Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Положение о порядке предоставления горных отводов

КМ Украины
Постановление КМ от 12.06.2019 № 500
действует с 21.06.2019

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 12 червня 2019 р. N 500

Київ

Про внесення змін до Положення про порядок надання гірничих відводів

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Положення про порядок надання гірничих відводів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 р. N 59 (ЗП України, 1995 р., N 4, ст. 94; 1996 р., N 5, ст. 154; Офіційний вісник України, 2010 р., N 68, ст. 2462; 2011 р., N 28, ст. 1191; 2012 р., N 60, ст. 2433, N 81, ст. 3283; 2016 р., N 16, ст. 644), зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 75

 

ЗМІНИ,
що вносяться до Положення про порядок надання гірничих відводів

1. У пункті 1 слова "твердих, рідких та газоподібних" виключити.

2. Абзац другий пункту 9 замінити абзацами такого змісту:

"У разі зміни користувача надр, реорганізації підприємства або продовження строку дії спеціального дозволу на користування надрами без зміни меж об'єкта надрокористування переоформляються акт про надання гірничого відводу та надпис на копії топографічного плану поверхні. Для цього суб'єкт звернення подає органу, що надає гірничий відвід, заяву на одержання гірничого відводу із зазначенням номера спеціального дозволу на користування надрами та два екземпляри викопіювання з топографічного плану поверхні, оформленого відповідно до вимог пункту 5 додатка N 2.

Рішення стосовно переоформлення гірничого відводу приймається протягом 15 днів з дати отримання зазначених документів.".

3. У пункті 12:

1) в абзаці другому слова ", крім нафтових і газових," виключити;

2) абзац четвертий викласти в такій редакції:

"Дозволяється зміна меж між суміжними гірничодобувними об'єктами, які належать одному і тому самому користувачу надр, що здійснює розробку родовищ корисних копалин загальнодержавного значення, за відповідним проектом, погодженим з територіальним органом державного гірничого нагляду та затвердженим Держпраці. Рішення стосовно погодження та/або затвердження такого проекту приймається відповідним органом протягом 21 дня.".

4. Абзац другий пункту 16 виключити.

5. Абзаци п'ятий і шостий пункту 18 виключити.

6. У пункті 23:

1) в абзаці першому слово "місцевому" замінити словом "територіальному";

2) доповнити пункт абзацами такого змісту:

"Суб'єкти надання гірничих відводів і територіальні органи державного гірничого нагляду, що погоджують відповідні заявки на отримання гірничих відводів, розміщують на своїх сайтах інформаційні картки з визначення порядку та строків розгляду проектів гірничих відводів.

Заявка на одержання гірничого відводу, що не відповідає вимогам цього Положення, повертається підприємству чи громадянину із зазначенням причин.

Подання відповідно до статті 9 Закону України "Про адміністративні послуги" заявки та інших документів, необхідних для отримання гірничих відводів, здійснюється в електронній формі після розробки та запровадження відповідного програмного забезпечення та оснащення суб'єктів надання гірничих відводів необхідною для цього оргтехнікою.".

7. У пункті 24 слово "місцевим" замінити словом "територіальним".

8. Абзац перший пункту 25 викласти в такій редакції:

"25. Рішення стосовно надання гірничого відводу приймається протягом 21 дня з дати отримання заявки органом, що надає гірничий відвід.".

9. Абзац третій пункту 26 викласти в редакції:

"Один примірник акта і проекту гірничого відводу зберігається в органі, що його надав, інший протягом п'яти робочих днів надсилається підприємству чи громадянину, який подав заявку, поштовим відправленням або видається його представнику.".

10. У додатках до Положення:

1) у додатку N 1:

слова "Термін чинності" замінити словами "Строк дії";

цифри "199__" замінити цифрами "20___";

доповнити додаток після слів "М. П." словами "(за наявності)";

2) у додатку N 2:

в абзаці першому пункту 5 слова "і копій геологічних (структурних) карт і розрізів" замінити словами ", копії геологічних (структурних) карт і розрізів, гіпсометричних планів (планів підрахунку запасів)";

абзац шостий пункту 6 викласти в такій редакції:

"лист від органів місцевого самоврядування або органів виконавчої влади щодо отримання ними інформації про межі гірничого відводу для використання надр на території їх діяльності;";

3) у додатку N 3:

слово "Гірничний" замінити словом "Гірничий",

цифри "199___" замінити цифрами "20___";

доповнити додаток після слів "М. П." словами "(за наявності)";

4) у додатку N 6:

цифри "199___" замінити цифрами "20___";

доповнити додаток після слів "М. П." словами "(за наявності)".

____________

Опрос