Идет загрузка документа (20 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка проведения обзора общественной безопасности и гражданской защиты Министерством внутренних дел

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок от 22.05.2019 № 507
действует с 21.06.2019

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 22 травня 2019 р. N 507

Київ

Про затвердження Порядку проведення огляду громадської безпеки та цивільного захисту Міністерством внутрішніх справ

Відповідно до частини третьої статті 27 Закону України "Про національну безпеку України" Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок проведення огляду громадської безпеки та цивільного захисту Міністерством внутрішніх справ, що додається.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 29

 

ПОРЯДОК
проведення огляду громадської безпеки та цивільного захисту Міністерством внутрішніх справ

Загальні положення

1. Цей Порядок визначає організаційні, методичні засади підготовки і проведення МВС огляду стану захищеності інтересів людини і громадянина, суспільства і держави від суспільно небезпечних діянь, негативного впливу криміногенної ситуації та стану захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій.

2. Наведені в цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

громадська безпека - захищеність життєво важливих для суспільства та особи інтересів, прав і свобод людини і громадянина від протиправних посягань, надзвичайних ситуацій, які створюють загрозу спричинення шкоди життю, здоров'ю та майну значної кількості осіб;

огляд громадської безпеки - процедура оцінювання стану захищеності життєво важливих для суспільства та особи інтересів, прав і свобод людини і громадянина від протиправних посягань і готовності центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ, до забезпечення громадської безпеки;

огляд цивільного захисту - процедура оцінювання стану готовності єдиної державної системи цивільного захисту, її функціональних і територіальних підсистем, сил цивільного захисту до реагування на можливі надзвичайні ситуації та стану захищеності населення і територій від таких ситуацій.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в законах України.

Мета, заходи і принципи проведення огляду громадської безпеки та цивільного захисту

3. Метою огляду громадської безпеки та цивільного захисту є здійснення оцінки сучасних і перспективних загроз громадській безпеці, населенню і території від надзвичайних ситуацій; розроблення ефективної моделі протидії злочинам проти громадської безпеки та іншим протиправним посяганням; визначення стану готовності центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ, до забезпечення громадської безпеки, готовності єдиної державної системи цивільного захисту, сил цивільного захисту до реагування на можливі надзвичайні ситуації з урахуванням потенційних загроз.

4. Досягнення мети огляду громадської безпеки та цивільного захисту забезпечується шляхом здійснення таких заходів:

визначення методики проведення огляду громадської безпеки та цивільного захисту;

створення ефективної системи управління, інформаційного, матеріального, технічного, кадрового та правового забезпечення процесу огляду громадської безпеки та цивільного захисту;

організація злагодженої роботи утворених робочих органів з питань огляду громадської безпеки та цивільного захисту;

аналіз стану кадрового, фінансового, матеріально-технічного та інших видів забезпечення (виробничих можливостей держави для задоволення потреб громадської безпеки та цивільного захисту).

5. Проведення огляду громадської безпеки та цивільного захисту ґрунтується на принципах:

верховенства права, підзвітності, законності, прозорості, дотримання засад демократичного цивільного контролю за проведенням огляду громадської безпеки та цивільного захисту;

централізації управління процесами огляду громадської безпеки та цивільного захисту;

застосування програмно-цільового методу планування для забезпечення ефективного використання ресурсів;

прозорості використання ресурсів у сфері громадської безпеки та цивільного захисту;

системності, паралельності заходів огляду громадської безпеки та цивільного захисту, колегіальності під час прийняття рішень за результатами такого огляду;

об'єктивності, що полягає в проведенні огляду громадської безпеки та цивільного захисту на основі вихідних даних органів державної влади, що відображають реальний стан громадської безпеки та цивільного захисту, в тому числі з урахуванням потреб захисту прав і законних інтересів осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення;

результативності, що ґрунтується на гарантуванні державою науково-методичного, організаційно-технічного, інформаційного, матеріального, фінансового забезпечення проведення огляду громадської безпеки та цивільного захисту з урахуванням фінансово-економічних можливостей держави;

програмного підходу до планування проведення огляду громадської безпеки та цивільного захисту;

наукової обґрунтованості, що забезпечується застосуванням науково обґрунтованої методології організації і проведення огляду громадської безпеки та цивільного захисту та використанням вітчизняного і зарубіжного досвіду;

демократичного цивільного контролю;

гласності, що полягає в проведенні огляду громадської безпеки та цивільного захисту за прозорою процедурою, відкритою для громадського обговорення.

Організація і проведення огляду громадської безпеки та цивільного захисту

6. Для здійснення заходів з проведення огляду громадської безпеки та цивільного захисту за рішенням Міністра внутрішніх справ утворюється Міжвідомча робоча група з питань проведення огляду громадської безпеки та цивільного захисту (далі - Міжвідомча робоча група), яку очолює один із заступників Міністра внутрішніх справ.

7. Положення про Міжвідомчу робочу групу та її посадовий склад затверджуються МВС.

У Положенні про Міжвідомчу робочу групу визначаються також порядок діяльності організаційно-аналітичної та робочих підгруп, їх кількість, чисельність, розподіл функцій, завдань і повноважень, матеріально-технічне, організаційне, науково-методичне, фінансове забезпечення.

Етапи проведення огляду громадської безпеки та цивільного захисту

8. Проведення огляду громадської безпеки та цивільного захисту відповідно до визначених завдань здійснюється за такими етапами:

організаційно-підготовчий;

основний (виконавчий);

заключний (підсумковий).

Організаційно-підготовчий етап розпочинається після набрання чинності Указом Президента України про введення в дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо проведення комплексного огляду сектору безпеки і оборони або щодо проведення огляду громадської безпеки та цивільного захисту.

На організаційно-підготовчому етапі здійснюються такі заходи:

формування Міжвідомчої робочої групи, організаційно-аналітичної та робочих підгруп, підготовка посадових осіб і фахівців, які залучатимуться до проведення огляду громадської безпеки та цивільного захисту;

розроблення планів роботи Міжвідомчої робочої групи, організаційно-аналітичної та робочих підгруп;

проведення конференцій, семінарів, засідань круглих столів, нарад, консультативних зустрічей, залучення вітчизняних і закордонних експертів (фахівців) з питань громадської безпеки та цивільного захисту;

вивчення та аналіз нормативно-правової бази, вітчизняного і зарубіжного досвіду проведення оглядів громадської безпеки та цивільного захисту;

розроблення організаційної та організаційно-технічної документації;

доведення до виконавців методологічних основ огляду громадської безпеки та цивільного захисту, організаційно-методичних рекомендацій з питань організації та проведення огляду громадської безпеки та цивільного захисту;

вибір та підготовка належного програмного і науково-методичного забезпечення огляду громадської безпеки та цивільного захисту;

організація роботи з центральними органами виконавчої влади, якими створюються функціональні підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту, і місцевими органами виконавчої влади щодо підготовки та здійснення заходів з визначення стану їх готовності та стану захищеності населення і територій;

підготовка проектів організаційних, організаційно-методичних та розпорядчих документів.

На основному (виконавчому) етапі члени Міжвідомчої робочої групи, організаційно-аналітичної та робочих підгруп, посадові особи і фахівці, які залучатимуться до проведення огляду громадської безпеки та цивільного захисту відповідно до розподілу обов'язків здійснюють:

оцінку громадської безпеки та цивільного захисту, викликів і загроз громадській безпеці та цивільному захисту, тенденцій їх розвитку, зокрема з урахуванням їх впливів окремо щодо кожної категорії осіб з інвалідністю (в першу чергу дітей з інвалідністю, осіб з порушеннями зору, слуху, опорно-рухового апарату, з інтелектуальним та психічним порушенням) та інших маломобільних груп населення;

аналіз, оцінку і уточнення необхідних можливостей (спроможностей) МВС за визначеними сценаріями і ситуаціями;

прогнозування вартісних показників можливостей, ресурсів і видатків, що необхідні для забезпечення безпеки держави, а також інші заходи, визначені документами огляду громадської безпеки та цивільного захисту;

визначення відповідності законодавства у сфері цивільного захисту змінам у сучасному безпековому середовищі;

проведення аналізу потенційних загроз техногенного, природного, соціального та воєнного характеру, їх можливий вплив на стан захищеності населення та територій;

проведення аналізу ефективності інституційних основ єдиної державної системи цивільного захисту, її структури, управлінських та координуючих органів, розмежування повноважень та функцій між суб'єктами забезпечення цивільного захисту, зокрема з урахуванням заходів щодо реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні;

визначення стану системи управління (координації) цивільного захисту держави;

визначення спроможності систем оповіщення до здійснення оповіщення органів управління, сил цивільного захисту та населення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій, своєчасного та достовірного його інформування про фактичну обстановку і вжиті заходи, у тому числі з урахуванням потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення;

проведення аналізу спроможностей функціональних та територіальних підсистем єдиної державної системи цивільного захисту, сил цивільного захисту щодо ефективності та оперативності реагування на прогнозовані надзвичайні ситуації, наслідки військових конфліктів, здатності оперативно розв'язувати завдання за призначенням;

перегляд та визначення економічно обґрунтованих та оптимальних обсягів здійснення заходів захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій у сучасних умовах (здійснення оповіщення, укриття населення в захисних спорудах, інженерного захисту територій, евакуаційних заходів, радіаційного, хімічного та медико-біологічного захисту тощо);

визначення мобілізаційних можливостей єдиної державної системи цивільного захисту, стану унормування питань фінансового і матеріально-технічного забезпечення заходів цивільного захисту в особливий період, створення та розвитку резерву служби цивільного захисту, унормування механізму проведення цільової мобілізації;

визначення відповідності номенклатури та обсягів створених резервів усіх рівнів, призначених для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, потребам;

проведення аналізу стану підготовки керівного складу органів управління та сил цивільного захисту, а також населення до дій в умовах надзвичайних ситуацій;

визначення готовності інфраструктури об'єктів підвищеної небезпеки до реагування на надзвичайні ситуації і ліквідації їх наслідків.

На заключному (підсумковому) етапі Міжвідомчою робочою групою здійснюються такі заходи:

узагальнення результатів огляду громадської безпеки та цивільного захисту, що використовуватимуться надалі під час прийняття державних рішень щодо забезпечення національної безпеки держави;

визначення переліку ризиків за результатами проведення огляду громадської безпеки та цивільного захисту;

оформлення результатів огляду громадської безпеки та цивільного захисту, підготовка проекту звіту для розгляду та попереднього схвалення Кабінетом Міністрів України;

доопрацювання проекту звіту з урахуванням пропозицій Кабінету Міністрів України після попереднього схвалення та внесення його МВС до Ради національної безпеки і оборони для розгляду і затвердження;

розроблення пропозицій з підготовки проектів необхідних законодавчих та інших нормативно-правових актів.

Забезпечення підготовки і проведення огляду громадської безпеки та цивільного захисту

9. Забезпечення підготовки і проведення огляду громадської безпеки та цивільного захисту включає науково-методичне, правове, фінансове, матеріально-технічне, кадрове, інформаційне забезпечення.

10. Науково-методичне забезпечення здійснюється закладами вищої освіти, науковими і науково-дослідними установами, що належать до сфери управління МВС і центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ, а також Національної гвардії, за напрямами їх діяльності шляхом відповідного державного замовлення та виконання в установленому порядку необхідних науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт.

11. Правове забезпечення здійснюється МВС та центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ, а також Національною гвардією.

12. Організація правового забезпечення проведення огляду громадської безпеки та цивільного захисту здійснюється шляхом інформування працівників, залучених до огляду громадської безпеки та цивільного захисту, про чинні нормативно-правові акти щодо його проведення, надання їм юридичних консультацій, контролю за дотриманням вимог законодавства під час розроблення нормативно-правових актів з питань громадської безпеки та цивільного захисту і пропозицій щодо вдосконалення нормативно-правової бази у сфері громадської безпеки та цивільного захисту.

13. Фінансове забезпечення проведення огляду громадської безпеки та цивільного захисту здійснюється за рахунок коштів державного бюджету.

14. Кадрове забезпечення здійснюється шляхом залучення працівників МВС, центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ, інших заінтересованих органів виконавчої влади, Національної гвардії.

15. Інформаційне забезпечення здійснюється за видами інформаційної діяльності, до яких належать збирання, обробка, зберігання, використання та поширення інформації, необхідної для формування звіту за результатами огляду громадської безпеки та цивільного захисту.

Джерелами інформації є передбачені законодавством документи та інші носії, що містять зазначену інформацію.

Обмін необхідною інформацією, надання робочих документів, листування з питань огляду громадської безпеки та цивільного захисту здійснюються відповідно до вимог законодавства.

16. Забезпечення працівників, залучених до проведення огляду громадської безпеки та цивільного захисту, спеціальною інформацією здійснюється відповідними режимно-секретними органами (службами) та підрозділами в установленому законодавством порядку.

17. Працівники, залучені до проведення огляду громадської безпеки та цивільного захисту, мають право:

вільного доступу до відкритої інформації довідково-інформаційних фондів загальнодоступного користування;

на одержання за запитом інформації від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, громадських об'єднань і громадян;

доступу до міжнародних інформаційних ресурсів спільного користування (здійснюється згідно з міжнародними договорами України).

18. Надання консультативно-дорадчої допомоги іноземними експертами з питань огляду громадської безпеки та цивільного захисту здійснюється в порядку, визначеному законодавством.

19. Обмін інформацією з вітчизняними та зарубіжними експертами щодо проведення огляду громадської безпеки та цивільного захисту здійснюється відповідно до законодавства.

20. Інформування суспільства щодо огляду громадської безпеки та цивільного захисту, обговорення його результатів здійснюється МВС. Пропозиції та зауваження учасників громадського обговорення щодо проведення огляду громадської безпеки та цивільного захисту розміщуються на офіційному веб-сайті МВС в установленому порядку.

____________

Опрос