Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении критериев, по которым оценивается степень риска от осуществления хозяйственной деятельности в сфере перевозки пассажиров, опасных грузов и опасных отходов железнодорожным транспортом и определяется периодичность осуществления плановых мероприятий государственного надзора (контроля) Государственной службой по безопасности на транспорте

КМ Украины
Постановление КМ от 12.06.2019 № 502
действует с 25.06.2019

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 12 червня 2019 р. N 502

Київ

Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів залізничним транспортом та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з безпеки на транспорті

Відповідно до частини другої статті 5 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів залізничним транспортом та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з безпеки на транспорті, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 21

 

КРИТЕРІЇ,
за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів залізничним транспортом та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з безпеки на транспорті

1. Критеріями, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів залізничним транспортом, є:

категорії аварій, які сталися протягом двох календарних років, що передують плановому періоду;

види робіт (послуг), пов'язаних з перевезенням пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів;

кількість порушень суб'єктом господарювання ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів залізничним транспортом, встановлених за результатами заходів державного нагляду (контролю) протягом останніх трьох років, що передують плановому періоду.

2. Ризики настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності у сфері перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів залізничним транспортом визначено у додатку 1.

3. Перелік критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів залізничним транспортом, їх показники та кількість балів за кожним показником визначено у додатку 2.

4. Віднесення суб'єкта господарювання до високого, середнього або незначного ступеня ризику здійснюється з урахуванням суми балів, нарахованих за всіма критеріями, визначеними у додатку 2, за такою шкалою:

від 41 до 100 балів - до високого ступеня ризику;

від 21 до 40 балів - до середнього ступеня ризику;

від 0 до 20 балів - до незначного ступеня ризику.

5. Планові заходи державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів залізничним транспортом за діяльністю суб'єктів господарювання здійснюються Державною службою з безпеки на транспорті з такою періодичністю:

з високим ступенем ризику - не частіше одного разу на два роки;

із середнім ступенем ризику - не частіше одного разу на три роки;

з незначним ступенем ризику - не частіше одного разу на п'ять років.

 

РИЗИКИ
настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності у сфері перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів залізничним транспортом

Цілі державного нагляду (контролю) (код)

Ризик настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності

Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)

подія, що містить ризик настання негативних наслідків

негативний наслідок

Життя та здоров'я людини (О1)

подія, пов'язана з перевезенням суб'єктом господарювання пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів залізничним транспортом

смерть людини
шкода, завдана здоров'ю людини

категорії аварій, які сталися протягом двох календарних років, що передують плановому періоду
види робіт (послуг), пов'язаних з перевезенням пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів
кількість порушень суб'єктом господарювання ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів залізничним транспортом, встановлених за результатами заходів державного нагляду (контролю) протягом останніх трьох років, що передують плановому періоду

Навколишнє природне середовище (О4)

подія, пов'язана з перевезенням суб'єктом господарювання небезпечних вантажів та небезпечних відходів залізничним транспортом

забруднення навколишнього природного середовища

 

ПЕРЕЛІК
критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів залізничним транспортом, їх показники та кількість балів за кожним показником

Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)

Показники критеріїв

Кількість балів

Категорії аварій, які сталися протягом двох календарних років, що передують плановому періоду*

зіткнення, сходження з рейок рухомого складу залізничного транспорту

20

аварія на залізничних переїздах та поза ними

5

аварія з особою, завдана рухомим складом залізничного транспорту, що переміщався

5

аварія з небезпечними вантажами (небезпечними відходами)

10

пожежа рухомого складу залізничного транспорту

10

Види робіт (послуг), пов'язаних з перевезенням пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів залізничним транспортом*

перевезення пасажирів залізничним транспортом

30

переміщення небезпечних вантажів та/або небезпечних відходів від місця їх виготовлення чи зберігання до місця призначення

10

підготовка небезпечних вантажів та небезпечних відходів (класифікація, ідентифікація, маркування, пакування, оформлення комплекту перевізних документів тощо) до їх переміщення від місця їх виготовлення чи зберігання до місця призначення

5

підготовка, перевірка та маркування транспортного засобу та/або транспортної тари для переміщення відповідних небезпечних вантажів та небезпечних відходів від місця їх виготовлення чи зберігання до місця призначення та/або переміщення непромитих, неочищених від залишків небезпечних вантажів та небезпечних відходів транспортних засобів чи транспортної тари

5

здійснення вантажних операцій з небезпечними вантажами та небезпечними відходами

5

короткострокове зберігання у рухомому складі залізничного транспорту небезпечних вантажів та небезпечних відходів на всіх етапах їх переміщення

5

Кількість порушень суб'єктом господарювання ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів залізничним транспортом, встановлених за результатами заходів державного нагляду (контролю)
протягом останніх трьох років, що передують плановому періоду

від 11 і більше

15

від одного до 10 включно

10

відсутні

0

____________
* Якщо суб'єкта господарювання може бути одночасно віднесено до кількох показників критерію, показники додаються.

____________

Опрос