Идет загрузка документа (14 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка проведения смотра оборонно-промышленного комплекса

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок от 22.05.2019 № 490
редакция действует с 14.11.2019

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 22 травня 2019 р. N 490

Київ

Про затвердження Порядку проведення огляду оборонно-промислового комплексу

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 6 листопада 2019 року N 916

Відповідно до частини третьої статті 27 Закону України "Про національну безпеку України" Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок проведення огляду оборонно-промислового комплексу, що додається.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 21

 

ПОРЯДОК
проведення огляду оборонно-промислового комплексу

(У тексті Порядку слова "Перший віце-прем'єр-міністр України - Міністр економічного розвитку і торгівлі", "заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі" в усіх відмінках замінено відповідно словами "Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства", "заступник Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства" у відповідному відмінку, а слово "Мінекономрозвитку" - словом "Мінекономіки" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від  6 листопада 2019 року N 916)

1. Цей Порядок визначає механізм проведення Мінекономіки огляду оборонно-промислового комплексу.

2. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

виробничі сегменти оборонно-промислового комплексу - сукупність підприємств оборонної промисловості, що провадять діяльність, пов'язану із створенням, виробництвом та забезпеченням інших стадій життєвого циклу авіаційної техніки, спеціальних засобів (у тому числі засобів протиповітряної оборони, радіолокації, радіоелектронної боротьби та радіозв'язку), бронетанкової техніки (включаючи автомобільну техніку, інженерне та спеціальне озброєння), високоточної зброї та боєприпасів, а також кораблебудуванням;

спроможності оборонно-промислового комплексу - здатність підприємств, установ та організацій промисловості та науки виконувати завдання із задоволення потреб сектору безпеки і оборони в озброєнні, боєприпасах, військовій та спеціальній техніці;

система управління оборонно-промисловим комплексом - сукупність суб'єктів управління об'єктами державної власності оборонно-промислового комплексу, які забезпечують виконання завдань з реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу, що відповідають цілям військово-промислової політики.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про національну безпеку України".

3. Огляд оборонно-промислового комплексу проводиться Мінекономіки за рішенням Ради національної безпеки і оборони України, яке вводиться в дію указом Президента України, в ході комплексного огляду сектору безпеки і оборони або як окремий огляд.

4. Метою проведення огляду оборонно-промислового комплексу є оцінка стану і спроможностей, а також готовності оборонно-промислового комплексу до задоволення потреб сектору безпеки і оборони в озброєнні, боєприпасах, військовій та спеціальній техніці з урахуванням актуальних воєнно-політичних загроз і викликів.

5. Завданнями огляду оборонно-промислового комплексу є:

1) оцінка рівня інституційної сформованості системи управління оборонно-промисловим комплексом;

2) оцінка стану ресурсного забезпечення оборонно-промислового комплексу;

3) комплексний огляд спроможностей та готовності оборонно-промислового комплексу.

6. Огляд оборонно-промислового комплексу проводиться за принципами:

1) дотримання вимог законодавства;

2) централізація управління;

3) об'єктивність;

4) системність;

5) наукова обґрунтованість та використання світового досвіду.

7. Загальне керівництво оглядом оборонно-промислового комплексу здійснює Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства:

затверджує план заходів з проведення огляду оборонно-промислового комплексу (далі - план заходів), про що інформує Кабінет Міністрів України;

розглядає матеріали, підготовлені Міжвідомчою робочою групою з питань проведення огляду оборонно-промислового комплексу (далі - Міжвідомча робоча група);

підписує листи, звернення та інші документи, підготовлені Міжвідомчою робочою групою;

подає в установленому порядку Кабінетові Міністрів України проект звіту про результати проведення огляду оборонно-промислового комплексу для попереднього схвалення.

8. Для здійснення заходів з проведення огляду оборонно-промислового комплексу за рішенням Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства утворюється Міжвідомча робоча група, яку очолює заступник Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

До складу Міжвідомчої робочої групи входять представники (на рівні керівників самостійних структурних підрозділів) Міноборони, Мінфіну, МВС, Національної поліції, Головного управління Національної гвардії, Адміністрації Держприкордонслужби, ДСНС, ДМС, Адміністрації Держспецзв'язку, а також за згодою представники СБУ, Служби зовнішньої розвідки, інших державних органів, Укроборонпрому, суб'єктів господарювання незалежно від форми власності, експерти.

Положення про Міжвідомчу робочу групу та її персональний склад затверджуються Міністром розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

9. Огляд оборонно-промислового комплексу проводиться відповідно до плану заходів, в якому визначаються етапи, завдання, ресурсне забезпечення, строки проведення, відповідальні за виконання та очікувані результати здійснення відповідних заходів.

10. Огляд оборонно-промислового комплексу проводиться за такими етапами:

1) організаційно-підготовчий;

2) основний;

3) заключний.

11. Організаційно-підготовчий етап розпочинається після прийняття Радою національної безпеки і оборони України рішення щодо проведення огляду оборонно-промислового комплексу, яке вводиться в дію указом Президента України.

Під час організаційно-підготовчого етапу Міжвідомча робоча група:

вивчає та аналізує відповідну нормативно-правову базу та світовий досвід;

організовує проведення конференцій, семінарів, нарад тощо;

розробляє та подає Міністру розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства для затвердження план заходів.

12. Під час основного етапу Міжвідомча робоча група відповідно до плану заходів:

1) проводить оцінку рівня інституційної сформованості системи управління оборонно-промисловим комплексом, що передбачає:

оцінку ефективності взаємодії центральних органів виконавчої влади та інших державних органів у рамках реалізації державної військово-промислової політики;

аналіз ефективності управління підприємствами оборонно-промислового комплексу та розпорядження їх активами;

огляд структури оборонно-промислового комплексу;

оцінку ефективності взаємодії державного та приватного секторів оборонної промисловості;

оцінку рівня кадрового забезпечення;

2) проводить комплексний огляд спроможностей оборонно-промислового комплексу, оцінку стану ресурсного забезпечення оборонно-промислового комплексу, що передбачає:

аналіз фінансово-господарської діяльності та стану основних фондів підприємств оборонно-промислового комплексу за виробничими сегментами оборонно-промислового комплексу;

аналіз динаміки виробництва озброєння, боєприпасів, військової та спеціальної техніки протягом періоду, який охоплює три роки, що передують року проведення огляду оборонно-промислового комплексу;

аналіз структури імпорту продукції військового призначення та подвійного використання протягом періоду, який охоплює три роки, що передують року проведення огляду оборонно-промислового комплексу;

аналіз потреб сектору безпеки і оборони в озброєнні, боєприпасах, військовій та спеціальній техніці та можливостей їх задоволення за рахунок власного виробництва та імпорту;

аналіз структури експорту продукції військового призначення та подвійного використання протягом періоду, який охоплює три роки, що передують року проведення огляду оборонно-промислового комплексу;

оцінку експортного потенціалу оборонно-промислового комплексу;

3) визначає готовність оборонно-промислового комплексу до задоволення потреб сектору безпеки і оборони, що передбачає:

визначення показників спроможностей оборонно-промислового комплексу, необхідних для задоволення потреб сектору безпеки і оборони в озброєнні, боєприпасах, військовій та спеціальній техніці;

визначення ресурсної потреби, достатньої для забезпечення ефективного функціонування та сталого розвитку оборонно-промислового комплексу;

визначення додаткових ресурсних потреб, що можуть бути задоволені за рахунок іноземного капіталу;

визначення цілей та пріоритетів розвитку за кожним виробничим сегментом оборонно-промислового комплексу (в тому числі проектів, що можуть бути реалізовані за рахунок державно-приватного партнерства та/або участі іноземних інвесторів);

формування цілей та завдань для досягнення необхідних спроможностей оборонно-промислового комплексу;

формування перспективної системи управління оборонно-промисловим комплексом.

13. Заключний етап огляду оборонно-промислового комплексу включає узагальнення результатів виконання Міжвідомчою робочою групою плану заходів, підготовку та подання Мінекономіки проекту звіту про результати проведення огляду оборонно-промислового комплексу для розгляду Кабінетом Міністрів України.

Після попереднього схвалення Кабінетом Міністрів України зазначеного звіту Мінекономіки вносить його до Ради національної безпеки і оборони України для розгляду і затвердження.

14. Науково-методичне забезпечення проведення огляду оборонно-промислового комплексу здійснюється Державним науково-дослідним інститутом інформатизації та моделювання економіки.

15. Інформування громадськості про хід проведення огляду оборонно-промислового комплексу здійснюється через засоби масової інформації та офіційний веб-сайт Мінекономіки.

____________

Опрос