Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для приобретения специально оборудованных автомобилей для перевозки лиц с инвалидностью и детей с инвалидностью, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата

КМ Украины
Постановление КМ от 12.06.2019 № 505
действует с 21.06.2019

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 12 червня 2019 р. N 505

Київ

Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для придбання спеціально обладнаних автомобілів для перевезення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для придбання спеціально обладнаних автомобілів для перевезення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 березня 2018 р. N 189 (Офіційний вісник України, 2018 р., N 26, ст. 939; 2019 р., N 21, ст. 721), зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 73

 

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для придбання спеціально обладнаних автомобілів для перевезення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату

1. Пункт 3 викласти в такій редакції:

"3. Бюджетні кошти спрямовуються Мінсоцполітики Фонду з метою закупівлі ним спеціально обладнаних автомобілів для забезпечення перевезення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату, виконавчими органами міських рад (міст з чисельністю населення до 50 тис. осіб), сільських, селищних рад об'єднаних територіальних громад (далі - виконавчі органи рад), державними центрами комплексної реабілітації для осіб (дітей) з інвалідністю, що належать до сфери управління Мінсоцполітики (далі - реабілітаційні установи).".

2. У пункті 4:

1) абзац перший після слів "Умовами забезпечення" доповнити словами "виконавчих органів рад";

2) в абзаці п'ятому слова "громадськими організаціями, спілками" замінити словами "громадськими об'єднаннями".

3. Пункт 5 викласти в такій редакції:

"5. Для прийняття рішення Мінсоцполітики щодо доцільності забезпечення спеціально обладнаним автомобілем виконавчий орган ради з урахуванням умов, визначених у пункті 4 цього Порядку, щороку до 1 квітня подає заяву, до якої додаються:

положення про службу з перевезення, в якому передбачено умови надання послуг з перевезення, періодичність їх надання, наявність телефонної лінії тощо;

у разі відсутності служби з перевезення - рішення про її утворення;

інформація про осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату та не мають в особистому користуванні та в користуванні законних представників автомобілів (у тому числі таких, що отримані через структурні підрозділи з питань соціального захисту населення), які проживають на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці (у тому числі інформація про індивідуальні програми реабілітації, видані медико-соціальною експертною комісією (для осіб з інвалідністю), лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу (для дітей з інвалідністю);

інформаційна довідка про діяльність служби з перевезення за період її утворення, але не більше ніж за два роки;

документи, що підтверджують затвердження видатків для фінансування служби з перевезення на поточний рік;

меморандум щодо роботи служби з перевезення, укладений між виконавчими органами рад та громадськими об'єднаннями, ініціативними групами осіб з інвалідністю та батьками дітей з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату.".

4. Доповнити Порядок пунктом 51 такого змісту:

"51. Для прийняття рішення Мінсоцполітики щодо доцільності забезпечення спеціально обладнаним автомобілем реабілітаційна установа щороку до 1 квітня подає заяву, до якої додаються:

інформація про кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату та які проходили протягом останніх двох років реабілітацію в такій реабілітаційній установі;

документи, що підтверджують затвердження видатків на утримання автомобіля;

обґрунтування потреби у забезпеченні спеціально обладнаним автомобілем. ".

5. Пункт 6 викласти в такій редакції:

"6. У разі наявності у поточному році залишків бюджетних коштів та/або виділення додаткових коштів, передбачених для придбання спеціально обладнаних автомобілів, Мінсоцполітики розглядає заяви, що надійшли в поточному році в порядку черговості їх надходження, а у разі їх відсутності визначає строк додаткового прийому заяв, про що видається наказ, який оприлюднюється на офіційному веб-сайті Міністерства.".

6. Пункт 7 після слова "розглядаються" доповнити словами "в порядку черговості їх надходження".

7. Пункт 8 викласти в такій редакції:

"8. Робоча група розглядає на засіданні документи, зазначені в пунктах 5 та 51 цього Порядку, без участі уповноваженого представника відповідного виконавчого органу ради, реабілітаційної установи.

У разі подання виконавчим органом ради, реабілітаційною установою документів, зазначених у пунктах 5 та 51 цього Порядку, не в повному обсязі або оформлених у неналежний спосіб, робоча група протягом двох робочих днів з дати проведення засідання надсилає виконавчому органу ради, реабілітаційній установі письмове повідомлення про виявлені недоліки, що стали підставою для доопрацювання документів.

У разі усунення недоліків виконавчим органом ради або реабілітаційною установою у строк до 10 робочих днів робоча група вносить доопрацьовані документи для розгляду на наступному засіданні за участю уповноваженого представника відповідного виконавчого органу ради, реабілітаційної установи.".

8. Абзац п'ятий пункту 10 викласти в такій редакції:

"- повернення документів, зазначених у пунктах 5 та 51 цього Порядку, наприкінці бюджетного року в разі незабезпечення спеціально обладнаним автомобілем. ".

9. В абзаці другому пункту 11 слово і цифру "пункту 5" замінити словами і цифрами "пунктах 5 та 51".

10. У пункті 13:

1) в абзаці десятому слова "виконавчому органу ради, який подав заяву" замінити словами "виконавчому органу ради, реабілітаційної установи, які подали заяви";

2) абзац одинадцятий після слова "автомобіль" доповнити словами "(для виконавчого органу ради)".

11. Пункт 17 після слів "виконавчому органу ради" доповнити словами ", реабілітаційній установі".

12. Доповнити Порядок пунктом 22 такого змісту:

"22. Виконавчі органи рад, реабілітаційні установи подають щокварталу до 10 числа наступного місяця Мінсоцполітики звіти про використання спеціально обладнаних автомобілів для перевезення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату, за формою, визначеною Мінсоцполітики.".

____________

Опрос