Идет загрузка документа (78 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка проведения электронных аукционов по продаже электрической энергии по двусторонним договорам и Порядка отбора организаторов электронных аукционов по продаже электрической энергии по двусторонним договорам

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок от 05.06.2019 № 499
редакция действует с 14.11.2019

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 5 червня 2019 р. N 499

Київ

Про затвердження Порядку проведення електронних аукціонів з продажу електричної енергії за двосторонніми договорами та Порядку відбору організаторів електронних аукціонів з продажу електричної енергії за двосторонніми договорами

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 6 листопада 2019 року N 916

Відповідно до частини другої статті 66 Закону України "Про ринок електричної енергії" Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити такі, що додаються:

Порядок проведення електронних аукціонів з продажу електричної енергії за двосторонніми договорами;

Порядок відбору організаторів електронних аукціонів з продажу електричної енергії за двосторонніми договорами.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 37

 

ПОРЯДОК
проведення електронних аукціонів з продажу електричної енергії за двосторонніми договорами

Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм організації та проведення електронних аукціонів з продажу електричної енергії за двосторонніми договорами виробниками електричної енергії - державними підприємствами, а також господарськими товариствами, частка держави у статутному капіталі яких становить 50 відсотків та більше, господарськими товариствами, у статутному капіталі яких 50 відсотків та більше акцій (часток, паїв) належать іншим господарським товариствам, акціонером яких є держава і володіє в них контрольним пакетом акцій, а також дочірніми підприємствами, представництвами та філіями таких підприємств і товариств.

2. Дія цього Порядку в частині організації та проведення електронних аукціонів (далі - аукціони) поширюється на аукціони, що проводяться у формі одностороннього аукціону.

3. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

1) аукціонне свідоцтво - документ, що засвідчує факт купівлі-продажу певного обсягу електричної енергії (лота/лотів) за певною ціною, який формується організатором аукціону, підписується уповноваженими особами покупця, продавця та організатора аукціону шляхом додавання електронного підпису і є підставою для укладення двостороннього договору купівлі-продажу електричної енергії між покупцем і продавцем;

2) двосторонній безперервний аукціон - аукціон, у торгах за яким одночасно може брати участь необмежена кількість продавців і покупців за умови дотримання ними вимог регламенту організації та проведення аукціону з продажу електричної енергії (далі - регламент аукціону);

3) договір про організацію та проведення аукціонів - договір, укладений між організатором аукціону та продавцем на підставі публічної пропозиції (оферти), що публікується організатором аукціону, до якого приєднуються учасники ринку електричної енергії, які бажають здійснювати купівлю електричної енергії на аукціонах;

4) електронний аукціон - аукціон, який проводиться в електронній торговій системі організатором аукціону у формі одностороннього аукціону або двостороннього безперервного аукціону;

5) електронна торгова система - сукупність організаційних, технологічних та технічних засобів, що використовуються організатором аукціону для забезпечення організації та проведення аукціонів;

6) заява про приєднання до договору про організацію та проведення аукціонів (далі - заява про приєднання) - документ установленої регламентом аукціону форми, що подається покупцем організатору аукціону, є підставою для приєднання до договору про організацію та проведення аукціонів і є його невід'ємною частиною;

7) заявка на організацію та проведення аукціону - електронний документ установленої регламентом аукціону форми, що подається продавцем організатору аукціону;

8) заявка на участь в аукціоні - електронний документ установленої регламентом аукціону форми, що подається покупцем організатору аукціону;

9) конкурс (конкурсний відбір) - відбір організаторів електронних аукціонів на конкурсних засадах, що організовується і проводиться Міненерговугіллям відповідно до Порядку відбору організаторів електронних аукціонів з продажу електричної енергії за двосторонніми договорами;

10) крок аукціону - мінімальна величина, на яку покупцем у ході торгів може бути змінено ціну за 1 МВт·г, що встановлюється в регламенті аукціону;

11) лот - визначений продавцем неподільний обсяг електричної енергії, що пропонується для продажу на аукціоні запропонованим типом графіка продажу та дорівнює потужності 1 МВт протягом визначеного періоду продажу;

12) односторонній аукціон - аукціон, у торгах за яким може брати участь лише один продавець, що є ініціатором аукціону, та необмежена кількість покупців за умови дотримання ними вимог регламенту аукціону; технологія проведення аукціону (на підвищення ціни, на зниження ціни, з уторговуванням ціни - з можливістю підвищення та зниження ціни) визначається аукціонним комітетом;

13) організатор електронного аукціону - суб'єкт господарювання - переможець конкурсу з відбору організаторів аукціону, який забезпечує організацію та проведення аукціонів з продажу електричної енергії за допомогою електронної торгової системи згідно з цим Порядком;

14) переможці аукціону - покупці, які запропонували найвищу ціну в ході торгів на аукціоні;

15) покупець - постачальник універсальних послуг, оператор системи передачі, оператор системи розподілу та інші учасники ринку електричної енергії, які мають намір придбати електричну енергію відповідно до умов аукціону;

16) продавець - виробник електричної енергії - державне підприємство, а також господарське товариство, частка держави у статутному капіталі яких становить 50 відсотків та більше, господарське товариство, у статутному капіталі якого 50 відсотків та більше акцій (часток, паїв) належать іншим господарським товариствам, акціонером яких є держава і володіє в них контрольним пакетом акцій, а також дочірнє підприємство, представництво та філія таких підприємств і товариств та інші учасники ринку електричної енергії, які мають намір продати електричну енергію відповідно до умов аукціону;

17) регламент аукціону - документ, розроблений і затверджений організатором аукціону та погоджений аукціонним комітетом, що регулює порядок взаємодії між організатором аукціону та учасниками аукціону, визначає послідовність дій, строки, порядок та форму їх вчинення під час організації та проведення аукціонів, а також заходи з управління ризиками недотримання (невиконання) учасниками аукціону вимог цього Порядку та регламенту аукціону;

18) спеціальна сесія аукціону (далі - спеціальна сесія) - сесія аукціону, організація та проведення якої здійснюється організатором аукціону з метою виконання учасниками ринку електричної енергії спеціальних обов'язків для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії відповідно до законодавства;

19) стартова ціна - ціна за 1 МВт·г, з якої розпочинається аукціон;

20) учасники аукціону - продавці та покупці електричної енергії;

21) цінова заявка - пропозиція покупця щодо кількості лотів запропонованого типу графіка продажу та ціни (цін), подана до електронної торгової системи в ході торгів на аукціоні в установленій регламентом аукціону формі, створення якої завершено накладенням електронного підпису;

22) стандартний продукт - електрична енергія, яка відпускається (відбирається) на стандартних умовах виконання, а саме: на щодобовій основі протягом певного строку виконання (D/W/M/Q/Y) та в розрізі певних годин відпуску (BASE/OFFPEAK/PEAK), зазначених у такому стандартному продукті; на торгах з продажу електричної енергії за двосторонніми договорами здійснюється торгівля п'ятьма видами стандартних продуктів, що поділяються відповідно до строку виконання на:

денні (BASE_D), (PEAK_D), (OFFPEAK _D);

тижневі (BASE_W), (PEAK_W), (OFFPEAK _W);

місячні (BASE_M), (PEAK_M), (OFFPEAK_M);

квартальні (BASE_Q), (PEAK_Q), (OFFPEAK_Q);

річні (BASE_Y), (PEAK_Y), (OFFPEAK_Y).

Регламентом аукціону можуть бути визначені інші стандартні продукти;

23) стандартні умови виконання - умови відпуску та відбору електричної енергії, якими є:

графік продажу - години доби за рівнем навантаження протягом доби, в які здійснюється виконання двосторонніх договорів (BASE - виконання протягом 24 годин на добу; OFFPEAK - виконання з 0.00 до 7.00 і з 22.00 до 24.00 в робочі дні, а також з 0.00 до 24.00 у вихідні; PEAK - виконання з 7.00 до 22.00 в робочі дні);

стандартні строки виконання - доба (D, порядковий день (місяця), протягом якого здійснюватиметься відпуск електричної енергії); тиждень року (W, порядковий номер (в календарному році) тижня, протягом якого на щодобовій основі здійснюватиметься відпуск електричної енергії); місяць (M, порядковий номер календарного місяця, протягом якого на щодобовій основі здійснюватиметься відпуск електричної енергії); квартал (Q, порядковий номер (в календарному році) кварталу, протягом якого на щодобовій основі здійснюватиметься відпуск електричної енергії); рік (Y, рік, у якому учасники аукціону мають намір здійснити купівлю-продаж електричної енергії, протягом якого на щодобовій основі здійснюватиметься відпуск електричної енергії).

Регламентом аукціону можуть бути визначені інші стандартні умови виконання двосторонніх договорів.

Інші терміни вживаються в цьому Порядку у значенні, наведеному в Законах України "Про ринок електричної енергії", "Про електронні документи та електронний документообіг" і "Про електронні довірчі послуги" та Правилах ринку, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 14 березня 2018 р. N 307.

Організація та проведення аукціонів

4. Рішення щодо форми проведення аукціону для продажу електричної енергії за двосторонніми договорами виробниками електричної енергії може бути прийнято аукціонним комітетом.

Аукціони проводяться з дотриманням таких принципів:

добросовісна конкуренція (зокрема шляхом встановлення продавцем кількості лотів, що пропонуються одночасно до продажу, загальним обсягом, який дасть змогу залучити якомога більшу кількість потенційних покупців);

недискримінація учасників аукціону;

об'єктивність та неупередженість;

анонімність (знеособлення) учасників аукціону - покупців з метою мінімізації ризику антиконкурентної узгодженої поведінки між учасниками аукціону;

запобігання корупційним діям і зловживанням;

проведення аукціонів виключно в робочі дні;

ціноутворення з метою дотримання ринкових принципів ціноутворення, які, зокрема, передбачені Законом України "Про ринок електричної енергії", крім випадків, встановлених пунктом 5 цього Порядку.

5. Аукціони у формі спеціальних сесій проводяться виключно за участю учасників аукціону, на яких покладено спеціальні обов'язки із забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії, в порядку та строки, що визначені відповідними рішеннями Кабінету Міністрів України, та з урахуванням умов, зазначених у пунктах 23 - 30 цього Порядку.

6. З метою здійснення моніторингу за проведенням аукціонів щодо дотримання учасниками аукціону та організатором аукціону регламенту аукціону, а також з метою виявлення та запобігання проявам недобросовісної конкуренції і забезпечення відповідності порядку організації та проведення аукціонів вимогам ринку електричної енергії Міненерговугілля утворює аукціонний комітет з продажу електричної енергії за двосторонніми договорами на аукціонах (далі - аукціонний комітет).

7. До складу аукціонного комітету входять представники органів державної влади на рівні не нижче керівника структурного підрозділу, а саме:

два представники Міненерговугілля;

два представники Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (за згодою);

два представники Мінекономіки;

(абзац четвертий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 06.11.2019 р. N 916)

представник Антимонопольного комітету (з правом дорадчого голосу).

До складу аукціонного комітету входять по одному представнику від кожного продавця (за згодою), виробника електричної енергії, зазначеного в пункті 1 цього Порядку, з правом дорадчого голосу.

Аукціонний комітет утворюється Міненерговугіллям.

Головою аукціонного комітету є Міністр енергетики та вугільної промисловості або його заступник відповідно до розподілу повноважень.

Персональний склад аукціонного комітету затверджується Міненерговугіллям.

Аукціонний комітет провадить свою діяльність на підставі та згідно з Положенням про аукціонний комітет з питань продажу електричної енергії за двосторонніми договорами, яке затверджується наказом Міненерговугілля.

Секретар аукціонного комітету обирається з числа його членів на першому засіданні шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів.

Засідання аукціонного комітету є правоможним, якщо в ньому беруть участь не менш як дві третини його членів.

Головуючим на засіданні є голова аукціонного комітету. У разі відсутності голови та/або секретаря аукціонного комітету з числа інших членів аукціонного комітету шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів обираються особи, які виконують їх обов'язки на засіданні.

Рішення аукціонного комітету приймається шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні аукціонного комітету.

Рішення аукціонного комітету оформляється протоколом, який підписується всіма його членами, які були присутні на засіданні, та оприлюднюється не пізніше наступного робочого дня після проведення засідання шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Міненерговугілля.

Члени аукціонного комітету мають право в разі незгоди з прийнятим аукціонним комітетом рішенням подавати письмові зауваження до протоколу з обґрунтуванням своєї позиції, які додаються до протоколу та є його невід'ємною частиною.

Інформаційне, організаційне та інше забезпечення діяльності аукціонного комітету здійснює Міненерговугілля.

8. Аукціонний комітет:

1) погоджує регламент аукціону, розроблений організатором аукціону;

2) здійснює моніторинг за проведенням аукціонів щодо дотримання учасниками аукціону та організатором аукціону регламенту аукціону;

3) розробляє та надає організаторам аукціонів рекомендації щодо заходів, спрямованих на підтримку добросовісної конкуренції;

4) визначає форми та технології проведення аукціону;

5) встановлює вимоги до порядку організації та проведення двостороннього безперервного аукціону і до порядку здійснення розрахунків (у разі потреби);

6) затверджує примірну форму договорів купівлі-продажу, щорічний графік проведення аукціонів.

9. Міненерговугілля з метою забезпечення проведення аукціонів організовує та проводить конкурс з відбору організаторів аукціонів.

Якщо за 15 календарних днів до набрання чинності статтею 66 Закону України "Про ринок електричної енергії" такий конкурс не відбувся, Міненерговугілля призначає суб'єкта господарювання, який відповідає критеріям, визначеним у Порядку відбору організаторів електронних аукціонів з продажу електричної енергії за двосторонніми договорами, організатором аукціону строком на три місяці.

Після призначення зазначеного організатора аукціону Міненерговугілля оголошує проведення конкурсу протягом 30 календарних днів з дня такого призначення.

10. З кожним організатором аукціону продавець укладає договір про організацію та проведення аукціонів (далі - договір).

Продавець відповідно до укладених договорів розміщує на своєму веб-сайті перелік організаторів аукціонів, що забезпечують проведення аукціонів з продажу електричної енергії за допомогою електронної торгової системи, із зазначенням їх офіційних веб-сайтів.

11. Укладення договору між продавцем і організатором аукціону є підставою для реєстрації продавця як організатора аукціону в електронній торговій системі та надання йому доступу до електронної торгової системи як учаснику аукціону.

12. Організатор аукціону розміщує на своєму офіційному веб-сайті текст договору для приєднання до нього покупців.

Покупці, що планують брати участь в аукціонах, укладають з організатором аукціонів договір шляхом приєднання до нього на підставі заяви про приєднання, що подається організатору аукціону.

Організатор аукціону не пізніше ніж через три робочих дні з дня надходження від покупця заяви про приєднання розглядає її та реєструє такого покупця або відмовляє йому в реєстрації. Відмова в реєстрації є підтвердженням факту неукладення договору.

Підставою для відмови в реєстрації покупця є виключно ненадання інформації та/або надання її в неповному обсязі та/або надання недостовірної інформації, зазначеної в заяві про приєднання, про що організатор аукціону надсилає йому електронною поштою відповідне повідомлення із зазначенням підстав відмови.

Відмова в реєстрації не позбавляє такого покупця права повторного подання організатору аукціону заяви про приєднання у будь-який час після усунення причин відмови.

Якщо подані документи відповідають встановленим вимогам, організатор аукціону реєструє покупця в електронній торговій системі та надає йому доступ до аукціонів, про що зазначає у повідомленні про результати розгляду заяви про приєднання, яке надсилає на електронну адресу такому покупцю, зазначену в заяві про приєднання.

Підставою для скасування реєстрації учасника аукціону є виключно:

заява зареєстрованого учасника аукціону про скасування його реєстрації, подана організатору аукціону відповідно до регламенту аукціону. При цьому датою скасування реєстрації є дата, що настає за датою подання такої заяви;

повідомлення оператора системи передачі електричної енергії про припинення дії договору про врегулювання небалансів зареєстрованого учасника аукціону з оператором системи передачі електричної енергії (про втрату зареєстрованим учасником аукціону статусу учасника ринку електричної енергії).

Скасування реєстрації не звільняє учасника від повного виконання ним зобов'язань, що виникли перед учасниками аукціонів та/або організатором аукціону за результатами інших аукціонів, в яких такий учасник брав участь.

13. Право ініціювати організацію та проведення аукціону має виключно продавець.

Для ініціювання аукціону уповноважена особа продавця в порядку, передбаченому регламентом аукціону, подає організатору аукціону інформацію про дату і час проведення аукціону, а також заявку на організацію та проведення аукціону, в якій зазначаються:

тип графіка продажу електричної енергії;

стартова ціна;

кількість лотів;

період відпуску/відбору електричної енергії;

проект двостороннього договору купівлі-продажу електричної енергії;

ставка/розмір гарантійного внеску.

інша інформація, що стосується проведення аукціону.

Уповноважена особа продавця підписує сформовану в електронній торговій системі заявку на організацію та проведення аукціону шляхом накладення кваліфікованого електронного підпису.

Після подання організатору аукціону заявки на організацію та проведення аукціону продавець не має права її змінювати.

Організатор аукціону в порядку, передбаченому регламентом аукціону, розміщує на своєму офіційному веб-сайті оголошення про проведення аукціону, що містить відомості про:

найменування продавця;

тип графіка продажу електричної енергії;

стартову ціну;

кількість лотів;

період відпуску/відбору електричної енергії;

проект двостороннього договору купівлі-продажу електричної енергії;

крок аукціону (відповідно до регламенту аукціону);

дату і час початку аукціону;

порядок та кінцеву дату подання заявок на участь в аукціоні відповідно до регламенту аукціону;

ставку/розмір гарантійного внеску.

В оголошенні може зазначатися інша інформація, що стосується проведення аукціону.

Продавець пропонує електричну енергію для продажу на аукціоні у вигляді графіків продажу електричної енергії, що відповідають видам навантаження, для яких розраховується індекс цін за результатами торгів на ринку "на добу наперед", або інших графіків продажу, визначених регламентом аукціону.

Продавець може не пізніше ніж за 48 годин до моменту початку проведення аукціону відкликати свою заявку на організацію та проведення аукціону. Для цього продавець надсилає повідомлення організатору аукціону в порядку, встановленому регламентом аукціону.

Організатор аукціону протягом 24 годин з моменту надходження повідомлення продавця про відкликання заявки на організацію та проведення аукціону розміщує інформацію про скасування аукціону на своєму офіційному веб-сайті, зокрема на сторінці, на якій було розміщено оголошення про проведення відповідного аукціону, та здійснює відповідно до регламенту аукціону заходи з метою повернення гарантійного внеску учасникам такого аукціону.

14. Після оприлюднення оголошення про проведення аукціону на своєму офіційному веб-сайті організатор аукціону здійснює в строки та порядку, що визначені регламентом аукціону, реєстрацію заявок на участь в аукціоні.

Кінцевий строк подання заявок на участь в аукціоні зазначається в оголошенні про проведення відповідного аукціону.

Організатор аукціону забезпечує анонімність та конфіденційність відомостей, що містяться у зареєстрованих заявках на участь в аукціоні.

У разі коли до закінчення строку подання заявок на участь в аукціоні, зазначеного у відповідному оголошенні, не надійшло жодної заявки на участь в аукціоні, організатор аукціону визнає аукціон таким, що не відбувся, та повідомляє про це продавцю в порядку, передбаченому регламентом аукціону.

Учасники аукціону авторизуються в електронній торговій системі в день проведення аукціону в порядку, визначеному регламентом аукціону.

За участь в аукціоні організатором аукціону справляється комісійний збір у розмірі, визначеному регламентом аукціону та договором.

15. Для забезпечення укладення за результатами аукціонів двосторонніх договорів та виконання зобов'язань за ними покупці, які мають намір взяти участь в аукціоні, в порядку та строк, що визначені регламентом аукціону, перераховують гарантійний внесок організатору аукціону.

Гарантійний внесок перераховується покупцями на рахунок організатора аукціону, відкритий в банку, визначеному організатором аукціону.

Розмір гарантійного внеску не може перевищувати 25 відсотків вартості обсягу цінової заявки за стартовою ціною.

Сума гарантійного внеску повертається покупцям у порядку та у строки, що зазначені регламентом аукціону:

у разі відкликання покупцем заявки на участь в аукціоні до закінчення строку її подання;

у разі визнання переможцем аукціону іншого покупця;

у разі визнання аукціону таким, що не відбувся;

в інших випадках, передбачених регламентом аукціону.

У разі відмови переможця аукціону від підписання двостороннього договору купівлі-продажу електричної енергії або в разі його невиконання організатор аукціону перераховує продавцю гарантійний внесок у розмірі, порядку і строки, що визначені регламентом аукціону.

Організатор аукціону з метою зниження ризиків невиконання зобов'язань учасниками аукціону (продавцем та покупцями) має право здійснювати також інші заходи відповідно до регламенту аукціону.

Учасники аукціону з метою зниження ризиків невиконання зобов'язань продавцями та покупцями та для належного забезпечення виконання зобов'язань за двосторонніми договорами купівлі-продажу електричної енергії мають право здійснювати розрахунки шляхом внесення коштів з рахунка умовного зберігання (ескроу), зокрема списання (перерахування) штрафів, пені, неустойки, комісійної винагороди організатора аукціону, будь-яких інших платежів) в порядку, встановленому регламентом аукціону. Рахунок умовного зберігання (ескроу) відкривається учасниками аукціону (в разі потреби - за участю організатора аукціону як уповноваженого представника) в банку, визначеному організатором аукціону.

16. За результатами проведення аукціону організатор аукціону складає аукціонні свідоцтва.

Порядок оформлення та підписання аукціонного свідоцтва визначається регламентом аукціону.

На підставі аукціонного свідоцтва покупець - переможець аукціону і продавець в порядку, передбаченому регламентом аукціону, підписують двосторонній договір купівлі-продажу електричної енергії. Граничний строк для підписання двостороннього договору купівлі-продажу електричної енергії визначається регламентом аукціону.

Організатор аукціону зберігає в електронних базах даних повну інформацію про проведені аукціони, що містить дату і час отримання та реєстрації документів, відомості про вчинення дій протягом трьох років.

Організатор аукціону зберігає інформацію, пов'язану з:

реєстрацією покупців і продавців на аукціонах (договори про організацію та проведення електронних аукціонів, заяви про приєднання, заявки на організацію та проведення аукціону, заяви про відкликання заявки на проведення аукціону, заявки на участь в аукціоні, дані щодо авторизації учасників аукціону в електронній торговій системі в день проведення аукціону тощо);

ходом торгів (інформацію щодо всіх цінових заявок тощо);

результатами аукціону (інформацію щодо цінових заявок переможців, аукціонні свідоцтва тощо).

17. Організатор аукціону зобов'язаний:

1) розробити та погодити з аукціонним комітетом регламент аукціону не пізніше ніж за два дні до проведення відповідного аукціону;

2) організовувати та проводити аукціони згідно з вимогами цього Порядку та регламенту аукціону;

3) розмістити на своєму офіційному веб-сайті інформацію щодо порядку організації та проведення аукціонів: регламент аукціону, інструкцію з користування електронною торговою системою, текст договору про організацію та проведення аукціонів, заяву про приєднання до договору;

4) розміщувати на своєму офіційному веб-сайті оголошення про проведення/скасування аукціонів та інформацію щодо результатів їх проведення у строки, передбачені цим Порядком та регламентом аукціону;

5) проводити електронну ідентифікацію учасників аукціону та перевірку інформації, що подається для проведення та участі в аукціонах, з використанням загальнодоступних джерел інформації;

6) забезпечити надання продавцям та покупцям технічної можливості для доступу до електронної торгової системи з метою реалізації прав, визначених цим Порядком;

7) забезпечити оформлення документів за результатами аукціонів відповідно до цього Порядку та регламенту аукціону;

8) забезпечити надання всім учасникам аукціону вільного доступу до інформації про лоти, що пропонуються для продажу на аукціоні, в режимі реального часу 24 години на добу сім днів на тиждень;

9) розміщувати на своєму офіційному веб-сайті за результатами кожного аукціону інформацію про середньозважені ціни та реалізований обсяг електричної енергії;

10) забезпечити збереження та захист, зокрема від несанкціонованого доступу і ненавмисного та/або навмисного знищення та спотворення, даних, документів, інформації та відомостей, що створюються та вносяться до електронної торгової системи під час організації та проведення аукціонів;

11) здійснювати консультаційну підтримку покупців і продавців з питань, пов'язаних із функціонуванням електронної торгової системи;

12) нести відповідальність за функціонування електронної торгової системи та її оновлення.

Організатор аукціону зобов'язаний розкривати інформацію про проведені аукціони та їх результати в межах законодавства, зокрема інформацію про:

перелік учасників аукціонів, допущених до укладення договорів за результатами проведених аукціонів;

перелік електронних аукціонів;

обсяг торгівлі електричною енергією (номенклатуру продуктів, їх загальну вартість згідно з укладеними договорами, котирування щодо кожного продукту).

За результатами аукціону організатор аукціону зобов'язаний розкривати інформацію та забезпечувати безперешкодний доступ до неї. Розкриття інформації організатор аукціону здійснює на своєму веб-сайті, що працює цілодобово. Організатор аукціону зобов'язаний надавати достовірну інформацію.

Організатор аукціону оприлюднює не пізніше ніж через 90 днів після закінчення фінансового року на власному веб-сайті річний звіт про результати торгівлі електричною енергією. Річний звіт також має містити інформацію про наявність правопорушень з боку організатора аукціону та/або учасників аукціонів.

18. Продавець зобов'язаний:

1) надавати організатору аукціону достовірну інформацію в заявках на проведення аукціону;

2) підписувати аукціонні свідоцтва у строк, визначений регламентом аукціону;

3) за результатами аукціонів укладати двосторонні договори купівлі-продажу електричної енергії з переможцями аукціону;

4) виконувати вимоги цього Порядку та регламенту аукціону.

За надання недостовірної інформації організатору аукціону продавець несе відповідальність відповідно до умов договору про організацію та проведення електронних аукціонів.

19. Покупець зобов'язаний:

1) надавати організатору аукціону достовірну інформацію в заявках на участь в аукціоні та вчасно повідомляти про її зміни;

2) перераховувати організатору аукціону гарантійні внески на умовах та в порядку, визначених цим Порядком та регламентом аукціону;

3) забезпечувати конфіденційність інформації про ціну та обсяг купівлі електричної енергії, що подається ним у заявці на участь в аукціоні та цінових заявках;

4) своєчасно підписати аукціонне свідоцтво та укласти із продавцем двосторонній договір купівлі-продажу електричної енергії у разі визнання його переможцем аукціону;

5) виконувати вимоги цього Порядку та регламенту аукціону.

За надання недостовірної інформації організатору аукціону покупець несе відповідальність відповідно до умов договору про організацію та проведення електронних аукціонів.

20. Усі спірні питання, що виникають між покупцями, продавцями та організаторами аукціону під час проведення аукціонів згідно з цим Порядком, вирішуються відповідно до вимог законодавства.

21. Продавець подає організатору аукціону пропозиції до графіка проведення двосторонніх аукціонів на наступні 12 місяців.

22. У разі проведення аукціону у формі двостороннього безперервного аукціону:

1) організатор аукціону розробляє і подає на затвердження аукціонному комітету графік проведення двосторонніх аукціонів на наступні 12 місяців, перелік стандартних продуктів, примірний договір купівлі-продажу електричної енергії та подає на погодження розроблений регламент аукціону, в якому визначено порядок організації та проведення двостороннього безперервного аукціону, заходи з управління ризиками недотримання (невиконання) учасниками аукціону вимог цього Порядку і регламенту аукціону та порядок розрахунків і поставки за укладеними двосторонніми договорами;

2) учасники аукціону для забезпечення укладення та виконання двосторонніх договорів у порядку та строки, що визначені регламентом аукціону, перераховують гарантійні внески організатору аукціону на рахунок (рахунки) у банку, визначеному організатором аукціону;

3) види гарантійних внесків за метою їх призначення, розмір таких внесків та випадки і порядок їх застосування визначаються організатором аукціону в регламенті аукціону;

4) для участі в аукціоні учасники аукціону подають заявки на купівлю та/або продаж електричної енергії (стандартного продукту) протягом періоду та в час, що визначені в регламенті аукціону.

Заявка повинна містити інформацію про:

тип стандартного продукту;

тип заявки (заявка на купівлю/заявка на продаж);

строк виконання (залежно від типу стандартного строку виконання);

ціну купівлі/продажу за 1 МВт·г;

обсяг купівлі/продажу.

Заявка може містити іншу інформацію;

5) учасники аукціону подають заявки виключно в межах свого гарантійного забезпечення (обсяг гарантійних внесків, вільний від фінансових зобов'язань за ціновими заявками та укладеними договорами купівлі-продажу електричної енергії); покупці та продавці в межах свого гарантійного забезпечення мають право подавати необмежену кількість заявок на купівлю/продаж;

6) організатор аукціону проводить перевірку поданої заявки на достатність гарантійного забезпечення та на дотримання інших вимог, зазначених в регламенті аукціону, і допускає таку заявку на торги у разі відповідності зазначеним вимогам або відхиляє таку заявку в разі її невідповідності зазначеним вимогам;

7) заявки, щодо яких проведено перевірку, вносяться до таблиці заявок і відображаються в електронній торговій системі організатора аукціону;

8) організатором аукціону в регламенті аукціону встановлюються правила зіставлення заявок на купівлю/продаж, відповідно до яких укладаються угоди;

9) продавці та покупці мають право відкликати свої заявки до моменту укладення угоди;

10) на підставі укладених угод в електронній торговій системі автоматично формуються договори купівлі-продажу електричної енергії; порядок оформлення та підписання електронним підписом договорів купівлі-продажу електричної енергії визначається регламентом аукціону;

11) організатор аукціону має право здійснювати контроль за виконанням договорів купівлі-продажу електричної енергії та представляти інтереси учасників аукціонів, якщо це передбачено регламентом аукціону.

Порядок проведення спеціальної сесії

23. З метою виконання суб'єктами ринку електричної енергії спеціальних обов'язків для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії відповідно до вимог статті 62 Закону України "Про ринок електричної енергії" та для оператора системи передачі електричної енергії і операторів систем розподілу електричної енергії для компенсації технологічних втрат електричної енергії на передачу/розподіл організатор аукціону проводить окремі спеціальні сесії.

24. До участі у спеціальній сесії допускаються учасники аукціону - продавці та покупці, на яких покладено спеціальні обов'язки для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії.

25. У разі проведення спеціальної сесії порядок організації і проведення аукціонів, укладення двосторонніх договорів купівлі-продажу електричної енергії визначається відповідно до цього Порядку та регламенту аукціону, крім порядку визначення рівня цін купівлі-продажу електричної енергії, а саме: ціни на електричну енергію в двосторонніх договорах купівлі-продажу електричної енергії не можуть перевищувати граничну ціну, визначену відповідно до Положення про покладення спеціальних обов'язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 червня 2019 р. N 483. Особливості організації та проведення спеціальної сесії також визначаються регламентом аукціону.

26. Учасники аукціону, що беруть участь у спеціальних сесіях, зобов'язані виконувати обов'язкові умови продажу/купівлі (відпуску/відбору) електричної енергії відповідно до Положення про покладення спеціальних обов'язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 червня 2019 р. N 483.

27. За результатами проведення спеціальної сесії організатор аукціону складає аукціонні свідоцтва.

Перехідний період

28. Під час перехідного періоду, який діє протягом шести місяців з дати початку функціонування нової моделі ринку електричної енергії відповідно до Закону України "Про ринок електричної енергії", умови та порядок організації і проведення торгів застосовуються відповідно до цього Порядку, крім визначення граничних цін та обов'язкових обсягів продажу на ринку двосторонніх договорів. Особливості організації та проведення аукціонів у зазначений перехідний період визначаються регламентом аукціону.

29. Виробники електричної енергії на атомних електростанціях протягом перехідного періоду зобов'язані здійснювати продаж електричної енергії в години, що відповідають графіку продажу BASE на ринку двосторонніх договорів, в обсягах, що становлять не менш як 85 відсотків обсягу відпуску ними електричної енергії з урахуванням обсягів, реалізованих протягом спеціальної сесії.

30. Гранична ціна на електричну енергію за графіком продажу BASE (виконання протягом 24 годин на добу) в перехідному періоді визначається як максимальне значення із середніх фактичних добових оптових ринкових цін на електричну енергію у години мінімального навантаження за останні три календарних місяці до дати початку функціонування нової моделі ринку електричної енергії відповідно до Закону України "Про ринок електричної енергії".

 

ПОРЯДОК
відбору організаторів електронних аукціонів з продажу електричної енергії за двосторонніми договорами

Загальні положення

1. Цей Порядок встановлює критерії відбору організаторів електронних аукціонів з продажу електричної енергії за двосторонніми договорами (далі - аукціони) та визначає особливості відбору організаторів аукціонів.

2. Відбір організаторів аукціонів, якими є суб'єкти господарювання, проводиться конкурсною комісією, яка утворюється Міненерговугіллям (далі - комісія). До складу комісії входять фахівці на рівні не нижче керівника структурного підрозділу Міненерговугілля та Мінекономіки. До складу комісії як спостерігачі можуть включатися за згодою представники Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Антимонопольного комітету. Кількість членів комісії не може перевищувати дев'ять осіб, спостерігачів - чотири особи.

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 06.11.2019 р. N 916)

3. Склад комісії затверджується Міненерговугіллям.

4. Головою комісії є Міністр енергетики та вугільної промисловості або його заступник відповідно до розподілу повноважень.

5. На першому засіданні члени комісії обирають із складу комісії заступника голови комісії та секретаря шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів.

У разі відсутності голови комісії його обов'язки виконує заступник голови комісії. У разі одночасної відсутності голови комісії та його заступника із складу комісії шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів обирається особа, яка виконує обов'язки голови на засіданні комісії.

У разі відсутності секретаря комісії з числа інших членів комісії шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів обирається особа, яка виконує обов'язки секретаря на засіданні комісії.

6. Засідання комісії є правоможним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини загальної кількості членів комісії.

7. Рішення комісії приймається шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів членів комісії, які присутні на засіданні, та оформлюється протоколом, який підписують голова та секретар комісії (або особи, які виконують їх обов'язки на засіданні комісії).

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Інформаційне, організаційне та інше забезпечення діяльності комісії здійснює Міненерговугілля.

8. Член комісії або спостерігач не може бути пов'язаною особою (в розумінні Податкового кодексу України) із заявником та/або організатором аукціону.

9. Оголошення про проведення конкурсу з відбору організаторів аукціону (далі - конкурс) оприлюднюється шляхом його розміщення на офіційному веб-сайті Міненерговугілля.

Конкурс проводиться у разі відсутності відібраних згідно з цим Порядком організаторів аукціону або прийняття рішення комісією щодо припинення повноважень організатора (організаторів) аукціону.

10. Основними завданнями комісії є:

оприлюднення інформації про порядок проведення конкурсу;

оприлюднення оголошення про проведення конкурсу;

прийняття і розгляд заяв від суб'єктів господарювання, які бажають взяти участь у конкурсі (далі - заявники);

проведення відбору організаторів аукціону відповідно до критеріїв, зазначених у пункті 14 цього Порядку, складення та затвердження протоколів про результати проведення конкурсу;

проведення тестування електронної торгової системи (електронних торгових систем) і надання заявнику за результатами тестування висновку щодо її/їх відповідності вимогам, зазначеним у пункті 16 цього Порядку;

затвердження результатів конкурсу;

здійснення постійного моніторингу діяльності організаторів аукціонів, контролю за відповідністю організаторів аукціонів критеріям, зазначеним у пункті 14 цього Порядку, та фіксації фактів порушень у роботі організаторів аукціону;

прийняття рішення щодо припинення повноважень організатора аукціону в разі виявлення факту невідповідності критеріям, визначеним цим Порядком, та неусунення такої невідповідності у місячний строк;

розгляд інформації, звернень і скарг щодо роботи організаторів аукціонів;

виконання інших завдань, передбачених цим Порядком.

11. Для участі в конкурсі заявник подає на розгляд комісії заяву та належним чином оформлені документи, що підтверджують відповідність критеріям, зазначеним у пункті 14 цього Порядку.

12. До участі у конкурсі не допускаються суб'єкти господарювання:

1) які визнані банкрутом або стосовно яких порушено справу про банкрутство, а також суб'єкти, які перебувають у процесі припинення;

2) які мають статус боржника в розумінні Закону України "Про виконавче провадження";

3) у яких наявна прострочена заборгованість за кредитами/позиками (за наявності) та із сплати процентів за кредитами, прострочена заборгованість із сплати податків і зборів, інших платежів, прострочена заборгованість з виплати заробітної плати;

4) до яких застосовано спеціальні економічні та інших обмежувальні заходи (санкції) відповідно до Закону України "Про санкції" та які пов'язані відносинами контролю з особами, до яких застосовано такі заходи (санкції);

5) до складу засновників яких входять фізичні особи, які мають не погашену або не зняту в установленому порядку судимість за злочини проти власності, злочини у сфері господарської діяльності та/або у сфері службової діяльності;

6) які не є рівновіддаленими юридичними особами (до складу їх засновників та кінцевих бенефіціарів входять учасники ринку електричної енергії з часткою на ринку електричної енергії понад 25 відсотків).

13. Для участі у конкурсі заявник подає комісії:

1) копії установчих документів, засвідчені в установленому законодавством порядку, копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань з відомостями про юридичну особу;

2) засвідчені в установленому законодавством порядку копії балансу та звіту про фінансові результати за останній звітний період, останньої проміжної звітності;

3) копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, виданого не раніше як за один день до дати початку прийняття заяв, засвідчену підписом керівника (або уповноваженої особи) та скріпленою печаткою заявника (за наявності);

4) довідки, видані банківськими установами, в яких обслуговується заявник, про наявність поточних рахунків (не менш як від двох банківських установ) та відсутність простроченої заборгованості за кредитами (у разі наявності) та із сплати процентів за кредитами;

5) видану територіальним органом ДФС довідку встановленої форми про відсутність простроченої заборгованості із сплати податків і зборів, чинну на дату подання заяви;

6) скріплену печаткою (за наявності) довідку в довільній формі:

про відсутність простроченої заборгованості з виплати заробітної плати за підписом керівника заявника;

про те, що до заявника не застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до Закону України "Про санкції" та заявник не пов'язаний відносинами контролю з особами, до яких застосовано такі заходи (санкції); про невикористання програмного та апаратного забезпечення, розробленого/виготовленого суб'єктами господарювання, щодо яких застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) згідно із законодавством;

яка підтверджує, що відомості про керівника заявника, членів його виконавчого органу не внесені до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення;

про те, що заявник не зареєстрований в державі, віднесеній до переліку офшорних зон згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2011 р. N 143 (Офіційний вісник України, 2011 р., N 14, ст. 592; 2019 р., N 4, ст. 159);

про наявність/відсутність щодо заявника відкритих виконавчих проваджень;

7) копію наказу про призначення керівника на посаду, засвідчену підписом керівника (уповноваженої особи);

8) видану територіальним органом МВС довідку встановленої форми про те, що фізичну особу - керівника заявника не було засуджено за злочин, вчинений з корисливих мотивів, або про те, що судимість з такого керівника знято чи погашено в установленому законом порядку (довідка має бути чинна на дату початку прийняття заяв);

9) документ про обсяг та кількість укладених в електронній торговій системі (електронних торгових системах) угод і кількість торгів за попередній звітний рік.

14. Заявник повинен відповідати таким кваліфікаційним критеріям:

1) є власником або володіє на праві користування:

електронною торговою системою (електронними торговими системами), що дає можливість забезпечити проведення торгів товарами у формі одностороннього аукціону та/або двостороннього безперервного аукціону з дотриманням принципу знеособлення цінових заявок;

системою електронного документообігу з використанням електронного підпису, яка використовується для автоматизації процесу підтвердження укладених угод (договорів) особами, що є уповноваженими сторонами за такими угодами (договорами), та для забезпечення розрахунків і поставки за укладеними угодами (договорами) відповідно до законодавства;

програмно-апаратними комплексами, які на постійній основі забезпечують належне функціонування та захист електронної торгової системи (електронних торгових систем), системи електронного документообігу з використанням електронного підпису;

2) використання програмного та апаратного забезпечення, розробленого/виготовленого суб'єктами господарювання, щодо яких не застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до Закону України "Про санкції";

3) наявність акредитації в системі "ProZorro.Продажі - ProZorro.Sale" та/або в електронній системі публічних закупівель "ProZorro";

4) наявність електронної пошти, не менше п'яти діючих ліній міського та міжміського телефонного зв'язку (або багатоканального номеру телефону не менш як на п'ять ліній);

5) наявність власного веб-сайту, на якому оприлюднюється необхідна для підготовки та проведення торгів інформація та оприлюднюються їх результати;

6) наявність спеціалістів з питань фінансового моніторингу (з підтвердними документами щодо перепідготовки і підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу);

7) наявність не менш як 20 штатних працівників для забезпечення належного процесу проведення торгів (електронних аукціонів);

8) наявність матеріально-технічної бази для забезпечення супроводження та підтримки учасників аукціонів на всіх етапах виконання договору про організацію та проведення електронних аукціонів, зокрема наявність служби підтримки (кол-центр) учасників аукціонів та можливості проведення необхідних навчань і тренінгів для таких учасників.

15. Для підтвердження відповідності критеріям, зазначеним у пункті 14 цього Порядку, заявник подає комісії:

1) документ, що підтверджує наявність у заявника прав на використання програмного забезпечення електронної торгової системи (електронних торгових систем) на строк не менш як три роки та походження зазначеного програмного забезпечення;

2) документ, що підтверджує наявність зареєстрованого доменного імені, а також право на використання такого доменного імені заявником;

3) скріплену печаткою заявника (за наявності) довідку в довільній формі:

про наявність досвіду проведення торгів (аукціонів) у формі електронних аукціонів протягом останнього звітного року з наданням, зокрема, інформації щодо кількості проведених торгів (аукціонів), обсягу та вартості реалізованих товарів;

про наявність програмно-технічного комплексу, системи електронного документообігу з використанням електронного підпису, комплексної системи захисту інформації з підтвердженою відповідністю, електронної пошти і власного веб-сайту;

про кількість зареєстрованих учасників аукціонів, що беруть участь у торгах у формі електронних аукціонів в електронній торговій системі;

про ресурси та інструменти, які використовуються для забезпечення надійності та безпечності системи, управління системою захисту інформації, зокрема для захисту об'єктів інформаційної системи, процесів, процедур та програм обробки інформації, каналів зв'язку;

про наявність не менше п'яти діючих ліній міського та міжміського телефонного зв'язку (або багатоканального номера телефону не менш як на п'ять ліній);

про кількість штатних працівників;

про технічні можливості здійснення супроводження та підтримки учасників аукціонів на всіх етапах виконання угоди, зокрема проведення необхідних навчань і тренінгів для таких учасників;

про наявність власного дата-центру;

про наявність власного кол-центру;

4) копію договору з дата-центром (у разі відсутності у заявника власного дата-центру);

5) копію договору з кол-центром (в разі надання такої послуги третьою особою);

6) копії договорів та/або інших підтвердних документів щодо публікації котирувань вітчизняними та/або міжнародними інформаційними агенціями;

7) документи, що підтверджують акредитацію заявника в системі "ProZorro.Продажі - ProZorro.Sale" та/або в електронній системі публічних закупівель "ProZorro";

8) копію правил торгівлі (аукціонів);

9) документи, що підтверджують наявність матеріально-технічної бази, що розміщена на території України та дає змогу використовувати електронну торгову систему, забезпечувати її функціонування та належний захист;

10) копії підтвердних документів щодо перепідготовки і підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу.

Зазначені документи повинні бути чинними та містити достовірну інформацію на день подання заяви.

16. Електронна торгова система заявника повинна мати можливість:

1) забезпечення високої швидкості роботи програмно-апаратних засобів під час одночасного звернення не менш як 200 користувачів;

2) забезпечення резервного копіювання даних;

3) адміністрування (забезпечення реєстрації та редагування переліку учасників аукціонів, прийняття і зберігання технічної та комерційної інформації, яка надається учасниками аукціонів);

4) обробки оперативних даних учасників аукціонів (прийняття, перевірка і зберігання даних щодо заявок учасників, перевірка заявок під час їх реєстрації щодо наявності достатнього фінансового забезпечення, формування звітів щодо торгів);

5) запису всіх процесів і дій користувачів, що відбуваються в електронній торговій системі, архівування зазначеної інформації;

6) використання електронного підпису згідно із законодавством;

7) визначення фінансових зобов'язань учасників аукціонів та формування платіжних документів (рахунків для продавців та покупців);

8) підтримки інтерфейсів користувачів українською та англійською мовами;

9) встановлення лімітів (обмежень) мінімальної/ максимальної ціни та обсягів продажу/купівлі учасниками аукціону.

Програмно-апаратні засоби електронної торгової системи (електронних торгових систем) повинні забезпечувати введення/виведення даних, прийняття команд та відображення результатів їх виконання в інтерактивному режимі реального часу безперешкодно і цілодобово.

Тимчасове припинення роботи електронної торгової системи для проведення технічних профілактичних робіт можливе лише у вихідні дні за умови попереднього інформування учасників аукціону.

З метою захисту інформації в електронній торговій системі має забезпечуватися її конфіденційність шляхом використання вбудованих механізмів захисту даних.

Електронна торгова система повинна забезпечувати виконання таких основних функцій:

розмежування доступу користувачів до інформації;

регламентація дій користувачів під час доступу та обробки інформації;

ідентифікація та автентифікація користувачів;

проведення перевірки повноважень користувачів і надання їм права на вчинення певних дій з обробки інформації (читання, модифікація, знищення, введення інформації тощо);

блокування несанкціонованих дій щодо інформації;

захист від атак на електронну торгову систему з Інтернету та спроб заблокувати функціонування електронної торгової системи;

реєстрація подій, пов'язаних з доступом до інформації, що міститься в електронній торговій системі, та діями щодо неї, результатів ідентифікації та автентифікації користувачів, фактів зміни повноважень користувачів тощо;

антивірусний захист інформації.

Заявник забезпечує розміщення інструкції з детальною інформацією про користування електронною торговою системою, описом усіх істотних умов укладення та виконання угод на власному веб-сайті українською мовою та функціонування власного центру технічної підтримки користувачів електронної торгової системи (електронних торгових систем) з можливістю звернення до нього з використанням телефонного зв'язку та за допомогою електронної пошти.

17. Для підтвердження відповідності електронної торгової системи вимогам, зазначеним у пункті 16 цього Порядку, заявник подає комісії:

1) довідку про технічні засоби та програмні продукти, що використані у процесі створення електронної торгової системи та її складових частин;

2) презентацію в паперовій формі, що описує процес організації та проведення аукціону та підбиття його підсумків і містить графічні зображення процесу роботи електронної торгової системи;

3) організаційно-методичні документи з питань забезпечення функціонування електронної торгової системи (інструкції користувачів тощо);

4) довідку в довільній формі, яка містить інформацію про наявність у заявника власного центру технічної підтримки користувачів електронної торгової системи з можливістю звернення до нього з використанням телефонного зв'язку та за допомогою електронної пошти.

Для підтвердження відповідності електронної торгової системи вимогам, зазначеним у цьому пункті, заявник зобов'язаний надати комісії тестовий доступ до електронної торгової системи (електронних торгових систем), який буде діяти з дати подання заяви про участь у конкурсі протягом періоду здійснення ним функцій організатора аукціону.

Заявник забезпечує подання достовірної та повної інформації в документах, зазначених у цьому пункті.

18. Заявник може додатково подавати інші документи, що підтверджують відповідність критеріям, зазначеним у пункті 14 цього Порядку.

Комісія може додатково вимагати від заявника інші документи для підтвердження його відповідності критеріям, визначеним цим Порядком. Із зазначеною метою комісія має право використовувати будь-які відкриті джерела інформації, державні реєстри, звертатися із запитами до юридичних і фізичних осіб.

19. Обраний за результатами конкурсу організатор аукціону повинен повідомити Міненерговугіллю про всі зміни даних, які були зазначені в його заяві та документах, що додавалися до заяви, не пізніше ніж через один місяць з дня настання таких змін.

Організація проведення конкурсу

20. Конкурс проводиться з дотриманням принципів:

1) законності;

2) недискримінації;

3) прозорості;

4) доброчесності;

5) ефективного і справедливого процесу відбору.

21. Оголошення про початок проведення конкурсу повинно містити:

1) інформацію про конкурс, зокрема:

порядок подання заяви для участі в конкурсі;

вимоги до заявників;

перелік інформації/даних/документів, які подаються заявниками;

строк прийняття заяв для участі в конкурсі;

дату і час початку кожного з етапів конкурсу;

строки прийняття рішення про результати конкурсу;

2) інші додаткові відомості, необхідні для проведення конкурсу.

22. Заява із зазначенням найменування заявника, його місцезнаходження, контактних даних, банківських реквізитів, складу виконавчого органу заявника (прізвища, ініціали, посади членів виконавчого органу), кількості працівників подається на адресу, зазначену в оголошенні.

Заява разом з документами, зазначеними в пунктах 13 і 15 цього Порядку, повинні бути підписані керівником заявника.

Заявник має право подати лише одну заяву.

Подані заяви реєструються секретарем комісії у спеціальному журналі за датою їх реєстрації в Міненерговугіллі.

За письмовим запитом заявника комісія підтверджує протягом двох робочих днів з дня надходження такого запиту факт надходження заяви від заявника із зазначенням дати та часу надходження.

Заявник має право відкликати подану заяву до дня проведення конкурсу.

23. Конкурс проводиться двома етапами. На першому етапі здійснюється розгляд заяв з метою визначення відповідності зазначеним у пункті 14 цього Порядку критеріям. На другому етапі проводиться тестування електронної торгової системи на відповідність вимогам законодавства і пункту 16 цього Порядку, а також з метою проведення оцінки спроможності її технічного функціонування.

24. Комісія забезпечує нерозголошення поданої заявником інформації.

25. Підставами для відмови в реєстрації заяви є:

1) подання заявником документів не в повному обсязі та/або з порушенням вимог щодо їх оформлення та/або порядку подання;

2) невідповідність заявника критеріям, зазначеним у пункті 14 цього Порядку.

26. Тестування електронних торгових систем проводиться комісією із залученням фахівців з інформаційних технологій. Під час тестування комісія перевіряє відповідність систем вимогам, що зазначені у пункті 16 цього Порядку, та вимогам законодавства.

27. Складові частини програмно-апаратних засобів електронних торгових систем повинні включати відповідні резервні елементи, які гарантуватимуть його функціонування в разі необхідності.

28. Програмно-апаратні засоби зберігання даних повинні мати можливість зберігання всіх документів, що надійшли від користувачів, не менш як протягом трьох років. Функціональні характеристики системи повинні забезпечувати автоматичне резервування та відновлення даних.

29. Програмно-апаратні засоби електронних торгових систем повинні здійснювати ідентифікацію та розпізнавання всіх користувачів.

30. Система захисту електронних торгових систем повинна унеможливлювати несанкціонований доступ третіх осіб.

31. Електронна торгова система визнається такою, що успішно пройшла тестування, у разі її відповідності вимогам, зазначеним у пунктах 16 і 27 - 30 цього Порядку.

32. За результатами проведення конкурсу комісія складає протокол, в якому зазначаються:

перелік заявників, яким відмовлено в реєстрації заяви, та підстави такої відмови;

інформація про заявників, які відібрані комісією як організатори аукціону.

Організатор аукціону, що набрав найбільшу кількість балів (у разі рівної кількості балів у кількох учасників - за рішенням комісії відповідно до пункту 7 цього Порядку), отримує першочергове право на організацію та проведення аукціонів, інші організатори аукціонів отримують право (у порядку черговості за кількістю отриманих балів - від більшої кількості балів до меншої, у разі рівної кількості балів - за рішенням комісії відповідно пункту 7 цього Порядку) на заміщення діючого організатора аукціону в разі припинення ним виконання функцій організатора аукціону відповідно до цього Порядку.

Для інших організаторів аукціону, які отримують право на заміщення діючого організатора аукціону в разі припинення ним виконання функцій організатора аукціону, результати конкурсу дійсні протягом трьох місяців з для складення комісією протоколу про результати проведення конкурсу.

33. Інформація про результати проведення конкурсу оприлюднюється на веб-сайті Міненерговугілля та надсилається учасникам не пізніше наступного робочого дня з дня затвердження протоколу про результати проведення конкурсу.

34. У разі коли переможця конкурсу не визначено або комісією прийнято рішення про припинення повноважень організатора аукціону відповідно до пункту 36 цього Порядку, Міненерговугілля протягом семи робочих днів призначає організатора аукціону, який відповідає критеріям, визначеним цим Порядком, та який здійснює свої повноваження до обрання організатора аукціону за результатами конкурсу.

Порядок припинення повноважень організатора аукціону

35. Комісія здійснює постійний моніторинг діяльності роботи організатора аукціону.

Комісія розглядає звернення, скарги, інформацію щодо порушення організатором аукціону вимог цього Порядку та неможливості забезпечення проведення аукціонів, передбачених Порядком проведення електронних аукціонів з продажу електричної енергії за двосторонніми договорами, протягом 20 робочих днів після їх надходження (з інформуванням організатора аукціону) та за результатами розгляду може прийняти рішення щодо припинення повноважень організатора аукціону за наявності підстав, зазначених у пункті 36 цього Порядку. Зазначені рішення приймаються членами комісії шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів.

У разі незгоди з рішенням комісії про припинення повноважень організатор аукціону має право оскаржити таке рішення в судовому порядку.

36. Рішення комісії про припинення повноважень організатора аукціону приймається у разі:

1) порушення вимог цього Порядку в частині невідповідності зазначеним у пункті 14 цього Порядку критеріям та зазначеним у пункті 16 цього Порядку вимогам;

2) систематичного порушення вимог щодо конфіденційності та цілісності даних;

3) технічних збоїв у роботі електронної торгової системи з вини організатора аукціону, які не були усунуті протягом однієї доби і які унеможливлювали доступ учасників аукціонів до електронної торгової системи;

4) виявлення комісією обставин, що свідчать про невідповідність організатора аукціону або електронної торгової системи вимогам, що зазначені в пунктах 14, 16 і 27 - 30 цього Порядку;

5) невиконання обов'язків організатора аукціону, визначених у Порядку проведення електронних аукціонів з продажу електричної енергії за двосторонніми договорами;

6) коли протягом одного місяця з дати прийняття рішення щодо визначення організатором аукціону ним не здійснювалася торгівля електричною енергією згідно з Порядком проведення електронних аукціонів з продажу електричної енергії за двосторонніми договорами;

7) подання відповідної заяви організатором аукціону;

8) настання обставин, передбачених пунктом 12 цього Порядку;

9) порушення вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії.

37. Рішення комісії про припинення повноважень організатора аукціону підлягають затвердженню Міненерговугіллям.

Комісія протягом одного робочого дня після затвердження зазначеного рішення Міненерговугілля повідомляє про це організатору аукціону. Відповідне рішення оприлюднюється на веб-сайті Міненерговугілля.

38. У разі прийняття рішення про припинення повноважень організатора аукціону такий організатор аукціону зобов'язаний протягом п'яти робочих днів з дня надходження від комісії повідомлення про припинення його повноважень як організатора аукціону забезпечити:

1) збереження даних, що містяться в електронній торговій системі із забезпеченням їх конфіденційності та цілісності;

2) передачу всієї інформації, що міститься в електронній торговій системі комісії або іншому організатору аукціону (на підставі рішення комісії) з дотриманням вимог законодавства;

3) завершення та закриття всіх розпочатих аукціонів;

4) закриття доступу до електронної торгової системи для здійснення продажу/купівлі електричної енергії згідно з Порядком проведення електронних аукціонів з продажу електричної енергії за двосторонніми договорами.

39. Організатор аукціону, який не забезпечив виконання вимог, зазначених у пункті 38 цього Порядку, не має права подавати повторну заяву про участь у конкурсі.

____________

Опрос