності протезування та/або ортезування виробами підвищеної функціональності та/або спеціальними виробами для занять спортом учасника операції за новітніми технологіями та технологіями виготовлення, які відсутні в Україні, в якому обов'язково зазначається обґрунтування щодо:";

абзац другий після слів "функціональні можливості кінцівок" доповнити словами "(у разі забезпечення)";

в абзаці третьому слова "вітчизняним протезно-ортопедичним підприємством" виключити;

абзац п'ятий після слів "(у тому числі в Україні)" доповнити словами "або вітчизняним протезно-ортопедичним підприємством";

абзац сьомий викласти в редакції:

"розміру грошової допомоги для протезування та/або ортезування виробами підвищеної функціональності та/або спеціальними виробами для занять спортом за новітніми технологіями;";

доповнити пункт після абзацу сьомого новим абзацом такого змісту:

"розміру грошової допомоги на оплату витрат, зазначених в абзаці четвертому пункту 1 цього Порядку, щодо необхідності супроводження учасника операції;".

У зв'язку з цим абзаци восьмий і дев'ятий вважати відповідно абзацами дев'ятим і десятим;

в абзаці десятому слово "його" замінити словом "їх";

доповнити пункт абзацом такого змісту:

"неможливості використання для занять спортом і здійснення заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації наявних в учасника операції протезно-ортопедичних виробів, у тому числі підвищеної функціональності.";

8) у пункті 8:

після слова "оплату" доповнити словом "відповідних";

слова і цифру "зазначених у пункті 9 цього Порядку," виключити;

після слів "(у разі потреби) збільшення" доповнити словами "на протезування та/або ортезування виробами підвищеної функціональності";

9) доповнити Порядок пунктом 81 такого змісту:

"81. Учасник операції безоплатно забезпечений протезно-ортопедичним виробом підвищеної функціональності за новітніми технологіями та технологіями виготовлення, які відсутні в Україні, та/або спеціальним виробом для занять спортом за рахунок коштів місцевого бюджету, інших надходжень, зокрема благодійної або гуманітарної допомоги, має право на отримання послуг із заміни приймальної гільзи (куксоприймача) та здійснення післягарантійного ремонту протезно-ортопедичного виробу підвищеної функціональності за новітніми технологіями та технологіями виготовлення, які відсутні в Україні, та/або спеціального виробу для занять спортом протягом строку їх експлуатації відповідно до цього Порядку у разі подання ним оригіналів документів на зазначений виріб.

Учаснику операції не видається виріб аналогічної функціональності за рахунок коштів державного бюджету, про що він інформується. При цьому учасник операції вважається забезпеченим відповідним виробом на строк його експлуатації. Про дату забезпечення виробом робиться відповідна відмітка у централізованому банку даних з проблем інвалідності та особовій справі.

Дата отримання відповідного виробу визначається на підставі поданих учасником операції документів, а у разі їх відсутності за письмовою інформацією учасника операції та/або надавача спеціалізованої допомоги.";

10) у пункті 10:

у підпункті 4 слова "Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації інвалідів, дітей-інвалідів та інших окремих категорій населення" замінити словами "Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення і виплати грошової компенсації вартості за самостійно придбані технічні засоби реабілітації";

у підпункті 5 слова "(для працівників підприємств, установ, організацій, які залучалися та безпосередньо брали участь в антитерористичній операції в районах її проведення)" виключити;

доповнити пункт після абзацу дев'ятого новими абзацами такого змісту:

"9) такі документи у разі звернення для забезпечення спеціальним виробом для занять спортом:

учасника операції, який систематично займається відповідним видом (видами) спорту:

- висновок щодо забезпечення спеціальним виробом для занять спортом за формою (згідно з додатком), що виданий лікарем фізичної та реабілітаційної медицини або фахівцем з фізичної реабілітації, або лікарем-ортопедом-травматологом закладу охорони здоров'я, реабілітаційної установи, який має відповідну кваліфікаційну підготовку щодо спортивного протезування (що підтверджується відповідним документом), про можливість використання спеціального виробу для занять спортом для систематичних занять відповідним видом (видами) спорту з урахуванням результатів оцінки функціональних можливостей осіб з порушеннями функцій кінцівки або кінцівок, проведеної під час протезування;

- лист центрального органу виконавчої влади щодо необхідності забезпечення спеціальним виробом для занять спортом учасника операції, який систематично займається відповідним видом (видами) спорту (у разі забезпечення участі у спортивних змаганнях всеукраїнського або міжнародного рівня);

учасника операції у разі забезпечення фізкультурно-спортивної реабілітації:

- висновок щодо забезпечення спеціальним виробом для занять спортом за формою (згідно з додатком), що виданий лікарем фізичної та реабілітаційної медицини або фахівцем з фізичної реабілітації закладу охорони здоров'я, реабілітаційної установи, який має відповідну кваліфікаційну підготовку щодо спортивного протезування (що підтверджується відповідним документом), про можливість використання спеціального виробу для занять спортом для фізкультурно-спортивної реабілітації з урахуванням результатів оцінки функціональних можливостей осіб з порушеннями функцій кінцівки або кінцівок, проведеної під час протезування;

- рекомендаційний лист Уповноваженого Президента України з питань реабілітації учасників бойових дій щодо необхідності забезпечення спеціальним виробом для занять спортом учасника операції з метою його фізкультурно-спортивної реабілітації;

10) копію документа, що підтверджує безпосередню участь (забезпечення проведення) учасника операції в антитерористичній операції чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях.".

У зв'язку з цим абзаци десятий і одинадцятий вважати відповідно абзацами вісімнадцятим і дев'ятнадцятим;

доповнити пункт після абзацу сімнадцятого новим абзацом такого змісту:

"Фонд протягом 10 робочих днів з дати отримання (надходження поштою) зазначених документів опрацьовує та вносить їх на розгляд експертної групи.".

У зв'язку з цим абзаци вісімнадцятий і дев'ятнадцятий вважати відповідно абзацами дев'ятнадцятим і двадцятим;

абзац дев'ятнадцятий після слів "(надходження поштою)" доповнити словом "Фондом";

11) у пункті 11 слова "абзацом десятим пункту" замінити словом "пунктом";

12) пункт 12 після слова "допомоги" доповнити словом "лише";

13) в абзаці першому пункту 14 слова "учасник антитерористичної операції" замінити словами "учасник операції";

14) пункт 17 викласти в такій редакції:

"17. Для розгляду питання щодо протезування та/або ортезування виробами підвищеної функціональності та/або спеціальними виробами для занять спортом за новітніми технологіями учасник операції подає до Фонду:

1) заяву про забезпечення виробом підвищеної функціональності та/або спеціальним виробом для занять спортом за новітніми технологіями із зазначенням інформації про обране вітчизняне протезно-ортопедичне підприємство;

2) копію паспорта або іншого документа, що посвідчує особу;

3) копію документа, що підтверджує реєстрацію особи у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті);

4) копію направлення на забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації;

5) рішення військово-лікарської комісії або висновок лікарсько-консультативної комісії про потребу у протезуванні та/або ортезуванні;

6) довідку з місця роботи (для працівників підприємств, установ, організацій, які залучалися та безпосередньо брали участь в антитерористичній операції, у заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях в районах їх проведення, яким не встановлено інвалідності);

7) такі документи у разі звернення для забезпечення спеціальним виробом для занять спортом:

учасника операції, який систематично займається відповідним видом (видами) спорту:

- висновок щодо забезпечення спеціальним виробом для занять спортом за формою (згідно з додатком), що виданий лікарем фізичної та реабілітаційної медицини або фахівцем з фізичної реабілітації, або лікарем-ортопедом-травматологом закладу охорони здоров'я, реабілітаційної установи, який має відповідну кваліфікаційну підготовку щодо спортивного протезування (що підтверджується відповідним документом), про можливість використання спеціального виробу для занять спортом для систематичних занять відповідним видом (видами) спорту з урахуванням результатів оцінки функціональних можливостей осіб з порушеннями функцій кінцівки або кінцівок, проведеної під час протезування;

- лист центрального органу виконавчої влади щодо необхідності забезпечення спеціальним виробом для занять спортом учасника операції, який систематично займається відповідним видом (видами) спорту (у разі забезпечення участі у спортивних змаганнях всеукраїнського або міжнародного рівня);

учасника операції у разі забезпечення фізкультурно-спортивної реабілітації:

- висновок щодо забезпечення спеціальним виробом для занять спортом за формою (згідно з додатком), що виданий лікарем фізичної та реабілітаційної медицини або фахівцем з фізичної реабілітації закладу охорони здоров'я, реабілітаційної установи, який має відповідну кваліфікаційну підготовку щодо спортивного протезування (що підтверджується відповідним документом), про можливість використання спеціального виробу для занять спортом для фізкультурно-спортивної реабілітації з урахуванням результатів оцінки функціональних можливостей осіб з порушеннями функцій кінцівки або кінцівок, проведеної під час протезування;

- рекомендаційний лист Уповноваженого Президента України з питань реабілітації учасників бойових дій щодо необхідності забезпечення спеціальним виробом для занять спортом учасника операції з метою його фізкультурно-спортивної реабілітації;

8) копію документа, що підтверджує безпосередню участь (забезпечення проведення) учасника операції в антитерористичній операції чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях.

Після обрання учасником операції вітчизняного протезно-ортопедичного підприємства, на якому здійснюватиметься протезування та/або ортезування виробами підвищеної функціональності та/або спеціальними виробами для занять спортом за новітніми технологіями, вітчизняне протезно-ортопедичне підприємство подає до Фонду:

інформацію про застосування новітніх технологій;

сертифікати про навчання спеціалістів, які забезпечують протезування та/або ортезування відповідними виробами за новітніми технологіями;

обґрунтування щодо навичок користування первинним протезом учасника операції і необхідність протезування та/або ортезування виробами підвищеної функціональності та/або спеціальними виробами для занять спортом за новітніми технологіями вітчизняним протезно-ортопедичним підприємством;

калькуляцію вартості протезно-ортопедичного виробу підвищеної функціональності та/або спеціального виробу для занять спортом із зазначенням трудових та матеріальних витрат, затверджену підприємством.

Фонд протягом 10 робочих днів з дати отримання (надходження поштою) опрацьовує матеріали та вносить їх на розгляд експертної групи.

Строк розгляду документів експертною групою не може перевищувати 10 робочих днів з дати їх отримання (надходження поштою) Фондом.

Забезпечення протезування та/або ортезування виробами підвищеної функціональності та/або спеціальними виробами для занять спортом за новітніми технологіями учасника операції здійснюється згідно з договором, укладеним Фондом з вітчизняним протезно-ортопедичним підприємством та учасником операції або його законним представником, відповідно до пункту 18 цього Порядку.";

15) пункт 18 після слів "надання ним" доповнити словами "інструкції з експлуатації,";

16) у пункті 19:

абзац другий після слів "робочих днів" доповнити словами "з дати отримання (надходження поштою)";

доповнити пункт після абзацу другого новим абзацом такого змісту:

"Строк розгляду документів експертною групою не може перевищувати 10 робочих днів з дати отримання (надходження поштою) Фондом.".

У зв'язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим;

17) пункт 21 доповнити абзацом такого змісту:

"Пріоритетними напрямами використання бюджетних коштів є забезпечення протезування та/або ортезування виробами підвищеної функціональності.";

18) доповнити Порядок пунктом 28 такого змісту:

"28. Фонд збирає, аналізує та узагальнює інформацію у кількісних та вартісних показниках щодо визначення потреби у забезпеченні протезуванням та/або ортезуванням виробами підвищеної функціональності та/або спеціальними виробами для занять спортом за новітніми технологіями та технологіями виготовлення, які відсутні в Україні, учасників операції для подання її Мінсоцполітики та опублікуванні на офіційному веб-сайті Фонду.";

19) у тексті Порядку:

після слів "участь в антитерористичній операції" доповнити словами "чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях,";

слово "її" замінити словом "їх", крім абзацу четвертого пункту 4, абзацу другого пункту 5 та абзаців четвертого і восьмого пункту 7;

слова "учасник антитерористичної операції, який втратив функціональні можливості кінцівок," в усіх відмінках і формах числа замінити словами "учасник операції" у відповідному відмінку і числі;

після слів "виріб підвищеної функціональності" в усіх відмінках і формах числа доповнити словами "та/або спеціальний виріб для занять спортом" у відповідному відмінку і числі, крім абзаців першого та другого пункту 4, абзацу другого пункту 13;

20) доповнити Порядок додатком такого змісту:

ВИСНОВОК
щодо забезпечення спеціальним виробом для занять спортом

_____________________________________________________________________________________
                                                       (найменування закладу охорони здоров'я, реабілітаційної установи)
_____________________________________________________________________________________
                                                                        (дані про відповідну кваліфікаційну підготовку фахівця)
_____________________________________________________________________________________
                                (прізвище, ім'я та по батькові учасника операції, який втратив функціональні можливості кінцівок
_____________________________________________________________________________________
                                    та потребує забезпечення спеціальним виробом для занять спортом (далі - учасник операції)
_____________________________________________________________________________________
                                                            (дата народження, місце проживання/перебування учасника операції)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                (діагноз учасника операції)

1. Інформація про проведену оцінку функціональних можливостей учасника операції з порушенням:
_____________________________________________________________________________________
                                                                                      (функцій нижньої кінцівки/кінцівок)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                      (функцій верхньої кінцівки/кінцівок)

2. Інформація про медичні показання/протипоказання для занять спортом за станом опорно-рухового апарату та кукси без обмежень для використання спеціального виробу для занять
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                           (вид спорту або фізкультурно-спортивної реабілітації)

3. Висновок:
_______________________________________________ показано використання спеціального виробу
                         (прізвище, ініціали учасника операції)
для занять ____________________________________________________________________________
                                                                               (вид спорту або фізкультурно-спортивної реабілітації)

М. П.

Керівник закладу охорони здоров'я, реабілітаційної установи

 

________________________
(підпис)

____________________________
(ініціали, прізвище)

 

___ ____________ 20__ року

 

 

 

Лікар фізичної та реабілітаційної медицини або фахівець з реабілітації, або лікар-ортопед-травматолог (необхідне зазначити)

 

________________________
(підпис)

____________________________
(ініціали, прізвище)

 

___ ____________ 20__ року".

____________

Опрос