Идет загрузка документа (19 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 22 июля 2015 г. N 571

КМ Украины
Постановление КМ от 05.06.2019 № 463
действует с 12.06.2019

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 5 червня 2019 р. N 463

Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2015 р. N 571

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2015 р. N 571 "Деякі питання управління державними інвестиціями" (Офіційний вісник України, 2015 р., N 64, ст. 2116; 2016 р., N 28, ст. 1114, N 100, ст. 3260; 2017 р., N 30, ст. 876; 2018 р., N 1, ст. 13) зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 67

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2015 р. N 571

1. У вступній частині постанови слова і цифри "частини четвертої статті 32" замінити словами і цифрами "частин четвертої і п'ятої статті 331".

2. У додатку до постанови позицію "Міністр економічного розвитку і торгівлі, голова Міжвідомчої комісії" замінити позицією "Перший віце-прем'єр-міністр України - Міністр економічного розвитку і торгівлі, голова Міжвідомчої комісії".

3. У Положенні про Міжвідомчу комісію з питань державних інвестиційних проектів, затвердженому зазначеною постановою:

1) у пункті 3 слово "банків" замінити словами "іноземних фінансових установ", а слова ", а також із" - словами "та проектів, що реалізуються за рахунок";

2) у підпункті 5 пункту 4:

абзац четвертий після слова "незалежної" доповнити словами "економічної оцінки або";

доповнити підпункт абзацами такого змісту:

"здійснення аналізу альтернативних способів реалізації державного інвестиційного проекту на етапі його відбору або коригування;

проведення публічного обговорення на будь-якому етапі розроблення та реалізації державного інвестиційного проекту;

проведення аналізу здійснення публічних закупівель на відповідність меті та кінцевому результату, якого планується досягти в разі реалізації проекту;

проведення державного фінансового аудиту за державними інвестиційними проектами, строк реалізації яких завершується або щодо яких виявлено та документально підтверджено факт шахрайства чи корупції, пов'язаний з розробленням або реалізацією державного інвестиційного проекту.";

3) абзац другий пункту 6 викласти в такій редакції:

"Головою Комісії є Перший віце-прем'єр-міністр України - Міністр економічного розвитку і торгівлі.".

4. У Порядку відбору державних інвестиційних проектів, затвердженому зазначеною постановою:

1) в абзаці першому пункту 1 слово "банків" замінити словами "іноземних фінансових установ", а слова ", а також із" - словами "та проектів, що реалізуються за рахунок";

2) в абзаці першому пункту 21 слова "отримання від Мінфіну планового та прогнозних на наступні за плановим два бюджетні періоди загальних обсягів державних капітальних вкладень на розроблення та реалізацію державних інвестиційних проектів" замінити словами "схвалення Бюджетної декларації Кабінетом Міністрів України";

3) в абзаці першому пункту 22 цифри "32" замінити цифрами "331";

4) пункт 25 викласти в такій редакції:

"25. Мінекономрозвитку у тритижневий строк після схвалення Бюджетної декларації Кабінетом Міністрів України готує за участю Комітету Верховної Ради України з питань бюджету пропозиції щодо розподілу державних капітальних вкладень на середньостроковий період між головними розпорядниками бюджетних коштів за результатами відбору державних інвестиційних проектів шляхом прийняття відповідного рішення Міжвідомчою комісією. Мінекономрозвитку копію такого рішення Міжвідомчої комісії та перелік державних інвестиційних проектів відповідно до вимог пункту 41 частини першої статті 38 Бюджетного кодексу України подає Мінфіну.";

5) у пункті 251:

абзац перший доповнити реченням такого змісту: "Планові показники у розрізі заходів на поточний рік реалізації поданого до Мінекономрозвитку уточненого розділу III державного інвестиційного проекту враховуються головними розпорядниками коштів державного бюджету під час формування відповідних паспортів бюджетних програм.";

доповнити пункт після абзацу першого новим абзацом такого змісту:

"Під час уточнення розділу III державного інвестиційного проекту відповідальний виконавець за погодженням з головним розпорядником коштів державного бюджету може вносити зміни до планових показників реалізації державного інвестиційного проекту у розрізі заходів на поточний рік за умови, що вартість реалізації державного інвестиційного проекту та технічні рішення залишаються незмінними, відсутні додаткові заходи, непередбачені на плановий рік у проекті, що був відібраний Комісією у попередньому році, виконання будівельних робіт здійснюється з урахуванням вимог до організації будівельного виробництва, встановлених державними будівельними нормами України.".

У зв'язку з цим абзаци другий і третій вважати відповідно абзацами третім і четвертим;

6) доповнити Порядок пунктом 252 такого змісту:

"252. Головні розпорядники коштів державного бюджету у місячний строк з дня прийняття закону про Державний бюджет України на відповідний рік (змін до нього) або відповідних рішень Кабінету Міністрів України подають Мінекономрозвитку згідно з частиною п'ятою статті 121 Закону України "Про інвестиційну діяльність" інформацію про відібрані Міжвідомчою комісією державні інвестиційні проекти у розрізі бюджетних програм, за якими вони реалізуються, за затвердженою Мінекономрозвитку формою для внесення до Державного реєстру інвестиційних проектів.";

7) у першому реченні пункту 27 слова "або підвищення" замінити словами "чи підвищення", а після слова "відсотків" доповнити словами "або виявлено невідповідність предмета закупівель меті та кінцевому результату, якого планується досягти в результаті реалізації проекту";

8) доповнити Порядок пунктом 28 такого змісту:

"28. Мінекономрозвитку за рішенням Міжвідомчої комісії готує та подає Державній аудиторській службі пропозиції щодо проведення державного фінансового аудиту за державними інвестиційними проектами, строк реалізації яких завершується або щодо яких виявлено та документально підтверджено факт шахрайства чи корупції, пов'язаний з розробленням або реалізацією державного інвестиційного проекту.";

9) у додатку 1 до Порядку:

у пункті 10 розділу II слово "закупівля" замінити словами "здійснення публічних закупівель у розрізі предмета закупівлі";

у розділі III:

назву розділу викласти в такій редакції:

"План реалізації, фінансування та стан виконання проекту";

пункт 1 викласти в такій редакції:

"1. План реалізації та фінансування проекту (на весь період виконання інвестиційного етапу)

Найменування заходу

Строк виконання

Обсяг фінансування, тис. гривень

Виконано на
1 січня
20__ р.

Профінансовано на 1 січня
20__ р.

План на поточний та наступні роки

початок

завершення

 

 

 

 

1. Інвестиційний етап (розроблення):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дослідження та розроблення проекту (проектування за стадіями)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

забезпечення земельною ділянкою (витрати на придбання/оренду, оформлення прав)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інші заходи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Інвестиційний етап (реалізація):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

здійснення закупівель товарів, робіт і послуг (у розрізі предмета закупівлі):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

виконання будівельних робіт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

поставка устаткування, обладнання, меблів, інвентарю тощо

 

 

 

 

 

 

 

 

 

виконання пусконалагоджувальних робіт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інші заходи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього
у тому числі за джерелами фінансування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План реалізації та фінансування проекту на плановий рік за місяцями у розрізі заходів інвестиційного етапу (розроблення та/або реалізація).";

підпункт 2 пункту 2 викласти в такій редакції:

"2) план та результати закупівель у рамках проекту (за заходами відповідно до пункту 10 розділу II проекту), зазначивши інформацію про укладені договори.

План та результати закупівель

Назва договору

Тип робіт, на який укладався договір

Номер та дата його укладення

Сума договору

Назва компанії, з якою укладався договір

Стан виконання

".

____________

Опрос